Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19334 dokumentum

A vágyak sírásója : Versek / Mihály László Barna

Klasszikus magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"belül viharzó szépjóságom lelkét,
elküldöm hozzád, ha meg is átkoztál,
hogy bánatidnak nehéz koporsóját
eltemessem, én, a vágyak sirásója..."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19774  2019-09-20

Fenyő a hegytetőn : Versek / Mihály László Barna

Klasszikus magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Fenyő vagyok a hegy magas csucsán,
Forongó, lázas, buja éjszakán
Egyedül állok. Lármafa vagyok.
Sikonganak bennem vágyak és dalok."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19772  2019-09-20

Haydn compositions in the Music Collection of the National Széchényi Library, Budapest / Joseph Haydn ; szerkesztő Vécsey Jenő; fordító Országh Sándor

Klasszikus zene, opera, Zenetörténet, Klasszikus komolyzene
zeneművek katalógusa, kotta, zeneszerző, zeneműtár, Haydn, Joseph (1732-1809), Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Ausztria, 18. sz.

"84. Gott! erhalte Franz den Kaiser / Comp. Anno 1797.
For voice, VI. 1-2., Via., Basso, Fl., Ob. 1-2., Fg. 1-2., Cor. 1-2., Clarino 1-2., Timp. accompaniment. - Manuscript score.
Ms. mus. I. 172."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19764  2019-09-20

Leonardo da Vinci and the royal court of Buda / Váralljai Csocsány Jenő

Festészet, grafika, Művészettörténet
festmény, miniatúra, emberábrázolás, udvari élet, uralkodócsalád, kulturális kapcsolat, reneszánsz, Leonardo da Vinci (1452-1519), Beatrix (Magyarország: királyné) (1457-1508), Buda, 15-16. sz.

"Contrary to the usual interpretation in this miniature of the Ransanus manuscript in question it is not King Matthias, who sits on the throne next Queen Beatrix, but Wladislav II, as shown by his coat-of-arms, his dark hair and profile. Both of them wear the Hungarian Dragon Order."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19763  2019-09-20

Új utakon a netgeneráció oktatásában : A tanárok szerepe a kommunikációs szakadék áthidalásában, infokommunikációs eszközök az órán, digitális készségek fejlesztése, közösségi média, a tanulás új formái és helyszínei / szerkesztő Kardos Anita, Karnuts-Takács Zsuzsanna

Informatika az oktatásban, Információs társadalom, Internet használat
számítógépes oktatás, infokommunikáció, információs társadalom, digitális technika, Magyarország, 21. sz.

"A kísérleti képzés során abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az eLearning és a hálózati tanulás pedagógiai lehetőségeit nem lehet (vagy legalábbis nem érdemes) a tradicionális tudásközvetítő eszközökkel demonstrálni. A képzést egy együttműködésen alapuló webes környezetben bonyolítottuk le, ahol a szereplők kölcsönös aktivitása volt a legerősebb hálózati mozgatórugó."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19762  2019-09-20

Egbert egér útrakél [Hangoskönyv] / Mihályi Antal

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, hangoskönyv, 21. sz.

"Egbert szaporán lépegetett az úton. A nap barátságosan és melegen sütött. Már jó egy órája elhagyta a Zöldmező utca környékét és útja pipacsokkal tarkított réten vezetett át. Kellemes kora-nyári délelőtt volt és nagyon jól érezte magát. Eredetileg a város lakottabb részén akart átmenni..."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19760  2019-09-20

A lélek, ha sikolt : Versek / Mihály László Barna

Klasszikus magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Az éj a könnyet mind összehordta,
Lelkemben elfojtva egy remegő sikolyt,
Hangtalan sikoltnak lélek hurok bennem,
A szivemben a bánat orgiázik tort."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19773  2019-09-19

Búg a Bálványos : Versek / Mihály László Barna

Klasszikus magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Ezer vadvirág szines szirma bomlott
le a völgyeken, fel a hegysoron,
valami győzelmes hang rivallt:
a Bálványos búgott a büszke órmokon..."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19771  2019-09-19

Jubiläumsschrift 20 Jahre geologische Zusammenarbeit Österreich - Ungarn = A 20 éves Magyar - Osztrák földtani együttműködés jubileumi kötete / szerkesztő Harald Lobitzer, Császár Géza, Albert Daurer

Geológia, földtörténet, Őslénytan
sztratigráfia, ősföldrajz, paleontológia, regionális földtan, földtani kutatás, nemzetközi együttműködés, Ausztria, Magyarország, Alpok, Kárpát-medence

"In Ottenthal weist die sedimentologische und biofazielle Entwicklung im unteren Oligozän (NP22) auf vollmarine Bedingungen sowie auf fortschreitende Isolierung der Paratethys vom Tethys-Ozean hin. Die Lamination der unteroligozänen Tonmergelfolge beginnt ohne einem lithologischem Wechsel."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19759  2019-09-19

Generációk közötti tanulás / szerkesztő Kardos Anita

Pedagógiai módszerek, Pedagógia általában, Idősek, Gyermekek
művészeti nevelés, környezeti nevelés, nemzedékközi kapcsolat, Magyarország, 21. sz.

"Az ingergazdag, stimuláló intergenerációs környezet, a boldog gyermekkor, a feltétel nélküli elfogadás és a mindent átható szülői, nevelői szeretet képezik a gyermeknevelés alapjait. Hosszú távon tehát csak a nevelő családot, a szülői és gyermeknevelői munkát alapvető értéknek tekintő társadalom lehet versenyképes."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19758  2019-09-19

A Bélteky-ház : [Szemelvények Fáy András regényéből] / Fáy András

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Aki minden harmadik szavában magáról beszél, bár ha nem dicséri is mindenkor magát, vagy szokásait menti, vagy izlései előterjesztésével úntatja a társaságot, vagy körülményeivel kívánja az unalomig megesmértetni, jele hogy felette vastag egoista; bár vigyázz reá!"

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19755  2019-09-19

Apróságok nagy kalandjai : Óvodák a Comenius programban / szerkesztő Kardos Anita, Kármán Tímea

Bölcsőde, óvoda
óvoda, óvodapedagógia, óvodai nevelés, nemzetközi együttműködés, Magyarország, 21. sz.

"Együttműködésünk címe a »Bábok küldetése« volt. A projektben részt vevő összes intézmény számára elsődleges szempont volt a kisgyermekkori nyelvi nevelés és a 3-6 éves korú gyermekek bevonása a feladatokba. A projekttervet nagy vonalakban még a partnerkereső szeminárium alatt kitaláltuk, és utána már csak a finomítás, pontosítás maradt."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19754  2019-09-19

Pedagógusok szerepe és szakmai fejlődése a 21. században / szerkesztő, riporter Tier Noémi, B.; szerkesztő Szabó Eszter; riporter Szegedi Eszter, Garai Katalin

Pedagógia általában, Felsőfokú oktatás, Pedagógiai módszerek
pedagógus, pedagógusképzés, pedagógiai munka, Magyarország, 21. sz.

"Egészen a 20. század közepéig a pedagógus szerepe mindig túlmutatott a tananyagon, a pedagógus nevelő is volt... Ezzel szemben a mai gyakorlat fókuszában egyre erőteljesebben a tananyag közvetítése áll, a tanulási folyamatban az oktatásra helyeződik a hangsúly, a pedagógusok által végzett feladatok pedig inkább technikai jellegűek lettek."

URL: http://mek.oszk.hu/19700/19753  2019-09-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom