Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15763 dokumentum

Jön a hajnal / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Illésházinak is voltak álmai, de ezek gonosz természetüek voltak. Az egész uton hallgatott. Ugy látszik, nem lesz hajnala ennek a nedves éjszakának - erőszak nélkül... Szellő Ignácz megpróbálta egynehányszor, hogy Machiavelli szelleme segélyével elüzze, ha lehet, arczáról a lidércz-nyomást, de sikertelenül."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16153   2016-10-20

Fagy : Elbeszélések / Kóbor Tamás

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Elindult. Rengett, ropogott a jégtenger, dübörögve omlottak össze a jégóriások. Ment, ment ezer esztendőn keresztül s nem érte el a meleg vizek tájékát. Amerre csak látott, minden fehér volt, mint otthon. Pedig már jó messzire jár. Feneketlen mélységeken, felhőbe hasító hegyeken gázolt keresztül. Mindenütt jég, hó."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16152   2016-10-20

Ezer kilométerekkel 2. : Regényes életrajz / Tar Károly

Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"Hazáig mindenképpen kibírja zokszó nélkül - biztatott a fiatalember, és valóban meg sem kottyan a kocsinak az 1780 kilométer. Ennyit mért a lányom lakásától kolozsvári lakásunkig a kilométeróra. A svédországi Trelleborg és a német Sasnitz közötti négy órás hajóutat is beleszámítva az ilyen kocsikkal nem is olyan hosszú a kétezer kilométeres út."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16151   2016-10-20

Ludvig István Könyve nyomdájának tízéves fennállása alkalmából / Ludvig István ; illusztrátor Czókoly István

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomda, nyomdászattörténet, reklámfüzet

"Reklám nyomtatvány - szin művészet...
Hogy hol csináltatod - megnézzed!
Mit sem ér a selejtes, hitvány,
De igaz márka: Ludvig István"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16188   2016-10-20

Monitoring how courts treat domestic violence in Hungary : A court watch program / Sándor Beáta

Igazságügy általában, Polgári jog, Büntetőjog, Nők, feminizmus, Civil szervezetek
bírósági eljárás, igazságszolgáltatás, családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, női egyenjogúság, civil mozgalom, nőmozgalom, társadalmi ellenőrzés, Magyarország, 2015-2016

"The necessity of court watch programs (both abroad and in Hungary) is based on the experience that judges are not adequately prepared to handle cases related to domestic and intimate partner violence (henceforth: DV and IPV). The legal system itself also weakens the enforcement of victims' rights."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16150   2016-10-20

Múltbanéző [Hangoskönyv] : Menyhei József költő versei / Menyhei József ; zeneszerző Németh Nyiba Sándor, Papp Ernő

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 21. sz.

"Riasztóan bomlik tovább a terebélyes világ buján,
lelkének dala leégett őserdők szürke elázott hamuja.
A lerakódott kátrányt időnként gyomrából kitaszítja
s egy kis ország valahol e testen viselkedni tanul szakadatlan."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16149   2016-10-19

The Thiringer de Nagyszombat : Family chronicles / Thomas P. Thiringer, Leslie Thiringer

Genealógia, családtörténet
családtörténet, emigráns, kivándorlás, Thiringer család, memoár, Magyarország, Németország, Egyesült Államok, 20. sz.

"The processing of emigrants to the United States resumed around October 1950. This was good news for us and for thousands of other would-be emigrants who had been waiting for this opportunity for many months. The only catch was that each emigrant had to have a »sponsor« in the U.S. ..."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16187   2016-10-19

Erdélyi harangok : Versek és verselemzések / Beke Sándor, Brauch Magda

Kortárs magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Műelemzés
erdélyi magyar irodalom, költészet, Beke Sándor (1961-), Erdély, 20-21. sz.

"Úgy hát akkor
én is veled maradok,
kovalens kötéssel
vadság köntösében..."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16148   2016-10-19

A karcagi csatkarika hieroglifikus felirata / Varga Géza

Írás, Régészet, Egyéb történeti segédtudományok
rovásírás, régészet, felirat, magyar őstörténet, magyarságkutatás, Karcag

"A székely írás sajátosságainak megismerése nélkül a karcagi csatkarika feliratának elolvasása aligha sikerülhet. Aki a székely írás valamelyik archaikus emlékéről akar tudományos igényű dolgozatot írni, az aligha feledkezhet meg a szójeleinkről."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16147   2016-10-19

Jerney János' keleti utazása a' magyarok' őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845 / Jerney János

Magyar történelem 1526 előtt, Kulturális antropológia, Más országok néprajza, Külföldi országok, városok
magyar őstörténet, magyarságkutatás, magyar őshaza, kulturális antropológia, útleírás, Etelköz, Levédia, Parthia, Kelet-Európa, Ázsia, 19. sz.

"Aprilis' végével hagyám el Pestet, jó kedvvel és egészséggel, miben az eleve egy évig gyakorlott vizivás és tejevés derekassan megedzett. És e' szoktatást - közben legyen mondva - minden keletre utazónak, ha a' kényelemtelenség' sanyarait előre legyőzni akarja, »probatum recipe« gyanánt ajánlom."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16146   2016-10-19

Learning regions in Hungary : From theories to realities / szerkesztő Kozma Tamás; fordító Matolcsy Kálmán, Nagy-Szalóki Zsuzsanna, Ureczky Eszter, Kalmár György

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia
oktatásügy, oktatáskutatás, felnőttoktatás, pedagógia, tanulás, oktatásszociológia, művelődésszociológia, regionális kutatás, Magyarország, 2011-2015

"The concept of learning as a mutual act leads to a more complex understanding of learning: learning not as an individual act, but an act performed in social contexts. Learning, rather than being an individual act, is a social act, an act performed by a human as a social being."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16145   2016-10-19

Mosolygó Napkelet : Hodzsa-strófák, török tréfák / Kúnos Ignác ; illusztrátor Pérely Imre

Klasszikus magyar irodalom, Más országok népköltészete, Humor, vicc
magyar irodalom, népköltészet, népi humor, folklór, Oszmán-török Birodalom, 19-20. sz.

"Kelet álmát álmodtam én
Kis-Ázsia vadon földjén,
Bölcsőjénél bölcs hodzsának,
Sírhelyénél szent hamvának..."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16144   2016-10-18

Dániel pap lesz : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"És mért ne lehetne Dániel pap, dobja fel e kérdést a bus asszony, és hozzá itt, Felső-Tompán? Mennyi itt a jó emberünk, kománk, adósunk. Nehány esztendőt elvárna a falu; az alatt Dániel azt a kicsit, a mi a kereszteléshez és esketéshez kivántatódik, elvégezhetné, kicsi kell egy papnak. Asszony vagyok, de én is elvégezhetném."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16143   2016-10-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom