Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16918 dokumentum

Arne ; Solbakken Synnöve / Bjørnstjerne Bjørnson ; fordító Ritoók Emma

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19-20. sz.

"A nagy norvég völgyekben gyakran találunk olyan minden oldalról szabadon álló magaslatokat, melyeket a nap sugarai kora reggeltől naplementéig folytonosan érnek. Azok, a kik a hegy lábánál laknak és ritkábban látják a napot, az ilyen magaslatot »napsütötte dombnak« - solbakkénak - nevezik."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17213   2017-08-25

La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria / Várady Imre

Világirodalom története, Magyar irodalom története, Szakbibliográfiák
olasz irodalom története, magyar irodalom története, irodalmi élet, társadalmi kapcsolat, kulturális kölcsönhatás, kapcsolattörténet, szakbibliográfia, Olaszország, Magyarország

"Della letteratura volgare dei tempi di Dante, Petrarca e Boccaccio, i nostri Ungheresi difficilmente prendono nota. La lingua d'insegnamento nelle universita è il latino; questo è d'uso comune fra gli studenti delle varie nazionalità nessuno ha bisogno d'apprendere l'italiano..."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17212   2017-08-25

Az élet meséi : Születéstől a halálig / Hegedűs Mihály

Magyar népköltészet, Más országok népköltészete, Mitológiák, Folklorisztika, Néphit, természeti vallások
mese, monda, mitológia, szájhagyomány, néphagyomány, folklór, összehasonlító néprajz, Magyarország, Rábaköz

"K: Ha egy boszorkány meghal, a koporsója alatt egy fekete macska van. Ez igaz?
V: Viharos idő vó't akkó', mikó' boszorkánt temettek, (...) vagy kutya (...) vagy macska (...) asztán ott maratt a sírnál. Nem lehetett e'zavarnyi a sírtúl. Öregapám aszt mon'ta, az egyiknél fekete macska, a másiknál egy boncos kutya."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17211   2017-08-25

Il Muratori e gli "Ungheri" / Várady Imre

Magyar történelem általában, Európai országok történelme, Tudománytörténet
történész, történetírás, magyar történelem, magyarság, kapcsolattörténet, Muratori, Lodovico Antonio (1672-1750), Magyarország, Olaszország

"Nella concezione del Muratori si rispecchia fedelmente quell'immagine, che del popolo magiaro, ... si era formata nei paesi cattolici d'Europa e che tanto piú si fece fosca e deforme, quanto piú disperatamente gli Ungheresi resistettero all'oppressione austriaca che seguí alla scacciata dei Turchi..."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17210   2017-08-25

Di un'antologia magiara / Várady Imre

Kritika, Műfajelmélet, Műfordítás, Magyar irodalom története
költészet, műfordítás, olasz nyelv, magyar irodalom története, Tempesti, Folco (1912-?), könyvismertetés

"...In tutto il volume non v'è quasi una poesia che non gareggi vittoriosamente con le traduzioni precedenti. Ogni verso attesta quello studio assiduo e quell'affettuosa e umile reverenza, che sono le condizioni indispensabili di ogni buona traduzione."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17209   2017-08-25

Tenger és temető / Szabó Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az asszony bevált. Ott kékült, vérzett, sántult ahol a férj ökle akarta, volt ingyen bűnbakja az irtózatos embernek. Leszült neki engedelmesen öt gyermeket... Egyszer aztán kiment a temetőbe. És ott, a tengerzúgásos kis temetőben látta, hogy ott milyen csendesen feküsznek még a szegény asszonyok is."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17208   2017-08-24

A Felső-Tisza-vidék folyóvíznevei / Sebestyén Zsolt

Névtárak, Nyelvtörténet, Helytörténet, helyismeret, Egyéb történeti segédtudományok
folyóvíz, földrajzi név, vízrajz, magyar nyelv, történeti földrajz, etimológiai szótár, földrajzinévtár, névkutatás, Tisza felső részének vidéke, Felső-Tisza-síkság, Bereg vármegye, Máramaros vármegye, Ugocsa vármegye, Ung vármegye

"Abogya-patak* 'a Latorca b. á. Ágtelek (Тисаагтелек) h.' 1782-6: Aborda (K1), 1824-62: Abodya-Patak (K2), 1864: Abogya vize, Aboga köz (PestySzab, Eszeny), 1903: Abogya patak, Abogya közi (S. 234). - Vö. az előtag etimológiája nem tisztázott + m. patak fn. (FKnT. 266)."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17207   2017-08-24

Szétforgácsolt erők : Regény / Henryk Sienkiewicz

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"Ugyanaznap este azt mondta Augusztinovicz Schwarcznak: - Nagyon is sok életerőt használunk el a szerelem után való hajhászásban - a szerelem elrepül, miként a madár és erőinket szétforgácsoltuk."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17206   2017-08-23

Che cosa si deve leggere sull'Ungheria? : Nozioni generali sulla storia e la civiltà dell'Ungheria

Szakbibliográfiák, Magyar történelem általában, Magyar irodalom története
ajánló bibliográfia, magyar történelem, kultúra, olasz nyelv, Magyarország

"CORVINA. Rivista di scienze, lettere ed arti della Società Ungherese-Italiana Mattia Corvino. Diretta dal presidente Alberto Berzeviczy e dai segretari Tiberio Gerevich e Luigi Zambra. Vol. I-XXX. Budapest, »Mattia Corvino«, 1921-1935. Nuova Serie. Direttori Tiberio Gerevich e Luigi Zambra. Anno XVI (1936) vol. I"

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17205   2017-08-23

Relazioni di Giovanni Zsámboky (Sambucus) coll'umanesimo italiano / Várady Imre

Művelődéstörténet
humanizmus, tudós, Zsámboky János (1531-1584), Olaszország, 16. sz.

"Lo Zsámboky giunse dunque a Padova nell'ottobre del 1553. Divisa la sua attività tra il guidare negli studi i giovani affidati alle sue cure e il proprio perfezionamento, fu nello stesso tempo maestro e scolaro e in ambedue le qualità si fece rapidamente e favorevolmente conoscere negli ambienti universitari e fra gli umanisti..."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17203   2017-08-23

Juhász Gyula összes költeményei / Juhász Gyula ; szerkesztő Péter László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Itt nincs megállás, és nincs koszorú,
Én keresem magam, s nem győztem én még,
Kevés remény int, és szörnyű ború,
S itt nem segít, csak álom és vitézség."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17202   2017-08-22

A határon túli magyar sajtó Trianon előtt : Bukaresti és eszéki magyar lapok az identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem szolgálatában, 1860-1918 / Makkai Béla

Sajtó- és médiatörténet, Kisebbségek, Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet
sajtóügy, sajtótörténet, határon túli magyarság, kisebbségkutatás, művelődéstörténet, nemzetiségi identitás, nacionalizmus, Románia, Bukarest, Eszék, Szlavónia, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19-20. sz.

"A kétlakiság helyzetében azonban a magyar olvasók is az idegen közegbe történő zökkenőmentes beilleszkedéshez vártak megerősítő impulzusokat, ezért évtizedekig készségesen befogadták a magyar lapok által kínált, kissé önáltató víziókat, ugyancsak a szebb jövő reményében.

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17201   2017-08-22

Comparative media law practice : Media regulatory authorities in the Visegrad Countries / szerkesztő Koltay András, Andrej Školkay

Média általában, Online média, Copyright, Nemzetközi jog
tömegtájékoztatási eszköz, tömegkommunikáció, médiapolitika, szerzői jog, előadói jog, nemzetközi jog, jogi szabályozás, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, 2010-es évek

"This is the first comparative analytical report on how administrative judiciary-administrative law courts ... deal with regulatory challenges related to various, content-based types of administrative-legal sanctions issued by the electronic/digital media regulators in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17200   2017-08-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom