Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Kiss Ernő-utca.

Uj utca. A Baross G.-utca folytatásaként nyugati irányban halad s az Uj-utcába vezet.

str. General Traian Moşoiu u.

Kiss Ernő.

1800–1849.

Irta: Jánosi Samu.

 A magyar hazának egyik önzetlen, áldozatkész, erényekben gazdag, hős fia, elleméri és ittebei Kiss Ernő, az első honvéd tábornok 1800-ban Temesvárott született.
 Édes atyja katonának nevelte s már 20 éves korában hadapród lett az 5-ik huszárezredben; katonai erényei miatt gyorsan emelkedett s mint a 10-ik huszárezred alezredesse a lengyel felkelés alkalmával ezredével a lengyel határra tétetett. Azután innen áthelyeztetett a hannoveri 2-ik huszárezredhez, melynek ezredparancsnoka lett.
 Mint dúsgazdag ember, igazi magyar gavallér volt, sokat áldozott bajtársaiért, mindenki szerette, becsülte s megnyerő előzékeny és előkelő modora miatt általános köztiszteletben állott. Bár testestől-lelkestől igazi katona volt, mindazonáltal a katona ruha alatt hazáját hőn szerető, igaz magyar sziv dobogott. Az 1848-iki nagy átalakulás idejében, ezredével a bánságban találjuk, hol mint főparancsnok a lázadó szerbek és rácok megfékezésével bizatott meg. Kiss Ernő ennek a feladatnak derekasan megfelelt, célja volt Temesvár várának elfoglalása, miután azonban Klapka tábornok Komáromhoz rendeltetett, megfogyott seregével csak védelemre szoritkozhatott. Kiss Ernőt a szerbeken nyert győzelmei egyszerre országos hirű hőssé tették s a kormány sietett is a II. osztályú katonai érdemrenddel kitüntetni. Azután változó szerencsével küzdött a haza ügyéért, amelynek nemcsak vagyonát, hanem életét is feláldozta. Az első vészjelre otthagyta a császári hadsereget s jött a haza ügyének szolgálni, jött de nem csak maga, hanem egész ezredét is hozta magával.
 A világosi fegyverletétel után ő is menekülhetett volna, de nem tette. Az aradi várba került, a többi hősök közé, kétségbe esve hazája sorsán, mig végre a vértörvényszék halálos itélete meg nem szabaditotta; a hóhér fegyver örökre elnémitotta nemes szivét. Utolsó sóhajtása is a hazáért szállt Istenhez.