Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19915 documents

"Az aestheticum vizsgálatának célja tehát az értékadó jelentés felkutatása." : Magyar esztétikatörténeti és esztétikai tanulmányok / Máté Zsuzsanna ; szerkesztő Laczkó Sándor

Esztétika, művészetfilozófia, Stilisztika, irodalomesztétika
irodalomesztétika, esztétika, művészetesztétika, művészetfilozófia, művészetelmélet

"Bartók szerint az esztétika mint értékdiszciplína elsődleges feladata az esztétikum lényegének megállapítása, mivel a művészeti alkotások "mérővesszőjét más forrásból meríteni nem lehet, ... mert az aestheticum rejti magában azt a változatlan és örök jelentést, amely a művészet alkotásának értéket kölcsönöz. Az aestheticum vizsgálatának célja tehát az értékadó jelentés felkutatása"."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20405  2020-03-27

A 21. század iskolája / szerkesztő Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László

Informatika az oktatásban, Pedagógiai módszerek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Számítógépes kultúra, Internet használat, Épületek
iskola, oktatás, iskolaépület, infokommunikáció, e-learning, számítógépes oktatás, didaktika, információtechnika, internet, 21. sz.

"A 21. századi iskolában a modern tanítási módszerek támogatása nem merülhet ki csak a modern informatikai eszközök biztosításával, használatával, hanem az eszközök használatát támogató modern oktatási környezet kialakítása is szükséges."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20407  2020-03-27

A Zempléni-hegység : Útikalauz / Druzsin József

Természetjárás, hegymászás, Magyarországi látnivalók
természetjárás, természeti táj, védett természeti terület, tanösvény, magyarországi látnivaló, Zempléni-hegység, Magyarország

"A Zempléni-hegység általános jellegzetessége, hogy nagymértékben feldarabolódott, nem egységes tömb, hanem növényzetileg különálló részekből áll. A hegységben 85 %-os az erdőborítás, melyen belül a bükkösök a magasabb részeken, 600 m fölött, illetve az északi hegyoldalakon találhatóak."

URL: http://mek.oszk.hu/20300/20399  2020-03-27

Skizze des geologischen Aufbaues der Stadt Sopron und ihrer Umgebung / Vendel Miklós ; fordító Dudich Endre

Geológia, földtörténet
szerkezeti földtan, földtani képződmény, geológia, sztratigráfia, Sopron, Soproni-hegység, Soproni-medence, Alpokalja

"Die grösste der aus kristallinen Schiefern aufgebauten Inseln bildet den Kern des Soproner Gebirges. Kleinere Inseln sind der Harkaer Gipfel und sein Vordergrund, der Kő-(Stein-)-Berg, die Fischerhütte-Scholle und zuletzt die Schieferinsel von Fertőrákos (oder von Mörbisch)".

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20229  2020-03-27

Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon / Fülöp József

Ásványi nyersanyagok, Bányászat általában, Ipartörténet
ásvány, ásványvagyon, bányászat, ipartörténet, technikatörténet, gazdaságtörténet, Magyarország, Kárpát-medence

"A XII-XV. század volt a magyar ércbányászat virágkora. Ezekben a századokban a magyarországi nemesfém- és réztermelés az európai gazdaság egyik jelentős tényezője volt. A XII-XIII. században ezüsttermelésünké (Selmecbánya, Radna), a XIV-XV. században pedig aranytermelésünké (Körmöcbánya, Nagybánya, Erdély) volt a vezető szerep."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20228  2020-03-27

Merkwürdige Geschichte des Fürsten Franz Rakoczi und der durch die ungrischen Missvergnügten erregten Unruhen und Kriege

Magyar történelem 1527-1790
uralkodó, magyar történelem, Rákóczi-szabadságharc, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Magyarország, 17-18. sz.

"Der Kaiserhof wünschte Friede mit seinen Unterthanen, und schickte den Hammel-Bruinings, Gesandten der vereinigten Niederlande, an den Grafen Bertschenyi, der damals zu Freystadt war; aber der Geist der Zwietracht hatte die Köpfe der Mißvergnügten schon wieder zu sehr verwirrt, als daß Ruhe hätte werden können."

URL: http://mek.oszk.hu/20300/20325  2020-03-26

Örök mementó: Szolyva : A Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjteménye, 2000. 08. 15 - 2018. 04. 12. = Pam'âtna kniga : memorìal'nogo parku žertv stalìnìzmu m. Svalâva, 18. 08. 2000 - 12. 04. 2018. r. / szerkesztő Dupka György

Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Kisebbségek
emlékpark, emlékhely, deportálás, munkatábor, fogolytábor, állami terror, határon túli magyarság, második világháború, Szolyva, Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió, 20-21. sz.

"Mindazokról az ötvennél több országban élő magyaroknak a nevében, akiket a Magyarok Világszövetsége népéről kegyelettel hajtott fejet szeretett kárpátaljai testvéreink elhurcolt és eltitkolt emléke előtt. A mi dolgunk megemlékezni, hogy mártírjaink áldozata nem volt hiába való. Szolyva, 2000. november 18. Patrubány Miklós"

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20299  2020-03-26

Expeditionis Solymani in Moldaviam et Transsylvaniam libri duo : De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae liber tertius / Verancsics Antal ; szerkesztő Eperjessy Kálmán

Hadtörténet, Magyar történelem 1527-1790
hadjárat, hadtörténet, török hódoltság, Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I. (1494-1566), Erdély, Moldova, 1538, 16. sz.

"Quum de Solimani caesaris expeditione circiter Nonas lulias anni 1538. allatus esset ad Ioannem regem nuncius affirmareturque Transsylvaniam primum, dein Moldaviam occupatum venire, non parum trepidatum est multumque ac diu, quaenam causa ipsum impelleret, sollicite agitatum."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20288  2020-03-26

Magyar irodalmi olvasókönyv a protestáns gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. osztályának / szerkesztő Zsigmond Ferenc

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története, Középfokú oktatás
magyar irodalom, magyar irodalom története, középiskolai tankönyv, olvasókönyv

"A magyar papok az európai latin vallásos irodalomnak nemcsak olvasói maradtak, hanem a legkiválóbbak maguk is írni kezdtek, s ezeknek a hazai szerzőknek a műveit - főként a verses műveket - a latin nyelv gátján keresztül is már egyre több szál fűzi a magyar nemzeti lélekhez, a történelmi magyar sorshoz."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20271  2020-03-26

10th IAS Regional Meeting on Sedimentology : Budapest, 24-26. April 1989

Geológia, földtörténet
üledékes kőzet, szedimentológia, kőzettan, geológia

"The stratiform bauxite deposit of the Halimba basin in the Transdanubian Central Range, is situated on the slightly karstified surface of the Upper Triassic dolostones and limestones, and is covered by Senonian and/or Eocene beds. The formation of this deposit was in close connection with sedimentation during the Senonian and Eocene cycles."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20226  2020-03-26

Felida-tanulmányok : (2. Aeluroidea-közlemény) = Feliden-Studien / Kretzoi Miklós

Állattan, Őslénytan
macskaféle, koponya, biológiai taxonómia, osztályozás, rendszertan, állatrendszertan, ősállattan, törzsfejlődés

"A Felidákat érintő összes phyletikai probléma két csoportra osztható. Az egyik a Felidák hypothetikus ősének kérdése, a másik pedig az egyes Felida-csoportok fejlődésmenetének és egymáshoz való viszonyának kérdése."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20225  2020-03-26

A fegyverszünettől a békeszerződésig : Kronológia és sajtószemle 1918. október 30. - 1921. december 16.

Nemzetközi konfliktusok, Hadtörténet, Magyar külpolitika, Nemzetközi politika, szervezetek, Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945, Sajtó- és médiatörténet
fegyverszünet, trianoni békeszerződés, nemzetközi helyzet, kisantant, történeti kronológia, sajtószemle, újságcikk, újsághír, történelmi forrás, Magyarország, 1918-1923, forradalmak kora, Horthy-korszak

"A. E. Taylor vezetésével 1919. január 9-én Budapestre érkezett a párizsi békekonferencia Legfelső Gazdasági Tanácsának Bécsben székelő bizottsága, hogy személyesen is tájékozódjon az ország gazdasági viszonyairól. A Pesti Napló erről másnap a következőképpen számolt be:"

URL: http://mek.oszk.hu/20300/20387  2020-03-26

Igazságot Magyarországnak! : Trianon kegyetlen tévedései / Légrády Ottó

Magyar történelem 1919-1945, Magyar külpolitika, Politikatörténet
trianoni békeszerződés, revizionizmus, politikai propaganda, magyarságkép, Magyarország, Horthy-korszak

"Magyarország miniszterelnöke, gróf Tisza István, teljes erejéből igyekezett megakadályozni a háboru kitörését. Ebben a törekvésében azonban megbukott. A végzetes bécsi koronatanácson leszavazták azok a különböző nemzetiségekhez tartozó osztrák politikusok, akiknek a hazája ma a győztes államok között szerepel."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20291  2020-03-25                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic