Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Rákóczi szobor.

Leleplezték 1907. október 29-én.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

 Dr. Sárkány Miklós ügyvéd és ifj. Biás István levéltáros inditották meg a mozgalmat 1903-ban aziránt, hogy a „Nagy Fejedelem“-nek, II. Rákóczi Ferencnek, kit 1707. április 5-én városunkban iktattak be a fejedelmi székbe, emléke szoborban is megörökittessék.
 Dr. Bernády György polgármester lelkes hazafisággal karolta fel az eszmét, s amint érdeklődést mutatott a dolog iránt, – kezébe is esett annak kivitele, de aztán csinálta is végig, mig a kitüzött célt megvalósitotta. A gyüjtés gyengén sikerült, úgy, hogy a 9500 koronát kitevő költségeket végül a város közönsége fizette ki. A városi tanács, mint szobor-bizottság városunk szülöttét, Székely Károly ifju szobrászt bizta meg tervek bemutatásával 1906-ban. Székely ekkor a párisi „Julienne Akadémiá“-n folytatta tanulmányait, s onnan küldött be három tervezetet, melyek közül az elsőt fogadták el kivitelre:
 „Ötven centiméter magas lépcsőszerü épitészeti megoldásból mi csonka gula alaku sziklatömb emelkedik ki, szimbolizálva a nyers erőt, Rákóczi szabadságszerető hiveinek egységességét és összetartását. A sziklatömbön egy marcona kuruc harcos tör elő a rettenthetetlen elszántság megtestesüléseképen. A csonka gulát befejező obeliszken nyugszik Rákóczi mellszobra, mely Mányoki ismert képmása után készült.“
 A kész szobor művet a Kossuth Lajos és Arany János utcák összeszögelésénél levő téren állitották fel.
 A leleplezési ünnepély 1907. október 29-én volt meg, az összes iskolák tanulóinak és nagy közönség résztvétele mellett. Délelőtt 10 órakor a különböző vallásfelekezetek templomaiban ünnepélyes istentisztelet volt. 11 órakor folyt le a leleplezés a következő sorrendben.
 1. A maros-vásárhelyi dalkör éneke.
 2. Ünnepi beszédet tartott Bedőházy János, országgyülési képviselő.
 3. Énekelt a ref. egyházi dalárda.
 4. Leleplezési beszédet mondott dr. Fenyvesy Soma, országgyülési képviselő.
 5. Dr. Bernády György polgármester a szobrot a város őrizetébe fogadta.
 Az egyszerü, de hazafias szellemben lefolyt ünnepélyt a dalárdák „Szózat“-a zárta be.
 A szobor talapzatán a következő feliratok vannak:
 Elül – „Rákóczi“!
 Hátul – 1707. április 5.
     1907. április 5.
 És áll a sikerült, kedves kis emlékmü, örök időkre hirdetve a székely főváros kegyeletes értelmeit a nagy kuruc fejedelem iránt.