Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20248 dokumentum

Hinni kell... : [Versek] / Mael Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Bennem a mindenek ura lakik:
fényesség ura - sötétség ura,
életnek ura - halálnak ura,
magasságok ura - mélységek ura..."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20573  2020-07-03

Emlékezések Kálmán Farkasról, a kurucz nóták dalszerzőjéről / Kner Izidor

Zenetörténet, Egyháztörténet, Klasszikus magyar irodalom
zeneszerző, protestáns lelkész, kurucnóta, egyházi és vallásos zene, memoár, Kálmán Farkas (1838-1906), Magyarország, 19-20. sz.

"Hosszú, fáradságos életét, lelkipásztori működésén kivül, egy nagy ideál, a magyar zene szeretete tölti ki. Amellett, hogy gyakorlatilag művelte a zenét, uttörő volt a magyar zenetörténelem mezején s a magyar protestáns énekügynek legalaposabb ismerője. Számos ilyen irányú czikke jelent meg az egyházi lapokban."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20572  2020-07-03

Make a trip to Hungary! = Visitez la Hongrie! / szerkesztő Tábori Kornél

Magyarországi látnivalók
látnivaló, Budapest, Magyarország, 1920-as évek

"Let come to Hungary the foreigner who is eager to see beautiful things and he will see, that this nation which lived for many centuries in war, struggle and self-sacrifice, has nevertheless always developed its culture and has striven for a thousand years to be worthy of the European standard..."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20571  2020-07-03

Amyr : Regény / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Justy kisasszonyt tudniillik Amyrnak hívják és ennek is megvan a maga külön története. Ha másképen tetszik összerakni a betűket, akkor a »Mary« név jön ki belőle. Ezt a nevet kapta a kislány a keresztelőben az anyja után, akit szintén Marynek hívtak. Azonban, hogy meg lehessen őket különböztetni, hát Justy János úr az Amyr nevet eszelte ki..."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20570  2020-07-03

Boldogság : Színjáték négy felvonásban / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Nem akartam! (Nehezen leplezett megindultsággal.) A mi boldogságunk addig tartott, a míg mindaketten annak tekintettük... Egyikünknek terhére vált, ... s ezzel értéktelenné lett a másiknak is... (Fájdalmát elharapva.) Nem szemrehányásnak mondom ezt Pista... (Kedvesen.) Ki tehet erről?"

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20569  2020-07-03

Az az átkozott pénz ... : Regény / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"...Apád azoknak az embereknek a szemében nem szorul segítségre, merthogy nem áll mezítláb az utca sarkán, nem jár rongyokban, művelt ember s van jóhangzású neve is! De leginkább talán azért, mert a világ nem tudná meg soha, ha valaki az apáddal jót tenne. Hisz az az egész jótékonyság csak szemfényvesztés... Mindig mondtam: az az átkozott pénz!"

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20568  2020-07-03

Quatrocento : Költemény egy felvonásban / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Való igaz, e hajnal oly csodás,
A lég oly tiszta, hűs és illatos!
Minden ragyog! S tekints a kertre itt,
Mily friss, üde..."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20567  2020-07-03

Csorba Simon László festőművész, grafikusművész : 1943, Budapest / Csorba Simon László ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, grafikus, festészet, grafika, Csorba Simon László (1943-), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

"1986-ban a szentendrei ART'ÉRIA GALÉRIA alapító tagja. ... 1998-ban pályázatot nyert egy művészetterápiás módszertani kötet megírására HOGYAN címmel. ... 1999-ben megbízást és pályázatot nyert a SOTE Neurológiai Intézetének nagyméretű frízére ÉBREDÉS címmel."

URL: http://mek.oszk.hu/20800/20862  2020-07-03

Dienes Gábor festőművész : 1948, Debrecen - 2010, Budapest / Dienes Gábor ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, Dienes Gábor (1948-2010), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

"Művészete - tárgyánál fogva csakúgy, mint térhatásai révén - időn kívülinek tűnik. Egy képzeletbeli világot épít, mint Gulácsy, csak jóval kevesebb idealizmussal és jóval több kétellyel. Munkásságának jelentős tartományát jelentik a tónusok finomságait megéreztető szénrajzai."

URL: http://mek.oszk.hu/20800/20861  2020-07-03

Tegnap és ma : Regény / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ám, boldoguljon mindenki a saját módja szerint! Ezt is német mondja. S ezt aláírom én is. Szembe kell nézni az igazsággal: és egyszerre úgy érezzük, hogy nem is olyan elviselhetetlen. Ne áltassuk magunkat, Dóra! Ami volt - volt. Az a tegnap. Most itt van a ma. Új élet kezdetén állunk."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20566  2020-07-02

Bülbül hadnagy : Néhány drága nap Galíciából / Berkes Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A parancs felizgatta, oly váratlanul jött, éppen most, nem gondolt rá, szeretett volna még itt maradni, még egyszer látni valakit és még egyszer tépelődni, várni, szomorkodni tehetetlen, sötét, izzó estén a Lipibokiban... Még egyszer! És most minden itt marad, a szomorú, kedves fasor és a fasorban egy idegen lány."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20565  2020-07-02

Hortobágyi legendák : Elbeszélések, rajzok, történetek a puszta XIX. századbeli multjából / Móricz Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ebben a »Hortobágyi Legendák« könyvemben az ősi híres magyar pusztának éppen az ilyen különös életéről, különös alakjairól, különös történeteiről írogattam keresetlenül, minthacsak a magam lelke elmélyítésére - imádkoznék... E könyv egyszerű magyar lapjait forgatva, imádkozzunk is, hát, a veszendőleg elmult régibb jó magyarokért."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20562  2020-07-02

A boglya-kemencze mellől : Hajdusági és egyéb alföldi történetek / Móricz Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Midőn az egyik téli este a boglya-kemencze enyhe szomszédságában melegedtünk, az édesanyjáról, szépanyámról beszélt nagyatyus. Egész az 1830-as esztendőkig merengett vissza nagyatyus. Azon évtizednek az elején halt meg szépanyám, kit nagyatyus jobban szeretett, mint még ahogy galamb is szereti a buzát."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20561  2020-07-02                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom