Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
25026 dokumentum

A Karthauzi Névtelen országa, 1524 : Nincs pénz a hazára / Gubcsi Lajos

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, kisregény, 21. század

"-Felség, követeink ... újra előterjesztették a német választófejedelmeknek a magyar királyság kérését: 10000 zsoldos katonát a magyar határok védelmére, azonnal, birodalmi finanszírozással, évekre előre. - A betegeskedő Szatmári György fő- és titkos kancellár, esztergomi érsek szomorúan legyintett."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17950  2024-04-01

Béta : alfa-béta-gamma / Bálint Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Mint kis elemista gyenge, vézna gyerek volt és ezért kis pajtásai csibének hívták.
Egyszer a legjobb pajtása, a szomszédék Karacs Pistája felvette a hátára, hogy majd lovagoni fognak és végig száguldott vele a Futaki utcán be a mindig mogorva Huszka bácsi lisztes boltjába és ott ugy dobta le egy megkezdett lisztes zsákra, hogy csak ugy nyekkent."

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25619  2024-03-28

Alfa / Bálint Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Fiatal piktorgyerek volt Alfa; képeit a falra rajzszögekkel tűzdelte fel. Főleg szénrajzok voltak, meg egy-két olaj-akt, vakráma nélkül. Egyiken például lilaharisnyás, széleskalapos aktok bajszos férfikoponyákon táncoltak. Egy másik színpadot ábrázolt, hol lázasan fonódó testek tömkelege rajzott, az Úristen meg a súgólyukból súgott."

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25620  2024-03-28

Infanteriszt Simon : regény / Bálint Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Ha jól emlékszem, ezerkilencszáztizenöt május legelején volt, amikor a mi ezredünk is megindult a muszka után. Ez annak a bizonyos görlicei áttörésnek volt a következménye, amelynek a stratégiai hatására nekünk vagy három hetet kellett várnunk. Átmásztunk a Kárpátok galíciai oldalára és ott kergettük magunk előtt a muszkát."

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25621  2024-03-28

Székelyek : regény / Bálint Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Éles csengésű szán állt meg a gyulafehérvári klastrom előtt. Subába burkolt székely jobbágy szállt le a bakról. Nagy sietve pokrócokat hajított a két izzadó lóra, aztán szapora léptekkel a bejárathoz sietett. Becsöngetett. A kolomp szavára sötét arcú, sovány barát jelent meg a szögletetrácsnál."

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25622  2024-03-28

Reggelre meghalunk : [éjszakák] / Bálint Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Ez az éjszaka egy francia városra borult, a háború második évében. Szép éjszakának kezdődött és talán szépnek is végződött - ki tudja. Ami közben volt: élet és szerelem, riadt szív és kegyetlen harapás, elcsitult reggelre."

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25623  2024-03-28

Világló tölgylevelek : emléklapok egy tőzsdeterem mélyéről / Séra András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"New Yorkban a felhőkarcolók között a Wall Street egyik öregedő tőzsdecápája egy szellemszerű fiatalemberrel elmélkedik tőzsdéről, irodalomról, és az életről. A háttérben pedig egy híres magyar író nádasszögi kertje jelenik meg, és a közepén egy különös, már-már mágikus fa."

URL: http://mek.oszk.hu/25500/25587  2024-03-27

Parázsló szív / Domahidi Klára

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Tiszalúc, 21. század

"Közeledett az este. A lemenő nap fénye aranyhídként ívelt a Balaton vizén. Izzott az egész víztükör, csendes volt a táj. A strandolók mind hazamentek, Réka egyetlen embert sem látott közel s távol. Élvezte az egyedüllétet, mintha az egész tó csak az övé lett volna. Része lett a tájnak, egybeolvadt a természettel..."

URL: http://mek.oszk.hu/25500/25594  2024-03-27

Nyári szellő, hová mész? : gyermekversek / Domahidi Klára ; szerkesztő Majorváry Szabó Sándor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekvers, Tiszalúc, 21. század

"Parázsló ég alatt
virgonc szellő szalad.
Kitárom karjaim,
átfújja álmaim."

URL: http://mek.oszk.hu/25500/25593  2024-03-27

Máramaros Grófnője : a Telegdy Nóra történet folytatása / Serfőző Levente ; fordító Serfőző Levente

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
amerikai magyar irodalom, 21. sz.

URL: http://mek.oszk.hu/25500/25597  2024-03-27

Párbeszéd a pókhálóval / Radnai István ; illusztrátor Bakacsi Lajos

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

URL: http://mek.oszk.hu/25500/25598  2024-03-27

Báró Eötvös József sírja Ercsiben : 1871-2024

Idézetgyűjtemények, Helytörténet, helyismeret
politikus, író, Eötvös József (1813-1871), síremlék, Magyarország, Ercsi, 19. sz.

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25600  2024-03-26

Design Thinking egy nap alatt : praktikus útmutató a könyvtár fejlesztéséhez / fordító Bódog András

Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Menedzsment
innováció, kreativitás, tervezés, szolgáltatás, fejlesztés, fejlesztési program, közösség, együttműködés, módszertan, útmutató, szinopszis, projektmenedzsment, projekt módszer, segédkönyv

"A design thinking egyszerre módszer és felfogás, amely segít a mindennapi kihívások megoldásában. Segítségével jobb könyvtári programok, szolgáltatások, terek és rendszerek fejleszthetők. Habár leghatékonyabban kis létszámú csapattal, külön erre szánt idővel és helyen lehet alkalmazni, kipróbálásával már egyetlen nap alatt is eredményt érhetünk el!"

URL: http://mek.oszk.hu/25600/25657  2024-03-20                tovább...