Vissza a MEK kezdolapjara 
 Back to the MEK homepage
Az alábbi táblázat a mek.oszk.hu szerveren levő állomány összetételét mutatja többféle szempontból: műfaj, témakör, formátum és státusz. Mivel egy-egy elektronikus dokumentum esetleg több helyre is be van sorolva, ezért van az, hogy az egyes kategóriák összesítése meghaladja a dokumentumok összpéldányszámát. Az adatok frissítése naponta történik, minden éjszaka.

Dokumentumok száma összesen:

Ebből magyar nyelvű:

22601 db

21036 db

Humán területek, kultúra, irodalom:
Kézikönyvek és egyéb műfajok:
Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok:
Társadalomtudományok:
Természettudományok és matematika:

13009 db
1280 db
1974 db
11189 db
1813 db

adattár:
aforizmák:
anekdota(k):
antológia:
asszociációk:
atlasz:
ballada(k):
beszéd(ek):
bibliográfia:
cikk(ek):
címer(ek):
családfa:
dal(ok):
dialógus(ok):
disszertáció:
dokumentum(ok):
dokumentumregény:
drámai költemény:
egyetemi/főiskolai dolgozat:
egyetemi/főiskolai jegyzet:
elbeszélés(ek):
elbeszélő költemény:
életrajz(ok):
előadás(ok):
emlékiratok:
emlékkönyv:
értelmező szótár:
esszé(k):
évkönyv:
felhasználói segédlet:
festmény:
forgatókönyv:
forrásdokumentum:
fotóalbum:
gesta:
gondolatok:
grafika:
hangfelvétel:
hangjáték(ok):
humoreszk(ek):
hungarikum:
idézetek:
ima:
interjú(k):
ismeretterjesztő kiadvány:
jelentés:
jogszabály:
katalógus:
kép(ek):
kézikönyv:
kézirat:
kiállítási katalógus:
kisregény:
kódex:
konferencia előadás(ok):
konferenciakiadvány:
kotta(k):
könyv:
közmondások:
kritiká(k):
krónika:
kronológia:
levél(ek):
lexikon:
mese(k):
módszertan:
módszertani segédlet:
mondá(k):
multimédia:
muzeális dokumentum:
művészeti album:
napló:
naptár:
nyomtatvány:
oktatási segédlet:
önéletrajz:
plakát(ok):
regény:
regényrészlet(ek):
repertórium:
riport(ok):
röplap:
rövidfilm:
statisztika:
statisztikai évkönyv:
szabálykönyv:
szakácskönyv(ek):
szakdolgozat:
szakkönyv:
színdarab(ok):
szótár:
szöveggyűjtemény:
szövegkönyv:
tankönyv:
tanulmány:
tanulmány(ok):
térkép(ek):
térképmagyarázó:
tezaurusz:
törvény:
útikönyv:
útleírás:
vallásos szöveg(ek):
vers(ek):
viccek:
virtuális kiállítás:
vitairat:

284 db
65 db
102 db
306 db
10 db
6 db
14 db
474 db
345 db
676 db
9 db
38 db
110 db
36 db
251 db
353 db
8 db
1 db
22 db
289 db
1771 db
244 db
940 db
244 db
703 db
370 db
31 db
681 db
175 db
67 db
110 db
11 db
109 db
74 db
6 db
161 db
43 db
354 db
17 db
92 db
777 db
52 db
87 db
267 db
429 db
503 db
100 db
202 db
189 db
166 db
28 db
145 db
668 db
56 db
568 db
200 db
66 db
1360 db
25 db
130 db
48 db
30 db
355 db
82 db
432 db
1 db
152 db
56 db
1 db
801 db
234 db
244 db
43 db
774 db
504 db
48 db
3 db
2391 db
11 db
122 db
67 db
126 db
1 db
203 db
17 db
92 db
60 db
149 db
551 db
662 db
190 db
284 db
4 db
354 db
2 db
5716 db
65 db
10 db
7 db
53 db
146 db
198 db
105 db
2462 db
27 db
23 db
152 db

Anyagtudományok, kohászat:
Bányászat, vízügy:
Biológia, etológia:
Család, társas kapcsolatok:
Csillagászat, űrkutatás:
Elektrotechnika, elektronika:
Ének, zene:
Energetika, energiahordozók:
Építészet, építőipar:
Ezotéria, paratudományok:
Film, színház, előadóművészet:
Filozófia, erkölcs:
Fizika, atomfizika:
Földtudományok, földrajz:
Gépészet, automatizálás:
Hadtudomány, katonapolitika:
Életmód, gasztronómia:
Irodalomtörténet, irodalomtudomány:
Jogtudomány, bűnözés:
Katalógusok, bibliográfiák:
Kémia, biokémia:
Képzőművészet, vizuális művészetek:
Könnyűipar, vegyipar:
Könyvtártan, információtudomány:
Környezetvédelem, természetvédelem:
Kották, dalszövegek:
Közgazdaságtan, gazdaság:
Közlekedés, szállítás:
Lexikonok, tudástárak:
Matematika, geometria:
Média, tömegkommunikáció:
Mezőgazdaság, élelmiszeripar:
Néprajz, antropológia:
Nyelvtudomány, kommunikáció:
Orvostudomány, állatorvostan:
Pedagógia, nevelés:
Politika, államigazgatás:
Sport, testnevelés:
Számítástechnika, hálózatok:
Szépirodalom, népköltészet:
Szociológia, társadalomkutatás:
Szolgáltatóipar, belkereskedelem:
Szórakozás, játék:
Szótárak, fogalomtárak:
Távközlés, telekommunikáció:
Térképek, grafikus anyagok:
Történelem, helytörténet:
Utazás, turizmus:
Vallás, egyház:

96 db
235 db
419 db
550 db
79 db
22 db
236 db
64 db
111 db
186 db
210 db
764 db
137 db
513 db
61 db
570 db
143 db
1554 db
763 db
766 db
63 db
991 db
368 db
739 db
318 db
63 db
1595 db
120 db
229 db
177 db
475 db
552 db
797 db
1014 db
464 db
1758 db
1858 db
124 db
493 db
9043 db
1369 db
116 db
131 db
233 db
51 db
68 db
4270 db
389 db
1752 db

Access:
AVI:
CorelDraw 4.0:
CorelDraw 5.0:
CorelDraw 9.0:
CSV:
DAISY:
DjVu:
DOS:
DOS EXE:
DVI:
EPUB:
Excel:
GIF:
HTML:
HYPLUS:
JAVA:
JPG:
LIT:
Macintosh App:
MAU:
MOBI:
MP3:
MP4:
MPEG:
ODT:
PDF:
PostScript:
PPS:
PPTX:
PRC:
PV:
PVU:
RealMedia:
RTF:
SWF:
TXT:
Windows EXE:
Winhelp:
WORD 10.0:
WORD 11.0:
WORD 2.0:
WORD 6.0:
WORD 8.0:
WORD 9.0:
XML:

1 db
6 db
8 db
2 db
1 db
1 db
2 db
1343 db
1 db
3 db
7 db
1973 db
6 db
5 db
6874 db
1 db
2 db
161 db
570 db
1 db
2 db
6 db
391 db
4 db
6 db
118 db
20817 db
12 db
1 db
2 db
1983 db
805 db
2418 db
1 db
5911 db
2 db
18289 db
3 db
5 db
9 db
2693 db
1 db
1786 db
2054 db
1 db
568 db

18+:
303MAGYAR:
BHI:
DKA:
EPA:
FRISS:
HIÁNY:
HTML:
HUNGALAP:
ISZT:
KORR:
LIT:
MEK1:
MEK15:
MEK15+:
NCA:
NEMOK:
OK:
POD:
PVX:
SAJÁT:
SL:
SUMMA:
SZJA:
TÖRÖLT:
TRIANON100:
ÚJ:
XML:

30 db
88 db
317 db
190 db
3 db
24 db
363 db
140 db
164 db
2174 db
907 db
1562 db
1 db
15 db
9 db
34 db
35 db
22601 db
230 db
4818 db
174 db
24 db
18 db
331 db
417 db
97 db
72 db
27 db


Frissítés dátuma: 2022-05-20