Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Petőfi emléktábla.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

 A Lázár Ádám kezdeményezésére alakult és elnöklete alatt müködött rendező bizottság készittette és leplezte le a M.-V. Takarékpénztár R.-T.-nak a Széchenyi-téren levő székháza erkély feletti falrészletébe illesztett emléktáblát.
 A leleplezés 1884. szept. 28-án volt. Sorrendje:
 1. Induló a Bem-szobortól a tüzoltó-egylet zenekarával.
 2. Szózat. Énekelték a dalegyletek.
 3. Megnyitó beszéd. Tartotta Lázár Ádám. Ezalatt az emléktábla lelepleztetett és megkoszoruztatott.
 4. Szavalt Kőpataky Gyula ref. főtanodai osztálytanitó.
 5. Ünnepi beszédet mondott Lénárt József ref. főtanodai tanár.
 6. Szavalt Puskás István r. k. nagygimn. VI. oszt. tanuló.
 7. Himnusz. Énekelték a dalárdák.
 8. A tüzoltó-egylet indulói mellett visszavonulás a Bem-szoborhoz, melyet megkoszoruztak.
 Az emléktábla porosz szürke gránit, hosszu négyszög alakba csiszolva, a következő felirattal:
„Petőfi Sándor a szabadság dalnoka Maros-Vásárhelyt, 1849. julius 30-án ezen Görög-féle sarokház főtéri erkélyes termében Egressy Gáborral együtt Görög Károly és Ziegler Vilma vendégszerető házigazdák körében megreggelizvén, innét indult Bem József altábornagy kiséretében a Fehéregyháza (Segesvár) melletti csatába – hol 1849. julius 31-én eltünt.“

*

 „Itt még ember volt, innét indult ki a nagy utra, hogy csillag legyen ő; fénye örökké ragyog!
Emelte a kegyelet 1884.“
 Az emléktáblát Jablonszky Vince szobrász és müfaragó (Budapest) készitette. Az összes költségek 82 frt. 85 kr-t tettek, mely gyüjtés által hozatott egybe.
 A gyüjtésre és leleplezésre vonatkozó iratok (21 drb) a dr. Molnár Gábor ny. főszolgabiró irattárában vannak letétbe helyezve.