Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Köteles Sámuel-utca.

Uj utca. A Bolyai-utcából délnyugati irányban a „Tornakertig“ halad.

str. Köteles Sámuel u.

Köteles Sámuel.

1770–1831.

Irta: Trozner Lajos.


Köteles Sámuel

 Köteles Sámuel 1770-ben született Tordán, iskoláinak Nagyenyeden történt elvégzése után tanulmányait a jénai egyetemen folytatta tovább, ahol különös szeretettel a philosophiai studiumokat mivelte. Innen hazatérve vargyasi báró Dániel István özvegyének volt egy évig udvari papja, 1799. juliusig, amikor a marosvásárhelyi kollégium megválasztotta tanárának. Benne kiváló szakférfiut nyert az intézet, mivel lelkes és odaadó munkásságával és előadásával annyira megkedveltette ezen elvont és nehéz tudományt, hogy tanitványai valósággal rajongtak érte és lelkesedéssel csüngtek előadásain. Ezen ragaszkodásnak és lelkesedésnek egyik oka egyéniségének szeretetreméltóságában, másrészt azon körülményben rejlik, hogy a politikai és philosophiai tudományokat magyar nyelven adta elő, még pedig abban a korban, amidőn nyelvünk még fejletlen, a tudomány és iskoláztatás nyelve pedig latin volt. A philosophiában alkotott szavainak nagy részét annyira helyes nyelvérzékkel és kiváló tudással alkotta, hogy ma is használatban vannak. A maros-vásárhelyi kollégiumtól 18 évi sikeres és áldásos munkálkodás után Nagyenyedre ment át, ahol 13 évig tanitott.
 Számos müve közül a nevezetesebbek: Logika, vagy az értelem tudománya, Erkölcsphilosophia, Philosophia encyklopedia stb. Ezen és több más munkássága érdemének elismeréséül a Magyar Tudós Társaság 1830-ban megválasztotta a 13 vidéki tag között második rendes tagjának.
 Meghalt 1831. május 26-án.