Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

A könyvben szereplő utcanevek jegyzéke, kiegészítve a mai nevekkel

A jelenkori neveket a 2007. okt. 25-én kelt 371. sz. önkormányzati határozat melléklete (a hivatalos kétnyelvű utcanévtáblázat) alapján közöljük, az azóta történt változtatások figyelembe vételével.
*-gal jelölve a könyvben újként jelzett (a 20. sz. elején létesült) utcák.
**-gal jelölve azok az utcák/terek, amelyek a mai útvonalnak csak egy részét alkotják. (A meghosszabbodott útvonalakat nem jelöljük.)

Alsó u., lásd Tinódi Sebestyén u.str. Strâmbă / Görbe u.
Alsóvasúti u., régebbi név, ld. Sándor János u.
Andrássy Gyula út str. Libertăţii / Szabadság u. **
Apafi tér, régebbi név, ld. Apafi Mihály u.
Apafi Mihály u. (Vár tér része, Apafi tér)str. Nicolae Iorga u.
Aranka u. *str. Abrudului / Abrudbányai u.
Arany János u. (Kis-Szentkirály u.)str. Arany János u.
Attila u. *str. Platoului / Tető u.
Álmos u.str. George Coşbuc u.
Árpád u. * str. General Ion Dumitrache u.
Bajza József u.str. Petrila / Petrilla u.
Barcsay Ákos u.– (beépült)
Baross Gábor u. (Hajós köz, Hajós u.)str. Horea u.
Batthyány Lajos u.str. 30 Decembrie / December 30. u.
Báthory István u. * str. Nicolae Grigorescu u. ** + str. Dimitrie Cantemir u.
Belső kutas u., ld. Petelei István u.str. Izvorului / Belsőkutas u. [sic!]
Bem tér (Vár tér része)piaţa Dr. Bernády György tér **
Bem József u. *str. Liceului / Líceum u.
Bercsényi Miklós u. *str. Bujorului / Bazsarózsa u.
Berzsenyi Dániel u. *str. Vulcan / Vulkán u.
Bethlen Gábor u., Vár u.bd. Cetăţii / Vár sétány [sic!]
Bezerédj Imre u. *str. Azuga u.
IV. Béla király út (Kör u. része) str. Cuza Vodă u. **
Bihari János u.– (beépült)
Bocskay István u. *str. Nicolae Grigorescu u. **
Bolyai Farkas u. (Nagy köz)str. Bolyai Farkas u.
Borsos Tamás u.str. Borsos Tamás u.
Cigány köz, régebbi név, ld. Dósa Elek u.
Cigánymező u., régebbi név, ld. Lavotta János u.
Czuczor Gergely u. str. Iuliu Maniu u. **
Csaba u. *str. Răsăritului / Kikelet u.
Csokonai Vitéz Mihály u.str. Lăpuşnei / Laposnya u.
Damjanich János u.str. Târnavei / Küküllő u.
Deák Farkas u. (Fogház u.)str. Retezatului / Retyezát u.
Deák Ferenc u. (Poklos u.)piaţa Victoriei / Győzelem tér
Dessewffy Arisztid u. (Tábor u. része) str. Libertăţii / Szabadság u. **
Dósa Elek u. (Királykút köz, Cigány köz)str. Budai Nagy Antal u.
Dugovics Titusz u. *str. Piatra de moară / Malomkő u.
Ebhát, régebbi név, ld. Kazinczy Ferenc u.
Elba-sziget, régebbi név, ld. Erzsébet-liget
Előd u. *str. Crângului / Cserjés u.
Eötvös József u. (Sáros u.)str. Târgului / Sáros u. [sic!]
Erkel Ferenc u.str. Uzinei / Villanytelep u.
Erzsébet királyné útstr. Primăriei / Városháza u.
Erzsébet-liget (Elba-sziget)Parcul sportiv municipal
Felsővasúti u., régebbi név, ld. Zrínyi Miklós u.
Ferencz József út *str. George Enescu u.
Fogarasi Papp József u. (Térj meg u.)str. Dr. Czakó József u.
Fogház u., régebbi név, ld. Deák Farkas u.
Főtér, régebbi név, ld. Széchenyi tér
Frangepán Ferenc útstr. Ion Eliade Rădulescu u.
Fürdő u., ld. Borsos Tamás u., Kazinczy Ferenc u.str. Băilor / Fürdő u.
Garay János u.str. Cloşca u.
Gábor Áron u. *str. Gábor Áron u.
Gát u., ld. Aranka u.; 1910 után kivált belőle a Soós Pál u.str. Zăgazului / Gát u.
Gecse Dániel u. (Szent Miklós u.)str. Ştefan cel Mare u.
Hajnal u., ld. Gábor Áron u.str. Henry Coandă u.
Hajós köz, régebbi név, ld. Baross Gábor u.
Hajós u., régebbi név, ld. Baross Gábor u.
Híd u., ld. Erkel Ferenc u., Rákóczi-híd, Szent János u. str. Călăraşilor / Lovasság u. ** második szakasza, a két híd között
Holtmaros u., ld. Aranka u.str. Solidarităţii / Szolidaritás u.
Honvéd u., ld. Csokonai Vitéz Mihály u., Madách Imre u., Nádasdy Ferenc u., Szigligeti Ede u. str. Liviu Rebreanu u. ** második szakasza, a 16–50. és 21–29. számok között
+ str. Dorobanţilor / Darabont u.
Hunyadi János út str. Mihai Viteazul u. **
Irányi Dániel u. bd. 1848 / 1848-as sgt. **
+ str. Suceava / Szucsáva u.
István király útstr. Gheorghe Marinescu u. **
Jókai Mór u. (Rózsa u.)str. Mihai Eminescu u.
Jósika Miklós u.piaţa Gării / Állomás tér **
József u.str. Cosminului / Cosmin u. [sic!]
József főherceg u.str. Tamás Ernő u.
József nádor u. *str. Dr. Victor Babeş u.
Kapisztrán János u. * str. Gheorghe Marinescu u. **
Katona József u.str. Lavandei / Levendula u.
Kazinczy Ferenc u. (Ebhát)str. Mihail Kogălniceanu u.
Kálvária u., ld. Berzsenyi Dániel u., Kőrösi Csoma Sándor u., Munkácsy Mihály u., Zichy Mihály u. str. Alexandru Papiu Ilarian u. ** első szakasza, a Bradului/Fenyő utcáig
Kálvin János tér (Vár tér része) piaţa dr. Bernády György tér **
Kecske köz, régebbi név, ld. Petőfi Sándor u.
Kemény Zsigmond u.str. Rodnei / Radnai u.
Kerektó u., régebbi név, ld. Vörösmarty Mihály u.
Kinizsi Pál u.str. Pavel Chinezu / Kinizsi Pál u.
Királykút köz, régebbi név, ld. Dósa Elek u.
Kisfaludy Károly u. str. Predeal u. **
Kiss Ernő u. * str. General Traian Moşoiu u.
Kis-Szentkirály u., régebbi név, ld. Arany János u.
Klastrom u., ld. Marosvásárhely története, Pázmány Péter u., Széll Kálmán útstr. Mihai Viteazul u. ** első szakasza, a Vár sétányig
Knöpfler Vilmos u. *str. Brăila u.
Kossuth Lajos u. (Szent Király u.)str. Călăraşilor / Lovasság u. **
Kölcsey Ferenc u. *str. Călimanului / Kelemenhavas u.
Kör u., régebbi név; 1910-ben kettéosztva, ld. IV. Béla király út, Lajos király u.
Köteles Sámuel u. *str. Köteles Sámuel u.
Kövecses u., régebbi név, ld. II. Rákóczi Ferenc u.
Kőrösi Csoma Sándor u.str. Kőrösi Csoma Sándor u.
Külső kutas u., ld. Liszt Ferenc u.str. Fântânii / Külső-Kutas u.
Lajos király u. (Kör u. része)str. Cuza Vodă u. **
Lavotta János u. (Cigánymező u.)bd. 22 Decembrie 1989 / 1989. December 22. sgt.
Lázár Vilmos u. (Tábor u. része)str. Baladei / Ballada u.
Lehel u. *str. Argeşului / Argeş u.
Leiningen Károly u.str. Arieşului / Aranyos u.
Liszt Ferenc u. *str. Liszt Ferenc u.
Madách Imre u. *str. Madách Imre u.
Mátyás király térpiaţa Matei Corvin / Mátyás király tér
Mentovich u. (Régi kórház u. része)str. Topliţa / Hévízi u.
Mikes Kelemen u. * str. Someşului / Szamos u. **
Mikó Imre u.piaţa Gării / Állomás tér **
Mikszáth Kálmán u. *str. Artei / Művész u.
Munkácsy Mihály u. *str. Bradului / Fenyő u.
Nagy köz, régebbi név, ld. Bolyai Farkas u.
Nagypiac, régebbi név, ld. Széchenyi tér
Nagytemető útja, ld. Árpád u.str. Pădurii / Nagyerdő u.
Nádasdy Ferenc u.str. Nicolae Bălcescu u.
Oláh templom u., régebbi név, ld. Thököly Imre u.
Pázmány Péter u.str. Colegiului / Kollégium u.
Petelei István u. *str. Grădinarilor / Kertész u.
Petőfi térpiaţa Petőfi Sándor tér
Petőfi Sándor u. (Kecske köz)str. Jean Calvin / Kálvin János u.
Piactér, régebbi név, ld. Széchenyi tér
Poklos u., régebbi név, ld. Deák Ferenc u.
II. Rákóczi Ferenc u. (Kövecses u.)str. Avram Iancu u.
Régi baromvásár u., ld. Fogarasi Papp József u., Tinódi Sebestyén u.str. Márton Áron u.
Régi kórház u., 1900 után kivált belőle a Mentovich u.str. Spitalului vechi / Régi Kórház u.
Rózsa köz, ld. Knöpfler Vilmos u.str. Rozelor / Rózsa u.
Rózsa u., régebbi név, ld. Jókai Mór u.
Sándor János u. (Alsóvasúti u.)str. Gheorghe Doja / Dózsa György u.
Sáros u., régebbi név, ld. Eötvös József u.
Soós Pál u. (Gát u. része)str. Lăcrămioarei / Gyöngyvirág u.
Sörház u., ld. Jókai Mór u.str. Sinaia u.
Szabadi út, ld. Rákóczi-hídstr. Voinicenilor / Szabadi út
Szántó u., ld. Petelei István u., Teleki Mihály út bd. 1 Decembrie 1918 / 1918. December 1. sgt. ** első szakasza, a Ştefan cel Mare (Gecse) utcáig
Szent János u. aleea Carpaţi / Kárpátok sétány **
Szent Király u., régebbi név, ld. Kossuth Lajos u.
Szent László u.str. Păcii / Béke u.
Szent Miklós u., régebbi név, ld. Gecse Dániel u.
Szentgyörgy térpiaţa Republicii / Köztársaság tér
Szentgyörgy u.str. Revoluţiei / Forradalom u.
Széchenyi tér (Piactér, Nagypiac, Főtér)piaţa Trandafirilor / Rózsák tere
Székelyfalu u., ld. Marosvásárhely történetestr. Agricultorilor / Földműves u.
Széll Kálmán útstr. Verii / Nyár u.
Szigligeti Ede u. str. Liviu Rebreanu u. **
Szondy György u. * str. Liviu Rebreanu u. **
Tábor u., régebbi név; 1910-ben kettéosztva, ld. Dessewffy Arisztid u., Lázár Vilmos u.
Teleki Mihály út (Újváros)bd. 1 Decembrie 1918 / 1918. December 1. sgt. **
Temető u., ld. Bem József u., Borsos Tamás u.str. Crizantemelor / Krizantém u.
Térj meg u., régebbi név, ld. Fogarasi Papp József u.
Thököly Imre u. (Oláh templom u.)str. Mitropolit Andrei Şaguna u.
Tinódi Sebestyén u.str. Arinului / Égerfa u.
Tisza Kálmán tér– (beépült)
Tisza Kálmán út str. Tudor Vladimirescu u. **
Toldy Ferenc útstr. Băneasa u.
Tompa Mihály u.str. Govora u.
Trébely szőlő, ld. Bethlen Gábor u. str. Trébely u. ** második szakasza, a Pădurii/Nagyerdő utca elágazásától végig
Új u., ld. Kiss Ernő u.str. Belşugului / Bőség u.
Újváros, régebbi név, ld. Teleki Mihály út
Vas Gereben u.str. Săvineşti u.
Vasvári Pál u.str. Motrului / Motru u.
Vágóhíd köz, ld. Lajos király u.– (beépült)
Vár tér, régebbi név; 1900-ban kettéosztva, ld. Apafi Mihály u., Bem tér; 1909-ben az alsó feléből kiválik a Kálvin János tér
Vár u., régebbi név, ld. Bethlen Gábor u.
Vértanúk útja str. Secuilor Martiri / Székely vértanúk u. [sic!]
Vörösmarty Mihály u. (Kerektó u.)str. Mărăşti u.
Werbőczy u. *str. Justiţiei / Bíróság u.
Wesselényi Miklós u. str. Crinului / Liliom u. + str. Predeal u. **
Zichy Mihály u.str. Borzeşti u.
Zrínyi Miklós u. (Felsővasúti u.)piaţa Mărăşeşti tér