Kiadások

Arany János összes munkái. I–VIII. 1884–1885. – A. J. hátrahagyott prózai dolgozatai. Bev. és kiad. Arany László. 1889. – A. J. levelezése író-barátaival. I–II. Bev. és kiad. Arany László. 1888–1889. – A. J. munkái I–VI. Bev. és kiad. Riedl Frigyes. 1902–1907. – A. J. összes prózai művei. [1938.] – A. J. válogatott művei. I–IV. Bev. és kiad. Barta János. 1952–1953. MK1 – A. J. összes művei. I–X., XII., XIV. Szerk. Voinovich Géza–Keresztury Dezső. 1951–1964.