Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16587 dokumentum

Kommunikáció és integráció : A magyar médiatörvények európai vitája / Szabó Gabriella

Politikatörténet, Nemzetközi jog, Államjog, Sajtó- és médiatörténet, Média általában
politikatörténet, nemzetközi jog, törvény, jogi szabályozás, cenzúra, médiapolitika, tömegkommunikáció, Magyarország, Európai Unió, 2010-2011, 21. sz.

"A kutatás által felölelt 384 nap anyaga alapján a vita két szakaszra oszlik. Az első 2010. június 15-től 2010. december 20-ig tart, ez megfelel a törvénykezési ciklusnak. Kezdőpontja a médiaszabályozás átalakításával kapcsolatos első törvényjavaslat-csomagot tárgyaló parlamenti szakbizottság első ülésnapja."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16983   2017-06-16

A vizuális kommunikáció eszközei mérnököknek / Kisantal Tibor

Számítógépes grafika, Szemiotika, képi kommunikáció, Felhasználói szoftverek, Könyvművészet, tipográfia
számítógépes grafika, alkalmazott grafika, vizuális kommunikáció, számítógépes program, kiadványszerkesztés, tervezés

"Csodálatos szervünk, a szem, tehát »csak« a bemenete ennek a rendszernek. A feldolgozás nagyobbik része magában az agyban történik. Minden, amit a későbbiekben a vizuális kommunikáció alkotóelemeiről fogunk tanulni, ehhez feldolgozó rendszerhez kapcsolható."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16982   2017-06-16

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997 : Tanulmányok egy korszak kommunikációs jellegzetességeiről / Bata Attila, Bene Márton, Kiss Balázs, Szabó Gabriella ; szerkesztő Kiss Balázs

Politológia, Pártok, politikai mozgalmak, Szociometria, Szociálpszichológia, Média általában
politikai diskurzus, politikai kommunikáció, pártpolitika, politikai antropológia, társadalmi kapcsolathálózat, hálózati elemzés, politikai attitűd, médiakutatás, Magyarország, 1990-1997, 1990-es évek

"Az egész 1990-től 1997-ig tartó időszakra nézve az összes megszólalóból négy elkülönülő csoportosulást tudtunk definiálni. Ezek a csoportosulások, amelyek tehát kommunikáló személyekből, szervezetekből és médiumokból álltak, képezték a kiindulópontokat a magyar politikai közösség szemiotikai erőforrásainak a felderítéséhez."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16981   2017-06-16

Társadalmi tükör : Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015 / Hajdu Gábor, Kristóf Luca ; szerkesztő Szabó Andrea

Munkaügy, Életmódkutatás, Falu, város
munkaerőpiac, társadalmi integráció, anyagi helyzet, jövedelem, foglalkoztatáspolitika, társas kapcsolat, kulturális szükséglet, szabadidő-felhasználás, kérdőíves felmérés, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. sz.

"Az idegennyelv tudás nem csak iskolázottsági, de erős életkori és regionális lejtőt is mutat: a fiatalok közül háromszor annyian beszélnek valamilyen idegen nyelvet, mint az idősek közül. A nyelvtudás a Budapest környéki és a nyugat-dunántúli régióban az észak-magyarországinak és észak-alföldinek több mint kétszerese."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16978   2017-06-15

Életkeretek a börtönön innen és túl : Szubjektív reszocializációs esélyek / szerkesztő Albert Fruzsina

Deviancia, bűnözés, Büntetésvégrehajtás, Bűnmegelőzés
börtön, elítélt, szociális rehabilitáció, büntetésügy, börtönszocializáció, társadalmi beilleszkedés, Magyarország, 21. sz.

"Kutatásunk tehát a visszailleszkedés nagyon komplex témaköréből egy kis szeletet célzott meg, és a fogvatartottak előtörténetének, lehetőségeinek, motivációinak, attitűdjeinek és elvárásainak tükrében próbálja megérteni a reintegrációt befolyásoló tényezőket."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16976   2017-06-15

Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm levelezése : 1939-1969 / Nagy Töhötöm, Kerkai Jenő ; szerkesztő Keresztes András

Egyháztörténet, Keresztény vallások, Civil szervezetek
jezsuiták, szabadkőművesség, karitatív szervezet, nyomornegyed, egyháztörténet, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, Nagy Töhötöm (1908-1979), Kerkai Jenő (1904-1970), Dél-Amerika, Magyarország, 1939-1969, 20. sz.

"Senkit és semmit nem sajnálok úgy, mint azt, hogy többé nem együtt dolgozunk. Hány kemény és kényes küzdelmet vívtunk meg együtt, hány nehézségen törtünk át vállvetve. És sikerünk titka - nem beszélve a kegyelmi rendről - az volt, hogy ketten voltunk. Két ellentétes természet, de az elvekben és princípiumokban tökéletesen egyek."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16975   2017-06-15

Közösségi és közéleti aktivitás : Vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén / szerkesztő Utasi Ágnes

Falu, város, Életmódkutatás, Civil szervezetek, Közigazgatás, önkormányzatok, Kisebbségek
kistelepülés, vidéki társadalom, közéleti tevékenység, civil társadalom, magyarság, társadalmi részvétel, Kárpát-medence, 21. sz.

"A kutatási célhoz kötődő korábbi, országosan reprezentatív felvételünk adatai világossá tették, hogy a politikai-közéleti igények és participáció domináns meghatározó életfeltételi mutatói a műveltség, iskolázottság és az anyagi, vagyoni jólét biztonságot adó szintje."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16974   2017-06-15

Grammatica della lingua ungherese / Várady Imre

Nyelvtan, helyesírás, Nyelvoktatás, Többnyelvű általános szótárak
nyelvtankönyv, magyar nyelvtan, magyar hangtan, magyar helyesírás, magyar nyelv, olasz nyelv

"Dalla testimonianza di questi documenti risulta che la lingua ungherese durante l'ultimo millennio non ha subìto molti cambiamenti, come p. es. nello stesso spazio di tempo l'inglese, la francese e la tedesca. I nostri più antichi testi quindi possono essere compresi anche oggi senza difficoltà."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15533   2017-06-15

A nő : Tudományos-fantasztikus kisregény / Polgár Ernő ; illusztrátor Ed Quin

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Megkaphatjátok a nőt, de ha nem szeretitek igazán: soha nem lesztek boldogok, s ti, asszonyok, tiétek a Férfi, de ha nem szeretitek határtalanul: elveszítitek. Szárnyaló nőiségetek, ékességetek, finomságotok, csókjaitok és öleléseitek nélkül ők örök vándorok, pedig lelkük mélyén ők is csak arra vágyakoznak, amire ti."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16972   2017-06-14

Halmozódó diszkrimináció : Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon / Tardos Katalin

Munkaügy, Emberi jogok, Kisebbségek
munkaerőpiac, foglalkoztatási diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, munkaerő-kiválasztás, esélyengyenlőség, Magyarország, 21. sz.

"Mit is jelent a munkaerőpiaci/munkahelyi integráció? Egy sor mutató kombinációja határozza meg, hogy egy adott személy milyen mértékben integrálódott a munkaerőpiacra. Meghatározó tényező a munkaerőpiaci státusz, vagyis, hogy az egyén foglalkoztatott, munkanélküli vagy inaktív."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16971   2017-06-14

Grammatica della lingua ungherese / Várady Imre

Nyelvtan, helyesírás, Nyelvoktatás, Többnyelvű általános szótárak
nyelvtankönyv, magyar nyelvtan, magyar hangtan, magyar helyesírás, magyar nyelv, olasz nyelv

"La lingua ungherese appartiene alla grande famiglia delle lingue ugrofinniche che a sua volta, insieme al samojedo, forma la famiglia uralica, la quale probabilmente, insieme all'altaica, fa parte di un più vasto complesso linguistico detto uralo-altaico."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15532   2017-06-14

A csodálatos papagáj : Irodalmi karikatúrák / Darvas Szilárd ; illusztrátor Szűr-Szabó József; közreadó Darvas László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, paródia, 20. sz.

"Ez egy irodalmi papagáj! - mondta büszkén - minden valamirevaló írónál megfordult már. Sok semmirevalónál is. Szebbnél szebb verseket meg elbeszéléseket tud, olyan mint a rádió, egyet csavar a csőrén és azt a költőt fogja, amelyikhez éppen kedve van."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17002   2017-06-14

Magyar reneszánsz könyvkötések : Kolostori és polgári műhelyek / Koroknay Éva, Sz.

Könyvművészet, tipográfia, Művészettörténet, Művelődéstörténet, Könyv- és írástörténet
könyvkötészet, könyvművészet, kötéstörténet, könyvtörténet, művelődéstörténet, művészettörténet, reneszánsz, Magyarország, 15-16. sz.

"A magyar reneszánsz kötések vizsgálata során a kor és a terület sokféle nehézség elé állítja a kutatást. Komoly nehézséget jelent, hogy egyik műhely másolja a másikat, továbbá, hogy valamennyi a budai királyi könyvtár kötésdíszeit igyekszik utánozni. További nehézséget jelent a magyarországi emlékek szétszóródása."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17003   2017-06-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom