Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Berzsenyi Dániel-utca.

Uj utca a Tisztviselő Telepen. Ugyanezen telepnek déli szélén levő s a Teleky Mihály-utca fölött, azzal párhuzamosan huzódó Kölcsey Ferenc-utcából halad északi s később a ref. temető felső határán, északkeleti irányban, mig aztán a kath. temető felső felével szemben a Kálvária-utcába torkollik.

str. Vulcan / Vulkán u.

Berzsenyi Dániel.

1776–1836.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

Berzsenyi Dániel ódaköltő a kemenesalji Egyházashetyén (Vas megye) született 1776. máj. 7-én. Meghalt Niklán (Somogy megye) 1836. febr. 14-én.
 Előbb apja tanitgatta, később a soproni evang. liceumba került. 1793-ban elhagyta az iskolát s katonának állott, de atyja visszavitte. 1795-ben azonban végleg megvált az intézettől s gazdálkodni kezdett, magával vive a latin irodalom iránt való rendkivüli szeretetét.
Berzsenyi rendkivül szenvedélyes természetü ifjú volt és sok tekintetben más irányú gondolkozással biró atyjával nem tudván megegyezni, 1798-ban elhagyta atyja házát s feleségül véve Dukai Takács Zsuzsánnát, ennek birtokára Sömjénbe költözött.
Berzsenyi már diák korában verselgetett s körülbelül 1813-ig folytatta ez irányu tevékenységét. Ódáinak s más költeményeinek szokatlan merész hangja elragadta olvasó közönségét.
Romlásnak indult hajdan erős magyar kezdetü ódája, valamint A felkölt nemességhez és A magyarokhoz cimü ódái ma is közismertek minden müvelt magyar előtt.
 Élete utolsó éveiben felhagyott a költészettel s inkább csak esztétikai tanulmányokat irt, melyek alapján a Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban a filozófiai osztály első fizetéses, rendes tagjaivá választotta meg. Hatvan éves korákan bekövetkezett halála után az Akadémiában Kölcsey Ferenc tartott felette emlékbeszédet. Somogy megyében 1860-ban a niklai temetőben siremléket; Vas megye 1876-ban születési házán emléktáblát állitott. Szombathelyen szobrot emeltek neki, melyet Kiss György készitett. Leleplezték 1896. dec. 8-án. 1904-ben pedig Kaposváron Berzsenyi-Társaság név alatt irodalmi társaság alakult.