Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Irányi Dániel-utca.

A Sándor János-utcából, a város-major előtt elhaladva, délkeleti irányban a Kövesdombra vezet.

bd. 1848 / 1848-as sgt. (a jobboldali házsor végéig) + str. Suceava / Szucsáva u.

Irányi Dániel.

1822–1892.

Irta: dr. Király István.

Családi neve Halbschuh Dániel 1822. febr. 24-én született Toporcon (Szepes m.)

 Pesti ügyvéd, politikus, hirlapiró és iró volt. 1848-ban képviselője volt a Lipótvárosnak s erélyesen sürgette a nemzetőrség felállitását. Részt vett a függetlenségi harcban, mint kormánybiztos, majd a világosi fegyverletétel után külföldre bujdosott s itthon nevét az akasztófára szegezték. Külföldön is sokat használt hazájának azáltal, hogy a müvelt államokat a magyarországi állapotokról helyesen informálta. Az alkotmányos élet beáltával 1868-ban újra beválasztották az országházba, melynek aztán tagja is maradt egészen haláláig. Egyike volt ama 9 képviselőnek, kik nem fogadták el a kiegyezést és megalakitották a későbbi függetlenségi 48-as pártot, melynek Irányi elnöke lett.
 Mindvégig a legtisztább szabadelvüség jellemzi Irányi Dániel müködését. Éveken át sürgette a polgári házasság és a vallásszabadság törvénybe iktatását, követelte az általános választó jogot stb. Ő alapitotta az „Erkölcs Nemesitő Egyesületet“ is, Budapestnek azt az utcáját, melyben lakott, róla nevezték el. Meghalt 1892. febr. 24-én Nyiregyházán.