Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18841 dokumentum

Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban / szerkesztő Győri Róbert

Tudománytörténet
földrajz, tudománytörténet, Magyarország, 20. sz.

"Teleki földrajztudományi gondolkodása - nagyjából olyan formában, ahogyan azt a későbbi művekből ismerjük - először a turanisták folyóiratának, a Turánnak lapjain mutatkozik meg, ezért az elemzést ezzel kezdem. A turanizmus egy rendkívül sokszínű, tudósokból, művészekből és lelkes laikusokból álló társaságot átfogó mozgalom volt."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19504   2019-07-05

Neogene mineral resources in the Carpathian Basin : Historical studies on their utilization / szerkesztő Hála József

Ásványi nyersanyagok, Geológia, földtörténet, Tudománytörténet, Bányászat általában, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet, Tárgyi néprajz
földtani kutatás, nyersanyagkutatás, ásványvagyon, bányászat, ipartörténet, ásvány, miocén, pliocén, neogén, Magyarország, Kárpát-medence

"One of the most important mineral resources of historical Hungary was rock-salt. Rock-salt deposits were exploited as early as in the prehistoric period. Finds from the stone and bronze ages prove that rock-salt had been already mined, although only by surface methods, and in small quantities."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19503   2019-07-05

A varázsló és a megátkozott ember / Igor Csaba, T. ; illusztrátor Farkas Dorottya

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"A haladás természetesen szükséges. Ám, ha az ember a fejlődés érdekében tevékenykedik, akkor úgy lenne helyes, ha minden erejével azon munkálkodna, hogy az a haladás minél kevesebb bajjal, zökkenővel járjon a többiek életében. Különben is furcsa jelenség az a bizonyos haladás."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19502   2019-07-04

Szerelemnapló : Versválogatás / Váli Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"mért jössz ide minden este? (muszáj mindig rád gondolni)
nem tudok a munkaszékre figyelni rajzolás közben
minden pillanatomat megzavarod
minden örömöm eltűnik, és helyébe hiányod lép"

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19528   2019-07-04

1938-ban születtünk : Emlékezések, pályaképek / szerkesztő Gömör Béla

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Magyar történelem 1989 után
híres ember, memoár, Magyarország, 20. sz., ezredforduló

"A kórházba érve a pincébe mentünk, ahol emeletes ágyakon, körülbelül hatvan ember volt elszállásolva egy teremben. Később kiderült, hogy a papámék, mint a katonai kórház dolgozói megtudták, hogy az oroszok karácsony napján, éjfélkor kezdik meg az ostromot. Ezért hívott be minket, hogy biztonságban legyünk."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19533   2019-07-03

Kézműves novellák : A történetek folytatódnak / Ted Clever, Sid Clever

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Még egy ágyban aludtak, és mint minden este, Sarah egy igénytelen, feminizmustól bűzlő könyvet olvasott. Eközben Robin megpróbált nem elaludni. Addig nem, míg végig nem gondolta felesége meggyilkolásának minden részletét. Robin elektromérnök volt, ezért ebben a szakágban gondolkodott, mint lehetséges megoldás."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19512   2019-07-02

Szobrok huzatban [Hangoskönyv] : Színművek / Lehoczki Károly

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 21. sz.

"A szobroknak sem lehet könnyű. Télen, nyáron, hőségben, szélben, esőben, hóban ácsorogni egyhelyben. Az egyik nyáladzón rajong értük, a többség észre sem veszi, más meg ledöfné őket a szemével."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19501   2019-07-01

Szobrok huzatban : Színművek / Lehoczki Károly ; illusztrátor Damó István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az apák állították ide ezt a szobrot. Honnan veszik a jogot a fiúk, hogy kezet emeljenek rá? Kiké a kéz, tudhatjuk? Lehet, nem is a fiúké? Hol rejtőzködnek? Másokkal mondatják ki bűnös szándékukat, mert szólni félnek, tudják, személyükhöz, feladatukhoz méltatlan az aljasságuk?"

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19500   2019-06-28

Fizikusok és matematikusok az Eötvös Collegiumban, 1895-1950 / Radnai Gyula

Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Tudománytörténet, Tudománytörténet
matematikus, fizikus, egyetem, szakkollégium, iskolatörténet, fizikatörténet, matematikatörténet, Budapest, 20. sz.

"A könyv felépítése alapvetően időrendi sorrendet követ. Az Eötvös Collegium 1895-ös alapításától kezdve 1950-es bezárásáig vesszük sorra a matematika-fizika szakos, vagy ahogy régebben mondták: mennyiségtan-természettan szakos collegistákat, lehetőség szerint felvételük sorrendjében."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19499   2019-06-28

Középkori magyar címereslevelek / szerkesztő Körmendi Tamás

Genealógia, családtörténet, Egyéb történeti segédtudományok
címereslevél, nemesi oklevél, címertan, családtörténet, magyar történelem, történelmi forrás, Magyarország, középkor

"A Perneszi-címereslevél az egyetlen I. Albert királytól ránk maradt címeradomány. Kiállítását tekintve minden szempontból illeszkedik a Zsigmondkorban kialakult magyarországi címeradományozási gyakorlathoz: ... Az oklevél szövegezése is híven követi a Zsigmond-kori hagyományokat ..."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19498   2019-06-27

Töredékek : Novelláskötet / Nagy Vendel

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A múlt században, leírni is borzasztó, a hetvenes évek első éveiben kezdtem el írogatni, a magam és fiókom számára, és a hosszú évek során rengeteg fiókban maradt és megjelenő írás látta meg a napvilágot először mártogatós, majd töltő-, utána golyóstollamból. Manapság már a számítógépen próbálom megváltani a világot..."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19520   2019-06-27

Az ómagyar bilabiális ß kérdéséhez / Kis Tamás

Hangtan, Nyelvtörténet
mássalhangzó, magyar nyelv, magyar hangtan, fonetika, nyelvtörténet

"Ahhoz, hogy az ómagyar bilabiális ß ügyében tisztábban lássunk, ajánlatos minél több irányból körbejárni a kérdést, bízva benne, hogy az általános és a magyar hangtan több olyan információval szolgál, amit érdemes figyelembe vennünk, ha a feltételezett ß-t be akarjuk illeszteni a hajdanvolt magyar mássalhangzók sorába."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19497   2019-06-26

Láthatatlan Váli : Képek közgyűjteményekből / Váli Dezső ; szerkesztő Forró Judit

Festészet, grafika
festőművész, festészet, képzőművészeti kiállítás, Váli Dezső (1942-), Magyarország, 20-21. sz.

"Tegnap megnyitottam Váli kiállítását a Belvedere Szalonban. Az ötlet (pláne dicsekvésileg) nagyon jó, hogy a közgyűjteményekben található képeket megmutatni. (Szerény ötlettel én is hozzájárultam, hogy ha már, akkor legyen a kiállítás címe: Láthatatlan képek, hiszen a múzeumokban lévő képeink szinte kivétel nélkül raktárak mélyén porosodnak.)"

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19496   2019-06-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom