Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16175 dokumentum

Szószivárványok / Millei Lajos ; szerkesztő Milleiné Kelemen Csilla; illusztrátor Kovács Daniela

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Különc kölönc vagyok a törtetők hátán,
reménykedők egén derűs szószivárvány,
különc, aki látja rét selymén a fodrot,
s felhőkből farag ki sok-sok bárányszobrot,"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16576   2017-02-17

Földönkívüliek a Pénzverem utcában / Rácz Katalin ; illusztrátor Keglovich Tamás Milán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"...A Csíkostó utca felől egy ismeretlen szörnyeteg vágtatott végig a Pénzverem utcán. Egyetlenegy nagy zöld szeme belülről világított, testét vörös színű szőrzet borította, hol morgó, hol fujtató hangot adott, de a legmeglepőbb az alakja volt: egyáltalán nem volt szimmetrikus!"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16575   2017-02-17

Lassú boszorkány : Történetek a múltból / Pandur Judit, T. ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Azért nem tudta kinyitni az ajtót, mert mások nyitották ki, álkulccsal, amíg ők oda jártak? Lehet, hogy a jegyzeteit mégsem a férje keverte össze? - Azóta nyílt egy hivatal, ahol meg lehet tudni, megfigyelték-e őket. Magda azonban nem szeretné tudni. Inkább csak legyen az emlék egy segítőkész, csinos srác régimódi esernyővel."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16574   2017-02-17

Arany János / Riedl Frigyes

Magyar irodalom története, Műelemzés, Stilisztika, irodalomesztétika
költő, író, magyar irodalom története, Arany János (1817-1882), Magyarország, 19. sz.

"Azt a világot, mely Arany költészetében tárul elénk, szintén megélénkítik az állatok hangjukkal és megjelenésükkel. Megszólal az erdő, melyben sokszavú madarak fészkelnek; egy-egy őz félénken surran át, megingatva a lombozatot, magas sudarak tövében büszke csudálkozással emeli felénk a szarvas sokágú agancsát."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16573   2017-02-16

Die goldene Zeit in Siebenbürgen : Historischer Roman / Jókai Mór ; fordító Rosner Lipót

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19. sz.

"Die Tragödie ist mit dem Tode des Helden zu Ende. Andere Gestalten, andere Führer leiten fortan den Gang der Ereignisse. Das Loos, die Gestalt, die Geschichte Siebenbürgens ändert sich. Der Schwertstreich, der Banfi getödtet, hat eine Epoche getheilt, deren Fortsetzung versiegt."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16572   2017-02-16

Muzsika és parfüm : Regény / Kóbor Tamás ; illusztrátor Aczél Henrik

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Sándor, nincs igazad. Emlékszel-e még? - Intettél, hogy óvakodjam a muzsikától és a parfümtől. Barátom, ez a muzsika és a parfüm oly boldoggá tett. Mert itt ülök most az én aranyos kis Boszorkámmal, az én hasonlíthatatlanul szép menyasszonyommal az ölemben és hallgatom a muzsikát."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16571   2017-02-16

A nagy ismeretlen / Arnold Alexander Benjamin ; fordító Csánk Endre

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus világirodalom
német irodalom, bűnügyi regény, 20. sz.

"Hát hallgass ide: a Kramer-eset óta üldözöm azt az ismeretlen embert... ha szabad magam így kifejeznem: a hivatásos méregkeverőt; vagy ahogy mások emlegetik: a nagy ismeretlent. Cinkosai viperának nevezik és be kell vallanom, hogy találóbb nevet magam sem tudtam volna számára kitalálni."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16568   2017-02-16

Szikrák : Nemes rózsa. Népoktatás. Ellentét / Eötvös József

Politikatörténet, Oktatáspolitika, oktatásügy, Genealógia, családtörténet
politikus, író, közoktatás, oktatáspolitika, Magyarország, 19. sz.

"A katolikus egyház népiskola alapítási monopóliuma megszűnt, ugyanis népiskolát már állam, társulat, magánszemély is létrehozhatott. A törvénnyel biztosítottá vált az egységes állami irányítás. Eötvös bevezette a tanfelügyeleti rendszert, mellyel az ellenőrzés az állam hatáskörébe került."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16567   2017-02-16

A kereszténység megismerése : A vallás mélységei / Fekete Árpád

Keresztény vallások, Környezetvédelem általában
hit, vallás, kereszténység, környezetvédelem, környezeti tudatosság

"A kereszténység megismerésére leginkább a különböző keresztény felekezetek léte ösztönzött, illetve a baptista protestánsok buzdítása, miszerint a Bibliát olvasni érdemes, valamint a saját problémáim természetfeletti megoldása iránt való vágy... Ezek után sajnos nem tudtam beilleszkedni sem a baptisták közösségébe, sem pedig a katolikusok közé."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16566   2017-02-15

Az Ur házának épitésében egyenes hivséggel, fáradhatatlan szorgalmatossággal és ritka buzgosággal forgolodott férjfiunak néhai tizteletes tudós n. batzoni Intze Mihály uramnak ... kedves emlékezete / Bodoki József, Tordai Sámuel, Intze Mihály, Intze Sámuel, Vadas Pál, Méhes Sámuel

Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallások, Egyháztörténet
protestáns lelkész, esperes, református egyház, magyar irodalom, gyászvers, Intze Mihály (1723-1795), Kolozsvár, Magyarország, 18. sz.

"Egy bölts Atyát sirat itt az ISTEN' Népe.
Egy Atyát, egy Papot, egy ISTEN' Szólgáját,
Egy Pásztort, ki híven légeltette nyáját
INTZE MIHÁLYt, kinek az Ige szájában
Ollyan vólt mint a' tüz az UR' Templomában"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16565   2017-02-15

Fekete vőlegények : Regény három kötetben / Gulácsy Irén

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A fáradt turáni ér bágyadtan lüktetett Európa érzéketlen testében. A zajos tivornyák megpróbálták ugyan elkábitani a Végzet szavát halló füleket, de a szemek könnyesek maradtak és sóhajtások szele hajtotta az idők nagy, fekete malmát, melynek kövei közt a Hétvezérek vetése őrlődött áldozati kenyérré, a mohácsi gyászoltárra."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16564   2017-02-15

A magyar nyelvnek tökélletesítése új szavak és új szóllásmódok által / Teleki József ; közreadó Horvát István

Nyelvtudomány általában, Nyelvtan, helyesírás, Nyelvhasználat, Nyelvtörténet, Tudománytörténet
magyar nyelv, magyar nyelvtan, nyelvújítás, nyelvtörténet, reformkor, 19. sz.

"Ha az embernek és az egész emberiségnek a' tökélletesedés a' fő tzélja; ha ez nem tsak természetében fekszik, hanem arra minduntalan törekedett, még ma-is törekszik és mindég törekedni fog; ha ez közönségesen igaz, akkor a' nyelveknek is, mint a' pallérozódás fő-eszközeinek, minduntalan miveltetniek kell."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16563   2017-02-15

A per : Nagy Imre és társai, 1958, 1989 / szerkesztő Dornbach Alajos, Kende Péter, Rainer M. János, Somlai Katalin

Magyar történelem 1946-1989, Magyar belpolitika, Politikatörténet, Igazságügy általában, Egyéb bűncselekmények, Levéltári kutatás
magyar történelem, 1956-os forradalom, koncepciós per, jogeset, politikai bűncselekmény, jogi rehabilitáció, diktatúra, megtorlás, közvélemény, politikus, miniszterelnök, történelmi forrás, Nagy Imre (1896-1958), Magyarország, 1956-1958, 20. sz., 1989

"A kötetben közzétett alapdokumentumokból az olvasó megismerheti, hogy a forradalom leverése után milyen vádak alapján és milyen indokkal ítélte el a bíróság Nagy Imrét és társait, továbbá hogy harminc év múlva milyen indokkal mondta ki az elítéltek ártatlanságát."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16615   2017-02-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom