Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18721 documents

Kis magyar repüléstörténet nemzetközi kitekintésekkel, 1783-2015 : Repüléstörténeti áttekintés és gyűjteménykatalógus / Koháry István

Repülés, Ipartörténet, Postai szolgáltatások, Egyéb grafikus dokumentumok, Ipar- és technikatörténet
légi közlekedés, repüléstörténet, léghajó, repülőgép, űrhajózás, bélyeg, postai szolgáltatás, technikatörténet, postatörténet, 18-21. sz.

"A LEHE, a Levélbélyeggyűjtők Első Hazai Egyesülete az ország egyik legtekintélyesebb gyűjtői szervezeteként az aerofilatélia terén is zászlóvivőnek bizonyult. Elsőként támogatta és propagálta az aerofilatéliát, vezetőségének a repülési, valamint a postai szervekhez fűződő kiváló kapcsolatai ... révén valóban hatékony tevékenységet tudott kifejteni."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19190   2019-03-22

Te vagy a fa : Versek a lélek gyümölcséről / Simon Katalin, M.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Mit viszel csőrödben, kismadár? -,
kérdi, s míg válaszára vár,
az apró teremtmény vállára száll,
és csőréből a mag az ő lelkébe hull."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19189   2019-03-22

Képzelt beszélgetésem professzorommal, Lévai Imrével / Tóth László

Gépészet általában, Ipartörténet, Logisztika, Felsőfokú oktatás
egyetemi tanár, tudós, mérnök, gépészmérnöki ismeretek, tudománytörténet, életútinterjú, memoár, Lévai Imre (1924-2012), Magyarország, 20-21. sz.

"1963-1967 között dékánhelyettesi feladatokat látott el, jelentős szerepet vállalva az oktatási struktúra kialakításában, a tanszékek kutatási tevékenységeinek kiszélesítésében. ... 1966-ban a műszaki tudományok kandidátusa lett. Ebben az évben kapott megbízást a mai Anyagmozgatási és Logisztika Tanszék vezetésére is."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19188   2019-03-22

Egy asszonyért : Regény / Petelei István

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1527-1790
magyar irodalom, 19. sz.

"Petelei István Egy asszonyért című regénye 1887. március 28. és április 28. között jelent meg az író által szerkesztett Kolozsvár című politikai napilap tárcarovatában folytatásokban, huszonhat részben. Kézirata nem ismeretes, és az író életében önálló kötetben sem jelent meg."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19187   2019-03-22

A cár kosaras tótja : Regény / Gyöngyösy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"... Misónak virágzott az élet. Hire ment a történetnek szent Moszkva városában. Misó nemcsak nagy vásárt csapott, de a moszkvaiak kiváncsisága is mindenütt üldözte. Mindenki érdeklődött iránta, a cár kosaras-tótjának nevezték el. Mindez nagyra nevelte Misó önérzetét. Nadia Misóra, Misó Nadiára volt büszke."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19186   2019-03-22

Szépasszony madara : dalos vígjáték 3 felvonásban / Meskó Barna ; zeneszerző Volly István; illusztrátor Rimanóczy Yvonne, Básthy István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Hát ez mégsem szerencse,
Bár akárki tekintse,
E jó madár legyen éltem
Egyetlen kincse?..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19141   2019-03-21

Körmendi Csák Gyűjtemény 25 éve, 10 éve Sopronban

Művészettörténet, Képzőművészet általában
képzőművészet, képzőművészeti kiállítás, magángyűjtemény, műgyűjtés, Körmendi Galéria (Budapest, Sopron), Magyarország, 20-21. sz., ezredforduló

"A Körmendi-Csák Gyűjtemény fennállásának negyedszázados, Sopronba településének 10 éves évfordulóját ünnepli 2010-ben. A gyűjtemény szinte kizárólag kortárs magyar művészek alkotásait tartalmazza, így lényegében a XX. század második felének képzőművészeti gyűjteménye."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19185   2019-03-21

A technikai elemzés alapjai: chartok, pozíció felvétele és menedzselése / Végh Zoltán

Alkalmazott matematika, Statisztika, Pénzügy, bankügy, Prognosztika
gazdasági mutató, tőzsdeindex, gazdasági elemzés, trendvizsgálat, árfolyam, tőkebefektetés

"Az egyik és talán legfőbb különbség, hogy fundamentális, illetve technikai elemzés esetén az információk teljesen különböző forrásból származnak. A befektetők a fundamentális elemzésnél főleg vállalati (gyors)jelentésekből nyerik az információt, a technikai elemzés esetében pedig az árgrafikon-forgalom párosból."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19184   2019-03-21

Holtodiglan hazudni : Cikkek párkapcsolatokról / Bálint Vera

Erotika, szexualitás, Férfiak, Nők, feminizmus, Házasság, válás, Kortárs magyar irodalom
párkapcsolat, szerelem, házasság, szexualitás, hűtlenség, magyar irodalom, 21. sz.

"Lehet sok minden jót, és legalább ugyanannyi rosszat elmondani a házasságról. Az emberek azért mégiscsak beleugranak, ki romantikából, ki szerelemből, ki puszta üzleti érdekből. Sokféle motivációja van, és sokféle értelme is."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19181   2019-03-21

Devizapiac / Kálmán Péter, Makay Eszter, Tóth Daniella

Pénzügy, bankügy
pénzpiac, devizaforgalom, árfolyamváltozás, tőzsde

"Ügylettípusok alapján az azonnali ügyletek (spot), valamint a devizacsere-tranzakciók (FX-swap) reprezentálják a forgalom nagy részét. Utóbbi egyrészt a külföldi befektetők deviza-likviditáskezelési eszköze, valamint a bankok nyitott devizapozíciójának fedezésére használt eszköz."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19180   2019-03-21

Sírunkon a szél : Elemzések, tanulmányok, esszék, jegyzetek, karcolatok... / Mihályi Molnár László

Politika általában, Kisebbségek, Más országok politikai élete, Irodalomtudomány általában
politika, felvidéki magyarság, nemzetiségi kérdés, nacionalizmus, jobboldali irányzat, revizionizmus, globalizáció, irodalomtudomány, publicisztika, Felvidék, Magyarország, Szlovákia, 20-21. sz.

"Szepsiben mintha egy másik időszámítást kezdenének, illetve azt folytatnák, amitől az elmúlt évszázad elidegenítette az embereket. Itt a rohanásra hajszolt lélek ráeszmél, hogy a korszerűség nem a műszaki csodákban és a betonfalakba merevített felhőkarcolókban rejlik, hanem abban, hogy az ember még érti és érzi múltját..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19179   2019-03-21

Hazulról : Elbeszélések / Gyöngyösy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A tükörben egy öreg asszony jóságos arczát láttam felém hajolva. ... Öreg nagynéném áll előttem. Merően néz a szemem közé, s jóságos arczczal, de szigorú hangon mondja: — Nem itt a te helyed, hanem odahaza. ... Eredj rögtön haza, és nyisd fel azt a bőrös ládát, a mit tőlem örököltél. - Ezzel eltűnt."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19178   2019-03-20

Chuzzlewitt Márton élete és kalandjai : Regény / Charles Dickens ; fordító Gyöngyösy László

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Mark izgatott volt. Nem tudta mi fog történni, de oly tisztelettel viseltetett az öreg ur iránt, hogy nem mert kérdezősködni. Azt bizonyosan tudta, hogy a fiatal Márton pár perc mulva eljön s az ő megérkezése majd mindent megmagyaráz, de azért nem könnyü dolog volt nyugodtnak maradnia."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19177   2019-03-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic