Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18841 documents

Nagylábú Berta, "magyar királylány" & Parise hercegnő története : XIII. századi francia kalandénekek / Adenet le Roi ; fordító Szabics Imre

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 13. sz., középkor

"Adenet le Roi »kalandregényének« egyik meghatározó újdonsága - a korábbi és a korabeli geszta-énekek differenciálatlan és sematikusabb helyzet- és jellemábrázolásához képest - az életszerűségre és valószínűségre törekvése, ami főként a regény szereplőinek egyedi jellemvonásaiban figyelhető meg."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19370   2019-05-17

Magyar királyfiak és királylányok : Középkori francia elbeszélések / fordító Szabics Imre

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 13-14. sz.

"A 13-14. századi francia verses regények és elbeszélések közül igen nagy népszerűségre tettek szert azok a »kalandos« történetek - Florence de Rome, la Belle Hélène de Constantinople, Parise la Duchesse vagy Jean Maillart Le Roman du comte d'Anjou című műve -, amelyek hősnői üldöztetést és kegyetlen sorscsapásokat voltak kénytelenek elszenvedni, mielőtt fény derült volna ártatlanságukra és igazságot szolgáltattak volna nekik."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19369   2019-05-17

Ólomévek / Kelecsényi László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Semmije sincs az embernek. Csak történetei vannak, csak kiszabott ideje van. Abban a nyomorúságosán rövid időben éli át a történeteit, és még azok sem csakis az övéi; a múló idő fölött pedig végképp nincs semmilyen hatalma. A történet azonos az idővel, amely folyton megszünteti, majd újra megszüli önmagát..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19368   2019-05-17

Geofizikai-geokémiai megfigyelő hálózat kiépítése Magyarországon / Szádeczky-Kardoss Elemér

Geofizika, Geokémia, ásványtan
geofizikai állomás, megfigyelőállomás, geokémia, geológia, Magyarország

"A komplex geofizikai és geokémiai obszervációnak tehát hazánkban tudományosan és gyakorlatilag egyaránt kiemelkedő jelentősége és lehetősége van. Az Akadémia Föld és Bányászati Tudományok Osztályának megerősödésével elérkezett az ideje az ilyen irányú komplex munka megvalósításának..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19367   2019-05-17

Itt Európában : Cikkek, megszólalások / Frivaldszky János

Család általában, Erkölcs, etika, Keresztény vallások
társadalmi kapcsolat, interperszonális kapcsolat, erkölcs, közösség, személyiség, vallásosság, vallási mozgalom, hitélet, Magyarország, Európa

"Látni fogjuk, hogy az önkéntesség és a testvériség élménye az, amit az '56-os forradalom lelkületeként megnevezhetünk. Az önkéntesség felelősségteljes szabadságot is jelent, a testvériség pedig szolidaritást, párbeszédet és az ellenség kíméletét is, amelyek révén az önkéntesség és testvériség alapvetően keresztény értékek."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19366   2019-05-17

Konstantinápoly eleste 1453-ban / Edward Gibbon ; fordító Bozóky Alajos

Hadtörténet, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
ostrom, hadtörténet, történelem, Konstantinápoly, Isztambul, Bizánci Birodalom, Keletrómai Birodalom, 1453, 15. sz., középkor

"Konstantinápoly jelentőségét érezték és túlozták a nyugaton, a midőn elveszett. V. Miklós pápaságára nézve, bármilyen békés és szerencsés volt is, a keletrómai császárság bukását szégyenfoltnak tartották, a latinok fájdalmát és megdöbbenését pedig újra élesztette vagy legalább föléleszteni látszott a keresztes hadjáratok régi lelkesedése."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19365   2019-05-16

A magyar-szlovén és a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalomban / Zágorec-Csuka Judit

Műfordítás, Könyvkiadás, Olvasáskutatás és -történet, Magyar irodalom története, Világirodalom története, Szerzői bibliográfiák
irodalmi kapcsolat, műfordítás, könyvkiadás, recepcióelmélet, magyar irodalom története, szlovén irodalom története, Magyarország, Szlovénia, 20-21. sz.

"Esterházy regényei majd a következő évtizedekben kapnak visszhangot a szlovén olvasóközönség köreiben. Marjanca Mihelič fordításában jelentek meg szlovén nyelven esszék Görömbei András irodalomtörténésztől, Esterházy Péter és Konrád György íróktól többnyire a Nova revija szlovén irodalmi folyóirat hasábjain."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19364   2019-05-16

Tanulmányok és emlékek / Szmollény Nándor

Klasszikus magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
magyar irodalom, helyismeret, művelődéstörténet, Szeged, 20. sz.

"Mindenben nemes egyszerüség, a szertelenségek s feltünések lehető kerülése jellemzi a szegedi asszonyokat. Társaságban pl. nem látni azt, amit a felvidéken, vagy tiszai családoknál tapasztaltam, hogy férjök rangja szerint foglalnának helyet, vagy megkövetelnék az ilyen hely-adást. Kiki oda ül, ahol neki jól esik, ahol legkedvesebb barátnője van."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19363   2019-05-16

Egy sötét királyi család / Hunyady Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Sokszor láttam amerikai filmen néger szereplőket. Nagyon tetszettek. Úgy éreztem, hogy még a legkisebb epizódisták is született művészek. Ezért és a romantikusabb lehetőségek miatt próbálok részben négerekről szóló történetet csinálni. Az események egyik részének színhelye Afrika. Nem lényeges, hogy a helyet pontosan meghatározzuk."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19362   2019-05-16

89:56 : Ötvenhatosok a rendszerváltásról / Molnár Adrienne

Magyar belpolitika, Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989, Magyar történelem 1989 után, Fotóművészet, fényképészet
belpolitika, rendszerváltás, Magyarország

"1989. január 26-án a kormány jóváhagyta Nagy Imréék eltemetésének tervét, január 28-án Pozsgay Imre rádiónyilatkozatban jelentette be, hogy az általa vezetett munkabizottság történelmi albizottsága úgy értékelte, hogy 1956-ban Magyarországon nem ellenforradalom, hanem népfelkelés zajlott le."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19361   2019-05-16

A' szolgálatot illető szabások kérdésekbe és feleletekbe foglalva a' magyar felkelő nemes lovasság' köz vitézeinek és altisztjeinek számára a' puskázásrúl és az altisztek' kötelességeirűl szolló toldalékkal ...

Katonai jog, Katonai szolgálat, Hadtörténet
szabályzat, lovasság, nemesi felkelés, nemesség, honvédelem, Magyarország, 19. sz.

"1. K. Mellyek az Inszurgens katonáknak törvénnyei? F. Az Ország' Gyülése által megállapított Hadi Czikkelyek. 2. K. Tartozik - e azokot az Inszurgens megtartani? F. Igen is. 3. K. Mi kötelezi őtet erre? F. Az Ország' törvénnye. 4. K. Mi az ő létének nemes czéllya? F. A' külső, és belső közönséges bátorság."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19360   2019-05-15

La homo nevidebla : Historia romano / Gárdonyi Géza ; fordító Pásztor László

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19-20. sz.

"...Ĉu oni konas min? Ne, ili ne konas min! La bestoj konas unu la alian, sed la homoj ne. Eĉ mia edzino ?iĝia ne konas min, kiu estas mia gardanta anĝelino, antaŭ kiu egale estas malfermitaj kaj mia koro kaj tirkesto de miaj aĵoj. Nur vizaĝo de la homo estas konebla, sed la vizaĝo ne li estas. Malantaŭ la vizaĝo estas lia personeco. Nevidebla."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19359   2019-05-15

Az elmefogyatékosságokról / Lechner Károly

Pszichiátria
elmebetegség, elmegyógyászat

"Sűrűn tapasztalható, hogy a gyakorló orvosok az elmefogyatékosságok megitélésében kellő járatossággal nem birnak. Különösen gyermekeknél nem ismerik fel a bajt és az imbecillitás és a debilitás gyöngébb alakjait nem tudják mindig megállapítani. Ebből súlyos károk származnak."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19358   2019-05-15                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic