Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Tájékozódás a könyvben

 Erre a célra a legjobb kiindulópont a baloldali menü. A honlap valamennyi linkje azonos színű.
 A főszöveg a Tartalom(jegyzék) segítségével érhető el az oldalak közötti előre-hátra haladást az oldalak tetején és alján található linkek és nyilak (◁, ▷) biztosítják.
 Az oldalakat megszakító linkpár jelzi a nyomtatott oldal végét (az átmenetet ésszerűsítve, azaz szavak és mondatok megszakítása nélkül) és számát. Az egeret a lefelé mutató nyíl (▼) fölé helyezve legördülve megjelenik az eredeti oldalon látható reklám, a felfelé mutató nyíl (▲) visszavezet az oldal tetejére.
 A járulékos oldalakról:
● A lexikon szócikkeinek zöme utcák elnevezéséhez kötődik. A könyvben fellelhető utcák áttekintését az Utcajegyzék adja, ebben a nevek linkjei a vonatkozó szócikkre mutatnak. A könyvben fellelhető 131 akkor aktuális utcanév mellett további 31 régebbi név is található, ezeket ugyancsak befoglaltuk a betűrendes listába. Ezek linkjei az aktuális névhez vezetnek. A nem személyekről elnevezett utcák neve mellett azon oldalak linkjeit találjuk, ahol utalás történik a szóban forgó névre. A lista tartalmazza a jelen kiadás pillanatában érvényes neveket is, ezeket folyamatosan frissítjük.
● A szócikkekben található portrék és egyéb képek alkotják a Képtárat, ezen belül a közlekedés ugyanúgy történik, mint a szócikk-oldalakon. A portrékra kattintva a kapcsolódó szócikkhez jutunk.
● A könyvben 163 reklám is található, ezek megtekinthetők a szócikkek oldalain, kivéve a külön oldalon szereplő reklámokat. A teljes illusztráció-gyűjtemény elérhető a Reklámok oldal segítségével, amely háromféle böngészést biztosít: a vállalkozások betűrendjében, a könyvoldalak sorrendjében, ill. a vállalkozások címeinek sorrendjében. A teljes lista a címek mellett tartalmazza a vállalkozások és intézmények rövid leírását is, ha az nem derül ki egyértelműen a nevükből.
● Az Impresszum oldal az eredeti és a digitális kiadás adatait sorolja fel.


A szövegről

 A digitális kiadás betűhíven követi az eredeti helyesírását, vállalva a kockázatot, hogy ez félrevezető lehet a mai (a hasonló minőségű szövegekre nem eléggé felkészült) olvasó számára.

 Annak érdekében, hogy a zavart mérsékeljük, javítottuk az alább felsorolt hibákat:
- a betűhiányokat vagy melléütéseket (ezek főleg nyomdai hibák);
- a betűtöbbleteket (pl. 3 azonos mássalhangzó);
- a néhány mondat végén előforduló, vagy tizedesvesszőként használt középpontot (·);
- a kötőjelhasználat következetlenségeit;
- az ő betű nagyon ritka elírásait (ő helyett ö);
- az egyértelmű számjegyhibákat (pl. az évszámokban).

 Az í és az ű esetében a hibás használatot csak az egyik irányban javítottuk (i helyett í, ü helyett ű), mivel ez valóban tévedésnek tűnik, míg a fordított eset szabályszerű, következetes használatra vall.

 A nyilvánvaló hibák közül nem javítottuk:
- a hibás tulajdonneveket (pl. a Batthyány családnév számos elírását);
- tulajdonnevek esetén a kis kezdőbetűt;
- a vessző használatát.

 A korrektúrát a kiadás időpontjában nem tekintjük lezártnak, ezért bármilyen utólagos javítást, kiegészítést szívesen elvégzünk, az erre vonatkozó jelzéseket előre is köszönjük. Ugyanígy örömmel fogadunk bármilyen észrevételt a könyvvel kapcsolatban, a honlap levélcímén:

mvhely.lexikon<kukac>gmail.com