Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14630 dokumentum

A mi Schönstattunk

Keresztény vallások, Egyháztörténet
kereszténység, katolikus egyház, vallási mozgalom, Magyarország, 20-21. sz.

"A mi Schönstattunk, más családok, a velük való kapcsolat, közösségben levés, együtt haladás az úton. Az állandó újrakezdés, megújulás és tanulás helye. Tanulás Kentenich atyától, Tilmann atyától. Töltődni és tenni valamit a jó és örök ügyért. Folyamatos rácsodálkozás az élet és a családjaink sokszínűségére."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15008   2016-02-05

A próféta szolgálata : Bepillantás a prófétai ajándékba / Ron McKenzie ; fordító Abonyi Sándor

Keresztény vallások
próféta, kereszténység, keresztény teológia, bibliamagyarázat

"Egy próféta elhívásával rendelkező vén feladata, hogy Isten szavát mondja. Ő Isten szószólója. Jóllehet a prófétálás ajándéka minden hívőnek adatott, amint a Szent Szellem akarja, a próféta szolgálata azonban egy elhívás egy személy életére vonatkozóan. Ez egy olyan a szolgálat, amire a gyülekezetnek a legnagyobb szüksége van."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15007   2016-02-05

After the bargain : The Hungarian reform / szerkesztő Gubcsi Lajos

Magyar belpolitika, Politikatörténet
rendszerváltás, demokratizálódás, politikai reform, gazdasági reform, szocialista rendszer, politikatörténet, Magyarország, 20. sz., 1980-as évek

"Instead, bargaining began. I remember the crisis in confidence between the Government and the enterprises was perceptible in the second half of 1985 and it became manifest by the beginning of 1986. This tied the hands of both of them. Bargaining became an everyday occurrence."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15006   2016-02-05

Válogatott versek : 1990-2010 / Lackfi János ; szerkesztő Ijjas Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Lám addig böködtek e leíratlan létező
versek amíg papírra szegeztem
mindet ez lett a vesztük
már papírbörtönbe zárva tengnek"

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15004   2016-02-05

A sienai és firenzei festészet a XIV. században / Hoffmann Edith

Festészet, grafika, Művészettörténet
festészet, falfestmény, művészettörténet, Siena, Firenze, Itália, Olaszország, 14. sz.

"A firenzei iskola ellentétben a sienaival egészen kiváló hajlamot érzett a cselekvés ábrázolására. Már a XIII. században is mutatkozik, a XlV.-ben pedig a leghatározottabban lép előtérbe e hajlama. A falfestészet terén Firenze épen oly élénk tevékenységet fejt ki, mint Siena a festészet másik ágában."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15003   2016-02-05

Pozsony a középkorban : Elfelejtett művészek, elpusztult emlékek / Hoffmann Edith

Művészettörténet, Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret
művészettörténet, várostörténet, helytörténet, művész, képzőművész, iparművész, Pozsony, középkor

"Egyszerű, szerény és szorgalmas emberek voltak a pozsonyi művészek, nem volt meg bennük a munka minőségének a gőgje. A legkisebb feladatot elvállalják és a legkülönfélébbet. A munka folytonosságát szeretik és bizonyos fokú állandóságát; a bizonytalan napi munka helyett a kőmívesek a hetibéres szerződéseket keresik."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15002   2016-02-05

Budapesti kalauz Marslakók számára / Szerb Antal ; illusztrátor Kolozsvári Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Budapest, 20. sz.

"A Lánchíd éktelenül hosszú. Próbálja meg egyszer, Uram, és nem bánja meg. Sétáljon át egy hölggyel Budára és azután jöjjön vissza, lehetőleg ugyanazzal a hölggyel. Meglátja, szerelmet fog vallani, mert a híd olyan hosszú. Budapest az igaz és mélységes szerelmek városa."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15000   2016-02-04

"...neve, ha van, csak áruvédjegy..." : Néhány gondolat a 2015-ös budapesti Csontváry-kiállításról és a tárlat katalóguskötetéről / Fodor Zoltán

Festészet, grafika, Művészettörténet
képzőművészeti kiállítás, kritika, festészet, művészettörténet, Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919), Budapest, 2015

"Noha előzetesen voltak fenntartásaim, a bemutató tényleges ismeretének hiányában természetesen még nem feltételeztem azt, hogy a rendezvény alkalmatlan arra, hogy Csontváry »géniuszát«, lángeszét, hitelesen és közérthető módon bemutassa. Július 18-án ... azért néztem meg a bemutatót, mert érdekelt, hogy valójában milyen lett a kiállítás."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14999   2016-02-04

Közép-Európa és identitása / Frivaldszky János

Politikatörténet, Európai országok történelme
nemzettudat, identitás, politikatörténet, történeti áttekintés, Közép-Európa

"Az Unió nyugat-európai vezetőinek nincs tudomásuk arról sem, hogy a kelet-európai országok identitása az övékétől eltérő lenne, vagy úgy gondolják, hogy nyugati mentalitású jogi szabályozásokkal Közép-Európa identitását át lehet alakítani, s az Uniót homogenizálni lehet."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14998   2016-02-04

Kerülő úton : Regény / Juhász Lajos

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20. sz.

"Hilda csacsogott, a férfi néha egy közbevetett mondattal válaszolt beszédére és a vacsora végeztével szobájába vonult vissza... Fáradt mozdulatokkal vetkőzött, kimerülten esett az ágyba, de nem tudott elaludni. Égő szemekkel nézte a felesége szobájába vezető ajtó fehér négyszögét és fogai tehetetlenül, kétségbeesetten megcsikordultak."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14994   2016-02-04

A piros vonal : Regény / Juhász Lajos

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20. sz.

"Először csak halk nyikordulás hallatszott. Babtist, aki ismerte a villa összes ajtajának a hangját, erre a muzsikára is ráeszmélt. De most már nem volt szükség semmi fantáziára. Az éjszakai látogató alakját nem kellett lehunyt szemekkel külön elképzelni. Az éjszakai látogató ott állt a küszöbön."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14993   2016-02-04

Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán / Gyalókay Jenő

Hadtörténet, Magyar történelem 1791-1867
hadjárat, hadművelet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Erdély, 1849

"Bemnek rendkívüli sugallóereje volt, amellyel már kezdettől fogva hatalmába kerítette az erdélyi hadsereget. Csakis így érthető meg, hogy ez a hadsereg, ismételt kudarcok után sem bomlott fel teljesen. Pedig az öreg lengyel még a magyar emberre annyira ható csengő-bongó ékesszólás eszközével sem rendelkezett."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14992   2016-02-04

Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje : 127 dallammal / Bartók Béla

Népzene, Népzene, Folklorisztika, Magyar néprajz, Más országok néprajza
népzene, magyar népzene, népdal, népzenetudomány, összehasonlító módszer, folklorisztika, magyarság, dunai népek, kéziratos kotta, Magyarország, Kelet-közép-Európa

"Nálunk a legutóbbi 10-12 évtizedben valósággal forradalmi módon és hirtelenséggel alakult ki a magyar falu új-zenéje, visszaszorítva - sőt hova-tovább teljesen kiszorítva elsősorban a régi pentaton dallamanyagot, aztán pedig egyáltalán minden addigi anyagot. Ez már magában véve nagyon meglepő dolog."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14991   2016-02-03                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom