Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19620 documents

Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709 / Esterházy Antal ; közreadó Thaly Kálmán

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
hadvezér, Rákóczi-szabadságharc, magyar történelem, levelezés, Esterházy Antal (1676-1722), Esterházy Dániel (1665-1714), hadtörténet, Magyarország, 1706-1709, 18. sz.

"Minthogy ennekelőtte is az ittvaló korcsmáknak árultatások az commendánsok authoritásokban állott, - azért azoknak inspectiója concredáltatik mostani commendáns uramnak, úgy, hogy az dominus terrestris vagy arendátor pinczéjén kívűl, senkinek ne légyen szabad bort árultatni."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19890  2019-10-31

Tűnődéseim : Novellás- és verseskötet / Csomor Henriett

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Elég volt, és tele a hócipőm, két hónapi küzdelem óta elérkeztem arra a pontra, hogy már félek buszra szállni Komlón. Félelem lett az utazásom Pécsre, a hetedik érzékem sohasem csap be, már jócskán megérzem a bajt a bensőmben. Csupán csak azért szenvedem el ezeket a csapásokat, mert mozgássérült, tolókocsis vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19887  2019-10-31

A csend színei / Rentsch Piroska ; szerkesztő Szlávik Szilvia

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Most éppen zöld színű a csend.
Volt már piros, narancssárga,
égszínü - kopott barna is,
most éppen nyugodt zöld színű."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19882  2019-10-30

A szöveg testén túl : L. Simon László lineáris és vizuális költészete / Kelemen Erzsébet ; szerkesztő Csillag István

Magyar irodalom története, Műelemzés
író, Simon László, L. (1972-), műelemzés, Magyarország, 20-21. sz.

"A kötetben a Magyar Műhely negyedik nemzedékéhez tartozó L. Simon László eddigi életművéből a lírai énre fókuszálva a lineáris és vizuális költemények, sőt az egyéb vizuális alkotások egy életművön (sőt néha egy köteten) belüli jelenlétét szeretném prezentálni."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19894  2019-10-29

Második Rákótzi György ideje / Bethlen Imre

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet
uralkodó, magyar történelem, Rákóczi György (Erdély: fejedelem), II. (1621-1660), Magyarország, 17. sz.

"Annyira megerősítette vala már a' maga állandó méltóságát Rákótzi György az Erdélyi Fejedelmi Székben, hogy ... Bőjt más Hava 4-dikén tartatott Ország Gyülésében az Erdély állandó boldogságáról való atyai gondoskodása' színe alatt, a' Karok', és Rendekkel nagyobbik Fiát II. Rákótzi Györgyöt Fejedelemmé választatta..."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19889  2019-10-28

Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben : Székfoglaló értekezés / Márki Sándor

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Magyar külpolitika
uralkodó, magyar történelem, külpolitika, politikatörténet, Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725), Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Magyarország, Oroszország, 17-18. sz., 1707

"A Varsóban 1707 szeptember 4/15. kötött szövetség oklevele, a melyet Rákóczi fejedelem Sárospatakon október 10-én, Péter czár pedig Moszkvában deczember 10/21-én megerősített, orosz és latin eredetiből magyarra fordítva így hangzik : Mi, Isten kegyelméből Péter Alexievics fölséges és leghatalmasabb nagyúr, czár..."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19888  2019-10-25

Adni szeretnék : Válogatott versek / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Adni szeretnék
Morzsákat magamból
Sok-sok apró morzsát
Hogy sokaknak jusson"

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19881  2019-10-25

II. Rákóczi Ferencz élete / Pap Illés

Magyar történelem 1527-1790
uralkodó, történelmi személy, magyar történelem, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Erdély, 17-18. sz.

"Leopold császár a fogoly Rákóczin meg akarta ismételni azt a peres eljárást, melynek sikerét nagyatyján, Zrínyi Péteren már kipróbálta. A fiatal fejedelem azonban Péter grófnál szerencsésebb volt: hitvese és egy valóban életét koczkáztató derék férfiú, Lehmann Godofréd százados segélyével elmenekült fogságából."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19886  2019-10-25

II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és Egy keresztény fejedelem áhításai czímű munkája / Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735

Magyar történelem 1527-1790, Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallási szövegek
uralkodó, magyar történelem, magyar irodalom, Erdély, 17-18. sz.

"Sentio me in te, Jesu mi, et propterea non te quaeram in Betlehem, sed in corde meo, in quo nasci dignatus es per gratiam tuam, et quia revoras mihi in mentem resolutionem aut potius cogitationes meas, qnas menti meae indideras aliqnot abhine mensibus Confessiones tuas servi tui Angiistini legentis."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19885  2019-10-25

II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága : 1676-1701 / Thaly Kálmán

Magyar történelem 1527-1790, Művelődéstörténet
uralkodó, magyar történelem, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Erdély, 17. sz.

"II. Rákóczi Ferencz gyermekkora s ifjúsága szerfölött változatos, kalandos, és úgy magasztos emlék, mint - legkivált - megindító, szívrázkódtató tragicus mozzanatokban gazdag. A végzet csodálatosképen, már kora gyermekségében és ifjúságában nevezetes változásoknak vetette alá a ragyogó nevű s fényes tehetségű fejedelemfi életét..."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19884  2019-10-25

Haydns Werke in der Musiksammlung der Nationalbibliothek Széchényi in Budapest / Joseph Haydn ; szerkesztő Vécsey Jenő; fordító Országh Sándor

Klasszikus zene, opera, Zenetörténet, Klasszikus komolyzene
zeneművek katalógusa, kotta, zeneszerző, zeneműtár, Haydn, Joseph (1732-1809), Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Ausztria, 18. sz.

"84. Gott! erhalte Franz den Kaiser / Comp. Anno 1797.
Für Singstimme mit VI. 1-2., Via., Basso., Fl., Ob. 1-2., Fg. 1-2., Cor. 1-2., Clarino 1-2., Timp. Begleitung. - Handschriftliche Partitur.
Ms. mus. I. 172."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19880  2019-10-24

A hazai pénzforgalom számokban : 2011. november / Takács Kristóf

Pénzügy, bankügy
pénzforgalom, pénzügyi művelet, gazdasági elemzés, statisztikai adatközlés, Magyarország, 2011

"A hazai kibocsátású kártyák forgalmi adatait összevetve a kibocsátott kártyák számával, megállapítható, hogy a fizetési kártyák használata a többség számára még nem vált a mindennapok részévé, hiszen az egy kártyára jutó tranzakciók száma rendkívül alacsony."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19879  2019-10-24

Árnyak & szerelmek / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Többet reméltem...
Többet, jobbat, szebbet
Hitelesebbet - Árnyékok nélküli
Patyolat szerelmet"

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19878  2019-10-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic