Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20778 dokumentum

A reformáció hatása a magyar közművelődésre (1923) / Harsányi István ; szerkesztő Szondi György

Művelődéstörténet, Magyar irodalom története, Nevelés- és iskolatörténet, Tudománytörténet
reformáció, protestantizmus, művelődésügy, irodalomtörténet, neveléstörténet, művészet, művelődéstörténet, Magyarország, 16-17. sz.

"A reformáció a magyar irodalomra nemcsak hatással volt, hanem az eddig szerfelett szegényes irodalomnak hatalmas és szinte tüneményszerű föllendítője, továbbfejlesztője, nagyra növelője is. Az élő, gazdag magyar nemzeti irodalom egészen a reformáció szülötte, a reformáció teremtménye."

URL: http://mek.oszk.hu/21000/21022  2020-09-11

Kölcsön-hatás : Román irodalom - magyar szempontok / szerkesztő Vincze Ferenc

Kritika, Világirodalom története
román irodalom története, próza, könyvismertetés, 20-21. sz., ezredforduló

"A román irodalom egyik sajátossága a fantasztikum, a természetfeletti és a mindennapi békés egymás mellett élése... A fantasztikum sokszor úgy jelenik meg, mint az én belső világának kivetülése, a szereplők számára tulajdon elképzeléseik, rögeszméik, félelmeik és vágyaik formálják a valóságot."

URL: http://mek.oszk.hu/21000/21015  2020-09-11

Networkshop '92 : Miskolc, 1992. április 22-24.

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, adatátviteli hálózat, csomagkapcsolt átvitel, internet, internetszolgáltatás, Magyarország, 1992

"Az IIF rendszer kidolgozása 1986-ban kezdődött, egyes szolgáltatásai 1988-ban indultak, majd folyamatosan bővültek mind minőségi, mind a kiszolgált intézmények számának vonatkozásában. A nyilvános csomagkapcsolt adathálózathoz ma már több mint 250 IIF intézmény kapcsolódik."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21151  2020-09-11

Hangulatszilánkok / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, haiku, 21. sz.

"a
magány
erősebb
ellenfél mint
önmagam vagyok"

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21150  2020-09-11

Rostálás után : Tanulmányok, esszék, recenziók / Máriás József ; szerkesztő Cseke Gábor

Kritika, Magyar irodalom története
könyvismertetés, recenzió, irodalomtudomány, Erdély

"Erdély, Trianon, transzszilvanizmus. A megismerés sarokköveiként, jelzőoszlopaiként vezették el Karádi Zsoltot ahhoz, hogy tanárként, az irodalom értékeinek közvetítőjeként beálljon azok sorába, akik a nemzeti szellem értékeinket gyarapító erdélyi irodalom kutatása gyümölcseként tudatosítsák, beépítsék azt mai értékvilágunk kincsestárába."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21149  2020-09-11

Éjszakai vadászat : Három reneszánsz történet / Nacsinák Gergely András ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Kortárs magyar irodalom, Művészettörténet, Művelődéstörténet
magyar irodalom, történelmi elbeszélés, reneszánsz, művészettörténet, művelődéstörténet, 21. sz., 15. sz., középkor

"Cusanust olvastam, hogy megcáfoljam. Rájöttem, hogy a bíboros ugyanazt műveli a logikával, mint apám a természettel. Ő ugyanis annyira rögeszmésen valósághű képeket csinált, hogy ettől minden, amit festett, álomszerű lett. Cusanus meg annyira észszerű akart maradni, hogy misztikus lett. Én meg botcsinálta teológus."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21148  2020-09-11

A Petőfi és a Szendrey család életéből / Ónody Magdolna

Genealógia, családtörténet, Magyar irodalom története, Helytörténet, helyismeret
költő, magyar irodalom története, családtörténet, helytörténet, Petőfi család, Szendrey család, Petőfi Sándor (1823-1849), Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)

"Petőfi Sándor innen vitte Koltóra esküvőjük után, ahol boldog napjaikat élték. Az 1848-as események Pesten találták őket. A csatákból megtérő férjét később a szülői háznál várta Júlia, de mivel Erdőd nem volt biztonságos hely a szabadságharc alatt, Debrecenbe menekült a Szendrey és Petőfi család."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21146  2020-09-11

Esperiganto : Romano / Salga Attila ; fordító Horváth József

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. sz.

"Mia sesdek-kvinjara onklino notis al si malĝoje, ke mi kondolencis ŝin aliflanke de la tombo de Patro. Ŝi reciprokis ĝin, kvankam de mia infanaĝo mi nutris malsimpation al ŝi. Onklino Eleonoro estis por mi enkorpiĝo de ĉio malbona. Malgraŭ la repaciga intenco de miaj gepatroj mi ne povis teni min senĝene en ŝia ĉeesto."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21145  2020-09-11

Wojna Brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657 : szkiców historycznych serya V / Ludwik Kubala

Hadtörténet, Magyar történelem 1527-1790, Európai országok történelme
hadtörténet, újkori háború, magyar történelem, nemzetközi konfliktus, Rákóczi György (Erdély: fejedelem), II. (1621-1660), Lengyel Királyság, Erdélyi Fejedelemség, Svédország, 17. sz.

"Jerzy II. byłmłody, ambitny i przedsiębiorczy. Hospodarowie wołoski i mołdawski byli od niego zależni, składali daninę, obowi±zani do dostarczania posiłków. W Porcie miał kredyt i zachowanie, gdy zapłacił trybut zaległy i bież±cy (wynosz±cy 15.000 dukatów rocznie); był w stanie zebrać liczne wojsko i zaspokoić kwarcianych."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20767  2020-09-10

Networkshop '93 : Pécs, 1993. április 14-16.

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, adatátviteli hálózat, internetszolgáltatás, könyvtár, múzeum, Magyarország, 1993

"A rendszerváltozás eredményeként megváltozott helyzetben, amikor egyetemek, regionális intézmény csoportok ... a legkorszerűbb eszközökből saját hálózatot építenek, az IIF feladata az, hogy a rendelkezésére bocsátott erőforrások gondos szétosztásával, jól körvonalazott projektekkel példát mutasson a korszerű hálózat építésre..."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21147  2020-09-10

Filozófiai üdvtechnikák / Kicsák Lóránt ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Erkölcs, etika, Tudománytörténet, Modern filozófiák
etika, fenomenológia, filozófiai iskola, filozófiatörténet, filozófus, dekonstruktivizmus, posztmodern, Derrida, Jacques (1930-2004), 20. sz.

"Derrida nyomfogalma redukció nélkül nyitja meg a hozzáférést a jelenséghez, ami nem hagyja érintetlenül az igazság és az értelem felfogását. Nem létezik önmagában való, tiszta értelem és igazság. A jelenségértelem beíródva a nyomba, a jelbe, szét is szóródik jelentők és jelentettek sokaságának közegében."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21144  2020-09-10

Nyelvelmélet és diakrónia / szerkesztő Kiss Katalin, É., Hegedűs Attila

Nyelvtörténet, Alaktan, mondattan, Nyelvfilozófia, Finnugrisztika
nyelvtörténet, nyelvfejlődés, nyelvi alaktan, általános nyelvészet, magyar nyelv, finnugor nyelvek, indoeurópai nyelvek

"A változás során a nyelv mintegy «stratégiát váltott» a nézőponti aspektus jelölésében. A mai magyarban ha egy semleges mondatban az igekötő követi az igét, úgy annak befejezetlen olvasata lesz. Az igekötő tehát pozíciója révén a perfektivitás kifejezésében is szerephez jutott."

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21143  2020-09-10

Otthonkereső : Novellafüzér / Benke László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, irodalmi élet, 20-21. sz.

"Szerette volna elkiáltani: - Itthon vagyok, veletek vagyok! Én ültettelek benneteket, én dajkáltalak titeket a nadalosi, nagybajomi, sárdi, vrácsiki lányokkal és legényekkel. Tudjátok-e, mit érzek? Van róla fogalmatok, milyen boldoggá tesztek? Hogy micsoda szépségek vagytok, milyen naggyá lettetek!"

URL: http://mek.oszk.hu/21100/21139  2020-09-10                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom