Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
13213 dokumentum

MEK 20. - EPA 10. EMLÉKLAP

A MEK fennállásának 20. és a EPA elindulásának 10., valamint a projekt OSZK-ba kerülésének 15. évfordulója alkalmából készítettünk egy weboldalt: mek.oszk.hu/mek20-epa10

Ezen az emléklapon az érdeklődők végigkövethetik a két digitális gyűjtemény fejlődésének lépcsőfokait; infografikán tekinthetik át azok összetételét, méreteit és látogatottságát; érdekes idézeteket és történeteket olvashatnak a MEK és az EPA használatával, hasznosságával kapcsolatban; és képeket ill. videóra vett előadásokat nézhetnek meg. Megtalálhatók itt az évek során készített szórólapok és plakátok is, valamint a 2014-es jubileumra időzített akciókhoz íródott sajtóanyagok. Az utolsó menüpont pedig a fejlesztők, segítők, támogatók hosszú, de messze nem teljes névjegyzéke.

Tréfás történetek / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Gazsi barátomat bátran sorozhatom a boldog emberek közé. Van neki tudniillik egy nagyon édes, bájos kis felesége, aki őt a szó szoros értelmében agyonimádja. Annyira imádja, hogy emiatt majdnem bátran sorozhatnám Gazsit a boldogtalan emberek közé is. Mert jó a jó, de a sok még a jóból is megárthat, mondják."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13594   2014-12-12

Lég és föld ; Kitörölt évek : Két elbeszélés / Kazár Emil

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Májusi éjszaka volt, azonban egy nagy városban, a tégla-tömegek közt és kővel vértezett járóföldön nem jelent az semmit. Legfeljebb a kabátfélékre van befolyással az évszakok változása. De a lég enyhe s az emeletek ablakait is nyitva hagyták becsalogatására. Nagyon pompás levegő volt ahhoz képest, mely a korcsmákba rekedt..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13593   2014-12-12

Elmult évekből : Elbeszélések / Váradi Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Mert vannak lelkek, a melyek hazajárnak. Fölkeresik az itt fenn hagyott árvát ... sugallanak kicsiny szivébe vigasztalást, letörlik álmában is hulló könyeit s ott lebegnek fölötte, mikor róluk álmodik... Azután csöndes lebegéssel leszállanak a keményszivü emberek nyoszolyája fölé és irgalmasságot csepegtetnek a sziklaszivekbe..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13592   2014-12-12

A medvevadász / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"A vadállat még egyszer beleharapott halott áldozata vállába, de úgy látszik, nem ízlett neki, mert nem folytatta. Még állt ott egy-két percig, de aztán elfordult és elballagott, be a sűrűbe. András úgy érezte, hogy most már sohasem fog tudni onnét elmozdulni. Gyenge volt, remegtek a lábai. Aztán, nem tudni, mennyi idő múlva, elindult."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13591   2014-12-12

A biológiai sokféleség megőrzése : Az élet sokszínűsége / szerkesztő Faragó Tibor, Schmuck Erzsébet

Természetvédelem, Ökológia, Zöld mozgalmak, Civil szervezetek
környezeti tudatosság, biodiverzitás, ökoszisztéma, természetvédelem, fenntartható fejlődés, civil szervezet, Magyarország, Svájc, Európai Unió

"A biológusok nagy része a jelenkort kihalási időszaknak tekinti, amikor is az ember által létrehozott jelentős és gyors környezeti változások akár a legjelentősebb kihalási hullámhoz is vezethetnek, és akár ebben az évszázadban a fajok fele is eltűnhet."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13590   2014-12-12

Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez : Monográfia / Tóth Mihály, Csernicskó István ; fordító Tóth Mihály

Nyelvpolitika, Államjog, Emberi jogok
államnyelv, nyelvpolitika, nyelvhasználati jog, törvény, jogi kommentár, nemzetiségi nyelvhasználat, Ukrajna, 2012

"Az állami nyelvpolitika feladatai közé tartozik Ukrajnában a társadalmi viszonyok szabályozása az ukrán mint államnyelv, valamint a regionális nyelvek vagy a kisebbségi nyelvek sokoldalú fejlődését illetően, továbbá más, az ország lakossága által használt nyelvek használatának szabályozása..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13589   2014-12-11

A lélek térképe : Tanulmányok és előadások / Pomogáts Béla

Magyar irodalom története, Kisebbségek, Nyelvpolitika, Magyar történelem általában, Művelődéstörténet
nemzetiségi irodalom, határon túli magyarság, nemzetiségi politika, magyar történelem, nemzetiségi kultúra, kulturális élet, Kárpátalja, 20-21.sz.

"Annak, aki arra keres választ, hogy a kisebbségi magyar irodalmak miként kaptak helyet és minősítést a második világháborút követő két évtizedben a magyarországi irodalmi tudat mérlegén, bizony csalódottan kell megállapítania, hogy a nemzeti kohézió és szolidaritás erkölcsi ereje a kívánatosnál ... jóval gyengébben működött."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13588   2014-12-11

Magyarországi médiapiaci körkép, 2011 : Tanulmány az NMHH részére / Mrs. White Media Consulting Kft.

Média általában, Marketing, public relations, E-üzlet
média, médiakutatás, tömegkommunikáció, piackutatás, marketing, reklám, gazdasági jelentés, Magyarország, 2007-2011

"E tanulmányban a magyarországi médiapiac 2011. évi állapotát vizsgáljuk az elmúlt évek (2007?2011) tendenciáinak tükrében. A statikus helyzetleírás helyett a fontosabb trendek, jelenségek kiemelésére törekedtünk, és ? elsősorban az utolsó fejezetekben ? igyekeztünk tágabb perspektívában vizsgálni a piacot."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13587   2014-12-11

Agyaggalambok / Menyhei József

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"- Látod azokat? ? mutatott a falkában repülő galambok felé. - Mi porból lettünk és csak csömpülünk, meg töredezünk, mint az agyaggalambok, azok meg szabadon szállnak. Hát nem gyönyörű? - és nézte, nézte még a falka ki nem oldalazott egy betonháztömb mögé."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13586   2014-12-11

Kórpótlási jogüzérek : Szociokrimi / Gubcsi Lajos ; illusztrátor Somogyi Győző

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Kárpótlás! Akit baj ért, azt kárpótolják. Akinek van valamije, de nem tud mit kezdeni vele, annak felkínálják, hogy sebaj, fizetnek érte jó árat, és majd ők elbajlódnak vele. Mindenki szereti a fiúkat, keresik is őket, hogy nosza, segítsenek nekik."

URL: http://mek.oszk.hu/12200/12291   2014-12-11

Marion Pfisterer sursceniĝas : Mozaikeroj el la turmentoplena vivo de la filino de Miklós Szentkuthy / Varga Domokos György

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven, Magyar irodalom története
magyar irodalom, memoár, Szentkuthy Miklós (1908–1988), 20-21.sz.

"?i estas trafita de la lumfaskoj, kiuj venas desupre, el tre alte pendantaj reflektoroj. Finfine estas ?i, kiu staras sur la podio. ?iuj rigardoj fiksi?as al ?i, al la unusola filino de Miklós Szentkuthy. Kaj el la aliaj rolantoj montri?os nur tiom, kiom ?i volas."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13585   2014-12-10

Jenseits und Diesseits der irdische Bühne : Ausgewählte Kurzgeschichten / Polgár Ernő ; fordító Kohlhepp Klára

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. sz.

"Seitdem der oppositionelle Abgeordnete, Dr. Simley, verwitwet ist, lebt er sehr einsam in der Hauptstadt. In seinem Schlafzimmer, in seiner großen Wohnung in der Visegrád Straße geben keine jungen Geliebten die Türklinke in die Hand. Er trennte sich von seiner Sekretärin und kündigte auch seine Zugehfrau."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13584   2014-12-10

A Nemzet Kalogánya : Kálmán C. György 60. születésnapjára / szerkesztő Veres András

Irodalomtudomány általában, Irodalomelmélet
Kálmán C. György (1954-), irodalomtörténet, irodalomtudomány, kultúrakutatás, irodalomelmélet

"Az irodalomelmélet 20. századi történetét számtalan könyv vagy tankönyv elmesélte már, iskolák, irányzatok, programok vetélkedésére, különbségére építve elbeszélését. Érdekes próbálkozás lenne, ha e történetet egyszer a nagy műnemek és műfajok felől is megírnák: hogyan változtak az irodalmi műre irányuló alapvető szemléletiformák..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13582   2014-12-10                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom