Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17124 dokumentum

Szocziális kérdések a múltban és a jövőben / Schwartz Antal

Politikai elméletek, Szociálpolitika
szociáldarwinizmus, szociálpolitika, szabadkőművesség, Magyarország, 1890-es évek

"Oly gyermekotthonokat kell teremteni, melyekben elhelyezhetők legyenek a züllött munkások, a csavargók és gonosztevők gyermekei. Számtalan exisztenczia menthető meg ez által attól, hogy az élet lejtőjére kerülve, ismét szaporítsák az emberiség salakját."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17528   2017-11-17

Vörös és fekete / Stendhal ; fordító Salgó Ernő

Kortárs világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Nem leszek jelen az ítéletnél, mert ottlétem kedvezőtlen színt vethetne Sorel úr ügyére. Csak egyetlen egy dolog van a világon, a mit óhajtok, még pedig szenvedélyesen, az, hogy ő meg legyen mentve. Higyje el, a szörnyű gondolat, hogy miattam egy ártatlant halálba hurczoltak, megmérgezné és kétségtelenűl megrövidítené életem hátralevő részét."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17527   2017-11-17

Üres zsebbel a világ körül / Richard Halliburton ; fordító Fodor Erzsébet

Külföldi országok, városok, Klasszikus világirodalom
útleírás, útirajz, utazási irodalom, amerikai irodalom, Európa, Ázsia, Egyiptom, 20. sz.

"Ha útikalauz volna ez a könyv, - pedig nem az, - vagy útleírás, - ami legfeljebb egyes oldalain szokott csak lenni, - akkor a szerző most kijelentené, hogy mindenki, aki Spanyolországban jár és nem látogatja meg Gibraltárt, elesik a világ egyik legérdekesebb látványától."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17526   2017-11-17

Szeretetbe zárva : Versek / Makra Ildikó, G.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Vigaszt mi ad, ha semmi sem marad,
ha nincs mivel betakarnod magad...
Holnap tán késő, mondj igent már ma,
hogy rab legyél... szeretetbe zárva..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17525   2017-11-17

Egyetlen út : Versek / Makra Ildikó, G.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Tested-lelked ne bocsásd áruba.
Egyetlen út van: vinum et panem -
igazság, élet - örökké - ámen..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17524   2017-11-17

A magyar és az olasz téri nyelv grammatikája a magyar mint idegen nyelv szemszögéből / Rózsavölgyi Edit

Nyelvtan, helyesírás, Nyelvtipológia, Alkalmazott nyelvészet, Nyelvoktatás
olasz nyelv, magyar nyelv, összehasonlító nyelvészet, nyelvtan, kognitív nyelvészet, szemantika, alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás

"Az akcióminőség úgy kapcsolódik a téri nyelvhez, hogy a téri viszonyok ábrázolására szolgáló szerkezetek központi magját képező (mozgást kifejező) ige jelentését módosítja, valamilyen plusz, nem lokatív jelentéselemet adva hozzá. Lényegében azonban nem változtatja meg az alapige szemantikáját..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17559   2017-11-17

Déli harangszó ; Magyar hűség : Versek / Ujlaki Kornél Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"...S ropognak a trónok, dőlnek az országok,
Mint a halál szele, végig zúg az átok,
Szánja-bánja majd, hogy hütlenül fellázadt
S megbékül Krisztussal a haldokló század."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17523   2017-11-16

Meseország / Lux Terka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A szeplős cserépkályha mellett két öreg ember ült, Huba és Mária. Az ablakokat hosszu lábú, ritka, nagyszemű eső verte, mely ferdén hullott rá az üvegtáblákra, az őszi szél kedvére jött-ment a falusi kastély kéményén keresztül és boszorkány-sikoltást utánozva, bele-belekiáltott a kályha csövébe."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17522   2017-11-16

A tudós lány : Regény / George Sand

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Majdnem sötét éjszaka volt már, amikor lekanyarodtam az országútról és fenyegető vihar keletkezett, amikor végre elértem La Roche vad szakadékait. Olyan koromsötét volt, hogy a lovam finom ösztöne nélkül bizony sohase jutottam volna fel ép bőrrel a kastélyba. De a lelkemben is sötét éjszaka borongott."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17521   2017-11-16

Budapest / Lux Terka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ezért szeretem én Budapestet, ezt a roszhirü, szegény Schneider Fánit, akiről azonban még nincs megállapitva sem psichologice, sem kávéházi logika alapján, sőt még topografice sem: hogy öröklött vagy szerzett romlottság téritette-e le az erény utjáról?"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17520   2017-11-16

Kutyafülűek / Varga Domokos ; illusztrátor Vida Magdolna, Vida Sarolta

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az alattunk lakó Kovácsék már tavaly elköltöztek, nem bírták idegekkel az örökös égiháborút, az ugrándozó gyereklábak és az ide-oda csúszkorászó széklábak, asztallábak, ágylábak zaját. Simonékat, akik mellettünk laknak a harmadik emeleten, meg is kérdeztük akkoriban, nem zavarja-e őket a gyereklárma."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17554   2017-11-16

Egymás szemébe nézve : Az elmúlt fél évszázad roma politikai törekvései / szerkesztő Kóczé Angéla, Neményi Mária, Szalai Júlia

Kisebbségek, Magyar belpolitika, Politikatörténet
cigányság, hátrányos helyzet, társadalmi integráció, belpolitika, kisebbségi politika, Magyarország, 20-21. sz.

"Ha valóban az a cél, hogy a rasszizált romák részt vegyenek a helyzetük javításában és megváltoztassák a róluk kialakított társadalmi diskurzust, akkor fontos, hogy ott legyenek a kritikai gondolkodás alakításában, hogy érvényesítsék a saját alávetett élményeiken és tapasztalataikon alapuló beszédmódot."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17552   2017-11-16

Színek, fények, árnyak : Tanulmány a M. kir. Mezőgazdasági Múzeum építéséről (1896–1944 [-1991]) különös tekintettel Alpár Ignác és Róth Miksa együttműködésére / Takáts Rózsa

Építőművészet, Művészettörténet, Muzeológia, műemlékvédelem, Épületek
épület, műemlék, műemlékvédelem, építészettörténet, művészettörténet, építészeti terv, építész, üvegművész, iparművész, Alpár Ignác (1855-1928), Róth Miksa (1865-1944), Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest), Vajdahunyad vára (Budapest), Budapest. Városliget, Budapest, 19-20. sz.

"Az épületek felépítési sorrendjét Alpár Ignác írta meg 1907-ben, de az építkezés állása végigkövethető a fotónyomatként több újságban, kiadványban közzétett korabeli fényképeken, metszeteken, festményeken is. Leginkább Háry Gyula festményein, Rosenfeld Pál és Weinwurm Antal fotóin, Morelli Gusztáv metszetein."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17349   2017-11-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom