Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18151 documents

A' magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai

Egyéb fegyveres testületek, Hadsereg, Hadtörténet
nemzetőrség, polgárőrség, rendvédelmi szervezet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, szabályzat, Magyarország, 1848, 19. sz.

"A' nemzeti őrsereg' czélja és hivatása a' közös hazafiui kötelességeken alapszik, azoknak legkitünőbbike a' hon' védelme és a' belbátorság' fentartása... A' nemzeti őrseregnek is csak akkor szabad fegyveresen föllépni, midőn a' törvényes végrehajtó hatalomtól vagy illetőleg helyhatóságoktól fegyverbe szólittatik."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18580   2018-09-14

Ez az! : Regény / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Ez az! - kiáltá Berta helyesléssel, lelkesedéssel - Ez az! »Ha az embernek nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy magát megölje, akkor a legokosabb, amit tehet az, hogy ujjászülessen!«... Jól mondod Elinor. Áldjon meg az Isten érte!... Bár oda kiálthatnám ezt ezer és ezer férfinak, asszonynak!... Ez az!"

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18579   2018-09-14

Betyárok : Történetek az alföldi rablóvilágból gróf Ráday korában / Békefi Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, betyár, Ráday Gedeon (1829-1901), Laucsik Máté (1830-1903), Klemm Jusztin (1843-1892), Rózsa Sándor (1813-1878), Alföld, Magyarország, 19. sz.

"Az alföldi rablóbandák kiirtása czéljából királyi biztossá kinevezett Ráday gróf 1869. elején jött Szegedre hivatalos apparátusával, a delegált birósággal. Már müködésének első napjaiban megmutatta, hogy kitartó erélylyel s kérlelhetlen szigorusággal lát nehéz föladatához..."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18578   2018-09-14

Az 1848-ki forradalom történelme / Alphonse de Lamartine ; fordító Zsilinszky Mihály

Európai országok történelme, Politikatörténet
francia forradalom, történelem, politikatörténet, memoár, Párizs, Franciaország, 1848, 19. sz.

"Az 1848-ki forradalom nem egyéb, mint folytatása az elsőnek, a rendetlenségnek kevesebb s a haladásnak nagyobbszerü elemeivel. Mindkettőben egy ugyanazon erkölcsi eszme tört át a világon. Ezen eszme a nép, azon nép, mely 1789-ben felszabaditotta magát a szolgaságtól, a tudatlanságtól, az előjogoktól, az előitéletektől..."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18577   2018-09-14

A rónák vésze : Vázlatok a betyáréletből összefüggésben a szegedi bünkrónikával / Tóvölgyi Titusz

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, betyár, 19-20. sz.

"Magyar embernek a világa, még ha betyár is, nincs tovább Magyarország határánál, bölcsője ez és majdan sirja is, még ha az akasztófa alatt találja is föl. Bünös a mennyire bünös, hanem azért még is magyar, ha bünös is."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18576   2018-09-14

Van ilyen? : Szellemi négykezes / Tomos Hajnal, B., Nászta Katalin ; szerkesztő Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
erdélyi magyar irodalom, grafika, Erdély, 21. sz.

"Pont akkor ért a párkány alá, amikor fentről elindult a tégla.
Ki időzíthet ennyire pontosan?
Persze, csak baleset volt.
De azt nem tudni: angyal, vagy démon botlott bele a párkányba."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18575   2018-09-13

Versuch einer Geschichte der abwechselnden Schicksale der protestantischen Religion in Ungarn : Vom Anfang der Reformation bis auf die neuesten Zeiten

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Magyar történelem 1527-1790, Magyar történelem 1791-1867
protestantizmus, protestáns egyház, lelkiismereti szabadság, vallási egyenjogúság, egyházpolitika, egyházügy, egyháztörténet, felvilágosult abszolutizmus, Magyarország, 16-18. sz., újkor

"Unter den Ursachen, welche die Verbesserung des Zustandes der Protestanten in Ungarn schon lange vorbereiteten, ist die ganz veränderte Denkungsart in Religionssachen, die seit der Regierung Josephs II. am österreichischen Hofe herrscht, eine der erheblichsten."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18574   2018-09-13

Ifjusági iratok : Angol remekirók műveiből / szerkesztő, fordító Vachott Sándorné; fordító Vachott Ida

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
angol irodalom, ifjúsági irodalom, 19. sz.

"Gyönge kis öreg ember létére, valódi Herkules volt Toby, ha jó szándokait tekintjük. Azért, hogy keressen, szivesen fáradozott. Azon öntudat, hogy nem bünös úton keresi kenyerét, nagy örömére vala - s Toby igen szegény volt, s valamely kinálkozó örömet nem könnyen nélkülözhete."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18573   2018-09-13

Hátország / Handi Péter ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, emigráns irodalom, memoár, Ausztrália, 20-21. sz.

"A hajó elhagyta Adent és kiúszott a nyílt óceánra. Írnám, hogy méltóságteljesen, de ez nem fedné a valóságot. Az Indiai-óceán könnyedén elkapta ezt a 37 ezer tonnás vasdobozt - és jól megnézte. Alulról, felülről és mindkét oldalról. A horizonton megindult egy szürke hegység, és mintha tolnák hátulról, a hajó felé nyomult."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18572   2018-09-13

Parallele Versübersetzungen : Szalki Bernáth Attila és klasszikusaink versfordításai = Párhuzamos versfordítások / fordító Szalki Bernáth Attila, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Dóczi Lajos, Karinthy Frigyes, Babits Mihály, Radnóti Miklós, Arany János, Kaffka Margit

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18-20. sz.

"Vérvörös vadrózsa állt,
rózsa nyílt a réten.
Ám letépte vad legény
rózsát kint a réten -"

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18571   2018-09-13

Leitwörter : "Freude, Glück, Liebe" = Vezérlőszavak : "öröm, boldogság, szeretet" : kétnyelvű német - magyar verskötet / Szalki Bernáth Attila

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18-19. sz.

"Hát ma vidám leszek én, vidám,
Bölcset, illőt nem akarok hall’ni,
Lényem pörg, örömért kiabál,
És király sem tudná ezt tiltani."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18570   2018-09-12

Vom Neujahr bis Silvester : Zweisprachiger deutsch - ungarischer Gedichtband = Újévtől szilveszterig : kétnyelvű német - magyar verseskötet : válogatás német költők verseiből / Szalki Bernáth Attila

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18-20. sz.

"Nyugalmam elszállt,
Szívem nehéz,
Ha őt soha többé.
Nem látom én."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18569   2018-09-12

Egy asszonyi hajszál : Történelmi regényvázlat / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Ulászló roszabb volt mind férjnek, mind királynak azoknál a gyámoltalanoknál, kiket a véletlen mindakettőhöz való tehetség nélkül e czímek alatt korona viselésre ítélt; mert ő egy kifáradt tehetség volt: öntudatosan hasznavehetetlen. - Mint hős, mint hazafi, mint országjavitó kezdte, aztán belezsibbadt az eredménytelen munkába."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18568   2018-09-12                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic