Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21062 dokumentum

Vitairat Ady szimbolizmusáról / Szepes Erika

Műelemzés, Stilisztika, irodalomesztétika, Magyar irodalom története
költő, szimbolizmus, szimbólumhasználat, műelemzés, vers, költészet, magyar irodalom története, Ady Endre (1877-1919), Magyarország, 19-20. sz.

"A téma még nem szimbólum, a megfogalmazás módja, a képi rögzítés, a kép egyértelműsítése válhat szimbólummá. A legfőbb, legtöbbször megfogalmazott témája a fájdalommal, olykor sajnálattal szemlélt ország, ami - minthogy ugyanazt a víziót hozza elő a költőből - képileg is hasonlóvá, sőt azonossá válik: a méltatlanul, szegényen élő magyarság képévé."

URL: http://mek.oszk.hu/21600/21600  2020-12-22

Levelek Paulinához : Színmű zenével 1 részben / Elek Szilvia ; szerkesztő Kovács Ildikó

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nem képzelhetek magamnak szebb ideálképet, mint azt, midőn kegyed pompás falusi lakának erkély termében zongorája mellett ül, s bájos ujjaival ábrándos hullámzásba hozva annak billentyűit, messze letekint az előtte elterülő park kies pontjaira, szabad szárnyakra eresztvén gondolatjait, s érzeményeit."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21599  2020-12-22

Sapienti sat : Verses próza, avagy prózai vers-esszé az emberölésről - a memóriabázis felfrissítésére / Bakonyi Péter ; illusztrátor Für Emil

Halál, Szociálpszichológia, Deviancia, bűnözés, Élet és vagyon elleni bűntettek, Kortárs magyar irodalom
emberölés, gyilkosság, emberi élet, halál, kínzás, vallatás, háborús bűncselekmény, kultúratörténet, magyar irodalom, 21. sz.

"Meddig sorolható még a színes földtörténelmi »volt-van-lesz« feketekrónikája? Míg végre a Nyájas Olvasó kellően elretten már egy-egy halálnem vagy vallatási trükk említésétől is? De mindig akad olyan ember is, akit ez a felsorolás legfeljebb csak elképesztene, esetleg elámítana, vagy éppen elragadtatna, felszabadítana!"

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21598  2020-12-22

ú.n. : Domokos Johanna verseivel / Mírábáj ; illusztrátor Ravi Gopalan Nair, Parvathy Baul

Kortárs magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
magyar irodalom, hinduizmus, misztika, 21. sz.

"tied
ha mindenben
és azon túl
benne vagy"

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21597  2020-12-22

Hegyesfülű bekopog : Dinka versezetek / Fodor Miklós

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Rezeg az égbeli csillagokon,
szerel az agyban a gép,
dobog az ujjakon és a falon
fekete zongoraként."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21596  2020-12-22

Ősi írásaink : Tanulmánykötet a Magyarságkutató Intézet által 2019. december 12-13-án rendezett konferencián elhangzott előadásokból / szerkesztő Fehér Bence, Ferenczi Gábor

Könyv- és írástörténet, Nyelvtörténet
rovásírás, írástörténet, művelődéstörténet, régészet, felirat, nyelvemlék, magyarságkutatás

"A nagyszentmiklósi kincs, »Attila kincse« előkerülése óta a koraközépkori régészet, műtörténet egyik legtöbbet tárgyalt, legváltozatosabban értelmezett leletegyüttese. Az értelmezések sokrétegűségének kialakulását fokozott mértékben elősegítették a lelet darabjain található - önmagukban heterogén - feliratok."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21586  2020-12-22

Témaválasztási dilemmák a neveléstudomány határterületein / szerkesztő Biró Zsuzsanna Hanna, Tóth Tamás

Pedagógia általában, Gyermekek, ifjúság
pedagógia, neveléselmélet, nevelés, oktatás, interdiszciplináris módszer, doktori képzés

"A neveléstudományhoz számos részterület tartozik. Alakulását befolyásolják a társadalmi háttértényezők, az iskolarendszer, a közoktatás-politika változásai és még sok-sok egyéb összetevő. A neveléstudomány határain folytatott kutatások sokrétűek. Úgy vélem, hogy a neveléstudomány presztízsét semmiképpen sem rontják a határterületi kutatások."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21313  2020-12-21

Kis barátom könyve / Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az én kis barátom sürög-forog, lázasan rakja össze játékait, sebtiben megsímogatja a már félig szundikáló két kis leánykát és felkuporodik egész otthonunk legpuhább kuczkójába, a nagy keleti vánkosok közé. Susog és integet; mind a tíz ujjacska hivogat engem is az én váram legboldogabb sarkába."

URL: http://mek.oszk.hu/21000/21057  2020-12-18

Szent László nemese : Bakay Kornél 70 éves / szerkesztő Perjés Judit, B., Varga Tibor

Magyar történelem általában, Európai országok történelme, Régészet, Tudománytörténet
régész, történész, történelem, magyar történelem, régészet, Bakay Kornél (1940-), Magyarország

"Érettségi után úgy búcsúztam Kőszegtől, mint aki nyolc év után végleg elmegy. Nagy terveim voltak, s ehhez erős akaratot örököltem. Tízéves koromtól régész akartam lenni, soha semmi más. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen László Gyula tanítványa lehettem. Kitűnő bizonyítványú diák voltam szinte mindvégig..."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21585  2020-12-18

Isteni félelmével 's kegyességével házassági tiszta életével, nemes elméjének erösségével, gazda-aszszonyi okos serénységével, minden jó rendekhez magát alkalmaztató nagy emberségével érdemlett utolso tisztesség tétele néhai ... Viczei Mária aszszonynak..

Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallások
gyászbeszéd, prédikáció, gyászvers, sírfelirat, református egyház, Szathmárnémethi Sámuelné Viczei Mária (1670-1715), Erdély, 17-18. sz.

"Hogy mind kedves, kegyes, bölts, gonosz, 's ostoba,
Egyaránt akadnak Halál hálójába,
Kiknek kivánatos életek valóba
Véletlen 's váratlan szállnak koporsóba."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21584  2020-12-18

Tematikus francia szókincsfejlesztés : 12 témakör gyakorlatokkal és megoldókulccsal / Galac Ádám, Mosa Diána ; illusztrátor Horváth Janka Júlia

Nyelvoktatás, Többnyelvű szakszótárak
francia nyelv, nyelvkönyv, szókincs, útiszótár, példatár

"respecter le code de la route: betartani a közlekedési szabályokat
commettre une infraction au code de la route: megszegni a kreszt
l'excès /m/ de vitesse ? le dépassement de vitesse: gyorshajtás
un agent de circulation: közlekedési rendőr"

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21583  2020-12-18

Őstörténetünk régészeti forrásai / Bakay Kornél

Régészet, Magyar történelem 1526 előtt, Ázsiai országok történelme, Európai országok történelme
régészet, őstörténet, magyar őstörténet, honfoglalás, magyarság, hunok, szkíták, avarok, török népek, iráni népek, Ázsia, Európa, Kárpát-medence, kora középkor

"Az Urál-hegységtől nyugatra és délnyugatra eső területeken élt egykori ragozó (ősugor) nyelvű népesség lett a későbbi ősmagyarság egyik etnikai összetevője, akiknek maradék- utódai alkotják a későbbi permi (volgai), már a X. század után egyre jobban elszlávosodó, finnugoroknak nevezett népeket; akikhez azonban nem köthetők a jelentősebb régészeti kultúrák."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21580  2020-12-18

Exercitatio philologico-theologica, prima, secunda, tertia et quarta, inquirens in veram punctationis Hebraei textus antiquitatem, quam ... sub praesidio ... D. Taconis Haionis v. d. Honert ... publica disputatione defendet Paulus Kamarasi, Transylv ... / Tako Hajo van den Honert

Írás, Judaizmus
héber nyelv, filológia, írásjel, teológia, Biblia. Újszövetség

"Vexatum satis de genuinis Hebraici Textûs punctatoribus problema, brevi compendio praesens dissertatio resolvendum intendit, idque ea dicendorum serie, ut (1) evolvendae quaestionis statum legitime formet, (2) dissentientium circa hoc argumentum placita annotet, mox (3) probabiliorem hypothesin justo argumentorum pondere adstruat..."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21577  2020-12-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

KÖNYVTÁRAK.HU
Tudás. Élmény. Kapcsolat.

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom