Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Csaba-utca.

Uj utca, a katonai alreáliskola közelében. Az Árpád-útat az István-király-úttal köti össze.

str. Răsăritului / Kikelet u.

Csaba.

Irta: György Sándor.

Csaba a monda szerint Attilának Honoria görög császár leányától származott fia.
 Attila halála után felbomlott a nagy hún birodalom részben azért, mert a meghóditott népeknek egységes nemzetté formálására nem volt ideje, részben azért, mert fiai atyjuk öröksége fölött harcba keveredtek s igy a legyőzött népek a hunok igája alól felszabadultak.
 A hunok egyrésze Csabát akarta királlyá választani, a másik rész ellenben Aladárt pártolta, Attilának Krimhild német fejedelemasszonytól született fiát.
  A hős király nemzete pártokra szakadt. Veronai Ditrik, aki alemann (német) nemzetségből származott s akit a rómaiak Macrinus római helytartó segitségére küldöttek Pannoniába a hunok ellen annak idején – s a német fejedelmek is. Aladár pártjára állottak s szitották az ellenségeskedés tüzét, minek az lett a vége, hogy a két testvér haddal támadta meg egymást. Az első ütközetben Aladár vesztett, a másodikban Csaba hadát legyőzték. Az ütközet Sicambria (Óbuda) mellett folyt le.
 Csaba a megmaradt hunjaival nagyatyjához Görögországba ment, hol Honorius le akarta telepiteni. Csaba nem maradt ott, hanem népét visszavezette Scythiába. Akik pedig a hunok közül megmaradtak, félve a nyugati népek boszujától, felkerekedtek s a Kárpátok bércei közé vonultak. Itt székelyeknek nevezték magukat.
 A monda szerint Csaba és hada a szorongatott székelyek segitségére leszállott az égből, megverte az ellenséget s ismét visszatért az őshazába. Útjuk nyoma az égbolton a Hadakútja.