Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 18151
[18565] Kő-Szabó Imre: Hétköznapi "csodás" történetek 
Novellák

http://mek.oszk.hu/18500/18565
2018-09-11
[18564] Olvasókönyv a magyar irodalom történetéhez
Felső kereskedelmi iskolák számára

http://mek.oszk.hu/18500/18564
2018-09-11
[18563] Emlék-könyv a siketnémák váczi országos királyi intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára
http://mek.oszk.hu/18500/18563
2018-09-11
[18562] Fogarasi János: A' magyar nyelv metaphysicája vagy a' betüknek eredeti jelentései a' magyar nyelvre alkalmaztatva 
http://mek.oszk.hu/18500/18562
2018-09-11
[18534] Világunk átalakítása
A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja

http://mek.oszk.hu/18500/18534
2018-09-11
[18561] Miriszlai Miklós: hatra-vakra 
http://mek.oszk.hu/18500/18561
2018-09-10
[18560] Miriszlai Miklós: Szer 
http://mek.oszk.hu/18500/18560
2018-09-10
[18559] Miriszlai Miklós: Habakukk haikuk 
http://mek.oszk.hu/18500/18559
2018-09-10
[18558] Teveli Mihály: Izenet a másvilágból 
Elbeszélés a magyar szabadságharc idejéből

http://mek.oszk.hu/18500/18558
2018-09-10
[18557] Suhayda János: A honositásról és a külföldiekről magyar és külföldi jogi kutfők szerint 
Tájékozásul a törvényhozás terén

http://mek.oszk.hu/18500/18557
2018-09-10
[18556] Busch, Wilhelm: Mein Busch 
Zweisprachiger deutsch - ungarischer Gedichtband

http://mek.oszk.hu/18500/18556
2018-09-10
[18555] Jókai Mór: Népvilág 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/18500/18555
2018-09-07
[18554] A magántermészetű geológiai szakvélemények és kémiai elemzések szabályzata
http://mek.oszk.hu/18500/18554
2018-09-07
[18553] 1848dik évi magyar országgyülésen alkotott törvényczikkelyek
http://mek.oszk.hu/18500/18553
2018-09-07
[18552] Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim ; Gyakorlati parancs szavak a 49-ik honvéd zászlóalj számára 
1848-1849

http://mek.oszk.hu/18500/18552
2018-09-07
[18551] Miriszlai Miklós: A Szegény Gazfi 
Apokrif énekek

http://mek.oszk.hu/18500/18551
2018-09-07
[18550] Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 
http://mek.oszk.hu/18500/18550
2018-09-07
[18549] Hegedűs Gábor: Látod fényt sírnak... 
http://mek.oszk.hu/18500/18549
2018-09-06
[18548] Lux Terka: Álom 
http://mek.oszk.hu/18500/18548
2018-09-06
[18547] Birányi Ákos: Pesti forradalom 
Martius 15-19.

http://mek.oszk.hu/18500/18547
2018-09-06
[18546] Miriszlai Miklós: Fényolvasó 
http://mek.oszk.hu/18500/18546
2018-09-06
[18545] Demerácz Nepomuk János: A magyar királyság állaprajza 
http://mek.oszk.hu/18500/18545
2018-09-06
[18544] Bernáth József et al.: Gyógyszeres értekezések, mellyeket a' Királyi Magyar Tudományos Mindenességben tekintetes Schuster János királyi oktató vezérlése alatt a' magyar nevendék gyógyszeresek kiszabott készítményeik elő állításakor közönségesenn elmondottak 1829-dik esztendőben 
http://mek.oszk.hu/18500/18544
2018-09-06
[18543] Garay János: Az Árpádok 
Történeti balladák-, legendák- s mondákban

http://mek.oszk.hu/18500/18543
2018-09-05
[18542] Láng Ádám János: Mátyás deák, vagy A' lovászi deputátzió 
Énekes víg játék három felvonásban

http://mek.oszk.hu/18500/18542
2018-09-05
[18540] Szádeczky-Kardoss Lajos: Szerémi György élete és emlékírata 
http://mek.oszk.hu/18500/18540
2018-09-05
[18539] Homokay Pál: Magyar költészet 
Tanitványi számára

http://mek.oszk.hu/18500/18539
2018-09-05
[18538] Varga Réka: Challanges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees 
http://mek.oszk.hu/18500/18538
2018-09-05
[18537] Bartha Lajos: Fizetési rendszerek az Európai Unióban 
http://mek.oszk.hu/18500/18537
2018-09-05
[18536] Lőrinczy György: Hűséges szívek 
Elbeszélés a magyar szabadságharc idejéből

http://mek.oszk.hu/18500/18536
2018-09-04
[18535] Gozsdu Elek: Köd 
Regény

http://mek.oszk.hu/18500/18535
2018-09-04
[18533] Brankovics György: A magyar szabadságharcz története 
http://mek.oszk.hu/18500/18533
2018-09-04
[18532] Czóbel Minka: Fehér dalok 
http://mek.oszk.hu/18500/18532
2018-09-04
[18531] Kalecsinszky Sándor: Die untersuchten Tone der Länder der Ungarischen Krone 
http://mek.oszk.hu/18500/18531
2018-09-04
[18530] Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben 
http://mek.oszk.hu/18500/18530
2018-09-04
[18529] Tábori Piroska, Z.: A Garabonciás 
Székelyföldi história a magyar ifjuságnak

http://mek.oszk.hu/18500/18529
2018-09-03
[18528] Becz Pál, S.: Őszintén 
Novellák, mesék, színművek

http://mek.oszk.hu/18500/18528
2018-09-03
[18527] Becz Pál, S.: Melyik úton? 
Elbeszélések, esszék, karcolatok, levelek

http://mek.oszk.hu/18500/18527
2018-09-03
[18526] Böckh János - Kalecsinszky Sándor: A Magy. Kir. Földtani Intézet vegyészeti laboratóriumának szabályai és díjjegyzéke 
Hivatalos közlemény

http://mek.oszk.hu/18500/18526
2018-09-03
[18525] Parti Ádám: Jogi, politikai, kormányzati weboldalak külföldi webarchívumokban, és hazai gyűjtőkörük 
Szakdolgozat

http://mek.oszk.hu/18500/18525
2018-09-03
[18524] Gazdag Vilmos: Segédkönyv a szláv-magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához 
http://mek.oszk.hu/18500/18524
2018-09-03
[18523] Kovács Éva: A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás 
http://mek.oszk.hu/18500/18523
2018-08-31
[18522] Teleki Sándorné: A tóparti remete 
Regény

http://mek.oszk.hu/18500/18522
2018-08-31
[18521] Mészáros Károly: A magyar szabadságharc előjátéka 1848-dik évben 
http://mek.oszk.hu/18500/18521
2018-08-31
[18520] Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről 
http://mek.oszk.hu/18500/18520
2018-08-31
[18519] Noszter István et al.: A 320. Nimród cserkészcsapat története, 1925-1995 
http://mek.oszk.hu/18500/18519
2018-08-31
[18518] Erdélyi János: Nemzeti iparunk 
http://mek.oszk.hu/18500/18518
2018-08-31
[18517] Finta István: Keleten kel a Nap 
Verseskötet

http://mek.oszk.hu/18500/18517
2018-08-31
[18516] Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy 
A forradalmi időszak pénzügyének, hitelmüveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján

http://mek.oszk.hu/18500/18516
2018-08-31
[17518] Rákosi Viktor: Bobby és Csiba 
Két kutya története

http://mek.oszk.hu/17500/17518
2018-08-31
[18515] Tóvölgyi Titusz: A magyar forradalom és önvédelmi harcz története 1848-1849-ben 
Regényes leírásokkal a népnek

http://mek.oszk.hu/18500/18515
2018-08-30
[18514] Dózsa Endre: Czinka Panna 
Regény

http://mek.oszk.hu/18500/18514
2018-08-30
[18513] Tömörkény István: Betyárlegendák 
Az alföldi rablóvilág történetei

http://mek.oszk.hu/18500/18513
2018-08-30
[18512] Fekete Miklós: Hires alföldi betyár Rózsa Sándor viselt dolgai, perbefogatása és elitéltetése 
http://mek.oszk.hu/18500/18512
2018-08-30
[18511] Katona Klára - Árva László - Schlett András: Stages of globalisation 
Alternative ways from Eastern Europe and the Far East

http://mek.oszk.hu/18500/18511
2018-08-30
[18510] Lengyel Dániel: Fürdői-zsebkönyv 
Magyar-, Erdély-, Horvát-Tótország, a Szerbvajdaság, s Temesi-Bánság, nemkülönben a Határőrvidék ásványvizei s fürdő-intézetei ismertetését tárgyalva

http://mek.oszk.hu/18500/18510
2018-08-30
[18509] Locke, William John: Pujol Arisztid vidám kalandjai 
http://mek.oszk.hu/18500/18509
2018-08-30
[18508] Honvédtiszti koszoru az 1848/9 évből
http://mek.oszk.hu/18500/18508
2018-08-30
[18507] Csűry István et al.: Elements of electronic information and document processing 
An introduction to informatics (not only) for the humanities

http://mek.oszk.hu/18500/18507
2018-08-30
[17692] Lie, Jonas: Az életfogytiglan elítélt 
Regény

http://mek.oszk.hu/17600/17692
2018-08-30
[18506] Szmrskovszky György: Egy honvéd-köztüzér élete 1848/49-ben 
Történeti ön-életleírás

http://mek.oszk.hu/18500/18506
2018-08-29
[18505] A Barátságos szem-ügyre ... Kassai Jó'sef szerentsi plébánostól iratott ... feleletről egygy két szó
http://mek.oszk.hu/18500/18505
2018-08-29
[18504] Adóskamara dokumentumok
2018. Q1-Q2

http://mek.oszk.hu/18500/18504
2018-08-29
[18503] Delage, Anna et al.: The changing faces of social economy across Europe 
A perspective from 7 countries

http://mek.oszk.hu/18500/18503
2018-08-29
[18502] Vargyas Endre: Magyar szabadságharcz története 
1848-1849

http://mek.oszk.hu/18500/18502
2018-08-29
[18501] Advances in Austrian-Hungarian joint geological research
[1000 years Austria & 1100 years Hungary]

http://mek.oszk.hu/18500/18501
2018-08-29
[18500] Balogh Tihamér: Czigány Panna 
Népszínmű három felvonásban

http://mek.oszk.hu/18500/18500
2018-08-29
[18496] Finta István: Vigyen el az ördög 
Regény

http://mek.oszk.hu/18400/18496
2018-08-29
[18541] Bereczki Máté - Dörgő Dániel: Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése 
Kézirat

http://mek.oszk.hu/18500/18541
2018-08-28
[18495] Kassai József: Barátságos 's ügyes felelet azon Barátságos szem-ügyre melylyet ... Kassai Jó'sef' Magyar nyelv tanító könyve ellen nyomtatának 
http://mek.oszk.hu/18400/18495
2018-08-28
[18494] Miriszlai Miklós: Kő kövön 
http://mek.oszk.hu/18400/18494
2018-08-28
[18493] Sefcsik István: Rózsa Sándor az Alföld réme 
Történetek a híres rablóvezérről

http://mek.oszk.hu/18400/18493
2018-08-28
[18492] Gősi Vali: Misztériumok 
http://mek.oszk.hu/18400/18492
2018-08-28
[18490] Slezsák Imre: Az élet útjain 
Válogatott írások

http://mek.oszk.hu/18400/18490
2018-08-28
[18489] Kossuth Lajos még a betyárokat is meghódítja
Elbeszélés a szabadságharczból

http://mek.oszk.hu/18400/18489
2018-08-27
[18488] Szalay László: Halálos tánc 
Betyár-regény

http://mek.oszk.hu/18400/18488
2018-08-27
[18487] Lawson, Thomas R. et al.: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon 
http://mek.oszk.hu/18400/18487
2018-08-27
[18486] Jovanović Zmaj, Jovan et al.: Egy lány őszi álmodozása 
Műfordításaim

http://mek.oszk.hu/18400/18486
2018-08-27
[18485] Kemény Gyula: Bogár Imre, a csongrádi betyár 
Regény az alföldi rablóvilágból

http://mek.oszk.hu/18400/18485
2018-08-27
[18484] Pataky István: Az utólsó betyár 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/18400/18484
2018-08-27
[18483] Túri Zoltán Krisztián: A tájszerkezet-kutatás geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken 
http://mek.oszk.hu/18400/18483
2018-08-27
[18482] Teleki Sándorné: Judith 
Regény

http://mek.oszk.hu/18400/18482
2018-08-27
[14376] Kovachich Márton György - Kovachich József Miklós: Planum egy tökelletes magyar bibliografia és szókönyv iránt 
http://mek.oszk.hu/14300/14376
2018-08-27
[18481] Vida Krisztina et al.: Prospects of the Visegrad cooperation 
Identifying converging and diverging factors

http://mek.oszk.hu/18400/18481
2018-08-24
[18480] Finta István: Magvető 
Kisregény

http://mek.oszk.hu/18400/18480
2018-08-24
[18479] Bethlen Elek: Ansichten von Siebenbürgen 
http://mek.oszk.hu/18400/18479
2018-08-24
[18478] Kutasi Horváth Katalin: Kőlelkesülés 
http://mek.oszk.hu/18400/18478
2018-08-24
[18477] Sand, George: A kis grisette 
Regény

http://mek.oszk.hu/18400/18477
2018-08-24
[18476] Pintér István: Kenyértörés 
Közösségi témák

http://mek.oszk.hu/18400/18476
2018-08-23
[18475] Emlékkönyv
125 év, 1885-2010

http://mek.oszk.hu/18400/18475
2018-08-23
[18473] Zur Erinnerung an Bistritz bei Gelegenheit der Versammlung des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 1845
http://mek.oszk.hu/18400/18473
2018-08-23
[18472] Somorjai Ádám - Zinner Tibor: A Szabadság tértől Washingtonon át a Vatikánba - és vissza 
Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel, 1956-1971

http://mek.oszk.hu/18400/18472
2018-08-23
[18469] A népműveléstől a közösségi művelődésig
http://mek.oszk.hu/18400/18469
2018-08-23
[18468] Strategic issues for the EU10 countries
Main positions and implications for EU policy-making

http://mek.oszk.hu/18400/18468
2018-08-22
[18467] Félegyházi János: Az öltöny! 
http://mek.oszk.hu/18400/18467
2018-08-22
[18466] Baranyi Béla: Compendium 
Válogatott tanulmányok a regionális tudomány köréből

http://mek.oszk.hu/18400/18466
2018-08-22
[18465] A Debreceni Egyetem története, 1912-2012
http://mek.oszk.hu/18400/18465
2018-08-22
[18464] A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában
http://mek.oszk.hu/18400/18464
2018-08-22
[18463] Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról
A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017

http://mek.oszk.hu/18400/18463
2018-08-21
[18462] Huszonöt fennsík
A művészetektől a tudományokig

http://mek.oszk.hu/18400/18462
2018-08-21
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900