Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Széll Kálmán-út.

A Klastrom-utca északi végénél kezdődik s keleti, majd észak-keleti irányban haladva, a „Somostető“-re vezet.

str. Verii / Nyár u.

Széll Kálmán.

1843.

Irta: dr. Dékáni Kálmán.

 Egyik legkiválóbb politikusunk. Született 1843. jun. 8-án 1 Gasztonyban, Vastnegyében. 1866-ban végezte el a budapesti egyetemen a jogot, 1867-ben szolgabiróságot vállalt s 1868. óta a szentgotthárdi kerületnek képviselője. Hét évig volt országgyülési jegyző és állandó előadója a delegációban a hadügyi albizottságnak, a pénzügyi, központi és horvát ügyek országos bizottságainak. 1867-ben nőül vette Deák Ferenc gyámleányát, a költő Vörösmarty Mihály leányát Ilonát s ezzel rendkivül meghitt viszonyba került magával Deákkal is, ki nyaranta ezután rendes vendége volt Rátóton. Közgazdasági és pénzügyi téren kifejtett munkásságánek elismeréséül 1875-ben a Tisza-kabinetben pénzügyminiszter lett s az maradt 1878-ig. Nevéhez füződik az 1878-iki kiegyezés megalkotása, az osztrák-magyar bank előkészitése. 1881-ben Szentgotthárdon a függetlenségi jelölttel szemben kisebbségben maradván, Pozsony II. kerületének lett a képviselője. Megalkotta a magyar jelzálogbankot, melynek azóta igazgatósági elnöke A király valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki ezekben az időkben, 1893-ban pedig a Lipótrend nagykeresztjét kapta. 1892–96. a pénzügyi bizottságnak, az országos ellenőrző bizottságnak, az 1896-iki delegációnak, a milleniumi orsz. bizottságnak, a dunántuli közmivelődési egyesületnek, a közmüvelődési egyesületek 1896. kongresszusának, az interparlamentáris konferencia magyar csoportjának, az 1896–98-iki magyar quota bizottságnak stb. volt elnöke. 1899. feb. 26-án, a Bánffy-kormány bukása után Széll Kálmán lett a miniszterelnök s az u.n. pactum megalkotásával az ellenzék obstructióját leszerelte. 1902-ben a Szt. István renddel tüntették ki; 1903-ban, jun. 16-iki lemondása után pedig az I. oszt. vaskorona renddel. 1906-ban, annak bukásáig az alkotmánypártnak lett elnöke. Az ujabb időkben a politikai élettől visszavonulva, egyedül rátóti mintagazdasásának él.