Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
24300 documents

Hekler Antal válogatott kisebb dolgozatai / Hekler Antal ; szerkesztő Láng Nándor

Művészettörténet
művészettörténet

"Ha görög művészetről szólunk, legtöbben csak a hatalmas istenszobrokra gondolnak és elfeledik, hogy ez a művészet az embert is utolérhetetlenül tudta ábrázolni. Elfeledik, hogy az a művészet, mely az isteni lények méltóságát és fenségét tökéletes formákban fejezte ki, az emberi életnek is mélyen átérzett, finoman megrajzolt képeit hagyta reánk a síremlékek gyönyörű sorozatában"

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24950  2023-09-22

Széchenyi és Katona : Két évforduló / Karácsony Sándor

Politikatörténet, Magyar irodalom története
politikus, író, magyar irodalom története, politikatörténet, jubileum, Széchenyi István (1791-1860), Katona József (1791-1830), Magyarország, 19. század

"Nem tudom Széchenyit a maga kézzelfoghatóságában értékelni, mert meg vagyok hatva, valahányszor eszembe jut. Sokat szenvedett, tragikus véget ért, közben egyszerre volt velemegy esendő es gyarló, nyavalyás ember, de Isten sikeres eszköze is, olyan vegyületben, amelyet közelebb érzek magamhoz, mintha csak hős és elvont sikerek vagy bukások képleteként viselném a szívemben."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24949  2023-09-22

A nő és a kígyó és egyéb elbeszélések / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Szomszédnőmet evésközben a keztyüje, amelyet éppen csak a kezéről huzott le s összecsomózva a csuklójára tolt vissza, izgatta s gyors mozdulattal még jobban hátratólta. Véletlenül odatekintettem s ekkor a balkezén gyönyörü karperecet pillantottam meg, egy remekmüvü, ragyogó gyémántokból való kigyót..."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20549  2023-09-21

Isten áld meg a' Magyart! / szerkesztő Rátz Ottó

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Az élet piszkosságát
áruló életpiacon
Isten áld meg a Magyart -
tudja meg, miért, mit adott."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24953  2023-09-21

Mezőkövesdi Újfalvy Sándor emlékiratai / Újfalvi Sándor

Klasszikus magyar irodalom, Genealógia, családtörténet, Erdészet, vadászat, halászat
magyar irodalom, memoár, vadász, Újfalvi Sándor (1792-1866), Erdély, 19. század

"Születésem évitől ... 1792 ... nagy idők, fontos események vonúltak el a' világ s abban Erdély felett! melyeknek ha nem is tényezője, de gondolkodó tanuja valék. Gyakran szomoruan gondoltam: mennyi minden megy feledésbe, mi e napokat örömre vagy fájdalomra izgatá, emlékezetet vagy reményt költvén fel keblünkben, melyek a történet közfolyamára hatással voltak és lesznek"

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24948  2023-09-21

A hegyi beszéd / Karácsony Sándor

Keresztény vallási szövegek
bibliamagyarázat, Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma

"A hegyi beszéd nem kötelez senkit semmire. A hegyi beszédben képesíti Krisztus a benne hívőket mindarra, amire a Krisztustól távol élőket nem lehet kötelezni. Parancsait úgy kell tehát valahogy tudomásul vennünk, mint ahogy a teremtett világ annak idején boldogan vette tudomásul az Igét, amely által lettek mindenek."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24947  2023-09-21

Ciceronul catedralei catolice din Alba-Iulia = L'istoire [!histoire] de la cathédrale romaine-catholique de Alba-Iulia

Helytörténet, helyismeret, Keresztény vallások
székesegyház, egyházi épület, katolikus egyház, helyismeret, Gyulafehérvár, Erdély

"Nagyrománia legősibb és leghatalmasabb temploma áll előttünk. Kövei látták a dák Tharmist, a római Apulumot, a népvándorlások viharait, a pusztitó tatár hordákat, Vitéz Mihály harcos darabontjait, Básta wallonjait, a törökök hadait, Rákóczi kurucait, Bem honvédeit, a világháború pedig elvitte harangjait. Most a koronázó új templom megértő, békés tőszomszédja."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24946  2023-09-21

Gesang [zenemű kézirat] : [An Sylvia] / Franz Schubert ; versek írója William Shakespeare, Caroline Luise von Klencke, Karl Gottfried Ritter von Leitner, Johann Wolfgang von Goethe, Franz von Schlechta

Klasszikus zene, opera, Egyéb zenei műfajok, Népzene, Klasszikus komolyzene, Népzene, Egyéb zenei műfajok
vokális szóló kísérettel, romantikus zene, megzenésített költemény, skót népzene, zongorakíséret, Lied, ballada
URL: http://mek.oszk.hu/24900/24952  2023-09-21

Komáromi János / Karácsony Sándor

Magyar irodalom története
író, magyar irodalom története, Magyarország, 20. század

"Komáromi János a mai magyar élet leggyermekibb alázatosságú és legőszintébb krónikása. Ezen a szomorú jogon egyik legnagyobb magyar író. A megszállott lélek szomnambuláns médiuma, aki egy borzasztó korról mesél, hol didergős, hol nyers, hol vigasztaló meséket."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24945  2023-09-20

Bacsányi János válogatott költeményei / Batsányi János ; közreadó Lengyel Miklós

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18. század, 19. század

"Itt az ősz félig ért ritka gyümölcsével;
Közelget a tél is havával, jegével;
S míg fiatal korom napjait számlálom,
Eltűnik életem, mint egy rövid álom!"

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24944  2023-09-20

A mai férfi életútja / Olasz Péter

Férfiak, Keresztény vallások
férfi, életvezetés, vallásos nevelés, kereszténység

"A vallás, főleg a katholikus vallás hangsúlyozza, hogy a tisztaság a leggyakorlatibb erény. A tiszta élet ugyanis biztositja az egészséget, megvéd a tisztátalan élettel járó betegségektől, a tiszta életet élő ember megőrzi szellemi üdeségét, jó emlékezőtehetségét, erős akaratát, frisseségét és vidámságát, végre olyan, aki ura fantáziájának,"

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24943  2023-09-20

Savaria Capitoliuma = Il Capitolium di Savaria (Szombathely) / Járdányi-Paulovics István

Régészet
régészet, Savaria, Szombathely

"A szombathelyi capitolium épületéről közelebbi ismereteink nincsenek. A templom nagyságáról és építészeti kiviteléről a közelben előkerült monumentális, márványból faragott geison-részlet egy ugyancsak hatalmas aedicula-fal márványból s az egy-egy darabból készült hatalmas gránitoszlopok tanuskodnak."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24942  2023-09-20

A magyar anyagi büntetőjog / Irk Albert

Büntetőjog
anyagi büntetőjog, Magyarország

"A büntetőjog ennek megfelelően három részre ágazódik szét: 1. anyagi-, 2. alaki- és 3. büntetésvégrehajtási jogra. Az anyagi büntetőjog (szorosabb értelemben vett büntetőjog) azon jogszabályok összessége, amelyek a bűntettesre, a bűncselekményre és a büntetőjogi jogkövetkezményekre (büntetés, biztonsági rendszabály) vonatkoznak..."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24941  2023-09-20                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2023.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic