Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Marosvásárhelyi lexikon

 Az alábbiakban közreadjuk a Szentgyörgyi Dénes által 1912-ben szerkesztett és kiadott könyv digitalizált változatát.
 A könyv rövid írásokban mutatja be a város személyneveket viselő utcáihoz kapcsolódó személyiségeket, valamint a közösség néhány társadalmi intézményét és jelentősebb közéleti eseményét. A szövegeket 33 szerző jegyzi.
 A tartalmi színvonal egyenetlenségei, a szerkesztés és a nyomtatás hiányosságai ellenére a könyv igen élvezetes olvasmány azoknak, akik a XX. század eleji Vásárhely iránt érdeklődnek, mivel betekintést nyújt a város szellemi közhangulatába Bernády György polgármesterségének utolsó évében. A szócikkeket olvasva képet alkothatunk a Bernády idejében nagy lendületet vett városfejlődésről, az utcahálózat bővüléséről a modern Vásárhely hajnalán. Megfigyelhetjük az emlékezetpolitika alakulását is, amely itt elsősorban a névadásban nyilvánul meg és – ha töredékesen is – nyomon követhető az általunk összeállított utcajegyzékben.
 Érdekes betekintést kapunk a város közéletébe az intézményekkel foglalkozó szócikkekből, és nem utolsó sorban a reklámokból, amelyek tanúskodnak a kor kereskedelmi életéről, jól illusztrálják a nyomtatványokban megnyilvánuló közízlést és a korabeli nyomdatechnikát. Különleges élmény a könyv nyelvezetének sajátos zamata, amely érzékletesen közvetíti a korabeli világlátást, a „boldog békeidők“ alkonyán.
Szentgyörgyi Dénes sokoldalú személyiségéről értékes információt találhatunk itt.
 A könyv böngészéséhez hasznos tanácsokat nyújt az útmutató.

 A fent látható kép nem a könyvből származik: egy korabeli képes levelezőlap, amelyen nem látható az akkor még épülőben levő Közművelődési Palota (Kultúrpalota). A derűs látképet némiképp ellensúlyozandó közlünk még egy 1912-es fényképet, amelyen az abban az évben gyakori jelenség látható: a város utcáit elárasztó Maros.

 A munkához nyújtott segítségért köszönetet mondunk Lázok Jánosnak és Pisak-Lukáts Jánosnak.


 A feldolgozás egy némileg sérült, hiányos borítójú példány alapján készült. A digitalizált és felismertetett szöveget az eredetivel összevetve korrektúráztuk, a képanyagot enyhén javítottuk. A tördelést az internetes olvashatóság kívánalmaihoz igazítottuk.
 A kiadás elsőrendű célja a szövegközlés, de a korhangulat illusztrálása végett közöljük a teljes képanyagot is (a fedőlapot beleértve, amelyet más forrásból szereztünk meg). A könyvoldalak jó minőségű beolvasása nem volt lehetséges, a hibák a szöveghez mellékelt képeken jól láthatók, ezek miatt az olvasó elnézését kérjük.
 Ugyanitt jegyezzük meg, hogy a könyv szövegét eredeti helyesírással adjuk közre, az ebből adódó nehézségek teljes tudatában. A szöveggondozásról bővebben az útmutatóban szólunk.
 A korrektúrát a kiadás időpontjában nem tekintjük lezártnak. Általában véve bármilyen utólagos javítást, kiegészítést szívesen végzünk, az erre vonatkozó jelzéseket előre is köszönjük. Ugyanígy örömmel fogadunk bármilyen észrevételt a könyvvel kapcsolatban, az impresszumban található címen.
1. kiadás szerkesztése lezárva: 2019. március 30-án.

 Annak, aki esetleg unalmasnak találja a könyv tartalmát, ajánljuk a Madárdal rádió hallgatását, az itt elérhető kép nézegetésével párhuzamosan.
 A kép az általunk beolvasott könyvpéldány 2. oldalán található, eredete ismeretlen.