Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Dugovics Titusz-utca.

Uj utca. A Sándor János-utcából, majdnem a petroleum gyárral szemben a Kövesdombra vezet.

str. Piatra de moară / Malomkő u.

Dugovics Titusz.

magyar hős, Nándor-Fehérvár dicső védelmezőinek egyike.
† 1456.

Irta: György Sándor.

 Midőn Mohamed kimondá, hogy amint egy Isten van az égben, ugy egy úr leend a földön is s aki egész bizonyossággal határozta meg, hogy hány nap mulva fog ünnepelni Belgrádon, majd Budán, Bécsben és Párizsban, jól tudta, hogy Európa többi urai kicsinyes ügyekkel egymást rontva, mily gyengék az ő hatalmas seregével szemben. Különösen jól tudta, hogy hazánkban a pártoskodás átkos harca dul. Ha kiszámitott ünnepei elsőjét Belgrádon megülheti, a többi bizonyára könnyen következett volna. Százhatvanezer emberrel és 300 ágyuval jelent meg Nándorfehérvár alatt. V. László király és a budai országgyülés rémülettel hallá a hirt Szilágyi Mihálytól, Belgrád kormányzójától. A király vadászat cime alatt Bécsbe futott, a veszélyes napok dicsőségét Hunyadinak engedve át. A fenyegetett népek egyike sem küldé igért seregét. Hunyadi igazi segitsége a lánglelkü Kapisztrán Jánosnak diákokból, földmivesekből összetoborzott 60.000 főre menő serege volt. Ezzel a tanulatlan, de halált megvető sereggel aratta legfényesebb diadalát.
 Midőn II. Mohamed a megelőző sikertelenségek, visszavert támadások, nagy hadiveszteségek bosszújától indittatva 1456. julius 21-én az alkonyat óráiban általános ostromra, rohamra zuditá seregét, a hajnali órákban ott látjuk Dugovics Tituszt a várfokán; hősi elszántsággal védte a várnak túlnyomó törökhad által ostromlott tornyát. Egy pillanatban óriási török zászlóvivő ugrik fel a bástyára, hogy diadaljelül kitüzze a lófarkas félholdat. Dugovics kifáradt erejével nem birta leküzdeni a törököt, hirtelen egész testévél rávetette magát s átnyalábolva magával rántotta le a bástyáról, 100 lábnyi mélységbe, a biztos halálba.
 Dugovics Titusz e tettével fényes jelét adá olthatatlan hazaszeretetének – tétovázás nélkül áldozá fel életét a hazáért. Nevét kitörölhetetlenül irta be hazánk történetébe.
 Az utókor tanubizonyságképen őrzi emlékét.