Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Rákóci-hid.

A Hid-utca folytatásaként a Maroson keresztül, a Szabadi-utba vezet.

 A maros-vásárhelyi Rákóci-hid a régi, teljesen fából levő, u.n. Bodor-hid helyett, az 1910–11. években épült. Az uj hid nem a régi helyén, hanem attól 15 m. távolságban lefelé helyeztetett el és 3 nyilással épittetett, melyek közül a két szélső 18,5 18,5 m., a közép nyilás 30,105 m, össznyilása tehát 67,00 méter.
 A hid elhelyezése és alépitménye a kereskedelemügyi m. kir. ministerium és Péterfy Dénes kir. főmérnök, a vasfelszerkezet Fodor Béla budapesti gépgyáros tervei szerint készült.
 Az ellenfalak és meder pillérek vagdalt kövei burkolt beton falazatból vannak előállitva s ugyancsak betonból vannak az alapfalak is, melyek 3,80–4,20 m. mélységre nyulnak be a meder fenékbe, a kis vizszintől számitva.
 A felszerkezet 20 tonnás gőzeke terhelésre számitva, parabolikus felső övű rácsos főtartókkal készittetett. A hid pálya 4,80 m. széles kocsipályából és két oldalt a 0,60 m. széles kerékháritókon kivül, egy-egy 1,50 m. széles gyalogjáróból áll. A kocsipálya kavicsolással, a gyalogjárók aszfalt burkolattal vannak ellátva.
 Az épités 1910. évi január hó 22-én vette kezdetét és az uj hid 1911. évi május hó 19-én adatott át a forgalomnak.
 Az épitést Barna Bertalan kir. főmérnök főfelügyelete mellett, Péterfy Dénes kir. főmérnök vezette.
 Az alépitményi munkákat Moóré Kálmán okl. mérnök és Bazola Béla épitész vállalták, kik közül az utóbbi az épités folyama alatt meghalt.
 A vasfelszerkezetet Fodor Béla budapesti gépgyáros készitette.
 Az épités költségei a következők voltak:

Alépitményi és kapcsolatos munkák69095,26korona
Vasfelszerkezet67959,30
Kisajátitási összeg3248,–
Vasuti őrház és átjáró áthelyezése4500,–
Összes költség144802,56korona,

melyet teljesen az államkincsár fedezett.

 A városból kifelé haladva, a város felőli két korlát pilléren egy-egy emléktábla van elhelyezve, melyek szövege a következő:

Jobb felől:

RÁKÓCZI HID
ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÜLT
1910–1911. években
udvardi és kossuthfalvi
KOSSUTH FERENCZ
és
HIERONYMI KÁROLY
m. kir. kereskedelemügyi ministerek
ministersége és makfalvi DÓSA LÁSZLÓ
kir. műszaki tanácsos, államépitészeti hivatal
főnök főnöksége idején.

Az épitést vezette mellethei és horkai
BARNA BERTALAN
kir. főmérnök
központi felügyelete mellett
kibédi PÉTERFI DÉNES kir. főmérnök.
Bal felől:

RÁKÓCZI HÍD.
ÉPÜLT 1910–1911. ÉVEKBEN.
Az épitményeket MÓORÉ és BAZALA
vállalkozók, a vasfelszerkezetet
FODOR BÉLA vasszerkezeti gyáros,
FODOR ISTVÁN mérnök
vezetése alatt készitették.
A hid a forgalomnak
átadatott:
1911. évi május hó 19-én.

melyet teljesen az államkincsár fedezett.