Irodalom

Kemény Zsigmond: A. "Toldi"-ja. Divatcsarnok 1854. január 15–25. és Történelmi és irodalmi tanulmányok. II. 1906. – Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. BH 1855. április 24.– június 30. és Kritikai dolgozatok 1854–1861. 1908. – Greguss Ágost: A. J. kisebb költeményei. PN 1856. május 31. – június 22. – Salamon Ferenc: A. J. és a "népiesség". BH 1856. július 10–13. és Irodalmi tanulmányok. I. 1889. – Salamon Ferenc: A. J. kisebb költeményei. BH 1856. szeptember 6. – október 19. és Irodalmi tanulmányok. I. 1889. – Erdélyi János: A. J. kisebb költeményei. PN 1856. augusztus 26. – szeptember 3. és Pályák és pálmák. 1886. – Salamon Ferenc: A. J.: Buda halála. PN 1864. március 24. – április 1. és Irodalmi tanulmányok. I. 1889. – Greguss Ágost: A. J. balladái. 1877. – Ercsey Sándor: A. J. életéből. 1883. – Gyulai Pál: A. J. emlékezete. BpSz 1883. XXXVI. 272–304. és Emlékbeszédek. I. 1914. – Koltai Virgil: A. J. élete és költészete. 1886. – Riedl Frigyes: A. J. 1887. – Péterfy Jenő: A. J. Őszikéi. BpSz 1888. LIII. 152–157.; Péterfy Jenő: A. J. eposi töredékeiről. BpSz 1888. LIV. 161–176. és Ősszegyűjtött munkái. I. 1901. – Benkó Imre: A. J. tanársága Nagykőrösön. 1897. – Gaál Mózes: A. J. élete és költészete. [1898.] – Gyöngyösi László: A. J. élete és munkái. 1901. – Szinnyei Ferenc: A. humora. BpSz 1905. CXXI. 229–250, 373–399.; CXXII. 56–90. – Ritoók Emma: A. J. elmélete az époszról. 1906. – Pogány József: A. J. politikai nézetei. 1909. – Szinnyei Ferenc: A. J. 1909. – Babits Mihály: Petőfi és A. Nyug 1910. II. 1577–1590. – Gálos Rezső: A. J. esztétikája. EPhK 1910. 683–695, 745–760. – Szinnyei Ferenc: A. J. tudományos munkássága. BpSz 1910. CXLIII. 60–83, 183–233. – Haraszti Gyula: A. J. [1912.] – Hettesheimer Ernő: A. uralomra jutása az irodalomban. 1914. – Kardos Lajos: A. J. Bolond Istókja. 1914. – Földessy Gyula: A. J. az ember és a költő. 1917. – Kéky Lajos: Tanulmányok A. J. epikájáról. 1917. OK 1843–47. – Négyesy László: A. 1917. – Négyesy László: A. J. és a magyar nyelv. MNy 1917. 129–141. – Radnai Oszkár: A. J. nőalakjai. 1917. – Schöpflin Aladár: A fiatal A. Nyug 1917. I. 424–431. – Tolnai Vilmos: A. nyelvművészetéről. BpSz 1917. CLXX. 360–374. – Beöthy Zsolt: A. J. 1923. – Bene Kálmán: A. természetérzéke. 1925. – Mitrovics Gyula: A. J. esztétikája. ItK 1925. 56–69, 171–183. – Trencsény Károly: A. J. és az eposzi közvagyon. ItK 1927. 40–59, 181–209. – Dóczy Jenő: A. J. [1929] – Voinovich Géza: A. J. életrajza. I–III. 1929–1938. – Móricz Zsigmond: A. J. írói bátorsága. Nyug 1931. II. 613–621. és Válogatott irodalmi tanulmányok. 1952. – Négyesy László: A. géniusza. BpSz 1932. CCXXVII. 139–157. – Ember Gyula: A. gondolatvilága. 1933. – Hatvany Lajos: A. költészetének társadalmi háttere. Gondolat 1935. {152.} február, 93–112. és Irodalmi tanulmányok. I. 1960. – Nagy Sándor: A.Toldija. [1935]. – Gelencsér Károly: A. J. folyóiratai. 1936. – Keresztury Dezső: A. J. 1937. – Császár Elemér: A. J. 1938. – Lukács György: A százéves Toldi. Fórum 1947. 489–503. és Új magyar kultúráért. 1948. – Geréb György: A. J. forradalmisága. 1949. – Geréb György: A lélekismerő A. J. 1949. – Bóka László: A. J. nyelvi eredetisége. Új Hang 1952. 9–10. sz. 154– 159. és Tegnaptól máig. 1958.– Barta János: A. J. 1953.– Bóka László: A lírikus A. MTA I. OK III. 1953. 95–126. és Tegnaptól máig. 1958. – M. Földes Anna: A. J. esztétikája. It 1953. 370–404. – Horváth János: A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése. Tanulmányok. 1956. – Sőtér István: A. J. Romantika és realizmus. 1956. – Hermann István: A. J. esztétikája. 1956. – Baránszky Jób László: A. lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. 1957. It Füz 12. – Ferenczy Géza: A. J., nyelvünk búvára és művelője. Nyr 1957. 387–402, 1958. 1–14, 133–149. – Gergely Pál: A. J. és az Akadémia. 1957. It Füz 11. – Hegedűs András: A. J. a katedrán. 1957. – Sőtér István: A. J. MTA I. OK XII. 1958. 33–46. – Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. 1959. – Sáfrán Györgyi: A. J. és Rozvány Erzsébet. 1960. It Füz 31. – Sőtér István: Nemzet és haladás. 1963. – Tamás Attila: Költői világ képek fejlődése A. Jánostól József Attiláig. 1964. It Füz 43.