Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Dr. Gecse Dániel utca.

(Szent-Miklós-utca.)

str. Ştefan cel Mare u.

Dr. Gecse Dániel.

1768–1824.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

 Szárazajtai dr. Gecse Dániel 1768. március 7-én Szolnok-Doboka megye Cigányi községében született, mint Tétsi Krisztina törvénytelen gyermeke. Tanulmányait a helyi ref. kollegiumban végezte 1792-ig, midőn a „pesti univerzitás“-on az orvosi fakultásra iratkozott be. 1798-ban kapott orvosi diplomát, mellyel, – tudásait bőviteni – előbb Bécsbe, azután Olaszországba utazott. Ez időtájban történt atyja, Gecse Benjámin által való törvényesitése.
 Általában igen sok helyen folytatott orvosi gyakorlatot, mig 1817-ben városi phisikussá (a mai városi főorvos) s egyben kórházi orvossá választatván, haláláig itt végezte „kiváló pontossággal, hivséggel, emberszeretettel és alapos készültséggel“ a szenvvedő betegek gyógykezelését. 1823. nov. 1-ső napján reggel egy „terhes vérhányás egyszerre ugy egyberontotta belső alkotványait, mint mikor a zöldelő plántát forróvizzel leöntik, s odalett orcája addig diszlett pirossága, odalett tagjainak minden ereje, elhagyta azelőtti vidámsága.“
 1824. május 13-ikáig kinozta azután sulyos betegsége, midőn „koporsóba szállittatott“.
 Gecse Dániel egyike volt kora leghumánusabb egyéneinek. Életében igen sok jót tett, s következő cikkünkben ismertetendő „Emberszereteti Intézet“-ével örökre maradandóvá tette nevét. Holtteste a helyi ref. temetőben pihen.