Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17778 documents

Piacfelügyelet az Európai Unióban : Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme / Szűcs András

Fogyasztóvédelem, Kereskedelem, Közigazgatás, önkormányzatok, Európai Unió
piacfelügyelet, fogyasztóvédelem, termékfelelősség, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"Miután az áruk forgalomba hozatalát liberalizáltuk, indokolt működtetni egy olyan ellenőrzési rendszert, amelynek az a rendeltetése, hogy az eladásra kínált ... termékek közül kiszűrje azokat az árukat, fogyasztási cikkeket, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók egészségét és biztonságát. Ez a tevékenység a piacfelügyeleti eljárás."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18392   2018-07-13

Poétika a felső kereskedelmi iskolák számára / Riedl Frigyes ; átdolgozó Pintér Jenő

Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Irodalomelmélet, Esztétika, művészetfilozófia, Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Középfokú oktatás
költészet, verstan, irodalmi műfajelmélet, esztétika, magyar irodalom, világirodalom

"A verset kötött beszédnek nevezzük, ellentétben a prózával. A vers ugyanis bizonyos szabályokhoz van kötve, míg a próza szabad, kötetlen beszéd. Ezen a formán kívül a verset a költőiség különbözteti meg a prózától. A költő a mindennapi élet köréből egy másik, eszményibb világba ragad magával."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18391   2018-07-13

Az elsodort falu : Regény két kötetben / Szabó Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Micsoda nyomorult falu, micsoda végzetesen örök falu-falu ez! Rög, kő, vályog, burián az elmulás futó darabjai, itt összeadnak egy örökkévalóságot, mely mindig ugyanaz s mit az idő nem tud tovaharapni. És ugyanazok az emberek is: meg-megujuló buborékai a szomorú földnek, mely robotolja az örök folytatást."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18390   2018-07-13

Etelka, egy igen ritka magyar kis-asszony Világos-váratt, Árpád és Zoltán fejedelmeink ideikben / Dugonics András

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18-19. sz.

"Te penig, Drága-látos ETELKÁM! (a' vólt neve egy ellemben űlő kellemetes Szűznek, kinek szerelmébe, csak ezen egy látásával, bele-kötelődzött Zalánfi; 's - méltónak-is lenni állította arra, hogy vele annak-idejében szövetséget kössön), Te, mondám, édes Etelkám!"

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18389   2018-07-13

Valakinek megmaradni : Feljegyzések versben-prózában / Para Olga

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20-21. sz.

"... Mindenki idegen, idegenek kérdezgetik, de semmit sem ért, aztán rendőrök érkeznek, izzad a tenyere, behunyja a szemét, és látja a gyönyörű szülőföldjét, a csodás Kárpát kanyart, s szeretett szülővárosát, Sepsiszentgyörgyöt, s ekkor érti meg igazán Tamási szavait, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18388   2018-07-13

Csataképek a magyar szabadságharczból / Jókai Mór ; illusztrátor Kimnach László

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1791-1867
magyar irodalom, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, 19. sz.

"Holnap csata lesz. Holnap megtudjuk, élünk-e vagy halunk. ... Holnap menyekzője lesz az egyik vőlegénynek, diadallal, érdemrenddel, koszorúkkal fog megjönni a csatából a kedvese ölébe, - temetése lesz a másiknak, halaványan, vérző sebbel fog feküdni a csaták mezején, megtiporva deli termete a gázoló lovaktól."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18387   2018-07-12

Rondo Capriccioso : Egy találkozás utóélete / Koosán Ildikó

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ki leszek? S Te ki? Hittel, értelemmel
lélek vagy, érző, tele rejtelemmel.
Egy Másik világ - a magadtól szabad -
kell, hogy a Másban megismerd magad!"

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18386   2018-07-12

Várkonyi báró Amade Antal versei / Amade Antal

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költő, költészet, magyar irodalom története, Amade Antal (1676-1737), Magyarország, 17-18. sz.

"Amadé Antal kora ifjúságától úgyszólván haláláig verselt. A reánk maradt mintegy harminc költemény bizonyára csak töredéke annak, amit egy emberöltőn át írt; de a kor fölfogása szerint az énekköltést nem becsülte sokra - versei kiadására éppen nem gondolt - aligha is írta őket össze; nem gondolom, hogy még sok alkotása előkerülne."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18385   2018-07-12

100 új humoreszk [Hangoskönyv] / Karinthy Frigyes

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Mivelhogy az ember egy önző vadállat és egyedül lenni nem jó, tehát megnősültem, abból az önző feltevésből kiindulva, hogy akkor majd nekem jobb lesz. Tudniillik lesz majd, aki vigyáz rám és lugast varázsol nekem, miközben én odakünt a viharban harcolok s megvédem azt a kárttevő vadaktól."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18384   2018-07-12

Gedő Ilka művészete, 1921-1985 : Oeuvre katalógus és dokumentumok / Hajdu István, Bíró Dávid

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, grafika, Gedő Ilka (1921-1985), Magyarország, 20. sz.

"Gedő Ilka a huszadik századi magyar művészet egyik legjelentősebb, egyben legkevésbé ismert művésze. Bár fiatal kora óta szoros kapcsolata volt kortárs képzőművészekkel, művészettörténészekkel, írókkal és filozófusokkal, egyetemes értékű életműve mégis társtalan..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18419   2018-07-12

Amade László Olaszországban / Gálos Rezső

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
költő, katonatiszt, költészet, magyar irodalom története, művelődéstörténet, Amade László (1703-1764), Magyarország, Olaszország, 18. sz.

"Költőnk jó másfél esztendeig katonáskodott Mantova, majd Verona környékén, olaszul is megtanult és olasz főúri körökben forgolódott. Egy-egy olasz szólással, fordulattal szívesen élt később is, feleségéhez írt német leveleiben, olasz könyveket olvasott is."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18383   2018-07-11

Érzelmek sodrában / Török Nándor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Egy kis keserű íz botorkál a szájban,
világít a párna a széles homályban,
és körültolongnak az édes emlékek,
mint virágzó mezőt a zümmögő méhek."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18382   2018-07-11

A haladó / Cselényi Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Börtön az ember.
Börtön a teste.
S el hogy eressze -
nincs lehetőség."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18381   2018-07-11                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic