Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20248 dokumentum

Illyefalvi István, Cserényi Mihály, Csáktornyai Mátyás, Póli István, Beythe István, Baranyai Decsi János, Ceglédi Nyíri János, Munkácsi János és ismeretlen szerzők históriái, Telegdy Kata verses levele, Fortuna sorsvetőkönyv, naptárversek : 1587-1600

Klasszikus magyar irodalom
széphistória, históriás ének, régi magyar irodalom, 16. sz.

"Hogy ha az én beszédemet akarnád elhünni,
Hamar való nap férhöz kezdesz te menni,
Kivel együtt sok marhát fogsz gyöjteni,
Ha más embert inkább nem fogsz szeretni."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20657  2020-07-31

Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murád Dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi Péter, Hegedűs Márton, Moldovai Mihály... énekei : 1579-1588 / szerkesztő Székely Júlia

Klasszikus magyar irodalom
széphistória, históriás ének, régi magyar irodalom, 16. sz.

"Draga dolgot mondok, kerlek, halgassatok,
Kit talam gyakorta ti nem hallottatok,
Noha historiat sokakat irtatok,
De ez egyröl tudom, hogy ti nem szoltatok."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20656  2020-07-31

Vajda, Reviczky, Komjáthy / Riedl Frigyes

Magyar irodalom története, Műelemzés
költő, költészet, líra, magyar irodalom története, önképzőkör, Vajda János (1827-1897), Reviczky Gyula (1855-1889), Komjáthy Jenő (1858-1895), Magyarország, 19. sz.

"Ez a három költő mind a két értelemben, a közönséges és filozófiai értelemben is pesszimista. Pesszimizmusuk azonban különböző, amint különböző volt műveltségük és költői egyéniségük. Vajda János romantikus pesszimista. Reviczky Gyula bölcsészeti pesszimista, Komjáthy Jenő pedig pantheista pesszimista."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20655  2020-07-31

A magyar társadalom és állam szervezete a honfoglaláskor / Illés József, viski

Magyar történelem 1526 előtt, Társadalomtörténet
magyarság, honfoglalás, államalapítás, magyar őstörténet, törzsi társadalom, társadalmi struktúra, Magyarország, kora középkor

"A végbement nagy változásnak emlékét a bizanczi császáron kívül legjobban megőrizte a Névtelen jegyző. Alig képzelhető el, hogy a honfoglalás után az új alakulás, az új helyzet hatása maradandó nyomokat ne hagyott volna a társadalmi öntudatban s a következő nemzedékek emlékezetében. Mégis különös módon elmosódik az krónikáink legnagyobb részében."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20654  2020-07-30

Könyv a gyermekről : Munka, játék, művészet / Nádai Pál

Gyermekek, Pedagógia általában, Nevelési módszerek, Pedagógiai lélektan
gyermek, pedagógia, nevelés, oktatás, pedagógiai lélektan, gyermeklélektan

"A mese didaktikai értékét azoknak, akik a gyermeklelkek virágos kertjében sétálnak, nem igen szükséges fejtegetni. A mese megkap, gondolkodóba ejt, elbűvöl vagy megdöbbent és a jó mesélő úgy játszik a hallgatói érdeklődésének szálain, mint Orfeusz a maga bűvös citharájának húrjain."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20653  2020-07-30

A Budapesti VIII. kerületi munkásotthon könyvtárának czimjegyzéke

Katalógusok, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, munkásotthon, közművelődési könyvtár, könyvtártörténet, Budapest. 8. kerület, századforduló, 19-20. sz.

"Gelléri Mór. Szocziális napikérdések. 1. Munka nélkül. - 2. Munkásérdek-képviselet. - 3. Munkás-jóléti intézmények. 1903.
Gide Pál. A nők joga. Tanulmány a nő magánjogi helyzetéről a régi és uj korban. Életirási értesítéssel, pótlékokkal s jegyzetekkel. Forditotta Tóth Lőrincz. Két kötet. 1886."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20645  2020-07-29

L'amour : Ses joies / Ignotus

Erotika, szexualitás, Házasság, válás, Nők, feminizmus, Férfiak, Genderkutatás, Szociálpszichológia, Pszichológia
szerelem, szeretet, párválasztás, szexuálpszichológia, nemek lélektana, nemi szerep, nő, férfi

"Appeler »Amour« l'attrait des sexes, c'est défigurer un grand principe, une force capitale plutôt psychique et la réduire à la recherche du contact... C'est évidemment, le rabaisser et faire d'un sentiment quasi divin, suprahumain, un sentiment vulgaire dont tout être est capable."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20644  2020-07-29

Olvasás közben : Uj folyam / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. sz.

"A részek, mik a vesztett háboru után Magyarország testéről levétettek s a szomszédországokhoz függeszttettek, legfőbb tanyái voltak az addigi magyar müveltségnek. Kivált az irodalminak. Budapest, a nagyváros, nekilenditette ugyan a modernséget, ám ez uj irodalom igazi közönsége a vidéki városok voltak."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20642  2020-07-28

Kazinczy Ferenc és a német irodalom : Tanulmány / Riedl Frigyes

Magyar irodalom története, Világirodalom története, Stilisztika, irodalomesztétika
író, költő, irodalmi hatás, német irodalom története, magyar irodalom története, Kazinczy Ferenc (1759-1831), Magyarország, 18-19. sz.

"Ha már most meggondoljuk, hogy Kazinczy egyik fő jellemvonása nagy, néha még egyéniségét is teljesen megtagadó, fogékonysága volt, természetesnek fogjuk találni, hogy körülvéve a német irodalmi áramlattól, az uralkodó német irodalomból veszi irodalmi mintáit és aesthetikai elveit, melyeket hazájában is meg akar honosítani."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20639  2020-07-28

Gyulai Pál / Riedl Frigyes

Magyar irodalom története, Tudománytörténet
író, költő, irodalomtörténész, kritikus, magyar irodalom története, Gyulai Pál (1826-1909), Magyarország, 19. sz.

"Nagy és néha kiméletlen kritikai tehetsége alatt gyöngéd költő rejlett; ép azért volt oly szigorú biráló, mert idealismussal nézte a költő föladatát. Meggyőződésének érdessége és érzelmeinek finomsága egyéniségében rendkivül vonzó vegyületet alkottak."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20638  2020-07-27

Ignotus verseiből / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Egyre-kettőre lekopik rólam
Amit tudtam, amit akartam -
Magam is alig emlékszem magamra,
S mire meghalok, rég meghaltam."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20637  2020-07-27

Vallomások / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Nos igen, én el vagyok keseredve a táncz ellen - nem tehetek róla! Zeneszóra olykor magam is érzem azt a bolond bizsergést, ami az embert tánczra készti; van érzékem a ritmus, a taktus és a tánczos mozdulatok harmóniája iránt - de gyűlölöm a tánczot, gyűlölöm a tánczoló asszonyokat és kinevetem a tánczoló férfiakat."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20636  2020-07-24

Egy év történelem : Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom, Politikatörténet
magyar irodalom, első világháború, publicisztika, 20. sz.

"...Ha volna pénzem, nem sajnálnám, hogy éppen most, legjava világtörténelem közepett, dijat irjak ki egy, mondjuk, két kötetes, negyven ives népszerüen s világosan megirt világtörténelemre. Napok óta turkálok ilyesmi után könyvesboltokban, de nem találok, ami csak messziről is hasonlítana ahhoz, aminek e könyvnek lennie kellene."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20635  2020-07-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom