Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

IV. Béla király-út.

A volt Kör-utca déli része a Ferenc József-utcától a Deák Ferenc-utcáig.

str. Cuza Vodă u. (eleje, a Szabadság utcáig)

IV. Béla.

1206–1270.

Irta: Dr. Király István.

 Béla 30 éves korában követte atyját II. Endrét 1235–1270. Még atyja életében, mint megkoronázott u.n. ifjabb király részt vett a kormányzásban s nagy tevékenységet – különösen a jogtalanul eltulajdonitott várbirtokok visszavétele körül – fejtett ki. Amint a trónra lépett minden igyekezetével vissza akarta állitani a magyar király régi hatalmát és tekintélyét, mely II. Endre gyenge uralkodása alatt nagyon alászállott. Sikerült is ez neki sok tekintetben. A pápával szemben is meg tudta óvni királyi tekintélyét. Alatta még terjeszkedett is az ország, de egy váratlan veszedelem megakasztotta az országot a békés fejlődésben. Ez a veszedelem az 1241-iki tatárjárás volt, melynél nagyobb csapás nem érhette az országot. A muhi pusztai vereség a tatárok kezébe adta az ország kétharmad részét. A tél pedig a Duna befagyása által a dunántuli vidékeket is. Végromlás fenyegette az országot, mikor 1242. tavaszán Ázsiában a mongolok főkhánja meghalt s a tatárok kitakarodtak az országból. A Dalmáciából hazatérő Béla az országot siralmas állapotban találta. Az országot, emberek helyett az elszaporodott vadállatok népesitették be. 15 napi járóföldre sem lehetett embert találni. A föllépett éhség és dögvész is tizedelte a lakosságot. De Béla nem csüggedt s épen az az ő legnagyobb érdeme, hogy az elpusztult országot nagy és kitartó munkával újból helyreállitotta. Legelőbb a puszta vidékeket telepitette be. Ezek a betelepitett idegenek aztán uj városoknak vetették meg alapját s azokat – okulva a multakon – erős kőfalakkal vették körül. Máig fennálló városaink legtöbbje ekkor keletkezett. Az elpusztult nemesség helyébe tömegesen nemesitette a várjobbágyokat. Külföldről vetőmagot hozat, rendezi az ország pénzügyeit stb. Mindezen intézkedéseivel elérte azt, hogy az enyészetnek indult országot 3 évtized alatt a régi hatalomra emelte. Ezért méltán nevezik az ország második alapitójának.
 IV. Béla 1206-ban született és 1270. májusban halt meg.