Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Erkel Ferenc-utca.

A híd-utcai állami elemi iskola város felőli oldalán halad, s az Erzsébet-liget mellett levő malomig vezet.

str. Uzinei / Villanytelep u.

Erkel Ferenc.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

Erkel Ferenc a magyar zenevilág legkimagaslóbb alakja nov. 7-én született Békésgyulán. Atyja a Wenkheim grófi család uradalmi tisztje volt. Maga is foglalkozva a zenével, fia hajlamait korán felismerte s zenei kimüveléséről gondoskodott.
 A magyar zeneköltés fejedelme saját zsenialitását ugyszólván maga fejlesztette 12 éves korától teremtő, alkotó müvészetté. Ő emelte európai szinvonalra a magyar operát, ugy a külföldi müvek reprodukálása, mint a magyar tárgyu, levegőjü, ütemü opera-müvek megalkotása szempontjából, klasszikus példaadással bizonyitván be csodás hatású Hunyady Lászlójával és Bánk Bánjával elsősorban, hogy a magyar zene (mint azt Liszt Ferenc is igazolta) nemcsak az andalgó, vagy duhaj melódiák cigányos hurjaira való, hanem meleg tónusával, érzelem gazdagságával, rythmikájával eléggé megérett a nagyobb lélekzetü, imponálóbb zenemüvek, igy a hatalmasabb operák számára is. Nyolc operája tesz erről tanuságot, mindannyiban a nemzeti történelemből vett szöveg mellett, az igazi magyar zenei lélek lüktet. Mint szakember a magyar zenei élet hervadhatatlan érdemü fejlesztője, vezetője, áldozatkész intézője vala s példaadásával, tanitásával egész légióját nevelte a legkiválóbb zenészeknek. Egyik örökbecsü alkotása az, mellyel Kölcsey Himnuszát zenésitette meg s ebben a nemzeti imádságban, mely minden magyar ünnepen fölbúg, az ő nagy szelleme csendül meg időtlen-időkig a magyarok ajkain.
 Erkel, mint különböző szinházak karnagya, később a m. kir. operának fő zene-igazgatója s az országos magyar dalárszövetségnek vezérkarnagya s végül mint az orsz. m. kir. zeneakadémia igazgatója, fejtett ki megbecsülhetlen munkásságot a magyar dal és zene fejlesztése érdekében s ő volt első fellenditője a magyar zenei kiadásoknak is. 60 éven át irányitotta zenei életünket, egészen 1893. jun. 15-én bekövetkezett haláláig.