Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17336 dokumentum

A magyar jakobinusok iratai

Magyar történelem 1527-1790, Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet, Tudománytörténet, Levéltári kutatás
jakobinus mozgalom, összeesküvés, politikai per, történetírás, magyar történelem, történelmi forrás, Magyarország, 18. sz.

"Bár hosszú ideig a legfontosabb forrásanyag sem volt ismeretes, teljes egészében pedig csak napjainkban vált mindenki számára hozzáférhetővé, - a magyar jakobinusok törekvéseinek megítélésében, mozgalmuk értékelésében egymással élesen szembenálló vélemények alakultak ki."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17767   2018-01-19

A fikciótól a kultuszokig : Tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről / szerkesztő Szilárdi Réka, Barcsa Krisztina

Vallásszociológia, Vallás általában, Vallástörténet
vallástudomány, kultusz, fikció, rituálé, vallási hagyomány, vallásszociológia

"A »fikciós alapú vallások« elméleti rendszere még nagyon új, éppen ezért könnyen találhat benne az ember kritikus pontokat. Maguk az elméletalkotók is reflektálnak egymásra, igyekeznek rámutatni, az adott elméleti megfontolás melyik részét látják problémásnak."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17744   2018-01-19

Metszet és perspektíva : Tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről / szerkesztő Szilárdi Réka, Szugyiczki Zsuzsanna

Vallásszociológia, Vallás általában, Vallástörténet, Egyházak, egyházpolitika
vallástudomány, vallásszociológia, vallásantropológia, vallásgyakorlás, vallási jelkép, gyászolás

"A vallástudomány szegedi iskolájának 2007 óta megjelenő, Vallás a társadalomban című sorozatának - rendhagyó - könyvét tartja kezében az olvasó. Rendhagyó abban az értelemben, hogy #0187;jubileumi« jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vallástudományi iskola megteremtője, prof. Dr. Máté-Tóth András ebben az évben tölti be 60. évét."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17743   2018-01-19

Hajsza a fekete diplomatatáskáért : Kaddis Tóni bácsiért / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20-21. sz.

"Bartha Júlia, amint búcsúlevelében írta, öngyilkosságot követett el. Gyorsan ölő méreggel oltotta ki fiatal életét. Mert nem akart megöregedni. Még kislánykorában elhatározta, hogy fiatalon, szépségének rózsanyílása idején távozik e világból, hogy sohasem hulljanak le friss szirmai, hogy örökké fiatal maradjon..."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17742   2018-01-19

A hullarabló : Bűnügyi történet / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20-21. sz.

"Sípos Dani holttestét tegnap temette el. Hallott már sírrablókról. Ez, ez az ismeretlen férfi is az lehet, mert hiába meresztgette a szemét, nem ismerte fel, hogy ki az. Igaz, a lombos fák alatt még a sötét is mélyebbnek tűnt, mint másutt, ezért csak mozgó kontúr nélküli foltokat s árnyakat látott."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17741   2018-01-19

A visszatérő Nyirő : Irodalom és élet / Aniszi Kálmán

Magyar irodalom története, Kisebbségek
erdélyi magyar irodalom története, magyar irodalom története, határon túli magyarság, irodalmi élet, kultúra, publicisztika, Nyirő József (1889-1953), Erdély, 20-21. sz.

"Nyirőről közel ötven évig nem volt szabad beszélni, írni sem a körbenyesegetett Magyarországban, sem Erdélyben sem, sem másutt a Kárpát-medencében. Műveit indexre tették. Szerencsére mára változott a helyzet. A tisztuló légkörben lassacskán oszlanak a ködök, csillapodnak a mesterségesen gerjesztett indulatok..."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17740   2018-01-19

Kishegyes : Időutazás 250 év fizetőeszközeivel / Kollár Ferenc

Gazdaságtörténet, Helytörténet, helyismeret, Egyéb történeti segédtudományok
pénzeszköz, bankjegy, pénzrendszer, numizmatika, Kishegyes, Habsburg Birodalom, Magyarország, Jugoszlávia, Vajdaság, Szerbia, 18-21. sz.

"250 év alatt vagy 30-szor változott a kishegyesiek fizetőeszköze. Magyar pénzük csak Rákóczi, Kossuth és Horthy alatt volt. Azok a ma is élő idős hegyesiek, akik 1920-ban születtek, 16 fajta fizetőeszközzel vásárolhattak 85 év alatt. Falujukat el sem hagyva 7 országnak voltak állampolgárai."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17739   2018-01-18

Hogy főztem be cseresznyét? : Sipulusz válogatott humoreszkjei / Rákosi Viktor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Kint vagyok a vízből. Ha Auliczky eladja, hát én megveszem tőle. A cseresznyét azonnal elajándékoztam és siettem Auliczkyhez. Rendben van. Az asszony azonban nem fog erről tudni semmit. Családom előtt pózolni fogom a cseresznyebefőzést. Úgy teszek, mint az a vasárnapi vadász, a ki a véres nyulat a vadkereskedésben veszi."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17738   2018-01-18

Gyertyagyújtók : A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza / Aniszi Kálmán

Művelődéstörténet
művelődéstörténet, felvilágosodás, értelmiség, kulturális élet, társadalmi élet, erdélyi magyarság, történelem, Erdély, 18-19. sz.

"Erdélyben a felvilágosodásnak kezdetben rendi jellege volt, idővel azonban az új eszmék szétáradtak, és átfogták csaknem a társadalom egészét. Vajon hogy fogadták a felvilágosodás eszméjét a kortársak, milyennek ítélték és óhajtották ők maguk ezt a szellemi mozgalmat?"

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17737   2018-01-18

Ninon de Lenclos vallomásai / Ninon de Lenclos ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 17-18. sz.

"Navailles nem szerette feleségét, aki a királynő udvarhölgyeire felügyelt. XIV. Lajos halálosan vágyódott a fiatal udvarhölgyek lakosztályába hatolni. Navailles igyekezett kedvébe járni, úgy tett, mintha nagyon megszerette volna feleségét megint s állandóan foglalkoztatta, hogy figyelmét elterelje."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17736   2018-01-18

Kishegyes : Időutazás 250 év térképeivel / Kollár Ferenc

Történelmi térképek, Helytörténet, helyismeret
helytörténet, térkép, kéziratos térkép, Kishegyes, Magyarország, Észak-Bácska, Bács-Bodrog vármegye, Vajdaság, Szerbia, 18-21. sz.

"Az 1768. évi kamarai térképen Nagy-Hegyes puszta Topolya és Emuzsics déli szomszédjaként van feltüntetve és a rajta átfolyó Krivája ér déli partján, régi templom helye is jelezve van. Nagy-Hegyessel párhuzamosan s tőle kelet felé van Kis-Hegyes puszta, mely Szikityig terjed."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17735   2018-01-18

Csak mesélek, mesélek : Gyuri bácsi meséi / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Ugye, sokféle madarat láttatok, de azt, hogy hová, s miért oda rakják a fészkeiket, ahová, sem ti, sem más nem tudja. Mi esetünkben a szarkák a torony legfelső zugában lévő gerendákra rakták a fészküket. Pontosan heten voltak. Miért heten, nem párosan, esetleg tízen, tizenketten, senki, csak a Jóistenke tudta."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17734   2018-01-18

Esküvői- és halotti koronák : Adalékok a művelődéstörténeti háttérhez / Cserbák András

Életmód, szokások, Művelődéstörténet, Halál, Házasság, válás
népszokás, halotti szokás, gyászszertartás, temetkezés, esküvő, kultúratörténet, Európa, Vajdaság

"Az esküvői korona halotti változata csak a 14. században jelent meg. A szakrális esküvői koronának a halott lakodalmába való bekerülése Európában ment végbe. Ez a folyamat azonban igen bonyolult volt. A szűzkoszorú ugyanis már az ókortól jelen volt a temetkezési szokások között."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17757   2018-01-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom