Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17778 dokumentum

Gyakorlati szabályzat a m. kir. honvéd tábori tüzérség számára : E-44. Tervezet

Hadsereg, Hadtörténet
tüzérség, kiképzés, honvédség, fegyveres testület, szabályzat, első világháború, Magyarország, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"A legteljesebb figyelem elérésére "Vi-gyázz!" vezényszó szolgál. Az 1. és 2. ábra szerinti állás felvétele, amennyire azt a testalkat megengedi. Az állás egyenes és fesztelen legyen. A sarkok egy vonalban és oly közel legyenek egymáshoz, amint azt a testalkat (a sarkantyu) megengedi. A test súlya a talpak közepén nyugszik."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18455   2018-08-10

A bűn utján : Regény / David Christie Murray

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Ezentul nem engedhetem meg magamnak, hogy egyéb legyek, mint becsületes, viszonzá James, de az életem tapasztalatai egy mondatban jegeczesedtek meg: Ha egy gazember lelkiismeretét akarjátok felkölteni, tegyétek vele azt, amit ő tett másokkal és lopjátok meg."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18454   2018-08-09

A Magyar Királyi Földtani Intézet / Böckh János, Szontagh Tamás

Földtudományok általában, Tudománytörténet, Épületek, Adattárak
tudományos intézmény, kutatóintézet, földtani kutatás, földtudomány, geológia, tudománytörténet, testülettörténet, műemlék, Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest), Budapest, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Az országos földtani felvételeknél begyűjtött kőzetek, ásványok ... az intézeti múzeumba kerülnek, hol könnyen hozzáférhetően a közszemlélet tárgyát képezik, de egyúttal okmányként őriztetnek, mert a földtani taglalás és kijelölés, mely térképeinken foganatosíttatott és a leírásokban foglaltak, ép ezeken alapulnak."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18452   2018-08-08

A népesség utánpótlása / Váralljai Csocsány Jenő

Demográfia, Magyar belpolitika
demográfia, népességfogyás, népesedéselmélet, népesedéspolitika, Magyarország, ezredforduló

"A népesedés egyre fokozódó elöregedése és jelenleg sem csökkenő világháborús veszteségeket sokszorosan fölülmúló pusztulása megkívánja, hogy a teljes termékenységi mutatót mielőbb az utánpótlási szintre emeljük. Ehhez a terméketlen párok termékenységének pótlására az elvetélt magzatokat intézményesen örökbe kellene fogadni."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18491   2018-08-08

A' hősi magyar név 's eredet méltóságának kivívása / Szabó József

Nyelvtörténet, Tudománytörténet
magyar nyelv, nyelvek eredete, nyelvtörténet, nyelvtudomány, Magyarország

"Nemzetségi 's Nemzeti nevünk valamint bájoló nyelvünk is olly régi 's olly ditső, mint egy Nemzeté sem: az mindég a' Magyar név volt 's az is marad, mig fenn áll polgári Alkotmányunk 's ezzel szorossan egybe függő Lételünk. Én most térdre esem, noha nem vagyok pogány, 's imádom a' Magyarok Istenét!"

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18451   2018-08-07

Jamboree Budapest-Gödöllő 1933 : Jamboree album / szerkesztő Radványi Kálmán

Nevelés- és iskolatörténet, Pedagógia általában, Gyermekek, ifjúság
cserkészet, cserkésztábor, ifjúsági tábor, ifjúsági mozgalom, világtalálkozó, Horthy-korszak, Magyar Cserkész Szövetség Világjamboree (4.) (1933) (Budapest; Gödöllő), Gödöllő, Magyarország, 1933, 20. sz.

"A magyar cserkészet kitűnő szervezése és cserkészeinek kiváló teljesítményei vezettek ahhoz az örvendetes eredményhez, hogy az idén nálunk tartotta világtáborozását az a gyönyörű intézmény, amely a fiatal lelkek nevelésén keresztül a nemzeteknek ... együttélését van hivatva lehetővé tenni a jövő nemzedékek életében."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18450   2018-08-06

85 mini történet (riportokba ágyazva) : Irodalmi riportok / szerkesztő Kő-Szabó Imre

Szociográfia, Kortárs magyar irodalom
szociográfia, magyar irodalom, hírlapi tárca, Magyarország, 21. sz.

"A vándorlás az évszázadok alatt mindig jelen volt a világban. Valamelyik földrészről elvándoroltak az emberek, hátha ott jobb lesz, ebben reménykedtek, egy másik földrészre érkezve. Ezek a vándorlási hullámok mindig bonyodalmakkal jártak. A vándorlás vesztesei maguk a vándorlók. Ahová mentek, nem mindig látták őket szívesen."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18470   2018-08-03

Ellenkultúra Amerikában : Tények, szociológiai értékelések / Bíró Dávid

Szociálpszichológia, Pártok, politikai mozgalmak, Kulturális antropológia, Társadalomfilozófia, Művelődésszociológia
ellenkultúra, szubkultúra, ipari társadalom, posztindusztriális társadalom, civil mozgalom, kultúraszociológia, Egyesült Államok, 1960-1970-es évek, 20. sz.

"Az ellenkultúra bírálja a technikát és általában az ipari civilizációt. A társadalom javításában nem az intézményi változásra, hanem a személyiség átalakítására, az extázisra és a misztikus élményre helyezi a hangsúlyt. A gondolkodásnak ez az irányultsága már nagyon régen, a 19. század elején megjelenik."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18453   2018-08-03

Új vers régi / Horgas Béla ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"részeim futása-írása ím történet
hogy álomba fürdessen ő is engem
szavaim szárnya repülések parázna íve
évek pohara fölhajtjuk - új vers régi"

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18474   2018-08-02

Yestem III. : A Végzet kerékkötője / far severö sapirico

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A nagy kérdésen belül eljutunk - mint valami Mandelbrot-spirálban a végesben levő reciprokvégtelenig, ahogy a Végzet kerékkötőjét olvassuk, ahhoz, hogy az emberiség megkettőződése alatt megkettőződnek a még egyes figurák is pluszban, sőt, ez a széria továbbmegy odáig, hogy először a figurák egyes akarásai is két, teljesen ellentétes irányba törnek szét..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18471   2018-08-02

Talajvizsgálati módszerkönyv : A talajtani értekezletek előterjesztései és határozatai alapján / szerkesztő Ballenegger Róbert, Mados László

Geokémia, ásványtan, Analitikai kémia, Növénytermesztés, kertészet, Ökológia
talajtan, talajmintavétel, talajvizsgálat, talajkémia, talajjavítás, agrobiokémia, kutatási módszer

"A talajban a vizet az egyes talajszemcsék felületén érvényesülő felületi erők kötik meg. A szemcsefelületeken közvetlenül elhelyezkedő vízmolekula rétegek vannak a legerősebben megkötve és a talajszemcséket körülvevő legbelsőbb elhelyezkedésű vízrétegektől távolodva, a kötés ereje mindig kisebb és kisebb lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18449   2018-08-01

Karjaidban : XX. könyv / Drippey Béla ; illusztrátor Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. sz.

"Észrevétlen hajoltam válladra Istenem,
Miközben suhantál volna mellettem,
De karjaidba vontál, és tovaszálltál velem."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18448   2018-07-31

A' dicső magyar szó 's nyelv' őskoru régisége / Szabó József

Nyelvtörténet, Nyelvtörténet
magyar nyelvtan, nyelvek eredete, nyelvtörténet, nyelvészet, Magyarország

"Hogy a' Magyar Szó egy őskoru legalább is 4000 esztendős szó, bizonyítja annak Változatlansága ezen időközben. Ebből szükségesképen következik az, hogy ez már, ámbátor Chinai nyelv volna is, régólta mívelt nyelv. Ezen Változatlanságának pedig nyomaira találunk a' mai időtől fogva Árpádig, régi könyveinkben' 's Törvényeinkben..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18447   2018-07-30                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom