Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Szentgyörgy-utca és Szentgyörgy-tér.

A Szentgyörgy-utca a Széchenyi-térről északi irányban vezet. A Zrinyi M.-utcától kezdve kiszélesedik s a Szentgyörgy-teret alkotja, a Lavotta J.-utcáig.

piaţa Republicii / Köztársaság tér · str. Revoluţiei / Forradalom u.

Szent György lovag.

† 303.

Irta: Dr. Molnár Gábor.

Szentgyörgy-utca és tér. Egyike legnagyobb forgalmu közutainknak, melyek elnevezésüket onnan vették, hogy a Maros-Vásárhelyhez északkeleti irányban legközelebb fekvő Marosszentgyörgy községbe ez útvonal vezet. Mások szerint György lovag után kapta volna elnevezését, ki előkellő családból született Kappadóciában, Diocletian római császár idejében, kinek kegyeit vitézsége és más jeles tulajdonságainál fogva csakhamar kiérdemelte. Midőn uralkodója a keresztényeket üldözni kezdette, az ellen György lovag rettenthetlen bátorsággal felszólalt, és a császár kegyetlenségeit éles szavakkal megrótta. Emiatt börtönbe vettetett, s miután a legválogatottabb kinzásokkal is hitétől eltántoritani nem birták, 303. év körül kivégeztetett. Ugy a keleti, mint a nyugati egyház vértanut tisztel személyében. Emlék napja április 24.
 Ez utcában ma is fennáll az úgynevezett Makariás ház, melyet tulajdonosa a XVIII. század elején épitett és amely arról nevezetes, hogy midőn József császár 1773-ban julius 11-én, utazása közben Maros-Vásárhelyre érkezett, ez épületben szállott meg, mint amely abban az időben a város legszebb és legkényelmesebb háza volt. Hogy a város utcái akkor mennyire járhatatlanok valának, azt mi sem bizonyitja jobban, mint az, hogy a császárt a Palásközön kellett meredek hegyoldalon föl vezetni a Várba, hogy a haderő fölött szemlét tarthasson, mert esős idő lévén, ugy a Szentgyörgy-utca, mint a Nagypiac járhatatlanok voltak. A Szentgyörgy-utcában fekszik a m. kir. állami kórház, mely 1812-ben – tehát éppen 100 évvel ezelőtt – létesült.