Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Kinizsi Pál-utca.

A Vörösmarty-utcából nyugati irányban haladva, a Maros malom árkáig vezet.

str. Pavel Chinezu / Kinizsi Pál u.

Kinizsi Pál.

† 1494.

Irta: György Sándor.

 Kinizsi Pál, akit Mátyás király személyes jelességei folytán emelt a legelsők közé, molnár családból származott.
 Nagy erejével, kiváló egyéni tulajdonságaival s rettenthetetlen bátorságával tünt fel Mátyás király előtt. Az 1468-iki cseh-zsebrákok ellen vivott háboruban Magyar Balázsnak már vezértársa volt, kinek leányát később feleségül vette. Utóbb, mint temesi bán és a délvidék főkapitánya, a törökök réme lett.
 Az 1479. okt. 13-án Báthory Istvánnal aratott fényes diadal, legfőként az ő érdeme volt. Meghalt 1494-ben. Kinizsi Pál egész élete példa arra, hogy kiváló jellemességgel miként lehet az alacsony sorsból is kiemelkedni s hogyan kell a hazát önfeláldozóan szeretni. Ha sok ilyen fia lett volna hazánknak három évtizeddel később, bizonyára az 1526. esztendő (mohácsi csata) nem volna a magyar nemzet történelmének gyászos napja s a 150. esztendeig tartó török iga nem következett volna be.