Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18151 dokumentum

Volt egyszer egy uránbánya : Így láttuk mi / szerkesztő Bánvölgyi Ferenc, Kukai András

Ipartörténet, Érc- és ásványbányászat, Ásványi nyersanyagok
urán, ércbányászat, ásványlelőhely, bánya, ipartörténet, Mecsek, Magyarország, 20. sz.

"Egy főhajtásra álljunk meg a 42 egykori munkatársunk emléke előtt, akik életüket vesztették 1955 és 1990 december 31. között, a kettes és ötös üzemben végzett bányászati tevékenység során. Továbbá azok előtt, akik balesetben megrokkantak, vagy foglalkozási ártalmakban szenvedtek, vagy jelenleg is szenvednek."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16091   2018-11-09

Egbert egér útrakél / Mihályi Antal

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Evvel a javaslattal, ha vonakodva is, de mindenki egyetértett. Egbertet tehát ellátták sok jó tanáccsal, elmagyarázták neki az útirányt, lelkére kötötték, hogy arról le ne térjen, végül útravalóként tarisznyát akasztottak a nyakába, amelybe hamuban sült pogácsa helyett hamuban meghengergetett trappista sajtot tettek."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18771   2018-11-09

Kézen-fogva antológia, 2018 / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fotóművészet, fényképészet
magyar irodalom, amatőr művészet, festészet, grafika, fotóművészet, 21. sz.

"A Balaton kristálytükörén
morzejel villan
és a szél túrta parton a napfény
homokszemcsén csillan."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18770   2018-11-09

Kézen-fogva antológia, 2017 / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fotóművészet, fényképészet
magyar irodalom, amatőr művészet, grafika, festészet, fotóművészet, 21. sz.

"holdsugár rajzolta ábrákat
festek az éjszakák falára
csillagokból lüktető ritmust
az égbolt leges-legaljára"

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18769   2018-11-09

Verselő antológia, 2017 : Művészeti "virággyűjtemény" / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A sás levelén kúszott a fény.
Az árnyék, mint kistestvér
csúszott a nyomában,
el nem hagyta..."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18767   2018-11-09

Szabályerősítő : Válogatott novellák / Boér Péter Pál

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Lutz főhadnagy úgy érezte, felrobban. Sok mindent tapasztalt már, de ilyet sosem. Máskor, ha valaki láthatóan szabotálva, szándékosan félre célzott, azt szép szabályosan, ahogyan elő van írva, a kivégzés után azonnal kivégezték. Ez a piszok parancsmegtagadó, lázító már ott állt. Úgy gondolta, nem cifrázza a dolgokat."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18763   2018-11-09

Kézen-fogva antológia, 2016 / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fotóművészet, fényképészet
magyar irodalom, amatőr művészet, grafika, festészet, fotóművészet, 21. sz.

"Magányos szem vagyok mindenütt,
reménytelen kísérlet, találmány,
hideg csöndben kóstolva derűt,
partizánkodik mögöttem az ármány."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18766   2018-11-08

A kör négyszögesítése : Összegyűjtött versek / Mandics György

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 20-21. sz.

"Lenni kell hát tovább. Szüntelen kibírni.
Ittléted. Hiányod. Bármit is eszelsz ki.
Mert vagyunk. Megkötve. Véges és végtelen.
Számodra játék tán, de álmatlan víz nekem."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18765   2018-11-08

Hat óra hosszat puskatűzben : Egy haditudósító kalandja / Persián Ádám

Hadtörténet
első világháború, balkáni háború, haditudósító, magyar irodalom, történelmi forrás, Szerbia, Balkán, 20. sz.

"Harmadnap Uvac-ban voltam. Ott már minden percben várták a török blokkház fölött lévő Race karaula (őrház) megtámadását... Juszuf bég a legnagyobb alázattal fogadta a várost okkupáló szerb őrnagyot, akinek csapata előtt garázdálkodott az a banda, amely október 25-én hat óra hosszat zúdított reám puskatüzet Duran Vladics hanjában."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18762   2018-11-08

A holt küszöb dalol : Versek a nagy világégés idején / Vidor Marcell

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, első világháború, 20. sz.

"»Ne bántsd a magyart!« Itt fekszik síri setétben,
Vitézül csatázó sok szerb katona.
Hős karunk sujthat, de szivünk itt virraszt ébren:
Takarja be őket a béke moha."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18761   2018-11-08

Uram, irgalmazz nekünk! : Az itthon maradtak imádságai a háború idejére / Reviczky Aladár

Keresztény vallási szövegek
első világháború, ima, könyörgés, kereszténység, római katolikus egyház

"Üdvözítő Istenünk, ki a béke Istene vagy, szüntesd meg haragodat felettünk és adj békét nekünk. A háború borzalmai megismertették hatalmadat velünk; tudjuk, hogy bűnösök vagyunk s megérdemeltük, hogy haragod sujtson le reánk."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18760   2018-11-08

Vádirat a vallások és egyházak ellen! / Halmos Antal ; szerkesztő Lónyai Péter

Vallás általában, Vallástörténet, Egyháztörténet, Ateizmus
vallás, egyháztörténet, egyházellenesség, ateizmus, állam és egyház viszonya, egyházi hatalom

"Tökéletesen bizonyítottnak érzem, hogy a vallások emberek által kreált, az emberiség elnyomását szolgáló eszmerendszerek, és mint ilyenek, az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűntettek kategóriájába sorolandók, különösen azok, amelyek maguk, vagy világi hatalmak támogatóiként, önös érdekeket követve tömegeket képesek halomra ölni, vagy öletni."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18759   2018-11-07

Titok, hűség, hitszegés / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 21. sz.

"A hadjáratot maga a király vezette, ezzel eleget téve Mária királynő követelésének, aki sohasem akart lemondani a rajta esett sérelem megtorlásáról. A seregben természetesen Gergely is ott volt és mint eddig is, helyismerete miatt ő vezette az elővédet. Gyorsan átkeltek a Dráván és Eszéktől nyomultak tovább Horvátország belseje felé."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18758   2018-11-07                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom