Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17778 dokumentum

My life and acts in Hungary in the years 1848 and 1849 / Görgey Artúr

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet
hadvezér, hadjárat, hadtörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, memoár, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"In the night between the 12th and 13th of August the chief of the general staff of Count Rüdiger appeared in the head-quarters at Világos, for the purpose of arranging with me, where the act of surrender was to take place on the following day..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18290   2018-06-15

Kezdő lépések: tananyag az emberi jogok oktatásához / szerkesztő Borbélyné Nagy Éva; fordító Bodrogi Bea, Győrfi Éva, Bodrogi Zsuzsa

Emberi jogok, Nemzetközi jog, Pedagógiai módszerek
emberi jog, emberi jogok védelme, szabadságjog, esélyegyenlőség

"Az emberi jogok olyan alapvető feltételei az életnek, amelyek betartása nélkül az emberek nem élhetnének emberi lényként megbecsülve. Az emberi jogok a szabadság, az igazság, a béke alapköveit jelentik. Tiszteletben tartásuk az egyén és közösség fejlődésének alapja."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18289   2018-06-15

Hungary, from 1848 to 1860 / Szemere Bertalan

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
abszolutizmus, függetlenségi mozgalom, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, nemzetiségi kérdés, Magyarország, Ausztria, Osztrák Császárság, 19. sz.

"I trust that I have convinced you, sir, by what I have rather glanced at than developed in my preceding letters, that the Hungarian nation has been violently assailed and injured in all that constitutes the existence of a collective being; in its material interests, its national independence..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18288   2018-06-15

Tied a jelenlétem : Családnapok, 2018 / szerkesztő Lőw Péter, Lőw Helga

Keresztény vallások, Család általában
kereszténység, vallási mozgalom, katolikus egyház, lelki élet, vallási erkölcs, család, mentálhigiénia

"Igazán kapcsolatban lenni, jelen lenni a társamnál, egy másik embernél és Istennél is. Nem véletlen, hogy olyan erős a keleti befolyás, jógázunk és meditálni tanulunk... Ez egy mély vágy bennünk: jelen lenni, egymásnál jelen lenni. Tied a jelenlétem, ez a kapcsolatról is szól."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18287   2018-06-15

Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2011 / szerkesztő Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes

Gyermekek, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Emberi jogok
gyermek, gyermekszegénység, gyermekvédelem, szegénység, hátrányos helyzet, esélyegyenlőtlenség, szociális program, Magyarország, 21. sz.

"Központi kérdésünk e Civil jelentésben, hogy a tényleges folyamatok és beavatkozások a kívánt irányba visznek-e, valóban javítják-e a gyerekek sorsát, csökkentik-e a szegénységet, mélyszegénységet, kirekesztést? 2011. évi jelentésünk alapján súlyos kételyek merülnek fel az eddigi irány helyességével kapcsolatban."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18286   2018-06-15

Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához / Rachel Hodgkin, Peter Newell ; szerkesztő Herczog Mária

Gyermekek, Nemzetközi jog, Emberi jogok, Gyermekek, ifjúság
gyermek, gyermekvédelem, emberi jog, családjog, jogvédelem, nemzetközi egyezmény, jogi kommentár, Convention on the rights of the child

"A gyermek jogairól szóló egyezmény 1. cikkének meghatározása szerint az Egyezmény alkalmazásában »gyermek« az a személy, aki 18 éven aluli. A megfogalmazás nyitva hagyja a gyermekkor kezdetét. Vajon a születés, a fogantatás vagy egy kettő közötti időpont a kezdet?"

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18285   2018-06-15

Eurázsiai kérdőjelek / szerkesztő Ludvig Zsuzsa, Meisel Sándor

Külgazdaság, Makroökonómia, Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Magyar külpolitika, Más országok politikai élete
posztszocialista ország, gazdasági integráció, gazdasági kapcsolat, gazdasági válság, válságmenedzselés, gazdaságpolitika, gazdasági-társadalmi földrajz, politikatörténet, államszervezet, Oroszország, Baltikum, Közép-Ázsia, Törökország, ezredforduló, 21. sz.

"Míg Európa az uniós integráció lehetőségével, az oroszok pedig az épülő gázhálózatba való bekapcsolás és az olcsó energia ígéretével tudják növelni népszerűségüket, a törökök az utóbbi évek gazdasági növekedése, az elmaradottabb országok számára is vonzó fejlődési modell és növekvő térségbeli beruházásaik révén váltak népszerűvé."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18284   2018-06-15

Sopron vármegye csornai és kapuvári járásának ártézi kútjai = Die artesischen Brunnen der Distrikte von Kapuvár und Csorna im Komitat Sopron / Horusitzky Henrik

Mélyfúrás, Vízbányászat, Hidrogeológia, Geológia, földtörténet, Szakmai térképek
artézi kút, kútfúrás, kútvíz, talajmintavétel, sztratigráfia, szelvényezés, vízföldtani térkép, Sopron vármegye, Kapuvári járás, Csornai járás, Rábaköz, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, Horthy-korszak

"46. Sobori kút. - A Rába folyó mentén fekvő Sobor község közepén, a templom előtt, 123-124 m-re a tenger színe felett 377,4 m mély kútat fúrtak, amely hozzávetőleg 60-70 l vizet ad percenként. A pannoniai-pontusi csillámos homokból származó víz hőmérséklete 23-24 C°."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18283   2018-06-15

Álmaink idegen városa : Kisregény és novellák / Köves József

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Sóti Máté most már tudta, hogy ami ébredése óta történik vele, csöppet sem tréfadolog. Körülötte az emberek mind azon a dallamos nyelven és kissé nazális hangon beszéltek, amiből talán ő is sokat megérthetett volna, ha egy kicsikét lassabban társalognak a presszó vendégei. Mert valaha tanult franciául..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18282   2018-06-15

Salamon Ferenc irodalmi írásai / Salamon Ferenc ; szerkesztő Zabán Márta

Kritika, Műelemzés, Magyar irodalom története, Világirodalom története
irodalomkritika, műelemzés, magyar irodalom története, világirodalom története, irodalomtörténet, könyvismertetés, Erdély, Magyarország, 16-19. sz.

"Nincs nagyobb előítélet, mint azt hinni, hogy a költőnek, vagy a művelt embernek csak saját irodalmára kell támaszkodnia, s mintha ez veszítne eredetiségéből, ha idegen eszmekörökkel jő érintkezésbe. Utánozni bel- vagy külföldit, egyenlő szolgaiság. De tanulmányozni épen oly haszonnal lehet az idegen mint a hazai remekírókat."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18281   2018-06-15

Gyermekjogokról gyerekeknek : [Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai] / Győrfi Éva, Herczog Mária, Kőműves Ágnes ; szerkesztő Herczog Mária

Gyermekek, Emberi jogok, Nemzetközi jog, Gyermekek, ifjúság
gyermek, gyermekvédelem, emberi jog, családjog, jogvédelem, nemzetközi egyezmény

"Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény egy olyan 193 ország által elfogadott megállapodás, ami biztosítja, hogy minden országban ugyanazokat a szabályokat tartsák irányadónak, követendőnek minden, gyerekekkel kapcsolatos döntés, cselekvés során."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18280   2018-06-12

Gyermekjogokról felnőtteknek : [Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai] / Győrfi Éva, Herczog Mária, Kőműves Ágnes ; szerkesztő Herczog Mária

Gyermekek, Emberi jogok, Nemzetközi jog, Gyermekek, ifjúság
gyermek, gyermekvédelem, emberi jog, családjog, jogvédelem, nemzetközi egyezmény

"A gyerekek fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb tevékenység a játék. A játékhoz és a szórakozás különféle formáihoz fűződő jogokat azonban nem elsősorban emiatt kell biztosítani, hanem azért, mert ez is része a szabad döntéshez, véleménynyilvánításhoz, aktivitáshoz való jognak."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18279   2018-06-12

Eurasian challenges : Partnership with Russia and other issues of the post-Soviet area / szerkesztő Ludvig Zsuzsa

Makroökonómia, Környezetgazdaságtan, Külgazdaság, Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Magyar külpolitika, Más országok politikai élete
posztszocialista ország, gazdasági integráció, nemzetközi kapcsolat, gazdasági kapcsolat, gazdasági-társadalmi földrajz, szomszédsági politika, környezeti válság, Oroszország, Európai Unió, ezredforduló, 21. sz.

"Security deficit has emerged in the region in recent years. After the Russian-Georgian war in August 2008 it became clear that the West (and first of all the United States of America) is reluctant to defend its interests and to invest in the region as Russia, Turkey and China in recent years have been doing so."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18278   2018-06-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom