Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Katona József-utca.

A „Mészárosok rét“-jén keresztül vezető Andrássy Gyula-útból déli irányban, a vasutvonal mentén halad s a Mikes Kelemen és Madách Imre-utcák összeszögelésénél végződik.

str. Lavandei / Levendula u.

Katona József.

1792–1830.

Irta: Földes Ferenc.

 Élni nyomorban, ismeretlenül: Meghalni elfeledve és feltámadni félistenként, ez csak magyar költő sorsa lehet. Ezzel fejezhetjük ki leghivebben Katona József életét.
 1792-ben Kecskeméten született Katona József. Egy szegény takácsmestemek volt gyermeke, aki, midőn jogi tanulmányai folytatására Budapestre utazott, nem is gondolt arra, hogy belőle – a kezdet nehézségeivel küzködő magyar szinészet – a legelső magyar drámairót fejlessze ki.
 Kisfaludy Károly drámái tartották lázban akkor a közönséget. De Katona József érezte, hogy ő is hivatott a magyar irodalom fejlesztésére. Izzó, forrongó lelkesedéssel látott hozzá nagyszerü munkájához s 23 éves korában már megirta a Sakespeare drámáinak méltató vetélytársát, a Bánk Bánt. Bizó reménységgel nyujtotta be darabját a Döbrentey-féle pályázatra és várta, mit határoz reá a biráló bizottság. Azzal a büszke tudattal várt türelmesen, hogy ő nagyot, hatalmasat alkotott. De kora nem tudta és nem akarta felismerni Katona Józsefben a lángészt s ezzel minden kedvét elvette a további munkától. Drámáját előadatni nem engedte a cenzura. Bár nyomtatásban meg is jelent, senki sem olvasta azt el s a nagy lángelme ugy halt meg az ismeretlenség homályában, ahogyan meg szokott halni egy szegény takács mester egyszerü gyermeke. Hosszú évtizedek multak el ezután. Katona József sirját belepte a fű és ekkor felfedezték őt az utódok. Sirjához lezarándokolt a Tudományos Akadémia, elvitte a koszorukat, melyeket életében nem adott meg neki. Szülővárosa, Kecskemét szobrot emelt tiszteletére. A nemzeti szinház szintén egy szoborral rótta le kegyeletét a legnagyobb drámaköltő előtt, mi pedig tanuljuk az iskolában, ki volt Katona József, a kecskeméti takácsmester fia. Halála feltámadás lett; munkája a magyar irodalom büszkesége.