Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17778 documents

Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei / Toldy Ferenc ; közreadó Tárkányi Béla

Magyar irodalom története
író, költő, tudós, magyar irodalom története, tudománytörténet, Magyarország, 16-19. sz.

"Irói jeleseink csarnokában sok alak kötötte már le figyelmünket, kik előtt majd hazafiúi büszke önérzettel, majd a kegyeletes emlékezet melegével, hol ismét a kora veszteség gyásza közt, s hálával és szeretettel állapodtunk meg; megujítottuk elménkben műveik, tetteik s hűségök emlékezetét..."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18185   2018-05-18

Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága : 1821-1871 / Greguss Ágost

Szerzői bibliográfiák, Tudománytörténet, Magyar irodalom története
irodalomtörténész, kritikus, akadémikus, egyetemi tanár, magyar irodalom története, személyi bibliográfia, Toldy Ferenc (1805-1875), Magyarország, 19. sz.

"469 - Magyar Prózaírók a XVI. és XVII. századból. Adalékúl a magyar nyelvtörténet és régibb irodalmunk ismeretéhez, bevezetésekkel és szómagyarázatokkal kiadja Toldy Ferenc. Első kötet: Régi Magyar Mesék, Beszélyek és Erkölcsiratok. I. Pest, 1858. n16r. XXV és 336 l."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18184   2018-05-18

Monitoring jelentés, 2011 : Az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tízek teljesítményéről / szerkesztő Túry Gábor, Vida Krisztina

Más országok politikai élete, Európai Unió, Makroökonómia, Regionális gazdaság
országjelentés, politikai elemzés/kommentár, gazdasági helyzet, európai integráció, nemzetközi összehasonlítás, Kelet-közép-Európa, balti állam, Európai Unió, 2010, 2011

"Pusztán a mutatók alapján jól láthatóak a lengyel gazdaság versenyképességi problémái, az alacsony munkatermelékenység, az oktatásra és kutatás-fejlesztésre költött kiadások szerény szintje, a munkaerőpiaci problémák, az infrastruktúra továbbra is kritikus alulfejlettsége."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18183   2018-05-18

Monitoring jelentés, 2010 : Az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tizek teljesítményéről / szerkesztő Túry Gábor, Vida Krisztina

Más országok politikai élete, Európai Unió, Makroökonómia, Pénzügy, bankügy, Regionális gazdaság
országjelentés, politikai elemzés/kommentár, gazdasági helyzet, pénzügyi válság, válságmenedzselés, európai integráció, nemzetközi összehasonlítás, Kelet-közép-Európa, balti állam, Európai Unió, 2008, 2009, 2010

"A stabil gazdasági fundamentumoknak köszönhetően (az ország kiegyensúlyozott külső mérlege, illetve a feszes fiskális politika, amely a kormányzati deficit lecsökkenésében is megmutatkozott) Lengyelország gyakorlatilag Európában egyedüliként képes volt elkerülni a recessziót."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18182   2018-05-18

Monitoring jelentés, 2008 : Az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tizek teljesítményéről / szerkesztő Túry Gábor, Vida Krisztina

Más országok politikai élete, Európai Unió, Makroökonómia, Regionális gazdaság
országjelentés, politikai elemzés/kommentár, gazdasági helyzet, európai integráció, nemzetközi összehasonlítás, Kelet-közép-Európa, Délkelet-Európa, balti állam, Európai Unió, 2007, 2008

"A forintot ért sorozatos támadások hatására a Nemzeti Bank kénytelen volt 3 százalékponttal megemelni az alapkamatot, a kormány pedig 25 milliárd eurós készenléti hitelt vett fel az IMF-től. E lépések több okból is hihetetlenül megnehezítik a meghirdetett stabilizációs politika hatékony végrehajtását."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18181   2018-05-18

Összehasonlító monitoring jelentés a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott nyolcak integrációs teljesítményéről / szerkesztő Túry Gábor, Vida Krisztina

Más országok politikai élete, Európai Unió, Makroökonómia, Regionális gazdaság
országjelentés, politikai elemzés/kommentár, gazdasági helyzet, európai integráció, nemzetközi összehasonlítás, Kelet-közép-Európa, balti állam, Európai Unió, 2006, 2007

"A kedvező gazdasági mutatók ellenére az államháztartás hiánya az idén várhatóan a maastrichti küszöbérték felett lesz. A költségvetés egyensúlyi problémája, amely a szocialista időszakból öröklött jóléti rendszer és államigazgatás fenntarthatatlan méretéből következik, az átalakuló gazdaságok sajátja."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18180   2018-05-18

A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban / Renkecz Anita

Elektronikus szöveg és könyvtár, Hardver, digitális eszközök
digitális jelfeldolgozás, digitalizált dokumentum, elektronikus dokumentum, vizuális dokumentum, képfeldolgozás, digitális könyvtár, metaadat, scanner, színtan, módszertan, útmutató

"A könyvtári dokumentumok digitalizálása több az adott tárgyakat ábrázoló képek készítésénél. Az adott objektumot funkcionálisan kell reprezentálnunk, minden részével, az azok közötti kapcsolatok megőrzésével és a közvetített információ elérhetővé tételével. Egy digitalizált dokumentum több, mint az adott eredetiről készült képek halmaza..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18218   2018-05-18

EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához / Renkecz Anita, Csáki Zoltán ; szerkesztő Csáki Zoltán

Elektronikus publikáció, Hálózati információforrások, Elektronikus szöveg és könyvtár, Online média
időszaki kiadvány, folyóirat, elektronikus dokumentum, digitális könyvtár, tartalomszolgáltatás, internet, módszertan, útmutató

"Egy helyesen szerkesztett digitális időszaki kiadvány felhasználója számára minden ponton világos, hogy mi az a kiadvány, amelyet épp böngész, és annak épp melyik részegységét tanulmányozza, hiszen a természetes intelligencia számára egyértelmű formában elhelyeztük a lap kezdetén, a hivatkozásokban, illetve minden lehetséges kiemelt helyen."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18217   2018-05-18

Az egészségügyi diplomák és szakképesítések elismerési rendje : Személyek szabad áramlása / Páva Hanna, Kovács Réka

Orvostudomány általában, Egészségügy általában, Felsőfokú oktatás, Munkaügy, Európai Unió
diploma, bizonyítvány, honosítás, egészségügy, orvostudomány, orvosképzés, munkavállalás, külföldi munkavállalás, jogi szabályozás, jogharmonizáció, Magyarország, Európai Unió

"Az orvosok szabad mozgásának, illetve diplomáik, bizonyítványaik és szakképesítéseik kölcsönös elismerésének megkönnyítéséről a Tanács 93/16 EGK irányelve rendelkezik. Hatálya az orvosi egyetemi diplomával rendelkező orvosokra terjed ki, függetlenül attól, hogy tevékenységüket milyen formában látják el."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18179   2018-05-17

A siketnéma-oktatás és ennek megalapitói: de L'Épée Mihály s Heinicke Sámuel / Roboz József

Gyógypedagógia, Nevelés- és iskolatörténet
gyógypedagógus, siket, érzékszervi fogyatékos, nagyothallók és siketek iskolája, oktatás, neveléstörténet, l'Épée, Charles Michel (1712-1789), Heinicke, Samuel (1727-1790), Franciaország, Németország, 18. sz.

"A siketnémának az iskola mindene, attól várhat mindent: a nyelvet, melyre őt az édes anyja meg nem tanithatja; kárpótlást épérzékü embertársaitól való elzárkoztatásáért, kárpótlást minthogy velük nem társaloghat, nem érintkezhet s ennek folytán nem tanulhat s képességeit nem gyakorolhatja..."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18178   2018-05-17

Nagytétény az 1950. évi városegyesítés után : Az egykori nagyközség a főváros XXII. kerületében / Dindi István

Helytörténet, helyismeret
helytörténet, történeti áttekintés, Nagytétény, Budapest. 22. kerület, 1950-1990, Rákosi-korszak, Kádár-korszak, rendszerváltás

"1951 novemberében a Végrehajtó Bizottság a Metallochemia egészségügyi hiányosságaival foglalkozott. A tisztiorvos megállapítása szerint az üzem levegője ólommal szennyezett, mely úgy történt, hogy a sárgaréz konverterbe hulladékrezet adagoltak, mely rendszerint ólommal szennyezett."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18177   2018-05-17

Az Utmutató / James Fenimore Cooper ; fordító Vachott Sándorné

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
amerikai angol irodalom, ifjúsági regény, 19. sz.

"A francziák és mingók »hosszú puska« néven ismernek jó fegyverem miatt; legjobb barátim, a mohikánok, Sólyomszemnek neveznek, s a katonák és vadászok a viz ezen oldalán »Utmutató« névvel tiszteltek meg, jól tudván, hogy soha nem tévesztem még el oly ösvény végét, melynek elejét föltaláltam."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18176   2018-05-17

Magyarosan / Gyergyai Ferenc

Nyelvtan, helyesírás, Nyelvhasználat
magyar nyelv, nyelvművelés, nyelvhelyesség, nyelvtan, germanizmus

"A ki magyarosan kiván irni, kerülje az itt felhozott és a M. ny. sajátságairól irt jegyzetbe látható magyartalan és idegenszerü kifejezéseket, e mellett tartsa meg az emlitett jegyzet szerint a magyaros szórendet és mondat rendet, ezenkivül még folytonosan figyeljen a közbeszédre, jegyezze meg a magyaros kifejezéseket..."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18175   2018-05-17                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic