Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Szent János-utca.

A város északnyugati részén, a Hid-utcából a vasutvonalig terjed.

aleea Carpaţi / Kárpátok sétány (eleje, a sínekig)

Nepomuki Szent János.

1340-50 – 1393.

Irta: Dr. Molnár Gábor.

Nepomuki Szent János, Csehország védszentje, született Nepornukban 1340–1350 között. Egyházi pályára lépvén, nemsokára prágai kanonok lett és megkapta az érseki helyettesi méltóságot is. IV. Vencel cseh király felesége őt választotta gyóntatójául, s mikor a király, neje hüségét gyanúba vette, azt követelte Jánostól, hogy neje gyónását neki elárulja. Erre azonban a király tagadó választ kapott, amihez az is hozzájárult, hogy egy apát választást a király tudta nélkül, mint érseki helyettes megerősitett. Az uralkodó őt ezek miatt elfogatta, megkinoztatta és a Moldva vizébe dobatta. 1393. március 20-án. XIII. Benedek pápa 1729-ben a szentek sorába iktatta. Emlékünnepét május 16-án szokták megtartani.
 Ezen utca környéke, arról is nevezetes, hogy itt égették meg 1752. május havában Farkas Borbála boszorkánysággal vádolt bábaasszonyt, kinek erre vonatkozó periratai a város levéltárában megvannak, és szomoru világot vetnek az akkori idők szellemi korlátoltságaira és sajnálatos tévelygéseire.
 – Nepomuki Szent János emlékére 1730-ban egy kápolnát állitott a lakosság, örömére annak, hogy a pestis járvány megszünt. E kápolna ma is áll, s a kath. hivők évente búcsú-járást szoktak rendezni oda.