Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13941 dokumentum

Inkscape : Vektorgrafika mindenkinek / Kisantal Tibor

Felhasználói szoftverek, Számítógépes grafika
képszerkesztő, felhasználói program, szabad szoftver, grafikai tervezőprogram, Inkscape

"A könyv első része egy Inkscape-re épülő vektorgrafikai feladatgyűjtemény. Elsődleges célja, hogy bevezesse az olvasót, azaz téged, a vektorgrafikus rajzolás mikéntjébe. ... Nem szeretném eltitkolni, hogy a második részt azoknak írtam, akik nem csak hobbi szinten tanulni, de művelni, esetleg tanítani szeretnék a vektorgrafikát."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14366   2015-07-24

Szülőfalunk Köbölkút : A keltáktól a 3. évezredig / Kovács Ferenc

Helytörténet, helyismeret
helytörténet, felvidéki magyarság, településtörténet, Köbölkút, Felvidék

"A X. század végén a 997-től uralkodó, majd 1001-ben megkoronázott I. István király elrendelte a magyarság tartós letelepülését, és az államalapítás során királyi székhelyévé Esztergomot építette fel. Az egész vidék a király birtokává vált, ehhez tartozott a mai Köbölkút helyén álló »Kő kút melletti telep« is."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14365   2015-07-24

A budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Könyvtára / közreadó Máté Sándor

Könyvtártörténet
Egyetemi Könyvtár (Budapest), könyvtártörténet, könyvtárügy, 1774-1895, 18-19. sz.

"1895-ben 4007 kikölcsönző 13577 művet vett ki házonkívüli használatra és 48174 olvasó 50624 művet olvasott helyben. Ez utóbbinál megjegyzendő, hogy az ide mellékelt táblázat részletes kimutatást foglal magában arról, hogy az 1895-ben használt művek a könyvtárban elfogadott szakrendszer szerint milyen szakokba tartoznak."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14364   2015-07-24

Elméleti fizika 1. / Orosz László, Török János, Unger Tamás

Elektrodinamika, Mechanika
elméleti fizika, elektrodinamika, hullámegyenlet, Maxwell-egyenlet, mágneses tér, impulzus, mechanika

"Időn itt azt a mennyiséget kell érteni, amelyet az inerciarendszerben elhelyezett stopper óra mér. Ez a praktikus definíció (az idő az, amit az óra mér) most számunkra egy jó darabig elegendő lesz. Az idő fogalmának precíz kifejtésére csak a speciális relativitás-elmélet és a kvantummechanika során kerülhet sor."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14363   2015-07-24

Arc-poeticák : Beszélgetni jó / Lengyel János

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Kisebbségek
helytörténet, művelődéstörténet, interjú, határon túli magyarság, Kárpátalja, 21. sz.

"Meg tudnak élni a fizetésükből a kárpátaljai újságírók?
- Természetesen, különben már rég kihaltak volna. Az már más kérdés, hogyan élnek. Nyilván vannak Kárpátalján jobb anyagi helyzetben lévő sajtókiadványok is, amelyek méltó fizetést tudnak biztosítani a munkatársaiknak."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14361   2015-07-24

Emlékjelek, bizonyságok : Összegyűjtött dolgozatok / Radácsi György

Egyháztörténet, Nevelés- és iskolatörténet
református egyház, Tiszáninneni Református Egyházkerület, egyházi iskola, Sárospataki Református Főiskola, emlékbeszéd, Sárospatak

"...Ötven év! Több, mint egy nemzedék élete. Alig néhány jár-kél, ődöng most azok közűl, akiket mi eleintén itt találtunk Sárospatakon és a Sárospataki Főiskolában! Megváltozott itt csaknem minden. Az út, amelyen ide bezarándokoltunk; a város, amelyben megszálltunk; az iskola, amelybe tanulni jöttünk..."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14360   2015-07-22

A többméretű tér forgásainak és véges forgáscsoportjainak analytikus tárgyalása / Kőnig Dénes

Geometria
matematikai tér, forgástest, térgeometria

"...Az első fejezetben az Rn bizonyos egyszerű »összekapcsolási« törvényeit bizonyitjuk be, melyekre a továbbiakban szükségünk lesz és bevezetjük az Rn eltolásának, forgásának és általános mozgásának fogalmát. Majd kimutatjuk, hogy két tetszőleges Rn és két congruens pontrendszer mindig átvihető egymásba."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14359   2015-07-22

Klotyó-Krisztus a kenyér-fülbemászó ellen : Szürrealista elbeszélések / Komor Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ám ekkor rázkódni kezd minden, ahogy a kenyér-fülbemászó-szörny a fabudinak ugrik - keményre sült kifli-fogóit csattogtatja, tűlábai a korhadt fába kapaszkodnak, de a klotyó-Krisztus lyukat üt a rém liszt-páncélján, és elkezdi kirángatni mind a fehér tésztabelet."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14358   2015-07-22

Éltető lélekcseppek / Millei Lajos ; illusztrátor Ivánka György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Fájón kevés a szó, ha már a tettek hazudnak,
s míg égszín mosolyt festenek féltő holnapoknak,
bizakodáslepellel be is takarják őket.
Ó, Uram, mentsd meg a vétkezőket."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14357   2015-07-21

A gazdagodás útja : amint azt a szegény Richard egy pennsylvániai kalendáriumban világosan megmutatja / Benjamin Franklin ; fordító Láng Mihály

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, aforizma, közmondás, 18. sz.

"A lustaság mindent megnehezít, a munka mindent megkönnyít. A ki későn kel, habár egész nap dolgozik, alig fog a munkához, máris ráesteledik. A lustaság oly lassan jár, hogy a szegénység csakhamar utoléri. Végezz minél gyorsabban a munkáddal, ne hogy utóbb az végezzen veled. A korán fekvés és korán kelés: egészség, gazdagság és bölcseség."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14354   2015-07-21

A valódi szakácsság vagy legújabban átvizsgált és tökéletesített Képes pesti szakácskönyv / Josephine Saint Hilaire ; átdolgozó Wiesner Emil

Szakácskönyvek, receptek
szakácskönyv, ételrecept, ételkészítés, gasztronómia

"Narancs-csók. Egy narancsnak a ledörzsölt illatát, 14 deka cukrot és a levet fonósra főni hagyjuk, mire a tűzön 14 deka finomra tört mandola hozzá mindaddig kevertetik, míg sűrü lett. Ezután két tojás fehérének a kemény habja hozzávegyítendő, rakjál halmocskákat ostyára és süsd meg langymelegen."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14352   2015-07-21

A könyvnyomdászat rokonszakmái és a grafikai sokszorositás / Szabó Róbert

Papíripar és nyomdászat
nyomdászat, könyvnyomtatás, nyomdatechnika, sokszorosítás

"A grafikai sokszorositási módok labirintusában úgy igazodhatunk el legbiztosabban, ha abból az alapelvből indulunk ki, hogy annak kivitelét egy sik felület képezi. A sik felületet kell azután elkésziteni, elváltoztatni úgy, hogy arról valamely munkával... egy bizonyos példányszámú képlevonat legyen nyerhető."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14348   2015-07-21

Rimaszombat a városrombolás jegyében : 1960-1990 / Csordás János

Helytörténet, helyismeret, Várostervezés, Kisebbségek, Más országok politikai élete, Falu, város
helytörténet, várostörténet, városrendezés, határon túli magyarság, szocialista rendszer, rendszerváltás, Rimaszombat, Gömör, Csehszlovákia, 1960-1990, 20. sz.

"A korábbiakban is és a későbbiekben is számtalan egybecsengő vélemény hangzott el (és hangzik el) a városfejlesztéssel kapcsolatban ebben az értelemben: Rimaszombat mindenkori legnagyobb ellensége és hátramozdítója sok esetben a város megválasztott vezetősége illetve önkormányzata..."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14347   2015-07-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom