« d) Az 1560. évi hadműveletek. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

f) Az 1562. évi hadműveletek. »

e) Az 1561. évi hadműveletek.

Egy Basilicus Heraclides Jakab nevű krétai születésű görög kalandornak, aki magát a moldvai hercegi család leszármazottjának hazudta, sikerült Moldvában némi pártot szerezni, mire Sándor vajda őt tartományából kiűzte. Bolyongásai közben Heraclides Késmárkra Laszki Alberthez vetődött, akinek közbenjárása által annyira megnyerte Ferdinánd kegyét, hogy ez őt a modvai vajdaság elnyerésében pénzzel és fegyverrel segítette.[1] Az udvart ennél az az eszme vezérelte, hogy, miután Heraclides Moldvát megszerezte, az ő és az erdélyi elégedetlenek támogatásával Balassa megdönti majd János Zsigmond trónját. Ezt a tervet a nagyeszű váradi püspök, Forgách Ferenc főzte ki. Ami még ezenkívül a kalandos hadjárathoz hiányzott, azt megszerezte Heraclidesnek Laszki, aki a nemrég meghalt Serédy György özvegyének keze révén a magvaszakadt Serédyek összeharácsolt roppant kincseinek birtokába jutott. Ily módon Heraclides, Zay Ferencnek, a Thelekessy halála után kinevezett kassai főkapitánynak segítségével, leginkább magyarokból álló 1700 főre menő csapatot toborzott, melynek élére a Nagy-Szőllősnél kitűnt Székely Antalt nyerte meg kapitányul. Ez a számra nézve elég jelentéktelen had lengyel és orosz földön át Moldvába nyomult be és ott oly szerencsével harcolt, hogy az 1561 november 10.-én a Szucsava melletti ütközetben megvert Sándor vajdát sikerült országából kiűznie és helyét valóban Heraclides Jakab foglalta el, aki vesztegetései és magasabb adó (30.000 helyett 40.000 arany) igérete által nemsokára azt is elérte, hogy még a szultán is elismerte és megerősítette vajdaságában. A kalandor azonban nem sokáig örülhetett sikerült csínyjének, mert rövid idő mulva megöletvén, az elűzött Sándor vajda ismét elfoglalhatta vajdai székét.[2]


[1] Cs. kir. bécsi házi levéltár, Litterae Ceasaris ad Jacobum Basilicum Heraclidem, Despotam Sami, Paros et Moldaviae Voivodam.

[2] Forgách id. m. XI, 271. – Engel, Geschichte der Nebenländer des Ungr. Reichs IV/I. 37. és IV/II. 198. és Geschichte der Moldau, 199. – Istvánffy id. m. XX, 400. – Verancsics id. m. II, 103. – Hammer-Purgstall id. m. II, 285.

« d) Az 1560. évi hadműveletek. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

f) Az 1562. évi hadműveletek. »