Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

A könyv tartalomjegyzéke eredeti állapotában

▶ Vissza a javított változathoz

1Maros-Vásárhely története, Szentgyörgyi Dénes4
2Dr. Bernády György11
3Andrássy Gyula, dr. Molnár Gábor14
4Apafi Mihály, Szentgyörgyi Dénes17
5Aranka György, Fülöp Samu20
6Arany János, Szentgyörgyi Dénes23
7Attila, Baka Béla27
8Álmos, György Sándor28
9Árpád, Szentgyörgyi Dénes29
10Bajza József, Krizbai Sándor31
11Barcsay Ákos, Szentgyörgyi Dénes33
12Baross Gábor, László Gyula34
13Battyhányi Lajos, Fülöp Samu37
14Báthory István, Rusztek Károly42
15Bem József, Hints Sándor45
16Bem szobor, Szentgyörgyi Dénes48
17Bercsényi Miklós, Földes Ferenc51
18Berzsenyi Dániel, Szentgyörgyi Dénes53
19Bethlen Gábor, dr. Dékáni Kálmán54
20Bezerédj Imre, Hints Sándor56
21IV. Béla király, dr. Király István58
22Bihari János, Antalffy Endre59
23Bocskay István, Rusztek Károly61
24Bodor-kút, Szász Béla64
25Bolyai Farkas, dr. Dékány Kálmán67
26Borsos Tamás, dr. Lövy Ferenc70
27Cuczor Gergely, Földes Ferenc71
28Csaba, György Sándor72
29Csokonay Vitéz Mihály, Nagy György73
30Damjanich János, Jánossy Samu74
31Deák Farkas, L. D. L.76
32Deák Ferenc, dr. Dékáni Kálmán79
33Desseffy Arisztid, Jánossy Samu81
34Dósa Elek, Trozner Lajos82
35Dugovics Titusz, György Sándor83
36Előd, György Sándor84
37Br. Eötvös József, Földes Ferenc85
38Erkel Ferenc, Szentgyörgyi Dénes87
39Erzsébet királyné, dr. Fülöp Kálmán89
40Erzsébet-liget, Szentgyörgyi Dénes92
41I. Ferencz József, Fülöp Samu94
42Fogarasi Papp József, Trozner Lajos100
43Frangepán Ferenc gróf, Fülöp Samu101
44Garay János, dr. Schmidt Béla103
45Gábor Áron, Szentgyörgyi Dénes105
46Dr. Gecse Dániel, Szentgyörgyi Dénes107
47Dr. Gecse emberszereteti intézet, Szentgyörgyi D.108
48Hunyadi János, dr. Fülöp Kálmán110
49Irányi Dániel, dr. Király István113
50Szent István király, György Sándor114
51Dr. Jókai Mór, dr. Schmidt Béla115
52Jósika Miklós báró, dr. Schmidt Béla117
53II. József (császár), Szerényi Károly118
54József főherceg, Szerényi Károly121
55József nádor, Szerényi Károly123
56Kapisztrán Szent János, dr. Fülöp Kálmán125
57Katona József, Földes Ferenc127
58Kazinczy Ferenc, Krizbai Sándor128
59Kálvin János, Krizbai Sándor130
60Kemény Zsigmond báró, –i –f133
61Kinizsi Pál, György Sándor135
62Királyi Itélő Tábla, Szentgyörgyi Dénes137
63Kisfaludy Károly, Hints Sándor140
64Kiss Ernő, Jánossy Samu142
65dr. Zarádi Knöpfler Vilmos, „…n“143
66Kossuth Lajos, László Gyula145
67Kossuth-szobor, Szentgyörgyi Dénes147
68Kölcsey Ferenc, Földes Ferenc150
69Körösi Csoma Sándor, dr. Büchler Pál151
70Köteles Sámuel, Trozner Lajos153
71Nagy Lajos király, Szerényi Károly154
72Lavotta János, Dénes Andor155
73Lázár Vilmos, Jánossy Samu156
74Lehel, Szerényi Károly157
75Gróf Leiningen Károly, Jánossy Samu159
76Liszt Ferenc, Polonyi János160
77Madách Imre, Dabóci György162
78Maros-Vásárhelyi Casino, Dénes Andor165
79Mátyás király, dr. Dékáni Kálmán167
80Mentovich Ferenc, Nagy Endre170
81Zágoni Mikes Kelemen, Földes Ferenc172
82Gróf Mikó Imre, dr. Molnár Gábor173
83Mikszáth Kálmán, dr. Dékáni Kálmán175
84Munkácsy Mihály, –g. –k.177
85Nádasdy Ferenc, Rusztek Károly179
86Pázmány Péter, dr. Schmidt Béla181
87Petelei István, …i …f182
88Petőfi Sándor, Földes Ferenc186
89Petőfi-emléktábla, Szentgyörgyi Dénes188
90II. Rákóczi Ferenc, dr. Löwy Ferenc189
91Rákóczi-híd191
92Rákóczi-szobor, Szentgyörgyi Dénes193
93Sándor János, László Gyula194
94Soós Pál, Szentgyörgyi Dénes196
95Nepomuki Szent János, dr. Molnár Gábor198
96Szent György lovag, dr. Molnár Gábor199
97I. László király, dr. Király István200
98Gróf Széchenyi István, dr. Molnár Gábor201
99Széll Kálmán, dr. Dékáni Kálmán204
100Szigligeti Ede, Dénes Andor205
101Szondy György, Polonyi János206
102Teleky könyvtár, …g …k208
103Teleki Mihály, ifj. Biás István210
104Temetkezési Nagy Egylet, Szentgyörgyi Dénes213
105Thököly Imre, Nagy György216
106Tinódy (Lantos) Sebestyén, dr. Schmidt Béla217
107Tisza Kálmán, Boér Károly218
108Toldy Ferenc, Oroszlány Gábor221
109Tompa Mihály, Dabóczy György222
110Vas Gereben, Nagy György224
111Vasváry Pál, Polonyi János225
112Vértanuk, dr. Dékáni Kálmán227
113Vörösmarty Mihály, Dénes Andor228
114Werbőczy István, Szentgyörgyi Dénes230
115Wesselényi Miklós, Fülöp Samu231
116Zichy Mihály, g… k…232
117Zrinyi Miklós, dr. Fülöp Kálmán233
118A város országgyülési képviselői, Szerkesztő235