« c) Az 1558–59. évi hadműveletek. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

e) Az 1561. évi hadműveletek. »

d) Az 1560. évi hadműveletek.

Thelekessy halála után 1560-ban Petheő János és Bebek György Tokajt akarták az Izabella-pártiaktól visszafoglalni s e célból mindenekelőtt Szerencset fogták ostrom alá. Ez alkalommal azonban Némethy Ferenc tokaji kapitány éjjeli rajtaütéssel megtámadta és szétverte őket.

Ezután a béke, a János Zsigmond és Ferdinánd között folyó egyezkedési tárgyalásokra való tekintettel, sem ebben, sem a következő 1561. évben a felső Tisza mentén többé nem lett megzavarva.

1560-ban még a Dunántúl volt egy kisebbszerű katonai hadművelet színtere. Nádasdy Tamás nádor ugyanis gróf Salm Eck győri kapitánnyal visszafoglalta a csel által török kézbe jutott Hegyesd balatonmelléki várat.[1]


[1] Lásd a 429. oldalon. – Horváth Mihály szerint (Magyarország történelme, IV, 298) Hegyesd visszafoglalása csak 1562-ben történt volna meg.

« c) Az 1558–59. évi hadműveletek. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

e) Az 1561. évi hadműveletek. »