Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16777 dokumentum

Zorka : Regény / Réti Ödön

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Elpirult és ideges remegést érzett mellében. A szédítő pillantások ellen a szép Zorka ábrándos arcában keresett védelmet. Magukról megfeledkezve gyakran néztek egymás szemébe hosszasan... Most már tudta, hogy ez a leány más érzelmeket keltett fel szívében, mint aminőt egy tanárnak tanítványa iránt éreznie szabad."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17128   2017-08-04

Holnaplátók : Ifjúsági közérzetmérleg / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Gyermekek, ifjúság, Kisebbségek
ifjúságszociológia, határon túli magyarság, jövőkép, identitás, kisebbségkutatás, Vajdaság, ezredforduló

"...Feltűnő változás, hogy részben visszatért a magyar fiatalok jövőbe vetett hite. Az elkövetkező időszak kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé vált. Mindez elsősorban abból tűnik ki, hogy meglátásuk szerint az ország tíz év múlva közelebb kerül a pozitívan szemlélt társadalmak vágyképéhez..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17157   2017-08-04

Anyanyelvű oktatásunk : Válogatás a Magyarságkutató Tudományos Társaság nemzetközi tanácskozásán elhangzott előadásokból / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek
nemzetségi oktatás, anyanyelvi oktatás, határon túli magyarság, nyelvhasználat, oktatásügy, iskolarendszer, Kárpát-medence

"Mindenütt, ahol csak lehetséges, önálló magyar oktatási intézményeket kell létrehozni, illetve a meglevőket ilyenekké kell átalakítani. A körülményektől függően számításba jöhetnek két tannyelvű óvodák és iskolák is, lehetőleg különválasztott két egységbe szervezetten."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17156   2017-08-04

Az egynapos bankközi kamatszint alakulását befolyásoló tényezők - A magyarországi tapasztalatok / Erhart Szilárd

Pénzügy, bankügy
hozam, bankügylet, likviditás, gazdasági szabályozás, nemzeti bank, monetáris politika, gazdasági előrejelzés, statisztikai elemzés, Magyarország, ezredforduló

"Az MNB-nek nincs O/N kamatcélja és az operatív célváltozó futamideje lényegesen hosszabb az egynapos futamidőnél. Ennek ellenére az O/N hozamszint tartós eltérése az irányadó kamatszinttől, valamint a túl magas volatilitás a hosszabb hozamok ingadozását is növelheti, ami csökkentené a monetáris transzmisszió hatásfokát."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17155   2017-08-04

Árnyképek : Elbeszélések / Matkovich Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Harminchat esztendeig ettem a császár kenyerét, s enném maig is, ha a nagyravágyás ördöge belém nem bujik. Huszonnégy esztendeig becsülettel káplárkodtam a Hannover-huszároknál, tizenkét esztendeig tisztességes profoszi hivatalom volt híres Josephstadt várában, ahova bizony nem jut be minden limlom ember..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17119   2017-08-03

Afrika Evangéliuma / Mihálffy Balázs

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ha szeretetre épül a család, nemzetség, vérségi kapcsolatok, akkor miért kellett Afrikában ilyen irányú térítést végezni? Inkább Afrika téríthette volna a külvilágot, milyen is a család! Pont a szeretet »hírnökei« robbantották fel azt a rendszert, ami a szeretetre épült évezredeken keresztül..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17154   2017-08-03

108 mandala fonat : A tiltott művészet / Király Sándor ; illusztrátor Király Sándor

Egyéb grafikus dokumentumok, Festészet, grafika, Keleti vallások
mandala, mintakönyv

"Köszöntöm a Benned Élő Istent! A Napjelképek, a Mandalák, és a Végtelen csomók ősi üzenete formálódik ki ebben az összefüggő értelmezéssel közreadott vázlatgyűjteményben, ami eleinte képzeletbeli tárlatvezetésnek indul, majd a földi elmével még megfogható gondolatok határait van hivatva feszegetni."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17153   2017-08-03

Kardvívás / Leszák Károly

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19. sz.

"A vívókard fogása a következő: A mutató ujj és hüvelyk ujj a markolat tövét oly módon szorosan tartják, hogy előbbi a markolatot jobb oldalán körülfogja s első izével szembe kerül a hüvelykujjal, mely ferdén a markolat hátához támaszkodik. A tenyér elejét a markolathoz támasztjuk, úgy hogy a tenyér-gödör üresen maradjon."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17152   2017-08-03

Felebarátaim / Kosztolányi Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. sz.

"Van egy ismerősöm, ki az emberiséget szereti. Én szeretem a fiamat, enyéimet, egy-két barátomat is, aztán a zöld tintát is szeretem, mellyel ifjúkorom óta írok, olykor a borjúlábat is, ecetes tormával, a világos szivarokat is, de ismerősöm egyesegyedül az emberiséget szereti."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15580   2017-08-02

A kardvívás / Gustav von Arlow

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19. sz.

"A vívás célja az, hogy életünket és testi épségünket ellenünk egyenlő fegyverrel törő ellenfél ellen megvédelmezzük. E védelem pedig nemcsak azáltal történik, hogy ellenfelünk ellenünk intézett támadásait elhárítjuk, hanem azáltal, hogy őt harcképtelenné teszszük, mert csak így tehetjük reánk nézve ártalmatlanná."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17151   2017-08-02

Moccanó idő : Versválogatás / Nagy Vendel

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Közel húsz évig
Ólomcipőben járt
Az idő,
Nehezen moccant előre Nélküled."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17149   2017-08-02

Sanyi Manó könyve és számos más kacagtató történet [Hangoskönyv] / gyűjtő Mikes Lajos

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Egyszer, amikor Sanyi manó kilépett kis házikójából a rétre, kéménye kupakja lezuhant és legördült a földre. A kéménykupak nem sérült meg, de oly nehéz volt, hogy Sanyi manó hiába próbálta fölemelni. És sehogysem tudta elgondolni, hogyan tegye vissza kis házának a tetejére."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17148   2017-08-02

Párkapcsolat / Lévai Eszter, Nagy Edina ; szerkesztő Wagner Péter

Házasság, válás, Fogyatékosok, Nők, feminizmus
szerelem, párkapcsolat, házasság, válás, bántalmazás, nő, értelmi fogyatékos, Magyarország

"A párkapcsolat rövid vagy hosszú ideig tart. A párkapcsolat akkor jó, ha mindkét ember jól érzi magát benne. A párkapcsolatban lehetnek viták, veszekedések. Ez természetes. A vita után beszélgessetek, hogy ne maradjon rossz érzés bennetek. A párkapcsolatban fontos a tisztelet. Fogadd el a másik érzéseit, véleményét."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17147   2017-08-02                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom