Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19242 dokumentum

HTTPS ÁTTÉRÉS

Egyelőre kísérleti jelleggel a mek.oszk.hu, epa.oszk.hu és dka.oszk.hu szervereken áttérünk a "https" protokoll használatára, ami azt jelenti, hogy a szerver és a felhasználó gépe között titkosítva utaznak az adatok, így harmadik fél nem férhet hozzá ezekhez. A "http://mek.oszk.hu", "http://epa.oszk.hu" és "http://dka.oszk.hu" kezdetű linkek és könyvjelzők automatikusan átirányításra kerülnek ezentúl erre a biztonságosabb csatornára.

Ha valaki hibát észlel, kérjük jelezze az info@mek.oszk.hu e-mail címen.

A forradalom és szabadságharc levelestára / Waldapfel Eszter

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet, Levéltári kutatás
1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, hadtörténet, levelezés, történelmi forrás, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"Mándy Péter - Kossuth Lajoshoz
... A nép új forrongás küszöbén áll; amely vágyak ez előtt néhány hetekkel még mérsékelhetők s szelídebb természetűek valának, ma már vulkánná kezdenek fajulni, mely szikrát egy muszkabetörés, Madarász-féle izgatás, ügyvédek nyerészkedése, sőt képviselők botor fölbiztatása könnyen lángba boríthat."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19672   2019-08-23

A forradalom és szabadságharc levelestára / Waldapfel Eszter

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet, Levéltári kutatás
1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, hadtörténet, levelezés, történelmi forrás, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"Gámán Zsigmond - Szilágyi Sándorhoz
A rólad szórt rágalmakra, mig a civil élethez tartoztam, hallgatnom kellett, nehogy védelmem által e forradalmi korban magam száműzessem a térről, melyre a szükség szorított. S ezt úgy hiszem megtudod fogni. Midőn katona lettem, első voltam, ki megmutattam vétkességed lehetetlenségét..."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19671   2019-08-23

Hasszán kincse / Somogyi Dénes

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Most éppen egy Hasszán nevű bosztancsik gyalogos harcos rótta buzgón az őrző, vigyázó köreit, mintha valóban fontos lenne számára a felséges pasa és kincseinek védelme. Keserűen emlékezett a korábbi évekre, amikor szerelmét - Fatimát -, hazájában elrabolták tőle. Mindezt azért, hogy valamelyik pasa, vagy basa, vagy más kiválóság háremében rabul ejtsék."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19670   2019-08-23

Édes fiam! Édesapám! / Somogyi Dénes ; illusztrátor Demeter László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Most már látom édes fiam, valóban nem lesz belőled kupcihér, kapcabetyár, adóvégrehajtó, semmilyen politikus, de még csak mások vagyonkáját lefoglaló hitvány gazember sem! Hála a nevelésemnek, belőled rendes ember lesz, aki másét nem kívánja! Aki nem fog más rendes, dolgos ember nyakán élni úgy, mint teheneinken a bögölyök hada!"

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19669   2019-08-23

Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770-1820 / szerkesztő Dóbék Ágnes, Mészáros Gábor, Vaderna Gábor

Sajtó- és médiatörténet, Kulturális antropológia
sajtótörténet, irodalmi hatás, nemzetiségi kérdés, interkulturális kapcsolat, kulturális dinamika, Magyarország, felvilágosodás kora, felvilágosult abszolutizmus, 1770-1820

"The launch of Hazai Tudósítások was a significant event in Hungarian media history. It is usually regarded as the first Pest paper with regular and uninterrupted publication practice, and it marked the end of eighteenth-century journalistic literature and the beginning of a new era. However, this is only partly true..."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19668   2019-08-23

Nógrádi Gábor novellái / Nógrádi Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nyilas volt. Éppen a Dunához kísért egy csoportot a társaival, amikor az egyik kapun kilépett egy idős ember sárga csillaggal a kabátján meg orvosi táskával a kezében. Ő észrevette az öreget, és mielőtt az visszamenekülhetett volna a kapualjba, a kabátjánál fogva megragadta, és hozzálökte a többiekhez."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19667   2019-08-23

A Borzovai Nagy család / Nagy Ottó, borzovai

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
nemesi család, családtörténet, családfa, Borzovai Nagy család, Nemesborzova, Szatmár vármegye

"Ha napjainktól visszafelé forgatjuk a történelem lapjait, olyan bizonyitékok birtokába jutunk, melyek valóra váltják abbeli sejtelmünket, hogy ezen helységek a hozzájuk tartozó földekkel együtt hajdan egy összefüggő jószágtestet képeztek. Önként kínálkozik itt bizonyitékul ezen helységek hajdani egyházi hovatartozandósága."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19666   2019-08-22

Öreg regruták : Elbeszélések / Tömörkény István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A világ bizony másként forog. Sőt olyanformán forog, legalább így katonai szempontból, ahogy még sohasem forgott. A régi időben is előfordult, hogy gyakorlatra berukkolt a főszolgabíró meg a hajduja, azután a bíró káplár volt a századnál, a hajduja meg őrmester. De most már apák és fiak lesznek, azaz, hogy lehetnek ilyenformán."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19665   2019-08-22

A könyvtártudomány elvi alapja és rendszere / Varjas Béla

Könyvtártan általában
könyvtártudomány

"... A könyvtártudomány a könyv társadalmi szerepét vizsgálja és arra törekszik, hogy a könyvekben összegyűjtött emberi tudást és ismereteket az általános művelődés és a tudományos haladás számára minél kiterjedtebben felhasználhatóvá tegye, azaz jelentős mértékben hozzájáruljon a társadalmi fejlődés biztosításához és irányításához..."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19664   2019-08-22

Papuga / Jókai Mór

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Moja Lori uciekła - odrzekła Klarynda, i dwie błyszcz±ce krople łez potoczyły się z pod jej długich rzęs jedwabnych.
Lori była to papuga, gadaj±ca trzema językami, ale najchętniej po niemiecku, tak zaş oswojona, iż z ust swej pani wydzierała k±ski pomarańczy, a do krwi k±sała każdego, kto się do niej zbliżył."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19663   2019-08-22

Ostatnie dni Janczarów : Powieść / Jókai Mór ; fordító Karolina Szaniawska

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Krajobraz przedstawia okolicę dzik± i pust±, w¶ród której rozci±ga się dolina Seleucyjskich pieczar. Miejscowo¶ć to jak gdyby stworzona dla pustelnika. Głucho tu i samotnie, ani ¶ladu życia; cało¶ć czyni wrażenie olbrzymiego grobowca, który wraz z zielon± osłaniaj±c± go muraw±, zapadł się w przepa¶ć."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19662   2019-08-22

Atlantyda : Historja zaginionej Oceanji / Jókai Mór ; fordító Antoni Lange

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Maurycy Jókai. Rok 1848 był dla Węgier rokiem nietylko wyzwolin politycznych, ale przedewszystkiem była to godzina przebudzenia najwyższego sił twórczych genjuszu narodowego. Zwi±zana z potężnym duchem »wiosny ludów«-ukazała się na Węgrzech cała falanga pierwszorzędnych pisarzy, zarówno poetów, Jak I prozaików."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19661   2019-08-21

Naiv eposzunk ; Visszatekintés / Arany János

Műfajelmélet, Magyar irodalom története, Folklorisztika, Nyelvtan, helyesírás
eposz, naiv eposz, irodalmi műfajelmélet, magyar irodalom története, magyar nyelv, magyar nyelvtan

"Azt hiszem, hogy a felidézett nyomokból is kiviláglik már, hogy volt nálunk naiv eposz, hogy az, mint általában a népköltemény, költői formában nyilatkozott. Mikép esik tehát, hogy a XVI. század epikája oly keveset örökölt elődétől; hogy a könyvsajtó korában fel nem támadtak a hegedősök énekei..."

URL: http://mek.oszk.hu/19600/19660   2019-08-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom