Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18151 dokumentum

Magyar királyok és hősök csarnoka regényes jelenetekkel / Hohenauer Ignác ; illusztrátor Szemlér Mihály

Magyar történelem 1526 előtt, Hadtörténet, Klasszikus magyar irodalom
magyar történelem, történelmi személy, uralkodó, hősiesség, magyar irodalom, ifjúsági könyv, történelmi olvasókönyv, középkor

"Géza vagy Győző, Taksony fia, huszonhárom éves volt, midőn atyja halálával fejedelemmé lőn. Azon csapások, melyek, változván a szerencse, atyja életében a nemzetet nyugaton és keleten érék vala, ellenszenvet költének fel benne a félszázadnál tovább folytatott rabló kalandok ellen."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18873   2018-12-07

Az erdő hangja / Czóbel Minka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"De hogy elmult a sok álom,
Az erdőt csak jobban látom,
Nem ütközve emberhangba,
Érthetőbb az erdő hangja..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18872   2018-12-07

A veszedelmes ember : [bűnügyi regény] / Juhász Lajos

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20. sz.

"Jázmin felnézett a kalauz arcába. Csak egy pillanatig látta a sápadt, szigorú, izgalomtól feszült vonásokat. Rögtön eltűnt, elmosódott a fiatal férfiarc és helyette kirajzolódott a kivégző-udvar zöld gyepágya, a sárga, kavicsos úttal, az asztallal és a sarokban várakozó bitófával."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18871   2018-12-06

Különös kontextusok : Tanulmányok a 20. századi magyar irodalom köréből / Takács Miklós

Magyar irodalom története, Műelemzés
magyar irodalom története, műelemzés, Magyarország, 20. sz.

"Az identitás különféle módon történő problematizálása tehát mindkét olvasási stratégiának megfelelő kiindulási pont. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egyaránt az identitás kérdéséhez jutunk: akkor is, ha egy összefüggő szöveg elemzéséhez fogunk hozzá..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18870   2018-12-06

Magyarok esmérete / Svastics Ignác

Magyar történelem 1526 előtt
magyar történelem, magyarság

"Magyar Nyelvünk hogy nem illy zavarodásbol származott, hanem tiszta eredetü légyen: ennek egész különösségéből világosan kitetszik. Azért ha nem az első emberi Nyelv is: a' bizonyos, hogy azon Nemzeti nyelveknek egyike, mellyekkel mind annyi különös Nemzetekre szakasztotta Babilonnál az Isten az akkori Emberek' sokaságát."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18869   2018-12-06

Amikor a vonatok elindulnak / Sólyom Zsuzsanna

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Szédülten nézett körül, majd meghallotta, hogy felbőg a motor. Mire sikerült kiverekednie magát a tömegből, már csak a távolodó autót látta. Lerogyott az út közepére, és csak bámult maga elé, miközben egyre csak azt nyöszörögte: »Én vagyok Grünnefeld Dávid! Én vagyok Grünnefeld Dávid!«"

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18868   2018-12-06

Oktatásszociológiai konferenciák a 2010-es években / szerkesztő Nagy Péter Tibor

Oktatáspolitika, oktatásügy, Szociológia általában, Szakbibliográfiák
oktatásszociológia, oktatásügy, konferencia, Educatio (folyóirat), Magyarország, 2010-es évek

"A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya - az ELTE PPK vendégeként - konferenciát rendez a Pisa-ról, mint oktatáspolitikai és társadalmi jelenségről. A konferencia kapcsolódik a közelesen megjelenő Educatio folyóirat számhoz."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18867   2018-12-06

Morvay László grafikus- és tűzzománcművész : Esztergom, 1947. szeptember 4 - Budapest, 2004. március 7. = Grafiker und Emailkünstler : Esztergom, 4. September, 1947 - Budapest, 7. März, 2004 / Morvay László ; szerkesztő Bárdos István; fordító Ruda Gábor

Festészet, grafika, Iparművészet, divattervezés, Művészettörténet
grafika, zománcművészet, grafikus, iparművész, művészettörténet, Magyarország, 20-21. sz.

"A magyarság és kereszténység - úgy is, mint egység - Morvay számára nem üres szólamot, hanem mélyen megélt igazi szakralitást jelentett. Ugyanígy az első királyunkkal közös szülőhely »szelleme« is. A szentistváni Nagy Mű előtt éppen itt tisztelegni saját köztéri alkotással: természetesen legbensőbb vágya volt."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18866   2018-12-05

Üledékfelhalmozódás és kőszénképződés a neogénben / Jaskó Sándor

Geológia, földtörténet, Ásványi nyersanyagok
üledék, exogén folyamat, kőszén, barnaszén, lignit, széntelep, geomorfológia, neogén, Európa, Duna-Morva-medence, Kárpát-medence

"Összegezve az elmondottakat megállapítható, hogy a lignitképződés feltételei a neogén folyamán mindinkább délebbre tolódtak át. A miocénben főleg a Lengyel- és Német-síkságon s minálunk Borsodban és Nógrádban keletkeztek telepek. A pliocénben főleg az Alpoktól és Kárpátoktól délre volt a lignitképződés színhelye."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18865   2018-12-05

Metszetek és karcok : Kántor János grafikái / Kántor János ; szerkesztő Győrffy Sándor, Németh Csongor

Festészet, grafika
grafikus, grafika, Magyarország, 20-21. sz.

"Kántor János 1947-ben született Salgótarjánban. 1983-ban diplomázott az egri Tanárképő Főiskola rajz szakán. Festő- és grafikusművész, a figurális ábrázolásmód és a sokszorosító grafika elismert mestere. Művei megjelentek napilapokban, kulturális folyóiratokban, antológiákban. Kötete: Ötven rajz (2002). Esztergomban él."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18864   2018-12-05

Sylloge tractatuum aliorumque actorum publicorum historiam et argumenta B. diplomatis Leopoldini, resolutionis item quae Alvincziana vocatur, illustrantium / szerkesztő Szász Károly

Államjog, Tudománytörténet, Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás
államjog, jogtörténet, magyar történelem, történelmi forrás, 17. sz.

"Liberabuntur absolute per quinquennium ab omni onere publico et tributo Principibus debito dispersi per exieras regiones redeuntes ad patriam, et per aliud quinquennium solvent tantum medietatem tributi et onerum publicorum, quam ex aequo totum solvere deberent si ex patria non exivissent."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18863   2018-12-05

Pest szabad királyi városnak régi Ofen német nevéről / Horvát István

Helytörténet, helyismeret, Nyelvtörténet
helytörténet, földrajzi név, Pest, Buda, Magyarország

"... Minden józan ítéletű Criticust vagy meg győzhető, vagy leg alább el akasztható vitatásom mellett nem szükség talán már a' kinevettetéstől tartanom, bár melly régi vélemény ellen hartzolok is törekedésimmel, midőn hiteles kútfőkből meg mutatni igyekezem, hogy eredetiképen a' mai Ofen név nem Budát, hanem Pestet illeti."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18862   2018-12-05

Chapters from the history of the Hungarian Geological Society : On the occasion of the 8th meeting of Associations of European Geological Societies / Csíky Gábor ; szerkesztő Kecskeméti Tibor; fordító Magyar Imre

Földtudományok általában, Tudománytörténet, Adattárak
tudományos egyesület, testülettörténet, földtudomány, földtani kutatás, geológus, tudománytörténet, Magyarhoni Földtani Társulat, Magyarország, 19-20. sz.

"The first decades of the history of the Hungarian Geological Society were closely interlinked with the careers of the Kubinyi brothers, co-workers of Zipser. Both were jurists by profession, but, at the same time, enthusiastic lovers of nature and self-educated naturalists."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18861   2018-12-04                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom