Berda József
összegyűjtött verseiSzerkesztette:
Urbán László2006


Első javított, bővített digitális megjelentetés a Helikon Kiadó 2003. évi kötete alapján.
A *-gal jelzett 44 vers először jelenik meg közkiadásban.

TARTALOM

A szerkesztő megjegyzései
Néhány mondat a második (első digitalizált) kiadáshoz

KÖTETBEN MEGJELENT VERSEK

EGYEDÜL [1928]

LASSABBAN...
APÁM HALÁLA ELÉ
SZIMFONIKUS ZENEKAR
ESTI LEVÉL
MEZTELEN KAMASZ A VÁROS FELETT
CSÖNDES ERDŐ: ISTEN VIRÁGZIK BENNEM!
FIATAL FIÚ TÉRDE: ÉN RÉGI MAGAM
HUSVÉTI TEMETŐ
ÁPRILISI KERESZTMETSZET
MEDITÁCIÓ
VALAKI KINEVETETT...
PUBERTÁS
A BOLOND KÖLTŐ ELÉTEK ÁLL
FÖLDRŐL AZ ÉG FELÉ
EGYEDÜL
VÁGNER JENŐ MEGHALT...
URAM, MÉLTÓBB HARCOKBA INGERELJ!
MESSZI LEÁNY: FIÚT SZÜLJ NÉKEM!
KORCSMA; CSÖND, - KÜNN HÓOLVADÁS...
A SÜKET FORGALOMBAN FIATALON DURUZSOLSZ...
ISTEN MOST MÁSRA GONDOL...
FIATALOK: ÉN A TIÉTEK VAGYOK!
FÁRADT ÉJSZAKA
TAVASZI LÁZ
ÉGŐ HÚS ZAVAROS ÉNEKE
HALOTTAK VILÁGÍTÓ ARCAI
TÖMEGSZÁLLÁS
INFLUENZA
ÉRZÉKISÉG
NŐVÉREM
KÁNIKULA A DUNÁN
GYŐZELMES PARASZT: ISTEN AJKA VAGY!
RUDNAY GYULA
KESERŰSÉG ZSOLTÁRA
KIMONDHATATLANT KIMONDANI!
BOGÁR A FŰVÖN: - ÉN!
JÓ HALÁL ÉNEKE
BETEG FIÚ OKTÓBERI ÁGYON
SELYEMFIÚ
TIZENHÉTÉVES ÖNGYILKOS
ÖREG KANONOK, ARANY ÖREGSÉG...
NYOMORÚSÁG DICSÉRETE
APÁM, NEM TUDLAK MEGMENTENI!
ÉN ELLENSÉGEM
CSÖMÖR VÁGYA

ÖRÖM [1930]

NYÁR
A BARÁTOK TEMPLOMÁBAN
Ó, FIATALSÁG!...
SZOMORÚSÁG
SZENT ÁGOSTON
ERŐSEBB A GONOSZ...
TÉLI ERDŐN
ÁLMOMBAN VEREBET ÖLTEM...
SZILVESZTERI FÜRDŐBEN
LOMBOK ALATT BESZÉLSZ...
ÖNARCKÉP: 1929.
NYÁR
KÓBOR KUTYA
TÍZÉVES VOLTAM
ÖRÖM
FIATALEMBER
GYÖNGE LEÁNY
UJJONGÁS
GYEREKEK, KACSÁK
ÁRNYÉKBAN
A KÖLTŐ ELLÁGYUL
CSAVARGÓ KÖLTŐ MAGABESZÉDJE
A LÓ, AKI KÖNNYTELEN
SZEGÉNY TÓTOK GYEREKE ÉRZI
GONDVISELÉS JÓSÁGA
HEDONISTA
A KÖLTŐ ELLÁGYUL
MEZEI VIRÁG
B. E.
KÖSZÖNÖM NÉKTEK AZ ÉLETEM
SÓHAJTOZÓ FÁK
ALÁZATOS FA
MEZEI VIRÁG

IRGALMAS SZEGÉNYSÉG [1931]

A GYERMEK ÉLNI FOG
A GYERMEK ÉLNI FOG
HARMADIK OSZTÁLY:
SZOMORÚ LÁNYOK S SZOMORÚBB FIÚK ÉNEKELNÉK
ÁRVA FÉRFI SÓHAJT
BOLDOGSÁG
ŐSZI BORONGÁS
LELKEMNEK MONDOM...
ÁRNYÉKOM KÖRÜL
VEREBEK
ÉJSZAKAI KUTYA
BESZÉLGETÉS MAGAMMAL
BESZÉLGETÉS MAGAMMAL
SZEGÉNY TESTEM, HALJ MEG!
RORÁTÉ
MERENGŐ SOROK A FIÚRÓL, AKI VOLTAM
ISTEN ELŐTT ÁLLSZ...
ÁRVA ŐSZI LÉGY
MEZTELEN GYEREK A PARTON
HARANGSZÓ MÁJUSI ESTÉN
FÁRADTSÁG
SANCTA DEI GENITRIX
MINDENKITŐL ELHAGYOTT
HALOTT APÁM ARCA
ÚRFELMUTATÁS
IRGALMAS SZEGÉNYSÉG
ERDEI TÓ ÉJSZAKA
ÖREG FALUSI PAP
BARÁTOM ARCA ÜZEN
REZONANCIA
KÉT ROKONVERS
KÉT RELIEF
KEGYELEM LÁZA
MERENGÉS
ISTEN JÓ BOLONDJA
REGGELI PENITENCIA

ÖRÖKKÉVALÓ LOBOGÁSSAL [1932]

ELŐLJÁRÓ VERS
I.
SIRATÓ ÉNEK
KISÉRTÉS ÁTKA
ELŰZÖTT KUTYA
KÖSZÖNTÉS
IMÁDSÁGOSAN
HIVOGATÓ
II.
HEVERŐ BESZÉDE
TŰNŐDÉS
VENDÉGSZERETET
DICSÉRŐ VERS
TÁMADÁS
VERS A PÉKLEGÉNYEKRŐL
TIKKADT LÁNYOK ÉNEKELNÉK
EPITÁFIUM
RÉZKARCOK
III.
ÖRÖKKÉVALÓ LOBOGÁSSAL
PIRULÓ ÖNMAGAM ELŐTT
ELÉGIA
AZ INDULAT EPIGRAMMÁJA
IV.
SZEMÉREM ALÁZATA
EMLÉKEZÉS
BESZÉLGETÉS AZ ÉJSZAKÁVAL
GYÜMÖLCSOLTÁS
PÜNKÖSD ELÉ
CSÖND
HALDOKLÓ

FÉRFIHANGON [1933]

ARCOM A TÜKÖRBEN
ÉLETEM ELSŐ PILLANATÁRÓL
SZERESS, KEZEM!
ANYÁM
A LEÁNYRÓL, AKI ELŐTTEM LIBEG...
PANASZKODÓ LEVÉL
EGY POLITIKUS ARCKÉPÉHEZ
FIAM TIZENÖTÉVES
ÜNNEPI EBÉD ELÉ
KERESZTELÉSI KÖSZÖNTŐNEK
LÁZÁLOM
VAGÁNYNYELVEN
KÉT TÉRDEM DICSÉREM MOST
KÉT ROKONVERS
FÜRDŐBEN
HÁROM SUHANC BESZÉL
A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM
TAVASZI SZÉL
ÖNMAGAD ELŐTT
SZEGÉNYSÉGEM
TAVASZI AJÁNDÉK
HÓDOLATUL
ÁLOM HALOTT BARÁTOMMAL
CSIPKÉK
Szépség
Péklegény
Titok
Biztató
Angyalszerelem
Májusi hold
Fiam születésnapjára
UTOLSÓ SZÓ

INDULAT [1935]

PIACI ÉJSZAKA
MÉSZÁROSLEGÉNY
LUSTASÁG
EGY PRÓFÉTÁHOZ
SIÓFOK
RAKONCÁTLAN GYEREK
ABA-NOVÁK BERDA-KÉPE ALÁ
NYELV
ERKÖLCS
GYEREK A VILLAMOSON
ÖNARCKÉP: 1935
A VITRIOL-CIKLUSBÓL
Szépséghiba
H. B.
Jámbor óhaj
Aszkéta
Embernek lenni...
Jövő
Szerénység
Reggel
Intés
Álarc nélkül
KAMASZÉNEK
IGY TÜNŐDÖM
I. Harminchárom...
II. Barátom: P. S.
III. Egy pillanatra...
IV. Szamár dicsérete
V. Önvád
VI. Babusgató
VII. Fantázia
SÓHAJRÓL SÓHAJRA
STRÓFÁK A NYEGLE KÖLTŐRŐL
DEMAGÓG
UJPEST
TISZTA S ROMLOTT KÉPZELETEM SZERINT
IGAZ HÓDOLAT
NE SZÓLJ SZÁM...
EGY IGAZ ASSZONYHOZ
NYÁRI ÖRÖMÖK KÖZEPETTE

EMELT FŐVEL [1937]

GÚNYOLÓDÁS
DICSÉRŐ VERS
KÓRHÁZI ÓRÁK
A SZÓSZÁTYÁRHOZ
TISZTÁN ÉS MEZTELENÜL
VIZAFOGÓ
KÉT VIDÁM FERENCES
ZÚGOLÓDÁS
BÁNYAI KORNÉL
REGGEL
TORZKÉP
A GYERMEK, AKI VOLTÁL...
ÜNNEPI ALKALOMRA
EMÉSZTÉS UTÁN
KOSZTOLÁNYI BETEG
SZILVESZTERI HAJNAL
GYARLÓSÁG ÉNEKE
ÖRÖM
EGY KÉPMUTATÓHOZ
EGY FUKAR GAZDAGHOZ
PAJKOS RÍMEK
Sütkérezés
Filozófia
Fénykép
Fürdés előtt...
Kamaszhang
Három lány
Áhitat
Tragédia
Elégtétel
Bölcsesség
Illetlenség
Szemed
Beteljesedés
Intés
Július
FÉLELEM

SÖTÉTSÉG [1939]

FANYAR VIGASZTALÓDÁS
AKI MEGHALT...
ÓDA
SZENT SEBESTYÉN SZÁZADOS
VALLOMÁS
ÖRÖK GYERMEK
OKTATÓ VERS
FÉNYKÉP
SZERESS MÁR MINKET, SZABADSÁG!
GIZELLA
TANULSÁG
ÁGY
CSOBÁNKA
MÁJUSI FÜRDÉS
MOSOLYGÓ HALÁL
SZEGÉNYSÉG
HÚSLEVES DICSÉRETE
SZÉP KOFAASSZONY
FILOZÓFIA
ELALUDTÁL
JÓTANÁCS VERSE
SZOMORÚ HÉTFŐ
S. GY. DR.-NAK
HIVATÁS
GICCS
RÉMÜLET
ŐSZ TURISTA
SÖTÉTSÉG

BÉKE [1940]

[BÉKESSÉG]
SZEMÉREM
ÉNEK A GYÖNGYVIRÁGRÓL
TE VAGY AZ, MENJ ODA HOZZÁ
MEGHALT
CSALÁNCSOKOR
BOCSÁSS MEG NEKIK!
M. L.
AKIKET ILLET
LECKE
SZEMÉLYES VERS
VÉGRE EGYEDÜL
HÓPELYHEK
Halotti fénykép
Félálomban
Békesség
Felelet
ÉDES PIHENÉS
NYÁRI VERS
VÉGSZÓ

ÖRDÖGNYELV [1941]

HALLGASS
ÖNZŐ SZAVAK
KÉP NAGYANYÁNKRÓL
MELEG VAN
BOLDOGULT DOLGOKRA EMLÉKEZÉS
PÉLDÁZAT
KÖSZÖNET
KI INNEN...
DICSÉRET
BÁR VOLNÉK EGYÜGYŰ
EGY ELBIZAKODOTTHOZ
KÉT SZELÍD STRÓFA
ÉHSÉG
SZÉP KACSA DICSÉRETE
MACSKA
ÖRDÖGNYELV
I. FEKETERIGÓ
II. JELLEMRAJZ
III. ÖNDICSÉRET
IV. MEGNYUGVÁS
V. ALTATÓ
VI. KÖZÖNY
BOROCSKÁT DICSÉRŐ ÁJTATOS SZAVAK
MÉRLEGEN
UTÓSZÓ

FÉNY ÉS ÁRNYÉK [1943]

HAJNALI ERDŐ
TÖRÖTT BORS
I. Remekművek
II. Erény
III. Hangjáték
IV. Negyven év
V. Időjárás
EGY KÖVÉR ASSZONYRA
VALLOMÁS
EGY FEJFÁRA
TÉLI ÁLOM
BIZAKODÓ LEVÉL VEREBÉLYRE
ANGYALFÖLDI RÍMEK
ELMÉLKEDÉS
HÁROM ROKONVERS
Sírvers
Menedék
Szegény ördög szava
KESERŰ VERS
MIN TŰNŐDSZ?
EBÉD KÖZBEN FILOZOFÁLVÁN
A FINOM TINORÚGOMBA DICSÉRETE
EGY SZEGÉNY BOLDOGTALANHOZ
BESZÉLGETÉS EGY TÚLVILÁGI KÖLTŐVEL
BŰNBÁNATFÉLE
MAGASZTALÓ ÉNEK EGY ANGYALI TÉRDRŐL
EGY GYÁVÁHOZ
BÖLCSELKEDÉS
NYELVÖLTÖGETÉS
EGY HAZUG BÁLVÁNYHOZ
BÜNTETÉS
EMLÉKEZZ...
VASÁRNAPI ÖRÖM
TISZTÁLKODÁS KÖZBEN
NAPSÜTÉSBEN
ANDRÁS
BUDAPESTI GYÓNÁS
FORMA
BUCSÚZKODÓ VERS
KÖTÉLTÁNC

BERDA JÓZSEF VÁLOGATOTT VERSEI [1944]

ÁMULAT

ÉGŐ ÉVEK FÖLÉ [1949]

ÉNEK AZ ERDŐRŐL
BITANG ÁLLAPOT
HASONLAT
GYERMEK
LAMENTÁCIÓ
A FIATAL KATONÁHOZ, AKIT BESOROZTAK
PENITENCIA
SZOMORÚ SORSBAN
PANASZ
ALTATÓ VERS
NYOLC IGAZ SOR M. SZ. NEVÉRE
SZÁGULDJ, SZABADSÁG!
LEGYŐZHETETLEN PÉLDA: FRANCIAORSZÁG
EGY GERMÁN GYÚJTOGATÓRA
KESERŰ SZAVAK
ÉGŐ SZAVAKKAL HIVLAK
KONOK VÁLASZ
LECKE A NYELVRŐL
ÉRZÉKENY VERS
EGY TÁVOLI ASSZONYHOZ
EGY ORVTÁMADÓRA
BÁTYÁM HALÁLÁRA
RÉMURALOM: 1944
UTÓSZÓ EGY MŰTÉTHEZ
ÁPOLÓNŐ
TÉL GYŰLÖLETE
ESZTERGOM SORSÁN TÜNŐDVÉN
A CSEREPES FIA HALT MEG
HÁLA
FANYAR HANGÚ GYÓNÁS
MAGASZTALÓ
PILLANATNYI SZOMORÚSÁG
BIKFIC
TITOK
GYERTYA MELLETT
TÜRELEM
ÉRZELMES SÍRFELIRAT
EGY KORCSMÁROSNÉRA
BUDAPEST, VÁCI-ÚT 140.
GERMÁNIA CIMÉRE
VÉGRE
"ÉHES DISZNÓ MAKKAL ÁLMODIK"
EGY TÖMÖTT LIBÁHOZ
BÖJTI STRÓFÁK
BOLHAROHAM
VÁNDOROLJ KÉPZELET!
EGY NEMESHANGU KÖLTŐRE
ELÉGIA
MEGBÉKÜLÉS
KASSÁK LAJOS ÖSSZEGYÜJTÖTT VERSEI FÖLÉ
SZÉGYEN
GYÖRGY OSZKÁR JELTELEN SIRJA FÖLÉ
ILLETLEN MŰVELET
HIÚSÁG ELLENI INTÉS
ELMULT VILÁGNAK ÜZENVÉN
UNDOR
SZÓLJ SZÉP SZAVUNK: SZABADSÁG!
RÉSZVÉT
KÜLÖNÖS IDILL
SZÉPSÉG
ÉGI ÉNEK IGAZÁVAL
KÖVÉRSÉG DICSÉRETE
TAVASZI ÜDVÖZLET
ÁRADOZÁS
TANUSÁG
NEVETÉST DICSÉRŐ
MEMENTÓKÉNT
BORONGÁS
SZÁMVETÉS

ÉLJ ÉS ÉNEKELJ! 1924-54 ]1954]

A VITRIOL-CIKLUSBÓL
VALÓSÁG
BARÁTKOZÁS
SÍRVERS NAPFÉNYBEN
ÉGŐ SZAVAK
ANGYALFÖLDI ISKOLA EMLÉKKÖNYVÉBE
MÁJUST MAGASZTALÓ
EGY CSOKOR EPIGRAMMA (1950-1954)
HASONLAT
FELELJ!
EGY IGAZ EMBERRE
ÉLJ ÉS ÉNEKELJ!
NYELVÁPOLÁS
ÖNARCKÉP
VÁLTOZATOSSÁGOT!
RŐFRE?
AZ ÚJ ÉPÍTKEZÉSEKRE
EGY BUKOTT SPORTMECENÁSHOZ
ILLYÉS GYULA VERSEIT OLVASVÁN...
EGY ÖNTÖDEI MUNKÁSRA
EGY KISLÁNY SZÜLETÉSNAPJÁRA
ANGYALFÖLDI BULGÁR KERTÉSZEKRŐL
APÁM FÉNYKÉPE ALÁ
OKULÁSRA OKTATÓ
ÓRIÁS-PAPRIKÁK
RADNÓTI MIKLÓST IDÉZVÉN
BÖLCSŐHEGYI KIÁLTÁS
ÜZENET
RAJONGÁS
TAVASZT KÖSZÖNTŐ KÉT VERS
DERŰ RAGYOGJON!

OSTOR ÉS OLAJÁG [1957]

VERSEK
KÉPESLAP BAKONYBÉLRŐL
KÉPZELŐDÉS
SZENTGYÖRGYPERESZKE
MERENGÉS
KÉT STRÓFA A HALÁL HOMÁLYA ELLEN
ARRÓL, KI A SZOMORÚSÁG SZÁRNYÁN SZÁLLT EL
MÁJUSI MÁMOR
KRÚDY SÍRHANTJA ELŐTT
PANASZ
AZ "ARCKÉPCSARNOK" CIKLUSBÓL
Egy kiváló faszobrászunkhoz
Két professzor
KÜLÖNÖS KALAND
GYÓNÁS
MAGAM INTÉSÉRE
BOLONDORSZÁGRÓL
ELÉGIA A KÁLYHÁRÓL
VEREBEKKEL BESZÉLŐ
VISEGRÁDI VARÁZSLAT
NYÁR
1955. AUGUSZTUS
CSALÁNCSOKOR
GYÁSZBAMERÜLÉS
JÓÉTVÁGYUNK NEVÉBEN!
ELMÉLKEDÉS EGY BADACSONYI DIÓFA ALATT
KERESZTLEVÉL-TÁNC
GÁTLÁS NÉLKÜL
KRIPTÁK KÖZÖTT
A SOMLÓ TETEJÉN
A FÓTI TALÁLKOZÓKRA
ELRÉVEDÉS
ÓDA A LEGÖRÖKEBB VILÁGNÉZETHEZ
EGY MINTAASZTALOS FEJFÁJÁRA
HAJNALODÁSRA
LEGENDA A PÖFETEGRŐL
EGY FELEJTHETETLEN EMBERHEZ
BORNAK UDVAROLÁS
KODÁLY
BORBÉLYMESTERSÉGET DICSÉRŐ
GÉVAGOMBA
OSTOR ÉS OLAJÁG
EGY ÖNIMÁDATTÓL MEGSZÁLLOTTHOZ
HALLD CSAK!
ÍGY NÉZEL KI!
NYILATKOZÁS
PANASZKODÓ
ÖTLETNÉL ŐSZINTÉBB
LECKE
EGY MEGCSONKULT PARASZTKÉZRŐL
ÍGY EMELKEDJ!
AMILYEN A VETÉS...
ERŐLKÖDÉS
BÉKESSÉG LEGYEN!
EGY FURCSA NÉVRŐL
JELLEMZÉS
SÓHAJTÁS
EGY BORMÉRÉS VEZETŐJÉHEZ
FALÁNKOKNAK SZÓLÓ
"CSEPP A TENGERBEN"
KÉTKEDÉSFÉLE
FIGYELEM!
PÉLDA
MADARAK SZAVÁVAL SZÓLÓ
EGY ELBIZAKODOTTHOZ
BUZDÍTÁS
EGY VOLT "MECÉNÁS"-RÓL
SZERÉNYSÉGRE INTŐ
GYŰLÖLET ELLEN SZÓLÓ
EGY BANKÁRFÉLÉRŐL
EGY FINNYÁS "SZENTFAZÉKHOZ"
DRÁMA
KUTYABESZÉD
VISSZAFELESELÉS
SORS
EGY FARIZEUSHOZ
DÖMÖSI "DRÁMA"
EGY FAFEJŰHÖZ
EGY-KÉT TÚLMOHÓ EMBERFÉLÉHEZ
EGY PAPUCCSÁ VÁLT MŰVÉSZHEZ
TÜKÖR ELŐTT
KÉT HELYTÁLLÓRÓL
GREGORIÁN
KÉT FISKÁLIS-VETÉLYTÁRS SÍRFELIRATAKÉNT
EGY 80 ÉVES "ÖREGEDŐRŐL"
EGY GYÓGYÍTHATATLAN ÁTKOZÓDÓRA
TÁNCOLJ!
VÁLTOZÁS
BÉKÉRE BUZDÍTÓ
SZEBBRE INTÉS
TÉLI RÉM
KOMIKUS KÉP
ÖRÖM
NYUGALOM
VÁLTOZAT SZÉPSÉGE
AMIK VAGYUNK
EPERPÁLINKA
EGY VOLT KORMÁNYFŐTANÁCSOSRA
ÍGY TERMÉSZETES
EGY KÓBOR KUTYÁHOZ
ANYANYELVÜNK
REALIZMUS
EGY KÖVÉR KARTÁRSRA
VILLAMOSBAN
EGY KENETTELJES MINDENTTUDÓHOZ
EGYSZERŰ RÍMEK
BÉKEVÁGY
INTELEM
EGY TÚLIGYEKVŐRE
ÉVŐDÉS
SZÜLETÉSNAPI SZÁMVETÉS
DISZNÓK, KACSÁK, LIBÁK
ÍGY VAN
EMLÉKEZÉS EGY VISEGRÁDI VILLA ELŐTT
EGY-KÉT VOLT GRÓFRA
TANÁCSADÁS
PRÓBÁLD MEG!
EGY RIDEG ÜZLETEMBERRŐL
BÉKÜLJÜNK KI!
AZ 50 ÉVES ILLYÉS GYULÁHOZ
NOHÁT!
NAPLÓJEGYZET
PARANCS
FÉNYKÉP
TERMÉSZETESSÉGRE INTŐ
SZÁZADUNK NEVÉBEN
GYÓGYÍR
INTELMES INDULATTAL
HOVÁTARTOZÁS
A HERVADTHANGÚAKRA
MEREVEKRŐL
EGY ZÁRKÓZOTT KÖLTŐHÖZ
BOLDOG ÁLLAPOT
ÍGY MÉLTÓ!
NEHÉZ
LOBOGÁS
PÁRBESZÉD
A SZOBARABRA
NYÁR ELÉ!
KÉPECSKE
ÉBERSÉG
JÓTANÁCS
INTELEM
ANGYALFÖLD EGYKORI KÜLNEGYEDÉRŐL
VENDÉGLÁTÁST VÁRÓ VERS
SZERETET
KÖLTÉSZETÜNK KEGYHELYE: KISKŐRÖS
SAJNOS
CSAK FÖLJEGYZÉS
TÜKÖR
HŰSÉG
EGY ANYADISZNÓ DICSÉRETE
KÖZMONDÁS-TOLDÁS
ÍRATLAN TÖRVÉNY
AMI TERMÉSZETES
ILYEN CSERE NINCS!
KEMÉNY KÉRDÉS
EGY MÁSODVIRÁGZÁSÚ ASSZONYRA
EGY RANGHAJSZOLÓRA
EGY AKADÉMIKUS SZOBRÁSZUNKRÓL
"ÍZLELVÉN NYELVÜNKET" CIKLUSBÓL
1. Egy derűs névre
2. Így szebb!
3. Egy szép névre
4. Feljegyzés
SZOBRÁSZOKRÓL SZÓLÓ HÁROM LELKES LÉLEGZET
Egy szobrászhoz
Utóirat a "Tihanyi Pásztor"-hoz
Egy szoborcsoport alkotójáról
KÉT KESERŰ KÖPÉS
I. Ámen
II. Egyetlen "kitüntetésem"
A LÉLEK ÁRADÁSÁNAK DALLAMAIBÓL
Egy Kodály-hangverseny utóirataként
Sóhajtozás
Így van
Éljen a gyermek!
HENTESEKET BUZDÍTÓ
ÁLDÁS
GENIUS LOCI
EGY ÍNYENC STRÓFÁIBÓL
Fűszert magasztaló
Élvezés
Mérték
KAMASZKODÓ KÉT KÉTSOROS
BITANG BORT ÁTKOZÓ HÁROM SZAKASZ
RÖVID NADRÁG
VÁNDORÉNEK

ÍGY IGAZ! [1961]

EMBERI ARCOK
ALKU NÉLKÜL
RITKA LÁTVÁNY
CSAK ENNYI
ELŐSZÓ
A PÚPOS MŰHELYFŐNÖKRŐL
A VALÓDI VETERÁNHOZ
HAGYD ABBA!
EGY DERÉK KELMEFESTŐRE
JUHÁSZ GYULÁRÓL
ORVOS BARÁTUNK HALÁLÁRA
CSENCSIK BÁCSI
MEGNYUGVÁS
HETVENKEDÉSSEL
FIATALOKHOZ
EGY HOSSZÚ UTAZÁS UTÓIRATAKÉNT
VALAKIHEZ
GY. A.
MEGÁLLÁST! PIHENŐT!
EGY ÉV UTÁN MARGIT NÉNIRŐL
B. F.
GADÁNYI KOPORSÓJA FÖLÉ
VILÁGOSSÁGOM SZERINT
BÉKESSÉGET
NEHRU
EGY VIDÉKI UTCAI VILLANYLÁMPÁRA
FURCSA!
VILÁGOSSÁGOM SZERINT
ÍGY IGAZ
HŰSÉG
SZELLEMIDÉZŐ
PRÓBÁLJUK MEG!
TÖBBET! KÜLÖNBET!
HÁT ÍGY VAN
FRICSKA
ÉLJÜNK?
A CSEH-TÓT IVADÉK SZÓL ÍGY
BOLDOG BARANGOLÁS
MAGYARKÚT, 1958
LEGÁRVÁBB GYÓGYFÜVÜNK DICSÉRETE
TELET ÁTKOZÓ
FURCSA
1958 MÁRCIUS TELÉN
BÖRZSÖNYI ELMÉLKEDÉS
MÁRCIUS VÉGÉN
NYÁRI MERENGÉS
A PAPRÉTI TÖBBSZÁZÉVES TÖLGYFÁHOZ
ÜZENET BALATONFÜREDRE
VÖRÖSKŐ
FÜREDI FELLÁNGOLÁS
BULGÁRIA
D. CSAVDÁR
VASZIL IVANOV
TALÁN ROKONUNK
MINTHA MESE VOLNA...
MACSKÁNKRÓL
EGY KENDERMAGOS TYÚK DICSÉRETE
EGY VERÉB HALÁLÁRA
LÉGY
TALÁN ROKONUNK?
EGY ÖREG KUTYÁRÓL
MUSZÁJ KIMONDANI
HASONLATRA HASONLAT
ENYELGÉS
NÉKED NEM ÁRT!
AMI SZOMORÚ
BÍRÁLAT
EGY BOSZORKÁNYFÉLÉHEZ
MEGJEGYZÉS
SZÜLETÉSNAPOMRA
VÁLASZ
ÁPRILIS
OKOSSÁGRA INTŐ
MUSZÁJ KIMONDANI!
BAGÓBŰZ ELLEN
JELLEMZŐ
OKTATÓ
VIGYÁZZ!
INTÉSKÉNT
VALLOMÁSFÉLE
CSODÁLATOS
EGY TANAKODÓHOZ
EGYNÉMELY FIATALFÉLÉKHEZ
NOHÁT!
ÉSZREVÉTEL
KÖSZÖNET
MEREV NYELVÉSZKEDŐKRŐL
ŐSZINTESÉG
EGY VIDÉKEN ÉLŐ TUDÓSHOZ
DERŰS "KRITIKA"
EGY TÍMÁRMESTERFÉLE KIENGESZTELÉSÉRE
LIBATÁNC
A ZSÖRTÖLŐDŐRE
TÜNŐDÉS
ÉRZELMES VALLOMÁS
ÉRZELMES VALLOMÁS
GYÖTRŐDÉS
BORRAL ENYELGÉS
ZSÍROSKENYÉR
REMÉNYKEDÉSFÉLE
BIRKAPÖRKÖLT
HÁLAKÉNT
KORHOLÁS
JÁNOSRETEK
LÁTOMÁS
SOMLÓRÓL SZÓLVÁN
TÚLZÁSRA BUZDÍTÓ
KÜLÖNÖS
EGY VENDÉGLÁTÁSRA
AMI GYÓGYULÁST AD
ÁTKOZÓDÁS
SZENTGYÖRGYHEGY
TISZTELETLENSÉG NÉLKÜL
TÉLI FÜLŐKEGOMBA

ÉGNI! ELÉGNI! [1964]

ÁRVASÁG
UTÓIRAT A SZOBAASSZONY HALÁLÁHOZ
A hiéna rokonság
Tanúlság
Egyedül
Visszatért vigasz
Egy evilági mentőangyalra (S. L.)
Temetés és szüret után
A SOK-SOK BOLOND SZÁGULDÓRA
EGY GARASOSKODÓRA
A MINDIG MOSOLYGÓ MANICZA SÁMUELRŐL
EGY TÜRELMES APÁRÓL
KUTYANYELVEN
IGAZ?
HEJ, HAJRÁ!
SZOKD MEG!
VALÓSÁG
KÉT KÜLÖNFÉLE ŐRÜLETRE
EGY FURCSA VALAKIRE
ŐSZ
JAZZ
KÉKESTETŐN
EGY GŐGÖS FUTBALLISTÁHOZ
A "NAGY" MECCS ELÉ
VÁLASZ
RÖGZÍTÉS 1952-BŐL
FIGYELJÉTEK!
BONYODALOM
60 ÉV
LÁTLELET
KÖNYÖRGÉS
KÉTSZER KETTŐ: - NÉGY!
TANÚLSÁG
SZÁMADÁSFÉLE
LIBAKÖRMENET
TÉNY
ELÉG VOLT!
ENYELGÉS
MEGSZÁLLOTTAKNAK SZÓLÓ
ORVOSSÁG HELYETT
FOGALMAZÁSFÉLE
DERŰ
SZERÉNYSÉG
PRÓBÁLD MEG!
ILYEN IS VAN
GONDOLKOZZATOK!
VÁD
ÉRZELMEK HANGJÁN
REJTÉLY
ELRÉVEDŐ SOROK
EGY BORPINCE FELIRATAKÉNT
ILYEN IS VAN
HAGYJÁTOK ABBA!
TORZKÉP
BARANGOLÓKHOZ
PONTOS PONT
LESZÁMOLÁS
NÉZD!
NESZE SEMMI...
ELÉG VOLT!
UGRATÁSOMRA
BÚCSÚSOK
BALATONFÜREDI VÁLTOZATOK
Szerencse
Sajnos
Örömünknek oka
Feneségről
Nevetésként
Hatvan év szégyene
Két lóhoz
Morzsaosztogatáskor
Az adjunktusra
Savanyúvíz
Gyarlóság
Egy kedves kutyáról
KIÁLTÁS ÉLETÜNKÉRT
EGY GYATRA BÁLVÁNYRA
ÍGY IS, ÚGY IS?
EGY KÜLÖNÖS LÁTVÁNYRA
MÁR ÍGY VAN
ÍGY LESZ?
EX CATEDRA
A "FEHÉR FÉNYEK" FESTŐJÉRE
BALESETI SZOMORÚSÁGOM SZAKASZAIBÓL
Aludni
Egy gyógytanárnőre
Szalad az idő
Nosztalgia
Vigyázz!
Fanyar mosolyként
EZ IS VALÓSÁG
BAJ
KEGYETLEN KÉRDÉS
IGAZ?
ÍGY VAN JÓL?
ÚGY KELL NEKI!
VÁLASZKÉNT VALAKINEK
M. J.
CSÚFSÁGODRÓL
KÉT MEGHALT BARÁTOMRÓL
EGY EMBERRŐL
MÉLYBE MERŰLVÉN
VESPERA ESZTERGOMBAN
KÉTSÉGBEEJTŐ!
TÜRELEMRE INTÉS
EJNYE
EGY APOSTOLFÉLÉRŐL
ÚGY AHOGY
HULIGÁNOKRA
SZOMORÚ
TÉL ELÉ
EZT AKARD!
MAGATARTÁS
MÉRLEG
NE IJEDJ MEG
MEGJEGYZÉS
TÉPELŐDÉS
FÉNYKÉPFÉLE
ELMÉLKEDÉS
ELMÉLKEDÉSFÉLE
EZ A SZEBB!
AZ ÓBUDAI ANKERSCHMIDTHEZ
EGY HARSÁNY HANGRA
EGY MAGASRANGÚ JAMPECRA
V. P.
EGY EGYÜGYŰ EGYENRUHÁSRA
ÍGY IS, AMÚGY IS LEHETSÉGES
KÖD, VAGY A NAP?!
VEREBEK
PETŐFIESKEDVÉN
EGYNÉMELY FIATALFÉLÉKRE
A "BORONGÁS" CIKLUSBÓL
Zenét! Zenét!
Borongás
Búcsúzkodás
1962. március 19.
FINTOR
VÉGSZÓKÉNT
A "KESERŰ STRÓFÁK" CIKLUSBÓL
A hűtlen hatvanadikra
Egy elmaradt valamihez
"Jutalom"
Egy puli pusztult el
1902-1962
Öregség
Számvetés
EGY BEKÉPZELTHEZ
LENDÜLET
IRGALMAT!
TÚLSOK!
IRAMODJ CSAK!
EMBERSÉGÜNK NEVÉBEN
OKULJ MÁR
MIÉRT?
VISSZAÜTÉS
ÍGY LEGYEN!
SZEMÉLYES PANASZ
BÉKESSÉGET!
KI TUDJA?
EGY EGYHELYBEN TOPORGÓRA
MÉLTATLANKODÁS
KARTOTÉK
PIHENTETŐ SZAVAK
GYÖNYÖRŰ!
PORTRÉ
BABITS
VALLOMÁS
MAGAMRA MARADTAM?
FEKETEHEGY
VALÓSÁG
A HAZA GYOMRA NEVÉBEN!
KÉT KIVÁLÓ ÖREG EMBERRŐL
SZALADJATOK SZABAD SZAVAK
Epikuros
Egy felemásra
Egyedül
Gőg nélkül
ÚJPEST, GELLÉRT UCCA 31
IRAMODJ MÉG!
ÉRTETLENSÉG ELLEN
NEM SZÉP!
HIVATÁSRA BUZDÍTÓ
SZESZÉLYES STRÓFÁK
Pillanatkép
Elképzelhető?
Ez is "recept"
Fejfaszövegként
Megérdemelted
"Játék"
Május
Konokság
Talán "durva" így?
FIATALSÁG
A LEDŐLT SZÍLFA HALÁLÁRA
BAJ
"LÁTVÁNYOSSÁG"
IGAZ-E?
A NAP DICSÉRETÉRE
EGY SZONDI UCCAI LEBOMBÁZOTT HÁZRA
ÁBRÁNDOZÁS
TÖBBET!
EGY IRODALOMTÖRTÉNÉSZHEZ
FORRONGÓ FUTAMOK
KÖNYÖRGÉS
EGY ELKÉNYEZTETETT NAGYKÉPŰRE
ÉLNI!
TALÁN ÁLDÁS
KÉT ROKONVERS
"REALIZMUS"
HIRTELEN HALÁL
TERÉZ
ÖREGKORI MEGJEGYZÉS
VISSZAVÁGÁS VALAKIFÉLÉNEK
Több, mint harminc éve
Tömörebb formában
Szomorú szavak
Gond
Megfagyott egy egér
ÚJABB SZOMORÚSÁG
A "VITRIOL" CIKLUSBÓL
Csak azért is!
Rondaság
Változás
Irigykedésféle
Érzelmes sorok
HÁT LEGYEN ÍGY
ELMÉLKEDÉS
ÉSZREVÉTEL
NAPLÓJEGYZET
"ELVITTE A HUZAT"

SZÁGULDJ, SZABADSÁG ]1974]

ELŐSZÓ
SZEMTELENKEDÉS
FIATALSÁG
GYÖTRELEM
ÖNKÍVÜLET
FÉRFIMÁSODVIRÁGZÁS IDEJÉN
EGY HÁBORÚS USZÍTÓHOZ
SZERETŐM ÖTVENÉVES ASSZONY
NEMZETSIRATÓ
BOLDOG SÓHAJ
A KÖLTŐK MINISZTERÉHEZ
ELÉGTÉTELKÉNT
TÖREDELEM
KEGYELETSÉRTÉS
IRGALMAT!
KÜLÖNÖS...
KÖRÜLBELÜL

BERDA JÓZSEF VÁLOGATOTT VERSEI [1980]

ELŐSZÓ HELYETT...
TESTVÉR! IMIGYEN SZÓLOK HOZZÁD:

PERIODIKÁKBAN MEGJELENT ÉS KÉZIRATBAN MARADT VERSEK

ÖRÖKKÉVALÓ SZAGOK ÉNEKE
BETEGEN
"A TEMPLOM VÉN EGERÉNEK"
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
SZOMORÚ LÉLEK
GYERMEKI TAVASZ
DIÁKMISÉN
A SZELLEM NEVÉBEN!
VALLOMÁSKÉNT
EGY DERÜS KANONOKRA
A SZABADSÁG SZÉP NEVÉBEN
SÁROSPATAKI KÖSZÖNTŐ
NÉPHADSEREGÜNKET KÖSZÖNTŐ
BIZTATÓ
ÍGY LEGYEN!
SZABAD ERDŐN JÁRVÁN
PÉLDA
BOLHA DOLGA
MACSKA
EGY CSIPKELŐDŐRE
FIATALEMBER
SÓVÁRGÁSFÉLE
EGY ELFELEDETT SIRRA
FIGYELMEZTETŐ
EGY RÉSZEGRE
PÉLDÁZAT
CSORDÁN KIVÜL
FOHÁSZ
KIRAKAT-ÁLOM
EGY ÉGŐ SZAVÚ KÖLTŐRE
ÉLEK, ÉHENHALOK-E?
EGY MECÉNÁSHOZ, AKI ROSSZ KÖNYVEKKEL SEGÍTETT RAJTAM
MEGJEGYZÉS
KASSÁK
NÉVNAPI ÜZENET
A "HUNCUT HANGON" CIKLUSBÓL
MERENGÉS-FÉLE
EGÉSZSÉG
EGY ICINYKE-PICINYKE RAKÁSHOZ
DICSŐSÉG
RAJTA HÁT!
HARSÁNY HANGON
TANÁCSKÉNT
JÓTANÁCS
MULATSÁGOS ESET
FALÁNKSÁG
MEGNYUGVÁS
E. PÁL HG.
MEGJEGYZÉS
LEGÉNYKE
EGY KÉRDŐÍVRE
SZOMORÚSÁG
IGY VAN
SZEMÉREM
TORZKÉP
ELMÉLKEDŐ ÁLMÉLKODÁS
MEGJEGYZÉS
ÁHITAT
UTÓSZÓ
KIVÁNALOM
BIZTATÓ
EZ KOMOLY
(SEMATIKUS SÜLETLENSÉGET...)
OKULTUNK?
IRIGYLÉSRE MÉLTÓ
[PÁLINKÁK PÁPÁJA...]
A "HALLGATÓ" KÖLTŐHÖZ
[VEGYÉTEK TUDOMÁSUL...]
[KÖVÉR KURVÁK KÁPOLNÁJA...]
[A TERMÉSZET SZAVÁVAL...]
[ÉLŐ KÖLTŐTÁRSAIM...]
[NE HAGYD CSERBEN...]
[ERŐSEBB EMBERSÉGRE...]
[ITT SZOMORKODIK...]
[MONDD - MATERIALISTA MÓDON...]
[EGY ERDÉLYBŐL IDESZALAJTOTT...]
EGY ÁLSZENT BOSZORKÁNYRA
[E SZERÉNY KIS SZOBÁBAN...]
[SÁNTA KÓBOR KOMONDOR...]
[NYUGTALAN VALAGU...]
[HOGY EZ AZ ORSZÁG...]
[NAGY A HUZAT...]
[HOGY KI AZ A...]
[KÖSZÖNÖM GONOSZSÁGOD...]
[MUKI KUTYA...]
[HATÁRTALAN HAZUGSÁG...]
[KÖPJETEK SZEMEN...]
TRIVIÁLIS
EGY TÖRTETŐRE
PROFÁN HASONLAT
ÖRÖM EZ?
"RUHA TESZI AZ EMBERT?"
ELHIHETŐ?
EGY HOSSZÚ HALDOKLÁS ELÉ
A "CSALÁNCSOKOR" CIKLUSBÓL
EGY MAGOLÓ MAJOMFÉLÉHEZ
Ó SZEKTÁK! SZEKTÁK!
MEMENTÓKÉNT
GY. I.
CSODA
REVERENDA
ELÉGTÉTELT
AZ ÚJ VESZPRÉMI PÜSPÖKRE
SZT.[ÁLIN]
["LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EMBER..."]
[OLY MAGAS MÁR...]
[KICSINYT KEVESEBBET...]
[ÚGY TISZTELJÉTEK...]
[SE CIONISTA...]
[BOSSZÚÁLLÓ POLGÁR...]
[HÁT NEM OKULTOK...]
MÓRICZ ZSIGMOND
[SOK BITANG BURZSUJNAK...]
[KÖRMÖNFONT KÁRTYAJÁTÉKOS...]
[BUDAFOKI PINCÉK...]
M.I.SZ.
[NEM KÉJES ÁLLATI...]
PÁRTISKOLÁS DARVAS SZILÁRDNAK
PÁZMÁNY
IMA
[PÓKHASÚ POLGÁROKBÓL...]
[NEM IGAZ, HOGY...]
A KALAPÁCSOS-"KULTÚRPOLITIKUSHOZ"
[ÚJRA AZ EPIGRAMMÁK...]
EGY TANULÉKONY TÖRPEPAPAGÁJRA
ÍGY LEGYEN!
RÖNTGENSZEMMEL
(SZOKD MEG...)
IRODALMON KIVÜLI KIVÁNATKÉNT
KATONÁK
VÁDBESZÉD
[MIKÉNT AZ ÉJI LEPKE...]
RÖNTGENLELET
[OLYAN, MINDEN EMBERTELENSÉGET...]
KOSSUTH TÚLVILÁGI ÜZENETE
LEVITÉZLETT NEVEK FÖLÉ!
[MINT MINDIG: MOST IS...]
KÖZHELYEK HELYETT
ÉRDEM SZERINT
EGY TÚLMOHÓ KÖLTŐ-FÉLÉRE
[LÉPJ KI SZELLŐTLEN...]
TOTÓ-IRODA ELŐTT
[NEM CSAK A JÖVŐBEN...]
ÖNKIVÜLET
MÁR MEGINT ITT TARTUNK?
[FIATALSÁG GYÖNYÖRŰSÉGE...]
A BODAJKI BÚCSÚRÓL
AMOR SANCTUS
EGY ÁLSZENTRŐL
BÉKEKIÁLTÁS
[CINIKUS CIONISTA...]
[SAJNÁLOD, HOGY NEM VAGY...]
[A NEMZETGYILKOSOK...]
[KÉTSZÁZMILLIÓ...]
[MIÉRT ERŐSZAKOLJÁTOK...]
[A BARBÁR OROSZOK...]
[IMMÁR EGYETLEN...]
[CSAK ÉLŐ ÉLMÉNYEIDRŐL...]
[MILY FURCSA...]
N.I. [NAGY IMRE]
[ADOM-VESZEM ÁRÚ...]
[SZOCIALIZMUS CÍMÉN...]
[AZELŐTT GRÓFOK...]
[SE TESTI, SE...]
[A KEGYETLEN KLIKK...]
RIDEG SÁNDOR
DRÁMAI ISMÉTLŐDÉS
EGY "SZENT FAZÉKRA"
B. GÁBORRÓL
[SZÓLAMOKAT SZAJKÓZÓ...]
[MINT EGY BŐSZ...]
JELKÉP
[ÍRTAM MINDEZT...]
[CSAK A KRAJZLEROS...]
A KÉT ÖNZŐ DUDÁSRÓL
[TISZTELJÉTEK...]
[BÜDÖS VAGYOK...]
[SE A TÚLCUKROS...]
[GYÖNYÖRKÖDSZ A...]
B.B.
ÖRÖK TÖRVÉNYKÉNT
[FINGGAL FŰTENI...]
EGY RÉMHÍRRE
EGY BORBÉLY-VÉRTANURÓL
EGY KEGYETLEN KRAJZLEROSRÓL
EGYSZERŰ RÍMEKKEL
[NEM VOLT ÉRDEMES...]
EGY TÖKFILKÓRA
[MOST MEGINT MEGCSAVARHATOD...]
EGY ROSSZ ORVOSRÓL
AMEN
[TEJBEN PIRÍTOTT...]
GALAMBOK SZERETNEK
[SZÉDÜLETESEN SZÉP...]
[EGY ICINYKE-PICINYKE...]
[BŐCSÖCSŰ LÁNYOK...]
[JAJ HASIKÁNK...]
[MÉRT SÍRSZ...]
BÁRDOS LAJOS
SZOMORÚ
[HA MÁR NEM LESZ...]
ÉGŐ KEGY
BORZALOM
EGY KÖLTŐRE
FURCSA EZ!
KÉT "KEGYETLEN" KRITIKAFÉLE
FORRONGÓ FUTAMOK
GYERMETEG ESET
RECEPT
FINTOR
PAJZÁN GYERMEKRÍMEK
MEGKÖNNYEBBÜLÉS
SZEMÉRMES KÉRDÉS
HŐS
MENEDÉKHELY
NYUGTALANSÁG
FÜRDÜNK
TÜNŐDÉS
ONÁNIA
VIGYÁZZATOK!
GYEREKSÉGED ÉKESSÉGE
IDILL
FIATAL VÉRÜNK
HA LEVETKŐZNÉK...
LEÁNY AZ ÁGYBAN
TAVASZ ÉBREDÉSE
MEGTÖRTÉNT
GYOMOR DICSÉRETE
BUCSUVERS
JÁTÉK
[Ó,GYÖNYÖRŰ REGGEL!...]
[GÜRCÖLNI LEHET...]
[AZ IRODALOM...]
[EZEK A FIÚK...]
PÉCS
EGY BÁLVÁNYHOZ
IGY KÜLÖNB!
FELEMÁS POLGÁRI POLITIKUSOKRA
TANÍTVÁNYOKRA
[KIVERT KÓBORKUTYA...]
[KEVÉS HARAG...]
[FÁJDALMAS GÖRCS...]
BIZTATÓ
INGERLÉS
TETTENÉRÉS
BIZTATÓ SZAVAK EGY FENKÖLT ASSZONYI LÉLEKHEZ
KORHOLSZ S MEGKÍSÉRTESZ VÉGÜL
PARLAGI CSOKOR
FORMALIZMUS(?)
VIDÁMAN VITÁZZ!
MAGYARÁZATKÉNT
BÓKA LÁSZLÓ
ÉHSÉG
[CSINADRATTA...]
[NAGYKÉPŰ, SZEMTELEN...]
ADY
VÖRÖSMARTY-TÉRI PLATÁNOK
M.N.
I. PÁL
[A LATIN SZELLEM...]
[CSAK ÚGY LESZ...]
[HEJ HAJCSÁROK...]
PETŐFI ÉS VÖRÖSMARTY
EGY KOSZTOLÁNYI-VERS UTÓIRATAKÉNT
[A MAGATARTÁS MÉLTÓSÁGÁVAL...]
[EGY KEVÉSKÉT...]
[EGEKIG LENDÜLT...]
[ITT IS SORÁLLÁS...]
[E HONBAN ÉLŐ...]
[ELVÉRZETT HÁT...]
[NE VERSENYEZZETEK...]
A HALÁL HULLÁMAIN
[KÉMERI NAGY IMRE...]
[A MAGYAR CODREANU...]
[SZEREPED SZÁLASIHOZ...]
[SZ... SZOLGÁK VAGYTOK...]
[EZ AZTÁN...]
[BEREGFFY-BERGER...]
SEMATIKUS KÖLTŐKRŐL
ÜZENET NÉHÁNY FANATIKUSNAK
LEKTORFÉLE - 1953-BAN
HARAG HULLÁMAIN
[ÉPP OLYAN SOVINISZTA...]
[MINDEN SZOBRÁSZ...]
EGY PÓZ-PRÓFÉTÁRA
VÁLASZ EGY VADZSENI SZÖRNYSZÜLEMÉNYÉRE
[MINDENKI ELLENED...]
NEDVES NYÁR
EGY-KÉT ÚJMÓDI KORLÁTOLT "KULÁKRA"
UNALOMŰZŐ
[SZERKESZTŐI SZESZÉLY...]
DURVA BALLADA
[MUTASD MEG SZIVED...]
SZERELMES LEVÉL
UTÓIRATFÉLE
NÉHÁNY NYELVÖLTÖGETŐHÖZ
TANULSÁG
[A NAGYGYOMRÚ...]
[EROTIKA CIKLUS]
[SZEGÉNY, SZÉP...]
MENNYASSZONYI KÍVÁNSÁG
IGAZ ÉLVEZET
HÍVOGATÓ
ÁLMOK
EMLÉK
[Ó, BOLDOG ÉRZÉS...]
[NEM ÉRHET MINKET...]
[BÁR NAPRÓL - NAPRA...]
[MEGLÁTSZIK RAJTAD...]
[HÁT IGAZ A BABONA...]
[NEM PÁRTOS...]
[HOGY NE LEGYEN...]
[Ó, BOLDOGSÁGOS...]
EGY INDITÓ VILLAMOSKALAUZRÓL
[NEM ÉMELYGŐS-ÉDES...]
EGY KÉZHEZ, MELY HARISNYÁIM JAVITGATJA
[HAJRÁ, HAJSZA...]
EGY SZEMREHÁNYÁSBÓL ÉLŐSKÖDŐHÖZ
[AKI A SZÜKSÉGET...]
BITANG ANDRÁS
[A TÁLENTUM...]
UTÓIRAT AZ "UTÓHANG"-HOZ
[ÉNEKELNI...]
[A KÖLTŐ A SZELLEM...]
EZ VAGY!
[POKOLI POFON...]
"UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS"-KÉNT
EGY KEVÉLY KERESKEDELMI ÜGYNÖKHÖZ
[H. BÉLA...]
[FIKA! FIKA!...]
[AZÉRT JÓ A...]
MŰ A MUNKÁÉRT
A HARAGOS KÖLTŐHÖZ
AMA BORBITANG HIÉNÁRA
KATHOLICIZMUS

ZSENGÉK

KÖNNYEK ÚTJA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK [1923]

16 vers
RAJTA FIATALOK!
AZ ÉN "SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY"-OM
HALÓDÓ NYÁR...
LÁTOMÁS
KÉSŐ TAVASZI EST
ENYÉM - TIÉD...
PORTRÉ A FEDÉLZETRŐL...
SZÜLETÉSEM TITKA...
ÁLMOK FEKETE VIZÉN...
ÖNVÁD-MELÓDIA
SPLEEN...
FÉLÉLETÜEKNEK...
ADY ENDRE
MEGHASONLÁSOK RIGMUSAI
AZÉRT IS
RIMEK, RIMEK ELLEN

VÉRZŐ NAPOK [1927]

AZ ÉG ALATT: TÁNCOLNI KEZD A VILÁG...
CSAK A GYOMOR DIKTÁLJA MÉG AZ ÉRTELMET
KRISZTUS SZOLGÁLJA SZOLGÁIT
A HALDOKLÓ FIU ÉLNI AKAR: ÉLJEN!
GYERMEKTELEN SZOMORUSÁG
SZÉTKERGETETT EMBERFALKÁK: VÁLYÚHOZ!
ÖTSZÁZ MILLIÓ!
KÖRTÁNC
ÖSSZETÖRT HANG: PERIFÉRIÁKRÓL
AZ ÖNZÉS: SZIVET AD NEKÜNK
APRÓHIRDETÉS: ELINDUL MEGHALNI FIATALSÁGOM!
IMA: ERŐS ANYÁMNAK
ESŐS KÖD
MÉHEK FULLÁNKJA: ÁRTATLAN LEÁNY
TÍZ PERC: ÉS SZERTE NYÜZSÖG AZ ISTEN...
SZOMORU FIU AZ ÁGYBAN
FÁRADT ANGYALOK: HANGYÁK VÉRPADJÁN!
ABSZINT

ÁRADÁS [1926]

HAJNALI REKVIEM
LÁZADÓ ÁHITAT
PARIPA-INDULÓ A MEGVÁLTÁS KÜSZÖBÉN
ELFOGYOTT A LEVEGŐ: ALSZUNK
RÉSZEG SIKOLTÁS
GYERMEKI VALLOMÁS EGY KUTYÁNAK
KÁOSZ-INDULÓ
FIATAL IZEK ÉNEKE
GROTESZK ZSOLTÁR
CSAK AZÉRT IS
HIÁBA NEVETSZ
ÜDVÖZLET DILETTÁNSOKNAK!
VALAMI ÉS SEMMI
SELYEM ÉS KUKAC
ÖSSZE-VISSZA
VALAHOGY LENNI KELL
PARALIZIS PROGRESSZIVA
MEA KULPA - EGÓ...
SZÉLHÁMOSOK, PANAMISTÁK ÉS MÁS: BRÁVÓ!
SPLEEN
CSENDESEN
LETARGIKUS PÓZBAN
KUSZÁLT SZIMFÓNIA
BARBÁR ÉNEK AZ APÁMNAK
ÁRADÁS
EVANGÉLIUM
CSÖND A LÁRMÁBAN
MEGÖLTÉK AZ ORVOSOK
A MEGHALT GYERMEKNEK - AMEN
OROSHÁZA
A VÁROS FALAI KÖZÖTT
KAPITALISTATESTVÉREIM
ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK: SZEGÉNYEK
ÖNGYILKOS
LIHEGÜNK: CSAK A KÖD ROHAN...
PÉNZT! MERT EZ A TÖRVÉNY...
EGY TÁL ÉTEL: MILLIÓ ÉLET
NEM SIKERÜLT A POÉN... CSÖND!
CUKOR A TEÁBAN
KÓRTEREM
SZLÁV MUZSIKA

PERIODIKÁKBAN MEGJELENT ÉS KÉZIRATBAN MARADT ZSENGÉK

AZ ÉN ANYÁM
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG
ÚJ CSATÁK HAJNALÁN
UCCALÁNY: BUKOTT SZEMEKKEL
SÍRVERSEK
SÖTÉT ÁLOM
ÁRADÁS
ÖLELŐ SIRÁS
LÁZADÓ KÖNYÖRGÉS
PRÉDIKÁCIÓ
EMBERÜLDÖZÉS
UJ EVANGÉLIUM
HALÁL
NYÁRI ZIVATAR
ÉS UJCSODÁK PIACULNAK...
ÉGŐ ÓDA!
NIHILISTÁK
EGO
TAMÁSOK HALÁLÁN - FELTÁMADÁSKOR:
BETEG FOHÁSZ
HALLOD? MEGŐRÜLTEK A HARANGOK!
TŰZ VAN
AVAGY GYŰLÖLJ, - HOGY SZERETNI TUDJ!
ISTEN
ELVÁLTOZÁS
TENGERPARTI KÉP
PRÉDIKÁCIÓ FIATALOKNAK
ÚJ PRÉDIKÁCIÓ EGYSZERŰ SZAVAKKAL
SZENT ŐRÜLETEM PERDÜLJ!
SIKOLTÓ RAPSZÓDIA ÁLDOTT ASSZONYOKHOZ
ESZTELEN JÁTÉK - A TITOKKAL
TÖREDÉKEK
ÉJFÉL
VÁNDORUTON
ELKERGETSZ, DE ÉN KENYÉRREL KINÁLLAK TÉGED...
FÉLHOLD SZOMORÚSÁGA
ASSISI FERENC IGY ÉNEKELNE:
KAMASZ: ÖRÜLJ A SORVADÁSNAK!
ISTEN VÉRE, VIRÁG: MEGÖLNEK A SZELEK!
KATHOLICIZMUS: KÖSZÖNTÖM BENNED A MONUMENTALITÁST!
KAPITALISTA - PROLETÁR: KEGYELMEZZ!
HARANGZUGÁS A VÁROSVÉGEN
KAMASZHALÁL: MINDEGY
JAJKIÁLTÁS

FÜGGELÉK

FARSANGI NEMEZIS...
VÉGITÉLET...

JEGYZETEK ÉS FORRÁSHELYEK

KÖTETBEN MEGJELENT VERSEK
PERIODIKÁKBAN MEGJELENT VAGY KÉZIRATBAN MARADT VERSEK
ZSENGÉK


A szerkesztő megjegyzései

Az eredeti Berda-kötetek szerkezetét nem tartottam meg mindenhol, ugyanis csak abban a kötetben szerepeltettem a verset, ahol először megjelent, a másod- és sokadközléseket nem jelöltem. A költő előszeretettel állított össze verseiből ciklusokat, de a cikluszárást, különösen a kéziratok esetében, sokszor nem jelölte. Néhányszor önkényesen, a szövegből kikövetkeztetve ezt én tettem meg, cikluszáró jelölésként a + + + jelet alkalmaztam. A kötet helyesírása nem egységes, de Berdáé sem volt az, igaz, 1950-ig normatív helyesírási rendszer sem létezett. Ez egyrészt annak tudható be, hogy legelső köteteit a saját költségén adta ki, nyilvánvalóan nem a legszakképzettebb előkészítők és nyomdászok közreműködésével. A helyzetet bonyolítja, hogy a gépelt szövegek olyan írógépen készültek, melyen nem volt hosszú ékezet. Ezt a költő hol saját kezűleg javította, hol nem. Ezek a szövegformák azonban jobban kifejezik Berda egyéniségét, mint a jólfésült, a mai helyesíráshoz idomítottak. A kéziratban maradt versek közlésekor nem ragaszkodtam minden esetben az időrendhez, ugyanis igyekeztem az egy gyűjteményből származó anyagot egyben tartani. A zsengéket a befejező részbe illesztettem, mivel maga a költő is Egyedül [1928] című könyvével indítja 1965-ben megjelent, utolsó saját maga szerkesztette mérvadó kötetét, a Magamhoz méltónt.

Berda csodás tehetséggel emelte a magasabb esztétikum szférájába az emésztés, a szeretkezés, a mindennapi élet kulináris történéseit, ugyanakkor néhány versében merészen túllépte a közízlés diktálta határokat. Ezeket a pornográfiába hajló verseket semmiképp sem akartam elhagyni, hiszen Berda lírájának sokszínűségét bizonyítják - de éppen ezért 16 éven aluli fiataloknak nem ajánlom a könyvet - a SZÜLŐK FIGYELMÉT hívom fel erre! Az életmű teljességének bemutatására törekedtem, mégsem mertem az "összes" jelzőt használni a címben: ugyanis e könyv a kötetekben megjelent írásokat maradéktalanul tartalmazza, a periodikákban megjelenteket vélhetően szintén teljességükben, de a közkézen forgó kéziratos anyagból még számos meglepetés kerülhet elő. Ezért arra kérem az ismeretlen verskézirattal rendelkező Berda-rajongókat, hogy juttassák el anyagukat az Újpesti Helytörténeti Gyűjteménynek (1043 Budapest, Berda József u. 48. sz.). Köszönjük!

*

Köszönetet mondok az Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum és Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtári, levéltári, kézirattári dolgozóinak fáradozásukért. Köszönöm a gyűjtők: Botos Ferenc, Porcsalmi Zoltán, Rusvay Tiborné, Sinkó Péter önzetlen segítségét, akik értékes és fontos versekkel segítettek eltüntetni a fehér foltokat.

Különösen hálás vagyok a Berda József emlékét hűséggel és szeretettel ápoló Sipos Áronnak, nélküle e könyvecske sohasem állt volna össze. Rendkívül gazdag gyűjteményét bocsájtotta rendelkezésemre, neki köszönhető, hogy szinte hiánytalanul olvashatjuk az eddig soha meg nem jelent Erotikus ciklust, s az ötvenes években írt merész politikai epigrammákat. Megköszönöm Sipos Lajos irodalomtörténész barátom segítségét, tanácsait, javaslatait, amiket hűséges tanítványként mindig meghallgattam, de nyakas debreceniként nem mindig fogadtam meg.

Érd, 2003. szept. 4.

Urbán LászlóNéhány mondat a második (első digitalizált) kiadáshoz

Sipos Áron és Domokos Mátyás jóvoltából újabb testes Berda kéziratköteghez jutottam, melyből jó néhány új vers került elő - itt mondok köszönetet a lelkes gyűjtőknek. Ezeket illesztettem be a második kiadásba, egyúttal kijavítva annak hibáit és tévedéseit.

Érd, 2005. dec. 15.

Urbán LászlóKÖTETBEN MEGJELENT VERSEK


EGYEDÜL
[1928]

LASSABBAN...

Ugyan ki ismeri majd
a lárma-vert költőt,
aki tegnap még homályos verset írt
legbolondabb szerelméről?

Tán egyszer mégis csak elhisszük:
fiatalság, bolondság! -
boldog csikószerelmünk elmúlt!

Szomorú volt? nem baj!
légy áldott szomorúbb szomorúság!
De öregedő kamasznak
nincs mit siratni-szeretni:
- nekünk már különb legyen
bölcsen szürcsölni a meleg húslevest,
néha mosolyogni és három délutáni órát aludni,
bizony aludni, vagy
sétálni a jószagú levegőn... -

Ó, kongó handabanda, olcsó költők száján!
a nagy zajban nem halljuk egymás szavát:
tanuljatok meg egyszerűnek lenni.
Szelídebb betegek legyetek már
és akarjátok végre,
hogy Isten jósága bennünk lakozzék
- eltévedt angyalokban...APÁM HALÁLA ELÉ

Te már az esti gyertyák
lobbanását köszöntöd,
életem szomorú okozója
- szelíd öreg!
Megvénült gyermek lettél,
mert úgy akartad apja légy
a züllött költőnek,
ki továbbcipeli elfáradt vágyaidat
a süppedt utakon. - -
Isten tüze mosolyogjon már benned:
dadogó öreg!
én összegombolyult öregem:
kicsiny apám!
Ó nem láthatod már te sem,
mint rohan odakünn a kalászszagú Nyár -
de lásd, én még vigyázok, csüggedt virrasztó. - -
Mégis nyugodj meg:
téged nem szerethet a halál,
csak valaki úgy akarta
menj aludni,
piciny babákkal játszani
holnapi bölcsőd kék takaróján. - -
Én tudom, tegnapi csókod
elszálló lelked üzenete volt,
hogy megáldjam árva virágaim
belőled-fájó eső-páráját. - -
Ugye hallod?
Álomra üt az óra,
takard be végre magadat
- ó, gyönge gyermek -
csavargó lelkem mosolyával,
hogy elvezesselek a
Fehér Madarak Szigetére,
hol Isten égi buzájával etetnek majd
a tüz hajnali angyalai ámen.SZIMFONIKUS ZENEKAR

                     I.
                 Titok

Mennyi csodálatos érzés hirdeti:
milyen csodálatos vagyok én!
mennyi szépség él bennem, ami csodálatos!
mennyi csúnyaság zűllik bennem csodálatosan!
Bolond lehetek,
gyilkos lehetek,
mégis-mégis Istenben-alvó
csodálatos szándék vagyok én...


            II.
    Beteg reggel

Tapogatni lehet,
annyira megnőtt a csend.
De nem szűnik csuklásod, -
talán sokan gondolnak rád
e pillanatban
és magad is eltűnődsz:
vajjon ők mit éreznek? -
Egy ügyetlen pók hálója
kettészakadt a falon:
szeretnéd tudni titkát, mit jelent?
Ne törődj vele...
Rossz álmok kínoztak éjjel és
odakünn beborult éggel
kétségbeesett eső zuhog
a lázas földre...


                     III.
     Egyszerűség mértéke

A puha gazdagok csörgő aranya előtt
kipattannak a fényes kirakatok:
jó és rossz tetszés szerint. -
Ó, Isten különös demokráciája!
Az erdő ízes gombákat, gyógyfűveket
és édes szamócát terem
a kóbor éhezőnek... Ez már
az áldott béke, mely zúgva zeng
az elemekben, - de mi csak emberek vagyunk
és veszekedni tanultunk
minden percben elölről kezdve, mint az állatok...


                           IV.
                   Vágy jósága

Néki tetszik, nékem nem tetszik ami a
harmadiknak tetszik. Minden
ember a pillanatokba kapaszkodik,
szeszélyek táncában kapkodunk
a silány levegő után;
marokbaszorítani az eget,
fehér szavakat írni fehér papíron...
Néha-néha csak ilyen szegénységet
kívánunk magunknak.


                         V.
Strausz-valcer meleg kályha mellett

Fázós lelkem!
mi történt veled?
megborzongtál és
a jóleső hideg
végigrázott testeden...
Aranyos csacsivá szelídített
ez az érzelgős muzsika
téged is, tegnap még kemény legényt...
Ó, milyen egyszerű tudsz lenni néha,
mindent elfeledsz
és e pillanatban
- már jószívű pap -
megbocsátod a világ bűneit...


                            VI.
                       Adósság

Ó, szörnyű vád, mely fonák sorsokat vádol:
adós maradtam egy regiment
el-nem-mondott nagyszerűséggel,
talán vígasztaló egyszerűséggel,
de ki tehet róla? meghaltak szegénykék
a dadogás homályában:
magamnak, néki, néked és mindenkinek...
- Ó, álomban-született versek,
koporsótok lett az álom,
most égő nap alatt
szomorún égtek-gyúlladtok bennem
és senki sem engedi elmondani többé...ESTI LEVÉL

                      Osváth Ernőnek

Arcomat soha nem látta,
pedig este van, de én szeretem Őt,
s Ő tudja ki vagyok én.

Ó, furcsa betűk: Ő lámpa előtt ült
és maga elé beszélt akkor,
míg kisírt és derült érzéssé
szaladtak a szavak, s most itt van,
lila bogarak futnak a szemem elé, -
mily zsibbasztó áldás!
futnak, majd megállnak, sok apró állatocskák
s te árva férfi, szóbaállsz velük,
a lelkükkel beszélsz; mit akarnak tőled
e kicsiny világban?

De egyszerre csak eloltod a lámpát,
mint szomorú kamaszok szokták
s a tűzbe dobsz valami ártatlan
papírost, - ó hiába szeretnéd lehúnyni most
szemérmes szempilládat:
a késő őszi éjben két elfáradt lélek
hangosan lobogni kezd.MEZTELEN KAMASZ A VÁROS FELETT

Óh város! összezsúfolt hangyabolynyüzsgés!
felöltözöttek börtöne vagy most!
és én
ezer méter szabadságos magosából
taposom rád méltóságos gőgömet: -
anyaszült meztelenül!...
Ó forró gyönyörűség!
ma meztelenségem szabadságában fürdök;
lábaim alatt parfümös erdők szélesednek,
párolgó zöld és égő kék, -
ki előtt szégyeljem magam?
Beleharapni az acélos fűvekbe haj!
megrészegülni, ölelni a gyantás levegőben:
lendülj csak bitang-szép kamaszságom!
A szél kiszárítja rossz illataidat
e robbanó kánikulában,
mert tudja szabad csikónak születtél te is
malackodni-hemperegni Istennek zsíros tenyerén.
Legyen hát szent ünnepély most a bűn, -
s ki Isten lázas csókjából fakadtál,
ó gyönyörű huszonötéves fiatal testem:
csak kéjelegj ragyogó-bőrű magadon! -
Mert ideje már, hogy ünnepeljen a Lélek,
így, - anyaszült meztelenül,
ezerméter szabadságos magosából,
téged!
a paráznatestű fiatal bivalyt
holnapi asszonyok emlőinek
büszke kapujában...CSÖNDES ERDŐ: ISTEN VIRÁGZIK BENNEM!

                                                       Vágner Jenőnek

Illatáramban forgok
húsos ízeken,
tovább-beljebb...
Ó, Isten végtelen lehelete,
tiszta erdő levegője!
Ma körülcsókoltál
szereteteddel -
kövekbe-zárt
barbár álmodót...
Mert nagy a te győzelmed
mélytitkú Isten,
virágos tenyeremen meghaltak
minden gyönge bölcseid.
Én mégis színed elé menekültem
a hazug városokból,
hogy téged ízleljelek
a kékhajú harmóniában...
Madaraid
és bogárkáid zsoltárában
énekelsz
kétségbeesett fiadnak
szétbomlott örömöt: -
áldott legyen
az igazak csöndje!
És én - tékozló fiú - az égő hajnalban -
leborulok a báránylelkű fűveken,
mélynyakú fűvek között kitárulni,
hogy akácos harangok vigyék tovább:
megfulladtam benned
csodálatos Isten... -FIATAL FIÚ TÉRDE: ÉN RÉGI MAGAM

Ó fiatal fiú!
ki lábaiddal vered előttem a taktust: -
én most csupasz térdeden gyönyörködöm,
melyre még nem durvult rá a sűrű férfiszőr...
A két térded! - térdeid!
- szűz hússzíne csillog, mint a márvány.
De szennyes fantáziám már látja
a pelyhesen-ringó örömöt,
feljebb,
kicsikét magasabban - eltakarva
és tudja: még csak babrálsz vele
tudatlanul,
magadat-csiklandozó-kínra
a meleg órákban...
Légy jó és ne itélj árnyékod felett - - -
Benned iskoláséveim
csupasz térdeire gyötör az emlékezés;
a rövid nadrág
és rövidebb harisnya között
a szép húsra,
fiús húsomra, mikor
- fáradtan leheverő -
tapogattam bimbózó izmaimat,
szívni a kegyetlen ritmust...
Én első halálos-tiszta bűnöm!
gyerekeszem ártatlansága
nem tudta még,
mint érik-forran fakadóvá
e szüntelen dagadó játék - - -
De te nem hallod
- nem is értenéd még -
furcsa gondolataimat naiv fiú,
te széptérdű kora-kamasz. - -
Ó, lassítsd inkább lépteidet,
nékem!
szegény buja szemeimnek;
és ne botránkozz meg
szemérmetlenségemen,
mert jaj, te sem tudod
kicsapolt szerelmeid után
hol találod meg a szégyelt változást. - - -
Hiába minden én lelkem!
Szomorú lett már a tested mindhalálig:
villamos lázak korbácsoljanak
ki nem fogyó szomjúsággá
és lássad hová tünt
az elmult régi sors,
mikor nem tudtad:
jönnek-e valaha szennyes kalandok...
Ó elmenekülni!
elmenekülni magam elől: - hová?
Amott a sarkon most vonul el
az izomra-lendített fiúk serege
csupasz térdekkel, sok
márványpiros térdekkel.
míg téged betegvérű költő
elnyel az iszap
és nem tudod kiáltani többé: kár! kár!
jaj nagyon kár értünk
elsőkért, utolsókért, mert
holnap mégis
- ó fájdalmas sorsunk -
elolvadunk, elsorvadunk a forró olajban...HUSVÉTI TEMETŐ

Harangok csendülnek, zendülnek, -
de itt most a csönd alszik
és a szomorúság fáradt virágai
nyílnak hangtalanul... -

Ó, Jézus feltámadása!
százezer torok zeng templomokban
és a föld alatt Ellenmondás:
millió néma élet foszlik, -
megnémult vakok,
megvakult némák
homokká-folyása...

Mily furcsa játék:
valaha ők is énekeltek,
templomokban, -
veled együtt,
velem együtt,
és nevettek és káromkodtak: -
lám szelídek lettek mind a rosszak
és szelídek maradnak mind a jók...

Haj, végtelen zarándokút!
elmaradt husvét leng idebent,
virágos husvét cseng odakünt, - -
és a holtak fenyegetnek
és élők még marakodnak...

De holtak ellen mi nem mehetünk,
élők ellen ők nem jöhetnek
hatalmas béna seregek,
csontváz-hadseregek, -
seregek...
Míg tetők alatt éled az élet:
itt hantok alól árnyak nőnek,
árnyak nőnek,
árnyak sírnak... - -
Éjszaka ne járj itt
gyönge vitéz, mert
bűnök lázadnak megfojtani,
lelked tüzét kioltani. - -
Már mindég menjünk,
mindég várjunk,
míg eljutunk a jó halálba, -
találkozók a túlsó parton.ÁPRILISI KERESZTMETSZET

A napot elnyelik a felhők, -
fut, kopog a zápor, -
érzed, tavaszi nátha zsírja
olvad a levegőben:
hallgasd mint csörögnek ott
a bajúszodó fák, -
egy pillanat s megint meleg lesz,
párás meleg,
míg távolabb gőzölög a vetés
a tejszín ég alatt...

Ó végtelen ragyogás:
zöld, zöld, gyenge zöld,
- mily öröm
bolond szeszélyedben fürödni!

Csendülj hát szimfóniára,
színek és ízek csordulása -
boldog szétszórtság!
...Itt a hárfára-zengő
lila kis pataknak tükrében
barmok illegetik magukat,
nevetnek s olykor nagy kortyokat
isznak, amott a sásban pelyhes
békanyál virul. - - -

Ó mindentbetöltő tarkaság!
és naiv virágok ti, -
hát nyíljatok s zenéljetek a madarak énekével
s feküdjetek le szelíd árnyékok
és most kívánom: öljetek meg,
ó öljétek meg elrabolt fiatokat,
hogy muzsikálna néktek mindörökön
a harmatos szagok lakodalmában...MEDITÁCIÓ

Mintha itt állnék magam előtt
s nem tudom miért? mégis
magam elé állok: nézd itt
senki sem tudja, ki vagyok én. - -
Ó elsiketítő egyedülség!
jó volna tán megöregedni már...

Enni, inni s aludni, furcsa, hogy
e csúnya játékot mindennap
előlről kezdjed s beleöregedjél. -
Mit várod, ki segít rajtad?
Úgy van jól, ne szeressen senki...
Csak emberek mellett rohansz, lélek
a lelkek között és senki sem
veszi észre, - elromlott jóság! -
hogy te is élsz, sírsz, nevetsz és
meghalsz, oly egyszerűen, mint sok
egyszerű állat, kit Isten veled együtt
visszaszólít magához az égi mezőkre...VALAKI KINEVETETT...

Szomorú idő volt ezen a délutánon,
szitált a köd,
eső csepergett
és én is szomorú voltam,
úgy hiszem téli öt óra lehetett:
lassú sötétség...
és bennem köhögött-trüsszent a nátha, -
csupa-keserű íztelenség, színtelen színek játéka.

Ó mint vonszoltam magam,
csavargó árnyék!
Hátam mögött könnyű lányok libegtek
zörgő esernyők alatt,
végre egyikök elvihogta magát:
- Ez az a hülye!
nézzétek a sarkát!
hallottam hangját végigfázni hátamon.
De én nem szóltam semmit,
mert nagyon hideg volt, -
csak beszaladtam
- remegő kéz idegen kilincsen -
a sarki boltba meginni
egy pohárka pálinkát...PUBERTÁS

                   Mottó: "Anyámnak méhében bűnben fogontattam,
                                Melyből noha tőled kimosogattattam;
                                De gyarlón maradtam,
                                És annak utána visszatántorodtam."

                                                                          Balassi Bálint

Ó tizenötéves fiú
nagy a te szomorúságod,
a Család Törvénye elszakít
ízlelni a gyümölcsszagú lányt,
hogy szédülni lobogj,
- sápadtra hervadó -
az éjféli paplan alatt - - -
Jaj, így kell magtalanná fogynia
gyémánt-ízeidnek
ringó húsok pokolja után, -
mert remegsz még,
remegned muszáj, szegény dadogó.
Ne félj Istentől:
Ő széles szíve örömmel nézi
malac játékaidat;
miért bántanád
tej-tested muzsikáját? - -
Nézd, a tavasz millió virága
kínálja magát
levetkőzni előtted: -
inni a drága borokat...
Áldd meg, vagy átkozd bamba véredet:
fogantatásod öröme
eljegyzett már az Ősi Tűzzel! - -
Örvendj gyáva lélek, örvendj,
lásd, minden feléd indul,
a nap mustja is téged hajráz -
ki elől menekülsz?
Gyujtsd meg végre a szomjas mezőket,
nemsokára eljön a péntek,
eltemetni lázongó tizenötéved
unalmas leckéit...
De fiú!
Ó mondd tizenötéves fiú - mért sírok érted?
hisz te vagy az én multam!
tudom: én leszek a jövőd
és egyszer mégis
- ó fekete kamaszság! -
mégis lekaszálják az égről
kövér délibábodat, -
mert ma még tiéd,
hervadásig tiéd az Utolsó Boldogság - -
De távolabb lásd lebukott már az alkony,
hogy elindulj utadra
virágszájú Gyermek
- folytatni
ó halálig folytatni tovább
a nagy fiúk beteg játékait...A BOLOND KÖLTŐ ELÉTEK ÁLL

Ki az én bűnöm? ne kérdd. - -
Hiszen tudom: bolond költő volnék
és szegénységből nem lehet megélni.
De én
mégis gyerek leszek
és asztalomhoz ültetem a kiéhezett kutyákat,
ménkű-üres zsebeim alatt
talán még nem fogyott el a szeretet. - -

Ha mázsára raknák
gyönge szívemet: lehet,
kősúlyra ítélne a Mérték,
mert gyűlölni kell
a bigott koldusokat, akiknek száján
fonnyadni indul Krisztus. - -

Nékem dalolni muszáj
úri suhancnak értelmetlen
tisztaságokért: életemért, életedért!

Ó, mért szégyelném mégis, hogy
tegnap tán selyemfiú voltam,
s te barátom miért szégyelnéd?
Tanuld meg:
állati szagok ízelője ha lettem
Isten bőnyakú kulacsában, -
én mégis anyám fia voltam,
testvérem testvére maradtam. - -

Én nem bánom, mi történik eztán:
valaki úgy akarta tán - legyek
már játék komisz gyerekeknek
szívtelen nyelvöltögetők láncában;
mert vissza kell adni a kölcsönt
árok partján agyonvert macskákért,
szegény megkínzott kutyákért...

Ó jól van ez így,
rossz költő ismerje végre a Bibliát
és csámpás lábait bízza a kék lányok szívére. - -
Én mégis elétek álltam:
lám, nem szégyeltem
levetni cifra rongyaimat, -
mert fáj, nagyon fáj
meszesgödörbe-hullt fiatalságom
és szeretnék
önérzetes szolga lenni megint,
de ti nem bocsáttok meg nékem,
s én nem bocsátok meg néktek,
mert én már csak dadogok,
dadogok,
szeretni szerető,
nevetni meghaló
szegény bolond költő...FÖLDRŐL AZ ÉG FELÉ

A föld,
a halhatatlan terheket duzzadó
jó kövér föld -
nem fárad ki soha!
Mindennap,
minden órában,
s pillanatok minden pillanatában
örömöt és szomorúságot terem,
egyre feszülő lázban
már nékünk terem
csúnyát és szépet,
hogy szegénnyé szépüljön a gazdag
gazdaggá csendüljön a szegény,
mert így akarja Isten,
kit hinnünk mégis jóság
és tagadnunk rosszak
részeg dühe lett...

Áldott legyen hát
felettünk-bölcs rendje
a messzi akaratnak
égen és földön,
amint látjuk mostan,
napról-napra látni
mindentbámulóan;
mert gyengék vagyunk mi bizony
érteni nagyszerűt,
követni egyszerűt,
mit el nem érünk végig,
immár földrezuhant
nyugtalan bogarak...

Ó, titokra rendelt sorsunk, -
nem kétkedni születtél minket
csodálatra-pirkadt
fényes bogarakat;
testünk-lelkünk ígyen
maradjon csak kábult:
csodálni növények ezerszínű táncát,
gyógyító illatok bőven feszültségét,
ízekben-keserűt, ízekben-édeset,
és minden dolgok dolgát
lelkünkre-értelmes,
testünknek-éltető
kibomlott iramban...

Mert földből jövünk mi,
földbe menni majdan
Istenből kilehelt
végtelen szándékok,
kik lettünk már örökké
kivirágzott bimbók mennyekből-kigyulladt
csodálatos táncban...EGYEDÜL

                    I.

Testvéreimtül elszakadtam;
testvér, és nékik mégis idegen
élni, vagy meghalni kivert-egyedül
boldog legényként
a boldogtalanságra...

De így szép már nekem, -
így lesz igaz sorsom
jó családban büszke rossznak lenni...

Én jó testvéreim, én rossz testvéreim,
gyümölcsei vélem egy anya testének -
ti vagytok szegényei elbúsult szívemnek,
mégis...
bocsássatok meg idegen-nékem,
valaki elütött engem tőletek
induló papnak akarón,
tán álmokra-züllött bolygó suhancnak -
elszakadni,
elidegenedni tőletek!

Tőletek! tőletek! egyszerű népektől
úrlelkű idegent, -
hogy te hajolj rám
megfacsarító Magánosság
megbénult sírásban egyedül lenni már...

Egyedül! egyedül!
Vagy vigasztaljon valami más,
te vigasztalj most engemet
mélyemre-fájó mélységes Közöny,
mert nem ért meg testvérem,
nem ismer barátom,
hiába lobogok
nagy lobogásban-megvert árva kiáltó...


                    II.

Ó, áldott,
ó, szomorú magamrahagyottság!
én nem zúgolódom többé
légyek bárki sorsa majd
Isten szegényeinek gazdag seregében...

Mert sokan bántottak engem,
mert nagyon gyűlöltem
s szűken szerettem én
önmagábanéző lomha kuruzsló,
ki önmagát érti meg csupán
és Istent,
ki vakmerőt-érezni
kivert bitanggá dühente őt, -
haj, kivert bitanggá állattá-vert fáradt testemet
és derűt-csattantó nyári zápornak
felfelé lihegő lelkemet,
ó nagyszerű lelkemet!
boldog örömeink szédítő iramában...VÁGNER JENŐ MEGHALT...

                       (1928 március 21.)

Ó, férfinek indult jóságos fiú!
én ma puha párnákon alszom
melegen dobogó szívvel,
de te!
csodálatosan-tizennyolcéves!
ezen a hideg éjjel
kihült szívvel és kiégett szemmel
már együtt porladsz
a többi tizennyolcévesekkel...

Ó, gyötrő emlékezés! - mindenütt-kísérő!
ez a beesett arc!
ez a meggyilkolt száj!
tegnap még nevetett,
beszélt hozzám
muzsikát-csengőn
és most néma,
jaj, örökre néma:
már nem beszél hozzám,
nem válaszolhat kérdéseimre...

Miért? miért?
Kit bántottál
ledorongolt ártatlanság?!

A száj, a száj,
a tiszta száj nem beszél hozzám többé...
nem felel...
Ó, jóság szája! - írigy erők már úgy akarják
nem adhatsz többé
szeretetben-illatos csókot
Benned-összetört anyádnak,
hitét veszített fáradt apádnak! - -
Ő-meleg karjukból
mindörökre kirepültél,
hogy légy végre halhatatlanja
a Keresztény Halálnak:
- tizennyolcadik tavaszodban megfagyott
muzsikus-lelkű diák!...

Ó, fiú! fiú! meghalt barátom!
miért, mondd miért
ismertelek téged?
Miért engedsz sírni még
engem is, - könnytelen kamaszt?

Csak egy kicsit,
csak egy keveset rosszabb lettél volna!

De te nem hallgattál ránk;
elmentél az első tavaszi szelekkel
és itthagytad szívünkben
a megtisztító őszi szomorúságot...URAM, MÉLTÓBB HARCOKBA INGERELJ!

Uram, hétköznapoknál ünnepibb egyszerűségünk
te megbocsájtasz nékem;
én berekedtem már nevedet dícsérni!

Mindég a napok, - árvánmaradt napokban:
egyszer elkopnak a buzgó térdreborulások
és az ördögtől könyörgök kegyelmet...
Lásd, milyené lett a világ:
kicsiny dolog Nagyszerű Legénynek
apró semmikért panaszolkodni, -
de mégis, mégis
vessem meg a buta gőgöt:
alázattal kérlek
ments meg Uram engem
a szegénység piszkaitól
és ajándékozz nékem csak egy fáradt sugárt a napból!...

Hisz tudom már, akarod megalázzanak,
így vigasztalni engemet,
hogy mondjam, ki nem érti, megértse:
gyermekeiddé fogadtad
a hervadó szívű nyomorékokat
és elhagyott testvéreket küldtél nekik, -
ó, dicsértessék a Csúnyaság!

De én Uram,
én lázadó szerelmű szolgád
mégis elszáradok rámvigyázó árnyékod alatt,
mondd végre mit akarsz tőlem?

Én már megtanultam beteged lenni,
méltatlanul kicsiny kamaszokkal vesződni: -
akarsz-e többet?

Vagy küldd el hozzám is a Félelmes Ellenfelet,
mert lásd ragyogni szeretnék Néked
letiport vitézed
a megszentelt porban...MESSZI LEÁNY: FIÚT SZÜLJ NÉKEM!

Ó, kifakadt egészségű leány,
ki még a távolban késel: -
én várlak néked-őrzött férfiindulataimmal! -
Te nem tudod - magamban-égő - mily egyedül szomorgok:
nézd, sebesre mart a láz érted!
jaj, nagyon kellesz árva magomnak,
szeress hát, -
légy termékeny gyümölcsfám... gyümölcsötadó!

Kegyelmezz, éhes őrület táncol véremben,
érts meg engem: férfi vagyok!
ne hagyj elveszni a rossz szerelem mocsarában...

Én csókból-fogant leányom,
ki eljövendő asszonyom leszel:
ne vesd meg fiatal testemet, -
szüld meg az izmos fiút nékem,
aki húsból és tejből szépül majd örömünkre
ragyogó acélcombokkal,
acélabb mellkason lendülő acélkarokkal!

Mert belőle indul mi büszke életünk is,
mint virágba a napfényben kinőtt bimbó...
Mi nem feledjük: gyerekek voltunk valamikor
ugy-e nem leszünk szigorú ostor? -
apa és anya jóságos hanyagsággal
beletörődünk: cseresznyearcú fiunk
ucca porában verekedjen,
vagy tépje - imádott rakoncátlan - a lányok szoknyáját. -

Akarom leány, könyörgök méhednek: így legyen!
Nemiséged koronája
- ne nevess rajtam! -
én vagyok! én! és én magamat akarom! - tégedet!
Szüld meg a fiút már,
lánylelkű bivalyunkat, - sok másik leánynak!

- Ó, formáidban ékes leány!
megbomlott hímed sírva könyörög:
bontsd ki magadat testem előtt, -
szüld meg a fiút!...KORCSMA; CSÖND, - KÜNN HÓOLVADÁS...

Egy szobával beljebb
süket lárma
és a monoton zongora bömböl, -
míg bennem
szomorú-szagú fiúban
egyre zsibbad a nehéz Csönd:
- már hallom-ízlelem -
ó, ellustító meleg körülöttem
durúzsolj-altass!
ma megint rossz emberekkel találkoztam.

De ez ne bántson többé
én égő kicsiny szívem;
te most kibékültél
a szürke napokkal:
illik hát kiinni - ó, cukros bizsergés -
a jó rumos teát...

Odakint az esti hóolvadás vár,
siess árnyékom! siess!
hisz nem érted a dolgokat...

Máris künn vagy a fekete ég alatt,
hallod? - az éjszakai lámpa
halvány fénye kerget:
elaludni, szemedet-pihenni
sok csunya látás után siess,
igyekezz én fáradt fiam!...A SÜKET FORGALOMBAN FIATALON DURUZSOLSZ...

Ma délelőtt megint semmiért
csavarogtam az uccán,
rendőrök-katonák-civilek
csoszogtak-rohantak,
csak egy pillanat volt - -
valamire, sok mindenre gondoltam
és a villamos csilingelt, csilingelt:
hol is hagytam el?
lám, végre eszembejutott, -
mégis csak furcsa,
hogy múlnak az évek, napok és percek
gödrös szemeim alatt
és vánnyadt arcom nem int a jóra: -
így már mindörökké fiatal maradok?

Haj, fiatal maradok! -
- Ó, cukorbamártott perverz fiatalság:
csak tiéd lehetnek a boldogság bűnei... -

(Milyen pokoli zaj!)

Vigyázz, bamba suhanc,
csámpás sarkodba autó tülköl. - - -
Továbbfűzvén pedig a láncot,
a tegnapi lány bizony
nagyon csúnya és öreg volt
és pénzt kért tőlem,
tőlem, aki fiatal voltam!

Ó, nem tudom, ki mit akar tőlem,
de most már autók és
villamosok közé kerültem.

Igy hát vígasztaljon engem is a Rossz:
mert én már mindhalálig fiatal maradok, ó, fiatal! fiatal!ISTEN MOST MÁSRA GONDOL...

Néki úgy tetszik
könnyelmű legyen hozzád,
kedvét lelje benned
kutyákat ingerlő
ólmos-nagy próbákra...

Szent legyen, dús legyen
Ő szép akarata, -
mégis mondom: nehéz
viseléssel szüljön
- így illenék talán -
MÉLTÓKNAK ÖRÖMÖT...

Nem káromlással,
hódolattal kérem:
Ő bölcs-lett üstökét
pénzzel ki se váltsa;
kufárnak ne légyen
Benne-áldott bő paradicsom...

- Bizony öreg-Isten
tisztalelkű óránk:

eddig ördög játszott
feledt játékoddal;
most már játsszál velünk
Isten-csecsemőkkel, -
meleg takaróddal, zsíros bizseredben...

Arcod belénk égett,
bélyegeid vagyunk;
bélyegedet igyen szeressed hát bennünk,
rajtunk-nagyságodat imádjad már Benned...

...Igy légyen értelme
te szeszben-tisztult
te nagy értelmednek!...FIATALOK: ÉN A TIÉTEK VAGYOK!

Furcsa fiú vagyok én, -
de ugy-e ti megbocsáttok nékem,
ha görbén megyek az uccán
és megcsókolom
a szomorú lovakat
- mi jólelkű testvéreinket? - -
Óh, szívem-vérem fiataljai!
ó, egyszer fiatalok!
tudom: betegek vagytok
velem együtt, - de lám
én holnapi-tiétek leszek
a revolver ravaszában
és a részeg folyadékokban,
hogy éljen néktek
a Züllött Szerzetes! - -

Legyünk csak inkább száműzöttek,
apánk-anyánk
bennünket kitagadjon, -
mert mégis
nevetni kell
ölelni muszáj
mielőtt ránkfehéredik a vénség
...szegény görbe botunk - - -

Legyen már áldott aranykorunk:
tejszagú tizenötévtől
kazános huszonötévig...
Haj!
Barna var rágja húsát
angyali bűneink
írigy farizeusának - -

Óh, fiatalok! mégis!
én lelkem királyi csőcseléke,
nem!
ó nem fogtok megszabadulni tőlem!

Leszek mindörökké betegágyatok az örömben,
mert ti tudjátok:
veletek sírtam én
megbukott leckétek után
gyáva-ujjatokra-ütő szentpál -
a halálmasinák kirobogása előtt...FÁRADT ÉJSZAKA

Értelmetlen dolgok tornyai alatt
ténfereg a nap sugárkévéje...
Ó, lassú gyilkosság! - szaladó öröm!
A dolgok meddő ékszere
az éjszakába vándorol
halott csillogásnak
és mi,
ittmaradt öreg gyerekek
versenyt dadogunk
a csudálkozó csecsemőkkel - - -
Ki tudná megmondani;
hol hagytuk az országutak
elszórt cseresznyevirágait?
- Ó, most sírni,
mily szegénység volna!
Gondold és számold:
valaki mégis mozog-lázong bennünk
az éjféli csöndben, -
talán távol szerelmek hajnalálma
ittfagyott anyánk gyönge szeméből,
apánk összefont acélmarkából - -
mégis boldogak legyünk,
holnap nyugalom száll a földre
és tudjuk, Isten nem fog belénk botlani többé: -
végrehajtottuk szent ítéletét,
mert lettünk csúfosságosak Őbenne,
halál szelídjei akaratában,
hogy fiatalok legyünk -
öregek maradjunk
mindig-vándorlásban,
míg értelmetlenségek tornyai felett
kidagadnak újra a nap mennyei elektromai
- és mi:
méltóságos csőcselék!
kipattanunk a fáradt csillagokból.TAVASZI LÁZ

                     I.
               (Uccán)

Lassan mégis kipárolog belőlem
minden öngyilkos szomorúság
és a tavaszi esők sóvá ért ízeiben
áhítattal szeretlek téged
csúnya szépségekben meggyötört testem! - -

Jó fiatal testem!
egyetlen tapintó szerelmi állapot!
...meggyúlladtál az esővert rongyok alatt
s most menekülni szeretnél...


                     II.
        (Gondolkodni kell)

Ó, áldásra-hívott testem,
nincs mit szégyelned e földön:
szépségedben mégis csak Istent csodáljad,
Utána lobogjál már mindörökké
magadat-felgyujtó szenvedélyedben...


                     III.
               (Ágyban)

Csönd... künn zuhogni kezd az eső.

(Hallod a hangját? - már az ablakot veri!)

Valaki lásd, megkönyörült rajtad
és negyven fok lázzal ágybaborított, -
hallgatni szíved fáradt ketyegését...ÉGŐ HÚS ZAVAROS ÉNEKE

Már én úgy érzem
hús vagyok csupán,
égő vörös hús;
olyan beteg vagyok
s tán még betegebb leszek...

(Haj, jobb is lett volna
jámbor papnak lenni, -
jó öreg szüléim
kívánsága szerint
énekelni misét;
Isten sok jóságát
buzgón prédikálni...)

De ha így lett, legyen,
amint nem akartam;
tüzes öröm legyen
minden kívánságom
most már halálosan...

Nem bánt emberfiát
Isten-adta birtok,
birtok-adta öröm,
nekem-jó, neked-jó
puha fajtalanság; -
gyarló eszünknek
légyen tán mocskos is...

- Ó, szagos karcsú testek,
én nagy meleg testem,
elzüllve lihegem:
Isteni Szeszély homokja ha vagyunk
szeressük magunkat
mindörökre tovább
szolgálva rosszat,
akarva jót,
Ádám és Éva forró vérben
érő paradicsomában...HALOTTAK VILÁGÍTÓ ARCAI

               Gyászjelentés: Visszaadta lelkét teremtőjének.

A halottak! a halottak! -
hiába feketék minden éjszakák,
ők mégis jönnek - fehér körmenet -
inteni téged: vigyázz és ne felejts!

A temetők néma társadalma! -
barát, ellenség és szeretők hangfoszlányai
már utolsó sóhajig továbbrezegnek
kottáin fáradt agyvelőnknek...

Lélek figyelj! - halottaid arcai
világítanak hazalendítő utadon:
ők már megbocsátottak néked,
de lásd szomorú vándor, néked
még élnek ellenségeid, - míg élnek barátaid...

Ó, élők sorsának meggyilkolt sorsa! -
Volt ellenségek és volt barátok
testvérek lettek a Jó Halálban;
egykor szegények, egykor gazdagok
kibékültenek már szelíd pihenésre...

Mert halált és életet terem a föld:
halált és életet, -
itt-ellenségedet, itt-barátodat,
míg testvéreink a holtak
virrasztnak felettünk,
ha arcuk világit künn az éjszakán,
ha sírunk értük minden éjszakán,
- kutyátvonító ködös éjszakán...TÖMEGSZÁLLÁS

Álmosan vetkőzöl,
bizony csúnya ez a szegény szegénység,
de mit csinálhatsz?
a dohányszagú harisnyák
orrodba viszketnek
és fagyosszent vérrel
az ételbe-fertőtlenített
paplan alá menekülsz:
ó, rossz szájízem!
vizet kéne inni, -
de amott már puhán
hozzádsurran a cica,
mellédmelegedőn dorombol
és nagy hortyogások közt
végre elalszol...INFLUENZA

Vízbefulladt világ:
vízízű, vízszínű, csupa víz, -
ó, ellankadó testem, hova fonnyadsz?
de vadul forr a láz,
szememen a vak köd szürkén tapogat - - -

Kiapadt lelkemet gyilkolni-enni,
durva sár sorsa már, -
nem enyém, tudod Isten.
Ha beteg vagy, beteg lettem,
legyen már áldott boldog gyűlöleted!

Csak ne lassan, gyorsan vezényeld
a Zuhanyt - gyönge bogár vagyok...
Bölcs barbár legyőzöl
s én szétmállott hulla mosolygok
hideg oltárod kövén...

Lám, harminckilenc, negyven fok:
valami hiányzik, az a két fej már négy fej - -
Ez alul világos, felül sötét lett. - - Aludj hát
szegény beteg: szemeden és szádon
tintábaborult a világ...ÉRZÉKISÉG

Sokan, ó nagyon sokan
- szegény és gazdag állatok -
már csak fájva-csiklandva érzik,
de mindennap kevesebben tudják:
benned Isten akaratából cselekszünk
mindíg-éhes,
örökké-szomjú testünk!

Ó, illatok betegsége; -
testünk áldott szomorúsága lettél, -
egymás vérét
szennyes indulatokra korbácsolni
éjszakai zugokban.

Szagok! szagok!

Tele van a levegő erotikával: húsok,
gyümölcsök, italok szagával...

Be megvertél bennünket Isten!

Be megverted
én gyönge testemet is.
Te tudod: részegre itták magukat
a duzzadt-emlőjű lányok gyönge-belőlem, -
jaj, sápadt testem véréből
te falánk csordáid...

Templombamenet volt
vallásos lelkem tegnap is,
de műved: az árva ördög
ruganyos lábakat lóbált szemem elé,
hogy megbokrosodjak
habzó szájjal kiáltani:
nem elég, még nem elég!

Szegény, zavarba szenvedő,
nem tudom kit illenék megdorgálni;
te akaratodat,
vagy én szolgaságomat?...

Mert halálosan hím vagyok én,
mocsaras lányok tűzijátéka
és néha, néha
apró zúgolyokban
elfáradt ember...NŐVÉREM

Szeretlek testvérem,
mint magamhoz önző szándékaimat, -
ha meg fogsz valaha tagadni
annál szomorúbban
enyém leszel.

Ó, csak szidjál,
meg is üssél, ha kell, -
én szívembe-égetem nevednek
csupa-jóság anyánknak
virágos nevét: Teréz!

Óh, testvér!
én Márialelkű nővérem!
köszönöm, hogy sorsomba nőttél:
melegítő hajlékomnak... -

Tegnap még ostoba szeszélyek
kivert bitangja voltam,
de te megcsókoltad szegénységemet -
és én erős maradok néked
a gazdag halálig...KÁNIKULA A DUNÁN

Meleg, -
pállott meleg bőszül
s szőkén forran a víz -
ó, beléugrani,
hajrá!
jó hideg habok
könyörüljetek rajtam,
huszonötéves kazánon...

Be csinos lány!
érzem, fiatal szaga van, -
csak közelebb jönnétek
kicsiny finom formák;
ti nem látjátok, hogy
én is itt vagyok -
és ti sok, nagyon sok
ezernyi leányok,
csúnyák és csinosak,
ó, ki érzi közületek testem árvaságát?

Habokba! a habokba! vissza!
áldott loccsanás!... milyen jó így
hűvösen, szegény lehűtött kamasznak.

Csak a víz,
- ó, megváltó hideg!
csak a hideg habok
értenek már engem...GYŐZELMES PARASZT: ISTEN AJKA VAGY!

Ó, boldog paraszt:
én már csak benned hiszek,
mert te vagy a legbölcsebb valóság,
aki tudja mégis
enni és imádkozni kell
a legtisztább mosolyért. - -
Neked nem születhettek
igazságok-hazugságok;
esti imád után
lepihensz a csöndes barmokkal
és szelíd álmokkal álmodol...
Mert tiéd
a könnyű Egyszerűség
és gyermekeid napra-barnult
kacagása az égő mezőkön.
- Én bikaszép parasztom:
portád ura legyél, - -
valahol áldozatra várnak
a gyilkos bölcsek. - Egy balga napon tán
elindulnak hozzád a boldogtalanság
aranykönyveivel, de te elkergeted őket,
mert Isten
ártatlan juhait legelteted. - - -
Ne félj hát boldog lenni, arcod Isten arca lett
már mindörökké, mert erős voltál
tudni gyermekeidben:
Isten-méhében fogantak
már Isten örömében halunk meg!...RUDNAY GYULA

Ó, szomorú-szép magyar lobogás,
ki meglobogtattál minket a napban:
mi csudálkozó gyermekek
alázatossá nőttünk Benned
tudni Isten Piktorának téged
duhajra-gyönyörű Hungária földjén...

Ó miénk!
nékünk-kigyúlladt égi Jelenés ki lettél
a Duna-Tisza táján! jó Jézus
csöndes Gyulája: - csókolja meg mi szegény szemünket
te gazdag fantáziád villáma, -
hinni és lenni
szent tűzijátékokban elveszni indult
bő örömökért...

Haj, imás káromkodásunk,
magyar zsoltárok sírása ki vagy!: -
Valaki úgy akarta már
te légy jósággal-megvert
nyugtalan vágya
éjszakába-csavargott szomorú vakoknak, - - -
világítani,
részegen lobogni, lobogni
- ó, tiszta égi mécses -
a vihar után lecsöndesült
félelmetes erdőn - amen.KESERŰSÉG ZSOLTÁRA

                 Antik vers mai szomorúsággal.

Jó csillagok égnek
áldott öreg égen,
meg nem mérhetendő
kilométereknek
kilométerekjén...

De lám, itt a földön
mi élünk még élők,
alszunk már halottak,
tudni mindent talán,
semmit tudni végre...

Szeretnők már tudni:
ki, mit akar tőlünk?
Ki mi kívánságunk
mindíg-néma-maradt,
aludni-született
elvérzett virága?!...

Mi lehet sötét, mi lehet világos,
fáradt földünk alatt,
szürke földünk felett,
örök ködbe burkolt
titkos egeken túl?

Igy megyek sok uccát
sereg arcok között;
libegő lelkek leszakadni indult
szálkabő pallóján...

De én csak megyek
tovább is az uccán;
megyek mindíg-menni
szemétben-zsíros
durva köveken,
mert forog a föld,
míg érezem rémmel:
egyszer elnémulok,
még majd megbénulok...

Még tán fiam is lesz,
kit már nem láthattam,
ki világra szülvén
nem láthatta apját...

Szegény fiú! szegény!
ki tudja lett légyen,
melyik útszélről-jött
szerelmemből szült meg
én bús folytatásom?...

Ó, el kell aludnom
szomorú-csendesen
semmitsem tudni
én arcom holnap
- szegényke - ki lészen?

Jöjj hát én jó álmom,
betegeknek-kellő
finom keserű szesz;
elaltatni engem
éldegélni-pettyhüdt
öreg gyermekedet...KIMONDHATATLANT KIMONDANI!

                                      Dr. Kiss Sándornak.

Ó, kimondhatatlan csodák,
csodáknál is több,
köznapi és ünnepi titkok
mit ki nem mondhatunk,
mert kevés a szó
és végtelen az érzés: -
rohanjatok,
dühöngjetek hát megbolondítani
kitágult képzeletemet!

Vadíts, nyugtalaníts csak engem
te kimérhetetlen Kimondhatatlan
szóban-zenében-színben-kőben
és minden értelmes érthetetlenben,
mert semmitsem értek én,
mert mindent értek én
mi benned él,
mi benned halhat meg
ó, sötétek legsötétebbike, -
világosságok legvilágosabbja, -
eszemet és testemet lendítő
egyetlen muzsikám:
kimondani Kimondhatatlan!

Légy áldott hát eszemet-csapongó
nagyszerű homály:
elalszom részeg melegedben
látni az éjfélt erdők mélyén,
ébredni hajnalt zsíros Hortobágyon,
vagy sírni
és káromkodni
gigantikus paloták és szomorú templomok
közé zuhant uccák árva szennyén
nappal és éjszaka
éjszaka és nappal
kimondhatatlanul, -
meghalninemtudón
szegény szerzetes én
a csillagok alatt...BOGÁR A FŰVÖN: - ÉN!

Lomha testem óriás
ahogy ül a fűveken;
hirtelenhegy bogaraknak. - -
Piciny bogár lettem én
egekbenőtt jegenyéknek. - -
Vihar csördül, villám dörren,
megrándulok apró seb,
fűvek között árvíz bomlik;
piciny hullák leperegnek
dühös árkok kősodrába...

Óh, nagy játék! - csöppke játék! -
csöppkének nagy - nagynak csöppke:
őserdő döng fölöttem! őserdő zúg alattam!

Ime látod: minden vagy itt,
lássad végre: semmi vagy. - -
Számomra az Isten kútja
felbuggyant, majd kiapadt...

Vesd le selymes szőrcsuhádat,
büszke bolond ha már lettél,
vagy kélj harcra Isteneddel
inni kérni férfivért,
sírva kérni jó erőt. - -
Hogy óriás légy kicsiny pont,
hogy kicsiny pont légy óriás,
- óh, büszke-félszeg óriás!JÓ HALÁL ÉNEKE

               I.

Már szomorúan érzem,
szomorúbban tudom;
halálbagubózott parázs-kamaszságom.
Holnap, holnapután
elborul az elmém,
szegény, fáradt elmém,
de nem a Vágyó Lélek; -
parázna testemnek
szennyes szomjúsága
fog megölni engem...

Kiégeti gyomrom
égő alkohol,
elrontják véremet
beteg csúnyaságok:
mitévő legyek hát? -
szemétdombra-sodort,
lejtőn-lezuhanó?


               II.

Kultúrák mérgéből
ittam én vad-mohón
és lett ime gyümölcse:
elfonnyadó testem,
élve elrothadó szegény hervadt testem...

Napról-napra így megy
ez a gyilkos játék:
út a tisztasághoz,
szelídebb élethez, -
nékem nincsen többé...


               III.

Ó, mennyi pénzt evett meg
én testi szerelmem!
mindíg békákkal,
varangyos békákkal
tisztátalankodtam, -
égi csillagokról,
illatos erdőkből
kiűzvén magamat.


               IV.

Szerencsétlen sors ez!
jaj, szerencsételen!
Isten sem segíthet rajtam eztán
romlásban-ráncos
szegény beteg fiún;
fertőzött gyümölcsén...

Legyen mindegy most már
ki vált meg e földnek,
jó Keresztény Halált
mégis csak megérem,
megérem, elérem
s ha csúnya testem
lett is a szegény ördögé;
szép lelkem maradjon
gazdag Uristené, -
én öreg atyámé...BETEG FIÚ OKTÓBERI ÁGYON

Nedves láz eszi márványos húsát -
ó, megmenteni,
ügyefogyottak kétségbeesünk: be jó volna
megmenteni! ordítani: itt maradsz!
Mit akarsz, acélszívű orvos?
tudod fiad lehetne, add vissza őt az örömnek
és szeresd, ó, nagyon szeresd,
kifáradj érte,
hisz tizenötéves még szegény! - -
Bámulj-csodálkozz-megbolondulj: gyenge száján
az anyatej fehérlik, két kék szemén
a köd hályoga:
- nem ízlelte még a kamaszok csókját!
Kipattant csikó, kiszaladna a szabad mezőre,
de elfeledte már, hogy tegnap
az angyalok kötelével játszott... -
Vessünk keresztet:
láza már a Himaláják csúcsán lobog,
kinyitjuk hát a durva ablakokat, -
legyezze meg homlokát a fáradt őszi fény...SELYEMFIÚ

Finom és szép fiú vagy,
elhiheted bátran -
ó, illatos tűzből kilehelt
törékeny piperkőc...
Sohse haragudjon meg Isten
jólápolt körmeidre,
púderos arcodra sem; -
diszkrét monoklid alól
- ma még elegáns bohém! -
ki ne látná,
hogy te vagy a
szeretetből-elromlott jólelkű suhanc,
akinek festett-arcú szeretői vannak?...

Én láttam tegnap,
mikor a köszvényes zongoraszó mellett
harminc rongyos ember előtt
fiatal csókot adtál
egy öregebb leány fáradt csókjaiért... -
Pedig huszonötéves voltál
és szétzilált hajad még feketén csillogott...

Míg én nagyon szégyeltem magam,
mert arra gondoltam,
ha most a tükör előtt állnál
talán kipirult arccal
én is megcsókoltalak volna...TIZENHÉTÉVES ÖNGYILKOS

                                 (Sirató ének legyen.)

A revolver eldörrent és a
tizenhétéves kicsiny legény,
mint büszke hős,
hanyattzuhant a földön...

Eggyel több, - meghalt, - ki kérdi mért? -
Nagyon érzékeny volt talán,
s én láttam - gyönge Szív - mily
melegen buggyant szegényke vére...

(Ó, mindmagasabb lázig fokozott remegés,
borzalmas pillanatban - jaj, kinyílt
keserűség - tán te verted áldozati bárányodat
a halálos golyóig...)

Merész kicsi férfim, ki tudott volna
megérteni téged az emberek között?
Csak belebámultál a világba,
mint aki mondani szeretne valamit,
de nem hallgatott rád senki ember,
csupán öngyilkos szíved verése válaszolt olykor
ideges szavakat néked, - aztán
jó fiúhoz illőn
felrobbantottad piciny kis szívedet,
hogy szívünkbe kiálthasd végre,
mit ajkad el nem kiálthatott már:
te szomorúságod egekig dadogó panaszát...ÖREG KANONOK, ARANY ÖREGSÉG...

A jó kanonok bácsi
nézd, milyen nyugalommal botorkál hazafelé,
itt megyen mellettünk
csillogó aranykereszttel a nyakában...
A kis falu hajdani plebánosa
káptalanok lila nyugalmába őszült
s most mogorván köszönget jobbra-balra...

Ó, barátom!
én öreg kanonokom!
egyszer mindnyájan megöregszünk
és pipálni fogunk
tán iddogálni néha
szép csendben, a lugas alatt...

Be szép,
be gyönyörűséges dolog!
tegnap még fiatalok voltunk
sok harcos predikációktól,
s lám így leszünk szelíd gyermekké megint
mig az Úr,
kit szeretnünk illett igyen
galambőszre hervasztja
mosolyra-szépült vénülő fejünket...NYOMORÚSÁG DICSÉRETE

Ó, áldott Nyomorúság!
mily csöndes legénnyé szépítettél, -
néha nevetésre pirosítod bágyadt orcámat:
nem tudni miért? - Bolond legyen, aki kérdi!

Be szép imígyen éldegélni,
vidám szomorúsággal a szívemben,
s csavarogni ide-oda, míg megállsz
az egyik uccasarkon, hogy bámulj és
csudálkozz, magad se tudva okát...

Aztán tovább mégy, befelé nézel
egy kicsit - vén karakán - és halkan
nevetni kezdel magadon, mint aki
nem törődik vele, mit gondol most
az emberek hebehurgyája.

Jó barátom: drága krajcáros Nyomorúság!
- ugyan ki parancsol néked? Te már csak
enyém maradjál, hadd legyél furcsa figura
tűnődni furcsa figurákon - mert lásd, úr lettél,
ki nemesebb napokon lovakkal s szamarakkal
parolázgat, tölteni becses idejét.

Már bizony így felséges az élet,
mikor áram kapcsolója nélkül
kibuggyanik a tüsszentő nevetés,
nevetése mi dicső szegénységünknek, -
s ha sírnod is kell, csak vered a dobot:
nevetni már mégis szebb pajtás,
hej, nevetni,
míg belé nem pottyanunk szürke koporsónkba...APÁM, NEM TUDLAK MEGMENTENI!

Látni, hogy kortyonként apadsz,
- mint elpárolgó bor -
a durva gödör szája elé;
jaj látni, fájni és
tehetetlenül nyögni
érted-épülő fiatalságomban:
ó mondd, hogy öljem meg
e rajtam kisebzett szomorúságot? - -
Etetni és öltöztetni kell téged
hetvenkétéves pólyásbabát,
mert tudod már, hiába minden
öngyilkos akarásom,
hogy lássad-megértsed
agyonhajszolt fiadnak
távol kigyúlladt ünnepét - - -
Én csontraszikkadt jó apám,
nincs üzennivalóm, -
lám, szemeidből kiszáradtak az öreg könnyek
s csak szorítod, remegve szorítod fiadnak
elfáradt-beteg kezét...
Ó, ne félj!
nem bántott senkit egyszerű életed. -
Holnap, talán holnapután
tisztára cifrázom magam,
hogy hazudjak együgyű eszednek
valami olcsó szépet,
mert nem akarom már, hogy adós légy
ó, elfáradt hitelező! -
mielőtt bevonulsz
nekem-szomorú örömeidbe
a holtak virágos kapuján...ÉN ELLENSÉGEM

Ma savanyú és keserű ízekkel ébredtem, -
(ebben már nincsen semmi különös),
az első ember az uccán
aki szembejött velem
sosemlátott ellenségem volt...
Éreztük, régi haragosok vagyunk,
s már kedvünk lett volna kibékülni...

Igy az történt csupán,
- ki tehet róla? -
hogy két szándék egymás szemébe nézett,
a végén mégis önérzetesek lettünk
és fájdalmas gőggel belérohantunk
a szürke emberáradatba...CSÖMÖR VÁGYA

Ó, rossz gondolatok:
mily csúnyává fáradtam én!
Gyönyörök csömöre lankasszon betegre,
idézni régi árnyékomat: jelenj meg, te
ártatlan szőke kisfiú, - én meghalt
tízéves lelkem és csókolj, ó verjél
a szebb fiatalság tüzére...

Ó tízéves kisfiú! én régi arcom
tiszta lelke: bizony megöleljél most,
mert engem lásd, senki sem szeret, - jőjj
korholjanak hát szelíd szemeid s engess
szeretni téged igazán!

S ha itt vagy elillant jóság, szánd meg
az elvérzett férfit, aki lettem, -
ó, így tanítsd meg újra Jézust idézni,
s tán egyszer visszatér hozzád, kinek ime,
áldott lesz szegénysége megint
kicsiny örömök és nagy szomorúságok
megszépült elfogadására.ÖRÖM
[1930]

NYÁR

A BARÁTOK TEMPLOMÁBAN

                                     (Dr. Semsey Aladárnak.)

                             I.
                     Prédikáció

A szelíd franciskánust hallgatjuk most
szelíd áhítattal s a páter beszél,
hosszan hevül, már elönti a Szentlélek lángja:
- ó egyszerűség nyelvén vallani az Igét,
ájtatos parasztok egyszerű nyelvén,
testvér! Isten csengő kegyelme ez már! - -
Jó barna páter, így hallgatlak, lásd
így szeretlek én, míg komoly lángolásod
elragad engem: lássa lelkét a léha fiatal!

Ó érzem, áradó harangszó leszek megint;
testvéred vagyok én szemüveges barát,
áldott rajongó, - mélybarna csuhád világít,
megaláz engem ez órán s szeretsz,
még jobban szeretsz, ó szeress csak engem
legszelídebb költő: a kicsiny költő
csukló alázattal már letérdelt előtted...


                             II.
                         Litánia

Gyertya ég, villany ég, már búg az orgona,
ó kicifrázott ének, ó mély ünnepélyesség
s tömjén jó szaga! Im szavak sóhaja
feszül az égnek, lélek és szív puha falán
keresztültör az érzés zúgó hangversenye:
ki tudja mi lázad s örül itten?

Ó nagyszerű pillanat, háromszori csengetés:
áldás! áldás! - most nyílik ki a Lélek
s lobog, fenségesen lobog felfelé,
Isten legszentebb Báránya elé,
ki elveszi a világ bűneit...

                                       (Esztergom.)Ó, FIATALSÁG!...

                               (Berzy Endrének.)

Fáradt vérem már őszi szelek sodorják,
de napsugaras lelkem még nem
fáradott ki dicsérni téged
- döngő fiatalság!

Ó fiatalságunk! boldog szertelenségek
áradata vagy: soha nem fogysz ki
magadból, csak ütöd és csókolod
magad - csodálatos játék a földön...

Olykor rohamra indulsz bennünk
millió csirától terhesen, s dühös
csókok tulipánjával pufók gyerekeket
keltesz az érlő nap alá, lihegni, kinyílni
szapora lánggal pirosabb csókok foganására...

Jó fiatalság! Ó gyönyörű fiatalság!
égigérő szándékok rakoncátlan
viharja legyél csak, szeszély maradjon
a te bölcsességed s lobogj, nevetve
lobogj az őszi vizek vén szatirja felett...SZOMORÚSÁG

                           (Dr. Zolnay Bélának)

Én mély örömöm vagy - szép Szomorúság!
égi kegyelem im értem jöttél, most leghivebb
hívőd hozzád sóhajtok én: szeress csak, verj
esővel engem, ó ki szeressen s légyen
te buzgó szolgád, ha nem áldozhatna
jó búval-csókolt nagygyerek szívem néked?...

Kivertek vígasza légy te, bölcs Szomorúság!
küldj inséges napokat már s kit magadnak
jelöltél; el ne fáradj vigyázni felettem,
meglásd vén fiad leszek én. - Ó ne hagyj el soha,
percre se engem s takarj be mélyen
angyalokat-védő puha takaróddal...SZENT ÁGOSTON

                                         "Távol legyen tőlem, hogy
                                         azokat tartsam Istenemnek,
                                         amiket az oktalan állatok
                                         érzékei is fölfognak."

Szegény állat voltam csak,
- végre tudom én -
így szólok balga fiatal,
ki gyönge boldogságán hiába tépi magát.
De te láttál engem
ó Énekes Püspök! a fekete hegyek alatt, -
amint jóra verekedvén sírtam magamért...

Romlott idők napbavakító világossága:
békém öröme virúl e napon néked!
Ime, kinyíltak pogány szemeim,
látván te vigyázod utaimat, virágozzon
te Magas Urad kivánata szerint,
hogy ama napon majd dicséretre derüljek én!

Ujjongó lelkem telihite köszönt ma;
ó mégis ember vagyok én,
legbölcsebb akaratból
növények s állatok fölött értelmet-osztó
királyi jóság, ki apró dolgokban
örök arcát keresvén már mindeneket megtalált...ERŐSEBB A GONOSZ...

Jónak lenni,
jóságot tenni véled ismeretlen barátom,
ó mint szerettem volna én!...
De lám, nehéz mázsa a Jóság,
ne merje felemelni, aki gyönge: -
megnőtt sorsok elfeledjük hamar
első könnycseppünk, ha kicsöppen...

Ments meg minket mi
szomorú sorsunk - hiába kiáltjuk.
A Gonosz tán most bontja
győzelmi lobogóját... Valaki erősebb itten,
ó, erősebb mint a Jóság,
mely szunnyad és meghal
a csecsemők szelíd mosolyán,
míg egyszer kibomlik vakon
a sűrű őszi köd, - s mi már
nem birunk lázadni többé

- uccáradobott öreg cselédek...TÉLI ERDŐN

                         (Illyés Gyulának)

Lábad alatt ropog a hó:
fenséges, fehér csillogás ez,
mely szemedet különös csudákra szikrázza.

Ó egyszerűség fukar rajza!
forró véremnek fázó szépségeket okozol
és zsibongó képzeletem mögött
öreg legendává csillan a nyár...

Ez itt a halál csöndje, mely most
lépésről-lépésre felkomorlik benned,
hallani a hallgatás beszédét...

Titkaid felszabadulnak: - milyen
csodálatos minden
maga-bölcs nyugalmában! A hó vak
tüze alatt, mélyen a mélyben,
füvek és bogarak alszanak...

Ó ki sejti, mely ősi nyugalom lelke
virraszt e tájon, melyből most csupán
az ég fehér takarója s e kopaszon-didergő
fiatal akácfák szürkülnek belém,
míg a farkas-zavaró hideg fülemre csípi
férfirabságom hazasiető, áldott melegét?...ÁLMOMBAN VEREBET ÖLTEM...

Ne bánts furcsa álom,
nem én voltam a szívtelen suhanc,
kinek tükrét mutogatod nékem. -

Érzékeny szívem zakatolása bánt;
szomorú, mégis én üldözöm
a szobámba tévedt csöppnyi madarat?...

Jaj néked ártatlan jószág!
ember közelít feléd,
menekülj jeges ujjaim elől!...

Milyen ördög vezet engem szürke kis madár,
hogy továbbfűtyőrészel gonosz indulataimnak?

Én már kimerültem a rosszban,
s benned még egyre dalol - árva gyöngeség! -
a kegyelmet-kérő szeretet.

- Ó istentudja milyen álom:
a madarat, ki dallal szeretett engem,
megfojtottam,
s reggel szívem oldalán ébredvén,
kövér könnycseppek száradtak
én égő szemeimre...SZILVESZTERI FÜRDŐBEN

              (Rézkarc)

                               "Bűnös az, aki rosszat gondol."

Ó szennyes reggel csömöre,
mily furcsa, hogy itt vagyok én
olykor magamra-szemérmes,
- ma mégis kamaszabb a kamaszok között...

Megérett fiatalok serege,
- csupa-sápadt arcok
kikarikásodott szemekkel
fel és alá sétálunk
mutogatni mezítlen formánkat...

Itt mindenki látja egymást, -
halk szemérmednek hiába takaró!
Pőrére-vetkőzöttnek már végig kell
bámulnod ezt a panorámát;
mégis gyönyörűséges dolog élni!

Szagold hát ezt a jó szagot;
aranyfiúk tüze gőzölög, érzed,
a tapadó testekből, - a meleg!
a meleg velőszaga!

Különös, különös! - forró vizek titka!
S mily gyarló e képre a Piktor!

De nézz körül egy kicsit búja-szemű;
nézd, zűllésbe-fáradt fiatal kanok
hortyognak amott, - ízmos combok,
karok és mellek fehér és pirossárga
karavánja lomhad szanaszét a
pamlagok s szőnyegek puháján...

- Ó drága nemzedék!
egy perc meghaló fiatalságunkból
ezen a bűnös reggelen:
be széppé virultál nekünk!... - -
Szép karikás szemeink, Isten veletek!
holnap egy nappal öregebbek leszünk megint
s új fiatalok jövetelén
fáradtan nézünk a pillangók után...LOMBOK ALATT BESZÉLSZ...

                        (Darvas Bertalannak)

Ó lélek!
ember már nem szeret téged,
valaki magadrahagyott,
s most minden arc, minden beszéd
menekül előled.
Szegény vagy, nagyon szegény,
kiáltani szeretnél,
- ó sokat kiáltottál! -
és senkisem hallja, senkisem hallja, -
csak a fák,
csak a madarak könyörülő lelke
szeret már téged igazán.

                   *

Ó mért,
mért nem lehetsz Ő,
ó mért nem lehetsz, aki
szeretnél lenni? - -
A fű, a fű, a puha ágy,
megterül alattad és senki,
senkisem kérdi bűnödet itt...

                   *

Ó Isten, bölcs-komoly Isten,
téged keresett, benned vidúlt fel
a lélek, idejött hozzád,
legszebb csipkéid közé, -
s ő látott, megtalált téged
a harsogó fák közt, zengő
madarak közt: nézni,
messzire nézni, hogy sebes
szépség így szeressen engem,
ó halálos öröm csókoljon
meg engem, altasson el végre szelíden...ÖNARCKÉP: 1929.

                  (Lőwy Sándornak)

Idegen ő
és mégis ismerős,
ödöng a város
uccáin, keres valakit,
valakit, aki szereti őt, de
senkit sem talál, csak
töprengő önmagát, - s most fél,
nagyon fél szegény,
apját-anyját elveszítette
és azóta
fáradt mosollyal bolyong a világban...NYÁR

Ó forróság! ó nyár!
ember és állat csirázásnak indul
meleg alatt meggyullad a szőke
kamaszok teste, nyílik a férfi,
virúl a kényes virág. -

E gőzben érzem, kifáradok én,
de ime, nyár és meleg van,
érjen hát fiatal húsom a
nap parazsában, - hej jószívű
cselédek kincsének nevelem azt:
legszebb jóságomat mért szégyelném
nekik adni én?!

                   *

Ó nyár, kipállott meleg!
véremet perzselő jó sáfárod
voltam, nem lehet ellenem panasz.
Szép bajra-bátort, ölelni s csókolni
tanítottál, méltó vitézed legyek érte!
- Most, apró baleset, már
egyhelyben fekszem tehetetlenül
s boldog-fáradtan mosolygok
jó férfi-mulatságaim után...KÓBOR KUTYA

                     (Hajdu Zoltánnak)

Rossz gyerekek játéka
volt szegény az elébb;
rámnéz szelíden, s buzgó
követ, csak jön, jön egyre
utánam a szürke csatakban...

Szennyes szőre csuromvizes
már, de ő rendületlen
szeretettel bízik egy
könnyű szóban, míg én
szégyelni kezdem magam
előtte: mit adjak néked
ó kivert szomorúságom,
ó mit nyujtson abból
jószívű csavargód,
ami nincsen?...TÍZÉVES VOLTAM

                   (Nádasdy Vilmosnak)

Akkor én is iskolába jártam,
emlékszem, rossz szemmel
néztek rám a többi fiúk,
ők egyesre feleltek, de én
a szamárpadban ültem
s közben Anyám halott
arcán bolygott képzeletem:
ó ki tudja mért?
S én csak néztem, egyre
néztem magam elé, szegény bamba,
ki semmit se lát többé, -
míg piciny könnyeim halkan
szitálni kezdtek s arra
gondoltam szomorún, hogy
holnap nagy fiú leszek...ÖRÖM

FIATALEMBER

Fiatal vagy,
néhány öreg úr megbotránkozik rajtad,
de mit törődsz vele te,
kit ezer bolondság boldog mérge kínoz,
hisz te vagy a legény,
hevülni vakmerő könnyelmű lepke,
ki parádés tüzek ölelésébe repülvén
bölcs megadással elemészti magát...GYÖNGE LEÁNY

Hogy lohol szegényke,
siet valahová, miért, - hiába kérded.
Csak ő tudja szegény leánynak
mily sok a dolga.

Ó rossz világ! - néha szeretné
fiatalnak érezni magát
s szeretni, akik szeretik őt, tán
mindenkié lenne, ha szabadna néki. -

De így csak a buzgó szegénység
szereti őt, s szebb napokon
a suhancok állati csókja,
mely előtt nem birja
lehúnyni többé szemérmes szemét...UJJONGÁS

                   (Dr. Ugró Gyulának)

Be szép, be viharba-zengő dolog itt minden:
ó hevülni-szeretni-verekedni
e földön, illik ez testvér!
Im lássad: pompában perdül a világ,
ne légy, sose légy szomorú, rádsüt
a nap, téged hűsít az árnyék
s e csupa-gyönyörűségben lányok,
virágok, erdők jókedve szívvel nótázik eléd!

Ó sírni-örülni, örülni-sírni kell,
virágozni fűnek és fának
nekiszaporodó szerelemmel!

Hej folytonos élet,
télben és nyárban szüntelen csirázó:
derülő szívvel igy dicsérlek én!
jóban és rosszban imitten élő,
verekedek és ujjongok érted
jó dalba-szakadó csúfságok idején!

Ó barátom már mindenkit szeretek,
ó mindenkit csókolok
s Isten csipkebokrában
fehér lánggal lobogok én!...GYEREKEK, KACSÁK

                         (Kosztolányi Dezsőnek)

Mikor egyedül vagy
s arra gondolsz: mily szép
és egyszerű voltam az elébb,
s magad előtt látod, hogy Ő
mosolygott rád s te visszamosolyogtál:
tudod-é, hogy akkor
jó illatát szagoltad
a virágzó tavaszi fáknak,
s úgy érezted magad gyermek,
e pillanatban születtél
öntudatlan örömök között;
kinek Isten kegye csengő aranyakat
pottyantott belé bugyellárisába?...ÁRNYÉKBAN

Ó napfény! apró csipkékkel táncolsz előttem: -
be jó, hogy itt ülhetek most (magamra-tikkadó)
vadszőllők árnyéka alatt s kutyásan
hizlalhatom szemem a zöld asztalon
szikrázó sárga sörön, amint kacéran
kinálja magát hosszú kortyokra frissíteni torkom.

Ó így, lustán ülni itt, bambának lenni
s nem gondolni semmire, csak érezni;
a melegtől rámtapad a könnyű nyári daróc,
s megvárni boldogan a portverő langyos szelet,
a lassan dühödőt, mely hűsre legyezi
izzadt homlokunk, míg aztán megfújván
égi trombitáit, lezuhan
a kábultra riadó dörgő zivatar...A KÖLTŐ ELLÁGYUL

CSAVARGÓ KÖLTŐ MAGABESZÉDJE

                                               (Rudnay Gyulának)

Hej költő, én mondom: mégis derék legény vagy te!
mindegy hogy hívnak, ennek-annak, minek is azt tudni,
nem ez lészen a te bánatpénzed. Ugy nézd,
csörgessenek csak, öreg sürgés, forgassanak
inkább a szíves csacsiságok téged erre vagy amarra...

Fekete napok elébe ha nézel, mit törődsz vele!
magadra bámulj s higyjenek rólad amit akarnak:
te tudod, még messze az öregség! S mivelhogy
emberfia lennél, illik szeressed a fehérnépséget
igaz szerelemmel, ízletes dolog is hej
beléjük harapni!

Szép szamár balgaságokba ugorván, vigyázz!
Sokat egyél, egyél és kiáltsd: dicsértessél
jót-koplaló bendőm! erősödj részeg lábam!
Ugy lehet holnap megint vándorútra kelsz és
csavarogni fogsz, hej parancsolom is néked:
eztán ménkű-időket csavarogjál, ki ne fáradj
soha, megtanulhattad már mily türelmesek
az országutak a lógós bolondnak jókedve alatt...

Hát szedd össze - nosza szaporán! - öreg lábaidat
és állj meg az ötvenedik falutoronynál
- javíthatatlan csavargója te
a poros országutaknak!A LÓ, AKI KÖNNYTELEN

Ó legalázatosabb sors az övé, erős
szeretettel loholnia kell halálig s ha néha
szomorún nyerít egyet: már nem is
tudja, mi fájjon néki, - csak érzi mily
jóságos gyöngeség Ő s mily fáradt arra,
hogy szolgádul-alázott bosszút álljon rajtad...SZEGÉNY TÓTOK GYEREKE ÉRZI

Büszke lehetne rá, hogy hosszú orral
áldotta meg őt az Isten, de látja
itt él ő is, emberek s állatok között,
mint aki ismervén sorsát, mindíg
magára gondol s már tudja: legboldogabb
e földön ki sokat nevet keveset panaszkodik,
mert ez illik jól az egyszerű tót gyereknek,
ki babon és krumplin hizlalta magát bátor cselekedetekre.GONDVISELÉS JÓSÁGA

                            (Zivatar előtt)

Valakinek kedve támadt odafenn
s most mennydörögve kurjant, tán
vén csoroszlyákra gondol nagy
borozásai közepette, kiket nem
locsol többé a fiatal húsvéti vér,
pedig ápolni kell őket, legalább
esővel, hadd sírjanak, vagy
nevessenek rajtunk, vén bosszú-állók,
hamar-elfonnyadó büszke liliomokon.HEDONISTA

Ó evés gyönyörűsége! Legméltóbb dolgom
dicsérni téged: im megint nemes cselekedetre
készülök én! - Bizseregj has: itt gőzölög
előtted a fűszerrel-teli leves s a legfinomabb
töltöttkáposzta; hitemre! - belémtolakodnak mindjárt.

Ó becses fáradság, most hát a jó levest szürcsölöm,
s aztán te kerülsz sorra ízes káposzta! Csak lassan,
utoljára jön a fejedelmi töltelék!

Hej, a töltelék a disznóból! Érzed-é,
kocsonyás tejjé melegedik benned, majd
kipattan a bőrödön s hirtelen tűzbeborult
tested egészséges lányokra gondol...A KÖLTŐ ELLÁGYUL

                         (R. Fodor Árpádnak)

Még emlékszik: szakállas öregapja volt,
ki bölcs szeretettel nézte csámpás
lábainak görbe kanyargását s
úgy érezte, nem csalódik izgága
fiában, ki a földrehányt szalmazsákon,
míg álmában halott anyját ölelgeti,
most ide-oda dobálja hervadásnak indult
nagy fiatal testét...MEZEI VIRÁG

B. E.

Mindenütt velem jár ragyogó arcod.
Érzem, a szemembe pirulsz s én remegve
csókolom ezt a csillogó ömlést. - Ó megnőtt
gyermek, belőlem szakadtál fel! Jókedvre
hetyke; fiatal nótás lettél, kit úgy nézek
magam elé, kalapodat megint a földre
vágod, vagy sírsz és örülsz velem derülő kedvem
játékain, mint a mostszületett mezítlen
kisfiúk, kik megbámulván az első fénysugárt
titokzatosan felnevetnek.KÖSZÖNÖM NÉKTEK AZ ÉLETEM

Ó két szelíd tótok: apám és anyám,
kik süket nyugalommal aludtok a
békés föld alatt: árva fiatok mindíg
veletek vigasztalja magát s nagy
hálaérzés tölti el dobogó szivét;
néktek köszönvén szűkös kis életének
boldog vonaglását, mely tele szomorusággal is,
néki csupa öröm és szépség - s már áldottnak
tudja sorsát, hogy elzúzván fáradtra izzadt
testét: most rólatok füttyörészhet derült
gyermekhangon a sötét árnyékok alatt...SÓHAJTOZÓ FÁK

A fák, a fák, elátkozott testvéreink, égnek
nyújtóznak teli vággyal, mint a némák
beszédes szeme, vagy türelmetlenül hadonászó
karja, s míg levelüket halk sóhajra csókolja
a szél, vagy sírásra nyőgeti a közel zivatar;
- tán arra gondolnak, hallja-e leláncolt
lelkük titokzatos énekét a vándor, ki fáradt
tagjaival kinyújtózván, a hűs árnyékba heveredik
édes elszenderülésre...ALÁZATOS FA

                           (Kiss Ödönnek)

Ó terebélyes fa: türelmes barátunk vagy,
- strázsálsz, de nem panaszkodsz. Boldogan
hagyod, hogy falánk bogarak vájják fájó
tővedet s életed melegítő törzsét, melyre
fészket rakhat minden mostoha veréb, mintha
tudná; haszontalan kis csipogását úgy kell
jutalmaznod, mint a többi gőgös dalosokét,
kik kevélységükben már csak
maguknak énekelnek e világon.MEZEI VIRÁG

Tavaszkor születsz s őszre már
halott vagy. - Ó boldogság sorsa! Szépséget
sebző szomorúságra nőttél. Egyhelyben
nyílsz, egyhelyben hervadsz, napfény
és eső alatt viduló rab, ki
el nem hagyhatja soha kék egű börtönét,
- míg a kósza Lélek, messzi örömét keresvén,
gyorsvonat-sebesen rohan az ismeretlen
tájak felé, hol ujra és mindíg elveszti magát,
míg egyszer belé nem őszül...IRGALMAS SZEGÉNYSÉG
[1931]

A GYERMEK ÉLNI FOG

A GYERMEK ÉLNI FOG

Gyermek, te örök gyermek bennem:
mért nem akarsz meghalni már?
Arcod beesik, éjről-éjre hervadsz,
de belül még mindig lobogsz,
mintha nem is tudnád; már jön,
lassan rádköszön a csendes
öregség hűs őszi nyugalma.

Ne bándd; fák lombja közt csillogó
napfény leszel te akkor is. Öreg gyermek,
kit Isten derűs kegyelme őriz
s földi élete utolsó napján úgy
ölel majd magához, mint szomjas
tavaszi föld a zuhogó májusi záporesőt...HARMADIK OSZTÁLY:

                        négy apáca utazik

Mily szelíd kép: itt ülnek szelíden
mind a négyen. Nem büszkék, nincs mit
szégyelniök: Isten mátkái ők. Oly alázatosak
mint ez az egyszerű paraszti kupé, melyben
a szegénység olcsó pipafüstje s jó falusi
konyhák ételszaga csikland az orrod alá.

De ők a kedvesek, Isten parfümjét
érzik itt is, mint templomban a tömjén
illatát. Lelkük nyugalmát nem zavarja
semmi; tudják, velük a Béke kegyelme,
melynek szava nincs e földön, csak lángja
a lélek mélyén, mely most gyúlt ki épen
ajkuk beszédes némaságán.

Ó, élnek ők! Istent szeretik, téged szeretnek.
Oly igazak, mint egymást szerető nővérek,
kik szeretik egymást testvéri módon. Nem
tudják, mi a rossz, - s csak ülnek s hallgatnak
teli hittel, míg el nem mosolyodnak halkan
egy gyámoltalan néni tréfás mozdulatán...SZOMORÚ LÁNYOK S SZOMORÚBB FIÚK ÉNEKELNÉK

                          I.
               Már lány vagy

Fénylő húsod visszaragyog a tükörben
s hiú kéjelgéssel formáid ékén
enyelegsz már, mint aki boldog
merengéssel áldja a perzselő csókot,
melynek pirosló tejéből élni fogant.


                          II.
                       Vágy

Ó, vért és tejet adj nyugtalan
kisfiadnak, ne sajnáld tőle buzgó
emlőidet: nyílj ki előtte s tedd újra
tejszagúvá elromlott húsát, mert ki-
égnek vágyó szemei és szomjúságában
öreg fiúvá őszül...


                          III.
                  Beteljesülés

Árvának érzed magad; lassan
őrültté hervadsz a vágyakozásban,
de egyszer letéped gyötrő ruháidat
s megtapogatván vörös rózsaként
kigyulladt tested, arra borzadsz,
ha most egy szomorú kamasznak
önfeledten odadobnád: örömében
szegény sírva ájulna eléd...ÁRVA FÉRFI SÓHAJT

                          I.
                   Lemondás

Nem tudom miért, de sírni szeretnék;
s úgy gondolok rád, mint a szerencsétlen
apa önmagára, kinek egyetlen gyermekét
gyilkolta meg a hideg halál s most
ott nyög könnytelen és bénán a kis
holttest mellett, szótalan fájdalmán virrasztva...

Szegény, félszeg fiatalember; így dadogsz
te is magadrahagyott fiatalságoddal,
s várod az égiek kegyelmét, a néked
küldött jólelkű leányt, ki nem szégyel majd
magának vallani s kinyílván előtted,
apává tenni téged, hogy lenne ki mosolyra nyitná
szomorú őszbe hervadó, koravén arcodat...


                          II.
                  Megtagadva

Jó barátom, szomorú árnyékom, mondd,
hová öregszel? Tegnap még vidám
fiad voltam s most magamrahagysz
és fáradtan nézed, mint dadogok
szerelemért, fiatal bolond, vénülő lányok
nevető seregének, - így kínálván magam
csúfságra való játékuk gyanánt...


                          III.
                        Sóhaj

Érzem, megvert férfi leszel; nem lesz már
fiad, kiben magad arcát simogasd majd,
s úgy sorvadsz el, olyan árván, mint a
meddő asszony, kit megőszít a vágyó szomorúság
és boldog-írígyen egyre csókolja s cirógatja
idegen anyák gyermekének örömtől pirosló
kerekded arcát, oly meghatottan, mintha
saját méhében viselte volna őket a szegény...BOLDOGSÁG

                        Márton Lászlónak

A jó néne panaszkodott, - nem látott,
nem hallott ő semmit a magas falaktól:
se fákat, se madarak énekét!
Egyszerű szolga volt a férje s élni
szerettek volna, de hiába lesték reggel
a hajnalt, este a naplementét;
csak zaj volt és sötét felhők az égen.
Egyszer aztán kinyíltak, mint a tulipánok
s lekerekedtek oda, hol jó levegő
árad a világra s most csak baromfiak
és galambok sorsával törődnek, mint örömével
a boldog gyermek, kinek szigorú apja
visszaadta kedvenc játékszerét...ŐSZI BORONGÁS

Lágy színek tarka játékát issza
lágyan vénülő szemed: boldog fáradtsággal
érzed, - rozsda-arany avar surrog a
talpad alatt már s hirtelen magad elé
látod meghalt éveid különös gyermekarcát,
melyre Isten mosolya vigyázott egykor...

Igy gondolsz most, sorsodon-merengő, születő
nyarakra a komorság teli-áhítatában: bizsergő véred
immár lassúdó ütemét figyelvén, - míg lehullt levelek
nehéz hullaszagán borongó lelkedre rá nem kondul
- mint bús égi orgona - a távoli,
mély őszi harangszó...

                                   (Szeged.)LELKEMNEK MONDOM...

Szebb és hatalmasabb vagy
testem állati izmainál; menny
és pokol közt társalogsz a rejtezett
Istennel, mint akit a leggyújtóbb
indulatok vertek meg e földön, s aztán
hamuvá ég, hogy egekig lendítse sorsa
s úgy röpüljön szét a világba, mint
könnyű vadrózsaszirom a nyári viharban,
mely a hajnali, ezüst harmatból fakadt...ÁRNYÉKOM KÖRÜL

Szegény testem,
mily szomorú vagy,
de én így szeretlek; mint
leghűbb kedvesemet, ki
mindig hű volt hozzám,
s tudom, nem hagysz el
soha engem, vigyázni
fogsz rám, mint sötétben
az árnyék, mit kikerülni
nem tudsz, hiába menekülsz előle...

Beletörődtél;
szorongó érzés vígasztalása
kínozzon napról-napra,
s már úgy nézel magad
elé, mint aki
megőszült ijedtében.

                   *

Hajlékot-kereső vándor vagy,
ki reményre várván, folyton
keresztet vet magára
és sírni kezd sorsán,
mely szörnyű éjjelekkel
gyötri őt s arra biztatja
álmában; ölje meg magát
s legdelibb gyermekét, -
míg egy esős reggelen
fel nem ébreszti fáradt
szívének haldokló ketyegése...VEREBEK

Az aszfalt boldog csibészei ők: úgy
csiripelnek a gőzölgő csöpp trágyadomb
körül, mint úribb tollú társaik,
kiknek már kövérebb falatok jutnak -
s érzik, jó szívvel gondol rájuk öreg
szakácsuk az Isten, ki télen és nyáron
kukaccal s maggal őrködik felettük;
örömét lelve abban, mint szaporodnak
Ő jókedvének mindnagyobb dicsőségére...ÉJSZAKAI KUTYA

                    (Részeg ember beszéli)

Látod, öreg barátom, no nézd, ez
már igazi úr! te kutyának hívod,
én úrnak; mégis a legkülönb
legény ő, nem szolga ám, mint
a többi, ki csip-csup csontokért
fukar gazdája életét s vagyonát
vigyázza. Szabadon űzi tiszta
szerelmét, szabadon kóborog s úgy
örül a széles világnak, mely hajlékot
ád néki mindenütt. S ha megéhezik,
éjfélután a füstös korcsmák elé
trappol és settengve várja, napról-
napra, a vidám részegeket, mert
csak az ő szívükben bízik már, mint aki
tudja: ilyenkor az Isten humora
szállja meg őket s nem sajnálják
a szíves falatot a szegény kutyától,
ki boldogan várja, hogy meg-megsimogassák
durva szőrét, vagy tán meg is öleljék
s úgy vigyék haza ölükben, mint a testvért,
míg meg nem szökik tőlük megint,
mint nyugtalan csavargó...BESZÉLGETÉS MAGAMMAL

BESZÉLGETÉS MAGAMMAL

                                Kis Ödönnek

                            I.

Meglásd, boldog leszek én, nagy bizalom
készül üdvömül. Ne szidd magad: bölcs
barátod az élet. Mit akarsz tőle még?
Muljanak csak a szigorú napok,
hej szebb mulatság megöregedni annak,
ki Isten gyermekebb nótája leszen odafönt!
Im, küszöbön érzem az arany kegyelmet:
hálisten elhágy minden gyarló barátság lassan
idelenn. Magam pitvarának ura leszek én!

Már nincs mit félnem többé! Eztán néked
udvarolok én jó Gondviselés! Tudom,
megóvsz te engem a gyilkos unalomtól
s tiszta munkát adsz majd a boldog
sihedernek, ki teli-csömörében immár
csak téged köszönthet minden szívbéli lakomán...


                            II.

Ó, mozgalmas szellem, ki méltónak láttál
vezetni engem: becses játékod hadd legyek én!
Engedj égni s elbírni téged! Ostorral jőjj
s úgy alázz meg engem, - kövér könny -
cseppjeim mögül így csillan ki tán újra
a megbékélt mosoly...


                            III.

Szegény vagy, fukar vagy. Folyton
keresel, folyton kérdezel, nem
tudod magad se, mit. Mit akarsz,
mondd, mit keresel még? Nincs semmi
zavar, minden a helyén van, ne
tégy hát félre semmit. Ő ott
áll mögötted gazdagon s tiszta
feleletet ád, ha szemedet kinyitod:
mit adhatsz Néki te szegény mást,
mint szürke szavakat csak, szavakat,
s üres tenyered örök kicsinységét?...SZEGÉNY TESTEM, HALJ MEG!

                      Gyónás

Pompába öltözöl s örülsz magadnak,
pedig rossz illat vagy csak, dísz és
méret; büszke arra mit szégyelni
kezdel ha Istennel szóbaállsz olykor,
hogy mindíg eszedbe jusson, - szomorú anyád
meztelenül fogant a világra és nem
gondoskodott másról, csak érzékszerveiddel
őrizd életed melegét, de olyan tisztán,
ha megnőssz egykor, jól bebugyolálhasd
magad, illő tisztelettel fogadni a halált...


                   Józan kisértés

Egy karcsu leány lendült el előtted, kinek
oly forró szaga volt, hogy férfias
állapotba sodort néhány pillanatra, -
aztán hirtelen leszaladt a higany s már
undorral gondoltál reá, ki annyira
közönségesnek született, hogy ennie
s tisztulnia kell néki, mint veled együtt
minden állatnak e világon,
míg egyszer rút hullává csókolja
hűtlen jegyese - a szépség...

De te élsz Lélek!
Lélek vagy te mégis ó, lélek,
legszebb ajándékomul Istenből
jöttél; légy végre az Istené!
Akarom, eztán csak az Ő
legigazabb szava vígasztalhasson
téged, terhes kegyelmek vérző
kamaszát, ki hálát ad, hogy
sírni és nevetni tud, míg
pogány teste a sár fekete
gyönyörében szenved, mert így
érzi ő boldog vándornak magát,
kinek piros szíve, mint égő mécses,
messzire világít a sötétbeborult
éjféli erdőn...RORÁTÉ

Ó, nézd ezt az esteli fényt,
mely már a hajnalt zengi:
Mária Asszony áldott titka
ragyog le ránk. Most mindenki
boldoggá hevül, a pap bőjti
lilában mond misét s mintha
testét veszítené, egészen átszellemül,
hogy végre magához vehesse Jézust, - míg
az ablakokon lassan keresztüldereng
az angyali üdvözlet első sugára...MERENGŐ SOROK A FIÚRÓL, AKI VOLTAM

                                   I.

Csupa futás és lihegés vagy, már bimbulnak
izmaid, gyereksorból ime, fiúvá daliásodtál.

Nagy étvággyal eszel, kell ez a rövidnadrágos hősnek,
ki élni akarván, társai kedvére verekedni tanul.

Verekedni, verekedni! - Hej, feszülő izmok a rövid
nadrág alatt: úgy alakultok hússá, mint a kifeslett bimbó!

Lám, fiú vagy te mégis, fiú teli vérrel, apádtól-anyádtól
magad életére érett vágyakozás: jó szerelem teje!

Ami tán legszebb: tizenötéves, - maga a szemérmes fakadás;
egykori szőke inas, kit inastársai parázna játéka
félszeg izgalomba sodor, napról-napra érik, -

majd titkolt perceiben különös melegség buggyanását
érzi mélyen a szíve alatt s már ruganyos lányokra
gondol szelíden ifjúi vére...


                                   II.

Ó, az egykori kínzó láz, a te kinzó lázad, mely kihült
s nincs többé, boldogság gondolni reá: mily kedvesen
becézné örömmé most, mi bizseregve bántott
a te szép korodban!

De most már csak szégyelni tudom magam: a szavak
lassan meghalnak ajkamon s érzem, szeretnék
leborulni eléd, a lobogó kölyök elé, hogy sírjak,
sírni szegény árvaként: ó, ne hagyj el engem,
vigyázz rám daliás árnyék,
te elzendült hajnali puskaropogás!ISTEN ELŐTT ÁLLSZ...

                             Dr. Kerényi Lászlónak

Ide-oda lengetted magad, valamikor
féltél tőle, remegtél, mint a vak, ki
a kilincs után tapogat bizonytalanul.
Lelkem! érzed-é? virágbanyíló bimbó
vagy már, kit a nap áldott verőfénye
csókol s érzi, valaki vigyáz rá;
szelídebb jóság, mint az ember, kit
félni nem szabad többé,
csak hinni, hinni, - oly erővel
s lendülettel, mint aki tudja,
a magasan lobogó tűzben elhamvad
a vékony, de büszke szalmaszál...ÁRVA ŐSZI LÉGY

Halk zümmögés, csöpp őszi légy,
merre készülsz a sűrű ködben?
Fáradt szárnyakkal repülsz már,
s néha még nekikoppansz a dércsillogta
ablaküvegnek, mint a hiába kopogó
hajléktalan, kit csak a lassú halál
kínál meg nyugalommal. - Nem tudod
mit vársz. Közönnyel kóstolod már
a legjobb hulladékot is, míg le nem
pottyansz végül, mint kevély fáról
a megérett gyümölcs...MEZTELEN GYEREK A PARTON

                       I.

Mintha elveszett kisfiam lennél,
úgy simogatom szőke fejecskédet:
nézz rám visszatért mosolygás!
Engedd, hogy megfogjalak, hadd
örüljek néked pillanatra csak...
Lásd, én öregszem, de te nyíló bimbó
vagy még, kinek napfény és üdítő zápor
érleli frissé meztelen szépséggel
ragyogó bőrét. Érezd csak, tiéd
a kelyheit nyitó boldogság, mely
fel-felszabadítja olykor eleven
véred, - kapd végre bátorságát csöpp
ízmaidnak, csintalan dolgokat mívelni...


                       II.

Ó, meztelen gyerek! márványból faragtak
téged, mint a szentek szobrát: mely
ruganyos férfi szebb s ünnepibb tenálad?!
Meleg húsod rózsaszínben csillog s áradó
mosolyban fürdik, mint harmattal-teli
ébredő virág, a hajnali csóktól... -
Igy nézlek téged, borongó vággyal, amint
fejest ugrasz az azúrkék vízbe, mely
duhaj örömmel hullámzik rajtad s
egyre paskol, részegen ölelget, hogy forróbb
s minél szagosabb legyen tőled. Míg én,
csukló sóhajommal, itt merengek árván,
mint aki látja sorsát és búcsúzik:
Isten veled! Elmult boldogságom árnyéka
vagy te csupán. - Ó, ha kezembe szoríthatnám
most selymes kis kezedet, tudom
megéreznéd: benne remeg szegény,
félszegen kalimpáló szívem...HARANGSZÓ MÁJUSI ESTÉN

                                I.

Jézus édesanyját magasztald csak te ezüst nyugalom.

Magasztaltassál ó, legvígasztalóbb csengés:
Mária Asszony áradó, tiszta hangja!

Szállj le halkan,
szomjú lelkem mélyire szállj le most:
csittítsd már el zajongó vérem csúnya szavát!

Te szeress csak engem, te nézz rám egyetlen Mária!
Legszebb anyám vagy te kívül és belül;
szép szerelmem makulátlan álma!

Te korholj, te dicsérj csak eztán, kire is
bízhatnám magamat? Jó édesanya voltál te
apámnak s anyámnak e baljós világban.


                                II.

Zeng a harang, cseng-bong: esti békét küld mindenüvé.
S te itt szállsz felettem, megrezdíted a fák suttogó
esti lombját s hallgatod; mint zengi vissza néked
dícséretét a békés világ.

Ó, anyák anyja, ki illata lettél e tájnak
s most leszállsz közibénk elaltatni a fákat
és madarak seregét: csókold meg
vágyam újjongó zsibongását!

Úgy repül hozzád lelkem e földi mélyből,
mint hajnalban kigyúlladt virágok illatát,
ha fölfelé repíti, megfoghatatlan éneked,
a langyos esti szél...FÁRADTSÁG

                             Barta Károlynak

Altass csak kedves kályha,
durúzsolj zúgó fülembe, hadd érezzem;
mily jó is lenne most elaludni
hideg borogatással a homlokomon
s álmomba meleg testemet
simogatni szelíden, vagy
halottnak lenni s nyitott szemmel
hidegen nézni a lámpát, amint
kialszik lassan s nem hallani
többé, hogy künn az éjszakában
didergő kutyák szomorúsága
hiába vonít az ég felé...SANCTA DEI GENITRIX

Nehéz szépségű gyümölcsünk lett
a te méhed titkos gyümölcse. Mezítlen
Istengyermeket fogantál az ember
ártatlan gyermekének, hogy méltó
hajléka légy terhed bimbózó kegyelmének

Szegény és gazdag szóban dícsértessél te
Boldogságos Asszony! Áldassék a te
választott fájdalmad, melynek örömét
köszöni néked a gyarló világ. -
Virágozz csak, lombosodj előttünk
szentséges egyszerűség! Az Ige
testté lőn benned s áldott lettél már
mindörökre az asszonyok között...MINDENKITŐL ELHAGYOTT

Csak sötét rongyként világítsz
a megelégedett arcok finom közönyébe.
Ki törődik véle, hogy vígan csobogó patak,
szomorúan szárazra apadtál?
Se Isten, sem ördög nem vígasztalhat többé! -
Gyászold magadat, szegény összeeső:
tele vagy haldoklással, sírni
és nevetni sem tudsz már!
Elfogyó hús és romlott levegő lettél csupán,
ki suhanó árnyékát sem veszi észre,
s érzi, madárijesztőként hadonászó karja
fájón ökölbeszorul, hogy csúful-elhagyott,
átkozza magát mindhiába...HALOTT APÁM ARCA

Oly mélyen alszol, mint
az idő rendíthetetlen nyugalma.
Káprázó csúfság már nem
bánthat téged többé. De
arcod fénye - kék láng a sötétben -
még él s kisugárzik a vak
hantok alól. Nem nyugszik meg
soha, továbbvándorol a földön
s tudja; vigyáznia kell reám,
mint a megölhetetlen szeretetnek,
mely ott virraszt a messzi emlékezetben.

Légy áldott sugárzó öregarc.
Fénylő halottam lettél végre, ki
szomorú éjszakákon észrevétlen
mellém takarózik s aztán elaltat
szelíd leheletével. - Igy altatja el épen
a féltékeny anya is beteg gyermekét,
ki a csókok melegétől átszenderül lassan
a boldogabb tájak zengő birodalmába...ÚRFELMUTATÁS

Az orgona elnémul s
csupa-zúgás lelkünk
térdet parancsol a
kereszthalál megújulása
előtt... Csönd, csönd, most
érkezik fölénk a titok;
pillanat csak,
még egy pillanat, s már
itt van, szétárad
a templomi csöndben.

Csengő csengi, harangszó
fönsége zengi mélyen:
kenyér és bor színe alatt
ím, szívünk áhítatába
lobban az Ő arca. -

Emelkedj csak, ó emelkedj
tiszta Bárány! Kinyílott lelkünk
mellünket veri boldogan: úgy
szállt meg minket fölszabadult derűd,
mint a bús áldozat után
újrafelzendült újjongó orgonaszó...IRGALMAS SZEGÉNYSÉG

Mint kopott hajlékod kopott szalmazsákját,
úgy szokod meg napról-napra megvert
életed sok apró-cseprő baját te is.
Áldott szegénység ez! Kit megölelt egyszer,
nem szabadul többé hűséges karjaiból,
s csak az Isten lesz irgalmasabb hozzá,
ha lecsukja szebb tájakra szomjas csillogó szemét...ERDEI TÓ ÉJSZAKA

                              Szőnyi Istvánnak

Bármerre nézel, koromfekete
csillogás vakít: víz, sötét,
fekete víz. A fák árnyéka mögött
ördög leselkedik rád. Vigyázz,
halottak fürödnek itt; lelkük
neszez a víz mélye alól.

Örök éjszaka vize ez, melynek
nincs feneke; nap elkerüli
s csak a sötét fák koronáznak
mennyboltot fölé. Ha
egyszer beleesnél,
elállt szívveréssel
mélyebbről-mélyebbre zuhannál
s végire sose érnél.ÖREG FALUSI PAP

Hosszú évek rajongása
öregítette meg őt is:
s most itt áll, mint
egy vén tölgy szemet-békítő
nyugalma. Öreg pap ő már,
kit nyája dolgos bizalma táplál.
Értük lett öreg s most megőszült
haját s arcának komoly ráncait
oly megilletődéssel tisztelik, mint
akit nemsokára magához ölel
a békességes halál...BARÁTOM ARCA ÜZEN

Arcát a távol lebbenti hozzám.
Most kinyitja száját, mintha beszélni
akarna velem, de halkan sóhajt csak,
mint az esti szél. Arra a napra gondol,
mikor a sötét éjszakában fáradtan
mentünk az országút porában, melynek
szélén, mint zölden lobogó gyertyák,
világítottak felénk a szentjánosbogarak, -
s mire a faluba értünk, a félelmes kutyák
úgy ugattak ránk a kerítés mögül,
mintha eszelős árnyékok volnának,
kiket már a szomorúság is elhagyott...REZONANCIA

                      Manovill Miksának

                  I.

Csupa orr, megnőtt szem
és zúgó fül lettél s örülsz,
mily részeg illattal virágzik
feletted a habos akác s mint
ölel-fon körül a méteres fű
csak azért, hogy fényre gyúljon
a te szegény tested is, mely
megilletődve ringatja magát
a tájék magányos énekében.


                  II.

Mutasd meg titkod, lebbentsd fel mestered szerelmes
arcát, vidulás vidéke! - Különös kegyelem
játéka ez már; bogarak nyüzsgése
s ezerhangú dallama madaraknak,
mely visszhangzik szanaszéjjel, -
míg én zsibbadtan tűnődöm: milyen
boldog indulatok zenekara lehet
ez a lelkedet izgató sejtelmes remegés,
melyben úgy áradsz el, mint
a réteken hömpölygő tavaszi ár?...KÉT ROKONVERS

Magányos lélek példázata
Vad darazsak egyhangú döngése
hiába harsog szerte e tájon:
az ezüstlő nyárfa égretörő lelke
nem hallja azt, - Ő délcegen áll
szélben és zivatarban s csak
az országút fáradt vándora előtt
pöngeti titkon szemérmes énekét...

Öregség példázata
Szótalan vagy, mint a szelídek szándéka,
kinek ízetlen már a föld fonnyadt gyümölcse,
s csak a csillagokba néz zengőbb reménnyel
hol nincs sötét, csak világosság van; fények
boldog tisztasága, mely nem alszik ki soha.KÉT RELIEF

                        Dr. Székely Györgynek

                   I.

Az öreg papról
Prédikálj csak, prédikáld örök
nyugalmunk - öreg reverendás!
Szentlélek galambja búg megőszült
fejed felett áldó lebegéssel,
mint aki Isten kiszolgált
cselédjével lett vénülni méltó
s majdan jó szívekben alszik.


                   II.

Vihar előtt
Milyen ezüstös táj ez nézd, azokkal
a vékonyka rajzú fákkal amott, amint
ráborul az ég vészes felhőivel
s benne a mi dobogó szívünkkel,
mely a nyugtalan villámlásokkal
összerezdül s most fedélt keresne,
hogy két meleg test egymáshoz simuljon,
míg ott künn újra kiderül.KEGYELEM LÁZA

Mit gondolsz, mit érzel millió élet?
Erdők, mezők s állatok lelke:
ki ismeri messzi titkotok külön világát?
Ó, imádság művészete minden mozdulatban!
ki nem fáradó ájtatosság külön hangja
s külön színei! Nyelveteken csak
a néma merengés, gyarló szó soha nem beszélhet!

Örök eső és örök nap kövér teje
táplál titeket s tudjátok, apátok
az értünk lobogó kegyelem, ki a
szédület kék magosából jött láthatatlanul
égő nedvekkel csókra-zengetni a
szánkból-kicsírázó nevető világot.MERENGÉS

Boldog bitang, nézd,
mint mélyül szemed alja!
A csillogó fény lassan kialszik
s búcsút int a felkelő határnak.
Szelíd vénülés jele ez, alkony
idézése: merre kószálsz duhaj hórihorgas?
Emeld föl fénylő homlokod! szép ez a komorság!
Játszottál az ismeretlen világgal,
s mint megriadt állat menekülsz most,
nem tudod, milyen kisértet elől. -
Sötét angyalok csókolták meleg
arcod s azóta - meghalt hang -
nyomod veszett - s már nem látod
magad se, mint lobog mögötted
árnyékod fénye a korom éjszakában.ISTEN JÓ BOLONDJA

Ráhibáztak, biz kuka szegény,
de sorsán sose sír. Hagyja el hát
sok okos ember: mit is
törődik ő véle? Csudálod,
Isten nem nézi le őt; boldogan
cirógatja néki veres szakállát
s gondolkodik helyette is, mikor
kásával-buktával, meg zsíros
sonkafalatokkal vígasztalja
s olykori ünnepeken vele koccint csak
baráti poharat, ha emberféle népség
már nem veti felé szűken-fénylő mosolyát.REGGELI PENITENCIA

Lám, italos vagyok megint, de
te látod ártatlan mosolyom:
mily bűnbánó e csúnya öklendezés!
Térdeplek is, tántorgok is kicsit;
nem olyan baj tán, mit ne bocsátanál meg
glóriás Antalunk, - jószerencsém!
Soha jobb fiú nem voltam én: láttad vón
teljes éccakán át kiáltottam-kurjantottam
boldog-boldogtalant ölelgetvén részegen,
mint éneklő buzgóság búcsújárók ajakán!
Antalom, éneklő szeretet, Antal, ne hagyj
elszédülni! Fordítsd kedves arcodat felém,
- te mennybeszállt zengő fiatalság!ÖRÖKKÉVALÓ LOBOGÁSSAL
[1932]

ELŐLJÁRÓ VERS

S most hajrá! Szabaduljatok fel
közönséges és fenséges érzéseim! Hadd
lássátok igazi arcotokat, mint fénylik meztelenül
Isten és ember előtt egyaránt.

Lásd, ilyen vagy te; kiszámíthatatlan és
változó, akár a kacér idő, mely úgy lenget téged
indulatai sodrában, mint mikor az észvesztő
szerelem gyötrelmes öröme szabadul rád.

Örülj hát, mozgolódj csak lélek a vérben!
Nézz szembe már testvér-magaddal, s ne szégyeld
dicsérni a barbár szerelmet, mely oly pőrén alkotta
diadalmas testedet, hogy örökkévaló formáit általad
építse föl az Istenbe-térő halhatatlanságnak.I.

SIRATÓ ÉNEK

Nézd csak ezt a szépségesen fiatal, ezt a szőkehajú
hullát; mint nagy darab ékszer, úgy csillog ebben
a koporsóban! Mintha nem is volna halott,
hanem aludna csupán, olyan szelíd most.
De száján, mely tegnap még csengett s mára elnémult;
ott fénylenek még az elcsattant csókok boldog rózsái,
mint harsogó ének ha továbbzengi magát
a csöndes éjszakában.

Nézd, nézd csak az arcát: látszik, kemény legény volt, -
csak a halál győzhette le nagyranőtt verekedéseit!
Ne sirasd őt hát hiába: kék szemei immár örökre
lecsukódtak, karja-lába nem hadonászik, nem
mozdulhat többé, s közönnyel várja, hogy daliás
testét, mely lobogó izgalmak tűzijátéka volt egykor,
megegye falánk gazdája, a föld, melynek
szerelméből fakadt e beborult világra.KISÉRTÉS ÁTKA

Érzed-é orrom a kísértést? Micsoda
füstöltszagok! mennyi hús! s mind kedvemre való!
Ó jajj! Halj meg a vágyakozástól: benn a műhelyben,
látod? hurkát és kolbászt töltenek az erős
henteslegények s te addig nézed őket ámulattal,
míg árva gyomrod bele nem szédül a nagy áhítatba.ELŰZÖTT KUTYA

                            Hollós Istvánnak

Úgy szaladsz árva pára, olyan
tétován, mint szabadság képzeletével
a néma szomorúság, s már nem látja
fájdalmad, mint kerülnek el a többi
kutyák is hűtelenül. Csak olykor, ha
lassítod futásodat, tűnődsz magadban;
mért szakadsz meg hát kicsiny állat-szívem
e hullámzó szeretetben, ha társtalanul
bolyongván, csak megveszett társad várhatod,
ki sorsodon könyörülvén, mint hűséges
irgalom rohan rád s belédharap?KÖSZÖNTÉS

Isten nevessen rátok boldog gyermekek;
a kegyelem veletek van, legyetek bár
rakoncátlanok vagy szelídek! Ti nem érzitek még,
mért lobog a nyár, csak a növő szerelem
nézi magát titokban: kipirúlt lábatok között
most nyílik a kankalin szemérmesen az ég felé!IMÁDSÁGOSAN

Finom ebédek s vacsorák ízes illatát
szagolja képzeletem: sült húsokét
s fűszeres levesekét, amint párolognak
az ünnepi asztalon. S látom a rétesek
és bukták tornyos tálait s kidülledt szemekkel
már is rohannék, mint boldog kutya
a zsíros konc után, hogy végre felüvöltsek
dühödt örömemben: dicsértessél te
méltóságos bendő, ki megvidámítod
borral-öntözött friss gerincemet
az örök életre, amen.HIVOGATÓ

Titeket várunk erős legények,
kik mélyen a szívetek alatt hordjátok
ájult álmaink boldogságos terhét;
jőjjetek, szabaduljatok ránk dörgő zivatarral
- kedvünk bimbaját hadd szökkentse
örök virágzásba a nap!II.

HEVERŐ BESZÉDE

Bizony düh, nyugtalan feszülés inkább
ez a merev pihenő s ha el is engeded
magad lomhán, mint nehéz igája után
a fáradt barom; azért hidd azt teli
hittel: indulataid az éggel perelnek most csendesen,
mint akit a Szentlélek maga illetett meg, s így
kedve immár oly magasra szökkent, hogy
együtt derűl-borul a nappal és zivatarral.TŰNŐDÉS

                        Engelmann Józsefnek

Nézd magad szőke villogás,
mily tétova kamaszarc vagy még!
Nem akarsz megöregedni, holott
égkék szemed alá mély árkot ástak
a boldog izgalmak sápadt ráncai immár.

Ne bántson téged ez kedves. Ilyen
leszel te mindíg s ha búcsút intsz egykor
e földi világnak, majd látod, fönn
a mennyországban pajzán gyerekkorod
mezítlen angyalkái fogadnak viszont,
s úgy elcirógatnak-játszanak veled,
hogy örömében Isten is elneveti magát.VENDÉGSZERETET

                               Sántha Istvánnak

Te nem ismersz még engem de tudom,
mennyire szeretnél, ha látnád a kamarám,
mely telistele van költészettel: befőttekkel,
lekvárral és savanyúságokkal duzzadón!
Ha hozzámjössz, gyomrod nevetésre ingerül majd,
s én meghatottan nyitom ki néked mind
e finomságok ajtaját s véle a szívemet is
bátorításnak: egyél és derülj fel pajtás! -
Lásd, teli van az én kamrám a föld ízes
ajándékaival s én nem tudok velök mit kezdeni
egyedül. Nosza hát légy a segítségemre bőséges
örömemben; hadd legyenek jó gondolataid felőlem
a másvilágon is!DICSÉRŐ VERS

Kedvesem, nézz a szemembe szelíd szemeddel.
Olyan az arcod, mint a szemérmes őznek,
melyben lelkemnek méltó kedve derül.
Ha rádköszön a hajnal; tündérek
nyirfahaját lengeti akkor a szél,
mint égi zene, jelezvén: rád
a láthatatlan szerelem vigyáz.TÁMADÁS

Feküdj le kedves, nincs enyelegni időnk indulatainkkal.
Állatok vagyunk most mi is, akik érzik; e magos
fű boldog, hogy ágynak terülhet alánk, tán azért
hogy még inkább felkorbácsoljam magam ellened,
s azután ugy vessem reád az én hófehér
meztelenségben fénylő daliás testemet, mint ahogy
a villám dühe, vagy öröme csap le a terebéllyel-ékes
gyönge fára.VERS A PÉKLEGÉNYEKRŐL

                           I.

Látnád a péklegényeket, mily
izmosak ők s hogy villog meztelen testük!
Ismerik sorsukat s tudják;
kevélyebb s mezítlenebb szépség
az övék, mint a magunké: csupa szikrázás,
mely ki és befelé tündököl, mint kedve
a robbanó napnak.

De te nem tudod, mért olvad össze,
mint párzó szerelem, izzadó testük
kamaszszaga a sülő tészta illatával,
melyből kenyér csak azért lesz talán,
hogy húsuk friss illatát érezd boldogan,
ha ízzel harapod majd a finoman ropogó héjat,
mely oly fénnyel csillog éppen, mint az ő
meztelen combjuk rózsás karcsúsága...


                           II.

Hej legények, ti kemény húsok a pékműhelyekbe;
nem fogytok el soha már, úgy szaporodtok,
mint a mindennapi kenyér. - Nincs szebb,
s méltóbb munkája senkinek. Szőkék és
barnák vagytok ti, akár a boldog tészta, mely
kezetek meleg tapintásától formává dagad majd...

Teherben-megszépült fiatalság a tiétek,
izmos péklegények! - Ha munkátok után
fáradt inakkal nyugovóra tértek; álmotokban
kenyeret-dagasztó angyalok csókolják
cserepes szájatokat s nem látjátok,
meztelen combotok mosolya mily büszkén
fénylik-árad, mintha nagy darab bronzok
férfias érccsillogása volna a sötét szobában.TIKKADT LÁNYOK ÉNEKELNÉK

Nézzetek csak, nézzetek reánk!
Mint a rózsák, olyanok vagyunk:
locsoljatok meg minket erős férfiak,
- hadd viruljunk igaz kedvetekre mi!

Locsoljatok csak, el ne hervadjunk már,
mint az árvaság! Hajnalonta felétek
sóhajt rózsatestünk szomja: öleljetek,
ó, ejtsetek meg, - legyünk már boldog anyák!EPITÁFIUM

                          Aschner Dávidnak

Szíves utazó, ki áthaladsz e tájon,
gondolj rám szeretettel, ha látván fejfámat
eszedbe jut: ama, években megőszült, derűs
kedvű vándor hortyog emitt mélyen, ki
az örökkévaló fiatalság énekese volt
egykor, s nem volt rest soha pajzán örömében
nagyokat ölelni, míg kedvire ehetett-ihatott
e bitang világban, mely nem keserítheti, se nem
vidítja őt többé sokfajta mulatságaival.

Azért hirdessétek csak poraim: nem tudott ő
megöregedni soha; legény volt ám a talpán,
ki, ha meghalt is, él még irgalmatlanul,
s mintha félálomban volna, - úgy hallgatja most
alulról, mint zengenek néki hangversenyt a madarak
odafönn, míg meghatottan egyre várja a vígasztaló napot,
mikor fiatal lábak meleg tapadása alatt
dicsőségesen feltámad majd halottaiból.RÉZKARCOK

                       Schiff Sándornak

Bátorítás

Gyenge lábam, légy erős,
ne ess el még! Viseld ezt
a lehorgadt s nehéz férfifőt
méltóságosan, mint néma hullát
ha magábazár a komoly koporsó.


Búcsúzó

Látom fonnyadó arcod szomorúságán,
lobogó idegeidet, mint rágják-eszik már
a falánk kukacok. Most robbantsd fel magad
te fiatal halál, irgalmatlanul!


Tépelődés

Istenem, mi van velem? Valaki itthagyott,
s most kínozom magam oktalanul.
Fájdalmam árnyéka vígasztalj meg engem
éjszakáid fáradt simogatásával!


Jegenyék

Égbenyúló karokkal örökké ölelkezni akarnátok,
s lám, még, még-magasabbra nőttök; akár a
boldogtalanság ha hiába kúszik az elérhetetlen
szerelem felé, melynek ismeretlen arca messze fönt,
- a csillagok hideg tűzében ragyog csak!III.

ÖRÖKKÉVALÓ LOBOGÁSSAL

A férfiasságot énekelem, férfias formák
örök szépségeit öntöm szavaimmal szoborba
lázas nyugtalansággal, hogy ünnepeljem
s megmutassam Istentőlvaló érzéseimet előtted!

Ne nézz le engem, ne becsüld le magad piruló
férfitársam, ha magunk szépségét fennen
hirdetni merem, s képzeletemben, mint éjből
a hajnal; úgy virágzik ki fiatal atléta-tested,
mely meztelenül lángol a te kedvesed szeme előtt,
ha éjjelente veled álmodik epekedőn!

Lásd, tested és testem dicsőségét így
zengem én vidáman s soha nem lankadón, egyre
bátorítván magunkat: semmi szégyen barátom!
Imádjuk csak fiatal húsunk fényességeit boldogan,
lobogó vérünk igaz kedve szerint!PIRULÓ ÖNMAGAM ELŐTT

Üdvözlégy harsogó rózsatest, te
égő máglyaként fénylő ünnepi pirosság,
ki kicsattansz az áldott vér melegétől,
s úgy telíted meg szegényes szobám négy
falát most derűs fiatalságod tavaszszagával,
mint eső utáni lenge szellő, ha felszabadítja
az erdők és mezők szerteáradó, ízes illatát.

Nézd, bámuld csak magad fönséges remekmű!
Úgy villan-tündököl alakod ezer játéka
mint a szeszélyes nyár sokféle s zsúfolt
színeiben. - Áldott állapot ez! Apád s anyád
szerelméből való szerelem, mely önmagán
tetszelegvén, már előre érzi: mint
bomlik ki majd arcának eleven gyümölcse
halhatatlan munkája jövendő lángralobbanásából.ELÉGIA

Te áldott rakpart,
ki rózsafényben kerekedsz ott mélyen alul
s puha párnák, vagy pamlagok fölé terülve
nyugtatgatod magad: vígasztalj csak, nevettess meg
felette szapora kedveddel engem! Legkülönb társa vagy te
testem sok örömének; jóleső érzés örökké-vidám tetőfoka
olykori fáradtságaim után, kit nem szünök meg
biztatni illetlen magamnak: hát énekelj csak azért is
te kedves ruganyosság! Rittyenj-rottyanj csak buzgón
ünneped, avagy köznapi állapotod szerint, - hadd
hallgassák az egek s véle az uccák is meghatottan
karakán kedved csengő bugyborékolását!AZ INDULAT EPIGRAMMÁJA

Kevély méltóság, mondd, mire vetemedtél te?
Szolgát vártál vendégedül, s ime, lásd
maga a király jött hozzád lakomára.
Adj ennem-innom hát léha szolgám!
Ha itt vagyok, illik hogy tiszteletemre
méltó ünnepet ülj, - rongy előkelő.IV.

SZEMÉREM ALÁZATA

Nézd a szemérmes szűzet, mily
tehetetlen magával e sereg szajha között,
akiknek karmába került védtelen lelke
a megkísértésre, s most ijedten tűnődik;
vaj' miként szabadulhatna tőlük, kik
irgalom nélkül, ím anyaszűlt meztelenre
vetkőztették s nem átalják úgy teliköpdösni
kecsesen feszülő termetét, hogy már alig tudja
magáról, ki is ő hát? - míg áll itt a furcsa
szemek kereszttüzében szemlesütve és szótalanul,
mint aki a megváltó férfiszóra vár, mely
kaján röhögésre fertelmes záporából kiszabadítja őt
méltó indulatai legméltóbb asszonyának.EMLÉKEZÉS

                            Szegi Pálnak

Itt vagy harmatos illat, elröppent
fiatalságom meleg gyermekszaga; ó itt érzem
vendég áramodat megint, nyugtalan játékaid
boldog szédületével telezengőn! Mint kísértés
a sötét szoba csöndjén: úgy áradsz-terjengsz most
tizenötéved patyolat ébredezésével te egykor
lobogó kölyök, ki immár férfivá deresedtél bennem;
remegő félelemmel így őrizvén téged továbbra is, -
míg nem foszt ki a majdan-elmúlás csillogó húsod
fiatal illatának rózsaszín emlékeiből.BESZÉLGETÉS AZ ÉJSZAKÁVAL

                               I.

Aludj hát, aludj el már szegény, meghajszolt
baromember. Takard be magad jól a magas
dunnák és vánkosok közé, mely úgy kell, oly jól
esik sorsában-nehéz testednek, mint szájnak
ha éhes, a falat kenyér! Mit ér az élet, -
mi gondod rá most? Pihenj csak nyugalommal
s halld, az óra mint ketyeg együtt szíveddel.


                               II.

Dúdolj éjszaka, hevítsd melegre ágyamat!
S ti is másvilági érzéseim, borítsatok el most,
zsibbasszátok csak tagjaimat: hadd fészkelődjön
a szegénység dühhel és örömmel terhes képzelete,
mely mint duzzadó forrás, hömpölyögni indul.

Fájó képzelet, mily meghatott pillanatokkal
vergődsz ilyenkor; föl nem foghatod! Halott anyádat
látod újra, amint csókkal simogatja hamvas
arcodat, vagy épen szőke hajadat igazítja mély
szenderületedbe s te kéjes megadással
engeded magad át e becéző játéknak, melynek immár
csak emléke tér vissza estelente, ha lenyugodsz...


                               III.

Im, a szegénység csak ennyit hagyott meg néked
szenvedő! - Sok lótás-futásodból, ha tested gőzölgése
s a fel-felbüffögő szalonnaíz maradt meg egyetlen
béredül; sebaj! mégse szomorkodj azért, mondom.
De azért tűnődj e világ felett, ha oly bizonytalanul is,
mint az ökölbeszorult marok, mikor zsibbadtan
elernyed végül a hiábavalóság előtt s mégis
lázadni kénytelen befelé, mint aki érzi; élnie kell
életének e dög élet istentelen hidegében, ölelni
s csókolni embert s állatokat oly boldogan, ahogy
egyik láb a másikhoz dörzsöli most az áldott
vérkeringés melegét e puha dunnák ölelése alatt...GYÜMÖLCSOLTÁS

                                     Manovill Miksának

Lázadj te boldog írígység s nézd,
két meleg arc mint csókolja egymást ebben
a megilletődött pillanatban, s lám, még egyik se
sejti-tudja, vaj' ki akarja azt végül; vérük áramlása
úgy érintkezzen tündöklő szerelem égi jelévé majd,
hogy annak bársonypuha mélyén ott aludjon s máris
nyitogassa csudálkozó szemeit az eljövendő Kisded,
ki két fiatal arc csókjában megfoganván, immár
csak a rügyet-pattantó tavaszi napot várja, mikor
ott rakoncátlankodhat boldogan fiatal anyja
tejtől-teliduzzadt mosolygó emlején!PÜNKÖSD ELÉ

Üdvözlégy fönséges panoráma; te
hajszálnyi kis láng, ki immár elinduló
indulata vagy a mindmagasabbra törő
lobogásnak, mely örök szerelemmel az
ismeretlen erdő felé repül most, hogy
végre ünnepi tűzvészre gyújtsa kedvét
s aztán úgy borítsa el félelmes fényével
az elalélt tájat, mintha Isten maga szállna le
diadalmas mennydörgések közt végítéletet tartani
elevenek és holtak rettegő serege fölött...CSÖND

                    Hegedűs Lorántnak

Hallod az éjszakát, mily részegen zúg odakünt? -
Te mégis nyitott szemekkel feküdsz ebben a
félelmes egyedülségben itt, s oly idegesen beszélsz
magaddal, mint az ismeretlen támadótól remegő vándor
a korom éjszakába, ki folyton visszanéz s közben
dalra gyújtja torkát magabiztató nyugalommal...

Érzed, furcsa éjszaka ez. Szíved dobbanásában már
a bútorok s falak neszét véled hallani s egyre
türelmetlenebb izgalommal csak azt várod, hogy
megszorítsa valaki a kilincset az ajtón és
aztán betoppanjon a váratlan idegen, akinek
láttán, rémületedben, - megnémul ajkadon a szó.HALDOKLÓ

Szegény leány! Éjjel még fiatal legények
erős öleléseiről álmodott, s most az ablakon
beszüremlő nap figyelmezteti a halálra;
hogy elomló haja koszorú lesz, s lássa,
mint ömlik ki száján a drága vér, mellyel
búcsút mond immár gyászoló jegyesének, kit
fiatalságnak tisztel a fájdalmas szerelem.FÉRFIHANGON
[1933]

ARCOM A TÜKÖRBEN

                                          Lesznai Annának

Te fiatal arc, ismerős arca magamnak: nézz
vissza rám, nevess a magad szemébe most, ne légy
oly borongó! Illetődj meg, hogy lám, élsz még s visszaidézheted
a nagyszerű indulatokat; állati dühét és örömét a napoknak,
amiknek nyomát annyira rajtad hagyta a forrongó idő.

Most tudod csak, mik voltak azok a boldog, s ama
szomorú napok, fiatalságom furcsa napjai! Szinte
érzed a sok-sok éhezést, nagy evéseket, ivásokat s a
meztelen szerelem csodálatosan csengő napjait, amint
visszacsillogsz most felém, férfikorbahajló szép kamaszarc!

Isten veled hát utolsó villanás - önfeledt mosoly!
A zord őszi szelek jele ez már, mikor elhullajtván
virágaidat s minden leveledet, mezitelenül nézel
a télnek elibe s csak azt látod majd, mint veri
vissza a szikrázó hó disztelen árnyékodat.ÉLETEM ELSŐ PILLANATÁRÓL

Most te tündökölsz képzeletemben
egykori kicsordulás! Te tündökölsz-ragyogsz anyag,
ki először apámban éltél, majd anyámban
fogantál meg a tiszta szerelem szándéka szerint.
Én lettem a te pompás gyümölcsöd, s általad
látta meg a ráköszöntő napot a belőled kipattant
férfi, ama egyetlen perc örököse, kit az élni akaró
boldog gyötrelem már hasonló hivatást követni tanit.SZERESS, KEZEM!

                                  László Istvánnak

Hajlongj kezem, ossz áldást, simogass csak;
erre teremtett téged szüleim szerelme!
Mit tettél, nem kéri számon senki majd,
csak a lélek, mely egyedül beszél veled, s aki
látja az olykori kedves arcokat, kis fiúk és lányok
arcát-haját, miket úgy érintesz meg épen,
mint a nap a rügybe-pattanó gyümölcsfát.

Boldog vagy; nem ütöttél, nem fenyitettél senkit, csak
simogattál, vagy nevetve csipkedtél csupán, mint
a lobogó szeretet, mely melegre hevitett, hogy
lásd magad, mit illik tenni azért, ha egykor
kezet akarsz fogni az angyalokkal is, ott fent a paradicsomban.ANYÁM

Alig emlékszem szavadra már,
de arcod még vissza-vissza csillan elém,
gyermekkorom legendája: anyám, anyám,
jó apám szép felesége te!

Gyerek voltam én, mikor te koporsóban
feküdtél, s úgy néztem akkor reád, mint aki
nem érti, miért nem fogadod fiúi köszöntésem,
s hittem volt, mélyen alszol tán, olyan
mélyen, kit nem illik megzavarni ilyenkor;
engem-szülő tested szelid nyugodalmában, melyet
már mosolyba boritott azóta a távoli rádemlékezés.A LEÁNYRÓL, AKI ELŐTTEM LIBEG...

Mint tulipán a tavaszi szélben: úgy ring most
karcsú tested előttem, fiatal leány! Te nem
tudod; de éhes szemem máris durva merénylet
ellened, maga a féket-nem-biró elszabadulás,
mely már-már letépi rólad az érett formáid-rejtő ruhát,
hogy alatta titkos szépségek köszöntsék a hajrás képzeletet.

Ha rádszabadulhatnék most, s véres indulataim
öröme alatt irgalmat könyörögnél: nem állat,
csak férfi volnék én, ki ugy tépné-ölelné
harapásra-termett angyaltestedet, hogy megőrízhess
engem mindörökre s tested se feledné daliás testem
egykor rádsóvárgó emlékezetét.PANASZKODÓ LEVÉL

                                      Aba-Novák Vilmosnak

Büdös szegénység ez már, nincs benne semmi
vigasztaló, hidd el. Olyan bitangság, melyre nincs
szép szó, bármint szeretnéd is! Pedig mily jó
volna jobb ételeket is, ízes pörkölteket, sülteket,
vagy ízesnél ízesebb tésztákat enni teli tányérral,
s nem evvel a kutyánakvaló száraz koszttal
szomorítani szegény hasamat éveken által...
Bizony, pajtás. Napról-napra csak ilyen
hiú dolgokban kergetem álmaimat, s lám,
hiába minden erőfeszítés! Se ruhám, se
cipőm, mi testem s lelkem örömére válna!
Nincs mód gyakran tiszta inget váltanom,
s nincs külön szobám sem, hol magamnak
vidám ura lehetnék, hogy ne kellene
tűrnöm a szegény-állapot orrfacsaró bűzét
s a veleszült apró férgeket egyben;

- pedig ember vagyok én is, hidd el: igaz
ember! becsületes értelme apám és anyám
szomorú sorsának, akiknek csak a halál
juthatott igazságul, s ami számomra
örökségül maradt; lázadó öklöm, melyben
bánatuk, mint a tulipán, kivirágzik!EGY POLITIKUS ARCKÉPÉHEZ

Istenem, még ilyet, hogy te
nem hallottad a nagy miniszter
hatalmas beszédét az államháztartás
rendbehozatala tárgyában!

Én ott voltam lásd, s hazafiúi
kötelességemnek eleget tevén, csupa
láz voltam a meghatottságtól; -
nemes indulat és honfibú!

Ily csodálatos elmét nem láttam
én még, mióta élek! Jó ebédektől
s vacsoráktól kidagadt szája oly
mélységes komolysággal rezgett, mely már
megdöbbent okosságával.

Szinte látni lehetett, hogy ömlik
az ige örök malasztokkal fűszerezett
buzgalma, mint finom illatú moslék
a vályúba, minek a boldog disznók
már előre röfögnek...

De ez mind kevés ama történelmi
pillanathoz, mikor az asztalra csapott,
s mint a kard, csörrent az irgalmatlan
parancs: "Mig én vagyok itt, nem tűrök
izgatást, hazátlan bitangok!"FIAM TIZENÖTÉVES

Vérem, gyermekem, hadd köszöntelek! Most
vagy tizenötéves lám; olyan idős épen,
mint én voltam akkoron, mikor anyáddal,
kedves szeretőmmel először találkozván,
kigondolt téged a vérem, hogy légy kettőnk
kedve szerint e világra való!

Mint én, szőke vagy te is, s tán természetre is
hasonló. De én nem itélek, inkább kedvembe
fogadlak ezért, pálmát lengetve eléd, hogy ily
derék fiu vagy, s nem ijedsz meg a gyötrő
szerelemtől, mellyel ugy találkozol te is, a magad
arcára formálni fiat, ahogy én találkoztam egykor
anyáddal, mikor a halhatatlan életre
megformáltalak benne tégedet.ÜNNEPI EBÉD ELÉ

Micsoda ünnepnap ez, vendéglátó barátaim! -
Soha különb lakzit számomra! Szavamra, ezek
aztán a finom libacombok, s inyemre való
dicsőséges püspökfalatok!

Ne féljétek egészségem: nézhetitek most, mi
a becsületes has! Ez a jó, ez az igaz, irigyelni-méltó
munkálkodás, ha úgy csurog-gyöngyöz is a veriték, hogy
ingem-gatyám tapad már belé!

Jóllakni hát, fulladásig zabálni, bár
a gutaütésig: uri mulatság ez! S ha nyögni se
tudsz már? Jéghideg bornak ízes zuhanyával öblögesd
szomjú torkod, így tán újból elölről kezdheted
feneétvágyad gyönyörű megbolondulását!KERESZTELÉSI KÖSZÖNTŐNEK

Köszöntelek téged asszony: köszöntöm
a bennedlakó tisztaságos anyát, ki oly boldog
lehetett s olyan kiválasztott, hogy szülni volt méltó
a virgonc és kicsattant kisfiút, tán azért, hogy még
szebb és virulóbb légy majd testben, mind lélekben egyaránt.

Örülj asszony, a gyönyör fájdalmai szépitettek meg téged
ennyire; általa lett csengőbb a hangod is, s így Isten előtt
még kedvesebb személy vagy, ki megérdemli, hogy urának méltó
felesége legyen egy boldog életen által...

Áldd meg a férfit, áldd meg önmagadat, s kettőtök
között a gyermeket, akit szültél, hogy hajdan szebbé
tegye néktek a szaladó éveket, s akinek
köszönheted te, hogy míg méhedben hordoztad őt;
arcod, napról-napra, mindinkább szépült, mint
ama fiatal asszonyoké, akikben a zengő szerelem
szomja tündököl fel, ha férjük örök vágya rájukmosolyog...LÁZÁLOM

Csak te hallod éjszaka, mily
nyugtalanul piheni fáradalmát
ez a nagy darab test itt a meleg
takaró alatt, míg közben arról
álmodik lobogó gerince, hogy meztelen
lányokkal birkózik az erdei tisztás
bársony fűvesén teli szerelemmel...

Hagyd csak aludni őt, a boldog aluvót; mért
tudja még, mire fölébred: már csak egy
ártatlan buggyanás meleg nedvességét érzi
csillogó bőrű husán, mely oly kedves és
gyermeki látvány lesz előtte, mint az anyja
emlőjén csintalankodó játékos kisgyerek
cseresznye-száján ottmosolygó harmatos anyatej.VAGÁNYNYELVEN

Látod azt a fiatal jasszt ott,
mily királyi nyugalommal driccöl az
árok partján ebben a cidri időben?
Most gondolja ki, ebben a bölcs pillanatban;
hol fog szajrézni ma este megint, s már
látni az arcán, hogyan menekül majd,
ha a zsaru netán elébevágna.KÉT TÉRDEM DICSÉREM MOST

Amint felébredtem ama reggelen, első pillantásom
két izmos térdemre, a kamasz évek diadalát harsogó
rózsaszin combjaimra esett, hol le és föl játszadozott
a korareggeli nap csiklandó fénysugara, s kéjjel éreztem,
mint nyalja-csókolja hamvas bőrömet olyannyira, hogy
szinte ragyogott belé a hús; életem igaz pompája, melyben
a vér zengte lázas énekét neked a formák hömpölygő szépségeiről.

Ó, ha láttad volna, mint csillant-csillámlott
az én lábam; az a fénylő térd s a föléje
szélesedő comb! s rajta, mint csillogó aranyfűszálak,
a szőke szőrzet! Arra gondoltam akkor én, épen
így ragyoghatott az egykor egem-alkotó szerelem
pirosan fénylő láza is, ahogy az én két gyönyörűséges
térdem ragyogott boldogan a korareggeli nap áldott fickándozásában.KÉT ROKONVERS

                                 Várkonyi Nándornak

Május

Most telik igaz örömöd tüdő! Mélyen
lélegzel, s élvezed, mily drága mézként
ömlik a levegő széditő illata, melynek
izét érezvén már nyelved is csettint...

Csupa lomb, fű, virág és bokor lettél;
maga a zengő erdő, hol úgy jársz most,
olyan merengőn, mint gyerekkori emlékeid
legboldogabb álmaidban a hajnali napsugár.


Június

Óh, junius forró szerelme! Részegséged
pezsgő borát öntöd emberre-állatra, s boldogan
látod műved; hogy lankadunk egyre a dologban
kövér izzadással, s mire készen vagyunk, mint
rogyunk le eltikkadt fáradtsággal nekiesni
a mennyei falatozásnak, mely után oly jól
esik majd a pihenés.FÜRDŐBEN

Ó, arany szabadság; mezítelenségem! örök vágy
vagy te a tisztálkodásra, mikor így látod magad,
s érzed, mily cirógató ez a fürdőgőz, ez a nehéz szaga
önön testednek, mely már csupa bujaság.

Most látod igazán, mily méltó faragás vagy, s mily öröm
élvezned ezt az állapotot; hogy lubickolsz, s
fürdeted magad kecses mozdulatokra hajlón, míg
egyre terjeng és ömlik körüled a szerelmet-vaditó meleg
férfiszag, mely oly illatos, mint az almafavirág.HÁROM SUHANC BESZÉL

                               Bányai Kornélnak

Az első:

- Micsoda állat ez te, hallod. Ma
egy dromedár tyúkkal ette megint
a fene. Mindenki röhögött rajtuk,
s mintha részegek lettek volna kicsinyt,
a nagy szerelemre tán. - Nem értem, ily
jóképű fickó, hogy nem szégyelte magát
azzal a rondasággal uccára kimenni.


A második:

- Ne murizz annyit, te debella, mit
tudod te, mit csináltam én! Kövér dög?
szó se róla. Elbántam vele azért, még
hozzá alaposan. De fizetett is ám becsülettel,
s ami fő: tud szeretni...! Fiatal sem lehet mindenki,
s végre nekik is kell csak valaki tán. Magunkfajta
templomegerek szivesen vállalunk ilyesmit;
mi egyébre is volnánk e világban még?


A harmadik:

- Se Isten, se ördög nem mosolyog ránk:
úgy segítünk hát magunkon, ahogy
tudunk épen. Mindegy, hogy szép, vagy
csúnya a bestia, aki szeretőnek fogad minket,
hidd el. Első a dohány, a jó zabálnivaló,
a többi csak szóbeszéd, kedves komám.A GYERMEKHEZ,
AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

                                         Szántó Bélánénak

Nem elmúló dolgokon szomorkodni,
inkább megifjodni szeretnék általad, hogy
letérdelek most eléd te kedves gyermeke
az ifjonti kornak, kiből a derű aranya
úgy ömlik reám most nehéz sugaraival,
mint hajnali rétre a nap.

Itt vagy; ím, szinről-szinre látlak, s remegve
érzem, mekkorát csattan tenyerembe gyermeki
kezed, melyből a szeretet tűzcsóvája áradoz felém,
s egy szempillanat alatt máris fölibém nősz,
mint egy nagykorú felnőtt, hogy mosolyogni tudj;
milyen kitüntetésnek vélem, hogy ennyire méltónak tartsz te,
s erre kezet adsz nékem, aki meghatódottságában, lásd,
nem tudja hogyan, elég alázattal megköszönni
hozzámvaló angyali leereszkedésedet.TAVASZI SZÉL

Lobogj csak indulat, tápláld, akit
elgondoltál igazi magadnak. A gyümölcs
a fa gyökerében alszik még, de nem
messze az idő, mikor kipattan a virág és
látni fogod Őt, mint fejlődik s kerekedik
ki előtted csillogó gyümölccsé a te
gyönyörűségedre, hogy hasonmásod legyen; olyan
brutális testű kamasz, mint te voltál egykor
férfikorodnak beköszönte előtt.ÖNMAGAD ELŐTT

Mily üditő látvány a te tündéri meztelenséged, fiatal test!
Istenteremtette fönségedben, ruhátlanul ragyogsz és nézegeted,
tapintgatod magad: milyen selymes a bőröd, mily vajszinű
csillogás vagy, csupa fény! Mint kipattant rózsa a korareggeli
napfényben, úgy szépülsz most, olyan tündérien!
Maga az Isten bámulja, szereti magát, ahogy szabályos
melled, karcsú karodat, s formás combjaidat nézegeti
örökké-sóvár szemed. S mi mindezt megkoronázza; nézd,
csapzott szőke hajad aranykoszorúként, hogy csillog büszke
fejeden, örömére a kipirult arcnak s a vele izzó
diadalmas testnek, mely ha méltó dolgot követhetne el
ellened, mint egy nemes vadállat, most boldogan
reádrohanna fölindult szerelmében!SZEGÉNYSÉGEM

Ti uraságoktól levetett finom ruhák, kik
rajtam csüngtök most; rólatok emlékezem vissza
a volt miniszterre, méltóságos ügyvédre, kövér
bankelnökre, s a többi finom urakra, akikre nem
villan rá a gond, mert nagyon szereti őket az Isten,
ama égi kegyelem, aki lám, elhagyta az én árva
zsebemet is, melyben csak a költészet tiszta
derüje virul még... Mily jó, hogy mégis melegiteni
vigasztalni tudtok még ebben a megveszekedett
időben, s éreznem szabad különb sorsomat is, mely
szivemet felderiti odabenn, s figyelmez; hogy
türelemmel várja a jobb napok jövetelét, melyben
szava lesz gondolatának s nem kell majd szégyenkeznie azért,
hogy igazabb Isten képmását viselte arcán akkor is,
mikor a maga életét élni nem adatott meg neki.TAVASZI AJÁNDÉK

Ez az indulatot-gyujtó szag, a te fiatal
szerelmed szaga, a szerelem maga terjeng
a levegőben most, kedvesem! Az önfeledt
enyelgés ideje ez, fokozódó izgalma
a fáradhatatlan megtermékenyülésnek, mely
a fakadásba-borult tájjal lélegzik együtt s egyre
biztat: légy javam, hallgass értem sürüsödő véred
szerelmes szavára, mely most a napsugár pajzán
mosolyában fürdik csinositani titkolt gondolatát.HÓDOLATUL

Te mosolygó alma-arc, rád gondolok most,
arra, mily daliás, mily életrevaló teremtés vagy,
mily harsogó győzelem!

Be szép, hogy élsz, hogy szeretsz ragyogni
nekünk, s oly pajzán vagy,
ami már vakmerő!

Oly szép vagy, mint a hasadó hajnal,
de amit Isten teremtett, hidd el;
- anyaszült meztelenül még szebb vagy!ÁLOM HALOTT BARÁTOMMAL

                            - P. F. emlékének -

Mily megható volt, hogy az éjjel veled
beszéltem én, s egyre csudáltam horihorgas
termetedet, mely úgy jelent meg, mintha jegenye
lett volna, s te csak hallgattál, mint a halál;
hallgattad, mint áradoztam előtted harsány
nevetések közt nagy evésekről és fiatal lányok
meleg husáról, mint életedben egykor. - Nem szóltál,
csak figyelted szavaimat tovább, s veled együtt
néma volt az álom is, melynek végre szakadt, s máris
éreznem kellett a tompán dübörgő valóságot, hogy
voltál csak s csupán arcodat őrzi a lélek mélyén
áramló emlékezés, mely oly megindultan int feléd
most búcsúzót, akár az édesanya szeretett
gyermeke felé, akit a végzet elszakít tőle örökre.CSIPKÉK

Szépség

Szép és megbabonázó vagy, mint egy Isten, s fürgébb
egy gazellánál, te gyönyörű bűn! - Ó, látni ezeket
az aranyszőke hajfürtöket, karcsú lábat, s mosolygó
fiatal arcod! Láthat-e többet, s különbet bárki?
Ki fia vagy mondd, kinek az alkotása, te vakmerő,
te érinthetetlen szobor?!


Péklegény

Mily meleg kenyérillatod van, legény!
Finom búzalisztből készült a te
fiatal tested, mely oly pirosan-érő,
mint a véredben ébredező szerelem.


Titok

                  Pietsch Sándornak

Érezted-e már, mily titokzatos
a te férfivoltod abban a pillanatban,
mikor érezni kezded: most csikland valamid,
s utána csak egy buggyanás jön, olyan öröm,
mely hasonlatos a láthatatlan villamosáramhoz,
melyből a boldogság kegyelme úgy mosolyog reád,
mint a hirtelen fellobbanó láng a korom éjszakában...?


Biztató

Lázadj te nemes férfimag, hevülj a tiszta
szerelemre, mely önmaga gyönyörére méltán
melegit téged. - Áldásként ömlő sűrű forrás
vagy; méltó, hogy meggyulladj férfiasságod szerint, s
termékennyé tedd a rádszomjazó leányt, akit
megejtened a legszebb férfimunka e világon.


Angyalszerelem

Végre így is láthatlak téged, te gyönyörű márvány!
Nem menekülhetsz most előlem: parázna szemem
tükrében csillogsz te lám, - fiatalságom töretlen
fénysugarában fürdeted bájod tiszta kéjjel. Nézz csak,
merülj e villogó szemekbe, s mondd, látod-e ott arányosan
feszülő, nyulánk testedet, mint fénylik vissza csillogón?...
Ó illegesd, csillogtasd csak olajtól-illatos izmaidat
e méltó tükörben, s ne szégyenkezz, ne pirulj álmodó
angyalarcod miatt, melyet az angyalok
boldog szerelme gyötör már.


Májusi hold

                      Demjén Gézánénak

Dicsértessél te kövér májusi hold;
aranyméz ragyogása vagy te az öreg ég jókedvének,
ki egymással feleselgető kuruttyolásra vezényeled
a békák fáradhatatlan kórusát s véle az éjszaka
langy szellőinek üveghang kiséretét is, mely úgy
szabaditja fel a selymes rétek illatát most, hogy tőle
részeg álomba merül a duzzadó táj, mely felett érzelgős
világod megejtő szédülete áll őrt rendíthetetlen egyhangúsággal.


Fiam születésnapjára

Mikor úgy akartam, te megfoganj, s anyád
fiatal angyalarca máris boldog önkivületbe
esett: kora hajnal volt akkor, - ezüstharmatban
úszott a fű, s az álmukból-ébredt madarak olyan
hangversenyt zengtek a fölénkboruló büszke fán,
hogy szerelmünk öröme után fáradtan
egymásra mosolyogtunk a meghatottságtól.UTOLSÓ SZÓ

                          Izsó Sándornak

Béke veletek barátaim! Szép volt az élet
sok szomoruságában s örömében nekem is.
Ha lehunytam szemem mindörökre s véle
szivem is megszünt dobogni: kék koporsóba
tegyetek engem, mint az ártatlan gyermekeket szokás...

Mert gyermek voltam én kedveseim! Rakoncátlan
és szemérmetes: lányokkal-fiúkkal s kutyákkal
egyként barátkozó! S ha kik ennek ellen is ellenségim
voltak: fogadják most testvéri jobbom - kihült testemnek
talán megbocsátanak ők. Míg ti többiek, fiatal lánggal,
mint a gyertyák, majd tisztelegtek előtte.INDULAT
[1935]

PIACI ÉJSZAKA

                              Szőnyi Istvánnak

Nem felejtem, mily kedves volt tőled akkor,
mily felelőtlen mulatság, hogy botorkáltál
az éjszakában, s egyszercsak megtorpantál, s ott álltak
előtted ők, a messziről-jött fáradt lovak barnán és
szomorúan, s te beszéltél velük, szóba elegyedtél, -
becézgetted, úgy simogattad máris őket, mint kedves
gyermekeket szokás, mintha édes öcséid lettek volna tán.

Mily szépséges éjszaka volt az, s mily
szép voltál te, ki pityókás voltál kicsinyt,
mikor sütött a hold és ütött a toronyóra odafönn!
Ördög tudja, mi volt akkor; szép volt mégis,
megható volt, s oly illatos, mint az a sok teliszekér
petrezselyem és paprika, mely úgy szállt szét az éjszakában,
úgy ömlött szerteszéjjel illata, mint a hangtalan szerelem,
mely megható és kimondhatatlan, ha a szív
már csordulásig van.MÉSZÁROSLEGÉNY

Válladon egy mázsa véres hús. Olyan
vagy, mint egy szép, fiatal bika.
Erős asszonyok ölének kellenél, -
férfifajoknak legjobbika!
Bikát taglózol, disznót szúrsz, húst
vágsz kéjjel, magad is csupa hús, egészség.
Izmaid úgy ragyognak, úgy dagadnak,
mint aki testét szoborba vésték!LUSTASÁG

Tiz óra már. Végre kinyitod szemed.
Ásitsz mélyen. Künn az eső csepeg.
Felkelni ilyenkor? Lusta medvének?
(A kedves bolhák mit ebédelnének?!)

Eddig csak hortyogtam, most már fészkelődöm;
így telik el az én szürke délelőttöm.
S mivel nincs egyéb dolgom, se mulatságom:
a déli harangszót illőmód bevárom.EGY PRÓFÉTÁHOZ

Isten éltessen barátom, szerencse fia!
Nem panaszkodhatsz te, öledbe hullott minden,
ami jó, - miről fogsz panaszkodni, mondd, ezután?
Úgy véled magad is tán; kicsinyt már sok ez a
csorda-hódolat, hogy mindenki udvarol s talpat
nyal neked, holott mint szerény megváltó szeretnél
tündökölni jobb sorsra érdemes honunkban végre.

Méltó hozzád, hogy szeresd magad, s divatos légy.
Aki okos: megtanul minden ravasz fortélyt,
mi a mesterséggel jár. Bolond jószág volnál, ha
nem igy csinálnád te is! Csak ne volnál oly
nagyképü nagyon, s oly kimérten hüvös, mint
hatalmas főnököd, az utált kapitalista, kinek
biztató sorsára jutni nem titkolt óhajod épen.

Nem ismerek rád, ravasz lázadó, s mit ismerek
még benned: az megvetett gazdáid rossz természete,
alakoskodásuk, s dölyfük szolgai utánzása csupán.
Mily kár, hogy nem adhatok ezért magas cimeket ráadásul;
grófi, vagy hercegi méltóságot, vagy ennél is magasabb
kitüntetést, hogy legyen mit örömmel elfogadnod neked.

Én mondom, ne panaszkodj. Ez a ringyó világ
téged is szeret egy keveset még - elég divatos vagy neki.
Hogy kevés a pénzed? tudom azt, de legalább urat
faragtak belőled, úriembert; egyelőre tán ez is elég. -
S ha a dicsőség, magas zsebpénz sem tud megvigasztalni
egy oly magasszárnyalású költői lelket, mint te vagy:
akkor csak lázadj, váltsd meg a fajtád, mert te vagy az
igazság, s nincs időd törődni azzal, hogy sorstársadat
a bajban olyankor hagyták el Isten és szerencse, mikor
a sors néped prófétájává téged kiválasztani méltóztatott.SIÓFOK

                    Lőwy Sándornak

Mily tündöklő látvány ez a
tömeg, sokezer test!...
Mind meztelen, s úgy csillog mind,
mint dús szöllőgerezd.
Egyik rózsaszin, a másik fehér,
a harmadik barna - mind ragyog.
Fiúk és lányok virgonc hada ez:
Csupa ördögök és angyalok!

Csiklandós az idő... Napcsókolta bőrünk
edzi a forró homok.
A levegő szaggal ízesit most:
áradnak meleg illatok. -
Mily szép ez így; úgy látni büszke testünk,
ahogy világra jöttünk hajdan!
Istenre hasonlitunk itt egytől-egyig,
s ékszerként ragyogunk a napban.RAKONCÁTLAN GYEREK

Te kedves kölyök, mit incselegsz úgy velem, mondd?
Minél rosszabb vagy, annál inkább hasonlítok én reád!
Sunyi nevetésedben az én ravasz gondolatom villog,
mely csupa illetlenség, s gyermeteg viháncolás!

Mit, s mire kérkedsz te még, kis tejfelesszáju siheder?
Azt hiszed, különb vagyok én? Ördög és angyal vagyok,
véredből való zsivány, ki békákra, s lepkékre vadászik
repdeső örömében!ABA-NOVÁK BERDA-KÉPE ALÁ

Épen ilyen vagyok, ily nagygyomru állat.
Eltaláltad, dagadt, a züllött pofámat.
Szőke csibész ez itt, s mint te, pocakra hajlamos.
Úgy röhög a disznó, hogy szinte már dallamos.

Bár kicsinyt magadat pingáltad belém;
minden mozdulat ott ragyog a helyén!
Torz és szép pofa ez. Kamasz és bő hassal áldott,
ki veled együtt sajnálja le ezt a bölcs világot.NYELV

                       I.

Szabadszájú volnék? Mily igaz ez!
A szóban indulat forr: tiszta szesz.

Ki ivott a szóból; tudja, mit jelent,
ha egyik hang a másikkal összezeng.


                       II.

Bőtejű marcsákat asszonnyá koszorúz
a vastag szó, mely gömbölyű és csupa hús.

Szelid szó, durva szó: bánom én!
Durvább a bika, szelidebb a tehén.ERKÖLCS

                             I.

Az köpött le, kinek pénzt, s jókedvet adtál.
Igy viselkedik, lám, egy finom forradalmár.
Adj néki még többet, hogy bicskát szúrjon beléd.
Hadd legyen büszke rá, hogy szemetek közt szemét.

Nyegle már ő is; oly "szobatiszta" polgár,
ki csak előkelő lelkeknek udvarol már.
Szimatja alázat; tudja, hol cseng a sok arany.
Ennen piszkát is dicséri, ha abból haszna van.


                             II.

(Ha enmagát utálná így énekelne ő;)

Nézzétek mily igaz, s mily objektiv vagyok:
barátaim mind - a bukott angyalok!
Jőjjetek ujonc bolondok, köpjük le együtt őket.
Egy strici igy szerez magának ujabb szeretőket!

                             *

Az árral együtt uszom én.
Igy kacsint rám a jó remény.
Szeret az isten s barátom az ördög.
Egyszer talpat nyalok, máskor nyelvet öltök.GYEREK A VILLAMOSON

Mig szőke gyermekarcod csak az uccát
bámulja merengőn; észre sem veszed, kis hálátlan,
mint tüzel a parázna szem halványrózsaszin
térdedre, erre az üde ruganyosságra, mely úgy
kandikál ki csillogó meztelenségével a durva
felöltő alól, mint a haragos-zöld lombok között
ékeskedő hamvas aranybarack, mit oly boldog
merénylet volna leszakitani.ÖNARCKÉP: 1935

Mint a csillogó finom selyem;
úgy tündökölsz te szőke fejem,
Ha tükörbe nézel, kellemed
arany csillámmal viditja kedvemet. -

Arcod vonásain gyönyörrel látod,
mint csillog titkon egy buja világ ott,
mely csupa mohóság volt, s mégis oly tisztaság,
mint az ártatlan gyermeket csiklandó tiszta ágy.

                             *

Nézd kiárkolt szemed: kék, mint az égbolt,
émelygett gyönyörben, s látta már a tébolyt,
ezren szemezték, s ezerszer visszabámult;
gyermekként csudálta, ami elé tárult.

S a testvér fül is, mi mély - csak ő
hall tiszta zenét, élvezi ízes szavak zaját:
az örök és profán dallamot érti,
mely néha dühbe, máskor örömbe csap át.

S az orr... ez a kis csiklandó műszer?
Pajzánul szagolja, milyen a fűszer;
hogy hol szikráznak finom és inyenc illatok...
A mohó szájnak ő sejti meg, hogy mit kapok!

S rólad mit mondjak, száj? Hogy csókolsz, káromkodsz, dalba kezdel?
Hogy úgy eszel-iszol, s csettintsz, mint senki nyelves ember?
S hogy sűrű nyálad úgy csurog, mint a méz?!
- Művészeted a rágás, a pajzán ízlés.

                             *

Ez a sok dicséret örök dolgokat dicsér.
Igy szép az ember sorsa, s ha nem igy szép: mit ér?A VITRIOL-CIKLUSBÓL

"Szemeik vannak, de nem láttanak.
Füleik vannak, de nem hallanak."  

Szépséghiba

                        Berceli Károlynak

Akinek tetszik, kinevet:
nadrágom ismét kirepedt.
Furcsa állapot... s hogy legyen kivel perem;
botommal dühömben a fenekem verem!H. B.

Ő, ki a porondra nagy szájjal kiáll;
Keresztet vetvén, buzgón denunciál.
Ha meghal, sírja fölött ördög mond imát:
"Im, leghűbb férgedet vesztetted el, világ!"Jámbor óhaj

                          Éliás Károlynak

Püspök szeretnék lenni, ha csak egy napra,
hogy rámosolyoghassak minden jó falatra.
Aztán, aranysüveggel a fejemen,
tapsba törne ki ujjongó tenyerem.Aszkéta

                     (V.J.)

Uri kényelmében oly nyugodtan pipál
a milliókba-roggyant, pufadt szeneskirály,
hogy tőle a viskókban olyan meleg támad,
mely karácsonyi fényre gyújtja a szobákat.Embernek lenni...

                                Bíró Dezsőnek

Hidd el: embernek lenni méltó büszkeség.
Ezért leszek majd egykor ágyútöltelék.
E kegyet elháritandó, nincsen semmi fék.
Az embert igy bőgi hőssé a nemes söpredék.Jövő

Légy kalandor, meglásd: mily
magas méltóság leszel.
s a csorda? Bűneidért
majd boldogan vezekel.Szerénység

               Benedek Jenőnek

Nem vagyok én polgár,
még kevésbé herceg.
Zsebemben tiz fitying
nikkel fénye henceg.

Szerencsepénz ez is...
s fejem azon andalog,
hogy mégsem okádnak
le majd az angyalok.Reggel

Bűbájos ez a derült reggel!
Mosolygó üleppel kelek fel,
s úgy köszöntöm az öreg, felkelő Napot;
hogy nem bitófán értem meg ezt a napot.Intés

Ingyenélő vagy, mondja a tisztes polgár,
aki a dolgos társadalomnak szolgál.
- Nézz már rendes, komoly munka után.
Ne csavarogj. Ne légy olyan puhány!Álarc nélkül

Boldog világfi vagy, fiatal ördög,
ki ugra-bugrál, s ide-oda döfköd.
Szeretsz is, gyülölsz is, mint bárki más, -
a többi hazugság és ámitás.

+ + +

KAMASZÉNEK

Hús és vér vagy, forrongva érő élet.
Méltó volna együtt romlani véled! -
Harapni, ízlelni szeretnélek,
hogy elcsunyithassam ezer éked.

Ha vak dühöm leigázhatna téged:
gyermekkel áldanám meg a te méhed.
S hogy gyümölcsbe érjen minden éved;
barbár véremmel elégetnélek!IGY TÜNŐDÖM

I.
Harminchárom...

Harminchárom esztendőt élt Krisztus,
s most épen ennyi vagyok.
Nem vagyok miniszter, se bíró,
- szememben a szomorúság ragyog.II.
Barátom: P. S.

Olyan az arcod, mint egy felejthetetlen táj,
mellyel csordultig telt a derűs emlékezés.
Hangod a hangomba cseng, s komor éjszakákon,
ha felriadok, úgy mereng rajtad az önmagát
megnyugtató baráti ragaszkodás, mint mikor
a távolban elhaló harangszót hallván, magábaszáll
a megilletődött lélek.III.
Egy pillanatra...

Mily lompos és lassu vagy te,
s mily gyors a csillogó hegyi patak!
Ó, fáradt arc! mikor volt, hogy
a tükörben gyermeknek láttalak?!IV.
Szamár dicsérete

Kit este csak szegény pajta vár;
téged köszöntlek én szép szamár!
Téged, akin ember, s gyerek nevet.
Iázz csak, iázz: dicsérd az életet!V.
Önvád

Harmatos tested összetöröm, lány.
Rossz vadállat vagyok én, ne kívánj!
Indulatom tüze elhervaszt téged,
s ha én elhervasztok ilyen földi éket;
nincsen nagyobb vétek!VI.
Babusgató

Fázol-e még kedves?
Tedd a szád mellemhez,
s mindjárt meleged lesz...VII.
Fantázia

Már remeg, szinte nyálzik a szánk;
úgy pirul, illatozik a fánk
a bő zsirban. Jóétvágy, mosolyogj reánk!
A szemünk, a szájunk, s az orrunk olyan falánk!

+ + +

SÓHAJRÓL SÓHAJRA

                                   Oltványi-Ártinger Imrének

                        I.

Mint egy állat... - úgy múlni ki csendben
ebben a finom polgári rendben;

ezt szeretném én már minél hamarabb
megérni a buta csillagok alatt.

                        II.

Elég volt a könyörgés, koldulás
ott, hol a vén Ég embert nem ruház,

s csupán hitet, vagy sok malasztot ád,
de nem a bő bukszák csengő aranyát.


                        III.

Fákról-madarakról gondoskodik Isten,
embernek kenyere, se hajléka nincsen.

Ki köt az ördöggel okos szövetséget,
csak az nyeri el az örök üdvösséget?!


                        IV.

Másé a pénz; másra mosolyog a nemzet.
Téged az apád csak kuli-sorsra nemzett.

Egyhangu élet, s rossz kocsis-koszt vár rád...
Ki szeretne téged, kutyasorsu árvát?


                        V.

Hallgass hát kutya: hallgatni arany;
legyen boldog, kinek rossz sora van.

Motyogj hálát és várj, akármi jön...
Dög vagy már, kinek a koldús se köszön.STRÓFÁK A NYEGLE KÖLTŐRŐL

                                 I.

"Barátaim bolondok" - igy dörg a nyegle költő,
ki úgy gyárt rímeket, mint hurkát a hurkatöltő.
Mily könnyű munka ez. Csak a bátor szó, ami nehéz,
meg a becsület, - s ebben szegényke szörnyen csenevész.

De azért szép fiu ő és "hithű" katolikus,
mig közben szoknyára les, mert jó a fiatal hús.
S miért ne tenné? Hisz igaz tanúságot tett,
hogy rothadt lelke Eget dicsérve vétkezett.


                                 II.

Azt hazudja: kegyelmes asszonyokkal van dolga.
Pedig ócska szajháknál csak jól fizetett szolga.
Fehér kamásni ő, s fehér szekfű csupán.
Ne nézz az ily buta pincsi kutyák után!


                                 III.

Egyszer, mikor sok volt benne a szesz;
fogadalmat tett, hogy szerzetes lesz.
Azóta egy kövér dög oly szerelmes belé,
hogy meztelenül térdel a fényképe elé.DEMAGÓG

Hitvány fecsegő, mit orditsz oly vadul? Szavadnak
se borsa, se sava nincsen! Nem vagy oroszlánszeliditő,
még kevésbé lázitó forradalmár! Csak kukac vagy,
holmi csepűrágó, vagy ha úgy tetszik Elnök, magas
hatalom, aki bosszút állhat a karakán szavak
dühödt szegénylegényén, ha inyedre van ez épen. -
A kard tiéd, de a szó, melynek íze s vére van, azé
aki különb, s ki nem teliszáj disznóröfögés, mint
te vagy, honmentő lelkiismeret!UJPEST

                     Éliás Istvánnak

Mint törékeny gyermek, ki
makacs betegségben szenved,
te szegény, szürke város, -
úgy döglődöm én benned.
Néhány jó szó, s néhány
ritka pengő, amit adtál...
(Hősi tetteid pirossal
jelzi majd a naptár.)

Bár unalmas vagy, mint
a többi korhatag város;
kedves vagy te mégis,
sőt kicsinykét mulatságos.
Csibészek, néhány szájas
polgár, s egy-két finom lélek
vigasztal azért, hogy veled
poshadok, s veled élek.

Csak bűz, szemét, nyomorúság
s hasonló örök szépségek
jelzik; mily méltó otthont lelt
benned a magas költészet,
hogy koldusok fészke vagy te,
szívem szerint is hazám... -
Hogy mosdatlan szájjal igy dicsérlek,
kérlek, ne haragudj reám.TISZTA S ROMLOTT KÉPZELETEM SZERINT

Mint egy mindenre-képes ringyó, vagy ártatlan angyal:
olyan kedves és állati vagy te, - féktelen képzelet!

Ha álomra hajtom fejem: vakmerő gondolatokkal
szakadsz rám, vagy alacsony indulatokkal kínozol, nem
hagysz békit egy pillanatra sem.

Tépdesel, mardosol engem, s számot vetsz
testem-lelkem dögletes mocskaival egyaránt.

Nem pihensz egyetlen pillanatig sem, tunyaság s unalom
ismeretlenek teelőtted; öröm és fájdalom izgalma
forral szüntelenül.

Nem érsz rá, folyton hadakozol, - derülsz és dühöngsz,
mert ez vagy te, s ez méltó tehozzád, míg

közben olyan tájakon jársz, oly arcokkal váltsz üzenetet,
akik veled együtt tépik le majdan a fölös cafrangot,

mely elrejtette emberséged az Isten előtt, ki anyaszült
meztelenül teremtvén téged, önmagát mintázta meg abban,
ami te vagy; élet és halál megujulása, maga a lélek,
mely örök formákat teremt ennen mozdulataiból, mocskos
avagy tiszta szándékai szerint.IGAZ HÓDOLAT

                                 (K. A.)

Bölcs aranyszakáll! Mily szomorú, hogy nem ért
meg téged e kor, mely oly profán, ami már istenkoromolás.
Mert te Isten vagy, kinek csak imádat, s jobbágyi hódolat jár,
nem hitvány igazság s karakán szó, - igaz-e?

Ó, lángész! leborulok előtted én. Bocsásd meg gyáva
árulásom, hogy szeles s kapkodó voltam. Te tudod:
a gyerek és bolond megmondják az igazat, bár én részeg
voltam, mikor szívem szerint vétettem ellened, sérthetetlen személy.NE SZÓLJ SZÁM...

Csücsülj csak ülepem, légy vidám,
légy te a százsípu orgonám.
Nincs más vigaszom, ami hangot ad, -
áraszd kegyelmed: tiszta hangodat.

A száj szava hazug; nincs már hitele.
Az ördög tudja csak, mit mível vele.
Veled incselkedni méltó mulatozás,
csücsülj csak, danolj hát, korhely csodadudás.EGY IGAZ ASSZONYHOZ

Mikor mindenki elhagyott, fogat vicsoritott reám:
akkor mutattad te meg tündöklő asszonyi erényed. Mint egykor
anyám, olyan voltál épen, ugy mosolyogtál reám s nyujtottad
segitő kezed felém, szomorú napjaim szerencséje!

Mint gyermekeid; szép és értelmes az életed, s oly derült, mint
a harsogó nyári reggel, mely dalrazenditi a madarak
tarka sokadalmát! Csak anya lehet ily áldozatos, ennyire
költő, ki gyermekeivel él, gyermekeivel hal, s maga is
csupa rajongás, áradó ének.

Szavam szegény, de a hullám, ami elönt: gazdag a szeretet
nagy indulataitól, olyan gazdag, mint buzgó lélekben a
kimondhatatlan kegyelem, mely féltett szeméremérzetében is
szeretné elkiáltani tuláradt örömét: Asszony, én
megilletődött vagyok, - köszönöm ritka emberségedet!NYÁRI ÖRÖMÖK KÖZEPETTE

                                                         Székely Györgynek

Hogy reng a viz, nézd, hogy dagasztja izmaidat!
Pillanatról-pillanatra érzi elernyedt tested máris,
mint válik pehely-könnyűvé, hogy villanyozza-paskolja
egyre erősebben a sok, hirtelen futamu hullám!

Ölelj csak, nyalogass jóillatu viz, kék-zöldbe ragyogó
derűs tükör! Bizsergess langyos és hideg suhanásaiddal,
- elbágyad az ember, oly tikkasztó ez a hőség!

A közeli fák, a testek nehéz illata a levegőben: mind
ideárad, összekeveredik a szelid áramu szélben s oly
ruganyos leszel, hogy szinte felderül renyhe kedved, máris
repülni szeretnél tuláradt örömödben!

Gyönyörü és cirógató ez a mulatság! Csobbanás után ujabb és
ujabb csobbanás zeng füledbe, igy vidulsz a víz sokezer
örömei között. Lehülsz: ugy frissülsz fel s gyujtod állandó
indulatra kedved: ugy zuhintod magad a kristályragyogásu
vizbe ujra és ujra, ugy játszol a csiklandó vizzel, mint
virgonc gyerek a puha takaróval, ha ruganyos ágyba veti magát.EMELT FŐVEL
[1937]

GÚNYOLÓDÁS

Óva intsz a könnyelmű élettől, nem tudom, miért.
Hiába, mindhiába a fáradozás; légy testi-lelki
jóbarátom, igaz jóakaróm bár. Gyarló vagyok,
s szeretem magam: kedvvel és kéjjel rombolom testem,
ezt a hitvány rabszolgát, ki elérhetetlen örömök után epeked
hiú sóvárgásai szédületében. - Legalább a kín halmazata
legyen enyém, ha már az élet, ez az öreg ördög,
cserbenhagyott fiatalságom remekebb éveiben!

Ne csudálkozz rajtam, ne sajnálj; én tudom már,
mit kell csinálni! Ha hiszed, ha nem; rombolni kell magam,
semmibe venni azt, ami egészség, s ha tükör elé állok
pokoli ábrázatommal: nyelvet ölteni magamra, hogy
lássam a valóságot, - mily undok dög vagyok,
mint mindenki, aki nem boldogul méltó érdeme szerint
ebben a ragyogó földi paradicsomban!DICSÉRŐ VERS

Mily gyönyörűséges vagy leány, te legízletesebb
gyümölcs, fiatal íze az illatos szerelemnek,
ki úgy vonzza hamvas húsa iránt a méltó
férfiéhséget, mint méhek és darazsak seregét
a mézüket kínáló részeg virágok.

Nincs, aki boldogabb teremtés e világon nálad. Nem
illatosabb a rózsa sem karcsú tested párolgó
szagánál, mely fiatal legények égő húsának
szerelmét zengi most vissza szédítőn, s te máris
visszaérzed; mily sok, érő kamaszöröm
fickándozhatott benned, hogy ennyire fiatal vagy még,
s Isten kedvire való!
Illatozz hát csak illatok fejedelme, illatozz

gyönyörű lánytest, minden virágnál illatosabb
hús-szag! Harmatozott és harmattal üdít még
téged az örök fiatalság vágya: izmos és virágzó
testű férfiaké, akiknek szerelme oly zamatként
gőzölög ki most belőled, mint zivatar után
a párolgó rétek tüdőt-vidító illata!KÓRHÁZI ÓRÁK

Mint a fáradt, beteg kutya; úgy pihensz itt,
s hallgatod beteg szíved dobogását, - mi
egyéb dolgod lehetne még? Szelíd megadás,
gyengéd mosoly vagy itt már, csupa csönd, s türelem.
Kolostor ez a hely, s akár az elmélkedés idején:
ide-oda topogsz, s arra gondolsz, hogy nem gondolsz
semmire már, csupán unatkozol az unatkozókkal, velük
sápad az arcod, s vársz, egyre vársz, oly boldog együgyűséggel,
mint a megszállott lélek; még bízol az orvosságos üvegekben,
s a jó doktorokban, kik öreg barátként vigyáznak reád,
s ha nyugtalankodsz, vaskos tréfákkal traktálnak, - hadd
lásd, mily irgalmas hentesek ők!

Vészes csengetés a folyosón: ki készül meghalni megint?
ki sír segítség után? Aludni volna jó, elzsibbadni már,
- de szemem égő parázs az éjben, fülem csupa zúgás újra,
nincs nyugalmam ma sem. Csak társaim alusznak már,
nekik a csönd kegyes úr; hallgat a betegség is, pihenni
akar. - Rossz alvó, én vagyok ébren csupán, máris kínoz
a tépelődés: hány óra van? mikor lesz végre reggel?
Csak rossz szíved felel; nem múlik az éj, nem akar pirkadni még,
nem szűnik a kutyák ugatása sem a korom éjszakában!
Ragadj le szemem, aludj már. Aludni, aludni kéne már, mint
az állatoknak, s boldogan ébredni az első kakasszóra,
mely a tulipán hajnalt köszönti!

A vén medvét, az éjszakát hallgatod-tapintod megint;
a hallgatag éjt, mikor élet és halál nyugovóra tért,
hogy újra fölriadjanak majd, mint szomszéd társam
a betegágyban, ki rosszat álmodott, s most velem együtt
őt is babonás képzetek gyötrik, s mint a megzavart nyúl,
olyan ijedt lesz, mikor az éjféli gyors távol dübörgése
megkocogtatja börtönünk vastag ablakait.A SZÓSZÁTYÁRHOZ

Hiába erőlködsz, csörömpölni tudsz csak,
hegedülni már nem. Az isten sem könyörülhet
már rajtad, elhiheted. Csak legyinteni, lefitymálni
azt, miben hinni merészel a tiszta rajongás: mi volna
ebben az erény? Bizony, jobban értsz te a talpnyaláshoz,
mely pénzt szimatol, mint a magas zenéhez, - hiába kiabálsz.

Nem nyalakodni kell barátom, nem buta vitákon
emészteni émelygőn gyönge elméd: szárnyalni kell,
emelkedni! vagy ragyogni, mint a gyémánt, hogy lássák;
mily nemes szellem tündököl tebenned. Elég volt már
a rikkancsrikoltásból; a te hangod, a magad énekét
szeretnénk hallani végre, nem mások, s különbek, kopott
jelszavait, kiknek csak tompa visszhangja vagy te csupán.
- Lépj ki a homályból, mutasd meg végre, mit tudsz,
milyen legény vagy, te kitűnő, mindenkit leverő kalmártehetség!TISZTÁN ÉS MEZTELENÜL

                          I.

Vetkőzni kezdel; most boldogan látod,
mint feszül húsba a fiatalságod.
Mindent levetsz, s érzed, alsóruhád
alatt a lázas izgalom fut át...

                          *

Tikkadt este van; csiklandó láza bánt.
Úgy lobog a véred, mint lobogó láng.
Izzadsz, egyre hánykódsz: már egész tested ég.
Izgatón-puha ágyad csupa veriték.

                          *

Megöl ez a gőz: nem birod már tovább.
Letépsz magadról minden hitvány ruhát;
hogy gyönyörködhess immár meztelen
pírban csillogó, remek testeden.


                          II.

Meztelenül fekszem ágyamon.
Terjeng, gőzölög testi illatom.
Nem lát senki; csak a hold néz be rám,
s habzó ezüsttel hűti éjszakám.

                          *

Ahogy anyám szült, úgy fekszem itt;
kitárva testem csupasz ékeit.
Szép meztelen fia pihenj csak anyámnak:
apja leszel még te gyerek-dús családnak.

                          *

Mint az újszülött, oly meztelen vagyok.
Nézd; testem míly fiús szépségben ragyog! -
Búgó galambjaim szállnak reám:
illatozz, csókolj csak meleg szobám!

                          *

Csupasz lelkem, csupasz szobám,
hagyjatok el ez éjszakán.
Fal légy sötét! Te világíts testem... -
Isten és ördög karma közé estem.VIZAFOGÓ

Gyerekkorom hajdan boldog vidéke, szomorú
látni míly szegény, menyire csupasz lettél! Hová
lett a sötét dunaparti erdő, hol oly sokat fürödtem
nyaranta a piócákkal-teli állóvizekben játszótársaim
víg seregével? Öreg fák alatt kanyargó, szeszélyes
Rákospatak, s te régi Vuk-gyár a gát mögött, szólaljatok
meg már; mely ördög írtott ki titeket? Mint idegen arc,
úgy bámul most reám e vidék, mintha csak intene: nincs
mit keresned többé e tájon! Marnyica néni se mosogat már,
nem sulykolja a beáztatott ruhát a tavaszi parton: meghalt
ő is azóta, mint minden érzelmes s múlandó szépsége
e világnak, mely nem jő vissza soha már, akár a tündöklő ifjúság.KÉT VIDÁM FERENCES

Derűs fiai az egyháznak: derék ferences atyák!
Rajtatok csüng kidülledt szemem, s kicsordul
a nyálam, hogy láthatom; mily megilletődött
áhitattal zabáljátok a bőséges ebédet, - égi
élvezet hallani, hogyan csámcsog a szátok!
S mint jó papokhoz illik: az italt se vetitek meg éppen.
Úgy habzsoljátok közbe-közbe a habos, arany-sárga sert
a kövér korsókból, hogy hordóvá dagad lassan
boldog hasatok! Illő ez hozzátok, mint minden
mívelet, ami szép, - bármit nyelveljen is a hazug!
Az Úristen éppúgy kedvét leli bennetek, mint más földi
halandó, s ha valaki tudja, ő tudja leginkább, az Ő
mosolygó szeme látja csak tisztán: nem hoztatok szégyent
a barna csuhára, melyből a jó ember kegyelemmel-teli
öröme árad most szét ebben a füstös, de jámborok
szándékát sose sértő vendégfogadóban.ZÚGOLÓDÁS

                         X. Y-hoz

Nem szép, csöppet sem igazságos tőled, hogy
csak a szegényt, csupán a gyámoltalant
kínozod éjjel és nappal. Ha helyedben volnék,
hidd el, nem komolykodnék oly nagyképűen,
s főként nem volnék oly gonosz, hogy oktalan
tiszteletet követeljek magamnak csúnya bűneimért!
Hagyd abba már, nem neked való ez az otromba
szerep; magas és komoly hivatalod után többet
vár a meggyötört ember, több tiszteletet
a tisztesség iránt, s jobb fület, hogy halld
kétségbeesett sikoltását az irgalmat-esdekelőnek,
ha valóban hatalmasnak véled még magad, s nem
kéjelegsz a kicsinyességben, mely az ostobák
erénye csupán.BÁNYAI KORNÉL

Döng a föld alattam most, hogy verseid
olvasom újra, érc-szavú költő, korán
eltávozott bajtársam e baljós világban.
Ki hív szüretre ezután, s bőséges vacsorákra?
Kivel melegedek össze megint, mondd? A szolnoki
sír nem felel; koporsód börtönéből nincs
szabadulás, - hiába kiabálok utánad.
Ó, szomorúság! borítsd el elmém! Ne érezzem
a fájdalmat, hogy elvesztettem Őt, kit immár
csak az emlékezés szerethet halotti poraiban.REGGEL

Ez aztán az üdítő ébredés! Soha remekebb reggelt!
Mint nehéz ebédek után a hűsítő, komoly ital;
oly jól esik most a nyujtózkodás, az ásítás! Csak
fölkelni ne kéne, öltözködni, gallérral, nyakkendővel
bibelődni! A reggeli fürdő, a mosakodás, s az illatos
szappanszag, ami szerteárad: ez deríti fel még
renyhe tested, ez a te méltó örömöd, - a többi már
hajsza, loholás köznapi dolgaid után, hogy este, ha
lefekszel, újra fáradt, újra piszkos és szomorú légy.TORZKÉP

Borssal ízes most a szavad;
fellegjáró kedvedbe vagy.
Szívderítő vigalommal
feneked is meg-megszólal.

Kevés a bor, meg se kottyan.
Reng a kedv a részeg szóban.
Ki-kitátod muja szádat:
olyan szép vagy, mint egy állat.

Sok volt a jó: itt a csömör,
kidöglöttél, mint az ökör...
Most látod, mily szép a világ: -
ferde szájad rája okád!A GYERMEK, AKI VOLTÁL...

                               SOKRATES SZELLEMÉNEK!

                          I.
GONDOLATOK EGY SZOBOR KÖRÜL

Nincs fenségesebb, se fölemelőbb látvány,
mint a te vidám gyermeki arcod, s szemed, ez
az égszínkék, mosollyal-teli csillogás!

Olyan angyal vagy, ki nem tudja még, hogy
a földre tévedt s mily sugárzó dalia lesz,
mire észreveszi férfimivoltát!

Boldogító érzés gondolni rá; hogyan csavarod el majd
eszét a távoli fiatal leánynak, ki nem állhat
ellen a kísértésnek, s hódolni kényszerűl, ha
szemedbe nézni elég vakmerő lesz.

                            *

Senki más; csak ily fiatal ördög lehet ennyire
szép, ilyen mosolygó, s maradéktalan. Ki fia
lehetsz te - tökéletes mű, mondd?

A remegő képzelet udvarol neked, az áhítat,
mely érzi; az angyalok közül való vagy bizton,
ők álltak őrt, amikor világra jöttél. -

Ha szád, ez az ezüst csengettyű, mosolyra
derül: a beborult ég újra derült lesz, csak azért,
hogy kedvedre legyen, s még csillogóbb légy,

oly érinthetetlen, mint kit a mennybéli szerelem
választhat ki csupán méltó játszótársul,
ha kedvéhez illőn mulatni akar.


                          II.
                  SZERETET

Szerelmes vagyok a te szerelmedbe, s nemes
izgalmat okoz, hogy izgulsz, s már rejtett
gondolataid bűvkörében ott ágaskodik
a támadás! Azt szeretem benned, mit
az együgyű illem szégyelnivalónak tart;
hogy csókolsz, tapogatsz, letepersz, s oly
hiú vagy máris, mint egy romlott leány, ki
meztelenül nézegeti magát a tükörben.


                          III.
               GYERMEKARC

Mint karcsú őzikének, oly
üde a te arcod;
e szépség térdreparancsol
minden hiú harcot. -
Csak az ima ér fel hozzád;
a sóvár gyötrelem.
Hogy boldog legyek; alázz meg,
irgalmazz gyermekem!


                          IV.
                   HÓDOLAT

Tejben fürödsz tán, hogy oly fehér
a bőröd, jóképű fickó? Olyan
vagy most, mint egy fiatal pogány isten,
s kellemetes, akár a hajnali harmatban ázott
illatos erdő! Arcodon anyád jósága
mosolyog, az örökké-szerelmetes emlék,
mely csillogó márványba véste tömör
testednek halhatatlan gondolatát.


                          V.
            SZŐKE ANGYAL

Mint a lángoló nyárban megérett illatos gabona,
oly aranyszőke vagy te - angyali gyermek!
Remekbefaragott tested klasszikus szobrokra
emlékezteti a műértő szemet, mikor látja; hogyan
kelleted-fitogtatod nemesen feszülő formáidat!
Csak hála, gerjedelmet-gyújtó hódolat illethet téged,
olyan, mely lángbaborítja a tétovák képzeletét is! -
Isten és ember szerelmére egyaránt méltó, te tejszagú,
csillogó szőkeség; nevess reánk, szegény és balga halandókra,
hadd szépüljünk meg mi csúnyák is vidor sugaradban!


                          VI.
                   GYERMEK

Mint a hamvas barack, ízes szőllő,
vagy bármi nemes gyümölcs: olyan szép, oly
üde s illatos vagy te csillogó, aranyfürtű gyermek!

A hold altat el, s a nap ébreszt téged; két
hűséges szeretőd, kik nappal és éjszaka a te
kedved keresik csupán, mint tanui egykor
életed kezdődő lendületének!

Virág és gyümölcs sorsa a tiéd, ama felhevült
áldozaté, ki azt várja csak, végre préda legyen,
s leszakítsa valaki részeg szerelme indulatának!


                          VII.
  FIATAL CSIBÉSZ ÉNEKELNÉ...

Tizenötéves vagyok, de már vásott kölyök.
Cigarettázom, s ménkű-nagyokat köpök.
Bár nem szabad, s korai még: már érdekel a nő.
Kövér? Sovány? Nem válogatok, csak legyen - ez a fő!

Friss húsom tejszaga - érzem már - aranyat ér.
A szomszéd Borcsában ezért bizsereg a vér,
ezért "főz" engem pálinkával, s mindennel, ami jó...
Én tizenötéves vagyok, s ő már csak vén szipirtyó!

+ + +

ÜNNEPI ALKALOMRA

Asztalt ékítő ízes falatok, ti tökéletes
remekművek: kacsák, libák és disznók,
kik nagyhasú tálakon párologtok majd és
várjátok a legünnepibb pillanatot, mikor
nehéz óborok által locsolva a legméltóbb
helyre kerültök: áhitat tölt el máris, ha
rátok gondolok, igaz barátaimra. -
Csak ne volnátok olykor hűtlenek hozzám!
Mint én, tán senki se szeret úgy titeket, senki
se vágyik oly kínzó gyötrődéssel utánatok
e gyarló világban. Éjszakánként mindig csak
veletek álmodom, s mikor felébredek reggel;
még csupa nyál a szájam a meghatottságtól,
melyre nincsen soha, s talán nem is lesz soha
méltó viszonzás!EMÉSZTÉS UTÁN

Mily boldog vagy, hogy íly könnyű lettél,
oly könnyű, mint a lepke, s oly vídám,
hogy repdes a szíved belé. Fölemelő
ez az állapot, hidd el, lelket űdítő
tündéri kielégülés, máris érzed: minden terhednek,
bomlott fölöslegnek utána vagy már, - most
jöhet a lakodalom akár, kezdődhet a remek
tivornya előlről! Bizony mondom, ez az igazi,
a derék élet és boldogságos nyugalom; így,
ily pihenten fogni neki a dolognak, megszabadulni
attól, ami már nem kell a rusnya testnek, hogy
könnyű légy megint, hogy úgy repülj kedved
forgatagában, mint a lepke, s úgy ragyogjon az arcod
a bőséges munka után, mint a szomjas föld,
ha kiadós zápor szakad rá.KOSZTOLÁNYI BETEG

Remek ember te, ragyogó
szellem, ki felemelt a porból,
s pártfogolni mert jóban és rosszban;
fájdalom tudni, hogy kórágyon feküdsz,
s napról-napra csak a halállal verekedsz már.
Zengő szavak boldog tudósaként csudáltad
a világot még tegnap, s ma már csak dadog
az egykor daliás férfi! - Nem neked való
ez a gyötrelmes játék, költő! Nem, sohasem
éghetsz el te, hisz tűz vagy magad is ebben
a szomorú és szegény világban! Ki kiáltana, ki
énekelne helyetted? Ki rázná üstökünket mondd,
ha te is elnémulsz tündöklő elme, te tiszta szív
a tisztátalanok és tudatlanok között?SZILVESZTERI HAJNAL

Nézd csak, mily pukkasztó, mily huncut látvány
ez a gőzölgő palánk! Nem didereg most ő sem,
néki is jutott egy kevés a meleg italokból ebben
a csikorgó hidegben, s a járdának sincs oka
a panaszkodásra. - Mily megható, Istenem, mily
ritkán emberi ez a reggel! Nézz széjjel, s láthatod;
senki se volt fukar ma. Még az éhes kóborkutyáknak is
jutott a bő eleségből! Bizony, elhiheted; ilyenkor
jó az ember, csak akkor, ha kivetkezik nagyképű
szokásaiból, s számot vet magával; mennyire
Isten kedvire való dolgot mível, ha egy évben
csak egyszer is elfeledkezik magáról.GYARLÓSÁG ÉNEKE

Lélek, te vézna, vergődő rab a test undok
börtönében: hiába üvöltsz az ég felé -
nem szabadulhatsz béklyóid nehéz terhétől,
míg a föld bűzhödt sarában fetrengsz. Csak sokfajta
nyavalyád ápolhatod csupán; a hús vörös birodalmában
úgy tespedsz te is, mint a többi tehetetlen emberi állat,
s kínzó önemésztéssel a nemesebb dolgok után epekedsz,
e dög világ hiábavalóságai felett tünődvén.

Csuklyás barát vagy immár, szigorú szerzetes, ki
a boldog halál után sóvárog teli hittel, s várod
a megváltást, mely kiemel koporsódból, meggyötört
tested vak börtönéből, ki erősebb lévén, megalázott,
s megsemmisülvén az idővel: por és hamu lesz újra,
szabad szelek játéka, míg magad szárnyat
nyersz majdan a szédületes egekbe repülni!ÖRÖM

Ez a böfögés pajtás, ez a tündöklő szemtelenség már
aranyat ér, egész mennyországot akár. Tudom, úri
ízlésed zavarja ez a közönséges művelet, de én,
inyenckedő eretnek, ebben már csak a kövér püspököknek
adok igazat; csak nekik, akiknek terebélyes pocakjuk van s a jó
falatok láttán meg-megcsillan még szemükben a kenetes mosoly.
Hidd el, pajtás, nem utolsó mulatság ez; még Krisztus se
haragszik érte, akármint vélekedj is. - Ilyen, ily pukkasztó
szörnyeteg vagyok én, lásd... Még most is érzem a számon a dús
zamatot; orromon a csiklandó illatok kábításait, szinte
újrapezsdül a vérem máris. Ó, mondd, mi ezen a megütközni való?...
Inkább kövesd példámat te is; egyél és igyál, böfögj
versenyt velem, hogy tudd meg végre, mi az igazi
öröm s vidám fickókhoz méltó, szellemvidító huncutság,
mielőtt a másvilágra szólítana az öreg halál.EGY KÉPMUTATÓHOZ

Köpködj csak, utálj, ha ez a munkád; tisztelem én
a szabad véleményt. De én már nem javulok meg, ilyen
vagyok és maradok: hitvány disznó, aki nyolcvanöt kilót
nyom a mázsán. S hiába a kaján káröröm, a málé
nyelvöltögetés, hogy úgy-úgy, ronda állat ez is, moslékban
vájkál, ebben leli csak méltó örömét. Oda se neki; még
a hasam se vakarom ily csekélység miatt!

Ne légy oly fínom, lássuk a bunkót, megbotránkozó!
Mutasd meg komoly tudományod: a gyönge, girhes
szamarat sosem tiszteltem én! Ki nem pipál, ne
sercintsen, rágja meg a szót, s ne mondjon nehéz
szavakat erről, meg arról. Inkább hallgasson, mint
bölcs tök a fűben, s bízza reám, mily ordináré vagány
vagyok én, vagy miként perlekedem akár az egek urával,
ha búval-bélelt kedvemben talál a nekirugaszkodás!EGY FUKAR GAZDAGHOZ

Könnyű neked; teli vagy pénzzel, s bár
okosnak látszol, mégse vagy különb a többinél.
Ha te is lusta és szívtelen leszel, ki emberelje meg
magát akkor? Tehetségtelen dögökre, s a zavartalan
emésztésre is többet költesz egy napon, mint reám
egész esztendőben akár. Ezzel dicsekedsz te, ezért
oly nagy a te híred? A némber, ki szeretőiből él,
többet pazarol reám, inkább megérti ide-oda kapkodó
szegénységem, mint a magadfajta előkelő lélek, kit
naplopó udvaroncok serege vesz körül, ahogy illő is ez
a talpnyalókhoz, kik rossz tanácsokkal látnak el téged,
ismervén együgyű természetedet. - Bolond világ ez, s
benne a legnagyobb bolond, te vagy. Mióta ismerlek; a
nyomorúság emésztőbb lett csupán, hogy még inkább
fölócsudjak a valóságra: olyan vagy te is, mint
a többi tízezer, ki szégyeli megemberelni magát,
s ennen zsírjába fullad inkább, semhogy bizonyságot
tegyen: ember mer lenni a hitvány kufárok között!PAJKOS RÍMEK

Sütkérezés

                     I.

Meztelen kis hasunk süti a nap.
Bizsergő vérünk indulatba kap.
Tenni kéne, tenni valamit hamar.
- Jaj, iszonyú vágyak, jaj, iszonyú zavar!


                     II.

Bár ostromoljuk a falakat:
nem akad senki, nem akad.
Vízbe hát gyorsan -
hűtsük le magunk!
Így telik-múlik
szomorú napunk.Filozófia

Remek a szajré... olyan
kéjjel komálod,
mint aki megcsórta az
egész világot.
Karperec? Hékli?
Mit számít ez neked?
Öreg jassz vagy már;
különb úr, ki lehet?Fénykép

Vén trotty vagy már:
reménytelen eset.
Mi alig volt,
most hal meg; - az eszed.
Voltál te fiatal?
Voltál te öreg?
Nem vagy te ember, csak
kiherélt öleb.Fürdés előtt...

Mint fénylő bronzszobor, itt állsz meztelenül.
Izzadt testszagodtól a levegő átszellemül,
s nem veszed észre, mint bontja szírmát magad iránt
a szerelem, ki benned egykor meghalni kívánt...Kamaszhang

A te kamaszhangod oly messzehangzó,
mint a távolbazengő mély harangszó,
s olyan fiatal, mint a piros szerelem,
melynek ízes borát csettintve ízlelem!Három lány

Nézd csak... egyik szebb dög, mint a másik.
Komál az egyik, a másik ásít,
a harmadik csak bámul a vakvilágba,
s mint fiatal sonka, úgy csillog a lába.Áhitat

Leborulok a gondolat előtt,
hogy én vagyok a te szeretőd,
s szeretem, hogy úgy szeretsz végül,
mint testvért, ki meghalni készül.Tragédia

Derék ember vagy, ki tagadná? De oly buta,
mint a testet s lelket-ölő szörnyű hőguta!
Csak azt nem értem, miért akarod,
hogy én egyem meg rothadt abrakod?Elégtétel

Hogy nem lettél bankár, ezt már zokon ne vedd.
Többet ér, ha dörög harmatos feneked.
Kaján mulatság ez, erkölcs hijján való;
de legyen számodra mindig vígasztaló!Bölcsesség

Töklinc bácsi, ne ordíts, - igyál!
A jó dohányos iszik és pipál.
Nem ér a szó semmit, fő az élvezet:
csak az lesz erényes, aki már vétkezett!Illetlenség

Vastag tréfa volt, szinte nevetett az ég,
mikor megszólalt ama dicső hasadék.
Nevettem magamban... hátul egy néni tipegett,
majd szólt: "Ejnye, fiatalúr, hol tanult illemet?"Szemed

Mintha csak szelíd bárányka nézne rám;
úgy szeretne csókkal köszönteni szám.
Hogy bűneimtől megtisztuljak végre,
rámszegezd a szemed, ne a süket égre!Beteljesedés

Ó, vérem, te nehéz, zúgó villamosság,
úgy kínzod-rombolod éhes és mohó testem,
hogy lassan ravatal lesz az élv-adó ágy,
hol szülvén egykor anyám: - e világba estem.Intés

Ne dohogj, ne légy oly lomha lajhár,
mint kibe a lélek csak hálni jár már.
Hisz fiatal volnál még... Mért kókadsz oly korán?
Csinján a puskával, ha vadászni mégy, komám!Július

Érzed? Vérpezsdítő ez a dög meleg.
Tapintom izzó, drabális testedet.
Jó kaja s tested íze; nem kell más egyéb.
Így terem csak gyümölcs, a többi szóbeszéd!

+ + +

FÉLELEM

Te tudod, fiatal vagyok még, s lám, máris
arra gondolok: míly szörnyű lesz, ha egykor
galádul üldözni fognak, s utóbb még
menekülnöm kell, csupán azért, mert kitört
belőlem a szó, s jajgatni mertem, hogy fájt
a seb, mit garázda bitangok ütöttek rajtam.
Fájdalom gondolni erre pajtás, s még nagyobb
gyötrelem, hogy végül is aggastyán, öreg bolond
leszek a majdan fiatalok előtt, kik, mint a
tiszteletlen gyerekek, nyelvet öltenek majd reám,
s nem lesz kegyelem, bár fiatalabb leszek akkor is
náluk, teli rajongással öreg szívemben. -
Ó, gyerekek, hangos kamaszok, legyetek irgalmasok
akkor, s ha lehet, kicsinyt igazságosak is irántam!SÖTÉTSÉG
[1939]

FANYAR VIGASZTALÓDÁS

Csak nézek, nézegetek magam elé révedezőn
s előre méregetem, mekkora lesz a koporsó,
ha egyszer búcsút kell intenem a világnak.
Így évődöm, játszogatok magammal napról-napra,
óráról-órára, nehogy kikezdjen
az unalom ördöge már.
Furcsa szórakozás ez, de mit mívelhetek még mást,
ami nemesebb munka, mondd?
Csupa tilalom már az élet: kegyes
irgalom már az is, hogy eszem, iszom és
alszom csupán s ha olykor mégis bolond kisértésbe esem,
olyan kéjjel méregetem-mustrálgatom magam,
hogy máris mosolygok, - mily bőséges falatot
emészt meg majd a föld, ha egykor
anyai ölébe fogad.AKI MEGHALT...

Akár a tenger,
oly mély most a te
érzékeny visszaemlékezésed. Az illatos
gyerekkor jut eszedbe ilyenkor, a húsz
év előtti idők, amikor künt csatangoltál
erdőn-mezőn a boldog csibész önkívületével
szakítottad le a vad szagoktól áradó virágokat,
különös alaku fűveket és leveleket; - tán
álmodban sem szórakoztál még szebben.
Mily kár, mily szomorú, hogy mindennek vége már,
hogy sose jő többé vissza e kor, melyben Isten
jókedve lakozott valaha. A vének szeretője,
a szomorúság lett azóta egyetlen, hűséges barátod.
Vele kelsz fel, vele fekszel le most már mindhalálig,
s ha olykor mégis csokrot kötsz a szabad erdők és szabad
mezők virágaiból, tudd meg: amit mélyen megszagolsz,
az a te távoli emléked visszaható illatozása csupán.ÓDA

Nyelv, sugárzó anyanyelvem,
szavak mélyen csendülő hangversenye,
te húsosan gömbölyű, már-már tapintható anyag;
olyan vagy, mint a zsírral és fűszerrel-teli étel,
mint a legnemesebb ital, - szellemünket s vérünk
ritmusát életrehívó!
Néked hódol most a költő, e kor senkifia!
A költő hódol neked, a büszke és alázatos, ki
belőled formálja, önti szoborba a düh és
öröm kitöréseit, ünnepi torokkal kiáltván;
nincs ami szebb, izgatóbb s illattal-telibb volna nálad!
Hasonlatos vagy a fiatal szerelemhez, melynek
üde zamata van még s mely csupa indulat, ellágyulás,
ébredezése az éhes gerjedelemnek.
A lobogó képzelet, mely veled él, veled hal, együtt
lélekzik a lélekzeteddel; érzi fenségességed hatalmát!

                                           *

Nyelv, te döngő, néha ízesen ledér, máskor szelíd zene,
nehéz szavak vidám és szomorú önkívülete, mit mondjon,
mit zengjen rólad a gyarló szándék, mely dícsérni akar?
Mit mondjon a jámbor, ha észbekap: szebb káromkodni, akár
ördöggel parolázni húrjaidon, mint gyönge imát mormolni hiába.
Ki gibircs csak s tudomány nélkül sorvad e világban: nem
érti ezt, nem érti mire a mélyen konduló harang, nem tudja,
mit szagol s nincs izlelése, ha jó ital olajozza
dalrazendülő torkát. -
Én tudom még; mit adsz te nékem, mily bő jutalomban
részesítsz engem, hű gyermekedet, ki emlődön nőtt fel
s nem felejti el soha, hogy nem voltál rest szárnyat adni az
újjongó képzeletnek; fényed és árnyékod örök sugaraiba
emelni ingatag kedvesem hömpölygő hullámait, mikor ócska
ribancok s nyegle úrfiak riógása ült lakodalmat, s én,
mint olthatatlan szomjúság, úgy dúdoltam dallamod
dicső diadalmát - mely időn és téren át ragyog -, akár
a rekkenő nyár a termő életet, mely nem alszik ki soha,
míg ember él e gyarló, földi világon.SZENT SEBESTYÉN SZÁZADOS

Nyílakkal sebzett tested
áhitatra gerjeszt engem is, szomorú
világfít. - Szentséggel telítődtél,
hogy ily fenséges halál végezte ki
a te tündöklő fiatalságod.
Méltán ragyog az oltárképen,
ki ily nemes alázattal áldozta fel
hófehér fényben csillogó daliás testét!
Szépséged ajándékoztad oda annak,
akibe szerelmes voltál: az Örök
Fényesség Urának. - Vigyázz reám,
légy a védangyalom, ifjú szent!
Én már romlott vagyok, de ha szeretsz;
vigasztald meg testem-lelkem s küldj
jó álmokat reám, - így talán én is
méltó leszek a vidám vértanúságra.

                      Nagykovácsi, 1939. február.VALLOMÁS

Ó, illatos szertartás:
lobbanó szerelem!
Érted vagyok csak ember,
csak érted vétkezem.

Csak veled van szavam,
téged tisztel még eszem.
Hogy boldog legyek: kösd
gúzsba lábam és kezem.

Te igázz le, ne a
bárgyú vezérek.
Te ejts kisértésbe,
egykor úgyis elégek.

Nem a nyájnak, - néked
szól ma az igaz ének;
a te pokoli étked
mennybéli ízének!ÖRÖK GYERMEK

Diákok köszönnek nékem nagy sapkalengetéssel s én
olyan ujjongó szervuszt kiáltok vissza nekik, hogy
majdnem a tenyerükbe csapok s máris kérdezem őket:
mi újság fiúk? hogy megy a tanulás? egészségesek s
jókedvvel vagytok-e még? Higyjétek, nem hivalkodás,
amit mondok, - nem apátok, inkább öcsétek, sőt
játszótársatok vagyok én, ki alig bírja elég hangosan
kikiabálni: javíthatatlan gyerek vagyok még mindég,
ti se szomorkodjatok hát hiába! Tartsatok velem ti is,
illetlenkedjetek kedvetek szerint, vagy nevessetek
a pukkadásig akár, - hisz tudjátok, az Isten is
veletek van s én az Istennek legkedvesebb
gyermekei közé sorolom magam, ha nem hazugság
hogy szeretni s csókolni még mindig a legszebb erény
ezen az árva földtekén.OKTATÓ VERS

Barátom, boldogan vallom meg neked;
fenséges dolog a változatosság, - mindennap
másfajta asszonnyal foglalatoskodni! Tegnap ötven,
ma százhat kilóssal volt komolyabb munkám, holnap
nyolcvankilósra fenem majd fogam. Kövér, sovány, -
mit számit ez? Mind pompás darab, mindegyik
más és más, akár a körte, vagy alma; mind
jóízű-jóillatú gyümölcs, csak legyen belőle elegendő mindég.
Tanuld meg: ha nincs hiányod a szerelemben, nincs
miért szomorkodnod, - szerencse fia vagy már akkor
ezen a földön, ötven vagy százkilós asszonyok
seregével s huncut kalandokkal a hátad mögött. Mert
csak ebben vagyon az örökkévaló öröm, ha igazán
megfontolod; - a többi csak szóhabarcs, mely nem
szül egészséges gyereket az élnivágyó igazi
emberfajtának soha.FÉNYKÉP

Már megint settenkedsz utánam,
sunyi szörnyeteg?!
Úgy somfordálsz, röhögsz, - a végin
anyád' ölöd meg.
Szegény ripacs vagy, kin nem segít
az Isten se többé.
Ki hiába élt, így alakul
át állati döggé!SZERESS MÁR MINKET, SZABADSÁG!

Te csodálatos,
soha el nem érhető s megfoghatatlan
szivárványa az elpusztithatatlan égboltnak:
Szabadság! gyönyörűséges Szabadság!
Szabad-e még köszönteni téged? Szabad-e
hitet vallani: örülni, hogy örök sugaraddal
ránkmosolyogsz majdan?
Most szeress, most válts meg minket te büszke, -
csúf századunk kitagadottja!
Köröskörül a sötétség hatalmai terpeszkednek immár,
Ököl és bomba hirdeti jogát az Ember birodalmában!
Szajháké a szó, - hiába kűzd a józan értelem;
sötétséggel szemben a fény! Hiába könyörög
a kisebzett száj, mely tiszta forrásodból akarná
csillapitani szomját: nincsen segítség! nincs vigasztalás!
Hiú álmunk: Szabadság! drága Szabadság! Szállj
perbe értünk Isten előtt s jöjjön el már a te országod,
hol fény lesz újra a fény s ember lesz végre az ember,
ki meggyalázta enmagát e koldusi korban, mely
a halál jegyében született!GIZELLA

Ezek az érzéki térdek!
A te márványfehér térdeid! Olyanok
mint a patyolat s illatosak, mint
a hajnali rét! Üditő érzet közelükbe lenni
s reménytelenül imádkozni értük; -
imádkozni a kegyelemért, hogy megsimogassam
finom ujjaimmal őket, akár drága selymet, mely izgató.
Légy irgalommal hát irántam te elérhetetlen fényessége
szomorú szememnek s nyújtsd legalább csókra
csak egyszer tündöklő térdeid s akkor,
mint gyermekkoromban, újra boldog leszek,
megköszönvén neked, hogy élhettem egykor ebben
a siralomvölgyben, hol oly kevés az igazi öröm
s tengernyi a szépért való szomorúság.TANULSÁG

Mintha nehéz zsákot vettek
volna le el-elzsibbadó válladról,
úgy érzed magad most, boldog teremtés!
Testben és lélekben oly vidám vagy ismét,
oly fürge, hogy az már az öreg Marcsát is
felingereli. - Hagyd abba ezt a furfangos
játékot, ne illetlenkedj örökké! Nézz komolyabb
tudományok után, ha van reményed még arra,
hogy egykor a mennyország üdvözült lakója leszel.ÁGY

Egyetlen kedvesem, égi vigasztalóm
lettél te immár jó öreg ágy; nyugalmas
puha ágyam. Úgy alszom öledben, mint
a hortyogó részeg, ki nem tudja már,
hányadán áll a világ. Benned születtem
nagy sikongással s benned teritik ki majd
halotti tetemem egykor, ha eljő az idő s itt
kell hagynom dunyhát és vánkost is veled együtt,
hogy elfeledjem: mily durva volt hozzám
a robotos nappali lét!CSOBÁNKA

Mint a völgyből fölzengő
szelid harangszó, úgy cseng
a neved: Csobánka.
Pilisvörösvár felé menet
pillantottam meg, szegény halandó,
a tündéri völgyet, melybe úgy
fekszel épen, mint mély bölcsőben
a mosolygó kisded, s egyre ámultam
a szemet-vidító panorámán... Akár
az ízzó réz, oly vörös volt, oly
pazarul csillogott a lebukó
nap fényében az Oszoly, a
Kiskevély s háttérben a nyakas Csikóvár! -
Egész napon át csak sziklás és erdős
hegyeid között barangoltam, élvezvén
az éles levegőt, mint az elszánt turista,
tiroli nadrágban, meztelen térddel,
hogy legyen mit pirosra csókolnia
rajtam a duhaj szeleknek.
S ez istennel teli bolyongások közepette
arra gondoltam sajgó fájdalommal:
be boldog volnék, ha itt élhetnék, mint
vidám remete s végül itt halnék meg,
s a domboldali öreg temetőben fejfa
jelezné: milyen derűvel áldott teremtés volt,
míg e tájban fürdött teste és lelke
az alant aluvónak.MÁJUSI FÜRDÉS

Akár egy nagyranőtt gyerek,
úgy sütkérezel a napon s egyre
elégedettebben nézegeted magad:
mily jól fest rajtad a szalmapapucs
s a fehér bőrödhöz illő égszinkék fürdőruha!
S mintha ez a sok-sok szépség is itt körülötted
csupán miattad volna, a te kréta-fehérbe játszó
habtested tiszteletére! Enyhe gyantaillat
legyezi bőröd máris, hogy átszellemülj ebben az éles
májusi levegőben! Érzed-e, mily öröm ez? S érzed-e:
fiatal fák rizling-zöld lombja, mint von sátort föléd,
a te szőke-fehér húsod férfias ékei fölé olyannyira,
hogy az már andalító zsongás, melyben
az égi szerelem angyali indulata lobog?MOSOLYGÓ HALÁL

    - Kórházi emlék -

Dalolj csak te "nazarénus",
hallgatjuk a csendben:
"Ha meghalok, vörösborba
temessetek engem."
Hallgatunk betegen,
nevetve és hittel. -
"Szeresd őt Lucifer,
a pokolba vidd el!"

Csak dalolsz, nem alszol,
dalol a vörös bor;
mennyországba készülsz
testi koporsódból!
S mint ki tisztán hagyta
ágyán a lepedőt:
tiszteletet teszel
az Uristen előtt.SZEGÉNYSÉG

Méltóságos, kegyelmes és minden rangú urak,
higyjétek el, rettenetes érzet gondolni reá;
mint minden szegénynek, úgy kell meghalnom majd
nékem is, anélkül, hogy széles e világban kedvem
szerint körülnéztem volna! - Ki ért meg
közületek engem, ki érti meg a gyötrődést,
a hiábavaló vágyakozást, mely látni kivánja
a nagyvilágot; Párist, Londont s akár a
közel magyar vidéket?... Tudjátok-e már,
mily siralmas állapot, időtlen időkig képzelődni
s fogcsikorgatva tépelődni azért, hogy csak álmainkban
utazunk az ismeretlen tájakon, míg végül arra
ébredünk: lám, imigyen ábrándit ki újra és újra
a rideg reggel, a szegények makacs börtönőre.HÚSLEVES DICSÉRETE

Ragyogj szemem, csordulj ki nyálam az örömtől;
az ízletes húslevest tálalják, íme, eléd.
Nézd csak, mily aranysárgán csíllog, mily
orrcsíklandó szaga van! S az íze! A mennyei íz!
Abban van aztán a lélek! Ez kell neked igazán! -
Érzed-e, mondd, a velőscsont, az illatos-ízes
zöldség s a még fűszeresebb gyömbér testet-lelket
gyógyító erejét? - Csak ezért érdemes élni még, hidd el,
csak így tudsz nemesebb dolgokra figyelni, különben
kedve-vesztett fogatlan kutya vagy, ki mindenkit
mérgesen megugat s a legszebb sonkafalatra se kiváncsi.SZÉP KOFAASSZONY

Most látom, mily okos csecsed
van néked, hangos kofaasszony.
Méltó vagy rá, hogy az éhes
indulat rajtad megakadjon.
Ki ödöngött bután, mint zöld
kölyök, most csupán téged csodál.
Úgy ragyogsz, asszonyi állat,
mint ízes húsokkal teli tál.
Nyaktörő munka vállalni
érted a szép férfiörömöt,
mert legjobb asszony vagy te a
jókedvű asszonyok között.FILOZÓFIA

Fiatalember vagyok még s máris
arról álmadozom, ha öreg leszek,
mint tölthetem napjaim békés örömben.
Ne nevess ki hát, ha őszintén megmondom neked:
a magam hajlékára vágyom, egyszerü szoba-konyhás
házra, melynek szemet-vidító kertecskéje van
s hivatott kertésze magam lehetek csupán! -
Istenem, Istenem, derűs öregúr, ott fent
a magasságban; te tudod, mily komoly
konyhakertészetem, mily illatos virágaim
s még dúsabb gyümölcsfáim volnának!
Mint anya a csecsemőjét, úgy ápolnám-babusgatnám
a kertemet s füttyülnék a világra, mely oly beteg már,
hogy szinte gyógyíthatatlan. Bizony, higyjétek el:
aggódó szülék se vigyázhatnak úgy szépen serdülő
fíaikra, ahogyan én vigyáznék, ha gazda volnék,
kertemre, mely csupa derű és termő mosolygás volna,
csak az Isten is segítségemre legyen
s kedve teljék benne.ELALUDTÁL

Csak most robogott ki a vonat az állomásról
s előbb még vírgonc kölyök, máris elaludtál.
Aludj csak, aludj, tündéri ékszer, megszelidült aluvó!
Angyalok aludnak így csupán s te közülök való vagy, érzi
és tudja a tiszta lélek. - Csak mi vagyunk ébren még,
gonosz felnőttek, az ördög vásott rokonai s unottan
várjuk a megérkezést, melyről már te az irigyelt
mennyországban álmodozol, anyád mellére hajtván
mosolygós szőke fejecskéd, mely úgy csíllog most,
mint drága gyémánt a korom sötétségben.JÓTANÁCS VERSE

Pukkadj meg öcsém, mégsem
téged illet a szó. Pendely kell
neked s anyatej, nem szószék, - hallod-e?
Ne oktass te engem, ne légy kiáltó plakát,
az én elmém nem te világosítod meg,
fogaid vicsorgató hörcsög!
Szegény szüleim babonásak voltak
s hittek a szabadságban. Ők imádkozták
belém: "Inkább szegény, de szabad ember légy!"
S ennek ellen, mit akarsz te, kezedre
bilincset könyörgő? Ocsmány erőszakot csak,
öblös handabandát, mely furkósbottal
intézi el a vitát. Sokkal okosabb volnál,
ha Marcsa szeretődet boldogítanád, inkább
vele illetlenkednél, semmint gyujtógató légy.
Ne olvass plakátot többé, ne hallgasd a részeg
próféták károgásait. Örülj, hogy fiatal vagy még,
s elvégezheted férfias kötelességed, mely Istennek is
tetsző művelet, a szerelemben.SZOMORÚ HÉTFŐ

Ma is lehangol, ha visszagondolok reá,
hogy ama éjjel elvesztettem a kapukulcsot,
s szinte nevetséges volt, milyen ijedt és
félszeg voltam, amikor olyan halkan kellett
bekopognom az ablakon, akár a nyári szellő,
nehogy megharagudjon a derék szobaasszony.
S még szomorúbb, hogy pár óra mulva már goromba
levelet hozott a posta egykori barátomtól,
kit a testvéremnél is jobban szerettem talán. -
Szomorú, nagyon szomorú volt érezni s tudni mindezt,
de sokkal fájdalmasabb volt ennél annak a szegény
kutyának sorsa, ki közeli végét érezvén, az udvarba
vánszorgott, hogy meghaljon ott s látnom kellett,
hogyan zavarták vissza végül a kegyetlen
emberek őt, ezen a szomorú hétfői délelőttön, rossz
aluvásom bánatos folytatásaként. - Jóisten, én
Istenem, lásd ilyen, ily érzelmes lélek a te romlottnak
bélyegzett teremtményed, a költő s mindenki, aki
jó ember hírében akar tündökölni! Bocsásd meg
szegénynek, alázattal kérlek, az ő balga tünődéseit,
hisz tudod, mennyire szeret ő téged s mindent,
ami a Te alkotásodból fogant.S. GY. DR.-NAK

Kíváló s kedves tudós, ne haragudj, ha ezuttal
nincs kedvem a skandálható vers szokványai szerint
köszönteni téged. Én szeretni s becsülni akarlak inkább;
hangot adni a rajongó újjongásnak, hogy remek
boraid méltók a nemes tudományhoz, melynek hivatott
mívelője vagy. Hidd el: jó bor jó gazdát s
szellemben is fiatal kedélyt dicsér s ki ismer téged,
tudja; méltó kertész vagy, ki mindenütt megállja helyét,
hol az ember emberi rangra emelkedik.
A léhák serege ostoba jelszavakon nyavalyog,
míg te komolyan veszed hivatásod, mely a méltó
munkát sose szégyeli, akár szőlőskertjében, akár
a tudományban munkálkodik is. Szebben nem is
dícsérhetlek már, mintha megesküszöm reá:
még álmaimban is érzem nemes boraid nyálcsorgató
ízét a számban, mely imádkozzék, vagy káromkodjék akár,
mindig csak örök dolgokra emeli szavát!HIVATÁS

Meg kell tanulnod végre, - figyelni, kutatni kell
a szavak mélységét s magasságát; a vérkeringést
s mindazt, mi szín, íz és illat, ebben van
az igazi tudomány, mely szellemvidító. Van-e még
ennél szebb s különb feladat? Hiába dagad,
hömpölyög a szó, mely szegény még s mezítelen:
olyan, mint a halvaszületett csecsemő, ki nem ivott
anyatejet még. Légy vad, indulattal teli
barbár akár, vagy szelid, mint a sóhaj: mindegy az.
De a munkát, mely egész embert kiván, úgy végezd el,
oly csínnal és szerelemmel, ahogy családot alapít a
tagbaszakadt férfi, ki szereti asszonyát, - különben
te is torzó maradsz, olyan, aki még vásári
kikiáltónak is csapnivaló lesz, ha porondra lép.GICCS

Nem lehet oly förtelmes
a rossz piktor pingálta
ordítón-érzelgős festmény,
mint ez a buta táj ebben a
szívdöglesztő pillanatban.
Le a függönyt! Tünj el
undok díszlet, gyomort-szédítő
vörösréz holdvilág!RÉMÜLET

                  Kovács Aladárnak szeretettel

Sose felejtem el, mily ijedt
voltam, mikor a távol kegyelemhely
felé vitt az utam. Késő éjjel volt már,
holdnak s csillagnak semmi nyoma, még
kutyaugatás se volt hallható. S eme halotti,
fekete csöndben úgy botorkáltam a sötét
erdőn keresztül, mint aki órák óta,
útját tévesztvén, bolyong s nem tudja,
hová ér végül. - A kisértés éjszakája
volt ez, itt is, ott is meg-megzörrentek
a bokrok s már-már számot vetettem
magammal; ember les rád a bozótban, vigyázz!
S hogy szívem dobogását a fülemben hallottam már,
oly gyors iramot vett a lábam, hogy patakként
csurgott a veriték homlokomról s mikor
majdnem összerogytam e nagy rémületben;
hirtelen szelíd őzike szaladt át előttem
s máris megnyugodtam, - nem ember, csak
egy angyali látomás volt!ŐSZ TURISTA

Úgy indulsz a magas hegyek felé,
olyan kipirúlt arccal, mintha
most is virgonc kisdiák volnál.
Most látom-érzem csak, mennyivel
szebb, vidámabb a te ezüst öregséged,
mint a hangos kamaszok lármás fiatalsága!
Bár ilyen fiatal, ily megbocsátó s finom
élvező lehetnék én a te mosolyba-derült,
izgalom-mentes korodban! -
Húsz fok hideg van, lám, s mégis
oly fürgén vágod botod a sziklák mögé,
hogy kedvem volna eléd topanni s mélyen
megemelni a kalapom, mondván:
fogd meg a kezem, ne hagyj cserben
te igaz ember, bölcs öregúr, -
taníts meg arra, hogy lehet szépen öreg,
Isten kedve szerint is, a magábaszálló,
hogy végül oly nemes arcvonása legyen,
mint neked, ki az erdők és hegyek
választott fia vagy!SÖTÉTSÉG

Csak hallgatom bőven buggyanó szavaid
s fanyar mosollyal legyintek máris: mily boldog
lehetsz te, hogy ennyire kamasz vagy még s nem
látod-hallod a valóságot, mely ujjal mutat ránk; -
hasztalan dolgot míveltek, nincs szükség reátok
ebben a megkergült viharban! Kinek kellenek mondd,
a bolond fényűzők ma már? Önáltatás az egész,
akármit csináljunk is itten. -
Csak az boldog, aki meghal és nem hisz senkinek,
még enmagának se, s ki meri mondani: kinek
esze van még, térjen észre végre,
s akassza fel magát idejében!BÉKE
[1940]

[BÉKESSÉG]

Elmúlt életem, úgy emlékszem rád,
mint a gyermek,
kit megcsókoltak olykor,
majd máskor összevertek.
Így volt ez jól,
így lettem végre férfi én,
ha újra születnék,
ismét így kezdeném!SZEMÉREM

Százhetvenhat centiméter
magasságot mért a mérték,
mikor anyaszült meztelenül
te is előléptél a meztelen
férfiseregből s nyomban arra
gondoltál: mily sokat nő
az ember harmincnyolc
esztendő alatt! -
A férfi jött ide már,
ki egykor csecsemő volt
s most nem súlyát, inkább
magasságát mérik s miután
Megméretett: hát itt áll a
meztelen férfiak sorában
és vár, félszegen várja sorsát,
mint egy szégyenlős kisleány,
ki nem tudja, mitévő legyen.
Különös szemérem ez, megzavart
szívem oly furcsa szórakozása,
hogy már-már bocsánatot szeretnék
kérni szégyenemben: bocsássatok meg,
hogy így láttok most engem s hogy
én is észreveszem, mily pocakosak
s girhesek vagytok immár ebben
a meztelen valóságban, melyre
csupán az elmúlás árnyéka borult
az egykori fiatalság hamvas illata helyett!ÉNEK A GYÖNGYVIRÁGRÓL

                           Sík Sándornak szeretettel

Erdők illatos tündére, hajnali
harmatban fürdő, üde gyöngyvirág:
- fejedelmibb a te ragyogásod
bármely kerti virágnál!
Úgy bujsz el az erdők
legsötétebb mélyén, mint vakító
gyémánt a fekete sziklatömb között!
Lélek és test átszellemül, ha
megpillantja kecses hajlásod.
A mélyebb érzelem érzi csupán:
ama titkos értelmű Mária
követje vagy te a rengetegben, -
végtelen rózsafűzér illatos,
puha gyöngyből, ki szelídségre
s alázatra int. -
Gyöngyvirág, csengő gyöngyfűzér,
te hullj a koporsómra temérdek
csokorral, ha meghalok egykor:
- hadd érezzem, mennyei illatodba fúlván,
az erdő gyermeke voltam én is
s addig barangoltam benne, míg
az elmúlás boldog kegyelme
reám nem köszöntött végül.TE VAGY AZ, MENJ ODA HOZZÁ

Ne szégyeld, menj oda hozzá: hisz
te vagy ő, a te hímporos árnyékod
az a hanyagruhájú kamasz, ki
oly tétlenül áll ott az uccasarkon,
mintha rég meghalt édesanyját
várná vissza most s nem tudja maga sem,
miért is esik oly jól ide-oda néznie kéken
csillogó, furcsa szemével.

Arcának lelkét látod-e?
A képzelet hirtelen villáma
feszül ki rajta: öröm és fajdalom
különös tájaival beszél. Félrecsapzott
szőke haján még lángol a nap:
csupa vér és lélek ő, lásd, ki
komoly szavakkal nem öli magát még.

Te vagy, mintha te volnál; ne szégyeld,
menj oda hozzá, öleld meg őt, borulj
a nyakába. Csókra-ért szája a te szád;
pünkösdi rózsa,
mely rózsaszín lázban ég még,
mintha csak első kedvesére várna,
kit, mint édesanyját egykor,
úgy csókolná meg most a szegényt...

Menj oda hozzá, szólítsd meg őt!MEGHALT

Nincs magyarázat. Akasztófára jut,
vagy a vonat elé veti magát, kit
bántani mer a durva valóság! -
Mint a hímporos lepkeszárny, oly
érzékeny voltál te, bátor barátunk.
A dallam, az örök dal hevíté
a finom hangszert; ideged, s mikor
már csordultig telt a pohár: szörnyű
áment mondtál ki magad felett.
Itt nincs segítség már, hiába verjük
a mellünk. Csak a szomorú szív dobog még,
s tudjuk, - nem kapunk feleletet tőled
soha többé!CSALÁNCSOKOR

(Hat goromba vers)

BOCSÁSS MEG NEKIK!

Figyeld csak hékás, mily állati szemekkel
bámulják a te remek és okos feleséged ott.
Rekedtre röhögnéd magad, ha tudnád; mely
pokoli kín ez nekik. Ezért csak halkan súgom
meg neked: fáj, ó nagyon fáj e finom uraknak,
hogy asszonyod nem az övék, nem a velük zűllő
bőrgyárosé, még kevésbé a magasrangú számkukacoké,
hanem egyedül a Tiéd, a kódis művészé csupán.
Ez egyszer, lásd, ők fortyognak-pukkadnak, ők
irígykednek reád: mégis csak gyalázat, hogy
ily jóképű feleséged legyen! - -
Meg kell a szívnek hasadni, barátom, hogy kaján
tanúi voltunk végre e hasunkat rengető remek
látványosságnak is s hogy most, egy ünnepi
pillanatra tán, mi kerekedtünk fölül, s ami
még pokolibb; e mulatság nyálcsorgató vacsorák,
oly nagy eszem-iszom közepette bonyolódott, mely már
felháborító! Ezért intelek én, légy eszednél, ne
zúgolódj oly nagyon. Ím, láthatod; néha minket is
szeret az Isten, hogy ennyire fejedelmi mosolyra derít.
Csillapodj s csillapodjunk, bőséges a mi kedvünk,
nem érzed-é? Feleséged a tiéd, vacsoránk s
borunk is a miénk, - mi kell még egyéb? Őket,
szegényeket, sajnáld csak inkább, sőt bocsáss
meg nekik: az ő vigaszuk már csak a halottaiból
soha fel-nem-támadó örök sötétség, melynek
irgalma határtalanabb, mint maga a végtelen Oceán.M. L.

Te szörnyű hárpia, mit mondjak neked, mondd?
Hogy gyújtsd meg kifestett hajad, vagy égesd el verseid?!
Ez nem volna méltó tehozzád. A te hivatásod
sírni és felháborodni, vagy gyönge jellemeket
magad alá tiporni s végül megkoronáztatni magad,
hogy mindenki csak neked udvaroljon, neked nyaljon
talpat ezután, - mert te vagy ama kiválasztott,
ki megváltja majdan az emberiséget is.AKIKET ILLET

Szerencsétlen szamár,
miért bizakodsz oly vakon gonosz
és barom barátaidban? Nem ismered-e
őket még, mondd? Egyik nyálas szoknyahajcsár,
a másik papucs, a harmadik hazudozó
kalmár, csak ember, derék férfi nincs
közöttük egy sem! Becsüld és szeresd
ellenségeidet inkább; sokkal igazabbak ők,
mint eme szegénylegényei az Úrnak. - Szebb
s megtisztelőbb számodra, ha a gyűlölt
és ádáz ellenség köp szembe, benne sosem
csalatkozol te. - Ezért hát légy okos végre
s taszitsd el magadtól, vesd meg ama
hitvány férgeket, kik Istent káromolva,
szemtelenül és vakmerőn
barátaidnak titulálják még magukat.LECKE

Vén borissza, szomorú agyalágyult, hiába
iszol vödörszámra akár, nem ihatod el azt,
ami nincs: az eszedet. Tudd meg: olyan kegyelem ez
s oly titok, melynek ha hijján vagy, nincs képesség
a komoly, ragyogó szerelembe sem; csak dadogás,
mely nevetésre ingerel csupán.

Ne írj és ne igyál: egyik se méltó tehozzád.
Jó ital nem való buta és beteg gyomorba s a
türelmes toll a béna kézbe, mely béna gondolatod
okádja reánk. - Akármit lóditsz: buta vagy,
mint egy kukac s olyan erkölcsös, akár egy rücskös
öregasszony, aki folyton kerepel s már csak nyelvet
tud ölteni, ha ezt a tündöklő szót hallja: szerelem.SZEMÉLYES VERS

                            (X. Y. tanár Úr címére)

Csúfságot tettél velem s most megmondom én:
hazudsz barátom, nekem ne magyarázkodj!
Hazudsz, mint apád, hazudsz, mint anyád, nálatok
már régi családi erény ez, mit tagadod?
Szebb volna, hidd, kiköpni epéd s ajtót
mutatni durván, mint ímmel-ámmal
kitérni erre, meg arra s tanúnak hívni magát
a hiábavaló mennybéli Istent.

Tudd meg barátom, olyan vagy te is, mint
a többi sokezer, csöppet sem különb, - csak
én vagyok az a szegény, siratnivaló bolond,
ki büszkeségét növelő emlékeiből él még s bár
akarta, próbálta számtalanszor is, nem tudott
soha az alakoskodó barát ama fajtája lenni,
melynek te legelőkelőbb úri példánya vagy, -
paraszti származásodra büszke, hitvány prófétagörcs!VÉGRE EGYEDÜL

Hálátlanok s mi több: igaztalanok vagytok, miért
kell tagadni ezt? Olyan fáradt vagyok, hogy
nincs időm az óbégatásra, csak tudom;
elkedvetlenedtem tőletek már s csupán a
szomorúságot érzem közeletekben, mint a
magányos remete, ki az egyedülvalóságot
mulhatatlan örömeiben sosem csalatkozott.
Nem kellek, sosem kellettem néktek én, tudtam
ezt mindig. Hisz nincs abban haszon, ha becsülni
merítek a magamfajta ágrólszakadtak, csak
tisztességet kapnátok cserébe ezért s kinek
van szüksége erre manapság? Vezessen csak
orrotoknál titeket is az a nagyszájú
bolond, kit a nagy kapkodásban prófétának
véltek még mindig, holott ha jobb volna a sokat
dícsért szimat; a bolondok közül is a különbet,
nem ezt a hangos fajankót választanátok!
Csináljatok hát, amit akartok; én, szabad farkas,
az erdőbe vonulok inkább s nem ízgatom többé
magam olyan gyarlóság miatt, hogy mely Isten kegye
mosolyog reátok a mulandóság őszi függönye mögül.

+ + +

HÓPELYHEK

Halotti fénykép

Elmentél, csak finom mosolyod,
ami itt maradt.
Úgy szólított el az Isten, mint
egy fáradt madarat.Félálomban

Mily furcsa táj ez, s mily furcsa,
hogy csupán az álmodban jársz itt.
Mégy, mégy, míg végre felébredsz
s a valóság kiábrándit.Békesség

Mikor este lett, úgy ugrottam
a ruganyos ágyba,
ahogy az üdvözült repülhet
boldog mennyországba.
Mint lusta macskát, úgy ölelte
testem a jó puhaság...
Csak az expressz ringatja így tán
elfáradt utasát.Felelet

Gyakran kérdem enmagamtól:
rád vajjon, mi vár még?
- "Ötven év egy emberélet,
a többi ajándék."

+ + +

ÉDES PIHENÉS

Most, hogy felébredtem, érzem:
mily felséges volt ez az állati
mulatság veled. Háromszor
támadtam reád s a nagy
birkózás, a kiadós munka
annyira kimerített, hogy végül
az áldott bágyadtság altatott el.
Több mint tíz óra hosszat
aludtam így, mély álomba
merülvén tőled. Aludtam, mint
a tej, nem is tudtam: él-e,
hal-e, létezik-e még a világ? -
Aztán az étvágy, a győzelmes
étvágy csiklandozá gyomrom. Oly
éhes lettem, mint a farkas, ki
hetekig nem evett már. Úgy
ettem-ittam, hogy testem és lelkem
teli lett vidámsággal, szinte
ficánkoltam belé!
S mindezt neked, a te szoborba-faragott,
ízes testednek köszönhetem csupán!
Mindig így fáradjak el, ezt
kívánom, ezzel ajándékozzon meg
az Egek Ura még ötven évig,
azután jöhet akár a pokol is, hol
remélem, újra találkozom majd véled,
hogy tovább folytassuk ezt a fáradságot okozó
nemes játékot a soha meg nem
szűnő végkimerülésig, amen.NYÁRI VERS

Ó, forróság! illatos nyár!
ember és állat csirázásnak indul,
meleg alatt meggyullad a szőke
kamaszok teste, nyílik a férfi,
virúl a kényes virág. -

E gőzben, érzem, kifáradok én,
de, íme, nyár és meleg van,
érjen hát fiatal húsom a
nap parazsában, - hej jószívű
cselédek kincsének nevelem azt:
legszebb jóságomat mért szégyelném
nekik adni én?

                   *

Ó, nyár, kipállott meleg!
véremet perzselő jó sáfárod
voltam, nem lehet ellenem panasz.
Szép bajra bátort ölelni s csókolni
tanítottál, méltó vitézed legyek érte!
- Most, apró baleset, már
egyhelyben fekszem tehetetlenül
s boldog-fáradtan mosolygok
jó férfimulatságaim után.VÉGSZÓ

Állati szimatom érzi már: rövid
az idő, - előbb, vagy utóbb, mint
minden tehetetlen teremtménynek,
el kell pusztulnom nekem is.
Higyjétek, nincs ebben semmi megható.
Így érzi ezt, ki végre észretér s ráébred
a valóságra: okos ember, vagy szelíd
szamár közt nincsen különbség! -
Ésszel, vagy ész nélkül élsz, oly mindegy az.
Egyformán pusztul, ami halandó. Ezért
üzenem néktek bolond barátaim: ne
érzelegjetek hiába, inkább földeljetek el,
mint egy kóbor ebet, ki nem fertőzi meg
hullaszaggal a levegőt, ha már a nyugalmas
rög alatt foszlik hitvány teteme, mely,
akármit mondjatok is, nem támad föl
halottaiból soha többé.ÖRDÖGNYELV
[1941]

HALLGASS

Mit csináljak, mondd?
Ordítsak talán, hogy
kivetkeztetek már
minden emberségből?
A hangos Ördög kell tinéktek,
azt ölelitek, azzal paroláztok most.
Csönd legyen, - ez a parancs ma.
Hallgass hát te is,
ne szólj semmit, -
olyan légy, mint a temető.ÖNZŐ SZAVAK

Nincs szebb s méltóbb a magam életénél,
bátor vagyok s ezért magamról szólok én.
Ami fogható s tetsző bármi rajtam,
azt becsülöm csak, a többi nem enyém.

Nem érdekel semmi, csak eleven voltom,
másra figyelni már nincs idő, türelem.
Jó mulatság ily szabad farkasnak lenni
s nézni, ennen dolgom miként művelem.

Hogy nincs senki más, csupán én élek még e
földön s ez apró semmiség, minden egyébnél több.
Hogy enni-inni-aludni, testem jól szeretni
férfiasabb, mint ítélni jó s rossz között.

Élni a kimerülésig! csak magamnak
élni! olyan bátorság ez, mely már hősi tett.
Állatnak s Istenek lenni legszebb - s áldani
anyám, ki egykor értem apámmal vétkezett.KÉP NAGYANYÁNKRÓL

Mily szép, hogy hervadt vagy és oly szomorú,
ami már öröm. A komor borongás
szépít meg téged, - olyan vagy, mint
a bucsúzkodó ősz, mindenkit,
aki szomorú, maga köré gyűjt s
vigasztaló szavakat suttog nékik
a boldog halálról, melynek méhéből
születik meg újra és újra
a megújuló fiatalság!MELEG VAN

Ez a mafla hőség,
érzed, hogy zsongit
s butit már? Lompos
kutyának véli magát az
esetlen ember, ki szuszogni
tud csak ilyenkor; nincs gondolata
a vidám szabadságról sem, mely
a messzi hegyekben hűsöl csupán.
Úgy kuksolunk itt éppen,
mint a többi gutaütött, fáradt
tökfilkók, kik oly terhesnek
érzik a testüket immár, mint
terhes anya a gyomrát egy perccel
a nehéz szülés előtt.BOLDOGULT DOLGOKRA EMLÉKEZÉS

Elmúlt-boldogult ifjúkoromban
mindíg csak Istennek udvaroltam,
oly gyermeki-egyszerű volt minden akkor...
Most már az ősz fenyeget: a fonnyadt aggkor.
Sorsom-életem, most olyan bonyolult,
mint mikor testem álmomban vízbefúl
s végül nagy sóhajjal arra ébredek,
mily furcsa valóban, hogy én létezek,
hogy szomorkodom és vidám vagyok,
hogy élek még s rögtön meg nem halok?PÉLDÁZAT

Ha bátor vagy, nézd meg fertelmes
ábrázatod a tükörben, gonosztevő,
s rögvest látni fogod: arcod
a lelked tükre, ördögi arc.
S kit az Ördög furfangja teremtett,
azon az Isten se segit már.KÖSZÖNET

                       (S. J.-nek)

Kedves volt figyelmed, de hiába,
ha ama hatalmas Mihályt
az Isten se győzte meg
s inkább halált kiált
reám hálából, hogy
a halál elkerülte őt.
Most tőlem irigyli ő a levegőt,
mert ez a legszebb erény.
Gazdag Isten adj néki emberi szívet
s elég levegőt,
mielőtt meghalna szegény!KI INNEN...

Szól az orvos, szól a komoly intelem: -
sokat élsz te, sok lesz már a szerelem.
Mint tested; az ágyad is oly megszokott már...
Vigyáznak rád, mintha csecsemő volnál.
A kórlapon több fontos és szigorú dolog:
széklet, láz, pulzus... Csak a hasad korog.
Se étel, se ital, mi kedved szerint volna.
Így jutsz majd végül a setét pokolba!DICSÉRET

Ki hinné, hogy nincs
nálad jobb pofa,
te borzas, te nagy-
szájú vén kofa?
Férfi helyett csak még
vénebb kutyád csókol már,
s oly büszke vagy rá,
mint egy bukott forradalmár!BÁR VOLNÉK EGYÜGYŰ

Bár volnék együgyű, fejbólintó János,
kit senkisem tisztel, senkisem átkoz.

Sokkal nyugodtabb volnék... nem volna bajom.
Barátom volna ember, szamár, majom.

Örülnék, hogy eszem, vagy alhatok
s fűnek-fának igazat adhatok. -EGY ELBIZAKODOTTHOZ

Vigyázz... Eljő majd az idő, amikor
az Isten, mint rút varangyot eltipor
s még a pokolban sem ad számodra helyet. -
Hiába ostromlod a földet és eget.KÉT SZELÍD STRÓFA

SZÁMVETÉS

Jóra s rosszra egyformán rest
ez a sokat szenvedett test.
De egykor, ha ráköszönt az örök éj,
a szép vidámság honába visszatér.


SZAMÁR DICSÉRETE

Akit a mennyben liliomokkal várnak,
cukrot adtam a szép szamárnak.
Úgy nyaldosta kezem, úgy nyaldosta arcom,
hogy azóta mindíg emlékével alszom.ÉHSÉG

Nézd azt a kopott fiatalembert, mily
falánk szája van, hogy eszik, mily állati
étvággyal! Nem lát, se hall, annyira el
van foglalva önnön magával, olyan
meghatódott. Két napja legalább, hogy
nem evett szegény s most nemes bosszút
áll a sorson, mely eddig bitang volt hozzám csupán,
holott nem bántott embert még életében ő.

Nem is kéri már számon senkitől, miért
s kiért való ez a kegyetlen harag iránta;
csak eszik, de inkább zabál s közben
gúnyos mosolyra torzul az arca, mint
a suttyomban kárörvendő csendes őrültnek,
akinek megbomlott agya már semmin se csudálkozik,
mert így van ez rendjén ebben a bolond világban.SZÉP KACSA DICSÉRETE

Bámuld csak ezt a mennybéli látványt,
ezt a pecsenyéjére gőgös kacsát, mint
totyog itt, szinte mosolyog reám, kacérkodik
az étvágyammal! Bár volna hasam
a koporsója néki; ízes borokkal itatnám,
hogy ne szomorkodjék-unatkozzék odabenn. -
Felséges állat, leggyönyörűbb madár, te
érdemled meg leginkább, hogy feléd szálljon
az áhitat: könyörülj rajtam, te légy
asztalom örök öröme, hogy hálát adhassak
a mennybéli Atyának, ki téged igaz jókedvében
teremtett vala mindnyájunk vigasztalására.MACSKA

Fekete vagy, mint az ördög, de
kedves, mint egy ártatlan, angyali lény.
Hamisságod oly előkelő, mint a
ringyó, ki túljár a férfi eszén.

Simább, sőt puhább vagy, mint a bársony.
Könnyebb nem lehet senki már.
Gazdád, ha megölik, közönyös vagy:
pincében s háztetőn szerető vár.

Ez a ledérség, ez való hozzád,
bölcs elméd erről mindíg így felel.
Foszforos szemed éjféli lámpás
S Isten dicsőségére vétkezel.ÖRDÖGNYELV

            I.
FEKETERIGÓ

Kis fekete ördög... éppen oly ravaszul kacsintsz,
mint szerelmes fruska, ki szemével jelzi a csinyt
az éhes suhancnak, kit megront s ölébe zár...
- Rikkants csak ördög, tőled szapora a határ.           II.
JELLEMRAJZ

Mondják, úgy dől belőle a szesz,
hogy "szégyenteljes" állapot ez.
- Hogy teljes és sikerült legyen a kép:
csak a csörgősipka hiányzik még.           III.
ÖNDICSÉRET

Nincs nékem pajtás, semmi bajom.
Olyan vagyok, mint egy szőrös majom.
Ha tükörbe nézek, arra gondolok boldogan,
hogy feleségem mily remek majmokat fogan!          IV.
MEGNYUGVÁS

Mint marha a füvet, vagy vén kecske a sót:
úgy szeretlek leggyávább életem.
Mégsem tehetek immár érted semmi jót,
bár vénülésig folyton vétkezem.       V.
ALTATÓ

Aludj csak, hortyogj te kedves állat,
képzelt ízek hadd nyaldossák szádat!
Így hízhatsz csak, kövér méltóság így leszel.
Az ilyen naplopó; a rossz pénz, nem vesz el.     VI.
KÖZÖNY

Se pénz, se posztó... Hát ne vedd zokon,
ha nem örvendek, nem imádkozom.
Inkább alszom bundaként és hortyogok. - -
Kukorékoljanak csak a kakasok!

+ + +

BOROCSKÁT DICSÉRŐ ÁJTATOS SZAVAK

Gyomorgyógyító
könnyű borocska,
úgy szívom magamba belőled
most a szentlélek tüzét,
mint ájtatos lélek a
nyugalmat ima után.
E meleg nyári napon,
mikor ömlik a veríték rólam
a bő ebéd közben, csupán te
csillapitod állati szomjúságom,
te hűtöd izzadt homlokom,
te segíted a boldog emésztést
nyelvet-pezsdítő ízed által.
Érzem máris, mily vidám
és könnyű leszek mind testben,
mind lélekben, csupa irgalom
a világ iránt, - olyan, ki
mindenkinek megbocsát.
Csak csöndes borozó, élvező
barát dicsérhet ily állhatatosan téged:
légy mindíg velem, asztalomon
te légy a legünnepibb ékesség
s ha meghalok egykor,
koporsómba egy hordócskára
valót kérek belőled vigasztalónak,
hogy a feltámadáskor legyen mivel
majd koccintani, ha a jókedvű Isten
az asztalához ültetne netán.MÉRLEGEN

                       I.

Hiszed, vagy nem: én valóban én vagyok.
nevemben nemcsak a lélek, testem is ott ragyog
Ha töprengsz, nem éred fel ésszel ezt,
a testedtől hiába kérdezed.

Barátod felelni csak arra tud,
az ürge a lyukába miért fut.
Arra bizvást már ő sem felel,
hogy zsírtartalmad mire megy fel.

Gyilkost és szentet magasztal neved.
(Ki bolond: sír ezen, vagy pedig nevet.)
Ezért, ha szúrnak testeden sebet,
az őrülttel fogj boldogan kezet.


                       II.
           (VÉGEREDMÉNY)

Hogy a nehéz műtét kissé késett,
miért keserítene ez téged?
Ha most látod, mily furcsa az élet,
úgy különb prédákra fendd a késed!UTÓSZÓ

Oly szabadnak kéne lenni, mint a madár,
aki nem kubikus, se nem hivatalnok,
kit nem köt se szabály, se határ,
s szabadon repül át hegyet-völgyet-halmot. -

E vágy csupán a képzeletben él még,
de hív a szomjú lélek: szabad akarat.
Jöjj Isten nevében villámos ég
s oldd fel végre a bátor szavakat!FÉNY ÉS ÁRNYÉK
[1943]

HAJNALI ERDŐ

A hajnal, a ragyogó hajnal aranya
csókolja sorra most a hatalmas
tölgyek és bükkfák koronáit s te
itt jársz s látod, mint ébred az erdő;
hogy minden fa külön-külön nyujtózik-ágaskodik,
álmának illatát lehelvén szerteszét! S mindezt
fokozván, mely isteni élmény látni, hogy csillog gyöngyként
a harmat a leveleken! Mert most mosakodik,
most tisztálkodik a tölgy, a bükk, a gyertyán
s a többi szép férfi-óriás. - Mily kábító ez az
illatömlés s mily rejtelmes szavakba-fonódás
minden mozdulat itt! Szegény a szó, oly megilletődött
a lélek. S most, halld csak! megszólalt már a cinke is,
aztán a rigó, a pinty s a többi, szinesnél szinesebb
tollas énekes. Felelj már titok: ki vezényli ezt a mennyei
zenekart ily ámulatba-ejtőn? Se vége, se hossza
nincsen a gyönyörű játéknak s közben itt is, ott is
őzek futnak által, meg-megzörrentvén az ijedt
bokrokat, hogy végre lásd; az erdő, ime, a komoly
reggelbe lépett már s én tudom, - engem köszönt,
a bámuló vándort, ki felejteni jött ide mindazt,
mit a város börtöne ostorozott reá, s hogy, itt lévén,
újra boldog gyermeknek érezze magát, mint régen,
mikor még tündérekről álmodozott!TÖRÖTT BORS

          I.
Remekművek

Mennyi hús, mily sok megsült, ízes állat
díszíti a dúsantelt tálat.
Válogass: végy combot, vagy hátat!
S csak utána mondd el - hálaimádat.


   II.
Erény

A nagy Elnök hatalmas Úr;
Imádkozz hozzá szolga és úr.
Talán meghallgat... lesd a mosolyát.
Ő táplál tejjel - minden pocsolyát.


      III.
Hangjáték

Püspökhang, kofahang:
mind szép hang.
Az is szép, ha szól a
nagyharang.
De az se csúnya hang,
ha értesít a bank:
pénz üti a markod,
mert ebben van a rang.


       IV.
Negyven év

Ezt a szégyent is megértem:
hát negyven éves vagyok.
Eleget éltem. Ideje
már, hogy felakasszatok!


     V.
Időjárás

Bizony megbolondultál, s lám, helyetted
most engem szíd a szobaasszony...
Légy jókedvű már, hogy örömében a
sánta kutya is megugasson.

+ + +

EGY KÖVÉR ASSZONYRA

Ó, szoborba-fogant ideál,
te vastag és kövér asszonyi személy,
ki már a komolyabb százkilóval
kacérkodsz; téged szemlél, benned
gyönyörködik most a férfias izlés!
Ha csúfondáros volnék, azt mondanám tán:
magas, kövér dög, mondd, hol dagadtál
meg ennyire? De én, derűs férfi, látom
a művészi valóságot: izomsonkáid, két
nehéz combod, melytől meggyúllad
a képzelet s inkább illendőn így
köszöntök rád: üdvözlégy te
százkilós, te mosolygó hasú tündér,
lám, ilyenre fájt a fogam! hej, ha
ilyent markolnék mindég!
Büszkén vallom, lásd; te kellesz
nékem drabális hús-szobor! immár
téged kíván a méltó férfiképzelet,
bármint üvöltsön is a bárgyú megbotránkozó!
Ki az az étvágynélküli, ki téged még
mindig csúnyának vél? ki az a szegény?
Jöjj, kisérts meg, temesd a te kövér s
tejtől-duzzadt körteemlőid közé
sápadt arcomat rubensi szerető;
hadd pirosodjék ki hófehéren fénylő
bőröd áldott melegében, mielőtt végképp
megszégyenülnék a férfi-vénség
őszi borulatában!VALLOMÁS

Nehéz a becsület, ezt vallom én is, öregem,
s mégis egyre üvöltöm-kiáltom: bitang kínok
között haljak meg inkább, semhogy
megtagadjam a multam, - enmagam!
Legyek csúnya bár, olyan rút, hogy az már
fertelem: mégsem veszem fel az álarcot én!
Arcom az arcom, szemem a szemem: nézd
meg benne magad, mily meztelen tükre az
a léleknek, melynek ura én vagyok csupán.
Pipogyáknak való tivornya ez alkuvásra
hajló ocsmány világ, melyben mint eltévedt
idegen, úgy botorkálok én is immár. S bár
gyarló vagyok, mégis arra kérlek téged én, igaz
Isten; bélyegezz meg s vedd el az eszem, vagy
némíts meg, ha csak egy pillanatra is
megfeledkeznék, mire kötelez az emberség,
mely a te fenségességed legtisztább forrásából fakadt!EGY FEJFÁRA

Akár lefekszem, akár kelek,
csak arra gondolok: nem szerettelek
s tán te se szerettél...
Igy itél a szegény szenvedély. -
Ember valál te,
én is csak ember;
telve bűnnel
s telve kegyelemmel.
Bár nem sírtam álnokul,
halálod mégis meghatott.
Bocsáss meg végre Művész,
megbántott halott!TÉLI ÁLOM

Méltóságos úr lettél költő; ha
bántana is, ez se oly utolsó.
A költő több, legalább ennyi jár
neki s inkább ez, mint a koporsó.
A becsületen még csorba nem
esett, ha tudtad a munkát,
jó a Hivatal, ha birod, ha
az idegek meg nem unják. -
Mily furcsa, úgy jutottál eszembe;
egy hosszú éjen át álmodtam veled,
hogy kódorogtam havas uccákon
és szidtam e bitang, csikorgó telet.
S ekkor te jöttél szembe vélem s máris
úgy mosolygott rám kéken csillogó szemed,
hogy rögvest arra villant agyam: ez ő,
csak ő, a mennyből leszállott angyal lehet!
Kérjek cipőt, nagykabátot, meleg ruhát
tőle? csak erre gondoltam szüntelen.
Vagy nagyot kéne enni-inni nála? Ő
bizton érzi ezt... már egyetért velem.
Hisz oly gyámoltalan vagyok! a
szó a torkomon gyáván elakad...
De egyszercsak karonragadtál
s már vittél, mint a sebes gondolat!
- Igy ébredtem fel végre s egyre
ámultam: mily furcsa-szép álom!
Ó, ha a csillagokból te is
ezt olvasnád ki költő, jóbarátom!BIZAKODÓ LEVÉL VEREBÉLYRE

Mária jó asszony, anyai példakép, ki
gyámola vagy a halálig szomorú szívűeknek,
légy oly kegyes, tekints le reám is, gyógyítsd
meg az elesett, babonás fiú beteg
idegeit végre!
Nehéz idők közepette óvd a káromló
gondoktól őt, amiknek immár hosszú
esztendők óta nyögi terhét mindhiába.
...Óh, nem kivétel, amit kér; ő se jobb tán,
mint a másik, de kedve volna még énekelni,
teli torokkal ünnepelni Téged, kit betegek
gyógyítójának tisztel a bűneitől
megtisztult képzelet!ANGYALFÖLDI RÍMEK

Bődül a száj, inog a láb...
Sok volt a jóból - ne tovább!
- Mit akarsz még? mi fene bánt?
Csókold csak meg azt a vagányt!

Szeretőd ő, kemény férfi:
szomjas véred majd megérti!
Ha lop azt is érted teszi:
csak szeszélyed s kedved lesi.

Örülj neki, hogy ily igaz
kedves gyerek ez a pimasz;
Ő vigyáz rád, ha jön a baj
s ellát sok pénzes "palival".

Most is neki köszönheted,
hogy jó ízzel hörpintheted
a sok szeszt, mi fejedbe szállt...
Csókold - becézd ezt a vagányt!ELMÉLKEDÉS

Mit szégyeltem valaha, dagadt
hasam te, rengő nagy pocakom
hová lettél? Tegnap még utált
a férfiúi hiúság s ma már boldogan
nyögném a terhet, szinte kérkednék
véled, mily gyönyörű vagy, akár
a teliszáj, hizlaló nevetés!
Pocak, sokat ócsárolt szép pocakom,
mily örömmel tapogatnálak most újra!
De a szomorú valóság észreveszi:
megfogyatkoztál nagyon, akár
a kiapadt anyamell s ki tudja,
eljő-e még az idő, hogy újra lásd régi
szégyened megújult dicsőségét a szabad
Isten szabadabb ege alatt?HÁROM ROKONVERS

Sírvers

Egy nemes lélek pusztult bitangba.
Igy akarták az ostobák.
Ez se oly nagy baj. Tökfilkók élnek
helyette vígan majd tovább!Menedék

Hívj erdeid rejtekébe
zeg-zúgos völgy, égbenyúló hegy,
míg nem tudom meddig enged
élni e földön a buta kegy.Szegény ördög szava

Nem tagad szavam tündöklő tájú ország,
bár koldús kenyereden éltem.
Ismertem igaz fiaid, a jobbakat,
- az alvilágtól sosem féltem.KESERŰ VERS

Tűzd ki a gyászlobogót,
nem te vagy a hős. Most már
csak azon tűnödhetsz, miért
nem lettél labdarúgó, vagy
ökölvívó bajnok s ami még
csábítóbb: hangos politikus, -
téged dicsérne tán akkor,
reád esküdne a tébolyult világ.
Ne érzelegj,
ne rázd az öklöd hiába,
nincs itt már reménység.
Bizony okosabban tennéd,
ha beállanál a csordába te is
s együtt üvöltenél az üvöltözőkkel,
- hadd sodorjon el a szennyes áradat!
Hisz hiába könyörögtél az égiekhez,
kik olyan mélyen hallgatnak odafent,
hogy az már szörnyűbb a halálnál!MIN TŰNŐDSZ?

Hogy kövér és öblös hangod néha bereked?
s így nem danolhatsz pajzán, fertelmes éneket?
Nem nagy baj ez, egyél borsót és babot, -
csak ne hagyj utána savanyú-poshadt szagot.
Ezt hagyd a kanálisra, ez annak a dolga.
Igy is lehetsz bátor, de ne légy soha szolga.
Ott locsogj, ahol kell s ott pukkadj csupán,
hol a boszorkányhad rádrontani kíván.

És vakard, vakard ott, ahol jól esik...
Van mit vakarni annak, ki jót eszik.
S ha egy-két hang durran, az se oly veszély,
csak fölöslegeset, sokat ne beszélj,
inkább nevettess jól; hisz szabad farkas vagy,
kit nem kezdhet ki hőség, nem kezdhet ki fagy. -
Az illedelemmel ne sokat törődj már,
hisz' tengernyi bűnödért úgyis meglakoltál.EBÉD KÖZBEN FILOZOFÁLVÁN

Igyál egy pohárka diópálinkát, hidd el: ettől
jön meg az étvágy! Nem jelszó ez, erre jöhet
aztán ama jó borsos tokány is akár! Úgy vélem,
ez illik néked inkább te vérmes állat, igaz-e?
nem az illatos harisnya s még butább szólamai
a puffancs politikának. Rettye-ruttya módon
megy itt különben minden s szomorú, mily
kevés az értelmes-egészséges emberi koponya, öcsém!
Étvágy? Ugyan mitől! Bűbáj és édes torta
az étel valamennyinek: kenyerük, ha van,
az is kovász és só nélkül való, buta
bögrefejük pedig teli vízzel, mint az Oceán
s im, mégis ők boldogítják eme népet,
holott torkuk, mint a gyári kürt oly értelem
nélkül dudál. Azért bizd csak rájuk magad,
ők tudják, mi való néked és Csajág-Röcsögének,
hisz a fülemülék is egy nótát fújnak már velük manapság.
Mózes, sőt Budha is velük tart már, egy táncra
perdülnek mind s így van ez rendjén, hidd el.
Hát csendüljön csak össze a pohár, töltessék
teli gyakran (most bor illik a gyomorba) s higgyük
megadással a maszlagot, hogy sose halunk meg,
míg zsongít a szó, ez a ravasz mákony. S bár
tudom, nem osztod sok fura gondolatom, nem árt,
ha te is hallod és megjegyzed a keservet: így
vélekedik a világ dolga felől egy veszendő
lélek, ki nagyokat eszik, nagyokat iszik s folyvást
azt dörmögi magában, - köpök rád te szép
szamár világ, hogy röpülnél menten a
levegőbe minden dicsőségeddel egyetemben!A FINOM TINORÚGOMBA DICSÉRETE

Komoly erdők dísze, ki oly sokszor
nevettél reám a bújósdi füvek mögül;
tündéri tinorúgomba te, -
reád emlékezik most illatos
szagodra szerelmes orrom
s képzeletem máris kigyúl, ha
visszagondolok reá: mily ízes
falatokat ettem hasasan tömött
húsodból a ritka ünnepnapokon,
mikor te kerültél pompázó terítékre olykor!
Az év legszebb ajándéka vagy te,
erdőt-barangoló szegények kincses étke,
kit jókedvében alkotott a derűs Teremtő.
Festhetetlen vagy, önmagadban szép, olyan,
kit csak a megilletődött étvágy
méltányolhat csupán, ha asztalára kerülsz.
Szemem és szám öröme vagy, leghúsabb
étek, kit oly áhítattal rág meg a fogam,
hogy evés közben a legfenségesebb erdők
ízét és illatát érzem a számban, mely oly
sok nemes íznek volt kóstolója már!EGY SZEGÉNY BOLDOGTALANHOZ

Kettétört monokli, ha tudnád, mennyire
sajnállak téged, rögvest zárdába vonulnál,
levezekelni meghibbant elméd együgyűségeit.
Nem is tudod már, szerencsétlen, mit mívelsz te,
milyen ördög segít Isten nevében bolond dolgokat
cselekedni. Apád, a derék suszter, kit hétfőn táblabírónak,
s már kedden tábornoknak tituláltál, maga is
megzavarodik lassan dicsőségeid görény-pukkanásán.
Nem tudod te, ne is tudd, mikor imádkozol, s mikor káromkodsz.
Szájad, ez a különös edény, mely szent és üdvös dolgokat
vél dicsérni, inkább az árnyékszékkel van testvéri rokonságban,
mint mire emberi erény, s ízlés hívatottá teszi.

Ócsárolsz? vádolsz? Csak magadat példázhatod,
oly fertelem mélyén fulladozol te! Ha hinnék még,
tán imádkoznék is érted, szegény puffancs, gyertyaként
lobogó bosszúállás! Hidd el: kár, nagy kár, egy ily
erényekkel-ékes lélekért, mint te vagy. Ezt a sok
hősiességet, s dagadó erőt másra is pazarolhattad volna,
különb, ízesebb, s kevésbé zavaros zöngeményeid
kikalapálására akár.

Gondolkodj intelmeimen, s ne vedd nagyon szívedre
korholásaimat, - a jó szó, ha csípős is, hidd el,
aranyat ér olykor. Ha öreg eretnek vagyok is, nékem
nem egy, mint te véled, a bordély s az isten háza,
melynek te derék és iparos lantosa vagy, külön
szabadalommal fémjelezve. Kell egyéb-e még, mondd?
Addig is parolázz csak az éggel, s vigyázz, meg ne
égesd magad a nagy hevületben, mert a másvilágon
nem lesz már szavam szót emelni érted, a te örök
és minden űrt betöltő lelki üdvösségedért.BESZÉLGETÉS EGY TÚLVILÁGI KÖLTŐVEL

Örülj, hogy nem élsz már égő
szemű barát, égi költőtársam.
Nem gyötör már a vének tanácsa,
boldog vagy már a halálban.
Hogy meghaltál vádló haragban,
lásd, végre megbékültek ők,
de én még itt vagyok s most nékem
varrnak halotti szemfedőt.
Most már a harcsabajszu sváb
pillantását lesik a gyáva gyengék,
s közöttük én is, mint taknyos kölök,
könyörgöm az ő nagy kegyelmét.
Mert én se vagyok ám különb; pénzt
kérek én is, csupán filléreket,
s ő részeg és boldog, hogy úgy alázhat
meg, mint holmi hitvány ebet. -
Úgy kell! Leköpnivaló, ki önmagát
alázván igyen könyörög...
Te bátrabb valál fájdalmas
Költőm! Rólad már minden szenny lepörög!
De én lótok-futok még, mint az
őrült s egyik levél megy a másik után,
bár tudom: alkuvás és piszok a levél,
hogy csak áltatjuk magunk bután.
Nincs segítség, ha a vén konok s rajta
is túltesz a hitványabb fiatal,
ajkukat nem hagyja el se mosoly, se
részvét s fülük süketebb, mint a hal. -
S hiába a nemes kínlódás is...
hisz' mindezt előre láttad!
Inkább a mozdony kegyetlen
kerekét választád, mint a vádat,
hogy gyönge voltál a méltóságban
s más titkod szentebb ügyében.
(Int a te szép példád, akár a földben
vagy még, akár az égben).
S most bocsásd meg idézésed, hogy
azért bolygattalak, szomorú valóság,
hogy tanúm légy rá: ki nem birja
szívvel e hajszát, azt végül - megbotozzák!
S mily nagy volna végin e vígasság, ha
utánad nékem is elakadna szavam
s megírigyelvén sorsod - mint a boldog
őrült - nevetve főbelőném magam.BŰNBÁNATFÉLE

Esetlen, szegény ördög,
ne haragítsd magad hiába:
inkább tűrj, tűrj mint a boldog barom,
hisz többet bírsz ki, mint az állat!
Miért félsz? miért remegsz még, mondd?
Lesz még kutyább sorsod is, lesz miért
imádkoznod, ne félj! Csak meg ne
bolondulj addig, mint ez a dög időjárás,
mely úgy szakadt az elgonoszodott világra,
mint büntető fenyítés: nem érdemlitek ti meg
a jó időt soha már!MAGASZTALÓ ÉNEK EGY ANGYALI TÉRDRŐL

Soha még ragyogóbb, Isten-
festette festőibb képet!
Mint legfínomabb gyümölcs: oly
húsos és hamvas a térded.
S milyen illatos! akár a meleg,
legszőkébb, ízes búzakenyér.
S csupa mosoly! mint zápor után a
napfényben fürdő üde levél.
Csak fiatal térd, a te tündéri térded
lehet ily pompázó és szemet-vidító.
Úgy szépíted meg általa tested minden
tagját, mint sűrű erdőt a csillogó tó.
Ha szél csókdos, olyan vagy, mint a vadrózsa,
oly gyenge, harmattól-piros,
ha izzó nap süt reád: akár az érett
narancs, mely messze illatoz.
- Ó, gyönyörű látvány! mennyei kép! mi
lehet még szebb, fenköltebb nálad s még vidámabb?
Engedd, hogy csókkal illesselek végre,
hogy leboruljon előtted a férfialázat!EGY GYÁVÁHOZ

Hatalmas úr, duzzadtpofájú puffancs,
de elbizakodtál! Lódíts, amit akarsz,
mégsem értem meg: mi címen gyülölsz
a nemzet nevében engem!?... Tudom, bosszút
akarsz állani rajtam, ahelyett, hogy
meggyőznél igazadról. - Nem egyenlő
a fegyver, nem harc ez ellenem, hidd el,
inkább gyáva megfutamodás!BÖLCSELKEDÉS

Hát csúfoljátok bamba szegénységem,
éljen mindenki rútul vissza vele.
Ujjal mutasson rám, kinek tömény sok
a pénze, kinek tele van a bele.
Ki győzi még szusszal a bő butaságot,
alázzon meg durván, ha ez a hősi álom.
Álmodja császárnak, vagy Istennek magát,
míg ördögganéj nem lesz a másvilágon.
Reám úgyis a nagy Bolondház vigyáz
s néha, ritkán, az égi kegyes szentek.
Egye fene a sorsom: lesz, ahogy lesz,
Kibírja a halált, aki sokat szenved.NYELVÖLTÖGETÉS

Ó, pesti bűz, messze
áradó, fanyar büdösség!
Hízz meg dögkövérre,
hogy az Ördögnek jól essék.
Köszörüld a torkom,
mard ki csak a szemem.
Bűnöd és erényed
egyformán szenvedem.

Kevés jó s még több gonoszság
öreg fészke vagy te.
Róvom bús uccáid, mint
kedve-fene-ette.
Ha meghalok egy napon,
(mert benned születtem),
állítsd ki csontvázam
egy majomketrecben!EGY HAZUG BÁLVÁNYHOZ

Te legmélyebbre süllyedt, reám
nyelvet-öltő szerencsétlen bértollnok,
kinek semmi érzéke sincs a szellem
méltósága iránt; ha tudnád, mily
utálatraméltó vagy, szégyenedben
rögvest felkötnéd magad! De te
számot vetsz inkább, mint a ravasz
kártyás s rohansz az árral, mondván:
a kor fia vagyok, miért ugattok reám?
Azt kaptátok, mit megérdemeltek s legyetek
boldogok végre, hogy meghaltok értem, ha kell.
Hát akasszátok fel magatokat máris, hogy
végül ti is a mennyek országába jussatok,
mint a többi hitvány földi féreg!BÜNTETÉS

Őzike,
te mennyei karcsúság,
ki tegnap még a szabad
erdőn futottál tündérlábaiddal;
ma miattad szenvedek büntetést, a te
halálodért lakolok én. Szörnyű barbár,
egy órával elébb már finom husodból ettem teli
magam s ime, máris állati görcsökben
vonaglik mohó gyomrom. Érzem és
tudom, te sírsz a másvilágról, te adsz
jelet ártatlan halálodról, legszebb
tündére te a hatalmas erdőknek!
Bár nem én, a gyáva bűnös, oltottam ki
nemes életed; mégis bocsásd meg nékem
a lakomát s legyen igazságod az én
fájdalmam, mely veled érez a lélek
kimondhatatlan mélyén s melyet nem
old fel szó e szegénységbe fulladt földtekén.EMLÉKEZZ...

Ne szégyeld gyáván ijedő, hogy
barátodnak tudtál egykoron.
Fényben úszott akkor gyermeklelked,
nem hullt rá még a vak korom.
Ha egyszer, ritka pillanatban, mély
álmodban álmodnád meg
az én fáradt arcom,
tán megérzed; a régi gyermek
köszöntött rád, kit elhagytál
egy sötét uccasarkon.VASÁRNAPI ÖRÖM

Mint a püspök, ha főpásztori díszbe
öltözik, úgy öltözködöm külön én
szemet-vidító turistaruhámba a ti
tiszteletetekre, hogy méltón ünnepeljelek
titeket messziről tündöklő hegyek s ti
rejtett völgyek, kik az Isten ölében
ültök, mióta áll a világ.
Akár a rajongó gyermek, kinek könnyű
madárként repül a lelke, úgy
húzom magamra én is a rövid
nadrágot, viharkabátom s a szöges
bakancsot, olyan örömmel! Hadd
izmosítsa-villanyozza csupasz térdem
és sápadt arcom az acélkék levegő!
Mert így esik ez jól s mert való; külön
ruha illik a különb lélekhez, ki hozzád
hasonul s beszélni akar veled mélytitkú
rengeteg, - magas hegyek
és mély völgyek szelleme!
Ó, fogadjátok hát gyermeki
megilletődésem szavát most, hogy
közétek készülök s feleljetek ünnepi
ruhámra, mely a lelket fejezi ki; véget
nem érő lombsusogással, az erdők
vidám és szomorú színeivel, egyre áradó
illatáramotokkal, hogy áhítattal járhassak
bennetek, mikor megszáll a szépség bűvölete,
távol a romlott emberiségtől.TISZTÁLKODÁS KÖZBEN

Áradó dicséret illessen
meleg víz s te üde illatú
szappan; ti mossátok le
sokat-élt testemről a gyönyör
bűneinek szagát s a szenvedés
egyéb nyomait, hogy újra
megszálljon a tisztálkodás
boldog önkívülete; ama gyermeki
fickándozás, mely nem egyéb,
mint örök vetkőzés a meztelen
halál vidám birodalmában, hol
egykor mindenki leveti majd
fölöslegessé vált szennyesét!NAPSÜTÉSBEN

Ez kell a vérnek, szívnek, májnak
és tüdőnek! ily szabad pogányként,
anyaszült meztelenül feküdni ki
a cukor-érlelő napra! S addig
sütkérezni fönt a hegytetőn, míg
rézszínűre, csokoládébarnára sül
finom és finnyás bőröd! Ez, csak
ez kell most neked te tunya! A nap,
a részeg nap hadd csókolja csak ernyedt
tested, villanyozza csak konok elméd minden
gondolatát, hogy a Fény legmeztelenebb gyermeke
lehess mindég, kiből a gyógyító világosság
melege áradhat csupán.ANDRÁS

                   (Ártatlan csibésznyelven)

A zsaru, kivel beszélek, jó pofa. Oly rendes ember,
kit éjszakai baglyok, s a lumpok nagy csürhéje kedvel.
Szeretik őt részegek, s a rút ringyók egyaránt;
a ceruzája türelmes, a kardja sem falánk.

Nem vércse-arcú: kék szeme és a szőke haj
árulják el; milyen békés ez a férfifaj!
Keresztneve András, mi néha furcsán hangzik,
becsüli a vinkót, a bő paraszti lakzit.

Hosszú száma s egyenruhája, csak néhány gyereket ijeszt meg.
Mosolyog, elnéz, kacsint; bár nem dől be holmi huncut "finesznek".
S hogy mégis a rend, a törvény az első, mondd; mit tehet
róla szegény András, ki az éjszakában egykor itt rekedt?BUDAPESTI GYÓNÁS

Te szomorú hangyaboly, mit füstködbe
vont a loholó robot ördöge; miért
hagytad cserben kínlódó fiad, ki hajdan
falaid között volt inaskodó kamasz?
Miért űztél ki, város, szörnyű lármáddal
a messzi csöndbe, hol a büszke szegénység
vígasztaló szavát hallgatom immár magamban?
Most már tudom, távol beteg mocsaradtól,
valahol az erdők mélyén, még messzebb,
a szelíd vadakkal kéne élni, hogy
elfeledjem a szégyent; sivár falaid
között szült dolgos és derék anyám,
ki örök nyugovóra tért azóta már
a vidám temetőben, itthagyván e csúnya
börtönt, hogy aztán én legyek foglya ama
tenger emberi gonoszságnak, mely a pokol
méhében foganhatott csupán.FORMA

Ne kutass. Ha ismersz, tudhatod:
a magam módján élek én.
Hol sírok, hol nevetek. Sötét
árny vagyok, máskor tiszta fény.
Mert így vagyok én ember,
önmagam szerint igaz,
akár kedves vagyok így,
akár pökhendi pimasz.

Köpdöss meg, vagy ész nélkül dícsérj;
a vén földön nem számít ez.
Az emberből egyszer így is, úgy
is szétbomló hulla lesz.
S mi megmarad belőle:
csak az a fényes arc,
mit nem fojthat ködbe gyalázat
se béka-egér harc.BUCSÚZKODÓ VERS

                                      Kassai Lászlónak

Ha meghalnék holnap olyan
bitangul-oktalanul,
mint a bután és gyáván lelőtt
virgonc fiatal nyul,
téged kérlek meg, jólelkű barátom,
téged kér lázas, lázadó szavam,
ne hagyd szó nélkül ártatlan halálom
s hívd tanúnak az Istent is, ha van;
úgy mondván ki a súlyos szót,
hogy szinte sziszeg a szád:
nem ezt a halált érdemeltem
meg, nem ezt a galád
semmibehullást, míg él e földi
téren sok senki ostoba,
élvén, henyélvén s nevetvén: drága
életem mint veszett oda! -
Lázadj hát, lázadjatok helyettem
s kiáltsátok majd tovább
a végtelen pusztába, hogy a
szabad szél hallja legalább:
eljő majd az idő, mikor
a hatalmas Gonosz is számot ad,
hogy ártatlanul halt meg, ki
nem gyilkolni, csupán élni akart;
ölelni, csókolni, nevetni inkább
s hasonló szép pogány dolgokat...
- Fiúk, barátok, jótét lelkek,
bosszuljátok meg majd a halálomat!KÖTÉLTÁNC

Sokat szidsz bőven buggyanó,
sok vaskos szavam miatt,
Vádolsz; rontom nyugalmad s csak
egy hevít: az indulat!
Pedig ha tudnád; mily kevés a szó,
mely magamhoz méltón szólna értem,
akkor látnád, mily nehéz a művelet,
hogy mint hal meg a lélek szégyenében!BERDA JÓZSEF VÁLOGATOTT VERSEI
[1944]

ÁMULAT

Kacérkodj csak kellemetes és
kívánatos királyi kép; kínozd
a képzeletet csak térdek térde te,
legformásabb térd, remek térdkalács!
harapnivaló nemes gyümölcs, mely
isteni fogakra méltó!
Lám, téged tekintget tekintetem,
mily tökéletesnek teremtett
a Teremtő, - meztelen műremek!
Csak a szerelmes szem érti
éked értelmét, érzéki szépséged
szédületes ragyogását!
Mert nem hitvány hús; tündéri
tünemény vagy, mely tűzre gyújt.
Ejts ámulatba, ne hagyj el igézet s
ingereljen csak izgató illatod áradása;
hisz' oly lendület lobog belőled, mely
mélyebb zenére méltó csupán, te szoborban
megmintázhatatlan szépség!
Igázz le hát, ejts kísértésbe egem
térdek térde te, hadd legyek
a boldog pokol legboldogtalanabb
fia már ez édes gyötrelemben.ÉGŐ ÉVEK FÖLÉ
[1949]

ÉNEK AZ ERDŐRŐL

Millió üstökű erdőrengeteg, te vagy
az én igazi hajlékom csupán! Benned
bolyonganék-aludnék s ébrednék mindig,
télen és nyáron egyaránt, csak bírná
a test, a szegény, a változó időt. -
Óh, ha Isten oly csodát mivelt volna,
hogy nem kéne soha többé négy fal
közé kényszerült hajlékba laknom!
Ma nem ember, hanem boldog állat
volnék, ki őzekkel, szarvasokkal
s énekes madarakkal barátkozna csak.
Velük aludnék, velük kelnék a nagy,
millió üstökű rengetegben s végül
oly boldogan halnék meg ottan, mint
ősszel a fák milliószámra lehulló
levele, mely mind új fogantatásnak
ad takarót, hogy ne legyen soha
megállás az isteni derű
szüntelen dicséretében.BITANG ÁLLAPOT

Átkozott hasmenés, mily
fertelmes nyavalya vagy!
Csak te hiányoztál nékem ezekben
a fogyatékos napokban! Egy rendes
kiürülés, vagy kettő naponta, hagyján.
De hatszor-hétszer szaladni,
oktalanul zavarván mélységes
álmom; hidd el, ok a káromkodásra.
Kimeriteni bukszám a drága-rossz
rumra a nyalósabb borok és zsíros
ennivalók helyett: nem méltó ez
az én vidám tekintélyemhez!
Könyörülj már, irgalmazz nekem
jó Gondviselés és szüntesd be
harcod jobbik kedvem ellen, hadd
lássam kicsinyt szebb szinben ezt
a csunya-szép, csókolnivaló világot!HASONLAT

Émelyítő dobostorta s te nyálkás
spenótfőzelék, melyben nem érzi
jól magát a derék kolbász: mondjátok, miért
utál titeket a vidám gyomor, miféle
hasonlat miatt? Ma egy kövér hazafival
vitáztam hiába; bármit mondott vala
a szegény gyomorbajos, nem volt se füle,
se farka annak, mint mondani szokás.
Ugy ömlött az istenadtából a honfibú,
mint gramofonból az öblös szerelmi vallomás.
Csak hallgattam isteni türelemmel s mintha
semmi sem történt volna; abban a pillanatban
tirátok gondoltam, reátok, ti gyér töltelékei
az elszomorodott gyomornak, - olyképpen gondoltam
rátok én akkor, a bőétkü vadállat, kit a nyelv dallama
igazabb örömök becsületére nevelt; hogy azt
már szégyen kimondani, sőt majdnem hazaárulás!

1942.GYERMEK

Mily angyali ritmus van
a lábaidban, te égből
szállott gyermeki csoda!
A mennybéli fényesség vagy te;
minden éjjel veled álmodozom
s reggel máris feléd száll képzeletem:
hol jársz, mely áldott tájon illatozol most
s gyújtod még vidámabbá az emberek
sóvárgó szemét? A lelkendezés,
a legszebb indulat képzelt el téged,
hogy ily tökéletessé lombosodtál te légies
teremtés! Legyen áldott érte az Égi
Akarat, mely apád és anyád öröméből
fogantatott nekünk ebben a gonoszoktól
megrontott csúnya században, melynek
gyógyító vigasza te vagy csupán, ha
szomorú szemem az olykori
ritka ünnepnapokon reád tekinthet.

1943.LAMENTÁCIÓ

Apát úr, derék parasztok fia te,
ki egyházad magas méltóságát viseled;
mondd, hová süllyedtél? Vess meg bár,
mégis kimondom: nem méltó hozzád, hogy
főúri vadászatokon, puskával válladon,
lessed a szegény, üldözött vadat. A felszentelt
kéz, mely a legméltóságosabb Oltáriszentséget
az ég felé emeli, hogy tisztelheti a gyilkoló
szerszámot, mondd, oly állhatatosan? - -
Apát úr, vess számot magaddal. Vezess
autót, légy úrvezető, vagy légy olyan, mint
kántorod, az iszákos, de fegyvert mégse fogj,
mert mint magad is tudod: "ki fegyvert fog,
fegyver által vész el", s te Krisztus szolgája vagy,
kinek ezt tudnia halálos kötelesség.

1943. Gyoma.A FIATAL KATONÁHOZ, AKIT BESOROZTAK

Nem a bolond tábornokok, nem a hadvezérek
bitang tulajdona, inkább a gyümölcsét-termő élet,
a magasztos szabadság birtoka vagy te fiatal férfitest!
Mi egyedül vidámit: főként a szerelemé vagy te, nem
a nemes indulatokat letaglózó buta halálé, ki az ördöggel
köt szövetséget ellened s lesben van megint már.

Ne halj meg azért se; élj inkább, dalolj, dicsérd
testednek emberi okát, hogy élni az egyetlen
s legkeményebb igazság még mindig e világon! Nem testvéreid,
nem a népek; csak bolondok törnek életedre, szépséged
legrútabb ellenségei, kiket az ostoba sors életed
öröme ellen rendelt, hogy megvivd a gonosszal végre
a magad dicsőségére méltó igazi csatát.

1942.PENITENCIA

Ó, sokféle élvezet tarkasága! mily
öröm volt fenékig élvezni titeket!
Bár tudtam mi lesz a vég: hogy mindez
szörnyű szennybe sorvasztja árva testemet.

Ocsmány és piszok művelet volt minden:
csak férges vágy voltam és csupa indulat. -
(Győzd le szomjuságod már idegroncs ember,
s keresd magadnak meg a jobb utat.)

Evés, ivás, alvás és szerelem: immár
elég volt a kevés is belőletek.
Ó, vágyak aljas harca bennem: aludjatok
el! Ne legyek többé rossz beteg.

Jöjjön a bölcs csitúlás szaka s legyek
öreg gyermek már, aki békén megpihen.
Az ördög konok tréfái után hadd
járjak végre a mosolygó Isten kedviben.SZOMORÚ SORSBAN

Szegény fiú, kedves
gyerek te; fájdalom
látni, mily anyás vagy,
s mily rémült, hogy fegyvert,
puska ravaszát kell beállitanod
szebbik kedved ellen, holott
fiatal szeretőd kemény emlőit
tapintaná inkább tűzbeborult
tenyered igazabb örömmel már. -
S mégis, hogy kínod nagyobb legyen még;
hallgatnod kell a hidegen pattogó
parancsokat is, mikor kedvesed
odahaza tán puha szavaidra
s fiatal, illattal-teli testedre
emlékezik maga-kinzó szomjú szerelmében!PANASZ

Undorító, mily nehéz
testszagod van. Már-már
azt hiszed, árnyékszék szagát
érzed, úgy utálkozol magadon.
Ó, tisztaság boldog gyönyörüsége!
mily sokat érezte az elhagyott
test a te hiányod! Be' jó volna most
reggeltől estig fürödni, tisztálkodni megint,
hogy étvágyad még inkább növekedjék s jobban
aludj, ha jő a sötét éjszaka. Túlsok
volt néked ez a raboskodás, ideje
már, hogy tiszta polgári életet élj végre;
hogy gondozd és ápold magad, mert
csak igy lesz könnyebb a lélek dolga is,
ha nemesebb feladatot vállal.

1943. Nádasdy-laktanya.ALTATÓ VERS

Ó, ne fossz meg Gondviselés
kegyelme, ne fossz meg
a jó alvástól e gondteli
napokban! Hogy simogatna
kezem, miként mosolyogna
sok szomorúságot látott
szemem, ha nem aludnék
mélyen és boldogan? S te
szegény csámpás lábam, hogyan
baktatnál a hegyek és völgyek
között, újjongó örömökbe merülvén?
Jó alvás boldogitó állapota
jöjj, szeresd az én fáradt
szivemet! Ha úgy tetszik
néked, jó Gondviselés, ragaszd
tele inkább szegény testem ragályos
kiütéssel, csak hagyj aludni,
add meg az alvás szédületes
mámorát, mikor levetkőzöm,
hogy másnap derültebb legyek,
ha vigaszváró társaim
szomorú szemébe nézek.

1943.NYOLC IGAZ SOR M. SZ. NEVÉRE

Fogadd remegő kézszoritásom
bátor tettedért; hogy a szolgai
alvilág legringyóbb karmaiból
mentettél meg legderekabb barátom,
igaz zászlóvivője a hallgató, szemérmes
emberiességnek. Egész ember vagy te valóban,
s mert ilyen vagy: legyen hosszúra nyúlt
életed állandóan változó öröm mindhalálig.SZÁGULDJ, SZABADSÁG!

Te észveszejtően szépséges,
jelzőkkel ki nem fejezhető érzés,
ki az Istennel vagy azonos s tán
annál is több, - te legbüvöletesebb
szó és fogalom:
Szabadság! egyetlen öröm!
Utánad kiabál-imádkozik
és káromkodik a soha le
nem mondó őrült vágyakozás!
Ha milliószor, szinte a megnémulásig
kiáltom neved, az is kevés
kifejezni a valóságot: mi vagy!
Inkább az éhhalált, az álmatlan
kóborlást hosszú esztendőkön által,
mint lemondani rólad!
Csak az igaztalanul megalázott,
különb méltóságért szenvedő Isten-arcú
rab tudja, mit jelent a te szentséges
vigaszod. Olyan ragyogó-tiszta
s olyan fenséges vagy, hogy már
csak a közhely szavai fejezhetik ki
mily örökkévaló a te valóságod. Népek
és egyedek, szentek és bolondok imádkoznak
a te országodért hosszú évszázadok
óta - mindhiába.
Ó, csepegtess hát végre lélekgyógyitó
cseppjeidből e szörnyü rabságban
egy csillapitó cseppet nékünk, ha
ég és föld cserbenhagyta is az egész
emberiséget! Ó, szakadj, szomjúságot
csillapitó zápor, a szikkadt-száraz
földre már! Ne hagyj kiszáradni minket!
Száguldjon elemeid dörgő vihara s győzd
le végre a sötétség hatalmát,
győzd le az egész világot,
fenséges Isten:
- Szabadság!

1943. június.LEGYŐZHETETLEN PÉLDA: FRANCIAORSZÁG

Meg-megujuló s minden
elesettségből örökké
felemelkedő hazája
az uralkodásra legméltóbb
latin szellemnek:
Franciaország! Kristályként
csillogó példa, mely legyőzte
az öngyilkosságba rohanó huszadik
századot is; úgy tekintek ma reád,
te soha ki nem apadó hatalmas folyam,
mint szemevilágát visszanyert vak,
ki megszédül a fénytől, mely
nyüzsgő életet ragyog a sürü köd felett!
El nem égő nagy szellemi forradalmak
bőtejü szülőanyja voltál, mikor másutt
tespedt test és lélek: igy szabván
irányt magad a különb jövőnek.
Érettebb vagy, mint nemes boraid
s derüben fiatalabb, mint legszebb
leányod: a szabadság!
Ó, egyetlen nemes hódító,
ki tiszta szenvedések
tüzében edződtél meg minden
időkben: igázd le a sötétséget,
légy igaz édesanyja most már
a gyógyuló Európának!

1944.EGY GERMÁN GYÚJTOGATÓRA

Hiába hiszed az isteni
szerepet: tévedni fogsz.
Észbolonditó világcsaló
vagy csak, ki tudja már:
nem hősiességed, csupán
gépeid tömege nyerheti meg
a csatát, ha megnyeri.
S kinek bálványa az esztelen
gép, azt nem az Isten, hanem
a zsarnoki ördög fogadta
gyilkos kegyeibe!

1942.KESERŰ SZAVAK

Aljas kor ez; le kell
nyelned minden pökhendi
szavát. Nem szégyelled-é,
hogy szegény vagy s nincs, ami
biztos birtokod volna egyéb?
Ezt érzed lépten-nyomon e
megpüffedt világban. Minek
erőlködsz hát hiába? Inkább
akaszd fel magad te senki,
legalább öröme lészen
a kókadtfejüeknek, kik
azt se tudják, mit csináljanak már
fene nagy nyugalmukban.

1943.ÉGŐ SZAVAKKAL HIVLAK

Te káprázatos kegyelmi kenyér a földben;
ó, lássák a te égi szemeid, hallják égi
zenére figyelőbb füleid, mily csúfságosan
bánik velem a világ! mily rossz az emberek
sokasága, mint támadnak reám oktalanul!
Óvj, védj meg engem az alacsony indulatoktól,
ne legyek már szabad prédája minden
ördögi szándéknak többé! Immár sebes,
egyre ragályosabb szavakkal bántanak kikent
és kifent arcú emberi szörnyek, csupa
durva teremtmény, kiknek szégyen a lélek áradó
tisztasága, mely fényben kiván fürdeni csupán!
Ne hagyj el engem, fogadj oltalmadba s győzd le
a hosszú éjszakát, mely el akarja takarni
szemem elől a tündöklő égbolt lélekgyógyitó,
örök-kék ragyogását!

1944. október 15.KONOK VÁLASZ

Hiába fintorogsz, hiába vagy
kaján kárörvendő: nem vagyok
a ringyók prédája én! Ha nem
tudnád még, tudd meg a valóságot;
inkább az ördögnek adom el magam,
semhogy a hazug butaság bárgyú szolgája
legyek valaha is! Mert egész embert kiván
a Mű, mely az örök napot vallja szülőjének,
szemben a sötéttel, melyet te istenedül
fogadtál abban a pillanatban, mikor
agyadnak beborult.LECKE A NYELVRŐL

A mélyebb szavak súlya robban;
beszélj mindig tőmondatokban!
Légy világosabb és rövidebb.
- A sok szót a fene eszi meg.

S mert "sok beszédnek sok az alja":
az észt más kell, hogy vigasztalja.
Ápold a szót, mint gépet az ész,
másként a műved kárbavész.ÉRZÉKENY VERS

Te gazdag lettél, én szegény maradtam,
Igy volt ez rendjén, én is igy akartam.

Irigyelnélek tán? Sőt, gőgös-boldog vagyok,
hogy nem a te pénzes sorsodban poshadok!

A tisztesség birtoka; az kell csak nekem,
csak az serkentse munkára eszem!

Áldott-rossz sorsom, azért se mondok le rólad!
Konokságom érted soha föl nem olvad.

Nem kell a hiú csillogás, inkább a halál,
ha gyarló kisértésben nem volna határ.

Hivatás átka: zord szegénység, te légy a méltó vigasz.
Bénitson mást a vagyon, legye más érte pimasz.

Lám, igy sajnállak téged, kit a szép öröm elhagyott,
kinek a vén ördög gondra vagyont adott.

Az én arám a Szellem: tiszta, égi zene;
ebben vidul a világ minden nemzete!

Mert búsulni-vigadni csak igy szép: szabadon. -
A többi már puszta szó, csupán vak vagyon!

1943.EGY TÁVOLI ASSZONYHOZ

Daliás, szépszemü asszony, mondd,
hová tüntél, mely idegen tájra?
Bármint örjöngjön is a Jelszavas Had,
mégis megkérdem én: elüzheté-é tőlem
a makulátlan szeretet legékesebb
érzelme e bolond Európában, hol
élünk és halunk mindhiába? Ragyogó
arcod, jó fiaid arcát, szellemed legméltóbb
tükörét, csak azért sem feledem én!
Ha valaki, úgy te tudod leginkább:
tűzön és vizen által is veled érzek én,
mert ez a kötelessége ma a költőnek,
kinek mindig az üldözött mellett van szava,
bárki légyen is az őrült, ki kiszabta
reánk az ostoba halált.

1943.EGY ORVTÁMADÓRA

Ezer köszönet, hogy megszégyenitettél
egykori barát. Légy végre megelégedett; nincs
tökéletesebb művésze nálad a honi
fűrészelésnek. Mely egek felé ragadott
a hatalmi téboly, mondd, hogy éppen te,
ki szabadsághősként ünnepeltetéd
fennkölt személyed egykor, most magad
se tiszteled többé a szólás szabadságát?
Csupán te tudod, kit választottál istenednek,
senki más, - legyen hát a te rögeszméd
szerint. S ha mégis meg akarnál követni majdan,
netáni jobb időkben, akkor, hogy haló poraimban
boldog legyek, csak egyre kérlek: vésesd
a fejfámra gyalázkodó szavaid!

1943.BÁTYÁM HALÁLÁRA

Se költő, se politikus, inkább
derék művésze voltál szép szakmádnak
szorgalmas rézműves! - A testet
emésztő gyári gázok, vagy savak
öltek-e meg, vagy hajszolt orvosok könnyü
munkája: ki tudja ezt eldönteni ma már?
Csak egy a valóság: láttam megszépült
halotti arcod, saját fizimiskám a koporsóban,
s megdöbbentem; nem tudsz kitörni te sem
hideg börtönödből, hogy kezet fogj édes
testvéröcséddel; hogy letöröld az érzékeny
fájdalom vastag könnycseppjeit! - -
Bátyám! egyetlen szépszál bátyám! lásd,
én itt maradtam s most magam
eszem-iszom helyetted is, mint
emlékedhez méltó tanitvány.
Immár csak igy szerethet téged
a testvéri kötelék; a szivet-bénitó
szomorúság komor szavaival, mely
álmom és étvágyam bunkózta agyon napokig.
Halántékon-ütő halálod hire napján
születtek bennem e sebes sorok, fent
az isteni magasságu Nagyhideghegyen,
hol átvillant rajtam az égő képzelet:
e pillanatban már a magasságban élő
élet gyászolja föld alá temetésed, hogy
végül a szavak szobrába foganjon
felejthetetlen testvéri arculatod.RÉMURALOM: 1944

Borzalmas idők tanúi vagyunk, barátom:
szemeink előtt üli orgiáját az aljasság,
úgyannyira, hogy már-már azt kell hinnünk,
nem az Isten, bolondok kezében
van a sorsunk csupán!
S mit tehetsz mindez ellen?
Átkozódhatsz-káromkodhatsz csak,
hogy verje az Ég minden fergetege
ezt a förtelmes világot: fagyjon
meg minden gabonája, minden
szál gyümölcsfa, pusztitson el
a dögvész valamennyi állati lényt, melynek
ehető húsa van még! Mert nem étel-ital,
csak korbács kell e kerge népességnek, mely
annyira megfeledkezett magáról, hogy
nem is tudja már, mi az emberség, holott
ezért jött volna a világra, mint Isten
képmására alkotott felsőbb teremtmény s nem
azért, amint a példa mutatja: enmagának is
gonosztevője legyen, megbélyegezvén ezzel
a születés kegyelmét s a kort, melyről csak
szégyenkezve beszélhet majd a kései utód!UTÓSZÓ EGY MŰTÉTHEZ

Mikor e sötétbeborult világ
elaléltan fetreng önmaga gyilkos
tőreitől; te áradó fényben gyógyitó
sebet vágtál esendő testemen s mindezt
oly néma alázattal mivelted e lélekölő
korban, hogy felderengtem a fájdalomban is:
ime, mily tiszta Ember végzi a szertartást itt a
műtőasztalon, a Szellem bölcs műhelyében,
melyet szegény a szó dicsérni, - csak hömpölygő
áradását érzed a lélek kimondhatatlan mélyén!
...Ó, barátom, hidd el, ez az igazabb hősiesség;
az, amely menti, mit menteni méltó! Ez a tisztes
emberi forrongás csupán! Ahogy a nemesebb
gyümölcsfát ápolja a jó gazda, úgy bántál
te is betegeddel, ki gyarló örömök boldog
énekesének vallja magát. - -
Ó, élni! élni! tisztán élni csak azért,
mi örökebb! Ezt láttam-éreztem én, mikor
a kezed láttam, a csillogó, gyógyitó késsel,
melyet Isten keze vezetett egyedül s melyért
egy méltó jutalom van csak: a kicsorduló
szeretet, mely áldja hivatásod, - a többi
már hiú erőlködés, mit eltemet
a süket sötétség.

1944. december.ÁPOLÓNŐ

Gyarló vagy s mégis szeplőtelen a te
szemérmes hivatásodban. Szennyt és
váladékot takaritsz utánam s a többi
tehetetlen beteg után s mindezt oly
emelkedett alázattal miveled, hogy még
a bamba közömböst is ámulatba ejti.
Oly ritka tünemény vagy, hogy csak lehajtott
fővel köszönthetlek téged, ki jóval és
gonosszal szemben egyaránt a hősi emberség
ragyogó példája vagy. Ha van igazi
áldozatosság: téged illet annak legdicsfényesebb
koszorúja, - boldog mániákusa te az önemésztő,
soha ki nem merülő sugaras szeretetnek, melynek
gazdag jegyese vagy te a halandók között.TÉL GYŰLÖLETE

Bitang tél! kegyetlen ellensége
szenvedő testem minden tagjának:
ó, mint utállak-gyüllölek én! Évről
évre borzongva várom jöttöd, mint
félős gyermek a borzas ördögöt.
Míg a te időd durva szeszélye
dühöng; állandó, sosem gyógyuló
beteg vagyok, dühös eb, ki mindenkit
megugat. - Inkább a döglesztő s
verejték-csurgató meleg nyár
kinozzon mindörökké, mint a te
fertelmes egyhangúságod, nyavalyák
időszaka. Ázom-fázom, tüsszögök s mi több:
étvágytalan vagyok miattad! A konok
halál kedvence vagy, káromkodásra
ingerlő, kórház-szaporitó nyavalya,
mely nem az Isten mosolyában fogant, mint
a többi lelket-gyógyító időszak. Pusztitsd el,
öld meg a telet igaz Isten, - hadd énekeljek
igazabbul, mielőbb végképp megbolonditana
e halálbataszitó, bitang téli idő.ESZTERGOM SORSÁN TÜNŐDVÉN

Szebb kedvem városa, te legendás
tündéri leányzó az ezüstben csillogó
Duna mentén; miféle gonosz dúlás
csúfitja megint ragyogó orcád, hogy
minden idegszálam sorsodért izgul:
megmaradtál-e, élnek-e különbnek
becsült barátaim, kik ódon falaid
között élik nemesebb dolgokért hevülő
életüket? A barbár hordák áldozata
vagy ismét, mint annyiszor bús
történelmünk folyamán! - Éjjel és
nappal csupán a te szemet-viditó
képed látom magam előtt; tenger gyümölccsel
színes szöllőid s még feljebb a magasabb
Vaskapút; mögötte a végtelen erdők
és hegyek vonulatával, hol boldog hegymászóként
barangoltam éveken által, el-elmerülvén
a káprázatos panorámán... s te kisdunai
sétány, öreg platánjaiddal a még öregebb
Várhegy álmatag bércei alatt, ki felejthet
el téged, ha lelket visel az ember-arc mögött?
Ki felejtheti el vadgesztenyékkel sürű
szigeted, hol a kamasz csavargás éli örömét?
Vagy nyarad varázsát; égszinkék fürdőd langy
vizét, melyben úgy merül el, úgy zsong
a test, mint altatódal mellett a csecsemő?
Mikor látlak, ölellek megint magamhoz kanyargó
Dunának ékszere: Esztergom? ki tudja?
Szenvedő vértanúja vagy szomorú magyar
történelmünknek: kincsed a germán erőszak
pogány szomja rabolja, míg mi, jobbak,
tehetetlenül várjuk az Istenhez méltóbb
napot, mely visszaadja szabadságod, mikor
újra a miénk, újra érted hevülő kedvemé leszel.A CSEREPES FIA HALT MEG

Kit égő szive ölt meg,
a nemesebb izgalom;
im, fekszik a nagy Biboros
komor ravatalon.

A cserepes fia halt meg,
az Egyház Doktora;
az Ördög kénye marta meg,
a zsarnokok kora.

Te érzékeny férfi-lélek,
réveteg papi arc,
hogy birtad volna tovább?
Isten-ölő volt a harc!

Bibor uszályban, áldást
osztva, nem vonulsz már végig,
magas termeted enyészvén,
szárnyat nyert az égig!

Emelkedj szép fájdalom,
sugározd az Ő arcát.
Szemében fény élt; - oly
tiszta vágy, mint a szabadság!

1945. április 1.HÁLA

Te titoktudó, magasztos fiú,
kit szentként becsül a tiszta
tekintetü nép gyémántfényben
tündöklő lelke: néked köszönöm meg
e versben, hogy megoltalmazott az Ég,
mikor már-már azt hittem, - most
jön a szörnyü bukás, maga a legsötétebb
halál! Fogadd hálám most, legáldozatosabb
fiatal halott, az életért, a ki-kicsorduló
sok örömért, melynek okozója valál szomorú
napjaimban. Mely égi fény küldött téged,
bámulatos gyermek, hogy oly csudákat
mivelsz e lélekölő korban, mit nem
ért meg már a kutató értelem?
Tünemény vagy te, olyan csoda, mely
messze ragyog a sötétség fölött!
Ez a ragyogás, oltalmad fényessége
kell ma az árvának, ki magára maradt.
Hát ragyogj csak csoda tovább; csodálatos
tested soha el nem égő, egyre lobogóbb
lelke ragyogjon az égig, ott a fejérvári
templomkert siri dombja alatt!FANYAR HANGÚ GYÓNÁS

                                         (H. I. barátomnak)

Mikor Damokles kardja függött
fejünk felett; akkor értettél
meg mélyebb valóságomban, hosszú
esztendőkön át egyre közelebbi barátom!
Heves viták választottak el olykor s kovácsoltak
össze imigyen, hogy nemesebbé edződjék
a Szellem, mit tagad e kor, mely az
öngyilkosság jegyében fogant.
Igy volt ez rendjén? Ki kutatja ezt?
Gyarlók vagyunk, - ezt vallja mind, ki
különb s mily méltó hozzánk,
ha eszerint gyónjuk büneinket s mindazt,
mi emberi. Lám, ily furcsa jószágként
látom e világot én, ki néha önző, máskor
alázatos, mert csak ember vagyok, olyan
mint a többi, kik boldog állatként élik
életüket! Bocsásd meg hát, hogy én se
voltam különb a többinél s hozzád
folyamodtam az elhagyatottság napjaiban!
A szabadságát váró rab fordult
hozzád akkor s ki értett volna meg engem,
ha nem a szomorú önkinzásban velem-egy
barátom, kit vigaszomra küldött
elibém az Örök Teremtő?

1945. januárMAGASZTALÓ

Magas művészet, alkotás
kimondhatatlan gyönyörüsége:
ki ismeri, ki mérheti meg a te
áramod magasfeszültségét, ha
szenved, vagy örül a lázas lélek?
Nincs megállás, nincsen nyugalom,
még többre törekedsz, minél közelebb
jő, ami a távolban dereng feléd.
Mily szép, hogy méltó szenvedni érted Magas
Művészet, kábult kinban szülvén azt,
ami örök öröm. Igy illik kielégülnöd
csupán, te szellemben szomjas nyugtalanság, ha
cserben is hágy a mindig változó világ gyarló
hivságaival. Munkálkodj rajongással s
hangyaszorgalommal, tennen képedre
formálván a sokrétü anyagot; csak igy
veszed észre, mi a való vigasz, bármily
kapzsi és mohó legyen is az emberi ösztön.PILLANATNYI SZOMORÚSÁG

Baj, komoly baj van fiam, egyre
öregbülő életem, veled. Ha igy
megy tovább e kamaszkodó játék:
letaglóz egyre rosszabbul viselkedő
szived, előbb vagy utóbb.
Hagyj békit még, hagyj a dolgomra
fenyegetően közelitő halál!
Jó reménység szeress egy kicsit, tartsd
ébren bennem a vigaszt: hadd
éljek még tiz-husz esztendőt, - oly
sok mindent szeretnék látni, hallani még!
Gyógyulj szivem csak, ne hagyj el;
derűs öreg szeretnék lenni én is,
ki végül mindenkinek megbocsát.BIKFIC

A humor szülte neved trampli jószág,
nálad jobb barátom alig van nekem.
Nem vagy kitenyésztett kutyapéldány,
görbe lábaidon derül most a szemem.

Nincsen nálad különb kutyalélek,
mely ily derüs-bölcsen lustálkodni tud.
Hűség és jóság sugárzik szemedből;
az ily állat a Paradicsomba jut!

A jobb falatok adassanak néked,
mikor embernek már alig jut falat.
Esetlen, lompos sorstársam e földön;
heverj és hortyogj, mig az idő szalad.

Ődöngj magadban, mint a néma közöny;
szennyes szőröd mossa égi tisztaság!
Hogy is bánthatna meg emberfia téged?
Hű kutyaszemed mindent megbocsát!TITOK

Ti eltünt arcok,
egykor volt tájak,
merre szórt szét
titeket a szél?
Mit elboritott
a köd, mikor bú
elő? A szép halott
ajka nem beszél.GYERTYA MELLETT

Úgy cselleng az emlékezet,
hogy kábul már tőle fejed.
Csak a tompa csendet érzed,
a magányos csend zaját,
s mig közben gyertyád elégett;
a halál várja éjszakád.TÜRELEM

Még csak ez kell! Ez a végnélküli
locsogás! S mindez egy ütődött
hitvány hülyének szájából ömlik-harsonáz!
Rettenetes állapot; csak állat birja ki ezt!
Idegeinket eszi már ez a takonycsaló idő
s ráadásul ezt a tömény baromiságot is
le kell nyelnünk, - még hozzá: potyán.
Meneküljünk, hagyjuk magára ezt a fergeteges
Fajankót, ezt ajánlhatom csak, barátom,
különben mi is megbolondulunk véle együtt,
úgyannyira, hogy végül magunk se tudjuk;
miféle likon fujt ki bennünket a bolond szél.ÉRZELMES SÍRFELIRAT

Egyetlen ember nyugszik csak itt, ki
csúnyaságában is a szépség hitvese volt.
Mindenkit szeretett s meg is bántott olykor,
mert úgy született ő is, mint a többi gyarló,
földi teremtmény, hogy végül meghalni legyen
kénytelen, bizonyságot téve arról, mint
végezte el a maga dolgát, mikor még lobogott
benne a milliógyökerü élet, mely a
legyőzhetetlen halálból fogan.EGY KORCSMÁROSNÉRA

Ritka kezü asszony, bámulatos művésze te
az áhitatra méltó szakácstudománynak;
e pénzszegény napokban illő csak igazán
köszönteni téged! Ki kóstolja s eszi
a te főztöd, az tudja csak: a lelked
tündököl lelkesen sürgő kezedben.
Csak gyermeked szeretheted úgy, mint jó
falatokat teremtő tudományod a
csiklandó illatoktól áradó konyhán.
Csupa elragadtatás leszek, ha visszagondolok
a finom tyuklevesre, a füszerrel teli
pörköltek változó fajtáira; majoránás
tokányra s a fejedelmi hagymásrostélyosra a
méterhosszú tálon, mit a képzelet lassan
elfelejt immár. S felejtheti-e bárki zsirban
uszó, omlós réteseid s mindazt, mely mind
mennyei italt kiván?
Istenem! Istenem! mi mindent ettem s ittam
nálatok: szinte szédül a képzelet tőle!
Csak derűs kedvü asszonyt áldhatott
meg igy a Teremtő s csak igy sikerülhetett tán
remekbefaragott fiatok is, kit a nemes tekintetü
anya szives konyhája táplál úgy maga, mint
minden nemesebbre méltó igaz ember
lelket-deritő örömére.BUDAPEST, VÁCI-ÚT 140.

Benned születtem öreg épület,
itt adott életet nékem anyám,
ha elmegyek melletted néhanap,
a borongás árnya borul reám,

el-eltünődvén, mi ködbe merült;
hová lett az angyalföldi gyerek,
ki lótott-futott a közel réten
s most a férfikor felhőjén lebeg?

Hova lettek a régi fiúk, a
paradicsomlopók, verekedők,
kik jártak a Dunára meztelen
s pajzánkodtak: ki kezdje hát előbb?

S hol a fűzes a patak mentén, hol
gombát szedtem, hogy legyen vacsoránk?
Most gyár és szemétdomb van mindenütt,
pedig itt volt gyerekkori tanyánk!

Bolond-szép korszak, vén szülőház,
téged a szegénység dajkált, szépitett;
eltüntek a régi arcok s tájak,
de te megmaradtál torz épület!

Csak te maradtál meg, hirdetvén:
nem halhat meg az, aki élni vágy!
A mult borából igy nyerjen vigaszt
a jövőt-váró gyötrő szomjúság.GERMÁNIA CIMÉRE

                                       "S eltüntenek legjobbjaink
                                       a hosszú harc alatt."

                                                              Vörösmarty

Viperafajzatja a meggyötört Európának,
ki - mint a szomorú példa mutatja - nagynak
mutatkoztál a rombolásban; Kant, Beethoven
s Goethe elfajzott nemzete, felelj: mért
taszitottad a sírba nagy multad jövőjét?

A pamacsbajszu Sátánt választád istenedül,
a vak ködöt s most láthatod-izlelheted
rosszul ápolt kerted mérges-fanyar
gyümölcsét; hogy végül állati csorda
lettél magad is, békés nemzetek
gyilkosa csupán.

Idáig kellett süllyedned-é, birodalom? Mentsen meg minden
népet-nemzetet Isten tennen sorsod
mai állapotjától, mely letépte a
leplet terólad; mily mesteri tudósa
voltál századunk tömeggyilkolásban
legnagyobb művészetének!

Hiába öltél, raboltál. A művelt világ megvetése
temet el téged; itt nem segit már a késő
okulás sem. Napjaid meg vannak
számlálva immár. Most te vagy a soron
sátáni sirásó, legjobbjaink halomra ölője!
- Csak igy vélekedhet ma rólad
a költő, állati dühöd elpusztitotta egykori fényes
Budapest fia, ki másfélmillió
sorstársával egyetemben arcpiritó
bűneid meg nem bocsátja sohasem.

1945. február.VÉGRE

Míg jobb falatok
temetője volt a szád;
csak a szegény szerencse
mosolygott reád.

Most egyre fonnyadsz
s koplalsz, mint a kóbor eb,
de élő szabadságod
annál kedvesebb.

1945. február."ÉHES DISZNÓ MAKKAL ÁLMODIK"

Mindig csak bab, csak lencse, sárga borsó...
Ugy trombitálsz már, mint a jóllakott ló!
Nincs sonka, nincs bor, semmi jobb eledel.
Ha igy megy ez tovább: végkép megveszel.

Jöjj hát szebb időszak, jöjj már bő evés:
disznótor és rétes, csupa nevetés!
S maradj el végre koplalós állapot;
meggyógyitani a nagy-gyomrú állatot.

1945.EGY TÖMÖTT LIBÁHOZ

Káprázol szemem? Oly hatalmas
nagyságu liba kevélykedik előtted,
majdnem elszédülsz ámulatodban.
Nem tudod megállni, hogy kalaplevéve
földig ne hajolj ily komoly tekintély
előtt; gyere ide kedves, ne légy oly
megátalkodott hozzám! Ne izgasd
hiába sóvárgó képzeletem már!
Repülj az ölembe; hadd öleljelek-csókoljalak meg!
Kitátott számba repülj, te égi látvány, hogy
elevenen sülhess meg égő nyelvem hegyén.
Ily szép halál sohasem kinálkozott számodra még!
Szerelmem egyetlen tárgya vagy most, te
fejedelmi rangu teremtmény! Szánd meg
vágyakozásom irántad e koplalós napokban,
leghatalmasabb liba! Ne kevélykedj már s
méltányold balga dicséretem, melynél különb
földi halandónak alig jutott még!BÖJTI STRÓFÁK

Óh, koplalás tudománya! néked
emel ma szobrot
gyakran volt szolgád, ki reád
mindig kutyaként morgott.

A multban borzongtam tőled,
de most bősz hősöd vagyok. -
Hová lettek a bő ebédek
s a nemes italok?

Emlék immár mindez a számban,
távoli tünemény,
s a lélek úgy foszlik véle,
mint ősszel a falevél.

S mégis élni kell, mégis éljek;
- vigasztalj koplalás!
Szeress tovább csak, ha nincs már
hűbb jegyesed senki más.BOLHAROHAM

Bitang bolha, bolond bolha, -
csak te hiányoztál nekem!
hogy szivd a vérem, hogy lakmározz
szegény, fonnyadt testemen.

Az utazás bús gyönyörében
furakodtál te belém,
s ez utazás bő ajándékát;
csipésedben érzem én.

Csiped hasam, hátam, combom
s illetlenebb részemet:
csipkedsz nappal, csipkedsz éjjel,
nem lelem a helyemet.

Egyen fene, kinozz mást már,
kövérebb húst; gazdagot,
ki birja még vérszivásod
s aggyal a sok maszlagot.

Csak engem hagyj békességben,
s kiméld testem-lelkem már...
- Légy átkozott bagós vonat;
minden bolhád reám vár!VÁNDOROLJ KÉPZELET!

Mindenkori utitársaim; hegyek,
völgyek és erdők, kik elpártoltatok
tőlem a történelem forgószelében;
utánatok szomjuhozik most a nyugtalan
lélek, az elernyedőben levő test, mely, mint
a fürgelábu őz, futna már felétek. De, im,
itt tart a szomorú kényszerállapot még: az
otthoni gondok tömege. - Itt a jó idő,
a tavasz felé nevető nap, a bőséges szabadság
sugarával s lám, mégis álmaimban bolygok csak
bennetek, mint holmi holdkóros az igézet után.
Ugy jelentek meg éjszakánként előttem, akár
szerelmes leányzó képzeletében a távoli
vőlegény, kivel álmában ölelkezhet
csupán a szenvedő vágyakozás.
Ó, mélyzengésü erdők, hegyek és völgyek; megnőtt
karom ölelésre nyúl értetek, szemem napsugárrá
válik s máris ott csillog büvölő tájatok
felett, legyőzvén a mostoha valóságot, mely
gyökeret eresztett lábaimba, hogy végül
a képzelet nyisson utat nekem nyugtalan
vándorlásaim szépséges örömére.

1945. február 20.EGY NEMESHANGU KÖLTŐRE

Nemeshangu költő, ki testvérbánat
csillagán merengve zengted éneked;
miért hallgatsz immár hosszú esztendők
óta, mély magányodba merülvén?
E kérdés villant fel agyamban azután, hogy
megszólitottál a halálbamerült pesti
köruton, először találkozván veled a rémület
szörnyü hónapjai után. - Mikor csupa szorongás
voltam a jobbak sorsa iránt; Isten tudja csak,
mily sokat gondoltam Reád: élsz-e, látlak-e még,
mint mély műved testi alakját? S ime,
megjelentél, mint a váratlan öröm, hogy
újra biztató kabalám légy, mint akkor,
mikor a villamoson pillantottál meg,
s üdvözöltél engem, abban az időben még
szomorú katonát, s azután jó szavaid
mintha meggyógyitottak volna: a szenvedés
mundérját levetém, hogy utána rámköszöntsön,
mint most, a boldogabb szabadság, melynek
hivatott hirnöke vagy az igazabb énekesek között.ELÉGIA

Messzi mult ködébe veszett
büvös legenda: aromás borok
ezernyi ize; hova vándoroltatok
tőlem a mostoha fordulások idején?
Szájiz-javitó és étvágy-ágyazó kortyotok
úgy hiányzik ma nekem, mint sulyos
betegnek a drága gyógyszer. Ki tudja,
mit szenvedek, isteni nedv, miattad én?
Mely égi tájon ütötted fel a tanyád minden
borúra derűt sugárzó legnemesebb ital, hogy
ennyire magamra hagytál? - Bor, borocska!
remeknél remekebb borok! Rizling,
bikavér, hárslevelü és szamorodni; hova
pártoltatok tőlem? Ki iszik, miféle gonosz,
arany levetekből helyettem? Mért hagytátok
cserben testem és lelkem, mikor oly nagy a
szükség e szörnyü viharban? Felelj rá angyali
szerencse; fogadj kegyeidbe megint s látogass
meg néhanap finom nedveiddel, ne nézd
tétlenül, mily árván senyved egyre szomorkodó,
kiszáradt torkom! Olajozd meg újra nemesebb
izekhez szokott nyelvemet már! Most vigasztalj,
ma hallgasd meg hozzád repitett, sóvárgó
szavaim tömegét! Hadd vigadjak végre
igazán, hadd legyen szomorkodásomból
immár telitorku nevetés.

1945. március.MEGBÉKÜLÉS

Kit kiebrudaltatok megint magatok
közül a galád gőg nevében;
miért bocsájtanátok meg konok
fájdalmam: tisztes szegénységem?

Éktelen sebem sohse gyógyitsátok;
emelkedjék csak tovább a láz.
Boldogabb, ki birja néma
alázattal, mint aki gőggel megaláz.

Mert nincs szebb öröm a mindig hű
szomorúságnál, mit ti okoztatok.
(A ravasz róka prédára sandit,
míg űzve futnak nemes szarvasok.)

Ha hálás mulatság az ily vadászat,
- hát csak éljetek holtig vele.
Igy lészen kedvem kelyhe végül
az áldozat arany borával tele.KASSÁK LAJOS ÖSSZEGYÜJTÖTT VERSEI FÖLÉ

Könyved lapozgatom, költő,
a nyitott könyvet: meztelen életed,
ezt az időt-álló, zengő forradalmat,
mely bőséges gyümölcsét szórja elénk!
Mily sokan nyavalyogtak-próbálkoztak
egykor fiatalok s lám, megöregedtek.
De te még itt vagy, mint a mindenkori
hajnali harmat, acélbalendült munkád
legyőzhetetlen fiatalságával! Mert te vagy
ma is a példamutató, bármint ködösködik is
a mellébeszélés. Magad épitetted fel várad
a magas sziklák fölé s rendületlenül
állsz, dacolva a fergeteges viharral!
Épits csak, énekelj tovább bátor formaművész!
A szellem szabadságának mélybugású orgonája
vagy, tiszta Ember; oly törhetetlen anyag,
mint maga a hajnalodó szocializmus.SZÉGYEN

Te ismeretlen, pincelelkű patkány,
ki vádra ki merted nyitni a szád,
miféle népség korcs ivadéka vagy, hogy
nemesebb feladatok hiján előbujni
merészkedtél alvilági lakodból?
Vigyázz a szádra, hátam mögött hangos
hazudozó! Nem kövülsz-e meg már
szégyenedben, hogy éppen reám fened
fogad, ahelyett, hogy tisztelnéd tiszta
szenvedéseim hosszú sorát?! Hol voltál,
teltbélü vakarcs, mikor ég és föld
összeesküdött ellenem s rejteznem kellett
a szellemi alvilág hordái elől?
Mutasd meg magad végre, te gyáva,
mutatkozz be szemtől-szembe nekem!
Csak meg ne kövess aztán hiába. Mert
az én világom a nap, míg a tied
a pincesötét. Ezért hát bújj vissza csak
nyirkos odudba; oda való vagy te most is,
s ne merj idefönn itélkezni többé,
mindenkori sötétség szülöttje, emberi patkány.GYÖRGY OSZKÁR JELTELEN SIRJA FÖLÉ

Csak a testét ölhették meg a gyáva
barbárok, szebbre szomjas
szellemét soha! Művelt magyarok
nevelője volt ő; tiszta ember
a tisztátalanok között! Országunk
s Fejérvár szomorúsága, hogy
elragadta őt a sötét erőszak.ILLETLEN MŰVELET

Te feketefenekü, mit csinálsz, mondd?
Miért ez a kajánhangu nyögés? Ujból
kiürülsz nyilván, hogy helye legyen
a következő, még fejedelmibb falatnak.
Fertelmes jószág vagy, mondhatom, de lám,
mégis igazad vagyon; igy kerekedik
kedvre a gyomrod megint.HIÚSÁG ELLENI INTÉS

Hiányzik a mélyebb alázat belőled;
Istennél is inkább mért imádod magad?
Mit fáj neked az elveszett fényűzés?
Minden, ami örök: Isten felé halad!

Térj hát észre végre gőgös önimádat;
nem vértanú az, ki fitogtatja magát...
Bármily pompás méltóság viselője
légy is: kegyelmet nem te, - csak az Isten ád!ELMULT VILÁGNAK ÜZENVÉN

Isten és ember előtt
egyaránt bukottak vagytok immár.
A sunyi gyávaság fagyasztja meg
a szót most már merev ajkatokon, mert
fáj, hogy nem értetek épül újjá újra a
kaján kedvetek szerint rombadőlt ország.
Titeket már csak az Ördög szándéka
vigasztalhat egykori pöffeszkedők:
- nem hazaszeretet s Isten kegyelme!
Mily könnyü mulatság volna hajdani
rombolásotok ajándékaként a régi gőggel
birtokbavenni az egyre emberibb
formát öltő s élni akaró Magyarországot, hogy
végül a szolgaság sirjába taszitsátok újra!
Állj talpra ország! állj talpra oszthatatlanul
tiszta becsület s hirdesd: múlik a sötétség,
a Fény egyik birodalma leszel te is maholnap
a vajudó Európában!UNDOR

Mulj el, bénulj meg vak
érzékiségem, ne légy már oly mohó.
Eleget izzadt, kéjelgett
tested, ez a még mindig izzó kohó.
Mindent kóstolni, mindent
falni, állati volt ez csupán;
lótottál-futottál, mint az
őrült, szennytől büzlő dögök után.

Ideje volna abbahagyni,
hogy különbséged megmutasd;
légy kertésze már enmagadnak,
irtsd tövestől, gyomláld ki a gazt!
Ha férfi vagy is, elégeld
meg, mi a rossz multból megmaradt.
Ne türd a falka üvöltését,
hallgasd az éneklő madarat!SZÓLJ SZÉP SZAVUNK: SZABADSÁG!

Szakadj szó szakadatlanul,
szüntesd szorongásunk szépre szomjas
szellemünk szerint, - szélesitsd
szélbe szabaduló szánkon szerelmed szálló szavait:
száguldó szabadság! számtalanok szabadsága!
Szeress szerencsénk szédületes
szorgalma, szaporodj számtalan
szerelemmé, szaladj szálfákba szökkenő
szemérmetlen sziszegéssel szabad
szavak szállásaként:
szabadság!
szabadság!
szomorú szegények
szenvedésektől
szines szerelme!RÉSZVÉT

Szomorú, mily egyformák vagytok! Akár a köd!
Apátok-anyátok nem a változatosan
vidám fiatalság, inkább az öreg unalom.
Mikor szólaltok meg végül a magatok
hangján? A tiszteletlenség még nem tündöklő
lendület, nem perzselő heve
a megtermékenyitő napnak.
Öltsetek nyelvet, káromkodjatok, ha
kell, de lássuk már arcotok, halljuk
hangotok végre! Szeretnők, ha
volna tanúság reá; hogy éltek
s nem vagytok szalmacséplők csupán.
Mutassátok meg igazabb emberségetek,
mutassátok meg, hogy elevenek
vagytok az élet vastörvényén belül
s túl a földi valóságon. Halljuk
a tüdő lélegzését is immár, hinárba
fulladt széplelkü gyerekek!KÜLÖNÖS IDILL

Rámjött a szükség s bármily fertelmes
beszélni erről: mégis nagy, emberi
öröm volt leguggolni a széles dereku
fűzfa mögé s ripsz-ropsz, máris ott
párolgott a kis barna dombocska a csillogó
fehér havon. Mindez oly közönségesen kedves
mivelet vala, hogy inkább hallgatni illenék róla,
de feltápászkodásom közben egy karcsú szán
ringott el közelemben, tele jókedvü társasággal.
Nyilván rajtam derültek harsogó nevetéssel;
meglátván a furán felkelő napot, mi
végül engem is köhögésig menő nevetésre
ingerelt, érezvén gyarlóságom félszeg okát.
De még ennél is nevetségesebb volt az a drámai
pillanat, mikor elhagyván megkönnyebbülésem
szinhelyét, mint a kilőtt nyilak tömege, úgy
repültek otthagyott maradványomra a csikorgó
fagyban oly sokat koplaló árva verebek,
hogy szinte nem tudtam: sirjak-e, nevessek-é?
S ha láttad volna; mint csipogtak-csiripeltek,
örvendeztek és verekedtek e komoly bőség láttán!
Csak akkor értenél meg igazán: mire is volt jó
ez a szemérmet sértő, egészséges művelet s
bizony nem botránkoznál meg sohasem, ha ilyen
furcsa gondolatok is foglalkoztatják elmém néhanap.SZÉPSÉG

Akár fenséges, akár furcsa szerepnek itéled:
immár a költő udvarol Neked, - a nyelv
orgonaművésze, ki látja és érzi; mint
párosul benned a szépség az értelemmel.
Nyilván tökéletes műremeknek akart
apád és anyád, hogy ennyi büvölet árad
okosságot ragyogó fiatal arcodból, amint
emlékezetem csillogva idéz most. Egyszer
láttalak csupán s máris meghóditott
fényed varázsa; magad nemében maga
a Mű! Felejthetetlen arc vagy azóta; hangod
még most is visszacseng fülembe, minden
szavad hajnali haragszóként zeng testemen s
lelkemen által. Mutatkozz újra hát,
mosolyogj reám; hadd lássam arányos
alakod, mely végül a szellem szobra
lett lázas soraim kigyúlladt erdejében.ÉGI ÉNEK IGAZÁVAL

                                         "A nap akkor is süt, ha
                                         behúnyjuk a szemünket."

A legköltőibb szinekben égő diszben
vonuljon be a katedrálisba
a kardinális s Isten égi hangjai
szerint zengje a kórus az Ecce
Sacerdos Magnust, mert valójában
mindez személytelen szépség, szinte
mulhatatlan dicsérete minden magasztos,
emberfeletti áhitatnak, mely Isten gyémánt
törvényeit öltözteti méltó pompába végül.
Énekelje csak teli tüdővel a kardinális
az infulás nagymise szivet-renditő
Gregorián-dallamait s fent a karzaton
legalább száztagú zenekar kisérje ezt az
örökkön örök szertartást, - Beethoven
C-dur Miséjével emelintve a mennyből
földre szállott isteni drámát mindenféle
földi méltóság fölé.
De ha kivonul a nagy jellemnek
illeni illő főpap s áldás-osztás
után uccai talárját veszi fel;
gondoljon ama szintén kegyelmi
valóságra: ő is mezitelenül jött e
gyarló földre Isten rendelése szerint,
s végül is minden Isten arcát viselő
élőlénynek fel kell nőnie, öltözködnie,
munkálkodnia s ennie, hogy napról napra
hasonlóbb legyen az áldozatrakész Krisztushoz,
ehhez az egykor eszelősként keresztrefeszitett
halhatatlan Emberhez, ki Isten-emberi
életét volt kénytelen feláldozni azért,
hogy megváltsa majdan az egész világot.KÖVÉRSÉG DICSÉRETE

                                           "Minden jó, ami kövér."

Talonba tünt sovány kebel
nem gyújt meg már, nem éget el.
Csak nagytőgyü, tehénkedő,
nagyfenekü angyali nő,
minden porcikám repesztő!
...Legyen idős, vagy fiatal,
csak mázsás legyen, ki megzavar!
Szuszogjon, izzadjon lomha dögként;
zuditsa rám az örvényt!
- Nincs ennél méltóbb s költőibb dolog...
Hajrá kövér csipők, kövér tomporok!TAVASZI ÜDVÖZLET

Te kamaszkodó, daliás diák, csak
azért is te vagy az első égi fényjeleket
küldözgető mosolygás! Meztelenül csillogó
térded visszavonhatatlanul a tavaszt hirdeti!
A havat-fagyot eltipró tavaszi időjárás
vagy magad is e dühödt tél után.
Vadulj meg, dühöngj hát, ragyogás szédülete!
A te időd, a te időszakod jő; most élj,
most rakoncátlankodj s főleg: a napba nézz!
Hidd és valld: a forradalom fiatalsága
vagy te! Ne mondj le magadról, míg érzed, hogy
élsz s élni a legszebb isteni törvény.
Menj ki a szabadba végre; hóditsd meg az
erdőt, hegyet, völgyet s a sivár pusztaságot is;
az ébredező természet virágzásba igy zsendül
a te légies szépséged megtisztult világa előtt most
és minden időkön által, mig él a Szellem,
e legyőzhetetlen lobogás!ÁRADOZÁS

Egyetlen, sirig hó kedvesem, te
áldott emésztőgödör! Hadd
illessen már hódolatom! Csak
harsogó örömmel bizonygathatom,
mily ékes épitmény vagy, hogyan
élvezhetlek, mily vidám nyögések
közepette. S mily rangodhoz illő
helyen; a nyüzsgő baromfiól
mellett mosolyogsz!
Nincs királyi trón,
mely fejedelmibb hivatást
töltene be még!
Csak a magábamélyülő
tudja, mit jelent ülni
s ujságot olvasni rajtad; itt
tudni meg a világ eseményeit,
s közben mint kisérőzenét,
elandalogva hallgatni a kácsák
hápogását. Ó, kivánhat-e szebbet
emberfia még? Mit zengjen többet
boldog megelégedésem, mondd?
Bár a másvilágon is puha
deszkádon nyughatnék egy-egy
félórát reggelenként; ilyen szellős
és tiszta helyen s ennyire fenekemhez
szabott trónuson! Az volna az igazi
üdülőhely, a legméltóbb mennyország,
hol végül is mindenki üdvözül, ha
nagy bajában hozzád folyamodik.TANUSÁG

Költő, - mentsd, kit menteni méltó
s mi több: állj ellent a kisértésnek,
de ne légy irgalmas, ha a döghalál
idejét imádkozná vissza a hazug.
Légy bátor, hitvalló akár, az
igazi dicsőség tisztább szándéka szerint,
de az elmult, képmutató világot vissza
ne kivánd, különben gyalázat fia
leszel magad is.NEVETÉST DICSÉRŐ

Te együgyü, mondd, hallottál-e már
istenigazában nevetni? Száraz
s nagyképü emberi hebrencs nem
érti, nem ismeri ezt a rendkivüli
örömöt! Ki inkább butultál, mint
komolyodtál; - értsd meg végre a
derüt, itt az ideje, hidd el.
Észrevetted-e már imitt-amott, mint
szoktam jóképü csibészekkel veszekedni-nevetni?
vagy enyelegni lóval, kutyával, macskával?
S ami legfőbb: hallottad-e egetrengető nevetésem
künn a félreeső helyen, ha teljes bőségben
szabadultam meg minden feleslegemtől?
Szegény vagy, nagyon szegény, hogy nem
tudod mindezt! Mi vidámabbá tesz; ne
szabj sose határt annak, ha másnak
testi-lelki fájdalmat nem okoz. De nevess,
s főképp ne légy alakoskodó, ha más is
hódolni akar a nevetés isteni örömének.MEMENTÓKÉNT

Szakadj szét sziv, szaggass sokakat
sebes szókkal szakadatlanul:
Isten gyermekei, ezrek ezrei
haltak meg ártatlanul.
Tiltakozz ész, lázadj
tiszta emberi érzület.
Ami itt történt: maga
az ördögi őrület!...
Költő szólt igy: élve
égő lelkiismeret,
mit semmi sötét erőszak
soha el nem vehet.BORONGÁS

Ne bolondits meg pénztelen szegénység,
eleget koplaltam-veszekedtem már,
itt az ideje, hogy éljek is végre
a tisztesség törvényei szerint.

Se megvénülni, se koplalni s főként:
meghalni nem akarok, bármily ostoba
dolgok történjenek is e kerge világban.

Az emberiesség hősi követelményei ezek:
nékem és mindenkinek, ki méltón
állja meg helyét.

Száz, százötven évig szeretnék
élni még legalább, hogy lássam:
mire jutott a világ a legtisztább
öröm elnyerésében itt és mindenütt, hol
az ember emberi módon szeretné élni életét.

Bármily buta véletlen fonogassa testi
valóságunk fonalát: élni kell, -
enni-inni-aludni-szaporodni,
hogy élvén: lássuk a valóságot is végre!

Ne rontsa kedvem senki többé e földön,
hol időtlen időkig szeretnék csavarogni fényben
és árnyban egyaránt, - s máris
kétségbeesve gondolok reá: mily szörnyű
gyalázat lesz, ha idő előtt egy ér
megpattanása oktalanul kioltja majd
villamosfeszültségekkel teli életemet.SZÁMVETÉS

Szegény maradsz te mindörökké,
oly reményevesztett állat,
kit vak sorsa ellen uszit most
a későn jött utálat.

Szeretet-gyülölet mit se számit,
kik voltak jók, vagy rosszak.
Rajtad a sor, a megfontolás,
temagad meg ne fosszad.

Hasad besüpped, telt combod
húsa, fényét veszítvén, fonnyad.
Kire vársz még? mire gondolsz?
A hálót magadnak fonjad.

Kegyet ne keress már: olcsó öröm
ne jusson néked részül.
Ki ingyen kapott mosolyra
mérget: magával meg nem békül.

Hát vess számot most te is
és ne sirasd, mi eltünt már; az árnyat.
Ki ismert téged itt, ha elmégysz,
majd hosszan néz utánad.ÉLJ ÉS ÉNEKELJ!
1924-54
]1954]

A VITRIOL-CIKLUSBÓL

VALÓSÁG

Büdös vagy a szegénységtől.
Ilyen állapot nem vígasztaló.
S mégis több terhet bír el
bárgyú türelmed, mint tiz igásló!BARÁTKOZÁS

"Hogy vagy szép szomorúságom?" - emigy
szóltam egy árva, keshedt lónak
olyan hangon, ahogy barangoló vándorok
szívbéli barátukhoz szólnak.SÍRVERS NAPFÉNYBEN

Hetvenhároméves korodban is vidám diák
voltál s hogy nem élsz már (mint zord rémhírt),
most sem tudom elhinni még. -
Ki vélem oly sokat csavarogtál-barangoltál;
most aludj jól odalenn, - hisz' sírod
felett tovább ragyog az ég!ÉGŐ SZAVAK

Szerelem, szépséges szenvedély,
te fényes nappal is örök éj;
a te tengered oly végtelenül mély,
hogy nem meritheti ki semmi földi kéj!

Érzékiség és értelem,
mondjátok: mi történt velem,
hogy a titkok megoldását
tőletek perelem?!ANGYALFÖLDI ISKOLA EMLÉKKÖNYVÉBE

A megérett férfi
emlékezik rád vissza:
itt voltam
rakoncátlan elemista!
Sokszor bukott, rossz tanulód
voltam s lám, - végül itt vagyok;
de azért véletek lobogok
angyalföldi kamaszok!MÁJUST MAGASZTALÓ

Május! május! szorgalom szépséges hónapja!
hogy árad a piacra jókedved tengersok
termése; a pirosban tündöklő hónapos retek, friss
újhagyma, sóska, saláta, zöldborsó s az
illatos gombák garmadája! Szemet-víditó,
üde látvány látni mindezt s tudni; mit művel
ember és természet hangyaszorgalma ott, hol
éled az élet; hogy érdemes legyen élni azért,
mi végül oly boldogsággal áld meg,
melyből a szebb ország megszületik!EGY CSOKOR EPIGRAMMA
(1950-1954)

HASONLAT

Én szabadszájú vagyok, te goromba vagy. -
Egyik nyári zápor, a másik téli fagy.FELELJ!

Mondd, mire vagy gőgös vadkamasz? A tiszteletlenség
egyetlen, fölényes fegyvered?
Ez a te magas méltóságod? Úgy véled, a magad
kis csatáját így is megnyered?EGY IGAZ EMBERRE

Nem művekben, inkább emberi
erényeidben vagy te tökéletes.
A maradandóságra minden
mozdulatod méltó érdemet szerez!ÉLJ ÉS ÉNEKELJ!

Inkább darabos légy (ha igy vagy emberibb)
s ne formákban finomkodó, nagyképű alak.
Élj az élettel s énekelj! ne szürkitsenek el
soha a sötétség sugallta sötét szavak!NYELVÁPOLÁS

Elég volt a nyelvrontásból! szóficamokból! -
Tanácsok! Vállalatvezetők! Mindennek
okosan csengő nevet adjatok.
A jó sáfárkodás mellett zengzetes
anyanyelvünket pallérozni: erre is
van most már bőséges hatalmatok!ÖNARCKÉP

Mint mindenki, aki él; mindig magammal
vagyok azonos, senki mással.
Míg élek: életem értelmét élem. -
Nem kacérkodok az elmúlással!VÁLTOZATOSSÁGOT!

Költő, igaz dolgok tudója, vigyázz;
ne légy soha unalmas.
Változatos légy, mint az év minden szép
szaka, vagy végképp elhallgass!RŐFRE?

Rőfre kell mérni minden verset? Óh, Omar
Khayam, rövid verseddel mire jutnál?
Ha termeted is ily kicsiny volna: tán
hajlékod se lehetne több egy egérlyuknál!AZ ÚJ ÉPÍTKEZÉSEKRE

Mindenfelé csillog-ragyog a minden
gátlást legyőző szilárd szorgalom.
A munkát méltóbban nem magasztalhatod:
ez az igazi forradalom!EGY BUKOTT SPORTMECENÁSHOZ

Egy gól néked többet ér, mint
tíz halhatatlan Petőfi-vers?
S megtámadhatatlan felsőbbséggel
még most is ítélkezni mersz?ILLYÉS GYULA VERSEIT OLVASVÁN...

"Egy év" - irtad egyik könyved fölé. Bár
ennyi lett volna csak a kin és gyalázat!
Csak igy szólalhat meg a költő, ha igazat
vall s ezért szomorú kimondani: műved
megőrülésünk kemény birálata. Olyan
kegyetlen, mint maga a történelem.EGY ÖNTÖDEI MUNKÁSRA

Meztelenül tündökölsz, mint a csordultig hő
szerelem. Jó munkád zengzetes öröme
hevithet csupán már téged.
A vasat és ólmot emeled gyémánt-arany
rangra. Kemény markodból igy ragyog ki
a jövendőt sugárzó élet.EGY KISLÁNY SZÜLETÉSNAPJÁRA

Élj ragyogva hét éves kisleány s légy
minél később - még legalább hetvenhét;
hogy e kicsiny országban is vidáman
élvezd a nagy szabadság ízes kenyerét!ANGYALFÖLDI BULGÁR KERTÉSZEKRŐL

Életrevalóságotok látni több, mint
testet-lelket viditó tünemény.
Budapest gyomrának szorgos
házigazdái vagytok ti, derék
bulgárok, kik "ellopják", ha kell,
akár a Rákospatakot is, hogy
bőven legyen a városnak vitaminja. -
Hogy mosolyog-illatozik a sok
zöldségféleség mindenütt, ahol ti
munkálkodtok! Hagymák, káposzták,
paprikák, piros paradicsomok,
répák hosszú kertjei virulnak szanaszét!
Ily fáradhatatlanul dolgozzatok csak tovább;
munkátok igazabb dicsérete az egyre dúsabb
termésű föld s gyomrunk állandó
étvágya legyen, - így nyeri el végül
a szorgalom a szüntelen jókedv jutalmát!APÁM FÉNYKÉPE ALÁ

Egyetlen fényképed szemlélgetem most konok öreg:
csillogó szemed, szinte ragyogó szakállad!
Vén kazánkovács, gépfúrómunkás a Láng-gyárból;
munkásmultad emeli fénybe ez a század!

Mint hívő a kegytárgyat; oly méltó-tisztelettel
emeled melledhez a nagy vaskalapácsot!
Bár a gyötrelmes szegénység vitt a sírba végül;
a jövő, im, néked épit már új világot.

Ha elragadt is a szennybefúllt mult rab robotja
s a véle versenyt futó szomorú öregség,
de mi, kemény fiaid, itt maradtunk, hogy
munkád jutalmát - szép példád jogán - megszerezzék.

Két fiad komoly mintaasztalos lett, a harmadik
már rézműves szakmában szerzett érdemet.
S a negyedik fiad? Lakatosinaként indult
s e versben most ő zeng Rólad méltó éneket.

Biztass apám megelevenülő képe; fogd kézen,
vezesd szenvedésektől átszellemült fiad,
hogy ember legye a talpán mindig s mutassa meg
a tévelygőknek a jövőt ragyogó utat!OKULÁSRA OKTATÓ

"Bunkó János megbizhatatlan!"
- "Sőt, elveszett ember!" emigy ármánykodik
az álnok pletykahad.
De Bunkó János már ezen is
mosolyog. Ő jókedvvel dolgozik tovább;
igy hát tovább halad.

Ne költőtársatok furjátok meg,
inkább a tömör vasat, vagy a fát,
de azt is mindig szakszerűen.
Ha nem tudtok épitő verset
alkotni már: kétkézi munkát
vállaljatok! Itt tán több babér terem.ÓRIÁS-PAPRIKÁK

A szorgalom szép szabadságáról
most ti szólaljatok, ti énekeljetek
Cegléd zsiros földjéről idevándorolt
mosolygó hasú paprikahegyek!
Mindig így dúzzadjatok, bőségben
mindig így emelkedjetek;
ízek íze áradjon belőletek!
Ha derék munkánk imigy vidámit,
- se testünk, se lelkünk sose lesz beteg.RADNÓTI MIKLÓST IDÉZVÉN

Törékeny testü költőtársam, kit megölt
a tébolyt viharzó zsarnoki önkény: téged
idéz most az emlékezés szomorú borongása!
Mely tündérek szárnyán szállnak szerteszét
szellemmé vált tested éneklő porszemei most?
Merre csatangolsz, merre szálldosol, milyen
hegyek és völgyek vonulatában folytatod tovább
végtelen vándorlásaid odafönt?
Jelenj meg angyali lélek; öltözz zengő
szavaidba egy pillanatra csak, - hadd lássuk
el-elborongó kamaszarcod újra,
mint intelmes látomást!BÖLCSŐHEGYI KIÁLTÁS

Büvöletes Bölcsőhegy, boldog
barangolásom vidéke vagy végre!
A lóversenyistállók gőgös ura;
a pöffetegként pöffeszkedő Dréher
sörgyáros "őméltósága" tilalmazott
cézári birtoka voltál a multban s most
újra a miénk, végre mindenkié vagy;
minden szabad emberé, ki ízes levegőre
szomjaz az épülő ország szebb ege alatt!
Immár nem leselkedik reánk
a csendőr puskája, vagy durva ökle s véle
a szolgalelkü erdész, s más hasonló huligán,
ki ennen emberségét taposta sárba bárgyú
talpnyalóként eddig!
Elég volt a lustálkodásból, keljünk fel;
kerekedjünk kedvre már s hevüljünk fel a
jövendő, vidámabb világért, - hadd
edződjék a testünk-lelkünk egészségre szomjas,
dolgos ármádiaként!
S hogy még tisztább s igazabb légyen elménk,
halljátok meg a kinyilatkoztatást, mint
mélybúgású orgonát a dallamra érzékeny lélek:
hivnak a szabad erdők, a hegyek ezrei,
a szabadság, ime, maga vár bennünket most
ölelő karjaival!ÜZENET

        A berlini Világifjúsági Találkozó elé

Minden nemzet fiataljai, kik
összegyültök most a boldog békét akaró
világ ifjúságának nevében odaát:
acéllá váljon végre minden szavatok s mint
az égből lecsapott villám, úgy dörögjétek az
ördögi fülekbe, - élni akarunk, élni akar
a világ; valamennyi ember s véle az egész természet;
föld és ég egyaránt s túl mindezen, minden
embermunkálta alkotás és ezernyi-ezer
más, boldogulásunk szolgáló épitmény-intézmény mindenütt!
Bélyegezzétek meg a béke zászlaja alá
tömörült újszavú Berlinben a tűzimádat
őrültjeit végül: nem borulhat lángba
még egyszer a világ!
Legyetek konok kovácsai a szivből-szakadt
szónak, - millió s milliárd akaratként!
- - Ne gyilkolja se bomba, se fegyver többé
az emberiséget: ebből elég volt! Inkább a kalapács,
kapa-kasza szava zengje a boldogabb jövendőt:
- ezzel törődjetek most már mindhalálig!RAJONGÁS

             (Egy gyüjteményes kiállításra, 1954.)

Nemes borokat élvező italinyencet nem
részegíthet meg úgy a legtüzesebb ital,
ahogy megmámorosodtam, mikor életed
szélesre szabott müvét szinről-szinre
láttam a szépség igaz valóságaként tündökölni. -
Ó, merész és szelid szinekben tobzódó festmények,
rajzok, vázlatok csodálatos változata s formák
tengernyi meglepetése! Egyik bűvöletből a másikba esett
ámulatom: ime, az alkotóláz emberibb arca s ezt
megmutatni már; az örökkévaló, amiért
érdemes élni még! A mü lenyügöz.. Ez a te
tálentumod mindenkit megajándékozó legnagyobb
öröme, Szőnyi István!TAVASZT KÖSZÖNTŐ KÉT VERS

TAVASZODIK...

Szobába zárt rab, kinyitom végre ablakomat:
vonulj hajlékomba már táncoló tavaszi nap!
(Rikkants rigó, ragyogj kökörcsin, nyílj hát hóvirág;
ébredjen fel veletek az elaludt vén világ!)
Bizsergesd vérem, villanyozd minden idegszálam,
eleget hervadtam a hosszú, téli halálban!
- A béke fénye, a béke hangja; üde illata ez!
az áldott anyaföldé, melyben az élet ébredez.


EGY CSOKOR ERDEI VIRÁGRÓL

Nem vagyok immár borongó, magárahagyott árva:
a hegyek, az erdők besétáltak a szobámba!
Tavasz tündérei ülnek pohárban; ablakomba.
- Velük alszom el most, velük ébredek hajnalonta.DERŰ RAGYOGJON!

Alkotó elmék, tudósok s igazi
államférfiak ti mind, - mindnyájan
azon igyekezzetek,
hogy minden dolgos ember boldog
legyen már, hogy minél többet, minél
jobbízüt nevessenek!

Mert ahol nincs humor, ott a halál
hódít, ahol nincs nevetés, ott
sirásba szorul a szó.
Zengess jókedvünk jó munkára;
hajrá vidámságunk! te légy az
igaz életre buzditó!OSTOR ÉS OLAJÁG
[1957]

VERSEK

KÉPESLAP BAKONYBÉLRŐL

A szorgalom szédületének voltál
tanúja: láttad a bakonybéli népet, mint
lepi el korán reggel az erdőt s mint ritka
kincset, úgy szedi a kövér hasú vargányák
tömegét. Az égigérő szálfák áldásával tértek
haza mind; teli zsákokkal, puttonyokkal,
s este már az egész falu illatozott a gombák
hegyeitől: minden udvarból szárított vargánya
ízes szaga áradt s máris zamatos leveséről,
orrt és nyelvet csiklandó pörköltjéről
képzelgett a jóétvágyú gyomor. - Mint máshol
a hízott disznó; neked félkenyered a gomba már,
Bakonybél békés népe, - majdnem második aratásod!
Áldjon is meg mindig a bőség gombában, gyümölcsben
s gabonában egyaránt, hogy egyre vidámabb
legyen életed, mely megszolgálta a boldogság minden
örömét, mit emberfiának adhat a föld!KÉPZELŐDÉS

                            B. Miklósnak

Szobrász, ki túléled földi életem
s megmintázod majd, a magad mulatságára,
bátor ritmusú szobrom, ne feledd testem és
lelkem valóságát kifejezni; hogy hegyeket,
völgyeket, erdőket barangoló rövidnadrágos
kamasz voltam túl a férfiélet delén is, ki
fiatalos hévvel csavarogta a honi
tájakat, kopott, koldusalamizsnás
hátizsákkal a hátán; görcsös bottal
a kezében, mire büszkébb volt, mint
a püspök pompás pásztorbotjára, mely
által áldást oszt a hívők seregére. -
Így láss, így képzelj, így fejezz
ki engem magad örömeként is,
s akkor meglátod: miként él
tovább a kegyelem állapotából fogant,
magadmunkálta mű, mely mindig az Embert
örökíti meg a forma folytonos
forrongásában is; hogy túl a halálon
se szűnjön meg életünk értelmének
boldogságban bőséges varázsa, ámen.SZENTGYÖRGYPERESZKE

A fiatalság lobogásának, májusnak menyasszonyaként
libegtél ki az üdezöld harmatos füvek mögül
őszibarackillatú Szentgyörgypereszkénk!
Ki harmatozta-lehelte beléd ínyünket izgató
káprázatod? Hamvas, selyemszürkés színben,
majdnem rangrejtve mutogatod magad a fürge
szemnek, szinte bújócskázol előtte; de inkább
a finom orrszimat talál rád, akár a nyugtalan
kamasz a várvavárt szerelmi pillanatra.
Nem megenni, étekként élvezni, inkább
megtalálni, felfedni szebb téged rejtekedben,
a koronás bükkfaerdők mélyén! -
Május magasztosságát hirdető
Szentgyörgypereszke, most íme, lázas
kíváncsiságú keresőd-kutatód
köszönti májusi megszületésed!
Mint az égbolt titkába merülő a mesebeli
csillagok tündöklését az égen: úgy lássalak,
úgy vezess gyermekeidhez, testvéreidhez, csodálatos
családod körébe, ott fent, a Nagyhideghegy tetején!MERENGÉS

Unod már emberi alakzatod rádromlott
rongyait? A sok szeszélyt, zűrzavart, mibe
a sors sodort? Fordulj a nap felé! tőle
kérj kegyelmet elégedetlenséged ellen!
Meglásd, nem leszel soha szürke-száraz,
maga-korhadásában megnyugvó, szomorú roncs!
S ha babonás módon, álomkergetőként
változnál meg hűséges hited harca szerint?
Mit törődsz véle most már?! Végül tán
illatozó gyümölccsé vagy vidám, üdítő
itallá alakulsz át emígy s még így is az
élő valóság érlelő lángolása
maradsz te mindörökké.KÉT STRÓFA A HALÁL HOMÁLYA ELLEN

                                                           Cs. O.-nak

Erőszakkal elszakított barátomhoz

Mint a megkorbácsolt, oly szomorú vagyok;
mert nem láthatlak, nem beszélgethetek Veled.
Szégyellje mindenki magát, aki bűnös ebben.
- Ezt megjegyezni soha el ne feledd!


Üzenet Pozsonyba

A szépség szavaival értettük meg egymást, ki
választhat el már minket e világon?
Ha nem érti meg emberi elme mindezt: úgy szavam
a pusztákba s hegyeknek kiáltom.ARRÓL, KI A SZOMORÚSÁG SZÁRNYÁN SZÁLLT EL

                                                           Kállai Ernő emlékének

A szépség titokzatának, a merészebb
lendületnek káprázatos képzeletektől
kigyulladt, nyughatatlan kutatója, szinte
felfedezője voltál te kopaszságodnak
is kedves kamasz; szenvedélyes és
vidám vitatkozó!
Úgy égetted el magad végül igazságok
irgalmatlan kimondójaként, mint
aki hitt az öröm örökkévalóságában -
ide-oda tántorgásunk örvényei közepette is!
S most itt nyugszol Akvinkum ma is sugárzó
romjainak közelében, a legméltóbb
környezet karjaiban, hol végre
kipihenheted magad véghetetlenül hosszú
fáradalmaid után. - - Aludj, aludj
kimerült barátunk mindaddig, míg virágzó
valósággá nem válnak látomásaid itt és
másutt, szerte az egész, emberségre
vágyó világon, ámen.MÁJUSI MÁMOR

                  1.

Végül ránkköszöntött a
részegségbe ringató álom:
május gyantája gyertyákat
gyújtott a gesztenyefákon!


                  2.

Égő lángként lobogj, ne aludj,
mindenre figyelj!
Haljon meg már a halál,
- élni kell, élni kell!KRÚDY SÍRHANTJA ELŐTT

Mint magáramaradt, minden rokonát
elvesztett csavargónak: oly árva, majdnem
jeltelen a sírod. Pedig te ringattad
néped, hamupipőke sorsú nemzeted égig
ívelő álmainak bölcsőjét, Szindbád!
Hát ennyire mostohafia vagy hazádnak?
S lám, a te koldusi sírhantodra
pöffeszkedve kiabál át Jacob Bleyer
kegyelmes úr domborműves síremléke ott a
közeledben s méghozzá: gót betűk arany
nyilaival, mintha csak gúnyolni akarná
emléked a túlvilágról is! -
Születése; szorgalmának szép gyümölcse miatt
senki se légyen többé megalázott e honban:
de ami becstelen marad minden időben,
annak ne adjon senki soha feloldozást!PANASZ

Emberek, írástudók, barátaim! Még mindig ganéjszagú
vagyok a szegénységtől. Meddig tűritek ezt még?
Hát gyilkoltam, zsivány voltam én is? Mikor ér
véget gyötrő koldusállapotom? Átkos étvágyam
megbolondít már; talponállók, lócsárdák
íztelen-száraz étkét eszem s ezt is szerénynél
szerényebb mérték szerint. -
Hazám, hazám, zsarnokságát lerázó haza, mért
tűröd oktalan büntetését emberibb sorsodért,
szépséges szabadságodért küzdő fiadnak?
Mért hagytál cserben, mondd? mért vagyok
még most is átkozott áldozatod?AZ "ARCKÉPCSARNOK" CIKLUSBÓL

Egy kiváló faszobrászunkhoz

Te fába faragod értelmed, érzelmed,
s a meghalt fa kezed által újra éled.
Ne csüggedj, higgy hited szerint; e nélkül nem
élhet, nem loboghat e földön a lélek!Két professzor

                            I.
                         F. Gy.

Ady "bolondjának" gúnyol még (panaszod
szerint) a félművelt nagyképűség. -
Fiatal forradalmár maradsz te mindig
s olyan derült, akár a nyári ég.


                            II.
                          R. J.

Remek római vagy Raevius te is: a messze
égből küldött kései ajándék.
Így köszönt a latin örömök költő-kamasza.
- Bár véled együtt a mennybe szállnék!KÜLÖNÖS KALAND

Bartókról, Kodályról beszélgettünk, áradoztunk és
vitatkoztunk a késő éjszakában nagy hevülettel.
Minden szavunk a zene hullámaival hömpölygött kamaszboldogan,
mikor egy mord kerékpáros rendőr elibénk toppant s ránk
rivallt: "Ne ordítsanak!" "Senki nyugalmát nem
zavarjuk!" - mondottuk illedelmes-szelíden. Rá
két percre már négy egyenruhás tekintély-féle rohant
reánk s megkezdődött az irgalmatlan igazoltatás!
Nem verekedtünk, senkit fel nem keltettünk álmából s lám,
imígyen lettünk "bűnösök" mi. Így vettek próbát rajtunk
ahelyett, hogy tolvajokat, útonállókat értek volna
tetten helyettünk ugyanakkor. Rendfenntartásból emígy
lett zaklatás, furcsa passzió. Összenéztünk s végül
elszomorodtunk: ebben a karban még mindig nincs változás?
még mindig "Civil kuss!" a hivatalos hang? a nyelvész,
a szobrász, a költő csak így tépelődött s aztán fanyar
mosollyal nyugodtak meg: mily szerencse, hogy ezek
gyerekek voltak még a nyilas téboly idején!GYÓNÁS

Boldogtalanságom boldog Istene, immár tőled
várok vígaszt: ezután se hagyj el, őrizd meg,
tartósítsd mostani állapotom; ne szédítsen el
a szerencse aranyban csengő csillaga, mely
minden embernek csúfolt földi férget felfuvalkodottá
tesz végül. A ti sorotokból való vagyok s
legyek is inkább, mindenkori kóbor kutyák; a ti
világotok vidám közössége kell inkább nékem, míg
élek itt! Szánom-bánom, hogy szüleim bűnéből
komisz emberek közé keveredtem; olyan karámba,
hol napról napra pocsolyává poshad
vágyakozásunk virágoskertje! -
Kóbor kutyák! kóbor kutyák! hallgassatok
most már a szavamra! Fogadjatok, varázsoljatok
vissza a ti családotokba már!MAGAM INTÉSÉRE

Eleget szántad a világot,
most már szánd inkább magad,
hogy megvadult indulatod
sokszor a sárba ragad.

Vak érzékenység, indulat,
ne vegyétek el eszem.
Győzz le, szelíd szeretet,
te gyönyörűséges győzelem!

Végy kegyedbe, jóság, legyek
olyan, mint a kisgyerek,
ki anyja szaván csüng és
arany homokban hempereg.BOLONDORSZÁGRÓL

Bolondnál bolondabb álmok
kínoztak-gyötörtek; olyanok voltak mind,
mit az ébrenlét nem ismer, el nem
képzelhet soha értelem. Lángcsóváktól
lobogó ló, kétszarvú kutya vett üldözőbe s oly
szörnyű szorongás lett úrrá rajtam, hogy végső
menedékként egy lila fára másztam ama
reményben, tán így menekülök meg előlük, míg
végül a reménytadó fa is kigyulladt alattam;
Apám után kiabáltam s nem jött segítség! -
Nem fúrtam, faragtam, kalapáltam s mégis
oly fáradtak lettek idegeim a boldog ébredés
után, mint a legnehezebb műtétet végző
orvosnak, ki betegével együtt maga is kimerül.
Isten ments, hogy ily képtelen szédületet
ismerhessen meg álmom inneni életünk; hisz'
földön kívül él az álom! Inkább keményen
élni, mint ily torz álmokkal viaskodjunk hiába!
Mert élni, élni kell, minél többet, ébren
maradni boldogan életünk legvégső határáig;
csak ezért jöttünk e világra valamennyien!
Hess hát halál, hagyj békén átkozott álom, éljen,
éljen mindig az élet! e legszebb győzelem!ELÉGIA A KÁLYHÁRÓL

Úgy duruzsol a kályhád, oly furcsán,
mintha túlvilági hangokat hallatna véled.
Sír, nyöszörög a haldokló fa: recseg-ropog,
sistereg, segítségért kiabál, de a tűz,
a tűz markába szorítja s nem engedi ki
vadul lobogó lángjaiból; majd végül ő is
lelohad, kifárad, hogy parázzsá váljon s
a meghalt fa hamujával megemésztődvén,
végképp elaludjon oly halkan-szelíden, hogy
véle együtt lassan te is elbóbiskolsz.VEREBEKKEL BESZÉLŐ

Rakoncátlan csibészei a kocsiútnak:
lovak nyomába lesurranó falánk verebek;
ki vigyáz rátok most? hogyan gondoskodtok
mindennapi eledeletekről, ha hóförgetegével
beköszönt a fogvicsorgató, konok tél?
Kopott, kódorgó költők vagytok ti is nyilván a
madarak tarka sokadalmában s mégis
kikaparjátok a magatokét, áldott árvái
a sors szeszélyének! Így vagyok én is testvéretek,
a ti táborotokba tartozó! Hát kopogtassatok csak
ezután is kemény kis csőrötökkel minden reggel az
ablakomon, ha már ideszoktattalak benneteket!
Az enyém a tiétek is; a kevés morzsából hadd
jusson így néktek is valami még.VISEGRÁDI VARÁZSLAT

Téli álmukat alvó hegyek és
erdők éneke zeng a Dunán át:
a Börzsöny küldi üdvözletét a Pilisnek
Nagymarosról Visegrádra állandó
harangzúgások által. Szinte szünet
nélkül zeng mindkét oldalról már e
tájbamarkoló zene s mint madarak
májusi énekének: ennek sincs se
vége, se hossza, bár alszik e vén vidék.
Óh, örök öröme a szépség varázslatának,
mely mindig él és minden időszakban
figyelmezteti életünk: tarts meg, ölelj
kebledre itt, hol él a nagy múlt és elibénk
harangoz a biztató, emberibb jövendő.NYÁR

Óh, július forró szerelme! részegséged
pezsgő borát öntöd emberre-állatra
s boldogan látod műved: hogyan
hevülünk egyre a dologban kövér
izzadással s mire készen vagyunk, mint
rogyunk le eltikkadt fáradtsággal nekiesni
a mennyei falatozásnak, mely után oly
jólesik majd a pihenés.1955. AUGUSZTUS

Kövér körték, almák, barackok, szőlőfürtök
pompáznak, nevetnek mindenütt eme esztendőben reánk.
Duzzadj a bőségtől hosszú évekig fukar föld;
legyen lakodalmas kedvű már sokat sóvárgó hazánk.CSALÁNCSOKOR

            I.
Orromra olvasás

Nem orr vagy te;
- csurgócsárda!
Betyárkodik
benn a nátha.

Folyik leved
éjjel-nappal,
szidod magad
nagy haraggal.

Mikor leszen
ennek vége,
a tüsszögés
megszűnése?!

Nem érzed már
javak szagát,
egyél meg bár
egy sült kacsát!

Elég volt hát
az orrcsurgás;
jöjj el végre
már gyógyulás.

Pálinka kell
reggel, este;
így gyógyul a
beteg teste!


        II.
Ó, ágyrajáró!

Szörnyű kvártély,
átok reád,
ágyadnak bár
táját se lásd!

Hurculkodnál,
mennél odébb,
hogy ne bókold
mások ebét.

Mikor leszel
olyan szabad,
hogy leszel te
urad magad?

Hogy ne kelljen
fűnek-fának;
udvarolnod
vén banyáknak?
- - - - - - - - -
Ne sopánkodj,
keress tanyát.
Meztelenül
szült az anyád.


      III.
Dühöngés

Íme, megint rekedt hangod
sikálja a fülemet.
Távozz tőlem balga ökör,
- még dobhártyám megreped!
Van még ficsúr, szagos szajha,
boldogítsad lelküket.
"Bolond likból bolond szél fúj!"
Hallgasson meg húsz süket.
Csak engem hagyj békén, bolond,
hadd merengjek szabadon.
Ne imádkozz, ne rimánkodj,
rágódj magad maszlagon.
Menj fenébe; mennyországba,
pokolba, vagy anyádba.
Ne recsegjen rekedt hangod,
lelj nyugtot a halálban.GYÁSZBAMERÜLÉS

Jóbarátom édesapját, a kedves
kocsmárost, temettük szerdán s a
következő nap már újabb gyász
szomorodott reám: az öreg költőtárs,
galamblelkű barátom koporsója
előtt álltam, magambamerülvén
a két egymásutáni temetés felett.
Sok, túlsok ennyi gyász, ennyi sírás
és szomorúság két nap alatt! s mégis
ki kell bírni! Így tépelődtem és
vitáztam magammal, mikor a következő
szomorú menetben hat fiatal fiú
mélyen-meghatottan koporsót vitt a vállán,
ifjú barátjuk, inastársuk korán kihűlt tetemét.
Tizenhét évet élt szegény: szénpor zúdult
reá, abban fulladott meg. Mily szörnyű
baleset ez s mily szívetszaggató volt hallani
édesanyjának egyetlen fiáért rimánkodó sikoltozását!
Mit mondhatna immár ilyenkor
az együttérzés vigaszul? Emeld fel
a magukramaradtak szívét, fénybemerítő
fájdalom; adj jókedvet nékik folytatni azt, amit
megmaradásunk nehéz és vidám útja mutat!JÓÉTVÁGYUNK NEVÉBEN!

Libamájrizottó, hol vagy? Miféle gyomorbeteg
sajátos hatalma lázadozott ellened, hogy úgy
tűntél el, mint a mesebeli kámfor? -
Libamáj apróra vágva; törött borssal, párolt
rizsával s gyenge zöldborsóval, rókagombával
elegyítve tündököltél a tálakon valaha s íme,
hírneved se ismerjük már! Miért, miért
mindeme büntetés? Mit vétett emberi értelem
s ösztönös örömünk éhe, hogy elpárologtál
immár a képzeletünkből is?! - Ó, életre
szomjas vidám gyomrunk, imádkozz az étvágy istenéhez:
gyógyítsa meg végre a gonosz gyomorbetegeket s
hagyjanak élni minket is már, kik
az életre esküszünk!ELMÉLKEDÉS EGY BADACSONYI DIÓFA ALATT

                                                      Jankovich Ferencnek

Boldog barátom! ha a honi térség nem
növeszt szárnyat már nekünk a szabad
repülésre, mégis vigasztalódjunk: végső
vigaszul reánk borul még derék
diófád tündéri terebélye, ritka
védelmet adó sátorunk e pokoli,
fülledt időben!
Itt ülünk, hallgatunk
s beszélgetünk boldog-bölcsen a tudnivalókról:
az emberibb országról, költészetről s
mindenről, amiről beszélni mindig
érdemes leszen, míg áll a végtelen világ.
Mily jó, hogy nem zavar senki gonosz most,
s áldhatjuk hűs árnyékát dús lombozatú
fádnak, mely alatt még érzőbb énekekre
zendít a heves lelkesedés!
Áradó áldásom anyai ölelést sugárzó
vén diófádra s nyelvet oldó csupa-íz
badacsonyi borodra, mely mély titkokat
bontott ki bennünk végül!KERESZTLEVÉL-TÁNC

Mint Angyalföld porontyát, a pesti Bazilikában
kereszteltek meg; - bizonyítja a hiteles keresztlevél.
Ezt a véletlenséget menlevélként fogadta el akkor
a gyilkos törvénytelenségbe fulladt nyilas fekély.

Most ugyanez a furcsa "okmány" már "legtárgyibb"
bizonyíték arról is, hogy valóban munkásszármazású vagyok.
A rubrikába apám gyári munkásként csillog s ez
megint több annál, hogy hazámnak művekben mit adhatok?GÁTLÁS NÉLKÜL

Ez volt aztán az isteni böfögés, pajtás!
A becsületes bor így végzi el már a maga
dolgát a jó gyomorban. Ily könnyű, terhétől
szabadult régen voltam én, - szinte
megfiatalodtam belé; csupa dicséretté
váltam az égiek iránt!

Óh, ha kiböffenthetném most, romlott levegőként,
valamennyi zsarnok agyalágyult jelszavát is;
hogy, mint a semmi, elpárologjon vele: nem
tudnád te, mily hősi dolgokat művelnék én!
Egész nap, éjt-napot ennék-innék s végül is
akkorákat böfögnék dühöm jókedveként, hogy
felrobbanna tőle az eszét-vesztett világ.KRIPTÁK KÖZÖTT

Gyárosok, bankárok, nagybirtokosok gőgös
kriptái előtt mégy el s eltűnődsz: hová
lettek ők, mi maradt meg belőlük az idő
rohanatában? Hová lett a sok drága mívű
ékszer: a láncos aranyóra, aranykarperec,
aranynyaklánc, gyémántgyűrű s főként mivé
lett a dölyf, a pöffeszkedő gazdagság?
S a sok semmitmondó titulus is mit
mond, mi maradt meg belőle az időnek?
Érdemes volt hát a vad harácsolás, egykori
hatalmasok, ha a halált megváltani nem lehet?!
Hamvatok is kőbe zárt hamu; nem tud
humusszá válni már. Csak az aranybetűs
felirat őrzi még nevetek a nagy semmiről, hogy
lám, ide jutottatok végül! Csupán a fekete
éjszaka van veletek mindörökké; számotokra így
nyilván nem lesz már soha feltámadás!A SOMLÓ TETEJÉN

Bazalttüzes borod a föld
legszerelemszomjasabb méhe szüli e
költői kedélyt sugárzó szent hegyen.
Ki itta igaz italod, tudja már
mivé változik tőled; mámorító
illatú, arany-zöld látomásunk!
A tűz titka lobbant ki a körülötted
áradó síkságból s lám, heggyé
emelkedtél mindnyájunk örömére itt. -
Iddogálván mandulás zamatú
nemes nedvedet: szinte szerelembe
szaladó lendület feszíti minden
izmát annak, kire rámosolyogsz;
így kerekedik kedve jó munkára is,
- csak méltó módon élvezze a varázslatot!
Immár magukba mélyedők, hazájuk
boldogulásáért buzgólkodók itala
légy mindig, kik oly derűtelt, lobogó
lélekkel bandukolnak-bukdácsolnak most
göröngyös-macskaköves útjaidon mennybéli
magasodra, mint a gyermeteg lelkű,
éneklő zarándokok!A FÓTI TALÁLKOZÓKRA

A soha ki nem alvó lángnak, mely addig
lobog, míg él e hon a nagyvilágban;
Vörösmartynak hódol rendületlenül e mindig
szebbre szomjas baráti kör, mikor évről évre
találkozik itt a szőlőt érlelő sugárzó
őszben a fóti domb megszentelt tetején, hogy
magábaszállván, meghallja a költő legfájóbb
intelmeit a haza sorsa felől.
S lám, esztendő esztendőt követvén, szorgos
gazdák arról gondoskodnak immár; ne
aludjon ki egy pillanatra se
az emlékezés őrtüze itt!
Ha meghalunk, kik jönnek helyünkbe, kiket
hoz fölibénk a jövő? A szárnyaló szellem
szép angyalait, emberséget diadalra vivőket,
vagy a gonoszság bárgyú ördögeit-é? - ki tudja?
De élni, élni kell! az értelem magasabb
vágya szerint; hogy lélek és test egyaránt
örvendjen s így népünk is vidámabb sorsra virrad tán.
Erre igyunk, erre koccintsunk barátaim e fóti
szüret könnyű, de üde zamatú nedveit csurgatván, mint
áhítatos szertartáshoz tartozót, mely felett most
Vörösmarty Mihály bennünket megáldó
szent szelleme lebeg!ELRÉVEDÉS

             József Attiláról emlékezvén

Játszogattál, verekedtél a halállal, hogy
végül a fényesség fiává légy e folyton
forrongó korban, melynek keményszavú
krónikása vagy immár s ebben nincs fellebbezés!
Műved egyre emelkedőbb sugárzása ad
intőjeleket most sokat szenvedett szépséges
hazádnak s még inkább a megújulásra
vágyó szélesebb nagyvilágnak. Jöjjön,
szülessen meg végre a gyötrő gátlást
legyőző emberibb rend, - hadd örvendezzen
minden munkálkodó elme a végtelen szabadság
legédesebb gyümölcsének, melynél zengőbb
hangú énekesmadara alig volt nálad. -
Réveteg tekintetű szép kamaszarcod idézvén;
imígyen elmélkedik Rólad mindenkor nyughatatlan
barátod, kivel hosszú éveken által
csavarogtál a zord szegénység szomorú
tájain, teli tűzzel emésztvén magunkat akkor!
Emlékedtől terhes képzeletem már
ily módon találkozik Véled mindenütt, amerre
jártunk. Íme, ez a tükre a te arcodnak,
minden velem váltott szavadnak! Mi már
sohase válunk el egymástól, - az élet
értelme így győzi le végül a halált.ÓDA
A LEGÖRÖKEBB VILÁGNÉZETHEZ

A boldogság betelt világát
hordozod méhedben legegyetlenebb
szerelmem, - Demokrácia!
A sugárzó szeretet öröme vagy te valóban;
a mindenkori egy és oszthatatlan fogalom!
A megtámadhatatlan kinyilatkoztatás arról,
ami mindig igaz volt és igaz leszen
az idők végeztéig!
Téged várlak, a te tökéletes állapotod
után epedez szellemi s testi szomjúságom!
Jöjj, jöjj te Szentlélekkel egyenlő ragyogás!
Szüld meg az értelem ékes világát végre;
adj jogot s még inkább gyermeki örömöt minden
istenteremtette embernek: cigánynak, négernek,
pogánynak, kereszténynek, zsidónak, latin
és szláv fajtájú népeknek vagy megtisztult
germánnak és mindenki másnak, ki
emberibb világot akar itt és mindenütt, hol
a tisztesség akarja megfogalmazni rangját!
Éljen, boldoguljon a proletár, a paraszt,
a polgár; éljen mindenki, ki dolgozni
s élni akar az élet értelme szerint most
és a különb jövőben, mely megszüli talán
az igazi békét: Isten egyetlen
és legkedvesebb gyermekét!EGY MINTAASZTALOS FEJFÁJÁRA

Szakmád szorgalmas mestere voltál te, mindig
munkálkodó mintaasztalos, így elmélkedtem magamban,
hogy ismét eszembe jutottál s máris láttam serény
kezed szép játékát; hogyan szabtad ki, gyalultad
és lakkoztad a megmunkálandó hideg anyagot, melybe
formát és életet leheltél végül. -
Ez a boldog valóság mégis: a munka igazának
fényessége, mely fénybe vonja most is, újra és
újra értelmes homlokod, mely képzeletemben úgy
szépül meg immár, mint a néked glóriát
fonó fényes forradalom, mely megteremti
holnap a jövő emberét formáló
vidámabb világot!HAJNALODÁSRA

Hosszú halálhörgés után visszatért
életünk egyre élénkebb éneke zengett fel
a legsötétebb mélyből s máris mindenki
munkára lendült, hogy jövőjére ébredvén végül:
kedvre kerekedjen az elalélt lélek e hazában.
A rosszat, a régi romokat eltakarítani már
s az ujjongás állandó állapotának nagy építményét
építeni tovább mind magasabbra boldog
bizalommal: ez lett az országos feladat itt!
A határtalan hazugság halála felett most már
az igazabb szándék szépsége legyen útmutatónk.
Előttünk a mindenkor különb példa éljen s rajtunk
a sor, hogy megérjük dicső diadalát.LEGENDA A PÖFETEGRŐL

Akár a szép szerencse kincsei,
mint az égből lepottyantott friss
tojások: úgy mosolyogtak reánk a pompásnál
pompásabb pöfetegek fönt a Nagyszénás magasán.
A legkülönb látképnél is különb képe volt ez ama
tájnak; nagy örvendezés szemnek és
gyomornak, gyermeki játékra alkalom!
S mily ínycsiklandó illatot árasztott
e tudatlanoktól lefitymált eledel
az orrunk alá! Mohó rajtaütéssel
rohantunk reá s máris tele lett a hátizsákunk!
Mesejátékban csilloghat csak ennyi
képzelet, ily nagy nevetés! lelkendezés!
És megenni, megízlelni ezt a derűs
formájú növényi kácsát: ez aztán a boldogság!
Kóstold, kóstold csak meg, barangoló vándor,
eme árvákat is vigasztaló csemegét s ha
egyszer megízleled: nem pártolsz el tőle
soha többé!EGY FELEJTHETETLEN EMBERHEZ

                                  (Horváth Jánoshoz)

Mint mindent, mit megjegyezni
érdemes: téged sem lehet
elfelejteni már. A bőségben
bővelkedő nagyvállalatnál is
ritka emberként csillogtál ama
időkben, mikor a nagyképűség s
a megaláztatás ülte orgiáját mindenütt ebben
az országban, a korszellem akkori irama szerint.
S lám, most sem torpantál meg; szegénységedben is
velem vagy s mi több: megosztod kevéske
aprópénzed s húsnélküli ebéded, mert
nem tudtál megváltozni, hősi hitedben bátor
barátom! - Köszönöm kedvességed, az
együttérzés áradó áramát. Ha van ereje
még szeretetemnek: legigazabb, legboldogabb
kívánságod is teljesül!BORNAK UDVAROLÁS

Ha annyira szeretsz, tündéri tütű, végezz
ki szereteteddel, de csak lassan; pillanatig
se légy fukar hozzám, hisz' így
magasztalhatlak még sokáig!
Se kutyám, se macskám; kire
vigyázzak hát hiába? (Csak te, konokul
türelmes szív, bírd az iramot minél tovább!)
A butát még butábbá, de a bölcset még
bölcsebbé egyaránt te teszed, aszerint, ki
mire érdemes s én eszerint szeretnék
szeretkezni még véled kerek száz
esztendeig akár; mindenkit szeretvén, ki
az életre esküszik s boldogabb sorsot akar
az élet édességes kínálata szerint!KODÁLY

Egyre fiatalabb s még egetverőbb lendületű
leszel századi zenénk irányt mutató katedráján,
legemberibb s legmagyarabb megszólaltatónk!
A haza holtig hű fia maradsz te mindig; oly erős,
mint az ég és a föld! Harcukban bölcs
öregek s előrelátó fiatalok forradalmának
vigaszaként jöttél e világra hetvenhárom
évvel ezelőtt. - Légy öröme hát mindnyájunknak
hosszú időkig még műveiddel, egyre élőbb
életeddel s a nép, a nemzet nem
marad soha magára!

1955. decemberBORBÉLYMESTERSÉGET DICSÉRŐ

Hentesek, kocsmárosok szorgalmát
számtalan módon magasztalták már e
világon, de rólatok úgyszólván
senkise szólt még; arról, hogyan
vigyáztok arcunkra, hajunkra, miként
tisztelitek természetes hiúságunkat, hogy
emberibb ábrázata legyen külsőnknek mindig.
Mily szép tulajdonságotok, hogy egyaránt ti
vigyáztok kényes-sima, mint rücskös-ragyás
ábrázatunkra szépséges szakmátok szerint!
Lehet-e benneteket különb módon
magasztalni még?! -
Szakmánkívüliek! itt az ideje már,
ugyanúgy tiszteljétek a derék
borbélyokat, fodrászokat, mint
a gyárak kitűnő esztergályosait, lakatosait,
kik méltó munkájukkal szintén emberi
arccal akarnak élni, hogy munkakedvük is
olyan legyen, hogy a földkerekség a
vidámság birodalma legyen végül mindenütt.GÉVAGOMBA

Óh, legkésőbb bemutatkozó angyal az őszi
erdőn; immár te is megjelentél, mint
legidősebb testvér koratavasztól változó
testvéreid táborából! A telet, a mosolygó
öregséget hirdeti jöttöd s lám, mégis oly
kecses-kedves vagy, mint a formáit
mutogató érett asszony, ki érzi: ő is
a szépség élő gyermeke még!
Így ajnározlak körül; így udvarolok
néked, lásd, mint a késő ősz
legszebb mosolyának! - Játékos képzeletünket
derítő formád, egymásbanőtt kalapod alatti
bágyadt-fehér arcod, lelkünket-testünket gyullasztja meg
s így hahotázik előre: mily ropogós, pompás
pörkölt s még nyelvünket-csettintőbb rántott
gomba lesz belőled!
Mily furcsa s különös, hogy így elmélkedett
rólad a hajrázó képzelet akkor, mikor
megpillantott és ámulatba esett; hogy mint
futsz fel a földről a fák tönkjére, derekára s oly
szent szeszéllyel cserélgeted kékbe-lilába-szürkébe
szaladó színeid, mint az opál, mely a föld
mélységes méhéből szívta be szépségének
folyton változó, ékes csillogását!OSTOR ÉS OLAJÁG

(Epigrammák és egyéb érzékeny játékok)

EGY ÖNIMÁDATTÓL MEGSZÁLLOTTHOZ

Hányingert, sőt háborgó hasmenést kapok,
ha hallom hervadt hangod. -
Mikor válsz emberré? mikor veted le a
rádaggatott cafrangot?!HALLD CSAK!

Az állati állapotot hajszolod már;
hogy menjen el az eszed?
Csupán a bamba bárgyúság a te
vigaszod? imádott Istened?!ÍGY NÉZEL KI!

Agyvelőd nyilván ülepedbe csúszott,
oly sok bárgyúságot bömböl a szád.
Ha már buta állatként fetrengsz, olyan
légy, hogy röhögjünk rajtad legalább!NYILATKOZÁS

Mindig az a fiatal, aki természetes,
aki szívvel-lélekkel jókedvű.
Ki kedvünk ellen tör: egye meg
testét a tömény-sok tetű!PANASZKODÓ

Piszkos ingem, gatyám: így nyilván
még most is ágrólszakadt árva vagyok.
Nem baj. Ebben a fertelmes földi
szennyben valahogy majd csak megfulladok.ÖTLETNÉL ŐSZINTÉBB

Bűbájos betűjátékban bővelkedő vidám
város vagy, Kecskemét! A te két kiváló
szerelmetes szülötted: Katona és Kodály.LECKE

A változó őrület
máglyát gyújthat alád. -
Nincs feloldás. Minden
gyilkos mindenkor galád!EGY MEGCSONKULT PARASZTKÉZRŐL

János, derék Jánosunk, hazádhoz hű, keménykérgű,
szépséget szomjazó, szorgalmas fóti paraszt:
munkád örömét adó két ujjad szaggatta le a vak
fűrész s még így is a munka hőse maradsz!ÍGY EMELKEDJ!

Égő érzékiségedben is élvezheted azt,
ami fény, ami szédületesen szép,
csak derűd kegyelmével élvezd a kéj
győzelmes gyönyörét!AMILYEN A VETÉS...

Bírálod, szidod a magad képére teremtett
torzszüleményt, amely kívánságod szerint jött világra.
Magad bíráld, magad szidd mindenek fölött!
- Ki méltóbb műre képes, azt is méltónak tartod a halálra?ERŐLKÖDÉS

Nebuló vagy te még most is?
Leckét kaptál, - tanulj hát.
Szemed kiég, agyad robban.
Nem érsz már egy fabatkát!BÉKESSÉG LEGYEN!

Ne gyűlöld már az esztelen gyűlölködőt;
inkább igyekezz megváltoztatni őt!
Az életet adó bölcsőt választod így,
nem a koporsót elnyelő temetőt!EGY FURCSA NÉVRŐL

Bús Bálint cipészmester! hogy mersz ily
csúfságos névvel létezni még?
Vidám Vilmosra változtasd neved; így
tán kiderül feletted az ég!JELLEMZÉS

Kapitalista kultúrpufi vagy te is. Mondd, meddig
élsz vissza még tüneményes türelmünkkel?
Codreanu támadt fel halottaiból benned,
ki lámpavasra kötne minket édes szüleinkkel!SÓHAJTÁS

Bolondok boldogsága tégy
kukává minket, jöjj vigaszul. -
Boldog az értelmét-vesztett ember,
mert mindig meglapul!EGY BORMÉRÉS VEZETŐJÉHEZ

Csendőr voltál, vagy libériás inas?
Mindegy. Nem jöhet vissza a te
ingyenélőkkel cimboráló világod.
Te már eleve szürke szolgának
születtél. A szabadságot nyilván ezért
veted meg; csupán ezért utálod!FALÁNKOKNAK SZÓLÓ

Vigyázzatok, mérsékeljétek
mohó étvágyatok,
nehogy bélcsavarodásban
kelljen majd meghalnotok."CSEPP A TENGERBEN"

                                 J. F.-nek

A szentlelkes szeretet szavaival
szólsz rólam ez emberséges műben, mely
nem napló, több annál: inkább megigazulásunkra
vezérlő kalauz. A lángoló
lélek röntgenlelete.

1956. PünkösdKÉTKEDÉSFÉLE

Immár mindenki pocskondiázza egymást,
vagy agyba-főbe dicséri.
Hogy melyik mércén dől el igazad, ki
hiteles efelett ítélni?!FIGYELEM!

A költőt ne "varázsoljátok" pappá: hadd
maradjon ő költő, ha már annak született.
Bármi a jelszó: a pap papi, a költő
költői hivatásának tegyen eleget!PÉLDA

Hagyjátok a folyót természetes
medrében folyni: hadd legyen belőle tenger!
- A fiatalság lobogó lendülete nélkül
hogy érne emberré az ember?!MADARAK SZAVÁVAL SZÓLÓ

Hagyjatok meg szabad madárnak, ki
szabadon fütyörészhet a fán.
Hisz' tudjátok: eleitől fogva
a szabadság volt az én hazám!EGY ELBIZAKODOTTHOZ

A szentséges szabadságnak nincs határa: de
a tiszteletlenségnek annál inkább.
Ha tisztes férfikorba lépsz: minden nyegleséged
pörölycsapásként visszahull rád!BUZDÍTÁS

Csak az veszhet el, aki
meg akar öregedni.
Ne hagyd el magad. Sokat,
még többet kell nevetni!EGY VOLT "MECÉNÁS"-RÓL

Doktor-barátunk (így mondják) derék ember volt,
csupán az volt benne a csúnya hiba,
hogy nem akkor hívott vacsorára, mikor
asztalán ott párolgott a pirosra sült liba!
Inkább levesre, főzelékre hívott meg
Ődoktorsága, hogy azzal töltsem a bendőt,
s végül megható ajándékul, mint kutyának
a koncot: adott kettő pengőt!SZERÉNYSÉGRE INTŐ

Sose légy alázatos, de azért ne
udvaroltass magadnak.
Ilyen buzgalom nem áll jól se
boldog, se borongó kamasznak.GYŰLÖLET ELLEN SZÓLÓ

Nem gyűlölök már senkit: még
ádáz ellenségemet sem.
Inkább elégek a mindenkit
szerető szeretetben!EGY BANKÁRFÉLÉRŐL

Téged a kacsa, liba, pulyka garmadája
hizlalt kövérre, engem inkább a bab.
Világnézeted az Aranyborjú s mégis te
oktatgatsz engem? Nem szégyelled magad?!EGY FINNYÁS "SZENTFAZÉKHOZ"

Mindig panaszkodsz, hogy a hústól, hagymától
mily orrfacsarót szellentek.
Egyek rózsát, vagy rozmaringot tán?
Így finomabb "illatok" szállnak az egeknek?DRÁMA

Gyomorbeteg szegény, -
még nyögni se tud...
Végül majd a savanyú
pokolba jut!KUTYABESZÉD

Rakoncátlan, kóbor kutya vagyok.
Jókedvemben s mérgemben ugatok.
S ha agyonvernek? Végképp elhallgatok!VISSZAFELESELÉS

A költőtől véréből való verset várjatok,
ne szürke szólamot, majmoló magolást.
Ha még a szakácsok is tankönyvszerkesztők
lesznek, ki készít néktek ízes csirkepaprikást?SORS

Mint minden vén kamasz: száraz kutyakoszton
élek s mégis hordóvá dagadok.
Drága mulatság az étvágy: de azért
jóízűn eszek meg minden abrakot!EGY FARIZEUSHOZ

Túl mézes-mázos vagy: végül is
félnem kell tőled.
Inkább goromba fráter légy, kit igaz
szaváért megölnek!DÖMÖSI "DRÁMA"

Mint mindig mosolygó,
leghűbb, legkedvesebb fiát:
úgy ölelt keblére egy
bő dömösi reterát.
Most bánatomra, ezt is
vihar tépte szét; összedőlt.
- Ébressze virággá tartalmát
az áldott anyaföld!EGY FAFEJŰHÖZ

Ne légy oly halálosan humortalan,
mint ama asszony, aki magtalan!EGY-KÉT TÚLMOHÓ EMBERFÉLÉHEZ

Aprópénz-figurák vagytok ti is, kiket
a Pénz bűvölete szállt meg.
Mit ki ne nyalnátok tömény-sok aranyért:
nincs a világon oly ...!EGY PAPUCCSÁ VÁLT MŰVÉSZHEZ

Bár művész vagy; mégis csendőr-feleséged van,
akár a gyáva többinek.
Ha ő lesz a "jövőd", úgy életed értelmét
a cifra fene eszi meg.TÜKÖR ELŐTT

Imhol látod
a valóságot:
nyamvadt orcád
leghűbb hozzád!KÉT HELYTÁLLÓRÓL

                      J. F. és M. Sz.

Kettőtöknél sokkal többet,
még különbet ki tehetett?
Magatok is üldözöttek: megmentettétek
az életemet!GREGORIÁN

Andalítóan egyhangú dallamodban a
fenségesség fényeinek tündére tündököl.
Elragadó hevület térdepeltess csak égi
hangoddal, mely földről a mennyekbe emel föl!KÉT FISKÁLIS-VETÉLYTÁRS SÍRFELIRATAKÉNT

Esetlen-gyámoltalan emberek
kifosztóinak prókátorai voltatok mindig
s mikor "ügyfeleitek", a jóllakott, ügyetlen
hiénák is koldusokká kopaszodtak: végül
ti gazdagodtatok meg belőlük.
Nem kár értetek, hogy elpusztultatok,
- tetvek marakodtak egymással csupán.EGY 80 ÉVES "ÖREGEDŐRŐL"

Bűbájos bácsi vagy, oly
finom lebegésű lélek,
kiből gyermeki szárnyon száll
újra az ének!EGY GYÓGYÍTHATATLAN ÁTKOZÓDÓRA

Mindenkit szidsz, még a galambokat
is átkozod. Mikor mondsz csak egyetlen
emberről is jó szót? Hát oly nehéz
a legerősebb fegyverrel, a szeretet szép
szavával szólni s úgy ünnepelni ennen
emberséged egyetemes, valóságos győzelmét?TÁNCOLJ!

Ne higgy a halál hódító hatalmában;
táncolj az élő élettel vidáman!VÁLTOZÁS

Mennyire más a mi hazaszeretetünk;
nem köd ez többé, nem babona!
Inkább életreébredés: árva sorsú
népünk szüntelen szolgálata.BÉKÉRE BUZDÍTÓ

"Adjatok néki egy pohár vért!"
kiáltotta a szelíd szavú
honatya (a csúf múltban) egy vérgőzös honatyának.
- Elég volt már a telhetetlen,
vad vérivásból! Az életnek
hódoljunk végre, ne a nemzetsorvasztó halálnak!SZEBBRE INTÉS

A kiirtásra méltó kapitalizmus ellen protestálsz
s közben kapitalista kényúrként éled életed.
Élj jól és boldogan, de különb példát mutass!TÉLI RÉM

Nyáron félmeztelenül jársz:
nincs komolyabb ruhagond,
de télen a hideg harapós
fogával reád ront.KOMIKUS KÉP

Ronggyá rothad ruhám. A bukott
burzsujok most kinevetnek.
Ezt se tűrjétek! Egy tűrhető
öltözettel lepjetek meg.ÖRÖM

Sok apró öröm nem kicsiny öröm,
végül is: örömtengerré válik.
Úgy boldog a gyermek, ha minden módon
és mindenütt jókedvvel játszik!NYUGALOM

Ábrázatom "ízléssértő"?
vérbőségtől ragyog?
Jól van ez így már mindaddig,
míg belé nem halok!VÁLTOZAT SZÉPSÉGE

Mily sokféle tájszólás és nyelvjárás ragyog,
mind sokszínű virága hazánknak.
Virágozzatok csak színetek szerint:
a virágtestvérek egymásra találnak!AMIK VAGYUNK

"Büdösségek műhelye vagy!" - mondotta az emberi testre
a nagy, szabad szavú Pázmány Péter. -
Ganéj kell a termőföldnek, hogy megélhessünk,
s végül bennünk is trágya lesz minden ital, étel!EPERPÁLINKA

Pálinkák pazar pápája: eper! hol
ihatnék néhány komoly kortyot belőled?
Büdösséged virágillattá válna, ha
megvigasztalnád torkomat, bendőmet!EGY VOLT KORMÁNYFŐTANÁCSOSRA

Örülj, hogy nem fordultál föl a butaságodtól
már akkor, mikor még dőzsöltél és csillogó
elméknek nem volt mit enniök! Most
próbálj kétkézi munkával okossá válni;
hátha megemberesedsz s végül mégis valaki leszel.ÍGY TERMÉSZETES

Minden madár énekeljen, minden fa és virág
lombosodva, virágozva éljen.
Tavasz, nyár, ősz és tél sok változata emberi
elménknek e nélkül mit regéljen?EGY KÓBOR KUTYÁHOZ

Te kóborgó, kuka kutya, hát már
te se érzed, hogy szeretlek?
hogy én vagyok a te nyelveden
beszélő egyetlen "eretnek"?!ANYANYELVÜNK

Hazánk, egyetlen édesanyánk szép szerelmű
nyelve: olyan nemes, oly illatos-ízes
vagy, akár az érett, hamvas gyümölcs.
Válj lélekmegváltó itallá bennünk! -
Mint gyermek anyatej vagy szülei szava nélkül;
felnőhet-e bárki, legyen bármilyen bölcs?!REALIZMUS

A hazugról állapítsuk meg már, hogy hazudott,
az igazról azt, hogy igazat mondott.
Ez a valóság valósága s a természet olyan
rendje, mit furfang még el nem rontott!EGY KÖVÉR KARTÁRSRA

Nélkülözhető inget, gatyát kértem tőled,
mikor minden fehérneműből kiraboltak.
Ott álltam majdnem meztelenül és segítségkérő
levelem meg nem válaszoltad. -
Hát ugasd meg télen meztelenül
a Margit-híd felett a holdat!VILLAMOSBAN

Nékem, derűs "öregnek",
nem baj, ha állni fogok.
Üljenek helyettem a
megvénült "fiatalok"!EGY KENETTELJES MINDENTTUDÓHOZ

Úgy véled, tán te szülted a szentséges
Szentlelket? te, az értelem nélkül való?
A félművelt Atyaisten hozzád képest
s te volnál a lelkeket vigasztaló?!EGYSZERŰ RÍMEK

                            I.
                          Tűz

Addig élünk, míg el nem hamvadunk
s addig gondolkodunk, míg van szavunk!


                            II.
                      Lángolás

Mit nem köthettél soha bokrétába:
legyen az lángolásod vadvirága!BÉKEVÁGY

Éljen minden nép, minden nemzet! Úgy
éljen, mulasson mind, amint kedve szerint szép.
S építsék már a legnagyobb Művet, hogy
szárnyat kapjon végre a boldog békesség!INTELEM

Ha a világosság villámainak szédületes
haragja előbb-utóbb belétek botlana:
megérzitek majd, vérszomjas őrültek, mint
fagy meg ajkatokon a hazugság minden szólama!EGY TÚLIGYEKVŐRE

Halálos hiúságod
hatalmi hóbort,
mely mindig csak az
Aranyborjúnak hódolt!ÉVŐDÉS

Gyógyulj ki a legendából,
akár tetszik, akár nem: lám,
te is megöregedtél.
Most már nyugodtan felfordulhatsz,
bár nem ittál eleget,
sőt: eleget se ettél.SZÜLETÉSNAPI SZÁMVETÉS

Méltó művekben éld ki magad kamasz-agglegény,
ha már nincs se lányod, se fiad.
Miben folytatnád magad tovább? Ki sorsára
bízta magát, most már meg nem riad!DISZNÓK, KACSÁK, LIBÁK

Más munkátok nincs, csak az evés és
ürülés, hogy végül megegyenek titeket, -
Ti így pusztultok el, mi másként halunk meg,
de mindnyájunkat a föld fogad ölébe!ÍGY VAN

Hódíts humor! Győzz le már
végre minden sötétséget!
Aki nevetni nem tud, abból
a lélek minden szikrája kiégett!EMLÉKEZÉS EGY VISEGRÁDI VILLA ELŐTT

Itt állították meg húsz évvel ezelőtt
vércsearcú csendőrök a fáradt,
meztelen mellű legényeket
csupán azért, mert szenvedtek a hőségtől
s ingüket levetvén, követtek el
"szeméremsértő merényletet".EGY-KÉT VOLT GRÓFRA

Ti is megkóstolhatjátok kicsinyt a szegénységet, a
szükséget, bár mi se lettünk nagyon gazdagok.
Túlkényesek voltatok a gyomrotokra: hát most már
ti is egyétek meg a nadragulyás maszlagot!TANÁCSADÁS

Világmegváltó akarsz lenni? Hát nem ér többet
csücsülni egy komótos árnyékszéken,
melyet kedvedért meszeltek tiszta hófehérre,
hogy maradhass magadban, békességben?!PRÓBÁLD MEG!

Lépj ki szellőzetlen lakásodból, nyitott
szemmel nézd a nyílt világot.
Ki sötét szobában vakítja magát:
az az életből mit se látott!EGY RIDEG ÜZLETEMBERRŐL

Minden lovat megnyergelsz, bármilyen
színű legyen is a ló.
Csupán az arany halhatatlan már?
a többi mind halandó?!BÉKÜLJÜNK KI!

Gyerekek, fiatalok, kedves-durva kamaszok,
hagyjatok élni már; hisz veletek érzek!
Csupán oly kicsiny türelmet kérek tőletek,
amitől lélegzetet kap az érző lélek.AZ 50 ÉVES ILLYÉS GYULÁHOZ

A hazugság hiú és hivatalszagú. - Vélem
a kevés költőtárs különb szava köszönt.
Méltó munkát végeztél; ez a lényeg. Egyébként
engedd ki füleden a hamis szóözönt.NOHÁT!

Mit morogsz, nyivákolsz,
mi bújt beléd?
Macskazenéd úgy se
hallja az ég!NAPLÓJEGYZET

Míg élek, lélegzek, míg van eszem;
a sok belémszúrt tüskét sziszegve viselem, -
de azért el nem feledem!PARANCS

Ne röhögj, ne tüsszents sokat,
ez csendháborítás.
Ezért is megbüntethetnek;
hiába ne vitázz!FÉNYKÉP

Zsírmirigy, bőrgyulladásos bibircsók s egyéb
szemtelen szeplőktől "gazdag" ocsmány orcád.
Levedlett fiatalságod aranyhamva már:
az öreget így várja a kék mennyország!TERMÉSZETESSÉGRE INTŐ

A város böffenő bűzétől
most már úgy meneküljetek,
hogy a természet természetes
szavára is figyeljetek!SZÁZADUNK NEVÉBEN

Az apák tudomásul veszik, hogy fiaik felnőnek;
hát éljenek boldogan a fiatalok!
De csak addig, míg bennük a szabadságszeretet
szentséges lángja lobog!GYÓGYÍR

Beteg vagy? Ne borongj emiatt, ne
veszítsd el humorérzéked.
A nagy nevetéssel párosult szeretet
meggyógyít majd téged!INTELMES INDULATTAL

Jól verselő kaptafajancsik
hol van szavatok sava, borsa?
Ízesebb szavakkal óbégassatok.
- Minden versetek csak elszáradt morzsa!

                          *

Hol a kanság, nősténység bizonysága?
Hogy van fejetek, érzékszervetek és beletek?
Tinta és festék minden szavatok már.
Fahangú torkotok végleg berekedt!HOVÁTARTOZÁS

Engem nem taszíthat ki a te sorodból
senkifia, holmi álproletár.
Bogarászhat a korlátolt bolond:
lelkiismeretem konok sziklavár!A HERVADTHANGÚAKRA

Hol a derűs lendület? a zengő
hangú forradalom?!
Ne legyen a költészet breviárium-olvasás,
se imamalom!MEREVEKRŐL

Ellenzővel jártok még, akár a lovak. -
Még az is többet lát nálatok, aki vak!EGY ZÁRKÓZOTT KÖLTŐHÖZ

Hát úgy véled te is, hogy a vers
csak játék, vagy csilingelés?
Nem érzed, latolgatod szíved
szerint, hogy ez milyen kevés?BOLDOG ÁLLAPOT

Csak addig boldog a gyermek, míg nem
tud se írni, se olvasni még.
Játsszon pajzán játékot inkább.
- legyen mozija a csillagos ég!ÍGY MÉLTÓ!

Gyulladj ki minden érzékem,
gyulladj ki lázas lélek;
élvezd égő életed
megérett gyümölcsét. -
Ne a hitvány halál vak
világa, inkább a
boldogság bősége szikrázza
sugarát szerteszét!NEHÉZ

"Ki saját hangú volt, annak nehéz hangot
változtatni!" - mondotta Zelk költőtársam.
- Olyan nagyon nehéz, mint nemet vagy arcot
cserélni, vagy feltámadni a halálban!LOBOGÁS

Forrongó hevület: fiatalság!
győzelmes gyönyörűség! az örök
ének vagy; a fenséges
fényű forradalom.
Míg élek: áramod feszültségét,
hódító hatalmad piros varázsát
trombitás torokkal
harsogva szavalom!PÁRBESZÉD

"Hát te is valaki vagy, te tróger? Hisz velem
voltál lakatosinas!" - így mordul rám egy lumpenproletár.
- Magad alázod meg, szerencsétlen, ha így beszélsz!
Nem az élet volt a te szülőd, inkább a vak halál!A SZOBARABRA

A testet-lelket gyógyító friss levegőtől félsz?
Nyilván szellőzetlen, dohos szobában lakol.
Mint a merev papok, te is egy imát mormolsz mindig;
- az álmodott mennybe csupán így juthatol?!NYÁR ELÉ!

Kedélygyógyító kályhánk, égi
kedvesünk: napsugár,
végre te fűtsz már nekünk!
Érleld a termést, növeld étvágyunk; -
amit adsz a földnek:
abból iszunk, eszünk!KÉPECSKE

Buzgón csobog lenn a gyors patak;
homokos partján malacok alszanak.
Jó anyjuk hasa fénylik a napban,
tőgyit szopja egyik szakadatlan.ÉBERSÉG

A finom fogalmazás tiszteletreméltó,
De azért észnél legyetek.
Figyeljétek a ravasz hamiskártyást.
Nem mindegy, hogy ki játszik veletek!JÓTANÁCS

Légy szerény, tartsd titokban butaságod.
Hogy ki az okosabb, így is, úgy is kiderül.INTELEM

Tiszteletlen tacskó, mindig nyafogó nyápic,
te oktatod bátor buzgású mestered?
Tűnj el a vak homályban, mindenért talpnyaló,
mielőtt hordóhangod végleg bereked.ANGYALFÖLD EGYKORI KÜLNEGYEDÉRŐL

Hej Lepsi, Lepsi, boldogult
Bringyeleváros, hol anyám
hajnaltól vakulásig varrt és mosogatott;
a te tekergős tájadon
nőttem fel víg szegénynek! Így
hát rám lehelted a szomorú szegényszagot.VENDÉGLÁTÁST VÁRÓ VERS

Eledelek eledele: hagymás rostélyos!
mikor látsz végre víg vendégedül?
Buzgó búcsújáró az igaz imáért,
miként én érted, úgy nem lelkesül!SZERETET

Legyek bármennyire ínyenckedő,
élveteg eretnek,
mégis a latin lelkület
lobogásával szeretlek!KÖLTÉSZETÜNK KEGYHELYE: KISKŐRÖS

Itt született Ő, aki nem halt meg,
s lángol, mint a nap, mint
a végtelen idő: tovább.
Mert hevült, mert mert s nem győzte le
a hódító halál se,
- ez a kegyetlen porkoláb!SAJNOS

Ami van, az van,
ami nincs, az nincs.
Ha nincs szabadság -
azért van bilincs!CSAK FÖLJEGYZÉS

Barátom mondá: "Föld és ég
szerelméből születik a bor!"
- Mily igaz e derűs kinyilatkoztatás
most és mindenkor!TÜKÖR

Bibircsókos, borvirágos orrod, mint
a pulyka pofája: olyan már.
Tán nincs tekintélyed így? Nem baj.
Örülj, hogy éltél, örülj, hogy lobogtál!HŰSÉG

Boldogan viselem a megaláztatás
állandó állapotát is
azért, hogy hazámhoz hű legyek.
Nép és haza: szentséges családi tűzhely!
E nélkül miként lennénk mi,
magyarok, másarcú emberek?!EGY ANYADISZNÓ DICSÉRETE

                  Ars poetica

Kegyelmes asszony, kedves kegyelmes asszony!
ekképp udvaroltam a kétmázsás anyadisznónak,
mikor röfögve jött felém. -
Szép a szerelem szenvedélye, emberi
méltóságra emel a munka; de egy szép disznót is
megdicsérhet minden jó költemény!KÖZMONDÁS-TOLDÁS

"Minden zsák megtalálja a maga
foltját". Hát én - hál' Isten -
végül valóban megtaláltam,
egy okos szűcsmesterben, ki
legalább oly bölcs emberségben,
amilyen mester szakmájában!ÍRATLAN TÖRVÉNY

Az ártatlant is bántó tömegbüntetés: gyilkosság!
Erre nincs és nem lesz soha bocsánat.
Ha ember ily embertelenségre vetemedhet,
akkor felszentelt püspök minden vadállat!AMI TERMÉSZETES

Ha szép vagy, mért ne lennél
hiú? hát legyen így!
Némuljon meg a szépség ellen
lázadó, megvénült irigy.ILYEN CSERE NINCS!

Mindenki olyan amilyen, ezen
változtatni már nem lehet.
Az ördög ülepével még Mohamed
sem cserélhet ülepet.KEMÉNY KÉRDÉS

Fiatalok! ki rontott rút ronggyá titeket?
Mért gyűlölitek a tisztes öregebbeket?
Apák, anyák lesztek ti is, mint szüleitek,
bűnötöket a sors majd akkor bünteti meg!EGY MÁSODVIRÁGZÁSÚ ASSZONYRA

Úgy mutogasson mindig a tükrös valóság téged,
hogy minden égő férfiszem lássa meg szépséged!EGY RANGHAJSZOLÓRA

Mondják, megint miniszter leszel.
Kit árulsz el eme bagóért ismét?
Ki múltad után agyonver s leokád téged,
az az igazság ellen mit vét?EGY AKADÉMIKUS SZOBRÁSZUNKRÓL

Horthyék dédelgetett, Corvin-láncos hatalmú
iparos-szobrásza voltál s most a Magyar
Népköztársaság reális realistája vagy:
vagyonban újra nagyméltóságú, bár "kiváló
művész" vagy hivatalosan. Mindez nem lenne
baj, ha egyetlen példányként látnánk ebben a
karban s nem nevelnél nálad is
hitványabb tanítványokat!"ÍZLELVÉN NYELVÜNKET" CIKLUSBÓL

                         1.
              Egy derűs névre

Mondd, kedves Köcsög Dávid! ki ruházta
rád ezt a derűt keltő szép nevet?
- Megfogamzásod előtt apád és anyád is
nagyot ivott és nevetett!


                         2.
                  Így szebb!

Erzsi, Erzsike, Böske, mind ékes,
szép becéző név, de mégis
szebben hangzik így: Erzsébet! -
Szabad szép nyelvünket oly
szegénnyé szürkíteni, hogy sutba
dobjunk ilyen ékességet?                         3.
              Egy szép névre

Vőfély Imre a neved. Anyanyelvünket
zengető csupa csengés.
Mily méltó vagy e névre mosolygó
kamasz, tavaszi teremtés!                         4.
                  Feljegyzés

Pesti reklámtáblán olvasható:
diaboló, jojó, facsiga. -
Mit ajánlsz? Buta ember helyett légy
szerelmes egy kedves csacsiba.

+ + +

SZOBRÁSZOKRÓL SZÓLÓ
HÁROM LELKES LÉLEGZET

Egy szobrászhoz

Művész, légy hű a szobrászképzelet
anyagához s önts lelket belé!
Ne hagyd cserben se a lelket, se
az anyagot. Magad mintázván minden
művedben: az egész világot fejezd ki!Utóirat a "Tihanyi Pásztor"-hoz

Az anyag forrásbő formaforradalmára vagy
s mert ismered lázadó lelkét: - szereted azt,
Ezért vagy boldog, Borsos Miklós! Ezért tudod, mi
a szellemvidító igazi malaszt!Egy szoborcsoport alkotójáról

Csupa lobogás, érzelem s mégis az értelem
boldog csillogása az, amit kifejeztél,
Zárt formádban a szabadság száguld
s követel kitörést a szebb haza felé!KÉT KESERŰ KÖPÉS

                               I.
                           Ámen

Nem volt értelme-szépsége annak, hogy ártatlan
gyermekként e világra jöttem.
Mire megnőttem: ezer rút ringyó köpött
le. Végül is így üdvözültem.                               II.
            Egyetlen "kitüntetésem"

Molyrágta micisapkám, te vagy méltóságot
adó pompázó püspöksüvegem!
Nevess, nevess csak rajtam! így segít Isten és
ördög a mindig szegényeken!A LÉLEK ÁRADÁSÁNAK DALLAMAIBÓL

Egy Kodály-hangverseny utóirataként

Érzed néped szenvedését-örömét s mégis
az Örök Haza marad mindig a te igazi hazád.
A boldogság jegyese vagy. Minden művedet
égi fényesség szédületes sugara ragyogja át!Sóhajtozás

Lovak, szamarak, kutyák, ti jótét lelkek,
most már ti imádkozzatok értem.
Titeket inkább meghallgat az ég! Legyen
már végre boldog békességem!Így van

Undok testszagod van. Inkább
virágillatod volna!
Így volna tán, ha vágyad
égibb örömért loholna.Éljen a gyermek!

Halálig gyermeknek maradni! Csupán
a gyermek világában élni! Ezzel
törődj, hogy ne romolhass meg soha. -
Lázadj a felnőttek gonoszsága ellen,
bármit ordítson is a vak valóságról
a sok hadrakelt ostoba!

+ + +

HENTESEKET BUZDÍTÓ

Ideje már, hogy jókedvvel végezd munkád: ne legyen
ízetlen, se színtelen a nagy hús-választék.
Úgy készítsd el azt, oly szívvel-lélekkel, ahogy
magadnak, mintha családod számára készítenéd!

Ízesre füstölni, sózni, fűszerezni a kolbászt,
sonkát, oldalast! - ezzel többet törődjetek!
Legyen ez is olyan mulatság, mint a szerelem,
melyet csak az élvezés öröme fizethet meg.ÁLDÁS

                         I.

Szégyelled szép szegénységed, ki
halálig hű hozzád? Ó, nincs
ennél mosolygóbb irgalom!
Hordd csak a vándorok boldogságtól
bő batyuját tovább is
vigalommal a hátadon.


                         II.

Köszönöm néked sorsom, hogy kissé őszülni
kezdek már; mert lelkiismeretem
ilyen színbe öltözött.
Se jólét, se börtön nem vadíthat meg, bár
a borongó bánatot kapjam jutalmul, akár az örömöt.GENIUS LOCI

Mosolygó Dunántúl tündéri tája: Szigliget!
oly vidámmá varázsoltál ittlétem alatt,
hogy újra kóborgó kamasznak éreztem magam,
ki hegyeken, réteken víg csikóként szalad!

Szigliget, 1955. májusEGY ÍNYENC STRÓFÁIBÓL

Fűszert magasztaló

Óh, sokízű, sokillatú fűszer,
szájnak és orrnak állandó álma!
Még akkor se hagyjatok cserben, ha
gyomrom a halálban porrá válna!Élvezés

Nem veszetten vedelni, hanem kortyonként
kell iddogálni minden ízes italt.
Ha nem szertartásként tiszteled eme elvet,
úgy már minden érzéked kihalt!Mérték

Nem voltam soha vízivó jószág,
se eszét vesztett kuka részeg.
Okos barátom marad minden
nemes nedű s minden finom étek.KAMASZKODÓ KÉT KÉTSOROS

                                I.

Szédületesen szép szemed, ha megcsókolhatnám:
a leglángolóbb égi fény sugara hullna rám!


                                II.

Hát ne csorduljon ki gerjedelmem minden csepp nyála,
ha sóvárgó szemem tündérszép lábad látja?!BITANG BORT ÁTKOZÓ HÁROM SZAKASZ

                            I.

Megkukulsz e szörnyű-rossz italtól,
agyvelőd tőle ganéjjá válik.
Ki kedvünk italát imígyen rontja:
kínozza gyomorgörcs mindhalálig.


                            II.

Oly bitang e bor, hogy rossz kedvemben
megakad a szél - a fenekemben!


                            III.

Elég volt a trágyaléből. Tőkén termett
tüzes tütüt adjatok.
Ha irigylitek tőlünk ezt már: a rák
rágja ki hasatok!RÖVID NADRÁG

Nem különcködés, inkább
egészségre vágyakozás jótevő
játéka vagy te nékem; lélegzés,
lázas lihegés a test szabadsága után!
Izzadás, rossz szagok, bőrbetegségek
ellen való legkülönb orvosság, mely
tágabb teret enged a gyógyító levegőnek, a
napnak s ez mind vidámít, idegeinket
csillapítja inkább! Kora tavasztól késő
őszig hadd lengesse, erősítse csak tovább
testem minden táját a te könnyűséged;
így élek sokáig nyilván; úgy eszek, iszok és
nevetek mindnagyobb jókedvvel akár
egy csavargó diák, ki állandó vakációnak
véli mindig a világot.VÁNDORÉNEK

Nosza, lendítsd meg magad, olyan
légy, mint a csikó s hajrá! fel,
fel a hegyekbe, mind magasabbra!
Csak addig élsz, míg bátorít barangoló
kedved, míg izmaid bírják az iramot egyre
felfelébb; megállás nélkül menni, menni,
csavarogni, hogy élj teli tűzzel s lásd
a vidám világot: csak így menekülhetsz a halál elől!
Öregek s ti fiatalok - halljátok? el ne
hagyjátok már magatokat; repüljetek,
repüljetek ki a szabadba, a szabadság ölébe:
erre mindig lesz idő! Nincs máshol édesebb,
szerelmetesebb pihenés! Otthon gyötrődni mindig,
szoba rabjának lenni? nincs, nincs ennél
nagyobb büntetés! Inkább nem élni többé, ha
netán megbénulna lábam s tespednem
kellene félhalottként! -
Óh, hegyek, völgyek és erdők végtelen
vonulata: a ti fiatal fiatok vagyok még,
ne hagyjatok megöregedni soha már!ÍGY IGAZ!
[1961]

EMBERI ARCOK

ALKU NÉLKÜL

Vigyázz a Tálentum tüzére, mely akkor
alszik ki, mikor hazudozol.
Nyílj ki, mint a virág, szíved szerint;
akár a menny vár rád, akár a pokol!RITKA LÁTVÁNY

Isten remekműve vagy még anyaszült
meztelenül is. A szerelem szavára
születtél testi tökéletesség. Csak az
ámulat érezheti, mily nemes anyagból
gyúrtak s mily kár, hogy ezt a művet is
lebaltázza egykor az irigy halál.CSAK ENNYI

Csupa csont vagy, zörgő kriptakísértet;
a húst ki ette meg rólad?
A göthös kutya se lenne szerelmes beléd,
inkább megugatná a holdat!ELŐSZÓ

"Nem fejlődik, csak hasán, torkán
keresztül nézi, szemléli a világot!"
- mondják rólad imitt-amott is. Hát mi
volna egyéb ez (ha valóban ennyi
igaz csak benned is), mint az anyag
örömének dicsérete?! De te mindennél
többet akarsz, többet, egyre többet; főként
emberséget minden időben, még akkor is,
mikor az iram mást kíván, követel!
Nemcsak a torkod-gyomrod s más érzékszerved;
füled és szemed, sőt lelked is van hallani
és látni mindazt, mi elmúlhatatlan az
élet minden mozdulatában; hogy hűbb képet
kapjon a világ végtelen arculata emígy.
Test és lélek vagy te is, mint minden
gondolkozó-érző ember s nem kiválasztott lény,
csak boldog alany, ki a rábízott hívatást,
melyre született, lelkiismerete szerint lobogó
szavakkal igyekszik megörökíteni.A PÚPOS MŰHELYFŐNÖKRŐL

                                         (B. F.)

Minden műhely munkásának szívbéli
barátja voltál, nagyszerű mérnöke
a nagy Láng-gyárnak. Púpod inkább
nagyobb virágcsokor volt, bár butaságban
bővelkedő ficsúrokat karcsúsággal, hódító
arccal ajándékozott meg a sors különös
kegye. Téged talentummal kárpótolt testi
hibád ellenében s ez emel szobrot Néked
az igazak emlékezetében érdemed szerint,
bárki bármiként vélekedik is!A VALÓDI VETERÁNHOZ

                                       (J. K.-hoz)

Mikor új hazugok, új barátok
kígyót-békát kiáltottak nevemre, te
akkor is egyetlen emberként vigyáztál reám;
hogy otthon érezzem magam végre, mert
itt nőttem fel szenvedésben-örömben s ez
az ország halálomban is - az én hazám!HAGYD ABBA!

Mit magyarkodsz melldöngetve, mikor
csöppnyi magyar vér sincs benned?
Emberré magasodj még akkor is, ha
nincs mit innod-enned!EGY DERÉK KELMEFESTŐRE

Nem vagy türelmes elme, de felháborít,
milyen sok ingyenélő foszt ki téged!
Und meg már a sok hazug szeretetet,
hogy szeressen végre az értelmesebb élet!JUHÁSZ GYULÁRÓL

Szemölcsös, szerzetesi arcod ki
felejtheti, ha egyszer is látott téged és
hallhatta halhatatlan szavad?
A csárdák kápolnákká varázsolódtak, ha
megjelentél bennük szerényen - titokban.
"Az Alföld remetéje voltál, titokzatos
lélek!" - hirdették rólad a száraz
szavakba fagyott légies legendák.
Mily könnyű imígyen szajkózni Arról,
ki több volt ennél: magános magyar
ki egy volt népével - nemzetével s ki oly
árván halt meg, úgy ölte meg magát,
mint boldogságát akkori hazánk, kit
az Isten is cserbenhagyott már, mikor a
halálba rohant.ORVOS BARÁTUNK HALÁLÁRA

Kivétel nélkül mindnyájunk
orvosa voltál s ki oly sok
szenvedőnek adta vissza életét
s még inkább élete kedvét; végül
téged taglózott le a hideg halál,
- szívünkből szakadt orvosunk!
Műved, hívatásod határtalan
hevülete küldött a túlvilágra miattunk;
értünk égtél el példamutatóként!
Megmentett betegeid, barátaid
szenvedélyes szeretetével ölelkezz
most már odalenn s kimondhatatlan
szomorúságunk váljon virágerdővé sírásunk
által megszentelt sírhantod felett!CSENCSIK BÁCSI

Annyit iszol, mint egy gödény, bár
elmúltál nyolcvan éves.
S még mindig kitűnő suszter vagy
s mily kamaszul kedélyes!MEGNYUGVÁS

Bár pofára hízol, mint a mészáros
kutyája; mégis a szegénység szuronyain
táncolsz még mindig. Ez is mesteri munka a
te korodban! Örülj, hogy élsz, hogy nem
vertek agyon a szeszélyes időjárás mindenkori
bolondjai azért, mert a vad viharok kellős
közepében is ember mertél maradni.HETVENKEDÉSSEL

Talántán én vagyok a te Kakuk
Marcid kedélyes, imitt-amott még
huncutabb hasonmása: költőként
kiszakadt közönséges emberi lény.
Különös-kedves kalandjaink kamaszságát
lám, így fedeztem fel most is benned, - az
élet értelmét élők csábító csibészeként!
Ahogy volt, úgy volt; mi mindig karámon
kívül éltünk, mint a sintérek által
kergetett kóbor kutyák s mégis itt
vagyunk még, míg a kutyafogó hurok
nyakunkba nem kerül végül. Ez se
baj, így van ez jól nyilván, -
igaz-é egyre fiatalabb öreg fiú?!
Hát virágozz, hetvenkedj csak tovább
kimeríthetetlen kamaszsággal műved
és életed emberségre tanító humora szerint és
ne merj megöregedni soha már.FIATALOKHOZ

Akár fiúk, akár lányok vagytok,
a ti fiatalságotok olyan, mint
a tavasz virágai: ibolya, kökörcsin,
kankalin, vagy gyöngyvirág. Tavaszotok
után jöhet a nyár lobogása akár:
az ő ünneplőjébe minél később öltözzetek,
csak a tél jégvirágaivá ne változzatok soha.EGY HOSSZÚ UTAZÁS UTÓIRATAKÉNT

Szoknyás szörnyeteg! kapitalista,
kényúri üledék! Te akartál
kioktatni egem ama erkölcs
nevében, melynek te csak haszonélvező
krajzlerosa vagy?! Nem szégyelled magad?
nem pirulsz el? Hogy öltözködjek, mint
egyek? Erre mertél tanítgatni engem? Sőt
arra is: legyek szerény a fogyasztásban; abban,
hogy mit egyek, mit igyak, míg ti korlátlanul,
kaszinói módon dőzsöltetek a potyából! -
Restelld magad. Szégyelljétek magatokat!VALAKIHEZ

Fiatal vagy még s máris
ősz hajú, de a szellem szépsége
mégsem hagyja el ifjonti változatosságod,
te csupa csillogás, értelem ékessége.
Nincs ennél nagyobb boldogság, - elhiszed-e?GY. A.

Öreg kamasz, víg agglegény
vagy velem együtt; ez is a szívünk
szerinti szabadság jutalma.
Bármiként fonódjék sorsunk furcsa
fonala: égő életünk egyéb
örömöt mit adna?!

                    *

Építs, építs mindenképpen;
csak így maradhatsz békességben,
hogy ne érjen utól a szürke szégyen!MEGÁLLÁST! PIHENŐT!

Álljon meg a halált hirdető
körmenet végre. Elhunyt
barátaim, hagyjatok élni még!
Hagyjátok hosszú évekig égni-élni
végtelen szeretetemet!
Félesztendő alatt hatan
hagytatok itt, hatan haltatok meg
ti kiválónál kiválóbb, embernek
barátnak egyaránt rendkívüli lelkek,
alkotó elmék! - Szürkék szürkéi
élnek helyettetek tovább minden igazak
megbotránkozására s ti mentek,
mentek, egyre többen hagytok magamra,
magánosságomban, szomorúságomban.
Állj meg kegyetlen körmenet, ne törj
szívem-lelkem nyugalmára; együtt
akarok élni még, minél tovább, egyre
gyérülő barátaimmal e földi
élet legvégső határáig akár.EGY ÉV UTÁN MARGIT NÉNIRŐL

Mindig kötekedtél, ezért is, azért is,
de te tanítottál meg a tisztaság
szeretetére; hogy ne legyek
koszos és trehány, majdnem
férgek martalékává váló, hanem
emberi ábrázattal is törődő
testi-szellemi lény. - Csak a hullarabló
rokonok ne uszítottak volna ellenem!
Ma egészségesebb volnék s tán,
te is élnél a hiénák bosszantó bánatára.

                         *

Párszázforintos sablonos sírkövet
állítottak néked abból, ami sok-sok
ezer forintodba került még életedben s most,
holtad után, nyilván olcsó, könnyű
köszönettel mosolyognak emléked felett, mondván;
- hál'Isten már ezen is túl vagyunk!B. F.

Mese és valóság vibráló játékát játszod;
mindazt, mi eddig csak égi látomásnak látszott!GADÁNYI KOPORSÓJA FÖLÉ

Te törékeny test, ki majdnem
túlvilági láng voltál már színeidben;
mért égtél el oly korán?
Gadányi! Gadányi Jenő! csodálatos
költője formáknak, vibráló színeknek;
mért hagytál itt bennünket, halálig
érzékeny lelkeket?! Szívemet verted meg
halálod által. Kibírhatatlan szenvedést
okoztál, hogy nem élsz immár testi valóságod
szerint közöttünk. Csak könnyeim szakadatlan
csorgásával tudtam koszorút kötni koporsódra,
mely okos arcod csillogását, hosszabb életre
méltóbb testedet temette el előlünk.VILÁGOSSÁGOM SZERINT

BÉKESSÉGET

A tengerek, tavak, folyók, patakok,
a hegyek, az erdők, mezők, még a vadállatok
se akarnak háborúskodni, csak a leggyarlóbb
emberekből álló vérszomjas hatalmak akarnák
a vad vérözönt? Emberek, emberek,
szelídüljetek kedves gyermekekké, gyilkolni
nem tudó erdei vadakká, hogy az erdők
békés csendje szerint éljünk végre
az idők végezetéig!NEHRU

Gandhi lángoló lelke lobog
benned tovább; a szeretet
szárnyas angyala vagy, irgalmatlan
indulatokat fékező, ördögök
ellen hadakozó egyetlen ember talán a sok-sok
magas méltóságot viselők közül.
Hadakozz, vitatkozz mindenkivel; -
talán győzni fog az emberiesség egyetlen
elve mindenütt!EGY VIDÉKI UTCAI VILLANYLÁMPÁRA

Minden pillanatban felvillansz,
aztán elsötétülsz; egyre erőlködsz,
hogy teljes világosságot adj már.
Nehezen, nagyon nehezen megy e
kényszerű játék: végül is kigyulladsz,
hogy úrrá légy a sötétség felett!FURCSA!

Nézegeted, le-leköpködöd ma is az
ízléstelen építményeket, a rondábbnál
rondább kaszárnyákat s örülsz, hogy eme
börtönökön kívül élhetsz még, úgy
ahogy, valamiféleképp. Bolondul
boldog vagy, hogy hasonló hely már
nem fenyegethet lakhelyül az egyre
megbolondulóbb világban, mely a
halállal kacérkodik még mindig!VILÁGOSSÁGOM SZERINT

Ösztönöm őszinteségre
nevelt, így tudtam meg
a tudnivalókat arról, mi
a hazug és mi az igaz; hűséggel
azokhoz, akiknek soraiból
származom s tartozom mindhalálig!
Emberként lobogtam emberekért,
nem kérdvén, hogy váltak, miféle
olvasmányok által teremtő szellemekké;
munkát, mindenhonnan jött munkást
megbecsülő, törvényt tudó, különb
hazát alkotó elmeként. -
A többi?
tőlem szólam volna csupán!ÍGY IGAZ

Bárki bárhogyan üldözhet még,
nem tud barbárrá változtatni már.
Magas rangot adott a sors: ember
vagyok s még mindig proletár!HŰSÉG

Boldogoknál is boldogabban halok
meg idehaza a bárgyúk börtönében akár,
mint hazámtól távol a jólét kövér
paradicsomában, bármit vartyogjanak
is itthon egynémely értelmüket-vesztett
halandzsapepik; szörnyű szülöttei ama
vén vatrantyúknak, kik bátran
átkozták meg méhük romlott gyermekét,
mikor az nem nemes gyümölccsé, inkább ócska
trágyává érett végül szégyenükre.
Testemet-lelkemet adó áldott haza! Őrizz meg,
neveld csak holtig hű gyermekedet, ne hagyj
egy pillanatra se eltántorodni tőled s ha
egyebet nem, legalább egy sovány sírhelyet
adományozz nékem földed jóságos kötelékében!SZELLEMIDÉZŐ

Lélekderítő asztal, jóbaráti
körünk, szegény a szó kimondani,
mennyire hiányzol! Emberek, sokféle
arc viselői s mégis mind együvé
valók voltunk mindenben, ami
vidám, vagy szomorú volt. De közénk
tiport az ördögi csizma s most
szanaszét vagyunk, változó szavaink
színessége s jó ital nélkül, nem tudván
egymás sorsát; kit merre sodort a
sors ostoba szele.
Mily bölcs volna megint ily baráti
együttesben meghányni-vetni a világ
sorsát, ülvén az árnyas gesztenyék
alatt s közben nagyokat kortyingatnánk
Somló arany levéből, hogy így teljünk
meg nemesnél nemesebb gondolattal!
Ki tudja, eljő-e még a napja ilyfajta
örömöknek? mert hosszú, nagyon hosszú az
éjszaka még, barátaim! De talán kibújik
újra az éjből a hajnal s mint öreg
bölcsek fogunk áldomást inni arra,
hogy színről-színre láthatjuk egymást a
régi asztal körül, hol oly sokat
fiatalodott a meggyötört lélek valaha.PRÓBÁLJUK MEG!

Bármilyen időket éljünk s
élni bármilyen nehéz;
kezdjük el végre az igaz
emberré emelkedést!TÖBBET! KÜLÖNBET!

Vad!
Csak vad!
Annál is vadabb!
Különbet kérünk abból,
ami vad! Az erdők, a mezők
csillogásával ajándékozzatok
meg minket; a vadonok vadjának
hangját halljuk már, vadvirágainak
örökebb színét élvezzük végre s ne
szenvedjünk a szürke színtelenségtől!
Előre, előre kamaszok, győzzétek le
a száraz szólamokat; tovább lássatok
az orrotoknál, hogy végül érett
emberekké magasodjatok a magatok
s mindnyájunk boldogulására, míg
élhetünk életünk törvénye szerint!HÁT ÍGY VAN

Megnyomorodott a vízcsap, nehezen
záródik az ajtó, imitt-amott
leszakad alattad az ágy. Minden,
mindenféle, ami körülvesz; véled
öregszik, akár állandó, leghűbb
szeretőd, az árvaság. Mit méltatlankodsz
még mindig emiatt? Így van ez jól nyilván,
magad is így akartad! Nyugalmasabb
ez a pöffeszkedő, rémületben sorvadó
gazdagságnál, de te, aki megszoktad,
tiszteletreméltóbb alázattal viseld el.FRICSKA

Hős, vagy őrült, ki szuronyokon
ül, vagy szuronyokon táncol?
Erre feleljetek világmegváltó
vezérek s egyéb hatalmasok!
Meg akartok ölni mindent, mi
az emberiséget felemelné?ÉLJÜNK?

Két szörnyű háború után is még
mindig koporsóban "él" a világ.
A békét kiáltóknak se kell a béke?
Mindenki süket fülekbe kiált?!A CSEH-TÓT IVADÉK SZÓL ÍGY

Nem kertelek, nem hazudok:
véretekből való vagyok.
De nékem inkább hazám
immár ez a kicsiny haza,
melynek nyelvén szólalt meg
szívem-elmém minden szava!BOLDOG BARANGOLÁS

MAGYARKÚT, 1958

Örökké barangoló; egyedül te élsz még
a lemaradottak közül, ki nem hagyta cserben
ezt a tündéri tájat, mely bő buzgású
forrásával fiatalítja az erre járót.
A többiek, majdnem mind, kuka kispolgárok,
krajzlerosok lettek az idők forgatagában,
bár élő halottként "élnek" még valamennyien.
Három halott barátod emlékét őrzöd még, ha
erre csavarogsz. S ők még mindig veled vannak,
veled tartanak a boldog barangolásban még
akkor is, ha sírhant fedi már tetemüket!
Hát élnek, élnek-e valóban, akik mind-mind
erőszakkal öregítik magukat?!
Meg kell, hogy haljanak, akik így kérődzik
a halált! - - Hát járj, gyalogolj a
végkimerülésig legalább te, ki hisz az
életben és együtt énekel vele mindörökké!LEGÁRVÁBB GYÓGYFÜVÜNK DICSÉRETE

Csalán! csípős csalán! lefitymált
árva növény! Csodálatos gyógyszer vagy:
reumásnak fürdőnél is különb, köhögősnek
torokjavító tea, kácsának s libának csemege.
Több és szebb vagy a tulipánnál, bár egyszerű,
egyféle színben teremtett a Teremtő s mégis
áldásként nőlsz erdőn és mezőn. Így ismeri,
lám, értéked valóságát a hálásabb emberi elme.TELET ÁTKOZÓ

A többi, emberségesebb évszak után,
mint a halálhörgés, oly rémként
jelentkezel. Didergés, köhögés,
köd, nyirkos levegő, loccs-poccs,
ruhát-cipőt szaggató csupa csúnyaság
zúdul veled reánk. Tél, tél, te
vagy a háború ellenünk, a poklok pokla tán!
Hát halj meg; legyen oltalmunk, örömünk
minden éveken által a tavasz, a nyár s a
szomorúságában is szebb őszi idő!FURCSA

Bakonyban, Börzsönyben, Bükkben barangolhattam
boldogan még néhány évvel ezelőtt.
Mindez lehetetlen már. Mint hazátlan
koldusok; választhatom az olcsóbb temetőt!1958 MÁRCIUS TELÉN

Kikirics, kökörcsin, kankalin,
mondjátok; meghaltatok?
Elnémult a világ is s elnémultak
a madárdalok?!BÖRZSÖNYI ELMÉLKEDÉS

Didergető ónos eső után a lábat
buktató durva dara szitált reánk az
idegmálasztó csúnya időben s mire
felértünk a Magas Tax oldalába,
már a mennyei fehérség hava
felett ropogott a bakancsunk.
Így békült ki kamaszodó kedvünk véled
boldogságos Börzsönyünk, mikor
felértünk kedves katedrálisunkba,
kicsinyke hazánk "Jó reménység foká"-ra;
a bűvöletes Nagyhideghegyre. S ahogy
felértünk ezüstben csillogó tetődre; oly
ámulattal teli révületbe estünk, mint
akik sokféle fehér virággal feldíszített
márványoltárt látnak már maguk előtt s égő
szemekkel leborulnak előtte, érezvén: csodák
csodája ez a táj, oly üdvözítő öröm, mely
mindig hadat üzen a hervasztó halálnak.MÁRCIUS VÉGÉN

A késlelkedő tavasz
immár nem álom;
nevetve kopog a
harkály már a fákon.
Fekete rigó rikkant, trilláz,
mint első énekes,
ujjong a cinke is jelezvén:
él az élet, ébredez!NYÁRI MERENGÉS

Fürödni, fürödni volna jó,
de a fiatalos hevület hiába
vágyakozik hűs vized után emeletes
szálfák között csillogó erdei tó, ha
az öregedők nyomorúságaként reánk
rohan a reuma, mely testünket-lelkünket
eszi meg. - Ha nincs segítség, hát te fürdess meg
minket gyógyulásban való hitünk, te légy a
képzeletbeli erdei tó s akkor vágyakozásunk
eléri talán eme földi örömöt is!A PAPRÉTI TÖBBSZÁZÉVES TÖLGYFÁHOZ

A köréd ölelkező, elbűvölő erdők
fölé nőttél itt a tisztás közepén.
Te uralkodsz terebélyed koronás sátrával;
pihenőt, dús füvű asztalt és ágyat
terítvén az arra barangolónak.
Mint őrző angyala e tájnak, úgy
bájoltál el, mikor alattad
nyugodtam meg végül a hosszú út
után. Oly boldogan falatoztam, iddogáltam
csodálatos lombsátrad alatt, hogy aztán
elszenderítettél s az édes ébredés után
úgy öleltem meg hálából széles
derekadat, mint boldogságom legszebb,
legigazabb jegyesét.ÜZENET BALATONFÜREDRE

A szép szenvedélyesség szelleme éljen itt,
hogy meggyógyítsd tested-lelked sebeit!VÖRÖSKŐ

A kamasz tavasz szabadsággal
teli illata árad e hegy
tetején megint. Köröskörül
a táj tündérei mosolyognak reánk:
hóvirág, kankalin, kökörcsin, ibolya
és a virágangyalok teljes tavaszi serege.
Nem tiltott, tilos hegy ez többé; inkább
a lélek gyermekeié, kik teli tüdővel
köszöntik innen barangolásban boldog,
egyre emelkedettebb emberségünket, mely
még felfelébb emeli mindazt, ami
minden időben igaz!FÜREDI FELLÁNGOLÁS

Bármily testet gyógyító savanyúvized;
ennél is több, lelket gyógyítóbb
bátorságra bűvölő borod, mely Pannónia
gyöngyeként mosolyog reánk most, mikor
tüneményes tájad remetéjeként köszönti
egyik szent szerelmesedet a máshol
feltámadt újabb helikoni társaság,
Keszthely helyett immár Balatonfüreden!BULGÁRIA

Néked udvarolok most magas és
határtalan hosszú hegyek
földreszállt mennyországa;
bátor és büszke Bulgáriánk!
Szürke szavak áradatával sokan
szajkózták körül már a te sziklába-nőtt
erényeid; de én másként köszöntelek, szívemhez
méltóbb módon, az ércek hangján!
Legszebb a te mindennapod, valamennyi
hétköznapod; ahogy élsz, gátlás nélkül,
karakán kedved szerint. Bővérűséged,
forró indulataidat ajnározom inkább
asszonyaidban és hirtelen lobbanású
férfiadban egyaránt: mind-mind olyan
forrongásod ez, mint soha ki nem alvó
krátere a változatosságnak!
Makogni se tudtam férfiasan zengő
"barbár" nyelveden s mégis úgy vonultál be
rózsaként kinyílt szívembe, mint a hivatásától
átszellemült metropolita katedrálisába, ki
teljes ünnepélyességgel pontifikálni
készül hívei seregének. -
Zuhatagként zúdultál reám s én
boldogan fürödtem meg e vízesés
üdítő hullámaiban.
Elevenen él minden emlékem tájaidról,
népedről s minden jobb falatomban,
minden korty ízes italomban reád
gondolok most már visszavonhatatlanul,
- majdnem második hazám!D. CSAVDÁR

Dicsértessék a te szerelemre szomjas
szimatod. Az egészséges bulgár kamasz
megérezte; az elégett fiatalság
parazsa, lám, még mindig nem
aludt ki s a vénülő testben lakozó
lélek most áldást ad, enmaga boldog "bűneként"
a te ide-oda kapkodó, lángolóan kedves
kalandjaidra. - Ámen, ámen mindarra,
amit a faitalság örömeinek jegyében cselekedsz.
Helyettem is lobogj, gyarapítsd a jobb
sorsra születendők számát s ha elfáradtál,
mondj másoknak is hozzám hasonló biztatást!VASZIL IVANOV

Égő színű képekkel, lobogó
lelked rajzaival mutatkoztál
be nálunk. Égsz, égsz, mint a tűz;
így festesz és rajzolsz remekül!
Ki szült téged, hogy nem a szólamokat,
mint inkább az embert, a lelket
szólaltatod meg?! - Fiad művei által
légy boldog Bulgária s ne hagyd
cserben azt, aki rangot ad legemberibb
felemelkedésednek!TALÁN ROKONUNK

MINTHA MESE VOLNA...

Szigliget rajokba terelt libái! Mint
a stukák, úgy repültök le a langyos
Tapolca-patakra e zuzmarás időben.
S hogy fürödtök, bukdácsoltok-bukfenceztek benne!
Nincs irigylésreméltóbb állapot ennél!
Olyan öröm ez már, mely kövérre hizlal benneteket
szorgalmas gazdátokkal együtt, hogy ne legyen
hiba soha az éléskamrában, mely nélkül
nincsen vidám emberi gyomor e földön.MACSKÁNKRÓL

Ernyedtségünket elandalítja, még inkább elszenderíti
mákonyos dorombolásod.
Az álom szült e földre nyilván: a túlvilágon is
megcirógat majd minden jóbarátod.EGY KENDERMAGOS TYÚK DICSÉRETE

Kendermagos kedves tyúkunk, mi
után kutatsz, mit mívelsz?
Mit kapargatsz a piszkos porban, mi
lelhető ott? A figyelő szem máris
észreveszi, mit kotorásztál ki magadnak bő
begyed számára; a legfinomabb tavaszi
eledelt, a föld alatt alvó gombostű-apró
zsenge füvet, erre lelt, ezt találta meg
finom szimatod. Oly különleges, olyan
friss csemege ez néked, mint nékünk az
újhagyma, saláta, gyenge hónapos retek, mely
mind-mind lelkünket s gyomrunkat egyaránt
deríti. S lám így, ily módon adsz te
sárgájában még gazdagabb tojást nékünk;
húsodnak több ízt, puhaságot, hogy
hasunk örömévé változz s nagyokat
ihassunk túlvilági boldogságodra végül.EGY VERÉB HALÁLÁRA

Elpusztult egy veréb! - mily szürke
szavak ezek. De te láttad finom
fejecskéjét, szelíd szemeit s tudod,
mily szomorú a legkisebb halál is!
Nem tiporta el kocsikerék, se róka nem
rohant reá; még meleg volt aprócska
teste, mikor megtaláltatott általad.
S most emlékezz: valaha pörköltet,
sültet is ettél társai húsából s íme,
hogy egyiket halva találtad a sokmillió
közül: életed-sorsod példájaként döbbentél meg;
ilyen sors várhat-e reád is?! -
Téged gyászolunk legárvább, legszámkivetettebb,
madara a madarak tarka sokadalmának!
Nem csipogsz többé a többiekkel, de
egy csupaláng lélek körmeivel ásott
hantocskát emelt néked s pipacsot
tűzött, szíve emlékeként, a közepibe!LÉGY

Hivatlan ébresztő, jól alvók ellensége: öljön
meg már a csípős őszi dér,
ha már döglődő dühöd nem hagyhat percig se
békén; ha végképp nem kímél!TALÁN ROKONUNK?

Látod? ott megy egy négylábú, majdnem
költőnek született áldott "állat", környékünk
kedves kóbor kutyája! Még a sintérek se
bántják, ha látják! S a gyerekek?
valóságos játszótársai! Az utca "parlamenti"
rendje szerint beszélnek-hancúroznak véle,
nehogy valami előírás által megzavarodjon
s veszett kutyaként harapja meg még
azokat is, akiket szíve szerint szeret.EGY ÖREG KUTYÁRÓL

Vélem vénülsz meg immár te is, régi,
négylábú barátom. Mint a kisgyermekből
lesz kamasz, majdnem élete derekára ért
férfi; úgy növekedtél fel az utcánkban
mindnyájunk játékos kedvenceként. - Gyerekek
s öregek virgonc cimborája voltál és
maradsz is, kedves, korcs kutyánk. Okos
szemed vidám villogása hódította meg
szeretetünket irántad s te oly mélyhangú
ugatással köszönöd vissza ezt mindig,
hogy már-már családunkhoz tarozónak
tartunk valamennyien. -
Vénülj csak, vénülj csak kedvünkre sokáig;
mely állattal enyelegnénk tovább, ha
te is hiányozni fogsz kopottszőrű,
kedélyes, korcs kutyánk, közülünk?MUSZÁJ KIMONDANI

HASONLATRA HASONLAT

"A Jóska bácsi nem ember, hanem csak
gyerek" - mondotta rólad az ötéves kisgyerek.
- Így őrzik, lám, életed értelmét a
barangolások: mezők, az erdők s a vén hegyek.ENYELGÉS

Koca! kocám! miért dörgölődzöl?
rühes vagy talán?
Vágasd le magad s utazz hasam
vidám vonatán!NÉKED NEM ÁRT!

Pózőrök pózőre vagy? Nem baj. De
csillog benned a kedély, a szárnyaló szellem.
- Hát illik lázadozni egy tündöklő
tálentum ilyen gyarlósága ellen?!AMI SZOMORÚ

Hát mindig csak temetésre kapsz meghívót?
disznótorra, keresztelőre, lakodalomra soha?
Elég volt a halálból, éljen már az élet!
Dögöljön meg a sorsunkat rontó minden ostoba!BÍRÁLAT

Csak köd és babona
a te vélt vallásosságod,
melyben minden bűnöd
bocsánatát megtalálod!EGY BOSZORKÁNYFÉLÉHEZ

Kapzsiságod immár az idegeimet eszi meg: mondd,
mit akarsz belőlem megenni még?
Tűrtőztesd magad vén szatyor; hazug
imádságod úgysem hallgatja meg az ég!MEGJEGYZÉS

Nemcsak dolgozni, hanem
élni is szabad.
Ez a legszentebb s legfőbb
Tízparancsolat!SZÜLETÉSNAPOMRA

A kicsiny hajlék, hol születtem anyám kínja közben,
immár kedves korcsmai árnyékszékké változott.
Ó, sorsom áldott-jó humora! áldd meg, ki ott
könnyebbül meg, hogy nyerje el ő is a teljes malasztot!VÁLASZ

"A magyar Martialis maga!"
- mondotta az alapítványi kurátor.
Megtisztelő titulus ez, de én
a magam szavától vagyok még bátor!ÁPRILIS

Végre boldog békák brekkegnek
ütődött emberek helyett.
Üdvözlégy bolond április, mely hitet
hirdet és jóízűt nevet!OKOSSÁGRA INTŐ

Fejjel a falnak neki ne menj, úgy
vigyázz egyetlen életedre,
ahogy népéből jött pásztor vigyáz
a jól tejelő tehenekre!MUSZÁJ KIMONDANI!

Ezt a szellemi szegénységet! szörnyű!
Fertelmesen kikent-kifent mázolmány,
egy csiricsáré akt előtt gyönyörködött
valami kispolgári-lumpenproletárféle
a legbutább kamaszok égő szemével.
Az ördögbe is! mikor ér véget
ez a semmit-imádás?!BAGÓBŰZ ELLEN

Büdös bagószag ne bolondíts,
ne köhögtess, ha már erdő és
hegy illata elhagyott.
Inkább változzak néma lóvá,
ki illatosabb istállóban
eszi meg az abrakot.JELLEMZŐ

Oly hisztériás vagy, mint ama Bognárné,
ki férje holttestét darabolta föl.
A te hitedhez való hűség talán
ilyen erényekben tündököl?OKTATÓ

Vánnyadt vezércikkeknél, száraz
szajkózásnál már bölcsebbek a
bőségben bugyborékoló rittyentések.
Inkább furcsán furulyázó
futamokkal filozófálj; így maradnak
fiatalok a jókedvű vének!VIGYÁZZ!

Ne gyötörd fertelmes-feleslegesen
mindenre éhes, szomjas testedet.
Csak azt áhítozd, minek mértéked
s egészséged szabad utat engedett.INTÉSKÉNT

Kerüld ki az őrülteket, a gyilkoló
ámokfutókat, ne légy soha hülye hős.
Bármily formában alakul is a világ,
minden emberi vad örökké ismerős.VALLOMÁSFÉLE

Egyetlen "betegséged" van öreg szamár:
jó étvágyad van ma is.
Mily drága mulatság ez, ha
nem lehetsz eléggé hamis!CSODÁLATOS

Ötéves vagy még s máris bölcs, minden
huncut hangra érzékeny lemez, ki lenézi
a nagyképű felnőttek butaságát. Vigyázz
magadra egyre színesebb szikrázás, - ne
égj el szomorú csodagyerekként.EGY TANAKODÓHOZ

A baj? a baj? mindig a betegségnél
kezdődik! Gyógyulni, gyógyulni kell!
Hadat üzenni minden testet-lelket
mállasztó nyavalyának; így kell a vidámabb
világossággal barátságot kötni, hogy meg ne
kukuljunk végül a fertelmes semmi győzelmeként.EGYNÉMELY FIATALFÉLÉKHEZ

Egyikőtök se hajlandó áldozatok árán
valakivé válni, csupán a pénz,
a könnyű sors, ami kedvetek szerint való.
Ebből elég volt eddig. Eszesedjetek már inkább,
hogy ne zülljetek szélhámos, fertelmes öregekké!NOHÁT!

Irgalmas Isten, ne neheztelj ránk, csókold
meg piros, pityókás pofánkat.
Minket csak a merev mormoták vetnek
meg; s azok, akik zabot zabálnak!ÉSZREVÉTEL

Bolondul buta liba vagy, formára
s arcra tetszetős, fiatal nő,
Isten ments, hogy ily élettársam legyen,
inkább nyeljen el a temető!KÖSZÖNET

Boldogságra bolondító bort adtál nékünk;
jókedvünk legyen a hálánk. -
A szószátyár szólamok helyett a lélek
lángja imígyen szállt ránk!MEREV NYELVÉSZKEDŐKRŐL

                          I.

Ne hallgassunk még a tudós nyelvészekre se,
de azért a magunk módján tiszteljük őket.
Zűrzavar lenne másként s nem tudnánk
tisztelni a többet: csupán a jól verselőket!


                          II.

Nem a nyelvészek útmutatása által
születtek a költők, hanem az isteni,
vagy "ördögi" szikra szerint.
Éljen a hazát megtartó nyelv minden
szerelmese! de ne legyen ebből
is bárgyúság megint!ŐSZINTESÉG

Kend is egy merev, megszállott pártpap,
ki legtöbbet árt - a pártnak!EGY VIDÉKEN ÉLŐ TUDÓSHOZ

                                         (B. F.)

A Szellem szent remetéjeként élsz itt
magános-boldogan,
nem törődvén a gyarló idővel;
hogy az mit fogan!DERŰS "KRITIKA"

Kuka vagy te bor nélkül,
élvezhetetlen alak. -
Ne neheztelj, hogy szívem
szerint "megbántottalak".EGY TÍMÁRMESTERFÉLE KIENGESZTELÉSÉRE

Fintorogtunk, köhintettünk a vonaton
a bakancsod felől áradó szag miatt...
Mit magunknak kegyesen megbocsátunk;
azért ne restelld te sem magadat!LIBATÁNC

Hát ügyeskedj csak újmódi kegyelmes asszony,
hogy a szerencse érted jól virrasszon!A ZSÖRTÖLŐDŐRE

Csupán azért veszekedsz, mert
unatkozol? mert nincs egyéb dolgod?
Ez a te nagy penitenciád? Eme
"kálvária" keresztjét hordod?TÜNŐDÉS

Hosszú hónapokig még
vízimalmot is hajthatnál
ama tömény-sok borral,
amit eddig már megittál!ÉRZELMES VALLOMÁS

ÉRZELMES VALLOMÁS

Földi és mennybéli menyasszonyom
vagy, borocskám; elsorvadnék,
elszáradnék nélküled.
Unaloműző, szellemes társalgó,
kivel beszélgetni öröm,
sőt: szerelmi révület!GYÖTRŐDÉS

Meleg disznótöpörtyű nyálcsorgató
illata párolgott ki az utcára Rólenczék
ízre és fizimiskára egyaránt mutatós
hentesboltjából akkor; - bácskai módra
készült, pirosra sült, pecsenyeízű
ételékesség, s most, lám-lám, hiába
minden búcsújárás, nem tudsz ily ízes
finomságot enni, még ha belépukkadsz is!
Ki gáncsolja, miféle ördögi szándék
ennek örömét, hogy élvezhesd gyomrod
boldogságaként? E mái, oly ritka
vendégként kérkedő töpörtyű is mind,
mind avas, majdnem hullaszínű már,
mely étvágytalanná, gyomorbeteggé bitangol.
Mondjátok: mire való ez? miért kell folyton-folyvást
átkozódni ily hitványságok
miatt?! - Ó, jóság szelleme; Étvágy!
emelkedj isteni rangra már és
világosítsd fel, javítsd meg már
a tintavérű eszelősöket!BORRAL ENYELGÉS

Életem legigazabb gyönyöre
s mégis legnagyobb gondja vagy.
Ha nem teremnél te sem: megölne
a hideg, a durva fagy!ZSÍROSKENYÉR

Gyerekkorom emlékeként élvezlek ma is piros
paprikával telehintett zsíroskenyér!
Komisz kölyök voltam egykor s így inkább
lopott kincsként majszoltalak s most
megint becsüllek: öreg kamaszként nagyokat
harapván belőled. Még mindig finom falat
vagy emlékezetemben, jobb, mint a gumiízű
száraz szalámik. Zsíroskenyér, áldott-jó
zsíroskenyér! megbűvölt gyereked vagyok máig is,
mely jó talajra talált tiszteletedben.REMÉNYKEDÉSFÉLE

Ejh, hajh Öregisten jól cukroztad meg
ezidén a szőlőtőkék csecseit!
Csak a kereskedelem ronda ringyóvolta
ne rontsa el nemes nedveid!BIRKAPÖRKÖLT

Kunságiak büszke eledele, vastagsűrű
vörösborral ízesített csodálatosság, -
csak csettintve illik ízlelni-enni téged!
Úgy böffenünk élvezésed által, mintha
túlvilági kedves bégetést hallanánk!
- Szomjúságot csillapító, emésztést segítő
italért mennydörögsz-könyörögsz; oly finom
vagy, olyan mennyei-földi áldás, mellyel
csak a kiválasztott gyomrok pogány istene
ajándékozhat meg bennünket.HÁLAKÉNT

Latin lakoma volt bőséges, vígságos vacsorátok,
méltó mindenképp hozzátok.
Ha már e földön nem boldogultok;
a mennybéli konyha és borpince
legyen - a hazátok!KORHOLÁS

Laci, Lacikám! csúnyán
cserbenhagytál! Láttam, mily
mohó kéjjel pucolgattad az
öt-hatféle gombát: a tinorut,
a rókát, a szegfűt, csiperkét és
császárgalócát, hogy vidámságra
ingerlő vegyespörköltet készíttess
végül valamennyiből!
Ígérted: hagysz belőle borkorcsolyára
valót s mire visszajöttem érte;
hűlt helye se volt a szeretet
földi valóságának! Embereld
meg magad ezután s ne hagyj
cserben megint, ha szereted
a hasadat s tiszteled étvágyamat.JÁNOSRETEK

Kedvencem, kedvesem; ízletes retek!
Jókedvemben már előre nevetek,
hogy hangoskodnak majd tőled a szelek!LÁTOMÁS

Bikahajszoló bolond álmomban
fokhagymaillattól terjengő
lacipecsenyés sátrakat láttam két
méter hosszú tepsikkel; karaj, kolbász,
véres és májas hurka sült bennük,
szinte rotyogott valamennyi finom falat a
bőséges zsírban! Annyira folyt-csurgott
a nyálam, míg végül a kegyetlen ébredés
nyakonütött - és nedves vánkosom
láthattam csupán!SOMLÓRÓL SZÓLVÁN

Örömünknek te vagy legmagasabb foka;
benned fogant szerelmünk bűvöletes bora,
mely megoldja az igaz elmék
tüzes nyelvét!TÚLZÁSRA BUZDÍTÓ

Őrült vagy? miről mersz képzelődni? Friss
libatepertőről talán? Ez majdnem
szemérmetlenség már! Lopj libát ott
ahol tudsz; eriggy haza véle és süsd
meg titokban, - csak vigyázz, ne
bunkózzanak érte agyon olyanok, kik
helyetted eszik meg majd a libatepertőt!KÜLÖNÖS

Sonka, karaj, tarja: mind-mind tejízűvé
változott. Mikor lesz a tej íze ezután
az egykor volt sonkához, karajhoz,
tarjához hasonló ízű végre?!EGY VENDÉGLÁTÁSRA

Csülökpörkölt! csülökpörkölt! -
Valóság ez, áldott barátom?!
Te traktálsz vele? mikor mindenki fukar?!
Hej, csülökpörkölt! Te mosolyogsz szemembe,
valóban te csiklandozod az orrom?
Ó, szám, szájam boldogsága;
egyél, zabálj! itt a földöntúli
alkalom reá! S még csípős murci
is van hozzá, étvágyingerlő biztatásnak?
Ez több, mint gyönyörűség! több mint
élvezet! Inkább ünnepélyes,
hálaadó istentisztelet!AMI GYÓGYULÁST AD

Szeszes, szőlőillatú seprűpálinka;
gyógyítsd meg beteg gyomrom.
Ébreszd fel étvágyam: minden más
gyógyszerrel csak a kedvem rontom!ÁTKOZÓDÁS

Sehol egy jó falat! Még imitt-amott sem.
Mindenki dünnyög-morog emiatt már. És mégis,
senki, senki se üt az asztalra, senki
sem káromkodik jogos haragjában!
Ej, haj, mifene! Gyomorbeteg az egész
ország talán? Még mindig nem volt elég
az ízetlen, fertelmes ételekből?!
A dögvész egyen meg titeket szívtelennél
szívtelenebb szakácsok, hanyag hentesek, kik
életünket, munkánkat keserítitek meg!
Ki rontott, ki züllesztett el titeket?
Kórházba veletek, operáljátok ki
a beleteket, a torkotokat a tömény-sok
bűnért, mit a haza éléskamrája ellen elkövettetek!SZENTGYÖRGYHEGY

Az ízek tüzes szentlelkének
háborgó hegye vagy.
Éljen nyári hevületed,
- téged nem győz le a fagy!TISZTELETLENSÉG NÉLKÜL

Reád profán "püspöki" áldásom adom;
borivók búcsújáróhelye: Badacsony!TÉLI FÜLŐKEGOMBA

A hófoltoktól csillogó fatönk
tövében pillantottam meg narancs-sárga
csokrodat s mint a színes lepkét
kergető diák; úgy szaladtam letépni téged.
December közepén álombéli látvánnyá
varázsolódtál, amint eszembe jutott:
e hónap csodája vagy te, mely télen
terem csak s a hó alól is kidugja fejét az
emberi szem ámulatára. S ha jön
a fagy? akkor se halsz meg, bár nem
nőssz tovább; míg meg nem enyhül az idő, hogy
aztán megint nőjj örömünkre; hogy a legfinomabb
gombasalátaként kerülj végül az asztalunkra.ÉGNI! ELÉGNI!
[1964]

ÁRVASÁG

Megárvult hajlék szomorú
"birtokosa" lettél; immár ne
törődj tulsokat azzal, mit
meghagyott néked a sors.
Takaríts, szellőztess, hogy ne
egyen meg a kosz, a piszok, a
magadramaradottság s végül
a magad ura-embere légy, míg
nem halsz meg ugyanúgy, mint
mindenki, aki koporsóba kerűl.UTÓIRAT A SZOBAASSZONY HALÁLÁHOZ

A hiéna rokonság

Sátáni volt az a ravasz részvét,
ahogy fogtad a haldokló kezét,
hogy végül ünnepeld - temetőbe menetelét!


Tanúlság

Spóroltál a röhögő rokonoknak,
kik lihegve lesték, várták halálodat.
Ettél-ittál volna meg mindent,
úgy ma is élnél; kinevetvén a gonoszokat.


Egyedül

Ráborult a halott asszony
árnyéka szobámra;
így lettem élő-halottként
öregedő árva.


Visszatért vigasz

Ó, óra! óra! kedvesen ketyegő vekker!
Végre él valami, valakiféle vélem s
nem fenyeget a halálhörgés hangja már!
Gyógyítsd, gyógyítsd agyonhajszolt idegeimet
hideg anyagból készült készülék! Emberebb
vagy ama élőlényféléknél, akik
majdnem megöltek!


Egy evilági mentőangyalra (S. L.)

Bajban bizonyítani barátságot, míly
vígasztaló nagysága ez a lélek
lendületének! Évtizedeken át élt,
égve élt az elmúlhatatlan ragaszkodás már,
de most még érettebbé, gyümölcsadóbbá vált az
együttérzés, a szeretet e szép szenvedélye.
A halált hessegetted el, egyetlen Lajosom!
Köszönöm a hajlékomba beáradó napot,
mely elűzte végül a fekete felhőket felőlem!


Temetés és szüret után

Murci! murcika! kedvünk forrásaként
forrongó nemes nedű! repítsd csak
kamaszkodó képzeletünket minél
színesebb szárnyakon egyre felfelébb,
hogy megszabaduljunk a valóság ránk
nehezedő gonosz gondjaitól s aztán
úgy szenderegjünk el örömöd mákonya által,
mintha végeérhetetlen lakodalomban
vigadnánk még a túlvilágon is!

+ + +

A SOK-SOK BOLOND SZÁGULDÓRA

Csak egy közönséges költő kér
kegyelmet, irgalmat, mikor
mutatóujjával feltűnően
integet felétek egyre megvadúltabb
rémurai az útnak, uccának.
A gyalogjáró pusztuljon el? legyen
szabadon üldözhető vad, míg ti, túlsokan
a fületekbe duruzsoló szeretőtök szavára
figyeltek inkább az út helyett, - újféle úrvezetők?!
Elég volt már a felelőtlenségből,
legyetek emberek, még a volán mellett is!
Szép az okos iram, szép a szép vetélkedés,
de a halált ne hajrázzátok reánk azért,
mert csak a két lábunk a mi kocsikerekünk!EGY GARASOSKODÓRA

Sokat spóroltál a sok semmiért.
Irígyelted magadtól az életet.
Most már a semmi vár rád,
mely a névtelenségben végképp eltemet!A MINDIG MOSOLYGÓ MANICZA SÁMUELRŐL

"Kiben, miben higgyen még?!
Mit nyafog, nyavalyog?!" -
mondotta Manicza a szíjgyártó-nyerges
mester néha. "Én negyven évig fogok
még élni, tovább, mint maga! Orvosnál,
kórházban sosem voltam, gyógyszert
sosem szedtem s mégis egészségesebb
vagyok magánál, - érti ezt?!"
Pirospozsgás arcú, hetvenhétéves
kamaszözvegy volt ő, s ki hitte volna?
még ő is meghalt ezután. Úgy véljük,
az élet változatos tréfáival kacérkodva még?
Becsaptad barátaidat hirtelen
halálod által "Samu bácsi", de arcod
mosolygós ragyogása, nagy nevetéseid
hatalmas hahotája, a síron túl is
kineveti valószinütlen halálodat!EGY TÜRELMES APÁRÓL

Okos apa vagy: dorgálsz és tűrsz, méltó
mértékkel mindent; mindenkor az indokolt
időben és rend szerint. Csak így lehet
országot-nemzetet alapítani, a többi
szószátyárság, szirupos szóbeszéd már!KUTYANYELVEN

Bárki bármiként ugat:
mindíg lesznek kegyurak!IGAZ?

Az ember nem lehet ember,
hanem csak kuka gép?! -
Így képzelte el Isten
az ő remekét?HEJ, HAJRÁ!

Futballfejjel gondolkozók falkája;
Ó, mint utál titeket a tiszta értelem!
Csak gól! csak goól?! s agyatok bélsárja: csak
ennyi marad meg belőletek - a mérlegen!SZOKD MEG!

Próbálom, próbálom, mint egy konok remete,
megszokni ezt a nyamvadt-nagy nyomorúságot.
Nyilván úgy akarják a földi istenek, hogy
kénytelen-kelletlen hagyjam itt ez árnyékvilágot!VALÓSÁG

Nézem, szemlélgetem csillogó arcotok mai
kamaszok s máris fanyar mosollyal
kell tudnom a törvényszerü tényt: én
már elmenőben vagyok!KÉT KÜLÖNFÉLE ŐRÜLETRE

Mindketten olajat öntöttetek akkor
a hirtelen elterjedt tűzre.
Csak egyre emlékezhetünk ebből:
az égig érő hullabűzre!EGY FURCSA VALAKIRE

A bőbeszédü, bárhős Zichy Tivadar gróf
elpatkolt immár s feltámadt benned,
lám, lám, a jampecbe ojtott lumpenproletárban!ŐSZ

Magadat nézegeted az egyre
szinesebben kavargó tájban.
- Ragyáid ellenére is; eme
elmúlásban csupa báj van!JAZZ

Majommuzsika, zajgó
zenei zagyvaság!
Csak a süketek falkája
dicsérje "dallamát"?KÉKESTETŐN

Hát gyógyuljanak meg a gyomor s minden
másféle betegek.
De inkább fenyőfák illatozzanak
a karbolszag helyett!EGY GŐGÖS FUTBALLISTÁHOZ

Csak a lábadnak volt rangja, hitele,
az agyadnak nem.
Most már élj a munkádból;
ebben van a nagy ámen.A "NAGY" MECCS ELÉ

A bárgyu birkák örömét
hangszórózzák: puff neki!
Csordák csordáinak öröme ez,
mely a hülyék agyát eteti!VÁLASZ

Ólálkodók falkája
szimatolgat utánad.
Durrants rájuk alulról
s rázd meg jól a lábad.RÖGZÍTÉS 1952-BŐL

Minden fül hallgat,
minden szem figyel.
Emberi ész mindezt
hogy birod el?!FIGYELJÉTEK!

A szüret utáni cefredombon mily áldott
béke uralkodik! Magot szemez a majorság;
gőgös kakas és tojó tyukok serege.
Tűrik a verebeket s egyik se koplal,
egyik se unatkozik. Van-é ember, kinek
több türelmet bizonyit - szerepe?!BONYODALOM

Nem birod már a dróton-ráncigálást?
hát akaszd fel magad!
vagy ülj olyan ósdi reterátra,
mely alattad leszakad!60 ÉV

"Hatvan felé - hazafelé."
Ki tesz csodát veled?
Egyedül emberséget adó
lelkiismereted!LÁTLELET

Tizedrangú zsarnok és bárgyú
bohóc vagy egyszemélyben,
ki eleve rothadt volt
a szenvedő anyaméhben!KÖNYÖRGÉS

Emberek, ne legyetek
vakok, életellenesek!KÉTSZER KETTŐ: - NÉGY!

Aki igényes - igényes, aki
igénytelen - igénytelen.
Csak szerelemből születik
a szerelem!TANÚLSÁG

Elhatároztad; alázatos
leszel, végül leokádtak.
Most már ne légy kuka, -
ne fogd be a szádat!SZÁMADÁSFÉLE

Elmult a sötét téli éj, hogy
rám köszöntsön végül a tavaszi hajnal,
s lám, a múltban szükséget szenvedő
most is teli van csupa bajjal.

Üldöz a balszerencse, akár a múltban,
mindíg mostohagyermeket.
A tisztes szegénység zord igája,
ím, mégsem szegi kedvemet.

A tisztességnek mindíg ez lészen az
ára, bármint változzék a világ;
a Mű holtig tiszta embert kíván,
viseld hát most is boldogan az igát!

A te sorsod ma is változatlan; ne
zúgolódj megint keserűn, hiába.
Kit a szerencse végképp' elhagyott, annak
nem a mennyben, csak földön jár a lába!LIBAKÖRMENET

Mint Szilveszterkor a
részegek papirtrombitái;
olyan kórusban gágogtok
hazafelé menet. Utána vagytok
már a nagy tisztálkodásnak,
a bőséges fürdőzésnek, a legelőn
való mohó csipegetéseknek,
hogy még terebélyesebbé hízzatok
mire megjő az idő, hogy kukoricával
is úgy tömjenek még tovább
benneteket, míg gyomrunk
alagútain be nem vonultok
végül a megsemmisülés
boldog birodalmába!TÉNY

Se innen, se onnan nem
jön már semmi;
ebből lehet a sok semmit
megenni?!ELÉG VOLT!

Csak nyomorom által tudtok megalázni,
emberségemben soha.
Hogy hazugságot hazugságra halmozzak?
Inkább vigyen el a Szent Mihály lova!ENYELGÉS

Hej, dudacsöcsű debellám!
döglésig dögönyözlek majd, meglásd. -
Most hadakozz vélem fenemód,
hadd merítsük ki végre egymást!MEGSZÁLLOTTAKNAK SZÓLÓ

Az Értelem, a Szellem méltóságához
méltón; fegyelmezetten fogalmazzatok.
Hogy ne lógjon ki a lóláb; hogy ne
legyen hazugság minden szavatok!ORVOSSÁG HELYETT

Gyűlöld a gyógyszert; csak akkor szedd,
amikor komolyan kell.
Inkább barátkozz a borral, vagy
a szeszélyes szerelemmel!FOGALMAZÁSFÉLE

Hozzunk hát határozatot: nem
leszünk szürkék, se hülyék
még akkor sem, ha aranyat,
mannát pottyant ránk az ég!DERŰ

Szólnak a szelek, a szeleburdik,
egyre huncutabb hangon.
Száraz szólamok fölött ez az én
igaz, vidám rangom.SZERÉNYSÉG

Mint a többi vén kamasz: száraz
kutyakoszton élek s mégis vastag dudává dagadok.
Drága mulatság a telhetetlen étvágy; de azért
jóizűn eszek meg minden abrakot.PRÓBÁLD MEG!

Fedezd fel a te arcodat, a
magad forrongó formáját;
csak így leszel valaki.
Aki nem érzi ezt; azt
a reménytelen sötétség
fogja megvakítani!ILYEN IS VAN

"Olyan sötét ő, hogy nem lehet kivilágítani!"
- mondják rólad, akik ismernek.
Így lettél kultúránk sintérje. A szégyen
tábláján így raboltál "rangot" a nevednek!GONDOLKOZZATOK!

Ezerkilencszáztizennégy óta nincsen
béke, csak hébe-hóba fegyverszünet.
Mikor nyerik vissza végre nemzetek s egynémely
emberek bitangba veszett eszüket?!VÁD

Koldusként haltál meg
művekben gazdag Müvész,
tiszta szándékú barátunk!
Vezekeljen a kései lelkiismeret az
otromba bűnért, hogy ez a mai, nagy
lendülettel induló életben megtörténhetett.ÉRZELMEK HANGJÁN

Minden madarak koncertje
parancsra énekel? -
Ha valóban költő a költő;
őt is nevelni kell?!REJTÉLY

Itt benzin bűzlött, amott
már bodza illatozott.
Mindkettő megbolondult és
esőért imádkozott.
De Isten bölcsebb volt és
minderre semmit se adott!ELRÉVEDŐ SOROK

                     Füsi József haláláról

Szédülsz a szomorúságtól: elvesztetted
szíved szerinti barátodat; azt, ki a
latin lélek magyarba ojtott lobogása volt,
hű hazája népéhez és a megtámadhatatlan
igazi műveltséghez, mely mindenkor, minden
időben emberségre kötelez.

                   *

Kicsinykét gőgösek voltak, akik
elmaradtak? Adassék bocsánat,
ha nem így igaz ez. Nyilván komoly
betegek ők; szívük, idegük nékik
is tönkrement talán. Ne legyen ez
vád, csupán szelíd szemrehányás.EGY BORPINCE FELIRATAKÉNT

                           Németh Kálmánéknak

Teremjen testünk-lelkünk
örömére valót a te szerény
szöllőbirtokocskád, hogy állandó
virágzásban élhessünk itallal
telt hordóid áldása által. Csak
így nevethetjük ki végül a fenyegető
gonosz halált!ILYEN IS VAN

Eibentripfl Szigfrid, a gőgös agyalágyult,
kikelvén magából, fölháborodott,
hogy az egykor lyukas nadrágu firkonc
enni mert, sőt némi nemes nedűt is ivott!

Hát ily jól megy "a mihaszna naplopónak?!"
magában bizton így duzzogott.
Ülj a szájára Isten, vagy ördög, -
alázd meg az ily hazug alakot!HAGYJÁTOK ABBA!

Kitűnőnél kitűnőbb költők, főként
fiatalok, szidják-pocskondiázzák
egymást minden becsületesebb haszon
nélkűl. Mikor lesz vége ennek a furcsa
fertőzetnek?! Örülni kell egy-két szép
szakasznak, szívből szakadt szónak is,
a maradandóság illatát érezzük benne!
Ennél többet akarni majdnem hiú,
ostoba erőlködés már!TORZKÉP

Hogy te légy legfőbb "disze" a bálnak:
hajrá, csámpás lábam! táncra várnak!
- Lesz min nevetni asszonynak, lánynak!BARANGOLÓKHOZ

Ha dühödten zuhog az égi csapadék;
még akkor is megyünk! Már várnak a hegyek.
Boldog barangolók, hajrá a szabadba!
Olyan legyen kedvünk, mint egy virgonc gyerek.PONTOS PONT

Aki meghalt - meghalt. Sajnos,
én is meghalok.
Az élet él tovább. Éljenek
a fiatalok!LESZÁMOLÁS

Rettegsz a reggeltől,
csupa rosszra ébredsz.
Naiv bizakodó, mondd:
élet-e még ez?!NÉZD!

Légy lélek és lásd ezt a
kedves kisgyereket,
ki bennünket okkal-joggal
kinevetett!NESZE SEMMI...

Húzzák a hülyék nótáját,
úgy kell nekik!
Aki imádja a bélsárt, az
abból eszik!ELÉG VOLT!

Nem tudsz aludni; égő szemmel
nézed a plafont mindenféle
altatók ellenére.
Halál, und meg szenvedésem,
tuszkolj be a meghalók
közelibb körmenetébe!UGRATÁSOMRA

Rondán ragyás már a pofám.
Nem tetszik? Sercints rá szebb komám!BÚCSÚSOK

Mint egy nagy sereg, felhajtott állat;
ment Besnyő felé a búcsújárat.
Büdösek voltak. Szállott ima, ének.
Malaszttal teltek meg ifjak és vének.

Elöl előimádkozó s középen ment a pap
hófehér karingben, mely fehérebb volt, mint a hab,
s a nyár oly meghatott volt, hogy port és büdösséget
árasztott rájuk kegyelmük elnyerése végett.


                Utószóként

Mondd; ismered-é az égi hazát?
Érezted-é már búcsúsok szagát?
S énekeltél-e velük buzgón az éjtszakában?
- A tetűk csillagok a búcsúsok bő hajában?BALATONFÜREDI VÁLTOZATOK

Szerencse

Most kitisztított kalapomra, sérült
kezemre pottyant egy-egy verébpötty.
Lám, míly szerencsét hozott ez a jó
doktorokkal megáldott Füreden!
Egészség s jószerencse éltesse a
betegeket s emberségükkel munkálkodó
orvosainkat is egyaránt; "legbabonásabb"
jókívánatom szerint, ámen.Sajnos

Öreg ember majdnem mind büdös,
főként a lábuk...
Míg a kegyetlen halál
- nem durrant rájuk!Örömünknek oka

Hál' Isten nem kaszárnya ez,
inkább szívet-ideget gyógyító gyógyulda,
egészségre szárnyat adó öröm, sőt:
tiszteletet parancsoló ékes épitmény!Feneségről

Szórakozott vagy? Sajnos,
inkább idegbeteg.
Aki bűnös ezért; a rossz
fene ott egye meg!Nevetésként

Elszaladt a pocakom, nyilván
így lett jobb; ettől még
meg nem halok.
Hát hízzanak helyettem
a jobb sorsra méltó
sovány fiatalok!Hatvan év szégyene

Szokatlan érzés, hogy hatvan éves
vagyok s még furcsább, hogy
bácsinak neveznek.
Mit tehetsz mindez ellen most
már? Hát "bácsi" lettem én is s ezen
nagyokat nevetek!Két lóhoz

Most nem loholtok kirakodás
közben, testetek téli gőze is
enyhül, hogy végül tovább
bírjátok a hajrát elpusztulásotok
utolsó pillanatáig!Morzsaosztogatáskor

Ne repüljetek el előlem, verebecskéim,
hisz' én is veréb vagyok, kit
bárki bármikor lecsúzlizhat;
de inkább ilyen legyek, mint
a más madár fészkébe piszkító, díszes
tollú büdös banka!Az adjunktusra

Nem doktori szakmahivatalnok, sokkal
több vagy te annál! Hivatásod boldog
szerzetese, ki inkább szereti mások életét,
mint saját boldogulását!Savanyúvíz

Mintha Füred oldottabb bora
folydogálna titkos földi
ereken által, - olyan az ízed.
Savanyú víz vagy bár, de majdnem
gyenge borízű ital: ideg és gyomorgyógyító!
Ó, jókedvet adó forrás! ne száradj ki soha
és légy időtlen időkig szomjúságot
csillapító vigaszunk!Gyarlóság

Kedvelt fámat vizeltem le; tán
így él majd tovább.
A hideg hófuvásban, inkább ő éljen,
mint oly sok kártékony galád!Egy kedves kutyáról

Szultánnak becéznek a füredi
gyerekek, holott nem vagy török te sem.
Én magyaribb rangra emellek:
Balatonfüred polgármestere leszel ezentúl,
bár ez a titulus kissé avúlt már. -
Mindenkihez odasompolyogsz, minden
emberhez nyájas, barátságos vagy,
te emberfeletti, négylábú,
csodálatos szinész!

Szívkórház, 1962.

+ + +

KIÁLTÁS ÉLETÜNKÉRT

                         1.

Ne bolygassátok az eget össze-vissza,
haggyatok élni minket is, élni akaró
népeket. A bűnös bünhődjön földi
módon, de az ártatlanok, az élniakarók,
éljenek, éljenek, még!

                         2.

Miért kell büntetni a bűnteleneket?
mondjátok, miért?
az értelmét vesztett
kibogozhatatlan semmiért?!EGY GYATRA BÁLVÁNYRA

Egykor leleplezik majd, hogy a
sok hazug szólam az "értelem"
nyelvén miket hazudott.
- A Szellem minden időszakában
le kell leplezni az ily
legalja alakot!ÍGY IS, ÚGY IS?

Minden bizonytalan,
még a hitvány halál is:
életünk ki nem ürülő
álladó kanális!EGY KÜLÖNÖS LÁTVÁNYRA

Két fiatal süketnémát láttál
s nem tudtál hová lenni a
meglepődéstől: mily boldognak
látszottak s talán azok is!
Hát irígyeld őket! Nem olyan
tehetetlenek s megalázottak ők,
mint te voltál a rossz multban
s majdnem a jelenben is!MÁR ÍGY VAN

Egykor testi tűztől égő kamasz-kráter voltál;
most már kiégtél, - így majdnem megtisztúltál.ÍGY LESZ?

Be vagy szorítva a kutyaszorítóba:
eddig és ne tovább! -
Akad majd boldog "hivatott", ki
máglyát gyújt alád?!EX CATEDRA

A szűkszavúság magas
művészete vagy, vers!
Csak akkor élsz, ha élsz,
ha mélyből merni mersz!A "FEHÉR FÉNYEK" FESTŐJÉRE

Színek tobzódó tánca ez a játék, formán
felüli csapongása az élénk, majdnem
túlélénk képzeletnek. Csak így folytasd
tovább emelkedésed te soha nem
irányítható valaki, forrongó forradalmár!BALESETI SZOMORÚSÁGOM SZAKASZAIBÓL

Aludni

                   1.

Aludni, sokat aludni volna jó...
Hát hol késik az a hajó,
melyen meghalni volna jó?!


                   2.

Gyáva, gyalázatosan gyáva vagyok
s ezért jár belém hálni a lélek. -
Csodálkozom, hogy még mindíg élek!Egy gyógytanárnőre

Szoknyás szentlélek az én
gyógytündérem; legyen bármíly
furcsa titulus ez.
Én "furcsa" bolond vagyok,
de ő az idegeimet is
gyógyító szellemi szesz.Szalad az idő

Bárhogy védekezek, bármint ellenkezek:
- engem már minden nap temet!Nosztalgia

Hiányoztok hegyek! Árva vagyok
nélkületek! Mikor markolhatlak meg
harmadik lábam, hűséges meggyfabotom,
mely nem mankó, inkább életkedvemet
visszasugárzó, szárnyat adó, végtelen
öröm!Vigyázz!

Gyarló vagy, mint minden ember:
törődj többet - az életeddel!
Ne hajszold a halált hiába,
ugyis eljön érted, bár nincs keze, se lába!Fanyar mosolyként

Nevetek a nyavalyámon; -
mit tehetek egyebet?!
Csak azért se hurkolok a
nyakamra kötelet!

+ + +

EZ IS VALÓSÁG

A gyomrod egyben lelked is,
míg étvágyad van,
míg a gonoszság csizmája
rá nem rohan.BAJ

Hát hazajöttél... te szörnyeteg!
Aki ezt akarta: a rosseb egye meg!KEGYETLEN KÉRDÉS

Össze-vissza kaszabolt idegzettel,
költői tisztességgel, mit viselsz el?!IGAZ?

Evő-ivó ember ő? s ennek
ellenére mégis gyógyszert szed?
Olyan ő is, mint a gyomrát elrontott,
füvet evő eb?ÍGY VAN JÓL?

Talán már semmi ellen sincs kifogásom,
csupán az ellen, hogy "öregszem".
Minden úgy van jól, ahogy van? itt
a földön is s végül - a "mennyekben"?!ÚGY KELL NEKI!

A tévelygők tévelygője, aki elbizakodott;
hadd lássa, gőgös bizakodása míly gyatra
gyümölcsöt hozott! -
s még azt se mondhatjuk rá,
hogy elkárhozott!VÁLASZKÉNT VALAKINEK

Még akkor se különülj el, ha
durván megbántanak! Éljen az
ember emberek között; szeresse-keresse
bennük azt, ami jó, bírálja azt, ami
rossz, de azt is a győzelemig
szárnyaló szeretettel!M. J.

Boldog lettem, hogy
azért voltam beteg,
mert megismerhettelek!CSÚFSÁGODRÓL

A többi gyötrő nyavalyán túl: visszér, sérv,
reuma, görbe láb mutatja tükröd.
Ronda vagy, öregnél is öregebb. Megöregedtél,
megcsúnyultál; - nem sok ez? Szégyeld már
magad, hát illő ez tehozzád?!KÉT MEGHALT BARÁTOMRÓL

                        D. Sz.

Eredeti Szilárdunk, a humor "profán"
pódiumán, ki több voltál, mint humorista; lám,
csak azért is emberi méltóságod szellemét idézem.
Több, sokkal több voltál azoknál, kik
jó jövedelemért, sok-sok megrendelésre,
tették meg szolgálatukat. Mit tudnak Rólad
azok, akik csak ítélkeznek s majdnem
semmit se tudnak a te nagyobb valóságodról!
T sziklából születtél s e sziklát dinamit
érte s mi bajban is barátaid, eddig még
megmenekűltek, füstölgő ábrázattal
tápászkodtunk ki e kegyetlenül szétrobbant
sziklatömb alól.


                        B. G.

A lázas-lázongó látomások egyre
merészebb képköltője voltál s tán ezért
égett el életed idő előtt. A tested
porlad el csupán, de a művek által
felszentelt kéz bátor bizonyságai tovább
élnek; hirdetvén lelkednek lángolóbb,
valóban forradalmi hevületét!EGY EMBERRŐL

Te vagy ideggyógyítóm még most is,
holott jómódú polgári sorból
szegénysorba jutottál most s mégsem
méltatlankodol. Sőt, örülsz, hogy a hazugok,
az ingyenélők nem dőzsölnek már tovább.
Még a jómód mellett is hű maradtál az
emberiesség erényeihez, melyet semmiféle
sátáni hatalom nem alázhat meg mindaddig,
míg meg nem semmisül a föld!MÉLYBE MERŰLVÉN

Csupa szív vagy, csupa lélek,
hát érdemes élni még néked?VESPERA ESZTERGOMBAN

                                    Bárdos Lajosnak

Ülvén széles bazilikádban: messzi
múltad zenéjét hallgatom sugaras Esztergom.
Vespera veszi kezdetét! Fehér karinges
kispapok hosszú sora vonul be s máris
fölzendül a testet-lelket elandalító
gregórián-kórus angyali zenéje. Ősz hajú
kanonokok breviáriumot olvasván, úgy
zümmögnek hozzá lila reverendában, mint
a szorgalmas méhek: csupa ékesség, fölemelő
látvány annak, ki mindíg nemesebbre vágyik.
Ez kell néked most szenvedő lélek nagy
magánosságodban; hadd múljék a szomorúság,
melyet legyőzni csak a te örök dallamod
tud egyedül, Egyház s te, legszebb leányainak
egyike, Esztergom, amint ízelítőt adsz idők
viharán át magadból, hallgatván emitt a
Vespera eget ostromló, férfias énekét.KÉTSÉGBEEJTŐ!

Hadszíntér lett immár az úttest is.
Egyre több a baleset s a halál.
Mondjátok meg illetékesfélék a
legőszintébben: fejlődés-e ez?
Öröm-e vagy szomorúság inkább?!TÜRELEMRE INTÉS

Tűrj el minden szenvedést, megaláztatást;
enélkül nem vagy és nem leszel ember.
Nehézség nélkül nem emelkedhetsz; még
az öledbe pottyant örömnek sem tudsz allelujázni.EJNYE

Heveny hólyaghurut, mért
kínozol szünet nélkül?
Álmom és gyomrom nyugalma
véled ki nem békül!EGY APOSTOLFÉLÉRŐL

Bűvöletes apostolfélének látszol, ki
meri tagadni? Öld meg a kizsákmányoló
kapitalistákat, e valóban vérszopó piócákat,
de a Szellem szabadságát hagyd szabadon szárnyalni,
hogy emberségben egyre erényesebb legyen a
villámsebesen fejlődő, egyre vakmerőbb világ!ÚGY AHOGY

Kivert kutyaként élsz,
mint magáramaradt árva.
Próbáld legyőzni magad, ne
kivánkozz még a túlvilágra!HULIGÁNOKRA

Nem tiltakozom a ti kamasz kedvetek
ellen, de azért éljen az eszetek is, ha van.SZOMORÚ

Halotti körmenetek költője lettél immár?
Győzd le a szomorúságot és élj tovább!
Szenvedj együtt a szenvedőkkel és légy
velük együttérző mindenféleképp.TÉL ELÉ

Minden évszakkal megvan
a te kibékítő boldog békességed.
Csak a fogcsikorgató kegyetlen
tél nem hagy élni téged,
mint legkonokabb ellenséged!EZT AKARD!

Zabolátlan, makacs ember voltál
és leszel: ebben van a hiba?
A szenvedések tüzében edződj!
- Halj meg ezért akár egy putriban!MAGATARTÁS

Inkább elégek, bármilyen ripacsok
bármiként utálnak;
nem hazudtam arcátlanul se a múltnak,
se a mának!MÉRLEG

Hatvan év felé közeledek s még
mindig csak félig élek.
Fölszámolhatom az életemet,
mert többet ér egy féreg!NE IJEDJ MEG

Pletykákkal, rémhírrel
s hasonló jókkal traktálnak.
Nevess mindegyiken s mutass
fügét a halálnak!MEGJEGYZÉS

Én hitelesen hívő vagyok, de
te babonás boszorkány voltál,
kinek csak kirakati díszletként
kellett már az oltár.TÉPELŐDÉS

Alszol, ahogy alszol, de remegsz-rettegsz immár
a rémképekkel reád rohanó hajnaltól is;
testi-lelki állapotod oly istentelenül
bolondult meg, holott élni, majdnem kamaszkodni
szeretnél még, szinte szembeköpni a halált!FÉNYKÉPFÉLE

Műveltnek látszó elme vagy,
de kicsinyke jellem.
"Fölfelé nyalsz, lefelé tiporsz".
- Mi az erény ebben?ELMÉLKEDÉS

"Tehén néni! tehén néni!"
Egy virgonc kisfiu
kiáltott igy a bebocsátásért
bőgő hasas tehénre.
S aztán úgy nyitott kaput néki,
ahogy anyja nyitotta ki
ágyékát valaha - az ő
megszületésére!ELMÉLKEDÉSFÉLE

Kalandos kamasz voltál; össze-vissza
csavarogtad az országot s még
mindíg keveset láttál, még mindíg
többet, sokkal többet láthatnál, ha
volna módod erre így is, amúgy is.
Örvendj, vagy bosszankodj: minderről
már csak a koporsóban képzelődsz tovább?!EZ A SZEBB!

Gyerekek köztársasága az uccánk;
én is velük hancúrozok.
Ezek az igazi potentátok, ezekkel
mindíg együtt vagyok!AZ ÓBUDAI ANKERSCHMIDTHEZ

Hosszú, hórihorgas sváb orrod
élveteg képet mutatott és mégis
a Szentlélek kedves, derült fia voltál.
Becsületben éltél, szeretett a nép s ha
szeretkeztél is? még akkor is
rádmosolyog a túlvilági oltár!EGY HARSÁNY HANGRA

Akár egy zenei remekmű, oly
remekül sikerültél!
Kit így áldott meg az Ég, ennél
inkább minek örülnél?!EGY MAGASRANGÚ JAMPECRA

Hivatásoddal hódíts most már, ne
piperkőc, ábrándos ábrázatoddal.
Ne az időjárás szeszélye szerint táncolj,
köss békét minden ágrólszakadttal.V. P.

Túlzottan óvakodtam, már-már
féltem tőled. Nem tudtam, merre tartsz!
Most már útitársad vagyok mindabban,
ami mindíg igaz marad. Elvetni
a fertelmesen rosszat, ami volt:
ki nem ért ebben egyet? De mi
nyelvünk, észjárásunk természetes
törvényei szerint akarunk élni s Te
ebben példamutatóvá magasodtál!
Hát élj, légy erős, mondd ki halálodig
az igazat; csak így élhet e sokat
szenvedett nép sokáig!EGY EGYÜGYŰ EGYENRUHÁSRA

Nemcsak a lábadon, a fejeden is
csak csizma szorul.
Aki téged is tisztel; előbb, vagy utóbb
végképp megbolondul!ÍGY IS, AMÚGY IS LEHETSÉGES

"Van, aki a bort, s van, aki az eszét
issza meg!" - mondotta egy bölcs korcsmáros.
Én csak a bort iszom meg olyan méltósággal,
mint ama kamasz, ki a szerelemnek áldoz.KÖD, VAGY A NAP?!

Bajotok lett abból, hogy kimondtátok:
ez így nem létezik!
A ködre kellett volna esküdnötök,
melyből mindenki ködöt eszik!VEREBEK

A magatok rendje szerint rajokban
repültök ti mindenkor boldog csiripelők,
a tágas ég szabadságának mindenütt
szállást lelő lakói, kiket nem köt
semmi számbavételi ostobaság!PETŐFIESKEDVÉN

Elég volt az ipari izzadmányból,
költészetet követel a nép!
Aki másfelé kacsint: nem hegyre megy,
csak trágyadombra lép.EGYNÉMELY FIATALFÉLÉKRE

Szörnyű, milyen hosszú lére
eresztett mérges maszlagot
kotyvaszt pénzre sóvár agyatok!A "BORONGÁS" CIKLUSBÓL

Zenét! Zenét!

Óh, magasztosságok magassága:
zene! zene! Csupán te tudsz már
gyógyítani engem a legideggyógyítóbb
szárnyakon! Ments, ments meg zene, zene,
legmagasabb zene! Nem emberi hangokra,
csupán rád vagyok már szomjas; talán
te tudod megmenteni meggyalázott életemet!Borongás

Temetem ezt, temetem azt;
mindíg csak temetek:
Elhagytak itt is, ott is,
most már mit tehetek?!Búcsúzkodás

Úgy gyújtom fel a lakásom, hogy
magam is benne égjek el! -
Így vélekedsz a tömény-sok hazugságról?
Imádd a halált! Róla énekelj!1962. március 19.

Olyan rút ez a téli tavasz, mint
mások által elrontott állapotod.
Toldozgatva-foltozgatva "reményeid" akár
így, akár úgy: megváltani téged már nem
lehet, bármiként alakul a világ!FINTOR

Gúnyolnak ezek is, azok is: mondd
meg alázatosan nékik: "Én
a vén világ ülepén csak pindurka
pattanás vagyok s ez még mindíg
több a mindenfelé táncoló nagyképű
kinyilatkoztatásnál!"VÉGSZÓKÉNT

                            "Irtóztató hazugság mindenütt"

                                                          Vörösmarty

Bár ne jöttél volna
a világra: nem szenvednél,
betegeskednél oly sokat, egyre
többet a többnél, egyre idegölőbb
állapotban. Ötféle nyavalyád van,
egyik rosszabb, mint a másik!
Mondd, mi értelme még az életednek?!
S mindezek tetőzéseként itt is, ott is
bántanak, megaláznak, öreg korod
ellenére is. Miért "éltél"? mért
nem akarsz meghalni már?!A "KESERŰ STRÓFÁK" CIKLUSBÓL

"Mert semmi, semmi sem jó úgy,
ahogy van."                               

Sárközi György

A hűtlen hatvanadikra

Némi nyugalom jó volna már nemcsak
nékem, mindenkinek! Jó volna már eme
korban élni is végre, de mindíg elrontja
valaki, valamiféle a kedvem mindaddig,
míg áment nem mondok az életem felett!Egy elmaradt valamihez

Nappal még élsz, úgy ahogy, de éjjel
rádborul az idegháborító gyötrelem:
gonoszokkal viaskodol álmodban s lám,
még ekkor se hagynak élni. S még
szomorúbb, hogy a bolondok házával
akarnak megajándékozni hatvan
esztendős korodra, - kitüntető ajándékként!"Jutalom"

Megaláztak megint,
hát emésztődhetsz tovább.
Élj káposztán, krumplin, -
ez a legméltóbb hozzád.
Nem vagy már érdemes egyébre,
csak az árnyékszék
fenekére!Egy puli pusztult el

Buksi! Buksi! - kiáltottam a kedves
kövér kutyának, kit kockacukorral
traktáltam, nap, mint nap. Mondogatom is
magamban: szeretetem által híztál
meg nyilván, - csak nem ez okozta halálod?!1902-1962

Gyalázatos-sok csalódás ért, csodáld,
hogy nem kötötted fel magad.
Bocsáss meg a bűnösöknek így is,
úgy is: - rád szenny nem ragad!Öregség

Nagyon-nagyon fáradt vagyok,
- tehát meghalok!Számvetés

Bocsássatok meg, hogy olyan
vagyok, amilyen vagyok, -
előbb, vagy utóbb én is
elrothadok!

+ + +

EGY BEKÉPZELTHEZ

Nem válsz vérünk valóságává, nem
szenvedtél velünk a hosszú szenvedésben.
Hangod holttá fakult; csak hebegsz és dadogsz.
Hát ne végy részt az élők énekében!LENDÜLET

Úgy buggyanjon ki a véredből
való buzdító vers,
ahogy rádjön a nagy kandüh,
- miként szeretni mersz!IRGALMAT!

Ti trampli farkasok, kövér vaddisznók, ne
bántsátok, ne támadjátok meg a gyengébb őzikét!
A teremtés tisztább rendje: élje minden állat
boldogan az erdőn, Istentől rendelt életét!TÚLSOK!

A potyázók túligényesek, a jobbnál
is jobbat követelik,
míg a saját mohó bendőjüket is
meg nem eszik!IRAMODJ CSAK!

Élvezési érzéked ne
satnyuljon el soha.
Bár élve égeted magad így,
vagy úgy: csak a halál lesz
hozzád mostoha!EMBERSÉGÜNK NEVÉBEN

Majdnem gyilkosok gyilkolták egymást általában;
senkit se sajnálj, csak az ártatlanokat, az igazakat!
Becsület a becsületben meghaltaknak! Senki,
be nem szennyezheti az ő hősi halálukat!OKULJ MÁR

Humanista hülye vagy. Ne
hadakozz hát a halállal.
Csak az lesz mindíg boldog, ki minden
aljas szerepet elvállal!MIÉRT?

Mért oly hosszú a bosszú? Életünknek
másként nem lehet vége;
csak a temetőben leszen
örök béke?VISSZAÜTÉS

Fiatal koromban tiszteletlen
voltam a tiszteletreméltókkal szemben.
E "kölcsönt" most visszakapom. -
Hát ne méltatlankodj most te sem. Ha
szembeköpnek az új fiatalok: még
akkor is csitúlj - haragom!ÍGY LEGYEN!

Az értelem szilárd, szentlelkes
fia vagyok;
így hát soha nem
hazudhatok!SZEMÉLYES PANASZ

Szomorú vagyok, mert még mindig korlátolt
kiskorúnak vélnek engem.
Se káromkodni, se imádkozni
ezután nincs már kedvem.BÉKESSÉGET!

Elég volt a bolondériából; abból, hogy még
mindíg túlsok a vak és a süket.
Béküljön ki Jehova, Jézus, Brahma és Mohamed,
hogy megünnepeljék végre az emberek
különb ünnepüket!KI TUDJA?

Már mindenki
álarcban jár?
Okos-e mind,
vagy mind szamár?!EGY EGYHELYBEN TOPORGÓRA

Szélesebbre szabott legyen a müvészeted:
témába, stílusban egyaránt. Nem
megbocsátani a tűrhetőt, inkább
megérteni kell azt, amit érdemes lesz
megjegyezni minden időben.MÉLTATLANKODÁS

Öt-hat évvel fiatalabb nálam
s mereven néz rám; várja, hogy
köszönjek néki! Tégy a szegénységre
dühödt fogadalmat s harapj a
nyelvedbe inkább, semhogy
emberségedben megalázd magad!KARTOTÉK

Bolond bürokratákat láttál késő
este egy alagsorban szortírozni.
Feleljetek felelősen mindenkor értelmes
elmék: élet-e ez, hivatás-e, vagy
életünk megrontó ronda foglalkozás csupán?PIHENTETŐ SZAVAK

Téged nem zavar
vihar, vagy zivatar.
Véd téged a kék ég,
a teljes mindenség, -
a gondviselő valóság!GYÖNYÖRŰ!

Mintha kitűnő képkiállítást
néznél meg kiválóbbnál kiválóbb
festők változatosnál változatosabb
képeiben gyönyörködvén; úgy nézegeted
a pompázó őszi piacot sok-sok
illatú-színű gyümölcseivel, gombáival,
zöldségféleségeivel, melyek mind-mind a
megérett életet hirdetik s nem az
elmulást hörgő hervatag halált!PORTRÉ

Ravasznál is ravaszabb róka
vagy, még fizimiskád szerint is;
afféle jómozgásu "népi" epigon.
Össze-vissza csórsz minden hasznos
hatást, mondd: kivel-mivel
vagy oly ravasz-rossz rokon?!BABITS

Majdnem dogmatikus Poeta Doctus voltál,
ennek ellenére az Idő mégis Téged igazol.
Az Idő igaza ez, hát éljen mindenki már,
aki nem gyilkol és nem rabol!VALLOMÁS

"A hajunk szála sem görbülhet
meg Isten akarata nélkül!"
S te az ember, a hiteles hívő hirdesd:
így van! Semmi bitangsággal
emberi elme ki nem békül!MAGAMRA MARADTAM?

Kivel barangoljak most már? Sorsom
titka, erre felelj! Itt hagytak, temetőbe
vonultak József, Mátyás, István, s az
egykor velem csavargók közül, akik
élnek még; mind-mind cserbenhagytak, mint
magános, megöregedett árvát, - főként András
és Lajos és a még élő másik István is.
Nagyon-nagyon, túlszomorúan maradtam magamra.
Nincs senki, akikkel tovább barangolnék, akikkel
szót váltsak ott, ahol a legéletadóbb öröm
volna beszélgetni még. A madarak éneke, az erdők
titokzatosan-szép szélzenéje sem elegendő már!
Nyugalmat adó, kezemet megfogó társak, bátor
barátok kellenek most is, együttérző nyugtalan
csatangolók, mielőtt rámzárnák az
életemet megalázó koporsófödelet!FEKETEHEGY

Felejthetetlen Feketehegyünk a Pilis
szivében-közepében, mikor mehetek
fel hozzád megint? Tündéri tájad,
lenyűgöző panorámád Esztergom s Szentlélek
felé, s fölötte-körülötte káprázatos
hegygerinceikkel a Ráró s a Vaskapu;
mily' álmontúli vidék ez, -
végeláthatatlan erdőkoszorúival!

Barangolók szerencséje, egészség, ne hagyj el;
engedd, hogy végigcsavarogjam halálom előtt még
egyetlenegyszer e költőknek is nagyobb
szárnyakat teremtő hegyi mennyországot.VALÓSÁG

Betegségedért senki sem bűnös.
Hát vedd tudomásul a megöregedést; az
immár akaratodon kívüli testi gyöngeséget.
Köszönd meg a Gondviselésnek, hogy
élsz még és tisztességesen gondoskodik
rólad anélkül, hogy megalkudnál.A HAZA GYOMRA NEVÉBEN!

Emberi életünk "gyarlóságáról"

Mai vendéglátásunk ipari őrei,
mily' komolyan szorgoskodtok azért
a rossz böjti időszakért, hogy minél több
ezer ember haljon meg érelmeszesedésben s
nyilván úgy gondolkodtok; fő a rothadt
rebach! Hát mondjátok meg már őszintén,
mi köze ennek a szocializmushoz, a
közönséges kereskedelemhez akár? Amit
ti vezettek, az a nyavalyák boltja, mely
csak a kapitalista hasznot nézi ma is, nem
a nép egészséges táplálkozási boldogságát.
Nem az ország konyháját derűsen gazdagító
gazdálkodás ez, - inkább a másként
feltámadt kizsákmányolás, mely a maga
légyitatóját és a ganéjt gyömöszöli belénk!


Mindezek utóirataként

Nemcsak szenvedni, de
élni, élni is kell! -
Vitatkozz ezen egy
rozsdás serblivel!
                Amen.KÉT KIVÁLÓ ÖREG EMBERRŐL

A pékek pápája voltál te,
konok Konstantinovics Kypró.
Komlós kenyered eltünt a nagy
ködben. Ahogy történt történt s
most már minden így jó?!

                       *

Te voltál a kalandos koszorúhős,
Popovics! kiváló kárpitos.
Igazad volt a koszorúelosztásban,
bármiként is megyünk a vályúhoz.SZALADJATOK SZABAD SZAVAK

Epikuros

Kései hívedre immár
rossz idők járnak. -
Jobb zabálni valók jutnak
a szamárnak!Egy felemásra

A megtestesült megbízhatatlanság
benned lelt példaképet.
Helyetted jobban tisztelem a
megbízhatóbb árnyékszéket!Egyedül

Nagy gond a család, de még nagyobb
szenvedés kóbor kutyaként
egyedül lenni,
mikor az öreg árva férfi nem
tudja; mit kellene
továbbra tenni!Gőg nélkül

Ne halj meg azért sem. Csak
csiricsárékat írnának rólad. -
A magasabb havasokról a hó
soha el nem olvad.ÚJPEST, GELLÉRT UCCA 31

Harminc éve immár
hogy itt lakom.
Akár tetszik, akár nem:
eme áldozati hajlékot
el nem hagyhatom.
Oldozz fel sok-sok
szomorúság s mondd:
mindez így vagyon!IRAMODJ MÉG!

Próbáld meg az utolsó
táncot: legyőzni több, mint
hatvan évedet. Vidámodj
újra robogó kamasszá, csak
azért se hagyd magad magadra!
Ha eddig nem éltél szándékod
szerint, most váltod valósággá
a lehetetlent, talán időt nyersz még
arra, hogy tovább csatangolj, hisz'
saját hazádat se ismered eléggé;
a mostoha sors nem adott elég irgalmat
ehhez se néked. Mennyi sok-sok tája
van hazádnak, hol nem jártál hajszolt
vágyaid ellenére sem! Mikor kerülhet
erre sor már? Egyre inkább többet
szeretnél látni, szünet nélkül barangolni,
utazni, csatangolni a végnélküli
kifáradásig; talán ez lesz a te
legálombélibb földi szerencséd!ÉRTETLENSÉG ELLEN

Ha szidod a rossz időt, csak
azt átkozod, nem embereket, nem
az emberi sorsokat irányitókat s lám
még mindíg sok a buta, ki gyanakvó
s mindent félremagyaráz, mellébeszél.
Sohase beszéltél tolvajnyelven, mindíg
nevén nevezted a gyereket s még most is
okoskodnak feletted a mindenben rosszat
szimatoló együgyűek! Mikor tértek
észre végre élősködők, mindent félremagyarázók?!NEM SZÉP!

Ó, váciúti hétház és tizenháromház,
ti szörnyű bérkaszárnyák, majdnem
börtönök; valóság, hogy mindíg
léteztek még? hogy "élhetnek" ott
még most is emberek?! Meddig eszi
a poloska, a svábbogár és tetű őket?HIVATÁSRA BUZDÍTÓ

Tanárok, tanítók teremtsetek
rendet már; baj van a valamiféleképpen
elrontott fiatalokkal! Legyetek bátran
értelmesek mindenkor, ne maradjatok
mindíg hagyományosan gyávák, - ha kell
üzenjetek hadat a hivatalos hülyeségeknek is;
életre méltó fiatalokat neveljetek. Erre
tanít a sok-sok történelmi tanúlság!SZESZÉLYES STRÓFÁK

Pillanatkép

Fenenagy zsibongással jöttek ki
a bővérű kamaszok az inasiskolából s
te oly látomásszerűen élvezted ezt az
egykori szeszélyes fiatalságodat visszaidéző
halhatatlan zenét, mint konok
életakaratát annak, hogy csak
azért sem akarsz meghalni még!Elképzelhető?

A tigris legyen pacsirta? Ez
több, mint lehetetlen! -
Hogy tudnának örömükben ordítani
és énekelni - mindketten?!Ez is "recept"

Az Értelem egyetemessége kell; szellemi
szomjuság éljen-haljon bennetek.
S az, ami a jó gyomrot nem rontja el;
csak olyasmit egyetek!Fejfaszövegként

Ha igaz lehet a babona is, úgy
boszorkányok voltatok.
Az Isten, vagy az ördög örömére
mindketten meghaltatok!Megérdemelted

A handlé se veszi meg ócskánál
is legócskább ruhád...
Próbálj meztelenűl járni, ha
túlsokat járt a szád."Játék"

Rárondítottam elromlott szívemre;
hát felmentem győzelmesen a Hegyre.
Csak azért is ebben telik
testem-lelkem minden kedve!Május

Köszöntsd már végre a legfelségesebb
gyógyerőt: a májust sugárzó napot.
Mennyi, menyi gyomorrontó gyógyszert
szedtél s egészséget mégsem adott!Konokság

Csak száraz szarrá változnál,
ha erre is, arra is hallgatnál,
ha nem szíved szerint mondanád ki azt,
hogy ki kell irtani a dudvát, a gazt!Talán "durva" így?

Kitenyésztett, elkényeztetett titánok,
csak ti barangolhattok az
országban-világban szerteszét?
Én meg egyem meg a macskák
által meg nem zabált
patkányok fenekét?!

+ + +

FIATALSÁG

Tükör előtt fésülködsz legalább félóráig.
Kissé hiú vagy; nyilván gyönyörködsz hamvas
fiatalságodban. Sajnos, rövid ideig
tart ez is. Tégy kedved szerint, talántán
igazad van.A LEDŐLT SZÍLFA HALÁLÁRA

Vihar! Viharfergeteg, míly kegyetlen
voltál! egy szebbnél is szebb,
tündérszép szílfát öltél meg!
Árnyat, hűvösséget adtál ama háznak,
ahol strázsáltál, s lám, lakói
mégsem tisztelték szeretetedet, holott
enyhítetted szenvedésüket a bitang
hőségben és nem segítettek rajtad, bár
lett volna erre mód; gyökere félig
a földben volt még, csak talpra kellett
volna állítani téged, de erre nem
jelentkezett semmiféle emberi szorgalom.
Szomorú, túlszomorú ez már!BAJ

Mért nőttél magasra? Rövid a dunyhád,
paplanod; ezért tüsszentsz télen-nyáron át.
Mért nem lettél alacsonyabb? Csak volt
szüleidben keresd a "gyarló nagy hibát.""LÁTVÁNYOSSÁG"

Proli-uccánkban három komoly autó
"parkíroz", hál' Isten egyiknek se
vagyok a birtokában.
Csak el ne gázoljanak gőgjükben
s maradjon meg töretlenül a
két kezem és a két lábam.IGAZ-E?

Ami szép, az szép, bár nem
bájosan szép a szükséges árnyékszék,
s mégis olyan kedves hely, hol
a fenekünk mindig boldogságra lel!A NAP DICSÉRETÉRE

A Nap, a Nap! meggyógyitotta
lábad baját, kiütéseit! A Nap,
a világitó Nap tud gyógyitani csak!
A Nap, a Nap táplálja a kedélyt, még
az értelmet, a szerelmet is! Nap, Nap,
ne hagyd el a földet, világíts
fölötte mindörökké!EGY SZONDI UCCAI LEBOMBÁZOTT HÁZRA

Kiváló optikus-szakember, Szikra László,
emlékszem: itt ölt meg a bomba jóságos
feleségeddel és okos kisfiaddal együtt.
Szomorú és mégis szép volt halálotok,
mert együtt mentetek a túlvilágra
mind a hárman, a háborús bitangság
áldozataként!ÁBRÁNDOZÁS

Ropogós malacsült, jó gyomrunk
üdve: hová lettél?!
Hol lelhetünk rád, hol az
a konyhai szentély?TÖBBET!

Pedáns piktúra nem kell, inkább
a merész-szép krix-krax akár.
A szellem, az ember látomását fejezd ki!
Bátor légy és hiteles, a többi
bolond bömbölés csupán.EGY IRODALOMTÖRTÉNÉSZHEZ

Talán igazi művelt elme vagy s ennek
ellenére mégis rendkívül becstelen.
Irodalmunk zord zárdafőnöke lettél, kiből
hiányzik a mélyebb szellemi szerelem.FORRONGÓ FUTAMOK

Ritka lepkehálóba kerültél,
igy lészen varázsos véged,
hogy végül vitrinben végződjék
a "dicsőséged".

                      *

Meg kell szoknunk az "áldott" igénytelenséget
borban, kosztban egyaránt.
Diétás étkezés boldogít csak; hát ne
légy jóétvágyú, ne légy oly falánk!

                      *

Minden arcban ott van a jellemrajz:
néked eredeti, ravasz rókaképed van.
Azért mert "megöregedtem"; dögöljek meg?
Azért mert jampecek száguldnak luxuskocsiban?!

                      *

Imádkozzatok bolondok, nem segít
itt már semmi más,
jöjjön akár a megsemmisülés,
vagy a "feltámadás"!

                      *

Nem tud valakivé vergődni; így
hát hiába erőlködik.
Nem elég a programm, ha
abban a nagy semmi lakik!

                      *

Bök-vers? bök-vers?! derűs, vagy csípős?
Hízzanak ezen a kínrímiparosok.
Hülyék ama hülyék, kiknek csak ez kell már;
így jön az "öröm", csupán ezekben bízzatok.

                      *

Gyilkolsz emlékezés immár
ötven-hatvan éven át
s még mindíg nem értem el álmom:
- a béke világállamát!

                      *

Lázongó fenegyerek volnál? fenét!
Csak nem zenged a hazugok énekét.

                      *

Legyünk olyan tisztességesek,
mint egy házörző hűséges eb!

                      *

Mit tudsz te rólam, mondd?!
Se annyit, se ennyit.
Hát edd meg az együgyű
semmit!

                      *

A Szellem szentjei is oda jutnak végül,
ahová a boldog, bárgyú birkák?
Harcolj a buta hősiesség ellen; szaporítsd bár
ellenségeid tarka sokadalmát.

                      *

Kérdezte az Apátúr: hová
lettek a szobaasszonyod szentképei?
Elvitték a rothadék rokonok!
mondtam kissé kurtán neki.

                      *

Ropognak csontjaid, égnek ízületi
bántalmaid, szíved is egyre rakoncátlanabb.
Meddig birod még mindezt, mondd?
Sebaj! Élj csak azért is, míg
fel nem robbansz végül!KÖNYÖRGÉS

Ideg és szívgyógyítónk, Nap, végtelen
fénysugárzás, mily fukar vagy még mindíg!
Félesztendeje nem mosolyogsz ránk; tán
fukarságod által pusztulnak halomra
igaznál igazabb emberek. Túl sok volt a
ködből-hidegből már! Sugározd
sugaraidat az égből, bontsd ki a
rügyeket; hadd jöjjön a tavasz, a termést
termelő nyár végre: élni! élni
akarunk még, csak azért is!EGY ELKÉNYEZTETETT NAGYKÉPŰRE

Ifjú "ítész", te tökfilkó! jöjj,
nézd meg minden kéziratomat, a
a munkává válás vázlatát, és változatát;
miként épülnek a szavak tartalommá,
mely nem a te lexikoni szószátyárkodásodra
hallgat s hallgatott, inkább a lelkiismeret
mennydörgéseire!ÉLNI!

Furcsa fenevadak
gyötörnek engem.
Ketrecbe velük!
Élni volna kedvem!TALÁN ÁLDÁS

Sovinizmus nélkül

Sok-sok gyereked van, olyan sok,
ami már túlzás. De végül is
így van jól s mindez azért, hogy
ne haljon meg a nép, a szebb sorsra
érdemes, különb életét váró,
sokat szenvedett nemzet.KÉT ROKONVERS

Örökkön örökké élni, nem
aludni, ez volna jó! Aki alszik,
félig él csak. Inkább vitázni,
vitázni! verekedni kell!
Csak így valóság az eget is
zengető istentelen-isteni élet.
A többit? temesse el a föld!

                  *

Vigyázz, ahogy tudsz, tiksárrá
vált életedre.
Ha megdögölsz; az ördögnek
teljék benne kedve!"REALIZMUS"

Kottázd le minden élő
emlékedet, akár tetszik
a hazugoknak, akár nem.
Ments meg Értelem minket
a mulya megmerevedéstől, hogy
legyen hitelünk, akár a földön,
akár a képzelt mennyekben is, ha
valóban van föld és felette ég!HIRTELEN HALÁL

Meghalt a volt villanyszerelő a villamoson.
Hiába költögették a végállomásnál, csak
azért sem tudott felébredni; hiába hívták a
mentőket, a hullaszállító kocsi
vihette el végül. Csak a felesége és a fia
várták haza hiába, mindhiába.TERÉZ

                     1.

Oly alacsony vagy, hogy még a
karomig se érsz fel s én, a behemót,
mégis felemelkedek-leereszkedek Hozzád,
humorom szerint egyezvén meg egymással
mindabban, amit a testvéri kötelék követel.


                     2.

Boldog, sőt megtisztelt vagyok, hogy
vigyázol rám, de azért hagyj te is
élni még. Inkább a koporsó kell,
minthogy agyonhajszolj anyáskodásoddal
úgyannyira, hogy az már majdnem
a sírba taszít!ÖREGKORI MEGJEGYZÉS

Nem lakás a lakásod, egyre
inkább jégverem.
Nem lelheti benne örömét
semmiféle szerelem.VISSZAVÁGÁS VALAKIFÉLÉNEK

"Akinek nem inge, ne vegye magára"

Több, mint harminc éve

Több, mint harminc éve Vitriol-ciklust
irtam, veszélyek közepette s én
volnék most ama egysütetű?
Tünj el a jobb és balfenéken te csak
művelt, türelmes-türelmetlenként egyformán
tetű! Semmiképp' sem vagy hiteles eredetű!Tömörebb formában

Hangyaboly lett immár
minden, korcsma, étterem.
Ejh-hajh felszabadult értelem;
mikor változtatsz mindezen?!Szomorú szavak

Egyre elviselhetetlenebb
egyedülléted.
Bunkózzon le a halál,
legyen már végre véged.Gond

Hát mit tegyünk? hát mit együnk,
ha nincs már elég tehenünk?!Megfagyott egy egér

Barna szőrpamacsfélét pillantottál
meg a megfagyott hóbuckán; kézbe
vetted s aprócska egeret "fedeztél
fel", ki szelíd szemeivel bámult reád,
bár megfagyott. Senkise ölte meg, nyilván
másfelé keresett elemózsiát, rágcsálni
valót s útközben érte utól a bénitó
fagy, a pusztulás! - - Nem csatornák
fertelmes férge vagy te, bár liszteszsákokat,
ruhákat rágsz ki; mégis kedves vagy
kártékonyságod ellenére is.
Mi szeretünk téged, ugyanúgy, mint
a verebeket; hisz te is olyan vagy
ahogyan a Teremtés megteremtett.ÚJABB SZOMORÚSÁG

Meghalt a szabóm, aki valódi doktor volt,
de nem szorgalmazta ezt, nem
hivalkodott vele, de apja akarta így s most
meghalt a doktorátus nélküli művelt
suszterem is! Most már mit tehetek?
Kibékülök a halállal, csak a
halálfélelem ne gyötörjön már!A "VITRIOL" CIKLUSBÓL

Csak azért is!

Játékos szeszélyként gyalázd magad:
kétlábu latrina, mozgó reterát vagy.
Ez az élet furcsa rendje, ez az amit
végrendeletként, nyilván rádhagy.Rondaság

Ejh-hajh, de megöregedtél!
Majdnem egy nagyon-nagy
rakás ürülék lettél...
Öregkorod "örömeként" talán
Ámen ez, vagy a tinef
Te Deuma?!Változás

Öreg vagyok már, tehát büdössé váltam.
Illatossá válok tán, - a porlasztó halálban.Irigykedésféle

Boldog bika vagy, aludni is tudsz, mint
a bunda, míg én altatóval
is alig alszom.
Úgy látszik elmenőben vagyok, görbe
és rossz a lábam immár,
ragyás az arcom.Érzelmes sorok

Alszik az angyal, a mindíg
huncut, gyönyörű gyerek.
Ha Őt láthatom, keservemben
is jóízűt nevetek.

+ + +

HÁT LEGYEN ÍGY

Egyre elgyengültebb vagy, nincs
már ellenállás, hiába erőlködöl.
Egyen meg a fene! Terítsen le a halál,
a leggyőztesebb birkózó ököl!ELMÉLKEDÉS

Akár ama bibliaforditó boldog
Báthory László hárshegyi barlangjában,
úgy élsz ujpestszéli lakásodban egyesegyedül,
bár nem olyan boldogan, ahogy szeretnéd. -
Örülj, örülj, békülj meg ezzel is, hisz'
te akartad így. Életed javát itt élted át,
itt szenvedtél-örültél azért amiért
megmutathattad azt az emberi arcát
életednek, melyért talán
nem kell szégyelned magad.ÉSZREVÉTEL

Nem akartok hősök
lenni, mert fiatalok
vagytok még: élni
akartok még jósokáig.
Elég volt a hősökből már,
akiket a halál vitt el javarészt.
Túlsok volt a történelmi
időkből s még inkább a hősökből;
Éljen az élni akaró élő világ!NAPLÓJEGYZET

1964. március

Idegölő
ez az idő.
Sorvad a szív,
rothad a tüdő!"ELVITTE A HUZAT"

A mostani, majdnem szívem szerinti
Haza se adta meg nékem azt az örömöt-irgalmat,
hogy kimondhassam végre; köszönöm, hogy
emberszámba vettek azért, mert én is
tettem valamit az emberi méltóság
tiszteletbentartásáért, hogy undorodtam a
hazudozástól mindenféle értelemben, bármiként
fújt is a szél, divatozott a dőre divat. Én
már gyógyíthatatlan betege vagyok eme elvi
konokságnak. Hazudjanak helyettem az új
okosok, akik mindezt csak pénzért teszik, legyenek
akár öregek, vagy fiatalok.SZÁGULDJ, SZABADSÁG
]1974]

ELŐSZÓ

Töröljön a cenzor,
vádoljon az ügyész,
mert ők a legfőbb szentség,
ők a tiszta ész.
Maradj csendben,
hallgass, mint a kő;
csak így fogad
be a temető!SZEMTELENKEDÉS

Hát utáljatok csak, derék polgárok,
s mind, kiket felvet most a jólét.
Potya fráter vagyok én valóban s
inkább bort iszom, mint hólét.

Sőt ebédre s vacsorára a tisztes
meghívást oly szívesen veszem,
hogy ha szép szóval nem megy:
úgy erőszakos módra csavarom eszem.

Hitvány italra s "zabára" sértő
módon engem ki se hívogasson.
"Ha lúd, legyen kövér! - ez az elvem,
s ha nem: lehet az kövér asszony.

Tiszteljétek szép szemtelenségem,
vagy egyen meg titeket az átok. -
Mert ki bő asztallal fogad, csak
az nyeri el majd a mennyországot.FIATALSÁG

Meghatódik Istennel beszélő lelkem is már,
mily szerelmes vagy szándékaimba te karcsún villanó,
gyönyörűséges tulipán, hogy férfival ékesítettél engem ott
a kettős domborulat sűrű pázsitja fölött. -
S máris magam előtt látom a remegő izgalmakat:
mint fürösztötted meg gyakorta ficánkoló kedved a
finom ívű meleg medencékben, aminek kívül
és belül legboldogabb játékszere voltál
kísértéseid pajzán napjaiban.

Virulj és lankadj csak buzgalommal, te le és
fölfelé változó gyönyörűség. Asszonyok s lányok
parázna örömére ott ébredeznek mélységedre
rejtve már többi testvéreid is, leveleikkel és
ágaikkal együtt, hogy méltó dicséretei legyenek
egykor örökös ünnepi munkában elfáradt
nagyságodnak, mely úgy érzi most enyelgő játékai
kínzó szépségeit, mint fájdalmak között
szülő anya, ha áradó áldásként öleli
magához testéből-fakadt gyermekét.GYÖTRELEM

Jó meleg ágyam csupa áram;
testem kínlódik fájó lázban.
Előttem száz meztelen lány van;
rájuk repülnék s nincsen szárnyam.ÖNKÍVÜLET

Hadd öleljelek most igazán téged, ki
megvetett leánya vagy az olcsó szerelemnek
s nékem ezért legkedvesebb szeretőm! Hadd ájuljon
húsod szagára szédülő képzeletem mind csapongóbban:
nincs ami szebb e világon a te mindig éhes
testednél, mely úgy nyílt ki velem-egy testvéreim,
a jött-ment kamaszok lázas szerelmének, mint
templomok kapuja az ájtatos lélek gondolata előtt.

Óh, tépje, ölelje, harapja csak mindenkinek
szabad ligetű testedet az örömre kínzó vágyakozás!
- Mint boldog állatokat a prédára: úgy hagyd
lecsapni reád a szegénylegények feszülő
szándékait te! S aztán add oda magad
te legkedvesebb, az utcák legvakmerőbb
indulatának egészen, hogy még esztelenebbül
így szeresselek én méltón s az ezer meg ezer
csókoktól cserepes szádra, végre rácsókoljam
az isteni derű megbocsátó bélyegét.FÉRFIMÁSODVIRÁGZÁS IDEJÉN

Bikavadító bordélyszobaszag: kimondhatatlan,
mennyire hiányzott!
Hej, de berúgnék, de megbikásodnék szent
szagodtól még jó néhány százszor! - -
Csak legyen oly dagadtra hízott mázsás szajha,
ki alám feküdni bátor!EGY HÁBORÚS USZÍTÓHOZ

                                               "Eltörlöm az embert, akit te-
                                               remtettem, a földnek színéről,
                                               mind embert, mind barmokat,
                                               csúszó-mászó állatokat, mert
                                               bánom, hogy azokat teremtettem."

                                                                     (Genezis, 6, 7.)

Tigrispofájú Ördög,
ellened döng a lázadó szó: gonosz és
roncs-szíved ellen, melyet
megettek már a férgek, hogy még tágabb
legyen a szád hullákat zabálni tébolyodban!

Magas méltóság vagy te valóban; előkelő
személy, tébolyod összes rendjeleivel hősi
melleden e gyáva korban, mely önmagát alázva meg,
sorsának bársonytrónusára ültetett téged
a bolondok kényszerzubbonya helyett...

Bitangba-halt fiaink húsát edd, véreb;
megalvadt vérük szolgáljon italul még ott
a másvilágon is. - Percnyi nyugalmad se
legyen, s ha mosolyogni mersz: megőrült anyák
átkozó öklei rémítsenek rád édesanyád
simogató keze helyett, ki ölje meg ennen életét
szégyenében, hogy oly szörnyeteg korcsot szült
a világra, mint amilyen te vagy!SZERETŐM ÖTVENÉVES ASSZONY

            (ENYELGŐ ÉNEK)

Vén vagy már, asszony; én teli tűzzel,
mégis ráncos arcodat csókolom-simogatom.
Hiába öregszel, nékem fiatal vagy még!
Őszülő hajaddal játszik most kigyulladt
kezem, fonnyadt testedbe harapok, ízlelni téged
cserepes számmal! Beteg lettem, - mondd,
mit tegyek ellene, árva siheder?

Enyém vagy, Asszony! - Mintha jó anyám
volnál: fiatal szívvel úgy borulok most eléd!
Csúf lehetsz másnak, de
csupa szüzesség maradtál nékem; -
gőgös undorral sose törődj már többé!
Szomorú véred szomjazza csak a férfit: én
nem szégyenlem, hű szeretőd vagyok;
s ím, lásd! meztelenre vetkőzöm előtted -
idd ki, idd ki fiatal testem egyre csírázó melegét!

Légy éhes, ne kímélj, tiéd vagyok én!
Nyavalyád legyen bár, jó gyümölcs az nékem s
tiszta szerelem, - gyermeki tejként
fogadom el tőled... Szeress csak, szeress engem, s
ne szégyelj viszontszeretni. Kedvem jött rád,
hűtsük le melegét! Így virulj, - vagy csúfold
anyámnak magad: minden hiábavaló! Friss húsom
vérével táplállak én már halálig.

Asszony, te legszebb öregasszony, kinek
már több gyermek terhe viselte méhét:
örüljünk együtt, öreg szerelem
néked való gyermeke vagyok én!
Örök fiad leszek, meglásd, ki leborulván eléd, lógó
emlőidet kéri, - s alig várja, ájult testtel
hogy megadja magát tenéked!NEMZETSIRATÓ

Kábult ország, esett ország,
te, rablóknak szabad préda,
sirasd magad: miért is vagy
szolgalelkek ivadéka?!

Bilincstűrő, bilincsváró
voltál tegnap s vagy te ma is,
esküdtél a sötét éjre,
s minden másra, ami hamis.

Nem láttad a magad útját,
úgy gubbadtál hallgatagon.
Csak a jászol kellett néked,
hogy légy mindig boldog barom.

Minden jó volt, ahogyan volt
s nem kellett már egyéb néked:
csak a mázsás szónoklatok
s legyen borod, eleséged.

Leányaid? asszonyaid?
csúffá tették vén hírneved,
így lett bordélyház az ország,
mely ezer évig vétkezett.

S a pipogyák férfihada? Csak
szavában vala bátor.
Nem, voltak ők húsból-vérből,
inkább voltak korhadt fából.

Intő példa sem segít már:
úgy tűnsz el a forgószélben,
mint ősszel a légy, mint távol
a lebukó nap az égen.BOLDOG SÓHAJ

Elmúlt a szörnyű lidércnyomás, elpusztult
a mindenütt gyilkoló germán Sátán végre.
Most már a te egyetlen zászlód lobogjon
égen és földön, értelmünk éke: világbéke!A KÖLTŐK MINISZTERÉHEZ

                                  Ortutay Gyulának

Sorvaszt a gond megint. Minden
idegszálam robbanásra kész dinamit.
Élhet-e még a rossz múltban
üldözött, vagy hitvány koldusként hal meg itt?

Pör, könyvelkobzás, pofonok,
helytállásom tüze, mit se számít ma már?
Rettegjek: élek, éhenhalok-é,
vagy úgy haljak meg, mint naiv szamár?

Makulátlan múltam a jövőm! -
Emeld fel szavad most is igazamért!
Ne gúnyoljon a múlt torz vigyora,
hogy hév hitem tüze, ím mit sem ért!ELÉGTÉTELKÉNT

                                       Pistának

Költőt, minden idegszálával igaz férfiút,
a lélek ritka-szép ajándékát ütötték
arcul durván az oly hőn várt szabadság
időszakában! - Hát ezért imádkoztam oly
nagy hevülettel, egykori kétkedésem sutba dobó?

Barátom, barátom! lelkem jobbik fele te:
ha tudnád, mint szégyenkeztem-sírtam
minden erényt arcul ütő megaláztatásod miatt!
Káromkodnom, kiabálnom kell:
Gyalázatok gyalázata volt az, ami
történt!

A hivatalos ország
nem tudhat elégtételt adni néked; ezért
hát halljad a lyukas nadrágú költő égő
szavait: én kérek bocsánatot az égtől, hogy
ennyire porba vert téged a lélekgyilkoló szomorúság!TÖREDELEM

Szellem! szellem! szebbre
tanító szemérmes angyalunk,
hová szálltál? hol az a táj?
Szörnyű szárazságtól égő szomjúság
gyötri táborod mindenütt e földön!
Szerelmünk színesnél színesebb szenvedélyei,
szomorúságunk szépsége mind-mind belőled
fogant s lám, rút ringyóként elpártoltunk
legszebb leányodtól, a szabadságtól is!
Inkább kapáltunk volna hajnaltól
vakulásig; rémült révületben
szorongtunk volna mindhalálig akár,
mint cserbenhagyni szent szereteted szolgálatát!
Számolható-é,
mit tettünk-vétettünk ellened, mondd?
Ki bocsátja meg ezt már?
hol a feloldó bocsánat?
Ó, elégeld meg már szánalmas szenvedéseinket;
adj szárnyat nekünk, ragadj el már végre a földről
s vesd tűzre minden hazug szavunk, mely emberségünk
gyémánt törvényeit tagadta meg! - -
Szellem! szellem! egykori büszke lelkesedésünk lobogó
lángja: ébreszd fel még egyszer a világot, gyújtsd
meg értelmünk újra, hogy ne aludjon ki
tündéri tüzed soha többé!KEGYELETSÉRTÉS

Képzeld el a kedves-szép
éjféli látomást:
a temetőfalhoz csomagoltam
egy bő rakást!
Szó, ami szó: illetlen volt,
hogy a csomagocska oly helyen
gőzölgött-csillogott,
hol fél méterrel odébb
alussza álmát a két halott.
Két régi ismerős, két jó barát,
kik alulról szagolják már az ibolyát.IRGALMAT!

Ne legyek különb. Ne legyen
kiváltságom, se kegyem.
Legalább egy asztalhoz szabott
szabadságom legyen!KÜLÖNÖS...

Szájkosaras lovat láttál
mint ritka tüneményt, de
azért, kíváncsiságból, cukrot
csempésztél állati méltóságát
sértő kosarába s mily csoda! nem
prüszkölt-nyerített, inkább megszelídült...
Égi erők s emberi elmék:
magyarázzátok meg, - mi ez?KÖRÜLBELÜL

A szenvedés, a szenvedély
lobogása nélkül nem
bizonyíthatod se személyi,
se személytelen igazságodat.
Emelkedj, emelkedj! Győzd le
egyéni és társadalmi gyarlóságod,
hogy fényben ragyogjon a tefeletted
álló örök értelem!BERDA JÓZSEF VÁLOGATOTT VERSEI
[1980]

ELŐSZÓ HELYETT...

(Egy könyv margójára)

Ember, te!
ki olvasod imitt emberségem
vérből izzadt betűit;
- megparancsolom néked:
úgy szeress, úgy becsülj engem,
miként téged is becsülettel szeretlek!
... és éppenígy e betűkben a Hitvallást,
melyben elsikoltom fájdalmaid lázadását.
Értelmed elhivatottságát!
...mert tudd meg, hogy én
nem vagyok esztétikus-költő!
A Logika harmonikus művészetét
élettem magamon keresztül
Emberből-Emberbe!

Nyalábos, öntetszelgő életrajzokat
szintén ne várj tőlem, mert az Igék
én életem őszinte megvillanásai!
és ne keresd bennem a verset sem!
a Vers csak mesterséges parfőm!
ez a könyv pedig: Élet!
mert az Élniakarás szülte Életté!
...és éppen ezért ne keresd bennem
a Politikust ha annak vélnél is!

A Felszabadulás és Világosság
eljövetelének igébeoltása -
felüláll a hétköznapokon!
Én a dolgos örömök
ünnepét orgonázom!
Az Ember hatalmát és dicsőségét akarom
... akit alakká öntenem
Isteni beteljesülés!
...Ember! olvasd a te Emberségedet!
     mert lásd:
     az Istent belőled faragom!
     és benned találom meg a Mű
     kibontakozását! és akarom,
     hogy leborulj enértelmed
     nagysága előtt!
     - - - - - - - - -
     Nézz belém!
     Magadba!
     és megtalálod a kulcsot!TESTVÉR! IMIGYEN SZÓLOK HOZZÁD:

És most már új energiák forrnak
A Centrumban feléd-ívelőn
Ó Testvér!
...Ímé itt az Idő,
hogy megtaláld magad!
Tenhited kapui megtárultak végre...
Ne borulj le többé a vak oltárok előtt!
ne öleld meg a halott feszületet!
...magasztosulj meg egyszer...
és öleld meg... ölelje meg lángoló
szerelmed az élő feszületet!
...Ó, hidd el Testvér: én is voltam
kölyök! romantikák bogara!
engem is megcsókolt a tömjén
álnok illata és megmérgezte
én-lelkem is a feltrombitált paradicsom!
- míg nem talált rám a Hajnal...
Én jó Testvérem: Ó Testvér!
Oly gyilkosak és oly jóságosak a pillanatok
Érezted-e már?...
Igen; én büszke kölyök kamaszságom is
meggyilkolta tizenkilenc év
szűz hiteit... és eladtam a drága
verejtéket olcsó legendákért, öntudatlanul!
Ó, Testvér: szikrázd a Napba tekinteted!
légy hát a testvérem!
Ne gyilkold meg a lobogó féktelenséged
lobogó szentségét! csobogjon csak
inkább a mennydörgő zuhatag!
és csókold meg a Bennedfogant istent!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ó Testvér! én testvérem!
építs magadnak új templomot!
templomát feltámadó jóságod
halhatatlanságának. Ámen.PERIODIKÁKBAN MEGJELENT ÉS
KÉZIRATBAN MARADT VERSEK


ÖRÖKKÉVALÓ SZAGOK ÉNEKE

FIÚ ÉNEKELNÉ:

Mily gyönyörűséges vagy leány, te legizletesebb
gyümölcs, fiatal íze az illatos szerelemnek,
ki úgy vonzza hamvas húsa iránt a méltó
férfiéhséget, mint méhek és darazsak seregét
a mézüket kínáló részeg virágok.

Nincs, aki boldogabb teremtés e világon nálad. Nem
illatosabb a rózsa sem karcsú tested párolgó
szagánál, mely fiatal legények égő húsának
szerelmét zengi most vissza széditőn, s te máris
visszaérzed: mily sok, érő kamaszöröm
fickándozhatott benned, hogy ennyire fiatal vagy még,
s Isten kedvire való!
Illatozz hát csak illatok fejedelme, illatozz

gyönyörű lánytest, minden virágnál illatosabb
hús-szag! Harmatozott és harmattal üdít még
téged az örök fiatalság vágya, izmos és virágzó
testű férfiaké, akinek szerelme oly zamatként
gőzölög ki most belőled, mint zivatar után
a párolgó rétek tüdőt-vidító illata!LEÁNY ÉNEKELNÉ:

I.

Áradj csak illatos velőszag, hadd legyek
részeged én! Ki tudja, melyik fiú szerelmét
idézed föl most a sok közül, kinek a szagát?

Ó szagosság! Nem is tudom én már, hány legény, virgonc
fickó ölelt-csókolt s ejtett meg egykor, hogy ennyire
tűzbeborultam miattad e tüzet-gyújtó, indulatos nyárban!


II.

Most párologjatok ki belőlem részeg szagai volt
szeretőimnek: barna és szőke legények sok-sok
szerelmének, s ittas rámvadulásának!

Áradj csak nyár, részegítsetek szagok, patyolat-testemet
elöntő fiatal velők sokfajta férfiszaga! Hadd fürödjön
kigyúlt képzeletem veletek csapongón!

És cirógassatok boldog visszaemlékezéssel: kemény és
daliás legények, szép és vakmerő csikók szerettek engem
egykoron, kik úgy lendítettek férfiasságuk dicsősége
alá, hogy megnövekedvén, mind formásabb lettem
termetemben s felette büszke, hogy íme, van mit még
tapintanotok rajtam éhes férfiak!BETEGEN

Gyógyíts csak puha ágy. Szép aranykorom,
Elkopik lassan: elnyeli a korom. -
Éltem néhány évet, jó volna élni még.
A tépett madár fölött beborult az ég."A TEMPLOM VÉN EGERÉNEK"

                   Gróf Berényi Jánosnak, szeretettel

Fáj a szívem, grófi bajtárs,
hogy neked sincs "pénzmagod",
de humorod van, hál' Isten,
s ez enyhitse panaszod.

Mindazáltal azt mondom én,
cserélnék még teveled,
bár a templom egerének
még több kéne, úgy lehet.

Ha f.n.k.d. nem is dalol,
várva várom verseid,
mik villannyal villanyozzák
férfivoltom kedveit.

Hogy mindezt igy versbe szedtem,
ne haragudj, kérlek én.
Vigyen el az ördög minket
a szerencse szekerén.KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

(1885-1936)

Még látom, amint rámvillan finom mosolyod,
hallom a hangod tiszta csengését megint:
nem is értem meg soha már, mi történt veled.
Nem a rideg koporsó lakója vagy te, nem
haltál meg, tündöklő remekmű! Nem halhat meg
a napsugár, a vidám gyermek, aki voltál! -
Tán rossz tréfa volt, ami történt, csak komor
játék volt ez is, lidércnyomás csupán.
Te tudod, hogy éjjelenként beszélgetek még veled,
s jól hallja fülem: segitséget igérsz, oly élénken
vitatkozol ujra, hogy szinte földerit a ritka szellem
mi benned lakozik... - - Mily furcsa mindez most, költő,
s mily megnyugtató, hogy álmaimban napról napra
igy találkozom veled, ámulva figyelvén bölcsen
sugárzó szavaid, míg egyre nézegetem a gyermeteg
hajfürtöt, amint arcodba lóg, s a csillogó, okos szemet,
mely ugy ragyog, mint sötétben a gyémánt, s mintha
még most is biztatna - hivogatna: "türelem, barátom,
ha szebb idő lesz, - ismét találkozni fogunk!"SZOMORÚ LÉLEK

Szebb és hatalmasabb vagy
testem állati izmainál: menny
és pokol közt társalogsz a rejtezett
Istennel, mint akit a leggyujtóbb
indulatok vertek meg e földön s aztán
hamuvá ég, hogy egekig lenditse sorsa
s úgy röpüljön szét a világba, mint
könnyű vadrózsaszirom a nyári viharban,
mely a hajnali, ezüst harmatból fakadt.GYERMEKI TAVASZ

Rövidnadrágos angyalok, mily
öröm is látni titeket: a ti meztelen
térdetek hirdeti, ime, a tavaszt, hogy
rügybe fakadnak a fák s harsány dalra
zendülnek a madarak ujra!
Illat és vidámság lengi át a levegőt?
megkezdődtek a tavasz legboldogabb
játékai a porban megint! S ezt mind
ti hirdetitek mindenfelé, a ti meztelen
térdecskétek a hirnökei ennyi tenger örömnek!
S ki lehet ezért hálás, ha nem az őszbe
tévedt szomju lélek, mely, látván titeket,
általatok ifjodik meg újra a derű
arany sugarában?DIÁKMISÉN

Ezüsthangú angyalsereg,
ti énekeltek most, a ti
mennyei hangotok cseng az
egek felé, hirdetvén a gyermeki
lét isteni örömét! - Ó, bár
ti énekelnétek mindig, s hallgatna el
már a sok romlott szájú felnőtt mindenütt
e baljós világban! Énekeljetek,
imádkozzatok csak értünk, szegény,
rossz útra tévedt vénekért, kiket
elhagyott immár a ti angyali
évetek ideje s csupán a számadást
várjuk, mely ítéletre hív csunya bűneinkért-
...Énekeljetek csak, ó énekeljetek még értünk,
soha se hallgassatok el, romlatlan angyalok!A SZELLEM NEVÉBEN!

(Az újpesti zsidó ifjúság Friedmann-körének szeretettel)

A hívő keresztény nem ad feloldást,
lehajtja fejét, úgy szégyenkezik és tiltakozik.
Mert eszébe jut, mily szörnyű temető lett
a város: tömeggyilkosság szörnyű színhelye.
Hová tüntetek felejthetetlen arcok;
munkában, lélekben mindenkép magyarok?!
Hol, merre enyésztek, igaztalan halálba
taszítva, ti jobbak:
Nyéki doktor, itteni Karmeliták áldozatos
orvosa, s te művelt, okosarcú jogász: Székely György
és szegények tüdejét vigyázó Gárdi doktor.
Jólesz, a lelkes tanár, vagy Fischer Jenő,
s te kedves jóivó: Miska bácsi, szép bútorok
ötvös tudósa? S ti is mind, mind,
kik halva is égő vádirat vagytok!
Ki adhat már néktek elégtételt?
Csak a hívő, emberi lélek, mely hamvaitokból
ezer színbe pompázó virágszőnyeget
sző az Ördög által felperzselt,
megfeketedett mezőn is!VALLOMÁSKÉNT

Nehéz a becsület, ezt vallom én is, öregem, s mégis egyre üvöltöm-kiáltom: bitang kinok között haljak meg inkább, semhogy megtagadjam a multam, - enmagam! Legyek csúnya bár, olyan rút, hogy az már fertelem: mégsem veszem fel az álarcot én! Arcom az arcom, szemem a szemem: nézd meg benne magad, mily meztelen tükre az a léleknek, melynek ura én vagyok csupán. Pipogyáknak való tivornya minden alkuvás - kérlek én, Igaz Isten: bélyegezz meg s vedd el az eszem, vagy némits meg, ha csak egy pillanatra is megfeledkeznék, mire kötelez az emberség, mely a te fenségességed legtisztább forrásából fakadt.!EGY DERÜS KANONOKRA

                            "Arc a lélek tükre"

Te mindig kedves, izes szavú főpap,
kit ezüsthajú angyalként lát egyre
rajongóbb képzeletem: mely égi fény
küldött az én vigaszomra, mondd?
Csak a kegyelem magyarázhatja meg ezt már,
emberi felelet soha! - Mosolygó szemeid,
mintha égő csillagok volnának, úgy
árad belőlük a kifogyhatatlan derű.

Gazdag az én örömöm, hidd el: okos
arcodban ismertem meg volt a galambként
élő gyermek tiszta fényességét, melyre oly
szomjú a fáradt lélek manapság, -
Örülj Egyház, a te maradandó mosolyod
immár ezüstben csillogó fia ő, kit
előbb, vagy utóbb méltó helyre jelöl ki
az isteni kegy.A SZABADSÁG SZÉP NEVÉBEN

Tündökölj, vigadj szép Anyaszentegyházam,
Jövőd ne szabja meg többé az úri Magyarország.
Nem a szolgák családját tereled te:
legyen sorsod a fényes, a legszebb szabadság!

Szentjeid égő példája legyen szépséges forradalmunk:
emberség ellen ne vétsen már semmi gonosz önkény.
Békülj Egyház, békülj demokrácia, hogy éljen a fény,
haljon a sötét s győzzön végre az isteni törvény.SÁROSPATAKI KÖSZÖNTŐ

Szabadságharcos Rákóczinak egykori pompás vára,
mit bitoroltak a zsarnok Windischgraetz hercegek:
most költők, művészek, s tudósok enyhhelye vagy immár, hol
ódon falak uj alkotók kedvétől zengenek.

Az épülő ország legméltóbb gondolata ragyogja
egyre bőségesebb sugarát itt is már reánk.
Emelkedj, alkoss minden tiszta elme emitt, hadd legyen
boldog végre szocializmusba szépülő hazánk.NÉPHADSEREGÜNKET KÖSZÖNTŐ

Köszöntsd a katonát költő, a különb
katonát, ki a nép fiából lett most
százados, viseli gondját népe hadseregének!
Érezd és lásd a valóságot: gyári munkások
- esztergályosok, lakatosok, kovácsok s végre
igazi földművelők értelmes fiai ékeskednek az élen:
csupa lobogás, elszánt akarat mind azért,
hogy szebben éljen az ország, dolgos kezek
boldog birodalmaként!
Néphadseregünk énekes, vidám katonái, édes
fiaink, testvéreink! Szocialista hazánk őrállói, ti:
legénység s tisztikar, egyaránt! Ti helytálltatok
a gyárakban, s földeken, - végezzetek derék
munkát az új poszton is, az egyre boldogabb
ország igaz örömére.BIZTATÓ

"Éljen a szabadság! Éljen az élet!" - zengte
teli tüdővel Obrazcov barátunk.
Valljatok hitet költők és tudósok: eme
hősi harcban soha meg nem állunk!ÍGY LEGYEN!

Ne a háború hangját halljuk megint,
inkább a béke élénk énekét!
Ezt várja minden emberelme immár
a forrongó világban szerteszét.SZABAD ERDŐN JÁRVÁN

Kékes-lilában mosolygó gévagombát
szedegettünk ott, ahol nemrég még
"szigoruan tilos" volt járni.
Most a szabad erdő biztatgat:
barangoljatok boldogan, nem fog itt
senkit már csendőrszurony várni!
- Szedegessétek gombám, szedrem,
csipkebogyóm, gyógyfüvem és
sok-sokezer ajándékom.
Mit most a szép szabadság adott
néktek: a szocialista holnap
láthatatlan derüjévé váljon!

1954.PÉLDA

Legyen versed mindig olyan, mint
a finom füszer, izes és illatos,
Nem száraz szólam csupán, mely szegény
és szintelen szavakban poshadoz.BOLHA DOLGA

Ménkű unalmában
köhög a bolha.
Tehát embert zaklat,
- ez az ő dolga.MACSKA

Gumiból vannak a csontjaid: minden
részedben tisztálkodni tudsz. Kéjesen
érdes nyelved mindent, mindenhová elér
csak az örök öröm csillagáig sohasem.EGY CSIPKELŐDŐRE

          (Suta rimmel)

Hát megirtad a szúrós Pfundel - parancsot
- köszönöm!
Tüskéinkkel sebzett soraimat tovább
ötvözöm.FIATALEMBER

Fiatal vagy,
néhány öregúr megbotránkozik rajtad,
de mit törődsz véle te,
kit ezer bolondság boldog mérge kinoz,
hisz te vagy a legény,
hevülni vakmerő, könnyelmü lepke,
ki parádés tüzek ölelésébe repülvén
bölcs megadással elemészti magát.SÓVÁRGÁSFÉLE

Menekülsz a durva-mogorva magánosság
elől: barátaidat keresed.
Vannak, vannak még! Ezért élsz még,
ez a te megmaradt életed!EGY ELFELEDETT SIRRA

Mint egy mindenkitől elhagyott,
elfeledett árva, úgy alszol-porladsz már
az óbudai temetőben. Szégyeljék magukat mindazok,
akik mindezért felelősek!
Tudjátok ki volt Ő? Ama Kállai Ernő,
akinek már fejfája sincs!
Picasso! Te ismerted őt, ismered
művészetedről irt művét! Gyűjts egy
tisztességes fejfára valót odaát,
akinél remekebb méltatást talán
senki sem irt még rólad!FIGYELMEZTETŐ

Ne engedd hosszúlére soha
a valóságos verset.
A bőtorkú prédikátorok
nem igaz szerzet.

Nem szerzetesek, nem emberek
ők, nem útmutatók.
Többet bizonyit náluk a
hálót szövő szorgalmas pók!EGY RÉSZEGRE

Túlságosan imbolyogva megy, igy
hát kerüld ki őt.
De azért éljen tovább ő is
s minél később érje el a - temetőt!PÉLDÁZAT

Ha bátor vagy, nézd meg fertelmes
ábrázatod a tükörben, Gonosztevő,
s rögvest látni fogod: arcod
a lelked tükre, ördögi arc.
S kit az Ördög furfangja teremtett
azon az Isten se segit már.CSORDÁN KIVÜL

A hangos bárgyuság
bármit is furulyáz:
vak zsarnokság ez is, mely
mélyen megaláz.

Hol a különbség, mit
tisztelhet értelem?
S hol a szebb szabadság,
mely győz a kényszeren?!

A leves, mit tálaltak, epében
főtt nekünk.
Ne hálálkodjunk már: még
megbénul eszünk!

Ördög vett kegyébe, a pokol
vár reánk.
Isten veled ország, Isten
veled hazánk.FOHÁSZ

Aludni, meghalni volna jó...
- Hát mért késik a halálhajó?!KIRAKAT-ÁLOM

Felséges Katalin cárnő! Szebbnél szebb
kirakataid látjuk itt.
Mindenki boldog hivatalból: csak
nem mutathatja meg - sebeit!EGY ÉGŐ SZAVÚ KÖLTŐRE

Az emberibb Európa tejbő
emlőjén nevelődtél s mégis
édes anyanyelvünk ritka dalnoka
vagy te. A lángot, mely egyre lobogóbb lesz,
az egekből nyerted birtokul, bár e
szerény magyar földön szült édesanyád.
Ne nézz se jobbra, se balra: légy tovább
is ember, konok akarója
annak, mi különb.ÉLEK, ÉHENHALOK-E?

Élek, éhenhalok-e?
Juhász Gy.-sors ebben a korban?
Nem vagyok hajlandó tovább
nyomorogni. Inkább meghalok.
(S még hozzá: gyorsan!)EGY MECÉNÁSHOZ, AKI ROSSZ
KÖNYVEKKEL SEGÍTETT RAJTAM

                               (Kovács Endrének)

Terhedre vált ócska könyvektől
szabadítottalak meg s lám, ajándékod könnyitett rajtam!
Szabók és suszterek kapták munkadijként végül.
Korszerü segitség ez is a nagy bajban.

1952. novemberMEGJEGYZÉS

Néhány nyamvadt kispolgár-ivadék
még most is engem oktatgat oktalanul.
Álproletár igaz proletárt szabadon tiporhat?
A vércse a pacsirtától végképp igy szabadul?KASSÁK

Tul sokat tudsz a rangos, félművelt
bünözőkről: ezért aláznak
meg uton-utfélen.
Mikor vonul vissza dögletes
odujába a sok-sok
szellemellenes szemtelen?!

                           Berda József
              a "Magyar Népköztársaság!
                    picsánrugott költőjeNÉVNAPI ÜZENET

Minél többet s minél hangosabban nevess
még hosszu évtizedeken által.
Csak igy érsz a tökéletesség ormára: csak
igy birkózhatsz meg a halállal!A "HUNCUT HANGON" CIKLUSBÓL

MERENGÉS-FÉLE

Büvölj bölcsek boldogsága,
bűbájos bőrdudám,
ha gonosz gondok garmadája
csőstől szakad rám!EGÉSZSÉG

Mint egy mélyhangu gyári kürt:
még ugy dudál dicső feneked.
A szived is megszünt dobogni
ha egyszer e kürt bereked!EGY ICINYKE-PICINYKE RAKÁSHOZ

Te szemtelen! hát csak ezért             (kiemelés B.J.)
lármáztál oly sokat,
hogy majdnem ledöntötted
a házakat, a tornyokat?!DICSŐSÉG

Gatyaszaggató gőgös görögtűz,
dicső durranásom:
morogj, mosolyogj, míg élsz emitt
s míg meg nem kukulsz a másvilágon.RAJTA HÁT!

Trombitálj, fényes fenekem, trombitálj!
Napi ötvenig-hatvanig meg ne állj!
Harsogva hallasd hangod, mely végül mennybe száll -
igy derül boldog lelked s visszhangoz hét határ.HARSÁNY HANGON

TANÁCSKÉNT

Robbanhatsz, akár egy bomba:
Csak ne eregess suttyomba!JÓTANÁCS

Ürülsz? szagolj közben
illatos gyöngyvirágot!
Igy a magad bűzét
kevésbé utálod.MULATSÁGOS ESET

Éreztem-élveztem: a kedély kegyelme
reám miként nevet,
mikor mályvarózsával töröltem
ki az ülepemet!FALÁNKSÁG

Nincs nálad szebb, izesebb s
kivánatosabb étek:
most is husos, lucskos
ágyékodon legelészek!MEGNYUGVÁS

Nem törődöm már a jóval,
alul-felül jön a sóhaj!
Ha rossz, legyen hát rosszabb még!
- Egy döglött macskát is megennék!E. PÁL HG.

Bár raccsol és nyegle
"jót tenni" nagy a kedve.
Fiatal szamárból is lesz öreg szamár -
Imádkozzon érte, aki rosszul kakál.MEGJEGYZÉS

Boldogok barlangja, bordélyház: a
hervadt humorhiány irtott ki téged:
férfiasság s étvágynélküli beteg, kinek
testét és eszét élve egye meg a féreg!LEGÉNYKE

S az arcod, - ez a mennyei csillogás?
lágyabb, mint a legfinomabb selyem.
De fiuságod legszebb éke olyan, mint
az acél, mely hegyek mélyén terem!EGY KÉRDŐÍVRE

Ne kérjetek tőlem adót
nem dobhatok mást, csak bagót!
Inkább zaklassátok Taszilót s Manót...
Hogyan trüsszentsen, mondjátok, a halott?!SZOMORÚSÁG

Irigylem már a gyomorbetegeket.
Nagy étvágyamba belebetegedek!IGY VAN

Az ember gyarló: néha
böfent, máskor ereget.
S hogy igy van: erről immár
senki fia sem tehet.
Van ki cérnahangon s van,
ki öblös hangon énekel...
Ki bátor: csupa derü.
Ki gyáva: annak félni kell!SZEMÉREM

Kisfiu voltam akkor, Istenem, kisfiucska,
de oly nagy indulat, ami gyönyörüséges! -

Egy palánklyukon pisáltam keresztül én, méltó
illedelem szerint, hogy ne lássa senki, s lám,
szegény lurkónak, mégsem volt szerencsém!
Távolabb két lány, két csitri, figyelt rám oly illetlenül
s mégis oly kedvesen, hogy elpirultam, magamra
szinte szemérmes legényke, - titkolt örömömben.

Kicsinyt zavart s félénk voltam, de végül talpra
álltam, mint akit a bátorság szállt meg s ugy szökött
a bő sugár, gömbölyü karikaként a sárga vizesés,
hogy szinte megható!
S mindez oly ártatlan, annyira angyali mozdulat volt,
hogy máris eszembe jutott: mily kedves volna most megint
anyám emlőjén szini a legédesebb tejet, mely
olyan halhatatlan, mint maga az élet, ez a kedves és ostoba könnyelmüség!TORZKÉP

Borssal izes most a szavad:
fellegjáró kedvedbe vagy.
Szivderitő vigalommal
feneked is meg-megszólal.
Kevés a bor, meg se kottyan.
Reng a kedv a részeg szóban.
Ki-kitátod muja szádat:
olyan szép vagy, mint egy állat!
Sok volt a jó: itt a csömör,
kidöglöttél, mint az ökör...
Most látod, mily szép a világ: -
ferde szájad reá okád!ELMÉLKEDŐ ÁLMÉLKODÁS

Mily sokféle rondaság szemetje éktelenkedik
benned ember: bélsár, hugy, takony, turha!
S mégis te vagy a "teremtés koronája"? kinek
teste ily hitvány halmazoktól durva?!MEGJEGYZÉS

Amit adtál azért adtak,
mert már nem izlett neked,
mert féltél: hasmenési
rohamot kap - az üleped!ÁHITAT

Ó, boldog béke bombái: bab,
borsó, lencse, retek!
Mindig bájoló barátságban
maradjak veletek!UTÓSZÓ

Ha a pofám nem nevethet,
nevessen a valagam!
Annak talán minden felett
több hitelü szava van.KIVÁNALOM

Hús kell mostan,
fogni való,
mely gőzölg, mint
megvadult ló.

Dudacsöcsü
kövér asszony
marka közé
hadd ragadjon!

Nézzen végig,
vetkőztessen,
hozza tűzbe
lomha testem.

S ha megunt már
küldjön odébb...
Csókolja más is
ülepét!BIZTATÓ

Baj, ha bő
hangod bereked...
Robbanjon dicső feneked!

Csak poshadt
bűze ne legyen:
étvágyad ettől elmegyen.

Inkább finom
ételt egyél:
hangszered igy
szebben zenél!

Légies kosztra
vess szemet,
igy lesz illatos
feneked!EZ KOMOLY

Nadrágot kértem Jakabtól, Kakadu Jenőtől,
Vartyag Mátyástól, de ők nadrág helyett inkább szellentettek rám.
Hát szakadjon szét utolsó nadrágjuk is dézsás
fenekük rekedjen be: okádja le őket az orángután!(SEMATIKUS SÜLETLENSÉGET...)

Sematikus sületlenséget
szüljünk megint
az egyetlen Isten: a Párt
parancsa szerint?!OKULTUNK?

Ugyanazok a bősz-buta hibák
folytatódnak még butábban tovább?!          (kiemelés B.J.)IRIGYLÉSRE MÉLTÓ

Boldogok a bolondok:
nem okoznak sok gondot![PÁLINKÁK PÁPÁJA...]

Pálinkák pápája: eper!
Barátom torkom ellen mit vétett?
Véled hiába álmodom?
Cserbenhagy végül minden ígéret?A "HALLGATÓ" KÖLTŐHÖZ

Ha nem tiszteled a bűnt s
ezért hallgatsz haragodban,
még akkor is becsületesen
beszélsz: sőt egyre inkább igazabb leszel.
Isten éltesse paraszti
"furfangodat"! Műveidben
hazádhoz, a népeddel érző
hűség egyre élőbben énekel![VEGYÉTEK TUDOMÁSUL...]

Vegyétek tudomásul, hogy felnőttek vagyunk,
hogy nemcsak mások, mi is élni akarunk![KÖVÉR KURVÁK KÁPOLNÁJA...]

Kövér kurvák kápolnája, kamaszingerlő,
kangörcscsábitó kedves kupleráj,
ha rádgondolok, kicsordul belőlem a bősz,
bikátvaditó forró férfinyál![A TERMÉSZET SZAVÁVAL...]

A természet szavával szólj, igy ébredezz.
Meztelenitsd le magad: nem mese ez![ÉLŐ KÖLTŐTÁRSAIM...]

Élő költőtársaim kiebrudálhatnak,
de a jövő megőrzi a hiteles
anyajegyet...[NE HAGYD CSERBEN...]

Ne hagyd cserben a "legendát":
most már légy valódibb Nagy Imre![ERŐSEBB EMBERSÉGRE...]

Erősebb emberségre most már
ugy ébredjetek,
hogy életünk értelme ellen ne
verekedjetek. (vétkezzetek)
(életünk kertjébe
gyomot ne vessetek!)              (B.J. szövegváltozatok)[ITT SZOMORKODIK...]

Itt szomorkodik a szegénység:
életünk ellen a legnagyobb bűn.[MONDD - MATERIALISTA MÓDON...]

Mondd - materialista módon - meddig müködik
még a motor: a szív s véle együtt a lélek? ...... élek?[EGY ERDÉLYBŐL IDESZALAJTOTT...]

Egy Erdélyből ideszalajtott buta
Vakszász belemart az irodalomba.
Óh szépséges szárnyalása szabadságunknak,
hogy türheted, hogy e szörnyeteg döntsön
bennünket romokba?!EGY ÁLSZENT BOSZORKÁNYRA

Hiába üvöltsz, hiába rázod durva
asszonyi öklöd az ég felé tehetetlen
dühödben! Nem csak te, én is
szenvedek legalább annyit, van annyi
okom a káromkodásra, mint neked,
de semmiségem mégsem kényszeriti
mindez oly tömény-sok óbégatásra
s egyéb hiábavaló kuruttyolásra, mint
izgága személyed: ördöggel cimboráló
vén boszorkány. - Nem elég-e, hogy
ingyen cseléded vagyok gyakran a
heti hétpengős ágybér ellenében s rá-
adásul még testem és lelkem rágod agyon
szánalmas sirámaiddal! Nem Isten, inkább
az ördög ivadéka vagy te, hiába is
ájtatoskodsz oly álszent állhatatossággal.
Nékem csak a nagyhangu szellentések
megnövekedett sokaságát, a bő böfögéseket
a hasonló állati együgyüségeket kellene
bűnbánóan bevallani a papnak, de
neked az oktalan gonoszságokról kéne
számot adni, ha netán gyónásra
adnád fejed. Ne imádkozz hiába, vén
boszorkány, ezt tanácsolom csak neked.
Kit az ördög jegyzett el magának, annak
nem jut el szava sohasem a mennyországban
trónoló Atyaisten elé, még akkor sem,
ha pápai áldást kapott![E SZERÉNY KIS SZOBÁBAN...]

E szerény kis szobában
éppugy találd meg kényed-kedved,
mint egy fényes kastélyban,
mely csupán külsőben nyújt szebbet.

1948 körül

(B.J. megjegyzése: Schwott Lajos karikaturája alá)[SÁNTA KÓBOR KOMONDOR...]

Sánta kóbor komondor
kisért s nem tudtam
enni adni néki!
Kedves kutya, te
költőtárs voltál valaha.[NYUGTALAN VALAGU...]

Nyugtalan valagu
csavargó vagyok![HOGY EZ AZ ORSZÁG...]

Hogy ez az ország
végképp ne vesszen el,
legalább ezer
uj Pázmány páter kell![NAGY A HUZAT...]

Nagy a huzat:
akrobaták kora ez?[HOGY KI AZ A...]

Hogy ki az a molett ébenfekete nő?
fingonfüstölt fenekem legméltóbb öröme ő![KÖSZÖNÖM GONOSZSÁGOD...]

Köszönöm gonoszságod                (rosszindulatod    B.J.)
s ha ez szocialista "tett"
ugy hirdesse minden
időkig dicsőségedet![MUKI KUTYA...]

Muki kutya, az én
titkárom, mint ő éppen
oly gyarló vagyok.
Azt gyülölöm szeretem,                (S ezért gondolhatom azt,
amit én akarok.                             amit én akarok!                 B. J. szövegvariáció)[HATÁRTALAN HAZUGSÁG...]

Határtalan hazugság
ne imádtasd Istenként
marhákhoz.
is méltatlan maszlagod.[KÖPJETEK SZEMEN...]

Köpjetek szemen szarjancsik:
se Kossuth, se Baumgarten-dijra
nem voltam méltó -
ma éljen a jámbor középszer.
Ez ellen nincs sohasem vétó?TRIVIÁLIS

Csak csupasz valagam volt a vagyonom mindig
s a jövőben is ez lesz vagyontváró vigaszom.
Az én boldog világom nyilván a tulvilág lesz,
honnan e világot nyugodtan leszarhatom.EGY TÖRTETŐRE

Miniszter - Villonnak véled magad? Nem
szabadszáju vagy, csak közönséges és trágár.
Szajhának gyalázott jó anyád joggal
tagadott meg: szüleid szégyenére váltál!PROFÁN HASONLAT

Unjuk már az unatkozást. Meddig
fogunk még rossz vezércikk-koszton élni?
Inkább morzsolja végig a hosszu szentolvasót
az ájtatosságban jelen Mari néni!ÖRÖM EZ?

Ugy kerüllek ki benneteket, mint
az utonállókat. Mondjátok: mért vagytok ilyenek?
Mért nem vagytok felnőtten is olyanok, mint
a szülőt tisztelő rendes gyerekek?!"RUHA TESZI AZ EMBERT?"

Egyenruhába bujtattad butaságod
mint minden munkát utáló,
értelmét-vesztett ember.
A világot orrodnál tovább nem látod:
száraz fa vagy, ki nem ismerkedett meg
a szerelemmel.ELHIHETŐ?

Mindig az aljasabb
a hatalmasabb?!EGY HOSSZÚ HALDOKLÁS ELÉ

A nyilt cenzura emberségesebb volt,
mint emez, ami van.
A multban nyiltan vertek kupán,
most agyonvernek - titokban.A "CSALÁNCSOKOR" CIKLUSBÓL

EGY MAGOLÓ MAJOMFÉLÉHEZ

Csak azt irod meg már,
ami hivatalosan kell? -
Hol van, milyen madár az,
ki parancsra énekel?!Ó SZEKTÁK! SZEKTÁK!

"Bűnbánók tábora!" immár
ilyesmi is alakul?
Hogy mi lesz mindebből:
mondd meg magyarul!MEMENTÓKÉNT

A mindenkori pribéket
csak az tiszteli,
ki meggyilkolt testvére
vérét is lenyeli!GY. I.

Öcsi! öcsikeféle! te a párt
primitív "prépostja" vagy csak, ki
a készülő kommunizmushoz irt
agyhugyköves szüleményt, melyet
agy és gyomor egyaránt kiokád!CSODA

A kis kopott veréb etessen medvét? immár
ez a csoda is valóra válhat. -
A legnagyobb szentek se müvelhetnek
ennél még nagyobb csodákat!REVERENDA

Az emberiesség egyetlen egyenruhája
csupán te vagy ma már.
Kell, hogy tiszteljen a tiszta értelem,
ha embertelenségben nincs határ.

Béke és szeretet! - ily igaz-szép közhelyek
igazát hirdeted minden időkön által.
Csak méltó személy viseljen méltón, ki
nem kötött esküt a döghalállal.

1950.ELÉGTÉTELT

Csontig sovány voltam a rossz multban,
Most már végre élni akarok!
Elég volt a sok koplalásból,
- haljanak éhen a mindig hazugok!

1951.AZ ÚJ VESZPRÉMI PÜSPÖKRE

Derülj derék dominikánus, bátrak
bátra: büvölő Badalik Bertalan.
Püspök lettél... s erre egy liter somlóit
ittam: boldogságom oly határtalan.

1949.SZT.[ÁLIN]

Van városod, hidad, utad, tered. Csak egy van
még hátra: Bazilikánkat is rólad nevezzék el!
S miért ne legyen így? Hisz gondolkodsz mindnyájunk
helyett, míg el nem tűnsz te is a nagy forgószéllel!["LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EMBER..."]

"Legfőbb érték az ember..." így döng a szólam. S mégis dögöljön
meg mindenki, aki megöregedett?
Óh, lázongó értelem! Mint lehet az, hogy a sok
hazugság nem robbantotta fel még a földkerekséget?![OLY MAGAS MÁR...]

Oly magas már az "életszínvonal",
hogy ebbe az ország belehal![KICSINYT KEVESEBBET...]

Kicsinyt kevesebbet hazudjatok,
hogy több hitellel bírjon szavatok![ÚGY TISZTELJÉTEK...]

Úgy tiszteljétek Egyház-hüségem, ahogy
én tisztelem-becsülöm a tiéteket!
Ne tűrjétek a pöfeteg Pándi Pálokat, kiket
se Isten, se Jehova egyazért nem szeret.[SE CIONISTA...]

Se cionista, se klerikális, inkább
az örök Európát váró ember légy.
Elfér e gondolatban zsidó és keresztény.
- Mindnyájunké a föld és az ég![BOSSZÚÁLLÓ POLGÁR...]

Bosszúálló polgár "proletár", bocsásd meg, hogy
véletlenül valódi proletár vagyok!
Oly koldus-árvaként élek most is, mint régen,
ugyanúgy kínoznak a zord téli fagyok.[HÁT NEM OKULTOK...]

Hát nem okultok ti sem? Hitler-Jugend maskarába
öltöztetitek már ti is a tanoncokat?
Bőséges kosztot és szebb ruhát adjatok nékik inkább,
s ne egyenruhához szabott szólamokat!MÓRICZ ZSIGMOND

Ha feltámadnál netán: megborzadnál, hogy
neveddel mily csúful visszaéltek,
hogy mint adtak koldusbotot "szabadságként"
az elesett, szegény magyar népnek![SOK BITANG BURZSUJNAK...]

Sok bitang burzsujnak mondtam meg a magamét.
Közülük sokan még most is valakik.
Nem baj. Az én tiszta hitem még mindig a
lelkiismeret birodalmában lakik![KÖRMÖNFONT KÁRTYAJÁTÉKOS...]

Körmönfont kártyajátékos vagy új Luciferünk,
S ami "több": gonoszul művelt elme;
a Pokol tüzét körültáncoló megszállottak,
elvetemült őrültek szerelme![BUDAFOKI PINCÉK...]

Budafoki pincék - átok rátok!
Méregkeverő a szülőanyátok!M.I.SZ.

Ha sokáig tart még e tömény-sok zaklatás,
paprikajancsi leszek én is, ki csupán majd hőbörög.
Írók vésztörvényszéke már ez az intézmény is,
Mely nem vidám hajlékod többé; inkább a börtönöd![NEM KÉJES ÁLLATI...]

Nem kéjes állati állapot, inkább kegyelmi káprázat
Örököbb öröme kell már nekem.
Büntess botor bűnömért, de szellemi szomjúságomban ne
Hagyj magamra irgalmas Istenem!PÁRTISKOLÁS DARVAS SZILÁRDNAK

Hát fanyar flagellánsok közé kerültél te is
természetes humorú barátom?
A nevetés istene úgy vigyázzon rád, hogy az
új kolostor kedvednek ne ártson!PÁZMÁNY

Szabadszájúságom, nyelvöltögetésem örömét-mérgét
te ojtottad belém, nyelvünk örök őre!
Ha műved emléke elhalványulna; anyanyelvünk is
meghal s méltó lesz az Ország a temetőre!IMA

Ágyrajáró vagyok most is;
levesen és főzeléken élek.
az én hitem ajándéka ez:hát
egyen meg érte a méreg![PÓKHASÚ POLGÁROKBÓL...]

Pókhasú polgárokból átvedlett "proletárok"
pöffeszkedését látom mindenütt.
Ezért lázongok-bizalmatlankodok. Ez az,
ami még rajtam is sajgó sebet üt![NEM IGAZ, HOGY...]

Nem igaz, hogy gyávák vagyunk,
hogy semmi ellen nincs szavunk.
Még könyvelkobzás, sajtóper sincs...
Hát életjelt hogy adhatunk?A KALAPÁCSOS-"KULTÚRPOLITIKUSHOZ"

Írók-költők csendőre vagy, ki folyton fenyeget,
hogy mindig rémületben éljünk.
Hát ez lesz a jobb légkör? Csak az őrült öngyilkosság
lesz legvégső menedékünk?[ÚJRA AZ EPIGRAMMÁK...]

Újra az epigrammák korában élünk? -
Megfagy a lélek itt, megfagy vetésünk!EGY TANULÉKONY TÖRPEPAPAGÁJRA

Torzhangú tündére a madártársadalomnak: a nagy
egyhangúságban a lázító humor immár csak benned él!
Emberi szó helyett vidám brekkegésre és borkortyolásra
tanítottunk meg. Ó mondd; van-e még szebb szenvedély?!ÍGY LEGYEN!

Ha nem a gyilkos ágyú dördül el,
hanem csupán dicsfényes feneked:
ez az igazi béke hangja, ez
zengi a legszebb békeéneket!RÖNTGENSZEMMEL

Idegünket ölő légy, bolha,
szunyog, poloska, svábbogár,
kulancs és tetü: csak ti
maradtatok volna ki a
Teremtésből! Ó, ujat,
jobbat teremteni akaró
ujabb Világ fejlődj odáig,
hogy eme rovarok végképp
elpusztuljanak!

1962.(SZOKD MEG...)

Szokd meg a szart, a felségest,
a mindenben szart:
csókold fenéken azt,
aki téged is megmart!IRODALMON KIVÜLI KIVÁNATKÉNT

(Alkalmi kínrímféle)

Isten éltessen bennünket
S ki irigyli a kedvünket,
az nyalja ki a seggünket!

                  +

Ezek a mai napra rendelt
"szent evangelium" szavai, amen.KATONÁK

Vonatablakból áldottalak meg benneteket:
hogy az ördög ne vegye el az eszeteket!

[v.sz. 1944-45]VÁDBESZÉD

Káromkodásra már
Súlyos-sok az ok.
Egy rókáról, lám, hét
Bőrt lenyúztatok!

Csókot adj annak, aki
Pofon üt?! -
Törd össze inkább
Nemes hegedüd!

Hullarablás
Nem isteni tett!
Ily bűn ellen
Ki hoz ítéletet?!

Élet és haza ím, mind
Semmi már.
Nem a nyár jön, hanem
- a fagyhalál!

[v.sz. 1947-50][MIKÉNT AZ ÉJI LEPKE...]*

Miként az éji lepke
megszédül a hirtelen
rásugárzó fénytől
úgy szédültem meg szépségedtől.RÖNTGENLELET

Nem az Isten, nem a szentek, nem Mária országa
ez többé: elzüllött itt polgár, proletár és paraszt.
Jöjjön az özönvíz, akár a döghalál,
Csak az ördög ne kérkedjen: "ez az én földem mindörökké!"

[v.sz. 1947-50][OLYAN, MINDEN EMBERTELENSÉGET...]

Olyan, minden embertelenséget felülmúló bűnt
nem követhetnek el itt - se másutt - a választottak
közül valók, hogy megtagadjam emberségemet.
A kollektív büntetés - a kereszténység tagadása!

[v.sz. 1945-50]KOSSUTH TÚLVILÁGI ÜZENETE*

Megzabálta idegeiteket Horthy és
Rákosi rothadéka egyaránt.
A szabadság szavához igazodjatok
Hogy tovább élhessen nyomorult hazánk!

[v.sz. 1950-1956]LEVITÉZLETT NEVEK FÖLÉ!*

Nem a két bitang: Horthy Miklós, se
Rákosi Mátyás a mi szeretett édesapánk.
A mi egyetlen édesapánk: Hitler és Sztálin
által megalázott szegény hazánk![MINT MINDIG: MOST IS...]*

Mint mindig: most is le vagy te rondítva
magáramaradt Magyarország -
Immár csak kivert koldusaid, kóbor
kutyáid hűségesek hozzád!KÖZHELYEK HELYETT*

Nem hittem soha a vezércikkben, ezután sem
hiszek: ipari izzadmány volt valamennyi eddig.
De láttam az Angyalföldi aluljáró újraépítését:
itt halál helyett valóban az élet építését kezdik!ÉRDEM SZERINT*

Nem író, katonaminiszter vagy! Ki
toll helyett fegyverrel fenyeget.
Emberi rangodról is lemondtál már,
Undok sárrá szennyezted nevedet!EGY TÚLMOHÓ KÖLTŐ-FÉLÉRE

Szirupos kispolgár vagy te is - és
olyan szemtelen, mint ősszel a légy.
Ne erőlködj. Ne csak a témában
a formában is forradalmár légy![LÉPJ KI SZELLŐTLEN...]*

Lépj ki szellőtlen lakásodból, nyitott
Szemmel nézd a nyilt világot.
Ki sötét szobában vakítja magát,
Az az életből mit se látott!TOTÓ-IRODA ELŐTT*

Hát munka nélkül is lehet boldogulni?
Ez a szocializmust-építő szorgalom?
Elveszteni az utolsó krajcárt is, vagy
százezret nyerni munka nélkül? Ez
a nemzeti nagy haszon?[NEM CSAK A JÖVŐBEN...]*

Nem csak a jövőben akarok
élni, hanem ma is.
Aki az ellenkezőre esküszik
az nem őszinte (hanem hamis).ÖNKIVÜLET

Hadd öleljelek most igazán téged, ki
megvetett lánya vagy az olcsó szerelemnek,
s nékem ezért legkedvesebb szeretőm! Hadd ájulja
húsod szagára szédülő képzeletem mind csapongóbban:
nincs ami szebb a világon a te fonnyadt testednél,
mely úgy nyílt ki velem - egy testvéreim, a jött-ment
kamaszok éhes szerelmének, mint templomok kapuja
az ájtatos lélek gondolata előtt...

Ó, tépje, ölelje, harapja csak mindenkinek
szabad ligetű testedet az örömre kínzó vágyakozás!
- Mint boldog állatokat a prédára: úgy hagyd lecsapni
reád a szegény legények feszülő szándékait te! S aztán
add oda magad, te legkedvesebb, az uccák legszennyesebb
indulatának egészen, hogy még esztelenebbül így szeresselek
én méltón s az ezer meg ezer csókoktól cserepes szádra
végre rácsókoljam az isteni derü megbocsátó bélyegét.

[v.sz. 1934 -1940 ]MÁR MEGINT ITT TARTUNK?

Könyveljetek el afféle utcáról fölszedett
lelencházi kisgyereknek,
akit az okmányokban bővelkedő
minden rangú urak kinevetnek.                              (fölénnyel megint kinevetnek   B.J. szövegváltozat)
Írta mindezt egy okmányellenes, dühödt eretnek.

[v.sz. 1950 után][FIATALSÁG GYÖNYÖRŰSÉGE...]

Fiatalság gyönyörűsége!
te vagy az éneklő forradalom!
A te áramod hatalmát égnek és
földnek harsogva szavalom!A BODAJKI BÚCSÚRÓL*

A búcsú babona? legenda? Nem baj.
A költészet is majdnem az!
Szebb érzelmünk sem gépfegyverropogás,
Inkább jövőnket szépítő népvígasz!AMOR SANCTUS*

Legyek bármennyire ínyenckedő
élveteg eretnek;
mégis a latin lelkület
lángolásával szeretlek!EGY ÁLSZENTRŐL

Tíz örménynél is kapzsibb vagy te,
undokabb uzsorás!
A te hiénaszomjad nem imádkozza le
százezer hő fohász.BÉKEKIÁLTÁS

Teremtsetek végre olyan nyugalmat
melytől minden igaz ember jól alhat!

[v.sz. 1949 után][CINIKUS CIONISTA...]

Cinikus cionista, sőt csendőr vagy, akár csak
Volt minisztertársad,
Aki a szellem őreként épített fölénk
Gigászi bolondházat!

[v.sz. 1949 után][SAJNÁLOD, HOGY NEM VAGY...]

Sajnálod, hogy nem vagy sátoros cigány, kit
semmiféle rend, se hivatal nem tud számontartani.
Sajnos, káromkodó kocsis vagy, ki kényszerből
kénytelen lovakat hajtani.[A NEMZETGYILKOSOK...]*

A nemzetgyilkosok nem ti vagytok, idegenek,
Hanem a hitvány zsoldosok.[KÉTSZÁZMILLIÓ...]*

Kétszázmillió poloska, mért félsz
kilencmillió katicabogártól?[MIÉRT ERŐSZAKOLJÁTOK...]*

Miért erőszakoljátok, hogy szeressük őket?
Hisz gyilkoltak s raboltak!
Még koldusabbá s kevesebbé lettünk.
Az ártatlan halottak ehhez majd mit szólnak?[A BARBÁR OROSZOK...]

A barbár oroszok emberséges, jó
magyarok hozzátok képest.
Bár halotti poraiból mindez
egyetlen mártírt fel nem ébreszt.

[v.sz. 1956 után][IMMÁR EGYETLEN...]*

Immár egyetlen épeszű ember előtt se vitás;
Amit cselekedtek, emberellenes hazaárulás!

[v.sz 1956 után][CSAK ÉLŐ ÉLMÉNYEIDRŐL...]*

Csak élő élményeidről énekelj -
így leszel hiteles.
Ne a megsemmisítő halálról
Az életről zengedezz![MILY FURCSA...]

Mily furcsa. Immár Kádár
az ellenforradalmár!
Néphez hű forradalmárokat öletett meg,
csukott le ő -
hadd teljen meg velük a bőségben teljes
magyar temető!
[v.sz. 1956 után]N.I. [NAGY IMRE] *

Bármily mocskot szórt rád a rágcsálók rágalma,
- a magyar nép véréből való vagy, egy
a néppel, mely nem felejti; inkább
a száműzetést vállaltad, semhogy
emberi s magyar mivoltod megalázván,
hitvány hazaáruló légy.[ADOM-VESZEM ÁRÚ...]*

Adom-veszem árú az ország? A munkást, a parasztot is becsaptátok!
Csodálkoztok, hogy reátok zúdul most minden tüzes átok?[SZOCIALIZMUS CÍMÉN...]*

Szocializmus címén új barbárságot akartok szakítani a világra?
Dögölj meg kapitalizmus! De ne legyen új zsarnokság ennek az ára![AZELŐTT GRÓFOK...]*

Azelőtt grófok, most mások igázzák a parasztot?
Tele volt hazugsággal a mult, de még töményebben van tele a jelen.[SE TESTI, SE...]*

Se testi, se lelki bajt ne orvosoljatok
ide-oda kacsintó kalmárpolitikusok![A KEGYETLEN KLIKK...]*

A Kegyetlen klikk ellenem esküdt:haljak éhen
a pártringyók szent nevében.RIDEG SÁNDOR

Nem érzed ördögi őrületnek, hogy
többre becsülöd a katonai cafrangot,
mint az emberségednek aranyhitelt
adó igazibb írói rangot?!

[v.sz. 1950-1956 között]DRÁMAI ISMÉTLŐDÉS

Lakatos Géza is Nagy Imre: mily szomorúan
hasonló a ti sorsotok!
Ebből tűnik ki: Kádár a hasonló
Szálasi sorsában - osztozni fog!

[v.sz. 1958 után]EGY "SZENT FAZÉKRA"

Átkozódásod imádságnak véled? A szent
olvasó minden szemét forintnak?
Csak redves csontokból áll asszonyi
mivoltod s azok is recsegnek-ropognak.B. GÁBORRÓL

Mindenkit megmarsz. Mért űzöl
játékot ebből? Gőgöd a legégőbb
szeretet se gyógyítja meg már? Haraggal
tudod csak viszonozni (még te is) a szeretet?[SZÓLAMOKAT SZAJKÓZÓ...]

Szólamokat szajkózó szarjancsi,
mért nem énekelsz a szabad madarak üde hangján?
Minden szavad olyan, mint rikácsoló részeg vad
handabandája: ugyanúgy hat rám![MINT EGY BŐSZ...]

Mint egy bősz ifjú titán: túllicitálsz mindenkit, -
pedig korlátolt kispolgár vagy csupán.
Hogy igazodhat a józan szocialista értelem
a te torz észjárásod után?JELKÉP*

Fűnek-fának kinhalála
A foszforos libafos.
Hová pottyan; kiég minden,
Virág ott nem illatoz![ÍRTAM MINDEZT...]

Írtam mindezt szerelmes kedvembe,
Mikor tulipán nőtt a seggembe![CSAK A KRAJZLEROS...]*

Csak a krajzleros kalkulál
a különb lázad vagy lelkesedik.A KÉT ÖNZŐ DUDÁSRÓL*

Az ügynökök behajtják a jutalékot,
Az üzletember természete ez.
Akiknek nincs hazájuk az égben, se
Földön:azoknál természetes ez![TISZTELJÉTEK...]

Tiszteljétek (tűnékeny taknyosok) az én baráti becsületemet
Becsüljetek meg, vagy szarjatok le, - nincs tovább,
                                               Hát elég volt ebből![BÜDÖS VAGYOK...]

Büdös vagyok: - remek ringyók szaga árad belőlem!
Csupa indulat, csupa boldogság vagyok!

                         +

Buta bürokratákat bunkózz
szorgalommal szavak szentségére rátarti
rebellis![SE A TÚLCUKROS...]

Se a túlcukros nyájasokat, se
a bután mereveket nem becsülhetem.
Inkább remekeljen a maga rendjén
őszintén nyilatkozó ülepem![GYÖNYÖRKÖDSZ A...]*

Gyönyörködsz a rondaságodban? Pedig
Nem vagy már karcsú kamasz.
Feletted már nem tavaszi napsütés árad,
Inkább a tél zordsága havaz.B.B.

A szeretet szétszaggat majd örömében, mikor
még égibb hangon zendül fel szavad,
hogy harsogd a hálát a veled érző néppel
Mária országa végre már szabad.

1944.ÖRÖK TÖRVÉNYKÉNT

Éljen a nép, a derék, dolgozó nép!
Legyen övé minden, ami jogot és
örömet ád néki. De ne legyen csürhék
és csordák csárdája soha az ország![FINGGAL FŰTENI...]

Finggal fűteni, finggal
fizetni: az volna jó:
ha fing hajtaná a mozdonyt,
s finggal futna a hajó!EGY RÉMHÍRRE

Az egyetlen párt tévedhetetlen,
legszentebb útmutatása szerint
rettenetes Révai rémületes
rontásait várhatjuk megint?!

                +

Gyomorbeteg vagy és őrült:
mondd, mit keresel közöttünk?EGY BORBÉLY-VÉRTANURÓL

Büntetőszázadba bitangolt a barbár
erőszak, Ódor, derék borbélymester téged.
Ki vitathatja el bátorságodtól bármikor
hazádhoz, népedhez való hüséged?!EGY KEGYETLEN KRAJZLEROSRÓL

Márton! Márton! vén vérivó! hány
millió hektoliter vért akarsz meginni még?
Ha a dagadt Duna vérré válna:néked
Az se volna már elég?!EGYSZERŰ RÍMEKKEL

Drágalátos magyar nyelvünk
vidámítsd meg szívünk, eszünk.
Álmodban is maradj velünk
akkor is, ha fel nem ébredünk.[NEM VOLT ÉRDEMES...]

Nem volt érdemes tisztességesnek
lenni. Még a várva-várt
fordulat se adott elégtételt.
Hát hogy nyeljek le ezek
után bármiféle földi mételyt?EGY TÖKFILKÓRA*

A gonoszság s butaság kölyke
vagy. Minden szavad alávaló.
Nem kopott el még a nyelved -
gyáva talpnyaló?[MOST MEGINT MEGCSAVARHATOD...]*

Most megint megcsavarhatod az orrom:
hisz' K-dijat kaptál.
Olyan ügyes vagy, ki betéve tudja
milyen időt jelez a naptár.EGY ROSSZ ORVOSRÓL

Bár nem voltál goromba, csak óvatos: mégis
megdöbbentem tengersok bárgyúságodon.
Olyan hangon beszéltél velem, mint egy
szolgalelkű hivatalnok. Mondd, kivel vagy rokon?

Mint Petőfi soha ki nem pusztuló "magyar
nemes"-e: még te se írsz, se nem olvasol.
Nyilván a nép él éretted, mert butaságodnak
mindenkor találsz Hivatalt valahol.AMEN*

Lépten-nyomon kérdik tőled; hogy érzed
magad? "Mint a világ valagán egy
apró pattanás!" - ez a felelet.
Felséges érzés ez is... s nem tetszik?
Csókolják meg a nagyképűek
mindig mosolygó fenekedet.

1958.[TEJBEN PIRÍTOTT...]*

Tejben pirított, pecsenyeízű bácskai töpörtyű:
hiú vágyakozásunk lemondott rólad
most már jó volna a hullafakadékszínű is, de
a közömbösek szíve-lelke fel nem olvad!GALAMBOK SZERETNEK*

Mint az újszülött, oly meztelen vagyok.
Testem most fiús szépségben ragyog.
Bugó galambjaim szállnak reám:
Most csókolj, robbanj fel meleg szobám![SZÉDÜLETESEN SZÉP...]*

Szédületesen szép dalia vagy; akár
egy görög Isten. Szépséged szeretni szenvedés
hát alázz meg áldozat![EGY ICINYKE-PICINYKE...]*

Egy icinyke-picinyke emberség se lehetséges?
Gondolkozzatok ezen.
Az egész világgal békülök ki, ha emberségre
esküdtök velem![BŐCSÖCSŰ LÁNYOK...]

Bőcsöcsű lányok
áldásom rátok!
Ó, mutassátok
meg friss pinátok![JAJ HASIKÁNK...]

Jaj hasikánk, hasikánk, mit eszünk?
Fölül sóhajtunk, alul meg eresztünk![MÉRT SÍRSZ...]

Mért sírsz, hogy nincs früstök?
Majd ad áldást a püspök!BÁRDOS LAJOS*

A Szentlélek fénye immár Téged is felfedezett.
Égi szárnyak lenditik minden műved - és kezed!SZOMORÚ*

Hol a sokféle szín pompája, az egyéni
hang változatos varázsa?
Se hús, se vér, se lélek! Csak egy dominál:
a vak szavak hübelebalázsa![HA MÁR NEM LESZ...]

Ha már nem lesz mit enni,
végre is azt fogjuk tenni,
hogy megesszük saját ürülékünk.
Így remény van: később lesz végünk!

De ha már ürülni sem tudunk:
a kövér ganéjdombra visz utunk,
s nagy ganéjturók,
- ott bizton jóllakunk!ÉGŐ KEGY*

Boldog kegy: fiatal nyelvvel ott nyalhatok néked,
Hol beverte izmos faszát fiatal férjed.
Boldogan nyalok én, mert tudom:
legszebb fiad jött ki az áldott lyukon!BORZALOM*

Csontig sovány nemzetet aláztatok meg;
néki üzentetek hadat,
mikor meggyilkoltattátok népükhöz
hű, legjobb fiaikat!EGY KÖLTŐRE*

Még te is öltél! Borzalmas büncselekményekre
adtad áldó beleegyezésedet.
A mindenkori magyar irodalomtörténetbe
igy irtad be végül - a nevedet!FURCSA EZ!*

A legenyhébb megjegyzésre is felszisszentek,
nem tűrtök komolyabb kritikát.
Legyünk boldog fejbólintók, kik kikaparhatják
orrukból a sűrű-sok fikát?!KÉT "KEGYETLEN" KRITIKAFÉLE*

A Rákosi-recept szerinti bolond
borokat meddig isszuk még?
Az ezeket gyártó méregkeverőkre
Szakadjon rá az ég!

                        *

Egyik jobb bor, mint a másik! Csettintve
mondottuk, annak idején Bezákék borára.
Most egyik rosszabb, mint a másik! Méltók
a rossz vegyészek - az akasztófára!FORRONGÓ FUTAMOK*

Éltél, ahogy éltél,
de inkább szenvedtél.
Legyen érdemrended:
a még szebb szemfedél!

Csak azt ird meg mindig, ami
őszinte valód! Ami kellene,
azt talán soha.                           (B.J. kiemelése)
Az ördög tudja, hogy van, ami
van; hozzád a sors
mindig mostoha!

                      *

Értelmes elmék esküdt ellensége;
végre te is megkaptad most a leckét.
Jó volna már, ha hordótanítványaid
minden maszlagod méregként ennék!

                      *

Akrobatamutatványokat végzel
gondjaid felett.
Az olyan "öreg" ki nem birja ezt,
végképp' elmehet!

                      *

Sánta Sátán, ki bencés
diák voltál valaha;
most a Párt "védőszentje" volnál?
s "legszentebb malasztja"?!

A túlsok dicsőség elrontja már az embert,
még a szentként indulókat is.
Mindenki a maga útját fussa ki, ez
a "tan" talán nem hamis.

                      *

Bor helyett drágább timsóoldatot
inni? Borzalom ez! Méregkeverők! Hát
hagyjátok abba a népgyilkolást!
Nem szabad bántani a népet, a még
mindig elszegényedett hazát!

                      *

Mindenki irigy, féltékeny, egyik
rosszabbat mond az egyikről, mint a másik.
Jöjjön ezután az a halál, melyben
már mindenki vértől ázik!

                      *

Kies helyen lakol,
majdnem ugrásnyira
az öreg temetőtől.
Most már ez ád
nyugalmat néked,-
talán ez emel föl.GYERMETEG ESET*

Ó, egyetlen, esetlen-gyámoltalan barátom!
Hát véled is megesett a gyarló baleset?!
S éppen a hosszú híd kellős közepén?!
Az áldott-átkozott "majomtej" téged is
kikezdett; gyomrodra, sőt fenekedre rohant?
Nesze!nesze! kapd el! itt a segítség! itt e
lepedőnyi selyempapir! Hát csak könnyebülj;
könnyebbülj meg; tudom én már, mily furcsa
mulatság és mennyire bosszantó az efféle
eset éjnek idején! Ha egykor hasonló
szükség jönne reám is, hiszem, nem leszel
rest te sem viszonozni, mint jótét lélek,
ebbéli szívességemet!RECEPT*

Székrekedés, székrekedés;
ez aztán a legrosszabb nyavalya!
Töltött káposztára esküdj, talán
meggyógyul gyomrod sok baja.FINTOR*

Mit tudsz te rólam, mondd?!
Se annyit, se ennyit.
Hát edd meg az együgyű
semmit!PAJZÁN GYERMEKRÍMEK

MEGKÖNNYEBBÜLÉS

Én dicső gőzölgő szarom,
szép rakás hegyed itthagyom.
Izzadtam, nyögtem, amíg kijöttél.
Hősibb voltam egy hadseregnél!SZEMÉRMES KÉRDÉS

Mondd csak édes öcsike:
áll-e már a pöcsike?
Attól tejlik majd a
Bözsike
bő keblén bimbuló
csöcsike.HŐS

Én vagyok csak a hős gyerek:
kislányok seggire verek!-
Nékem nyílnak itt
a kertek s az erdők,
s pöcsöm mélyén az
ébredő jövendők.MENEDÉKHELY

Jó buvóhely ez az árok,
itt majd nyugodtan kakálok.
Ha netán valaki megzavar
felhuzom a nadrágom hamar!NYUGTALANSÁG

Csiklandó lázban
fekszem az ágyban.
Nem jön az édes álom.
Piros pöcsömmel játszom.FÜRDÜNK

Víz alatt lankad csöpp pöcsünk:
rossz dologgal most nincs közünk.
Csak kergetjük egymást szeretettel
s a partot köszöntjük fénylő seggel.TÜNŐDÉS

Ó, enni kéne, enni!
De jaj, nincs enni semmi.
Szagold buzgón a latrinát,
attól hízik e nagyvilág!ONÁNIA

Bocsásson meg néked
az irgalmas ég:
pöcsömből kirázott
meleg váladék!
Jobb sorsod helyett a
bús semmibe hulltál,
mint korán-halt gyermek,
ki semmit sem tud már.VIGYÁZZATOK!

Vigyázzatok lányok:
letépem szoknyátok!
Ne ingerkedjetek:
megcsípem seggetek!GYEREKSÉGED ÉKESSÉGE

Pirosan csillog hát meztelen combod:
Örömödnek sulyát közepében hordod.
Gyenge fiatal szőr virágozd csak körül.
Úgy lobbanjon vére, mint egy csikó örűl!IDILL

(A GUGGOLÓ KIS KANÁSZRÓL)

A levegő ma nehéz nyári láz.
Nyárfa alatt szarik a kis kanász.
S míg felette a hűs lomb napernyőt tart:
kis kutyája nyalja a friss meleg szartFIATAL VÉRÜNK

Drága a vérünk, fiatal, fehér vér:
lázad a forró napsugárban ér,
s lassan megérvén, végül odaér,
hol megcsipi a hideg, őszi dér.HA LEVETKŐZNÉK...

Ha levetem egyszer kínzó, szűk ruhám:
égni fogtok a nagy, meztelen csudán!
Nyálatok folyása tudom, megindul,
rám is rohantok majd ti bolondul.LEÁNY AZ ÁGYBAN

Oly árva nékem ez az ágy.
Meleg pinuskám csupa vágy.
Erős, szép fiú kéne most mellém:
keményke pöcsit kezembe venném,
s addig-addig játsznánk,
míg lyukamba tenném!TAVASZ ÉBREDÉSE

                 I.

Napról-napra keményebb lesz
pelyhülő kis pöcsünk.
Langyos szűz tejével párnát
s klozettot öntözünk. -
Lány kéne, de jaj, sehol,
sehogysem kapunk,-
s pöcsünk kirázva, tovább
kínozzuk magunk.

                 II.

Lányok, lányok,
nézzétek fehér hasunk!
Lábatok közt
mi rózsát nyitni tudunk...
Míg friss tejszagunk van,
feküdjetek alánk:
tiszta pöcsünkben
ne haljon kárba a láng!MEGTÖRTÉNT

Tegnap én még ártatlan voltam.
Ma már egy kislányt megcsókoltam.
Csókra csók jött s boldog-holtan
a nadrágom kigomboltam.
Kemény pöcsöm vettem ki onnan,
s kicsi lyukába jól betoltam...

Szegénykém lám, most póruljárt.
- Rajtam ez már nem tesz nagy kárt. -
Úgy kell neki!
Mért riszálta felém farát?
Így jár, aki
ördöggel kísérti magát!GYOMOR DICSÉRETE

Ki elűzöd háborgó gondom:
áldott légy feneketlen gyomrom!
Sok tojás és hagyma adassék néked:
nagy, büdös fing legyen a te dicsőséged!BUCSUVERS

Ha majd fiatalon meghalok:
mennybe visznek fel az angyalok.
Lábam közé nagy levelet tesznek,
s úgy mutatnak meg a bölcs Istennek.

Ha dolgom nem is lesz méltó rendben:
tudom, Ő mégis szeretni fog engem.
Meg is bocsátja majd egy-két disznóságom:
oly rövid ideig éltem e világon!JÁTÉK

Tudod-e puha kis ágyunk,
hogy rajtad mi mit csinálunk?
Pinánkkal-pöcsünkkel össze-
vissza játszunk. -
Ez a mi legnagyobb
boldogságunk![Ó,GYÖNYÖRŰ REGGEL!...]

Ó, gyönyörű reggel!
Nézd, mily fénylő seggel
kelek fel!

Csupa illat vagyunk
s feszülő erő:
rajta, tüzes kanok,
- csurogjon a velő!

+ + +

[GÜRCÖLNI LEHET...]

Gürcölni lehet, de élni nem?
Nincs más válasz: igen? Csak igen?[AZ IRODALOM...]

Az irodalom többezer éves
De Lukács György még mindig csak 70![EZEK A FIÚK...]

Ezek a fiúk hiúk: anyjukat is megvetik már,
szerelmesek önmagukba.
Léhaság az ideáljuk, nem a munka!PÉCS

Te még nem züllöttél Újpudapestté
mindig Pannon-Magyarország fővárosa leszel.EGY BÁLVÁNYHOZ

Állati ábrázat! Te akarsz megváltani bennünket?
Inkább szentségként imádjuk saját sápadt seggünket.IGY KÜLÖNB!

A többet mondó szükszavuságban csillogtasd
mindent kifejező érzelmed s gondolatod.
Ez a művészet! - Ha hosszú erőlködésre szülsz:
úgy szülötted már eleve halott!FELEMÁS POLGÁRI POLITIKUSOKRA

Nem példás politikusok, inkább pózos papok, vagy kiheréltek
vagytok, kik nem tudják, mi a jóízű nevetés.
Pöffeszkedők, merevek maradtok mindig. Ha tőletek
függne a föld sorsa: csirájában fagyna meg már a vetés!TANÍTVÁNYOKRA

Epigrammáim temérdek tanítványt neveltek.
Ez se baj. Így többen látjuk a hibát.
Igazi édesapa, ha csak így "rabolják" ki:
akkor is szereti mindegyik fiát.[KIVERT KÓBORKUTYA...]

Kivert kóborkutya lettem, mint
Zelk Zoltán ezerkilencszáznegyventől negyvennégyig.
Hát hiába volt minden tisztesség, helytállás? Így
kell már "élnem" életem végéig?
(Sinka-Erdélyi sors jár nekem is?)[KEVÉS HARAG...]

Kevés harag, sok nevetés
Ebből lesz majd komoly vetés.[FÁJDALMAS GÖRCS...]

Fájdalmas görcs: elég volt! Haggy alább!
Jajj: meggebed, felrobban ez a láb!BIZTATÓ

Ki sokat élt egykor, nem hal meg az:
élj csak még, szeretkezz lomha kamasz.
Míg tiéd a nyár, tied a tavasz:
légy részeg csak! Semmit el ne halassz...INGERLÉS

Csihold csak tested tüzét, vészes képzelet!
Démonok szomjazzák sűrű véredet!
Add magad nekik s légy méltó áldozat,
hogy te voltál egykor a tündöklő kárhozat.TETTENÉRÉS

Ez aztán gyönyörű látvány, szinte
csurog tőle a nyálam! Nézz oda csak, nézd,
mint lendíti a fickó indulatai alá a leányt.

Hallod, hogy lihegnek, milyen izgatottak? A lány
szája csupa harmat lett a nekivadult
csókok zengő indulatától.

A fickó sem csunya ám, szép, szőke
dalia! Nem csuda, ha ennyi fiatalsággal
végzi dicséretre méltó dolgát a kedves.

S most nézd a legszebb pillanatot, mint ájul
el a leány, olyannyira, már nem is látja, hogy egy
boldog vadállat dühöng felette, olyan vadállat
kit az Isten most homlokon csókol jókedvében!BIZTATÓ SZAVAK EGY FENKÖLT ASSZONYI LÉLEKHEZ

Szegény asszony, szerencsétlen társa uradnak, most
hallottam éppen, mily szomorú a te sorsod. Hidd el:
felette sajnálom, hogy magtalan vagy, s még inkább, hogy
versed szüntelen erről panaszkodik. Örömmel
segítenék én rajtad, ha rajtam múlna ez, de hiába
szándékom, s erőm, ha Isten nem ajándékozott
meg téged azzal viszont, mi nékem megadatott, s miből
még elegendő a fölösleg, hosszú esztendőkre akár.

Mit csináljak, hogy segítsek rajtad, ó mondd, ha urad
a halhatatlan nem vigasztalhat meg téged? Erkölcsről
s miegyébről tán lemondanék még, ha érteném mért
hagytad el a kegyelmet, szép asszony foglalkozásod,
mely méltóvá teszi a fát, hogy gyümölcse legyen. - Hol a
férjed hát, mondd: talpán-e, vagy a koporsóban? Mért tűri
a bölcs papucs oly konokmód asszonyi bánatod, s emésztő
vágyakozásodat a magatok gyermeke után, mikor volna segítség!

Nem méltó, hogy oly összeillő pár, mint ti vagytok ketten,
magatok szégyenét elárulandó, csecsemőt fogadjon
örökbe csak azért, hogy legyen mit nyafognotok az
örökkévalóság s a bárgyú irodalomtörténet számára,
melynek rólatok írott oldalai ama helyen végzik el
nemes hivatásukat majdan, hol az ember oly boldogan
szabadul meg terhes fölöslegétől, ami már idvezülés, s melyről beszélni
erkölcs, vagy úri ízlés egyaránt tilalmaz.KORHOLSZ S MEGKÍSÉRTESZ VÉGÜL

Gödrös szemem nézed s anyásan mondod:
- Drága fiam, magad halálra rontod!
Parancsolj vérednek, parancsolj szemednek:
téged a szerelem forró szomja veszt meg.

- Anyám, szép szerető, mit tegyek ó, mondd:
s ami ront is engem, nem eleget ront?!
Nincsen se éjem, se nappalom
Csititni vérem, bárhogy akarom.

- Nem baj fiam Istennek tetsző dolog,
hogy a szerelem kettőnk között forog!
Rohanj keblemre, feküdj rám vadul...
Örülj te felettem, vigadjak én alul!PARLAGI CSOKOR

FORMALIZMUS(?)

Germán gorombaságnak, gőgnek érzem ma is
A felkiáltójellel való megszólítást.
A franciák finom szelidségével szólíts.
Csak vesszővel! S ez még mindig nem vesszőfutás!VIDÁMAN VITÁZZ!

A hódító humor aranyába öltöztetni minden
vitát: ezt tanuld meg végre!
Ki mereven szajkózik csupán: az életen kívül "él",
annak soha nincsen érve!MAGYARÁZATKÉNT

"Vitriol"-ba mártottam tollam az elmult
őrület hosszú évei alatt.
Most már csipkedek-fricskázok inkább:magunk
javítván. Talán ezt is szabad.

                            *

Mi öröm van abban, ha csak tűrhető a sorsod
s tetejébe: az egész nemzet nyomorog?
mérd meg, amit mindig meg kell mérni.
A földrengésnek is van oka: tudja, mért háborog!BÓKA LÁSZLÓ

Nemes munkánk kedvét megrontó kövér
Catilina meddig élsz még vissza türelmünkkel?
Mit hazudsz össze-vissza olyat, mit el nem hiszel?
Vigyázz, a szádra ülünk majd ülepünkkel!ÉHSÉG

Inkább lennék most
másfél mázsa,
csak ne kinozna
éhség láza.

Ne lennék karcsú
férfi soha:
csak jönne zabálás
hosszú sora.

Se hús, se bor, még
kenyér sincsen.
Akaszd föl magad:
eltünt minden! -

Legalább lóhús
patkány volna!
Ember hiába
ne loholna.

Akármit! bármit!
Enni! enni!
Ne hagyj már rossz sors
éhen veszni![CSINADRATTA...]

Csinadratta bum-bum-bum költők:
hitvány hazugság minden szavatok.
Legjobb verseteknél is többet érnek
a jól fingó parasztvalagok![NAGYKÉPŰ, SZEMTELEN...]

Nagyképű, szemtelen fráter az, ki
nem válaszol a levelemre.
Nem lehet méltó az soha se az
égi, se a bordélyházi szerelemre.ADY

Ha élnél, tán ugyanúgy ténferegnél
ahogy most én ide-oda ténfergek
S örülnél, hogy végül a falánk
kukacok megesznek.VÖRÖSMARTY-TÉRI PLATÁNOK

Kamaszok tüzes testének
ingerlő illata árad-párolog belőletek,
szerelemszagot, bordélyok bűvölő
szagát leheli ki izmos törzsetek
ékes leveletek - így gyújtván meg
serkedő képzeletem!M.N.

Bár minden földi örömnek hódoló s
élveteg állat voltam:
e honban tündöklő minden kedves
kegyhelyedre elzarándokoltam.I. PÁL

Börtönbe vetettek a nyilasok
az isten verje meg őket.
Nem az élet ékes műveit gyarapíták ők:
inkább a temetőket![A LATIN SZELLEM...]

A latin szellem komolysága, mélységes humora
csillog minden kimondott szavadban,
Ezért beszélsz úgy zengő anyanyelveden
ahogy a nap ragyog millió sugarakban!

+ + +

[CSAK ÚGY LESZ...]

Csak úgy lesz hosszabb s még fényesebb a faszunk,
ha minél többet, minél vadabbul baszunk.[HEJ HAJCSÁROK...]

Hej hajcsárok, hajcsárok,
mikor vész ki fajtátok?
Addig nem lesz nyugalom,
míg igátok súlya nyom!PETŐFI ÉS VÖRÖSMARTY

Megmerítkeztem mindig
igaz intelmeitekben.
A bárgyúsággal szövetkezni
nem lesz soha kedvem!EGY KOSZTOLÁNYI-VERS UTÓIRATAKÉNT

Égessétek el az okmányokat, melyek számozott
birkává bélyegeznek bennünket.
Mikor lesz hát végre vége az örök hajszának?
Mikor süt ki már napja igaz emberi kedvünknek?[A MAGATARTÁS MÉLTÓSÁGÁVAL...]

A magatartás méltóságával tüntél te ki,
jellemben szilárd szerzetes.
Ennél magasabb földi rangot
a rohanó-rothadt életben ki szerez?[EGY KEVÉSKÉT...]

Egy kevéskét szabad visszalopni abból, amit nagyban
lop el szájatok elől az Állam:
de úgy, hogy én is jóllakjak, ne szomjazzak, hogy a
dühtől ne álljon égnek minden hajszálam.[EGEKIG LENDÜLT...]

Egekig lendült butaság, ki szülte a háborgó tébolyt:
miattad bukott, mi különb, miattad már csak a vér folyt.
Lakatot tettél a szánkra s voltál a csúnya rend,
mely a születő Ember ellen ökölre, gyilokra ment.[ITT IS SORÁLLÁS...]

Itt is sorállás, ott is sorállás, mindenütt
sorállás. Hát ez szépíti meg reményre épített
életünket? - Nem az elv, nem az elv
itt a hibás! Csupán a sok birka, ki
a buták hatalmával tüntet![E HONBAN ÉLŐ...]

E honban élő egyházfők közül egyetlenegy
ember vagy a különbek közül.
Ki ugy hisz az Isteni értelemben, mint Te:
az méltó módon üdvözül![ELVÉRZETT HÁT...]

Elvérzett hát a Gonosz
a Jó gyermeke jő -
Megkinzott Ember te,
Az éjből bújj elő!

Épitő szellem álma
lengesd zászlaid.
Legyen boldog már,
ki senyvedt, mint árva itt.

Szüld meg hát jövendő
a gyermek fénykorát
Hadd legyen már munkánk
Mennyei (legméltóbb/tündéri) koronánk![NE VERSENYEZZETEK...]

Ne versenyezzetek a Horthy-időszak galád giccseivel
legyetek kicsinyt igényesebbek!
A hazug gyónásnál az indulat kitörései sokkal
igazabbak: még inkább szebbek.A HALÁL HULLÁMAIN

[KÉMERI NAGY IMRE...]

Kémeri Nagy Imre másarcú utóda vagy.
Ugyanolyan terrorlegény, mint ő.
Inkább rátarti selyemfiú lennél ismét,
kit kitart száz uccai szerető![A MAGYAR CODREANU...]

A magyar Codreanu is te vagy: a
haladás halálos ellensége.
Sorvadó hazánkat halálba taszító
Hatalmadnak mikor lesz vége?![SZEREPED SZÁLASIHOZ...]

Szereped Szálasihoz hasonló: hogy bírja
ki ezt emberi s magyar lelkiismereted?
szédülésig agyonhajszolt hazádat a
szörnyű szakadékba hogy vezetheted?![SZ... SZOLGÁK VAGYTOK...]

Sz... szolgák vagytok ti csupán s nem
országot építő szocialisták.
A konok történelem készít majd
rólatok szörnyű listát![EZ AZTÁN...]

"Jajj a legyőzöttnek!"

Ez aztán az olympiai győzelem!
Kétszázmillió legyőzött kilenc milliót!
A bárgyú birka sem hisz már bennetek!
s mégis hiszitek, hogy a hazugság győzni fog?![BEREGFFY-BERGER...]

Beregffy-Berger, Münnich: ugyanaz a képlet!
Mindkét szörny nemzeti szégyenné lett!SEMATIKUS KÖLTŐKRŐL

Versengő versetek a Célnak most mind megfelel,
de egyik se marad maradandó.
Ez se baj. Megmarad valamennyi, mint adalék
mint értékét vesztett jancsibankó!ÜZENET NÉHÁNY FANATIKUSNAK

"Az igazi humanista soha se lehet fanatikus"
                                            Thomas Mann

Nem akarok se pápista, se pogány pap
lenni, - hiába erőszakoljátok.
Ha ez az üdvözítő cél: úgy a bolondok
brigádja gyújtson tüzet alátok!LEKTORFÉLE - 1953-BAN

"A lektor nem személy, hanem szerep!" - mondta
kiváló szobrászunk nagyon okosan.
- Tehát kupleros, kinek intézményében
a gyári szerelem gyermeket nem fogan!HARAG HULLÁMAIN

[ÉPP OLYAN SOVINISZTA...]

Épp olyan soviniszta vagy, mint ama bárgyú borbély,
ki "szláv" származásom miatt piszkált annak idején.
Méltó utódaként most te mutatkoztál be. - Bélsárbugyborék
vagy te is: se nem pogány, se nem keresztény![MINDEN SZOBRÁSZ...]

Minden szobrász senki már rajtad kívül?
Varangy-szemed úgy lövell mindenkire,
ahogy a görcsös hasmenésben fetrengő
komisz kölyök rogy rá a bilire!EGY PÓZ-PRÓFÉTÁRA

A legindulatosabb haragra se vagy méltó:
olyan szánalmasan aljas vagy!
Nem bátor bika, csak csipkedő bolha! Minden
szavad immár csak ilyen nyomot hagy.VÁLASZ EGY VADZSENI SZÖRNYSZÜLEMÉNYÉRE

Ami vagy, az vagy. Se több, se kevesebb.
Nem Szabó Dezső, csak Bunkó Gábor.
Mindig úgy nyalsz, úgy tiporsz, hogy
megmenekülj a kegyetlen, buta haláltól.
- Ezért vagy te az újarcú Mata
Harik karmaiban is baromi "bátor"![MINDENKI ELLENED...]

Mindenki ellened ágált s a költő mégis
melléd állt minden utógondolat nélkül,
mert hiszékeny gyerek volt ő is: mert nem tudta
hogy Isten az ördöggel ki nem békül!NEDVES NYÁR

Ne kárörvendők kánikulája, ne szárazság,
inkább bőségben boldog időjárás legyen,
mely e föld minden munkálkodójának
elegendő s minél jobb termést terem.

+

EGY-KÉT ÚJMÓDI KORLÁTOLT "KULÁKRA"

Helyet a hülyéknek, a herélteknek, a földtől
független furcsa földeseknek?
A megigazult emberi rendből ezek kenyeret
többé - itt már nem ehetnek!UNALOMŰZŐ

Ami okos, azt szívesen hallgatom,
nem méltatlankodok.
De ha túlunalmas a szöveg: úgy
Alul-felül hortyogok![SZERKESZTŐI SZESZÉLY...]

Szerkesztői szeszély! Minden mű mindenkor
Leteritett áldozatod lehet?
Se vége, se hossza ámokfutásodnak?
Hatalmad végül szakadékba vezet!

                           +

Hóhérnál hóhérabb szó: szerkesztő! Ki ismer
ennél még ocsmányabb nevet?
Ki megfoganta e szörnyet: szülési lázában
fekete fenét evett!DURVA BALLADA

                      I.

- Gyere be legény; gyere be,
jó meleg luk van idebe!
- Kicsit vén vagy, nagyon is vén,
de mit kérsz kicsikém?
- Két pengőt kérek: ezért szopok-nyalok
s ráadásul még picsát is adok.
- Ennyit megér, bemegyek veled,
de kínozz meg érte, ahogy csak lehet!
- Ne félj megkínozlak elül-hátul,
úgy hogy nyögni fogsz istenigazából.


                      II.

- Nagyszerű lesz, máris vetkőzöm én...
Nézd csak a faszom milyen kemény!
- Ez való nekem! Szép tested megverem
most! Már érzem véred ízét nyelvemen...
- Fiatal véremet! Ugye örülsz neki
hogy meztelen testemen dühöd ezt teheti?


                      III.

- Térdelj le elém most: ugye jó a verés?
Folyik már a véred, de nekem ez kevés.
Most korbáccsal a töködre ütök,
úgy hogy beleájulsz, mint kit guta ütött...
Most karodba harapok... most összepofozlak...
Nem élsz már? Mit bánom! A divánra doblak...
Hát nem kelsz még? A homlokodra hugyozok
úgy, hogy a meleg lé szádba is becsurog!


                      IV.

- Mily kellemes volt, mondd, mi történt velem,
hogy ily jó nedű ízlik a nyelvemen?
- Az én pisim az, azt ittad kedves,
attól tértél az eszedhez!
De most a munkát továbbfolytatom...
Az izzadságot, a vért rólad lenyalom.
S aztán a seggedet, töködet nyalom...
Ez lesz a számnak - méltó izgalom!
- De most már elég - hadd nyaljak én neked...
Jusson nekem is egy kis élvezet!
Kinyalom pinád, kinyalom seggedet.
Lenyalom izzadt, kövér testedet!
- Jó: nyalj fiam, nyalj te is már:
kibaszott testem nyelvedre vár!
- Ó ez, ez kell csak nekem:
elsülő pinád gecije nyelvemen!
Jó sós íze van, áldott geciszaga...
Izessé tette tán sok fiú fasza!
- Ó, soha kedvesebb, aranyabb stricit!
Nyeld le kedvemért most a kicsurrant gecit!
Aztán újra nyalni! Nyald a talpamat...
most a lábujjam közt... most a hónom alatt...
Elég! Most szállj le szépen kis kan...
Hadd üljön picsám faszodba vigan!
Feküdj hanyatt, tedd össze a lábad:
kék kamaszszemed örülje, mit láthat.
Egy-kettő. Egy-kettő. Lovagolok rajtad,
csuszó faszod tüze, mint lovat, úgy hajtat!
Hoppsz meg van már... tele lett a picsám...
Ez a geci is a szádba folyni kiván!
Így ni kedves, így, tartsd csak a szádat:
máris ráültem... most nyeld le, kicsi állat.
Ugye jó volt, ugye meg vagy elégedve velem?
- Köszönöm néked te tiszta szerelem!
Véremben ezentul te világítsz majd
ha lobogó szerelmem csillapodni hajt.[MUTASD MEG SZIVED...]

Mutasd meg szíved szebbik arcát:
én még jobb szívű leszek.
Ingem-gatyám is levetem, hogy
tanú légy rá: miként szeretek!SZERELMES LEVÉL

Bűbájos szajha, hát olyan hamar feledsz te engem, mondd?
Nem tudom, mire vagy oly hiú. Mintha fiatal szűzleány volnál,
úgy viselkedsz éppen, holott közel jársz máris az
ötvenedikhez. Jobb fiút, tüzesebb nyelvű kant kaptál talán?
Hálátlan dög vagy, ki elfeledte már, hogy a rekkenő
nyárban is, mily hűséges kutya voltam: hogy miként
nyalogattam-harapdáltam izzadó molett tested, lábtól
a füledig és vissza, majd kikötve két husos combod között,
mily mohón szürcsölte a nyelvem agyonbaszott pinád sós
nedveit, meg-megszagolgatva közben remekbefaragott
hófehér seggedet is. Méltóbb hódolatot nem kaphatott
volna asszonyi lyuk, s akit szült, - daliás fia sem.

Hallgass meg, ne légy hálátlan, drága kurva te.
Ne feledd fiatal farkom s még fiatalabb nyelvem,
légy anyás hozzám, engedj magadhoz újra, adj hírt: hol
talállak meg, hadd legyek boldog és romlott szeretőd én, ki különben
fiad is lehetne tán. Gondolj gyötrő, álmatlan éjszakáimra,
melyek telve vannak jószagú tested önkínzó emlékeivel. -
Ó, ha szemed előtt látnád álmaimat: mint nyalom ki
párolgó picsád, s gömbölyű segged, mily eszméletlenül,
s végül mily diadalittasan baszlak meg, ugyannyira, hogy
mindkettőnkről gyöngyöz a veríték: akkor irgalmas
volnál, megkönyörülnél rajtam s nem hagynád, hogy
forró fiatal ondóm az ágy párnája igya meg, a te
csodálatosan tündöklő, agyonnyalt, agyonbaszott
anyai picsád helyett.UTÓIRATFÉLE

Mindig lesznek könyvkukacok: új pintérjenők,
kik nem veszik tudomásul, hogy megszülettem.
Egye a felséges fene őket! Hebehurgyák
háborgása soha se szegheti kedvem!NÉHÁNY NYELVÖLTÖGETŐHÖZ

                                          "Nehéz a giccs!" Nagy Endre

"A formakeresés még nem formalizmus" - így mondá egy költő.
- Álljatok talpra hát: találjátok meg már saját hangotok!
Mindent ócsárlás még nem hősi tett, se bírálat.
Szájatok nem szamócát illatoz: inkább
homoktól ropog fogatok!TANULSÁG

Akármit is kotyogjon bárki
fölényeskedő ostoba:
megtért burzsujból nem
lészen igaz szocialista soha![A NAGYGYOMRÚ...]

A nagygyomrú Falstaff kéri:
irgalmazzatok már néki! -
Utolsó éveit ne hagyja elvetélni![EROTIKA CIKLUS]

[SZEGÉNY, SZÉP...]

Szegény, szép faszom, de lelankadtál!
Féldeci gecit legalább leadtál.
Kár, hogy annyira el nem fáradtál,
hogy teljes testeddel gecivé válhatnál!MENNYASSZONYI KÍVÁNSÁG

Ó, büszke fasz a büszke tökkel:
engem csupán te köszöntsz fel!IGAZ ÉLVEZET

Mintha volna birkózó ököl
ez a fiú nékem úgy betököl.
Nyögni sem tudok már, úgy ropog a csontom...
Most vagyok csak boldog... - nincs már semmi gondom!HÍVOGATÓ

Ó, vidám és huncut kamaszok:
hadd lássuk szépséges faszotok!
Semmi szégyen!
Vegyétek csak gyorsan elő!
S aztán hajrá!
Csurranjon belénk a velő!

+

ÁLMOK

                   I.
A TEJBENFÜRDÉSRŐL

Mily furcsát álmodtam éjjel:
meleg tejben fürödtem kéjjel.
Meztelen testecském úgy hullámzott,
mint akit vére villanya rázott,
mikor lányt látott először meztelenül,
s tünődött: lába közt mi feketül?

Lám, ez jutott hirtelen eszembe,
míg fürdök itt a tejben: esengve
szép piros pöcsömmel ama lány után,
kinek lába közt fürödnék igazán!


                   II.
A BORBANFÜRDÉSRŐL

Sűrű vörösbort öntöttem a kádba:
fürödhetünk most boldogságos lázba!
Vetkőzz le kedves! Én már levetkőztem.
Zsírosodjék testünk a nagy boros gőzben.

S ha a borban fényesre fürödtünk
s kijőve onnan úgy áttüzesedtünk,
mint izzó kemencék: ágyra doblak -
s részeg indulattal,
megmeredt testem, dühös bikaként,
lábad közé nyargal.EMLÉK

Ki egykor sok meleg combbal összeütközött:
te legszebbik kincsem ott a két combom között:
miért pihensz, mondd, miért lógsz oly árván,
mint alvó öreg bölcs feje a párnán?![Ó, BOLDOG ÉRZÉS...]

Ó, boldog érzés! Buja szemem most azon örül,
Hogy mily aranyszőke szőr csillog a faszom körül![NEM ÉRHET MINKET...]

Nem érhet minket mostmár semmi vád:
te szopod a faszom, én nyalom a pinád.
Szopni és nyalni - ez a mi átkunk!
S a végin ondóval telik meg a szájunk.[BÁR NAPRÓL - NAPRA...]

Bár napról-napra mind öregebb vagyok:
mint a vad csikó olyan tüzzel baszok!
Teli van a faszom csordultig gecivel,
ki is mérem én azt olykor több decivel.[MEGLÁTSZIK RAJTAD...]

Meglátszik rajtad két szép kamaszszemem,
Mily gyakran csapol a szerelmi gyötrelem:
olyan gödrös vagy, olyan kibaszott,
mint aki naponta tíz fuvart leadott!

+ + +

[HÁT IGAZ A BABONA...]

Hát igaz a babona, hogy azé a szerencse,
ki a bélsárba belelép?
A hatalom nem a népé, csak a pártté
s a párt a nép?[NEM PÁRTOS...]

Nem pártos proletár
inkább humanista vagyok.[HOGY NE LEGYEN...]

Hogy ne legyen senki rosszkedvű, se beteg:
az öregisten áldjon meg benneteket![Ó, BOLDOGSÁGOS...]

Ó, boldogságos, vad önkivület!
Farkom elsült, a pinád teli lett...
Most ereszd drágám hugyozásnak magad...
Oly jó, ha a farkom így bennedragad,
s érezni azt, pisid gecimmel mint vegyül,
míg testünk új baszásra újra áthevül.

Mint bedugult forrás, mely kitört újra már:
úgy fröccsen pinádból a hugy és gecisugár...
Arcom és szájam teli lett hirtelen...
Gyerünk! A farkomat újra beverem!EGY INDITÓ VILLAMOSKALAUZRÓL

Hallod az utasszerető kalauzt, mint szórakoztat:
libagágogással hogyan trombitál?
Ki így tud nevettetni s munkakedvet adni,
annak komoly érdemrend dukál![NEM ÉMELYGŐS-ÉDES...]

Nem émelygős-édes, inkább élesen-ékes
szavakkal tisztelem a szép szabadságot.
Mindenkit megmarok, ki hazug, ki nem nevén
nevezi gyermekét, ki mindenkor álnok! (ki tagadja a valóságot!)EGY KÉZHEZ, MELY HARISNYÁIM JAVITGATJA

Hadd dicsérjem most illőn serény kezed,
melyet talán valami égi fényjel vezet,
mikor megfoldozza sok, rossz harisnyám.
(Bár köszönetnél sosem több a napszám.)

Mindig bolygó lábam magasztaljon téged,
ha bebarangolja a hegy-völgyes vidéket:
mert ápol a kezed, örömet úgy szolgál,
ahogy hivőnek ad vigaszt az oltár.

Horgolj csak, foltozz hát, csillagszemű lány,
ne legyen már soha lyukas harisnyám,
s hogy ne légyen bánatod, inkább több örömed,
fogadd fizetségül e költői éneket.[HAJRÁ, HAJSZA...]

Hajrá, hajsza! Tiéd a jövő?
Szeretkezni se lesz idő?EGY SZEMREHÁNYÁSBÓL ÉLŐSKÖDŐHÖZ

Hazug volnék, ha letagadnám: sokat segitettél
rajtam a nagyon-nehéz időkben.
De holtig ebből élősködni? Csak
üzleti számítás, mely hisz az ördögi erőben![AKI A SZÜKSÉGET...]

Aki a szükséget szenvedőnek azt adja
Mire az emberi méltóság mindig kötelez:
ne úgy tegye ezt, hogy talpnyaló szolgát
nevel végül, kit az odadobott konc lekenyerez.BITANG ANDRÁS

Mint oly sokat, kit a hitványság
szennyes szelleme szült: úgy lapulsz
meg te is talpnyalásból élő gyáva féreg.
A fűzfaköltő nyilas borbélyt akarta
"trónra ültetni" ellenem -
jutalmul ezért most fénykorod éled?![A TÁLENTUM...]

A tálentum kegyelmi szikráját is te
adtad nékem túlhangos zsarnok?
Úgy véled, akiken segítettél egykor:
azok már mindnyájan bárgyú barmok?UTÓIRAT AZ "UTÓHANG"-HOZ

       (Kodolányi Jánosnak szóló)

Konok krónikás, ki a Szentlélek
szabad szavának jegyese vagy:
oly erős tölggyé nőttél, kit nem
pusztíthat el immár semmi földi fagy![ÉNEKELNI...]

Énekelni! Mindig énekelni!
Igy válik imává a kedved![A KÖLTŐ A SZELLEM...]

A költő a Szellem
ellenségeivel szemben
kénytelen a Költészet
barátaihoz fordulni.EZ VAGY!

Pompába öltözöl s örülsz magadnak,
pedig rossz illat vagy csak, dísz és
méret: büszke arra, mit szégyellni
kezdel, ha Istennel szóbaállsz olykor,
hogy mindig eszedbe jusson, - szomorú anyád
meztelenül szült a világra és nem
gondoskodott másról: csak érzékszerveiddel
őrizd életed melegét, de olyan tisztán,
ha megnősz egykor, jól bebugyolálhasd
magad, illő tisztelettel fogadni a halált.[POKOLI POFON...]

Pokoli pofon ez: K.J. helyett a gúnyolt
Ber. Miklós lett képviselő.
A Párt akarta így, ki? Most              [olvashatatlan szó U.L.]
hová lett? végül is kit képviselt ő?"UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS"-KÉNT

Mint egy kezdő kamaszköltőnek: még most is úgy
kell bemutatkoznom értelmes, felnőtt embereknek?
Ki voltam? Mi vagyok? Minden évben erről
számoljak be? Összes verseim, mint taknyost, kinevetnek.EGY KEVÉLY KERESKEDELMI ÜGYNÖKHÖZ

Kár, hogy "nagynak" nevezett "érdemeid"
ellenében triplánál is triplább a bűnöd.
Kilenc millió magyar ellen elkövetett bűnért
meddig kellene börtönben ülnöd?![H. BÉLA...]

H. Béla és Képes Géza: találkozzatok
már. Hadd öleljétek meg végre egymást.
Kereskedjetek, rágódjatok a
mindenkori koncon folyton-folyvást![FIKA! FIKA!...]

Fika! fika! fekete fika!
Tőled szenved orrunk lika!
Lélegzetünk szabadsága végett
kegyetlenül ki kell kaparnunk téged![AZÉRT JÓ A...]

Azért jó a karfiol
mert attól lehet szarni jól!MŰ A MUNKÁÉRT

Ne önmagad hirdesd-dicsőisd költő,
inkább nagy jövőnk győzelmes igazát.
Ne te légy az érdem, hanem a Mű, mely
minden munkálkodónak méltó vigaszt ád.A HARAGOS KÖLTŐHÖZ

        "Ami a szivemen, az a számon".

Kedves költőtárs, ki valóban a Tálentum
felkentje vagy: miért ijedtél meg szabad
szavaim szeretetétől? Írd, vagy mondd meg:
mikor tagadtalak meg? Miféle Istenféle
nevében véthettem ellened? Azért orrolsz
reám talán, mert még mindig szegény vagyok
s cserbenhagyott a szerencse csillaga megint?
Ha halálos hiuságod gyűlölet gyümölcse csupán
s jóbaráti jobbom gyermeki áradozását megveted:
úgy ácsoltass égigérő bitófát nekem!AMA BORBITANG HIÉNÁRA

Kolerabor a borod, nem tőkén
termett ital. Nem tudjuk, miféle
svindler - helyről, talántán felsőbb
helyről tanultad ezt a méregkeverést,
te még nagyobb paraszti svindler-féle, kit
a föld minden becsületes munkálkodója leköp!
Szégyeld, sőt akaszd fel magad mielőbb
gyalázatosan szerzett vagyonod teljében, mielőtt
lelepleznének azok, akiket illenék
méltó módon szintén leleplezni.

1963. augusztusKATHOLICIZMUS

Vitatkozni lehet, de ki tud legyőzni Téged?

                        *

A tetűk csillagokká varázsolhatók?ZSENGÉK


KÖNNYEK ÚTJA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK
[1923]

16 vers

RAJTA FIATALOK!

Igyatok uj Bort... az Élet szűz borát...
Hát csak rajta igyatok!
Igyátok le a poklok szomjas malmát, -
Hogy poklokkal birjatok!

Fertőzzön meg vért, velőt a Mámor,
Hogy tomboljon a diadal,
Hogy nyomorék vágyak undok üszkén
Úr legyen minden Fiatal...

Nyeljetek tüzet... a vágyak Új tüzét,
Hogy hamvadjon el a Mult,
Ha mertek: Oroszlánok lesztek, ha nem:
Ugy jövőtök porbahullt!

Igyatok vért, hányjatok lázadást
És egyetek egészséget -
Mert vagy ti lesztek a Szépség álma,
- Vagy öngyilkos lesz az Élet!!!AZ ÉN "SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY"-OM

Hát, hogy mindent tudjatok:

A nevem: születtem - meghalok,
mert Senki s Valaki vagyok.
Születtem: muszáj-évben, kinos napon,
Hevesvérországban, Elnémult-dalon.

Nemre: Magvető lény a nevem,
(és ez nem bünöm, nem szégyenem.)
Foglalkozásom: Hangulat-zenész,
mely homályból szült s homályba enyész.

Bűnöm: hogy Élek, hogy Akarok!
Elvem: a duló, vad, viharok!
... Vagyok - nem vagyok,
Mindegy: Akarok!

Egy nagy úton haladok...HALÓDÓ NYÁR...

                               Tóth Árpádnak

Sáppadt köntösű fák...
Alélt napsugár... szomjas televény...
A halott mélaságba
Már-már beléjajdul az álmos őszi fény...
A szellő is lágyabban dalol...

- A Természet bágyadt
elmulást zsong... illan a nyári fény...
... Lelkemben most lobbant tán (?)
utolsót, az alkonyba elszállt "vak Remény"LÁTOMÁS

                            Ernszt Hoffmannak

Ah, mi az? álom talán?
Vagy fagyos ábránd bolond éjszakán?

Nini!!!

Ugy szállok, megyek,
Mint a kóbor fellegek, -
Míg alattam fekete Élethegyek
Borzalmai sötétlenek!

Most szemem előtt
Látom a tömegmezőt,
Mint a zord Végzet izzadt testére szőtt
Kietlen, puszta temetőt!

Brrr!!! Brrr!!!

De mi volt ez? nincs tovább?
- Óh, Lidércek ti gonosz ostobák!KÉSŐ TAVASZI EST

Odafönt
egyre döng
vadul a villám...

Idelent
néma csend
honol a nyirfán...

A folyón,
bágyadón
fut végig a szél...

A távol
homályból
már a nyár zenél...

Mit hoz majd?
Tán csak jajjt
vagy édes mosolyt?

Ki tudja
mi dulja
a bus ködgomolyt?!ENYÉM - TIÉD...

Csókod: a lelkem...
Szent tested: az ágyam...
Véred: a merszem...
Szűz szemed: a vágyam.

Álmom: a tiéd...
Bus szived: az enyém...
Én néked: egy Lét,
Te nékem: a zeném.

Én néked: Élet...
Te nékem: Halál,
hol száz szent Vétek
önmagára talál.PORTRÉ A FEDÉLZETRŐL...

Zenél a hullám, táncol a hajó...
A közel színes, a távol még fakó...
A vér zihál.

A levegő izzadt... alszik a dél...
A csend fájva csendül... vonit a szél...
Ragyog a szem.

A víz tükrén a buja nap kacag
S rajta vijjogó vad, vizi madarak
Csapata száll...

- Egy bus Őskép megigézett... Rám vár,
Az Ecset, mert a termékenyvérü nyár
Husát eszem...SZÜLETÉSEM TITKA...

Csókon szerzett őrült álmot
Leheltem a vágyba,
Mikor a Bűn megszült engem
Bus méhéből fájva...

Véren szerzett Gyönyör-rózsát
Ültettem az éjbe,
Mikor a Lét belém szállott
Kisértetként... félve...

Kéjbefulladt Élet-átkot
Dobtam ki a partra,
Hogy megfogantam... mert ősöm
Átka ugy akarta!...ÁLMOK FEKETE VIZÉN...

                          (Vers, dekadens rimcsapongásban.)

Sötét éjjel... Az Élet is éjjeli... - Minden oly ködbehaló...!
A szélcsendben álmodik egy hajó
A vízen...

- Tán izen
valamit a fekete víz? -

A sodra tovavisz
éjszaka hányt szennyet és sarat...

Most álmos tükrén a szellő végigszalad -
           és zenél az álom
           a csendharmoniákon...

De ime, a távolból mosolyog a Hajnal...!

Meztelen testtel és kibontott hajjal
felém közeleg
és rámmered,
mintha sugná: ni-ni a szemed
gödreiből könny pereg?!

... És fáradt fantáziám az éjszakában egyedül
bus-bolond vágyain, tovább hegedül
vakon...
                      - Aztán hallgatagon
elsiklik a vizen, az álmodó
Fájdalomhajó...ÖNVÁD-MELÓDIA

Arcomba nevet
Arcomba vágja
Életem borus
melódiája
bolond, egyhangu,
zordon ütemét,
mintha nyögne,
egy ősi Bünzenét,...

Hajh, rút Bünzenét!...
Bünét a Létnek, -
mint bus himnuszát
az elfolyt vérnek,
melyben majd magam
is elvegyülök,
ha a Vágy tüzén
megsemmisülök...SPLEEN...

Buta kéjed nem élveztem,
mert levegőd koldus-szagát
még nem hozták a bus szelek felém,

hogy megkisértsen hangtalan
mákonyával az ellanyhult
akarat álmos pillanatában; -

mert féken-tartottak a Vágy
vad éhes tüzes szikrái
készen a mindent-megemésztésre...!

- Az örök-Meddők bálványzott
néma Fáraója vagy, ki
az Alkotást avarrá leheled!!FÉLÉLETÜEKNEK...

Ti nem tudjátok, hogy ki a költő,
Mi az ő vágya, milyen a lelke,
Ti nem tudjátok mi dulta sorsát
Míg a nagy Mindent magába nyelte!

Ti nem látjátok, mint szül meg a Szép
És mi az költői vérrel élni,
Ti nem érzitek mily kéjes gyönyör
A mélységek szűz titkán zenélni!

Ti nem tudjátok mit ad a költő
Ha szive dus kincsét nyujtja néktek,
Mert Természetlen rut hullák vagytok
Kiknek ajkán holt kin az ének!ADY ENDRE

                    (Óda prózában)

Ott járok a Genie gondolataiban...
s miközben kutatom az ő mivolta
Mysteriumát a maga valóságában -
hirtelen meglep és elbágyaszt egy
tüneményes látomás:
                               Látva, hogy mint
törtet előre egy nagy alkotó Géniusz
a maga meztelen ragyogásában - minden
affektált disz nélkül - a sötétség
homályából Világosságot deritve...
E látványra - ugy érzem - hypnotikus
álomba merülök...

És most... megigézetten szemlélem
az Élet és Halál tragédiáját
megtestesülni - az Áldozatban,
ki felemészti magát az ideális
Gondolatok szűzi tüzében...
ki harczra kelt a Multtal önmagáért,
hogy reprezentálja az Ember eszményi voltát!
A nagy álmok Cézárja ő!
- Avult ideologiák! Jajj nektek ha nem
félitek a Nagy halott - siron tul is kisértő -
kisérteties hatalmát!!!
Az Élet porrá enyész, de a Gondolat
örökkön él!MEGHASONLÁSOK RIGMUSAI

                              (Csak szigoruan rigmusok!)

Örökké vágyni, céltalan vágyni,
Elnyütt muzsikát földhöz vágni,
Szent eszmékért hiába csatázni: -
Ez az én Gyönyöröm!

Testet, lelket, mindent odaadni,
Érte soha semmitse kapni,
És önmagam fájva, megtagadni: -
Ez az én Gyönyöröm.

Mindig szeretni, soh'se szeretni,
Komoly dolgon busan nevetni,
És a semmit halálig keresni: -
Ez az én Gyönyöröm!

Mások csatáját irigyen nézni,
Önmagamtól borzadva - félni,
Meg nem kaphatókat sirva kérni: -
Ez az én Gyönyöröm!

Fiatal, szent Bűnöknek hódolni,
Rút, sötét lelkekbe bomolni
És fékevesztett kedvvel tombolni: -
Ez az én Gyönyöröm!

A más vétkét magamra vállalni,
Mindig a Sors ellen lázadni,
És hazugságban ki nem fáradni: -
Ez az én Gyönyöröm!

Megelégedve vágyakba veszni,
Komédiák bolondja lenni,
És dús lombok alatt vakon menni: -
Ez az én Gyönyöröm!

A zord avaron kéjjel táncolni,
Bolond lázálmokat álmodni,
És a Halál perceit számolni: -
Ez az én Gyönyöröm!

Az Élet szinpadán holtan élni,
Nem remélhetőket remélni,
És a Végnek éretlen megérni: -
Ez az én Gyönyöröm!

Ezt a korhely világot felfalni,
A butákat bután megcsalni,
És mások sövénye alatt meghalni: -
Ez lenne Gyönyöröm!AZÉRT IS

Hangulatok bolond szine...
Ráfesteném valamire,
ha lehetne!...

Trágár beszéd... káromkodás...
Szaladj tőle szent Kleofás,
elkárhozol!...

Szelid elvek... szelid álmok...
Mégis kuszált táncot járok
néha-néha...

Tébolyultan szült ez ének?
- Röhögjetek züllött vének,
ha jólesik!...

Furcsa álmok? furcsák nagyon?
és kinzók? - Üssetek agyon.
Rajta, rajta!!!RIMEK, RIMEK ELLEN

Gőgös rimek kérkedő
Csengését utálva utálom.
- Rimek, rimek, léha rimek -
Piaci áruk, ákom-bákom...

Gyügyögő kölykök nyálas
Trombitája... berekedt tüdők...
- Rimek, rimek, léha rimek -
Hizelgő koldusok... léhütők!...

Ásitó macskák sovány
Gyomra... avitt vénasszony-danák...
- Rimek, rimek, léha rimek -
Igában kifáradt mord bakák!

Rimek, rimek, buta
Rimek - ti csirátlan holt magok! -
Minek a Rim, a csinált rim,
Ha az egész Rim - hajh - én vagyok?!
Ujpest, 1923.VÉRZŐ NAPOK
[1927]

Lengyel Miklós, Berda József,
Kulcsár László versei és novellái

AZ ÉG ALATT: TÁNCOLNI KEZD A VILÁG...

                                            (Pintér Ferencnek)

Különös dolgok különce csodálkozzál. - -
Ime te vagy az.
Tapogasd meg magad:
minden szépség orditó értelme a Megérkezésben!
Szomorú vagy?
Okod van sirni, de sirás után
jól esik és megcsikland a könnyű nevetés.
Az Ember bizonyára azért született,
hogy sokat nevessen és szeresse az életet.
Csak azértis jogunk van önmagunkhoz!
Ha őseink kilépnének sirjukból
nagyokat ámulnának
és szamárnak titulálnák magukat.
De még mindig keveset csináltunk.
Kiszórtuk a földre
a belénk-duzzadt Isten szikráit...
Nemsokára már a templomok oltárát foglaljuk el,
mert mégis nevetséges, hogy a rádió, telefon, repülőgép
és felhőkarcolók halhatatlan királyát szobrokban
és rossz ujságcikkekben elsikkasszák.
Nézd! Körülötted szilaj mozgás: -
megmérhetetlen ég! milliárd csillagok!
tenger és mezők és istentudja micsodák!
Tüzijátékot gyujtunk majd a földön széles ölelésre.
Mert valaki megvált minket,
ha nem is hiszed el: talán egy eszelős, bolond.
Tudom nemrég estél át a háromkereszten,
az orvos nem sokat segített rajtad.
Sebaj, a kuruzsló csikót csinált belőled, -
csak hinni kell neki.
A halálnótákat most már visszafujjuk
sokat káromkodni,
sokat nevetni,
a Bözsivel összedörgölődzni, - inkább!
Valahogy igy.
Noszahát illegjünk-billegjünk
ideje, hogy forogjon a Föld! - - -CSAK A GYOMOR DIKTÁLJA MÉG AZ ÉRTELMET

Kövér gáztartály: ó iszonyatos GYOMOR!
barbár étvágyuvá züllesztett
két vér egyesülése
és most nyögjük az Elérhetetlen terhét.
Mert enni kell! inni!
enni és inni!
A gyomorbajos bankár még nem szünt meg bőgni
és moslékba önti
az Egészségem-kivánta ételt,
Mégis bódult-üresen verklizek az uccán
és süt a nap.
Ötezer éve zsiványkodik az Öröm
mozgó hulláknak.
Beszélhetsz nékem már vajszivű testvér,
holnap téged fog felfalni csonttáaszalt kutyád,
vagy te a kutyádat.
Kolerás napok egyíze
ólmosodik a levegőben örökkön-örökké.
És koplal az ember és mégis fogy a pénz - - -
Nem jól van ez igy, bután van ez igy.
Értelmetlen dolgok hülyévé pofoznak téged,
Mert csak a GYOMOR él,
csak a GYOMOR diktál már a gyáva világnak.
Ó árva száj! gyomromnak
néma szószéke: vaduljon ki belőled a bika!
Isten állatai vagyunk: megesszük
a Föld szépségeit, hogy rohadt
anyagokkal telitsük
uj életek foganását.
Imádkozzatok hát gyomrok és tüdők
és többi barbár fogyasztások gépei:
Ó legszentebb állatiságom
elégülj ki a megtisztulásra...KRISZTUS SZOLGÁLJA SZOLGÁIT

                             (Tizián G. Aladárnak)

Ó Krisztus, tudom nagyon szomoru vagy.
Szolgáid néha elsikkasztanak téged a podiumokon
és miniszterelnöknek csúfolnak...
Hol vezekelnek mezitlábas apostolaid
alázatosra-fent szívükkel?
Folytatók hivatalos seregében elvesztjük munkádat.
Vajjon ki lennél most
igehirdetők gőgösei között?
Csak ronggyá-aszalt koldusok ölelnek meg:
Embernek bő folytatást.
Hamis történelmek pergőtüzében egyre fogyni,
lassan fogyni, mig
szobor leszel csak, - jajj!
De nincsen remény.
A római pápák szolgákat fogadnak
megtagadni a világot,
amelynek sebeit gyógyitottad.
Szolgáid parancsának szolgája leszel
idők rohanásában...
Ki segit rajtunk?
Egyszer talán leomlanak még
Jerikó falai s a föld gőzölögni kezd.
Mert a fiadat várjuk, hogy mondjuk:
Alleluja második Krisztus!A HALDOKLÓ FIU ÉLNI AKAR: ÉLJEN!

Szemedben szennyes tüzek égnek.
A félénk homály még nem merte
letépni álarcát, - de nem birom tovább!
Elkiáltom a bünt:
Éva forró álma híg bronzzá
teljesedett téged fiu!
Ó mennyi szabálybafulladt szépség
üvölt le rólad!
Patyolat-melled,
vállad
két izmos bambusz-karod
és térdcsuklóid
a müvészetté-faragott combokkal;
- kárminbaolvadt istenek mosolya.
Fiu!
Fiu!
szép fiu! ó jó fiu!
Testednek plasztikus vonalai;
görög misztériumok.
Mégis nagy elterülés vagy a tikkadt mezőkön!
Rajtad legel a szomjas Kivánás...
Ki tudja honnan indult el
a babona - igérni téged?!
Jaj, mérgezett tejü boszorkányok
emlőjén finomodtál ily széppé!
Belesirtál a kutakba
és mi megbetegedtünk...
- - - Ó fiu! szép fiu, nevess rám
nevess ránk; -
Ments meg minket, -
megzavarodott aszkétákat,
mert meghalunk...GYERMEKTELEN SZOMORUSÁG

Ujjal mutatott rám
a Társadalmi Ember:
- ime a beteges...
Fiatalnak lenni, -
ó fáradt élet!
nehéz kincs viselése nékünk
halottan is fiataloknak.
Testvéreim!
senki, hát senki sem bocsájt meg nékem?
Engedjétek hozzám a kisdedeket!
sóhajtott a galambszivü Mester.
De ti köveket dobáltok rám,
ha tizenötévesek hamvas gyermek-arcán
megjelenik a kisértet;
megölt fiatalságom!
Nékem már nem szabad sirni Krisztus?
Te is megsimogattad a kicsinyek arcát, -
csodálni gyermekségedet...
Ó a gyermek!
Ó gyermektelen szomoruság!
milyen jó volna nevetni a tavaszi mezőkön
testembőlfakadt rakoncátlan kölykökkel!
A gyáva kamasz azonban
félremegy a sarokba és sír.
Szegény bolond! szegény beteg!
Hagyjátok magára őt.SZÉTKERGETETT EMBERFALKÁK:
VÁLYÚHOZ!

Ember! Gazember!
Végeredményben mind a ketten
élnek valamiért.
Valami levegőbenlógás
- talán a Társadalom -
formakérdést
gyurt belőlük
és hát ez igy megy
évezredeken keresztül. - -
Ember a gazembert
gazember az embert
halálra, vagy életre itéli,
különben minden
nagyon unalmas volna.
De jó hogy igy van,
kénytelenek leszünk
gondolkozni legalább
s közzétenni a Hirdetményt
a városokban:
Ideje a butaságokat kiküszöbölni.
Munkaképes csíkók jelentkezzenek
a Csárdásra!
Látjátok tehát most már
a miniszter is azt mondja:
Ember és gazember mindegy.
Brávó! emberi hangunk van mégis...
Masirozzunk, masirozzunk az Élet elé. -ÖTSZÁZ MILLIÓ!

Bolond vagy fiam, -
bolond vagy,
bolond vagy.
Nó számold meg: ötszáz millió!
De hiszen tegnap még kolbászt ettél az uccán
és a rendőr bekisért csavargásért.
Csütörtökön ettél valamit a kevésből,
holnap már kisebb adagot
parancsolsz az asztalra - - -
Színes lendületekkel indulna az ember:
mi mindent csinálok
igy lesz - ugy lesz,
őt talpraállitom,
de koldusmarkod most sorompó elé állit
és kamasz-korrá szuggerált
hetven esztendőre szomjas a véred.
Hej-hej meglepetés
valahogy kezd hülyévé lenni az ember
igy gondolkozni:
ha én Főkapitány volnék
becsukatnám az öngyilkosokat!
Valakinek igaza van,
nincs igaza.
Mit tudom én,
mit tudod te,
talán meghízik az ötszáz millió,
lesoványul a billió
és sárrá lesz a trillió,
de mi tovább birkozunk a csillagok alatt
élni
meghalni, -
meghalni
élni
megaszalt talyigások...KÖRTÁNC

Valahogy igy mérjük
meg magunkat: hétfő, kedd, szerda,
csütörtök és tovább
és aztán megint előlről
évezredekig. -
Elfogynak a tegnapi emberek
és uj generációt
születünk a holnap elé.
Talán megvan az EGYENSULY mindennap:
ötmillió születés, ötmillió halál,
de mindinkább lankad az ütem
... és fázzuk idegen arcok reflektorát.
Ó megdönthetetlen barbarizmus!
A föld mégis ki fog hülni
s hiába volt az emberbolyt-fogyasztó
gyilkos munka:
minden korommá válik!
Lásd boldog a halott,
őt már nem égeti a téboly tudni:
- és a Kulturát eltemeti az idő...
Az örvény ime közeledik:
ki tudja megmagyarázni magát?
az Ember elveszti értelmét, -
kifesziteni a Monumentálist - - -
Ne csinálj hát semmit!
A Hajsza még egyre folyik,
holnap már nem kel fel a nap
és minden megvakul
és minden szénné foszlik...
Csönd legyen.
Valamelyik bolygón elszabadult
az ismeretlen csiráju gáz.ÖSSZETÖRT HANG: PERIFÉRIÁKRÓL

                                        (Kassák Lajosnak)

Hogy szegény legyen az Ember
minden ok nélkül: -
hidd el ostoba volt, aki igy csinálta.
De gyávák vagyunk, mert
élni akarunk
a lábunkról lekaszált utakon.
És ma megint
És holnap megint
kutyaalázatossá kuporodunk
a sovány Garas előtt...
Tehát kifáradt igyekezettel
beleharapunk a levegőbe:
proklamációt ordítani az üres falaknak.
Hej testvér,
milyen jó volna azt mondani
holnap megváltozik a világ!
A REND
első paragrafusa értelmében azonban
"Kutyaugatás nem hallatszik a mennyországba."
Ha csak tiz
fanatikus bolond elkiáltaná:
elég volt már a bablevesből!
ma libacomb kerül az asztalra
- hát miért ne? -
milyen természetes lenne minden.
Talán Rotschild is kibékülne a világgal.
De hiába,
még mindég öreg gyerekek és tejszáju
kamaszok rothadnak
a kövér izü földön, - - -
szegények félnek a naptól
és a szomoru templomküszöböt csókolják.
Mi lett velünk testvér?...
Valahol sirnak az elvérzett galambok.AZ ÖNZÉS: SZIVET AD NEKÜNK

                               (Vrányi Teofilnek)

És néha
az Önzés is kirobbantja
az izzadt szeretetet,
mert igy segitek rajtad
igy nyugszom meg magamért,
hogy valaki légy -
valaki legyek. -
Tudom azt várod tőlem,
hogy néked adjam
utolsó szál ingemet
és vacsorám felét - - -
Ez igy van okosan,
mert mégis csak
szeretni fogsz,
még jobban szeretni!
Ó szent ez az Önzés, -
vitriollal vegyitett véreden keresztül
megdobbantom a szivedet
és talán e pillanatban
enyém a meghatottságod...
Látod testvér,
az ösztönök megpihentek, -
kivánságod szerint
és végtelen gyarlóságodban
igazul ember vagy
az Önzés kibékitő ravatalán.
Csókoljuk hát meg egymást!
Csókolni-nevetni,
míg mögöttünk elnémul a világ. - -APRÓHIRDETÉS: ELINDUL
MEGHALNI FIATALSÁGOM!

                 (Dr. Sándor Andrásnak)

Ó gyalázatos szegénység! -
százszor és ezerszer
és milliószor
próbálkozni, - megint-hiába...
Kinálom,
árulom,
- jaj sovány garasok -
borízű kamaszságomat
elfonnyadt lányok
ötször-asszonyok
rosszszagu husának.
De megalkudnék érted,
elindulok érted
pihenni-akaró rabszolgának
ó buta gyomor,
ó lusta vér,
ó puhitó cafrang
bennem-rajtam - -
Legyen hát:
mindegy, nyomorult-mindegy...
Csak jöjjetek,
siessetek már
férfiárván-maradt
izzadó sáskák
s faljatok föl,
igyatok meg
jó öreg Halálnak nevető kamaszát.IMA: ERŐS ANYÁMNAK

A civilizáció
sarában is
nyolc gyermeked anyja voltál -
ó csillagszemű tót leány...
De vágyaim ködén keresztül
még élsz,
egyre terebélyesedel fiadnak: -
tizennégyéve halott,
mert lásd, kiszakadtam belőled
örök rohanásra
- anyáslelküen elinduló -
fényben és sötétben
megölelni téged.
Ó szomoru sors!
Veronika-arcod
nem őrzi beszélő fénykép,
hogy légyen talizmán megoltalmazni
csavargó bolond jóskádat
kőszivü gyerekek kőzáporától.
Légyen hát Isten szerint:
harcra és halálra szültél -
adósságaid törleszteni.
Mi a Jóság bárányvéréből ittunk
szelid cselédek -
szeretetet,
tiszta fényt,
fűszerek gyógyitó illatát - - -
Ó csillagszemü tót leány, -
ó elfáradt Asszony, -
nevess és dalolj...
Néked már béke a föld,
nékem még halott az élet.
Pihenj csak,
aludj csak,
tegnap anyám voltál,
holnap apád leszek amen.ESŐS KÖD

               (Harmath [Garay J.] Gézának)

Csepeg,
gyilkosan csepeg...
Lassan mállnak
rajtam a rongyok. -
Add meg lelkem magadat:
most hal meg Isten az égben - -
Hallgasd:
pity-pöty,
pöty,
megint pöty,
pity-pöty...
Jó lesz összekuporodni -
Véremben hideg
és meleg citeráz: - brrr!
Szegény csavargó kutya
csuromvizes lettél te is
és nincs hová menekülnöd - - -
Igen, most revolver kéne,
vagy méreg: lehüteni
a kábult idegeket.
- Ó perceket zakatoló lassu Csönd
vezényelj katonásan
a kanálisok böffögése ellen,
mert még mindig cseppeg,
gyilkosan csepeg
és csak tiz perc van még hátra...
Szaladj már izgága suhanc,
szaladj! -
az árnyékod utólér.MÉHEK FULLÁNKJA: ÁRTATLAN LEÁNY

                                                        (Macának)

Szeretlek, nem szeretlek: ki tudja?
Valami messzi iszapból küldött téged
a szomorú Isten.
Álmaim fenekén
kirajzolt akkor a titok;
valamikor virágok szűz gyökere voltál -
ma virágom,
égő kamaszságomnak: eretnek martalék.
Ó leány!
eladtad magadat, hogy meleg szobám légy
és érzem, szent Állatod leszek ujra
szennyes és tiszta vizekben - - -
Mily szép, hogy csunya játékká lettünk,
- ó igy jó ez nékünk részeg bodzabokroknak!
Minek tudjuk ki a bünös, ha bölcs kerekünk volt?...
Most enyém vagy már végre,
lásd enyém lettél, - ily későn hiába is menekülnél!
Szemeim felfalnak,
vérem sápadtra issza gyümölcs-szineidet,
- mert Befejezés a sorsunk...
Ó galambgyönge leány siessünk
megölelni egymást,
míg ki nem fogy Isten gyertyája - - -
Holnap elindulunk
ámbrás illatokba bugyoláltan
és megyünk a zápor alá,
reggeli zápor alá, -
aztán meghalunk megint
örök-mosolygók a csilingelő erdőn...TÍZ PERC:
ÉS SZERTE NYÜZSÖG AZ ISTEN...

                                     (Vihar Bélának)

Imádság...
hosszú imák,
imák szeliden
imák haragosan
imák mindenkivel.
Énekeljünk kánikulában
Phü - - meleg, meleg és
izzadás és
bűz.
Eltiport fűszálak: - ó vérző fű!
És jaj
a szegény csigabiga!
Hogyan csinálja
házát?
De vak a hit
és szerte nyüzsög az Isten.
Topolyafán cserebogárdongás...
Hiába!
Süket a lélek
ezer lélek.
Templomok felé
üget a sirás. -
Csak én
egyedül:
nevető szerzetes.
- Zrr... Zrrr... -
A zöld sűrű
inyembe bizsereg;
milliárd szag
zavaros földben.
Bucsujárás, - vagy mi?
Bucsujárás!
Mindig ugyanaz,
mindig ugyanúgy...
És az eleven
Csoda
megszokott már.
Csitt. Gondold:
hány ember
halt meg
e pillanatban
az északi sarkon?!SZOMORU FIU AZ ÁGYBAN

                 (Cs. Farkas Lőrincnek)

Egyedül az ágyban,
szomjas-száj, - éhes-gyomorral
s a szomoru-jó fiu
fáradtan pihen,
pihennie kell:
- pihenj szivem elaléltan!
A cica itt dorombol közelemben...
dorombol,
dorombol a csöndet-cukrozó.
Amott jégkéreg az ablakon
üvegen tul zuzmarás kopasz fák
és hideget cepelő arcok kemény köveken,
- szomoritson!
minek szomoritson? pergetem magamban.
A konyhában káromkodás:
kifutott a tej...
És a többi hangok és szinek idefutnak
ágyam elé: milyen szép!
Mennyire meleg lesz hideg szobám, -
vendég-marasztalóm az ölelő ágy.
Össze-vissza forognak a dolgok, csobognak:
ó mozgalmas multam!
és mi lesz holnap?
Isten szemei cirógatnak szüntelenül,
szüntelenül. -
Mit akarsz még?
Jó volna kicsikét nevetni
s megvárni a szelid halált...FÁRADT ANGYALOK:
HANGYÁK VÉRPADJÁN!

                   (Pákozdy Ferencnek)

Óh krajcárkoponyás tömeg,
törpe tömeg,
üres semmi: megint tömeg,
megtagadni méltó
szivtelen szajhacsorda, -
te vagy a bűnös!
te vagy a gyilkos!
Szemétdombokon legelő
trónra ültetted a véres száju fűzfaköltőt,
hogy halálraitéld
panaszaidat-siró krisztusokat - -
Hiába! gyogyithatatlan vak:
nem látod a napfényt.
Rossz Mérleg és
Szurkos Ostor
bitang jogaidat osztod
ostoba számokért:
millió! százmillió! - -
Óh magadat-fogyasztó
barbár szegénység!
rajtad már nem segit
a türelmes idő:
csak öntöd, egyre öntöd
a tüdőbajos verseket
jobbra-balra,
mig egy napon saját zsirodban
fulsz meg,
- henteslegények lakodalmára.
Pusztulj hát bolond apostol!
holnap leszakad alattad a podium
és bibliádból rántottlevest főznek.
Kire vársz még? Ó kire?
Valaki bizonyára rosszul számolt,
valaki elhallgatott, mielőtt megszólalt volna.
De most már - késő!
Pénteken megint akasztanak a kálvárián
Judás és Barabás örömére -
és a bokrok alul
zarándokutra kelnek a hangyák...ABSZINT

                  (Komjáthy Aladárnak)

Zsibbadt levegő: megint ellankadsz - -
véred, epéd
köddé cseppen.
Ó mégis szent ez a semmitmondó pillanat,
őszinte leszel
és megbékélsz a világgal...
Most nincsenek ellenségeid,
nincsenek barátaid, -
egyedül vagy
Zaj és Csönd félszeg harmoniája.
Az emberbe belémennydörög
az Állat isteni lelke
és válogatás nélkül megöleli testvéreit:
a szajhát és a csatornákba kergetett apacsot,
kiket nem cirógat többé napfény...
Lám,
tegnap még nem volt
semmi közünk egymáshoz,
de ma mégis rokonok vagyunk -
valakitől, valahonnan,
talán a tizezredik ágról. - - -
Gyilkoltuk és pöröltük egymást
- sirgödörért.
Nem baj fiam, ma nevetünk,
ma káromkodunk és összetörjük
a poharakat csak azért is!
Csak azért is! ezerszer azért is!
Holnap már késő lesz, vigyázz!
tizenharmadikán sirni fogunk
és ledorongoljuk gyermekeinket
bolygó gyilkosok...ÁRADÁS
[1926]

HAJNALI REKVIEM

Ömlik a zene: a Kupa kitárult - - -
Testvér!
valaki elárult
minket...

Fáradt vér csorog a hegyekről: ideje menekülni!
Sót hintett
a Köd tüdőnkre, - a Tűz ki fog hülni,
vigyázz!

A bús ház
ravatalán most nyöszörög a Halott...
Gyorsan a zsoltárt!
A vér
elönti az ablakot,
ha elkésünk...

Hallgasd csak; hogy kopog a szív!

A Halott két élő szeme hív
őrizni az Oltárt - késő! nem érünk
oda már.

A Mocsár
mindent betemetett!
Az idő megállt: -
Lucifer keresztet vetett...

A Kapu kitárult - -
menjünk testvér!
valaki elárult
minket.LÁZADÓ ÁHITAT

Hiába!
hiába minden!
Az Egyház és az Állam megbukott!
Most már jön az ember! jön!
a mindenkor-levő ember!
- és megöli hittelenségét.
Érzi és kívánja magát,
mert élő szeretettel
és meghaló gyűlölettel
született, megszentelt lényegének...
Jön, jön az Ember
megállíthatatlanul!
Útját békét szóró napfény
és áldott Erő görgetik
templomos önmaga felé!
És bitangul elcsúfolt vére
acélszemü kalászokat öntöz!
Tamtadaram:
ime a Tragédia tűzzé lobbantja
a Feltámadást
és gyermekké leszünk a Hitért,
hogy megtaláljuk
a halált legyőző Életet! -
Boruljunk le ó testvérek
a kenyérszagu tág mezőn
és imádkozzunk igyen:
ó életünk, mi végtelenségünk,
engesztelj meg kidöbbent magunknak!
Amen... amen...PARIPA-INDULÓ A MEGVÁLTÁS KÜSZÖBÉN

Tűznyelveket okád a szél...
Aratás!... Aratás!...
és égnek már az elringyult fekete lobogók!
egykettőháromhej...
most... most daloljatok Istenbe rokkant forró mágnesek!
a holnap, hajh, holnap muzsikába olvad!
most... most daloljatok verejték-zsiros
gabonasűrük... most... most daloljátok
friss gerjedéssé a megszikkadt ütemeket!
hajh, daloljuk azért is a herkulesi Zavar
ezernyi nagyszerűségét!
Daloljatok ti mindent Életté csókolt életek!
most daloljatok!... és ti, világ minden
büszke Csudái - ti is daloljátok az Elme
áldott, acéllá öntött végtelenségét!
daloljátok a himnuszt a lángnyelvekbe
- a Mérnökisten felkent apostolainak!
és daloljatok ti gyárak, ti kevély paloták,
ti illatos kertek, ti kényelmes utak, ti üdítő
fürdők, ti simogató ruhák, ti megtermelt
ízes fűszerek, ti szinházak, ti iskolák, ti
múzeumok, ti bársonyvizeken hintázó
hajók, ti robogó vonatok és egyéb égi és
földi és földalatti és vízalatti csodák...
daloljatok! daloljatok!
Daloljatok, hogy hamuvá lesztek, hogy holnap ujjáépültök!
daloljatok és daloltassatok!... és vakuljatok
Világosságot a ködült szemekre... és
lobbantsátok fel az alvó parazsat!
Daloljatok és lázadjátok tengerré a
meddővé hajszolt bornírt Megnyugvást!
Daloljatok! Mindenki daloljon! daloljunk!
Hiába minden csökevénység!...
A Bilincs megtörik s ha a tüzet eloltják is;
a Célt mégis kövér lángokká dagasztom!
... és ordítom rekedt torokkal is tovább:
Daloljatok! daloljatok!
hajrá daloljatok! még ég a tűz!ELFOGYOTT A LEVEGŐ: ALSZUNK

Szétbomlottak az idők elemei
pernye-pernye mindenütt,
rásülyed a levegőre - - -
Nehézzé csömörög bennünk a vér.
Cigarettafüst: kiesik az ujság kezünkből.
Künn szitál a nedvesség, csepereg-csöppen.
Néhány percre elaludt a világ.
Csak a szél duhajog a távirópóznákon - -
Fáradt szemünk alatt
szaladnak a víziók,
színes szivárványok - minden!
szinek és ízek áramai...
A verebek - hallod? - idegesen
viháncolnak a léghuzatban.
Valaki felakasztotta magát.
Nyitvamaradt szánkból ömlik a karbol.
Százéve alszunk már
összezsugorodott szobánkban,
de nem jön a Vendég,
Homály kopog az ablakokon...
Jaj késő!
elaludtunk:
a Halál rőt vizein evezünk...RÉSZEG SIKOLTÁS

Alleluja! csurog a tavasz.
És elárad bennem a Végtelenség.
A mezők ime már elindultak
a holnapi utópiák felé.
Ó!
mennyire visszaadtam magam - magamnak!
Most azt is elfelejtem, hogy
a kérdőjeles borzalmak folytatása vagyok.
Ó szent, szent, szent az Élet!
végignevet rajtam a nap és
a kicsattant rügyek
részeg duhajra perditenek.
Most, most nagyon szeretnék
hinni valamiben,
ami nincsen talán.
Halihó!
hinni a bennem feltámadt
és bennem meghalt
bitangszép fiatalságban!GYERMEKI VALLOMÁS EGY KUTYÁNAK

Bársony ide gyere!
he-he kutyus te, milyen sima a szőröd.
Megharaptad azt a bitangot ugye?
Mennyire bölcs vagy:
megszagoltad a gonoszságot
és mi maradékkal kínálunk!
Két szemed most is alázatos...
sóhajtsz valami után: szeretet!
Mi azonban mégis hűtlenek voltunk hozzád
és hajlékot adtunk,
hogy vigyázd a vagyont.
- - - Te mégis igazabb voltál.
Ó emlékszem, az én jó anyám
haldokolt akkor és én nem tudtam megérteni.
De te szüköltél, mert sokszor megsimogatott,
mikor még nevetni tudott.
Volt úgy, hogy morgott a koldus,
bár az utolsó pénzdarabot odaadtam néki,
míg te éhes-szelíd szemeiddel
farkadat csóváltad.
Ó Bársony, szegény kutya te,
azóta elmentél...
Most már tudom...
némaságoddal váltottad meg
a megrokkant sziveket és
meghaltál, mint a többi jó emberek.KÁOSZ-INDULÓ

Csinadrattabumbumbum...
Tovább csak! tovább!
Csinadratta csak azért is! Rajta!
Brühühü-hi.
Levegőt! levegőt!
Levegőt?
Fulladj meg! Fulladjak meg én! fulladjon meg a Lüktetés!
Indulást vezényel a gázbafulladt Kánikula,
hurrá! hurrá!
Gyerünk! Rohanjunk lihegve csatasorba!
Doboljon az őrület:
éljen a Halál! a részegek csókja és a buta kín!
Tyuhaj! elbukott az élet!
elbukott! csinadrattabum!
És mennydörög a Föld, a legyilkolt állat...
az egek holtra részegedtek s a Tétlenség
vén mákonyát izzadják álommá!
Rothad az Egészség... minden rothadni
készül s öngyilkos
lelkek undorodnak a boszorkavásáron!
Bim-bam, bim-bam, vagy amint jólesik.
De vészharang kongja az öngyilkos
elmulást! s kiált az Élet bóbiskolva: ó Ember,
ó ember mit művelsz? mért a ravatal
körülötted? és koporsót árnyékol arcod
láza és te Ember vagy!
hajh csinadrattabum!
Tyuhaj! A nap megkékült, a hold megfeketedett...
csak az őrület kénlángja világít!
...s a bolondok házában sír az Ész
a tisztultság vackán
- míg idekün uristenül a Téboly!
Ejh mit!
nyitva a cirkusz,
gyerünk be mindnyájan!
Megkezdődött a bikaviadal! Előre!
Csak azért is csinadrattabum
és csinadrattabum!FIATAL IZEK ÉNEKE

                  (Pásztor Andornak)

Asszonyt akarok! leányt!
talán nagyon-egyszerűt és megáldóan oktalant!
ki kiérti belőlem a csordult Vigasztalást!
mert hát el kell indulnom az Áhitat felé!!
huszonhároméves-testű kamasz vagyok immár
- és bűnös hét éve prostituált lányokba égem
férfiasságom bőséges erejét!
és érzem: gyilkosa vagyok fiatalságomnak,
mert nem jön az igaz Leány felém,
ki megteljesítse kirobbant tavaszom
májusi nedüjét!
Várom az aktív leányt, a bennem
megteljesülő Asszonyt, ki belőlem lesz anyává,
hogy feldöbbenjem benne apaságom zsoltáros mithoszát!
és várom e szent Közösség gyümölcsét,
amely értelmet fogan!
- - - Ó ige!
egyszerű, nagyon egyszerű
közéletmentes asszonyt akarok!
Oktalant, - hogy szeretni tudjon!
Ó, mert az okos asszonyban nincsen Szeretet!
Az okos asszony a családi élet diszharmóniája!
durva Betű csak! és kultúra!
Jöjj, jöjj oktalan és egyszerű Asszonyi Leány te!
- én beléd olvadom a Szeretet intuitív okosságát!
Ó, mert lásd végtelen a szeretetem
és nincs kire pazarolnom!
Asszony! Asszony!
Ó, jöjjön el az Asszonyi Leány végre
leharmatozni az istenült Lázt!
megérlelni bennem a Férfit!
mert hajh allelujákat sír belőlem
a szeretet váró Gyermek, -
ki éhezi hajnali felgyulladásomat
a Végtelen felé!GROTESZK ZSOLTÁR

Sokan csalódtak bennem,
de még többen csalódtak önmagukba.
Amit irok nem több talán a sallangos
vezércikknél, minden kifésült cicoma nélkül.
Álljatok a fejetek tetejére!
Kegyetlenül sok a mondanivalóm és nem érek rá
fölösleges pepecselésre. Aki mérnökibb többletet
kiván, forduljon az önképzőkörökhöz.
Én a pillanatok fájó lázadását és a soha-el-nem
múló Kételkedést nem tudom megfojtani
magamban, sem másban.
És különben is mit bánom én ha dilettáns, vagy
epigon vagyok. Elsősorban a Lényeget dalolom.
Hogy templomi ömlengéssel, vagy káromkodással,
- legkevésbé sem fontos. Az emberek amúgyis
többet káromkodnak, mint imádkoznak.
És mégis, ha többen káromkodnak
- többen akarnak.
Mert hát ki van megelégedve önmagával?
Az időben sincs megállás! A tegnap nem állt meg
és a percek tovább szaladhatnak
és jönnek és elbuknak az új napoleonok.
Ezek a mindennapok mindennap.
Mindent megpróbálunk és a végén mégis
koldus maradunk.
Bizony, bizony, sok költő sír és sok költő
nevet a világon és még kevesebben vannak,
akik élnek.
Ki mondja meg, hogy mi ér többet a többnél?
kevesebbet a kevesebbnél?
ma rossz kedvünk van és végrendelkeznénk,
holnap pedig egy pohár borért szembeszállunk
még a halállal is.
De hát azért csak menjünk előre,
mindig előbbre,
majd csak elveszünk
valahol a ködben, amen.CSAK AZÉRT IS

Bizony nyakig uszunk
a szentimentális früstökben,
bár leprás homály borulja a világot.
Alig van ember, ki kilépjen tegnap-meghalt
hazug önmagából és még kevesebben
vannak, akik észreveszik mai arcukat.
De csak szentimentálisak maradunk továbbra is,
mert ez a pillanatunk.
Optimizmus és pesszimizmus épen olyan,
mint mikor a gyufa sercen. Meggyúllad-elalszik.
De ezentúl mindig él
a gyilkosan végtelen valóság!
Sokszor kutatjuk a lehetőséget:
hogyan gyónjuk meg büneinket - magunk előtt.
Pedig tudjuk, hogy a papok
a legzseniálisabb detektivek.
És én mégis azt mondom, ha becsületes
pogány akarsz maradni, tanulj meg
bigott katolikusnak lenni.
Mert a disszonánciák teremtik meg a magad jogát.
Azonban, ha tanáraid a tudománnyal
butitanak, kergesd ki savanyú fejükből
a megsántult szamarakat. Viszont, ha valaki
megdob kaviccsal, mondd meg neki, ha ezt
mégegyszer megismétli - dorongot hajitsz a koponyájára.
Igy van ez barátom.
De az öreganyád nem fogja elhinni.
Mondd is meg neki: öreganyám te öreg vagy és
most már másodszor gyermek. De én fiatal
vagyok és tudom mit kell tennem, ha
fizikai királyságom birtokába jutok.
És ezt mindenkinek megmondhatod.
Még akkor is, ha ezeket egy félszeg
paralitikus tanácsolta néked, aki
négy elemivel is intelligensen fogyasztja el
a maga napi öt deka szalonnáját.HIÁBA NEVETSZ

Ó, jaj a szeretet!
Vérbefult mezőkön száradunk - -
Hiába kiáltod: szeretet!
nincsen! nincsen!
Csak a gyűlölet ordít: halál...
A halál él bennünk.
Hajh, azért kellett megszületned,
hogy újból meghaljál
és megint előlről
kezdődjön a játék:
tik-tak-tik-tak... puff!
mert gyűlölni kell, mert gyűlölet
ellett minket - felfalni a Jót.
Rohansz meddőn: mindenki félti
az Örökké-kevést.
Tudom, a barátom is azért
reflektorozta rám a megértést;
- milyen széles mosoly lesz az arcán,
milyen jó lesz élni!
És milyen mindegy: ő azt mondja
halál, én harsogom: élet.
De mind a ketten
földi eledeleket eszünk és
minden betegágynál ott féltjük
a félbenmaradt utat; nem volt elég.
Elindulni! elindulni! próbálj!
Nem enged az orvosság.
Hiába nevetsz.
Iszonyú, iszonyú lett e szédületes tánc,
belenézünk a csillagokba
és megbolondulunk.ÜDVÖZLET DILETTÁNSOKNAK!

Hajh dilettánsok! üdvözletemet küldöm néktek!
Éljen a huszadik század! és az új atmoszféra,
mely kiszalajtotta belőletek a bolondok áldott örömét!
- - - Ó dilettánsok! én meghalok,
hogy éljetek! mert hát élnetek kell!
Bizony szomorú a limonádésors.
És mily miseszagú-szép a Halál; mert élnetek kell -
élet és halál nélkül! és élni fogtok,
mert voltak, kik szégyelték az életet, hogy élni birjanak!
Tudom már a titkot: bennetek olvadt el a szeretetem!
Szeretni kell benneteket! hajh szeretni!
Mert ti vagytok a megmentés - ó dilettánsok!
De én nem hagytam parlagnak
a zsíros televényt: meghalok bennetek!
Szomorú, adni akartatok és
üres kezeitekbe megdermedt a Bőség melege,
mielőtt kiszakadtatok volna!
Ki nem fogyó zavarban tengődünk most már.
Zavar, zavar!
Ó számkiűzött testvéreim: a Zavar emészt meg.
Ki lódította ránk a világot?
Ó minden dilettánsai a végtelen mozgásnak - testvéreim;
hogy vígasztaljam szíveteket,
ha a Halál árnyéka sem fogant belétek?!...
- Brr harmónia! brr diszharmónia! -
Ó mint kínáljam hát késő szeretetemet,
ha sem a szomorúság, sem az öröm
nem lehet a tiétek?!
Ó, mint gyülöljelek benneteket, ha gonosz-vérű gép-szívek
kigyilkolták belőlem a gyülöletet is?!
- - - Ó, dilettánsok,
életnélküli életreítélt öngyilkos testvéreim a homályban:
fájdalom lobog íme belőlem:
jaj nagyon egyedül vagytok!
és én, én -
magamrasóhajtom a halált, hogy ne lássátok
megfakult arcom érthetetlen mosolyát...
- - - Üdvözöllek benneteket ó dilettánsok!
meghalt testvéreim a dübörgő Semmiben!VALAMI ÉS SEMMI

                             (Dr. Hegedűs Lórántnak.)

Valahol nagyon rámdobálták a hivatalos mosolyt
és elémbőségült a magát-faló fekete világ.
Most íme kilobban belőlem a Kérdőjel,
hogy kinevessem magambolondítását.
Pfuj, de fiatal voltam!
Nyakambaszakadtak az irodalmak
és buta frázisok koldusát
szagolta belém az Élet.
Hiába! hiába!
belémfeküdt a sárga kétség és nincs
többé hajnal, mely rám-ne-döbbenje a nihilvérű Alkonyt.
Vak hitek bitangultak belém és elfelejtettem,
hogy barbár próféták ordítják a piaci igét!
Hajh, apró nyavalyák zabálják meg
a nagy dolgok vasízű ütemét!
kukacok emésztik meg a tölgyfát!
és kis tülekedések feküsznek belénk.
Nincs út semerre!
Mindenütt az örökegyforma tragédiák ásítanak
és mindenki megismétli a maga hazugságait,
- mert nincs menekvés önmagunktól!
Ó, hiába minden! a tegnapok elégtek bennünk,
ma tébolydába csukatjuk magunkat s holnap megdögölünk.
Jöjjetek bolondok! prédikáljatok nagymamás
szeretettel az Ígéret földjéről, ó mert e paposan
egyhangú mozgásban oly szépek a pillanat hazugságai!
Jöjjetek bolondok! megbolondult már a világ
és nincs többé visszatérés oda, ahonnan elindultunk.
- Hajrá! üdv a bolondháznak!
Bolondul jöttünk, - bolondul megyünk!
Alleluja! és mégis megdögölünk amen.SELYEM ÉS KUKAC

Katalógus értelemroncsok
kiszurják a világ szemét - kutyakötelességből
és az akadémiák prostituált szelleme
tuberkulózist lehel a perifériákra
a TÁRSADALMI REND pedig éhhalálra
bitangolja a gyengéket.
Ez igy van rendjén. De mindegy! szomorúan mindegy!
Mert nem lehet sem így, sem úgy.
Szél ellen nem lehet füttyölni...
Bizony véletlen szeszélyek zsarnokolnak felettünk
és kegyetlenül él a valóság.
Ma a jobboldali, holnap a baloldali ideális önkény
ül nyakunkra.
Csinálhattok - amit akartok:
a betegséget csak betegséggel lehet gyógyítani,
mert lódoktor, vagy professzor ugyanegymindegy!
Simogassátok és csókoljátok egymás sebeit,
nem fogjátok egyedül érezni magatokat!
- - - A világ még mindig rendjén hiszi magát.
Pedig valahogy nagyonis kizökkentünk az Ősember
kultúrájából és érezzük, hogy a halálbakergető
tudományok ellen legjobb orvosság -
passzivan butának lenni.
Minden művészet kolera - és ami az ősösztönből
megmaradt életnek: az egyedül a SPORT,
mely a görög-latin korszak önmagát-elégő
szadista folytatása lett,
szeressük hát a sportembereket, ők érzik
legideálisabban magukat a perverz világért
és ők a vígasztaló Anyag egyedüli centralizálói, -
kik boldogan kidomborulják az izmokat,
hogy kiengesztelőn megbosszulják a trágyás rothadást!
- - Talán sok mindent kidobtam ez írásban
magamból. Össze-vissza.
Mint ahogy nem figyeli a paraszt, hányféle trágyaelem
zsírozza földjét. Különben is nem ez a lényeges.
Mitsem adok a frázisra, hogy az igaz költőnek
hány darab verset szabad irnia évente,
hogy a túltermékenység káros-e vagy hasznos
és hogy a vers befejezése csattanós legyen.
A lírai koszorúkat meg különben is lelegelték már
az önképzőkörök szűzességet-csepegő felkentjei.
Mert hát minden mindegy és szomorúan él a valóság
és elhisszük, hogy maholnap mindnyájan
a bolondházba kerülünk.ÖSSZE-VISSZA

Mindenesetre okos birka vagy,
ha még hinni, vagy kételkedni tudsz.
Én azonban koravén vagyok és a nyavalyákat feltaláló
orvosok meddőségével érzem, hogy mindig-néhán
nagyon szívendőfnek a Jelentéktelenben megfulladt
gyilkos tragédiák, - mert nincsen föllebbezés!
Ne is csodálkozzál.
Minden buta halál az incselkedő végcélhoz vezet.
Vissza a még sivatagibb zavarba,
hogy újrakezd a komédiát.
Csupa diszharmónia bitangolja a világot.
És mégis a legfeketébb homály kiáltja el benne a Feleletet.
...Hiábavaló utópiákat szövögetsz őszinte frázisaiddal,
mindazonáltal az idők vasfoga téged sem kímél meg
és voltál és lettél, ami a többi egyformán.
Jaj így van ez mindig. Az emberek ideális szamárságokról
csevegnek, pedig a hazugság lírája haldoklik
és zsibbadt idegek muzsikája lett a SZÉP!
Mert nyakunkon ül a huszonegyedik század
időtlen végtelensége - és letagadni meghalt a Pillanat.
De még ma is bűnszövetkezet az Aranybálványnak-
felelős Állam és a legnagyobb kapitalisták mégis azok,
akik a szegénységükkel tüntetnek.
És mindenki különél, mert a társadalom a levegőben lóg.
Egyedül élünk bizony és hanyagok vagyunk.
Mindig azt hajtjuk végre, amihez nincs közünk.
De a görbe és egyenes útak egyformán találkoznak.
Nyugodj meg.
A kukac benned is megterem és néked sem lesz igazad,
ha a Lehetetlen téged is elindít: befellegzett!
És ne törődj a kérdőjelekkel.
Egyél-igyál és nevessél, mert
minden út Rómába, vagy a pokolba vezet.VALAHOGY LENNI KELL

                                (Barinkay Ferencnek)

A világ tartalma mégis az, amit nem hiszünk.
A vér vízzé lesz és a víz vérré.
És buta narkózis - - - Kell! Hogy éljünk
s halni bírjunk.
Ó, a mindennapi kétségben:
Cseplin-burleszk, detektívdráma - milyen színes zenekar!
Habzsoljuk a zavart
irodalmi poloskák - -
és nevetünk az intelligens csordákon.
Csodáld a párzó kutyákat: igazat adnak Zolának.
Valahogy lenni kell, hogy csodálkozzunk végre.
Keserves bolondságok ringyói vagyunk.
Dortmundban kétszáz halált köpött ki
a nyugati kultúra
és angol humanisták botozták meg
bigott hinduk ezreit.
Apró nyaktilókban hízik a Sok.
Az emberek vagy az öngyilkosságba,
vagy a máriakongregációkba menekülnek
- szegénységük terhével,
de elvesztik az Értelmet.
Te azonban gyenge vagy és nem veszed észre,
hogy pillanataid nem mentik meg az éveket.
Hiába bődülsz az égre: sem a sírással,
sem a nevetéssel nem váltod meg magadat.
Hajh, legszebb imádság a káromkodás - -
Ráérsz még megbolondulni.
Hisz olyan szürkék még a kicizellált versek is!
De hát azért csak káromkodjunk tovább
és üssük agyon egymást,
mert minden úgy van,
ahogy nem mi akarjuk
és mert mindnyájunk porát
egy szél söpri el amen.PARALIZIS PROGRESSZIVA

Hosszú nadrág, rövid ész. De lehet fordítva is.
Sárga Pista azonban felfedezte magát
és találkozott Zöld Jánossal.
Agyonöklelték egymást és verseket ettek vacsorára.
Hej öreganyám, de fiatal vagy
az én vén oldalbordáimra!
Mégis hiába mondom mindezt.
Két darab sánta vers valahogyan
összeakaszkodott és megszületett
a harmadik novella. Bánja az öregisten!
Üssék agyon egymást!
Én már csak autódidakta maradok
és kénytelen vagyok lenyelni az
egyetemi tanárok okoskodó nyegleségeit,
Mert valamivel csak meg kell
etetni a pácienseket. Szocializmussal
vagy kereszttel - mindegy.
A kenyeret majd megemésztik a csirkék.
De itt van még Kassák Lajos a zseniális
paralitikus is, ő nem tagadja, hogy két
dudás nem fér meg egy csárdában.
Igen, megértem őt. Talán valahol összecsókolt
bennünket a gyilkos nyugati szél
és testvérré boronálta sebeinket a judások krisztusi sorsa.
Tingli-tangli már bizony így van ez.
Értelmetlenül összeszaladnak a dolgok,
már nem is tudom, hogy mit gagyogtam a levegőbe?
Szomorú jaj, hogy így járnak az öreg gyerekek,
akik vastagokat káromkodnak és nem veszik
észre a maguk körül értelmet-táncoló világot és
bitangfáradtan belehortyognak a csöndbe.
De én már csak azt érzem, hogy száraz vagyok,
mint a kondások torka és nincsenek többé
színes lampionok, mert én meghaltam már régen és
nem szabad sirni. Mert kell, hogy így legyen.
Rövid nadrág, gyerekész. Ó tizenötéves fiatalságom
elvesztett lirai zamata! Ó megejtett leány!
Hiába minden. Most már én is megyek.MEA KULPA - EGÓ...

Hurrá Berda József! Hurrá!
Micsoda nagyszerű ember vagy!
Prédikálod a Szeretet országát
és vérét iszod azoknak, akiknek Krisztus is megbocsájtott!
Valóban Berda József: te egy goromba szláv paraszt vagy!
izléstelen pózőr! különcködő!
te vagy, aki bepíszkítod a nemi
méltóságot egzaltált természeteddel!
te vagy az, aki az utolsó kóbor kutyát
is megölelnéd és te vagy, aki a
legelső Ember-nőstény becsületét is megrontanád!
Hajh Berda József, mily szánalmas figurája vagy magadnak!
csak gyártod a pongyola verseket és kicsúfoltatod
magad taknyos kölykökkel, hogy szerettesd magad!
Prédikálsz nékik az Új Morál-ról, -
míg magad észre sem veszed mennyire
a mocsárban dagadsz!
Hirdeted a nagy Életközösséget
és te vagy a legirigyebb zsarnok!
Barátaid vannak, akik megértik
komplikált egyéniséged és te
nem hagyod magadnak megérteni
a mások öngyilkos igazát.
Mert mindenképpen a más szemében
keresed a szálkát - mikor pedig
tudod, hogy a magadéban gerenda vagyon!
És te vagy az a Berda József,
ki harcot hirdet az esztétika ellen,
mindannak ellenére, hogy kéjenc katalógusa
vagy minden esztétikai túltengésnek!
Hirdeted a logikát és sokszor
magad leszel rabjává a paradox teóriáknak!
Megtagadod az istent és bután-félelmes
perceidben úgy könyörögsz hozzá, mint egy
bigott szentolvasós asszony!
Minden vagy te Berda József!
Ember, állat,
hívő, hitetlen,
tisztességes, gazember,
konzervatív, anarkista,
degenerált, épelméjű
... és még ki tudja mi minden!
            Igen, igen Berda József,
te rendkívül Eredeti-valami vagy
- csak főbe kéne lőni magad,
hogy elordíthasd a mindenkit-megváltó feltámadást!
            De mégis... bocsáss meg magadnak
még egyszer, ó Berda József!
miért is ölnéd meg arcod
méltóságosan keserű mosolyát? miért?
Emelkedj fel:
alacsony bűneid és nagy hiteid vannak!
... és a te hiteid
megbocsájtanak néked...SZÉLHÁMOSOK, PANAMISTÁK
ÉS MÁS: BRÁVÓ!

                                        (Koloss Ernőnek)

Büszkén álltok a Törvény előtt,
nem tapad vér a kezetekhez - - -
Brávó!
Éljen a relatív igazság! a relatív hazugság!
éljen a rombolás! éljen az építés!
Legyen úgy tehát minden, ahogy elgondoljuk.
A semmi? valami! és a valami? semmi!
Amerika és Európa frázis, de a Föld él!
Mert büszkén álltok a Törvény előtt!
Szentek és csőcselék vagytok!
Diktáljon hát a szeszély, hogy mozogni tudjunk!
Mozgassátok a világot, amelynek nincs határa!
De szélhámosok vagytok és színes összevisszaság!
Dübörögnek a dinamók!
Ti kreáltátok a törvényt! a törvényt!
És a törvény a törvény előtt áll - - -
Brávó!
A Szellem beleugatott a tüdőkbe
és a panamák egekig köpték Amerikát!
Halleluja szélhámosok, panamisták!
A Mérleg megbillent és a betegek meggyógyultak!
És hajrá!
Az erkölcs is kigúbózta magát,
hogy kidobjon benneteket a piacokra!
A rádiókoncert! íme!
táncraperdíti a szárnyasokat és a négylábuakat is!
Most már kezdődjön a tánc!
És utálat és dicsőség a gyilkos pénznek is,
mely eseményt kevert a drótsövényekre!
Brávó! Legyen valahogy.
Hindenburg vagy a revolvergolyó.
Mert kipukkantak New-York harangjai!
Jeruzsálem nyisd meg hát kapuidat!
Jön a körmenet!
Szélhámosság! panama! panama! és más!
Előre! egy-kettő,
egy-kettő! Megállj!SPLEEN

Egy pohár sört! barnát ha lehet.
Ízlett.
Már megint eső!
A cigánybanda unalmát muzsikálja.
De nem adok nekik egy fillért sem.
Elég fukar vagyok. Pedig borbélyhoz
is kellene mennem. És a pénzem elég kevés.
Mit csináljak?
Mindegy. Inkább veszek tíz deka kolbászt -
a borbély ráér holnap is.
Nini - ki az ott? Bizonyára egy mucsai tanár.
A koponyája legalább is úgy néz ki.
Mintha Szász Károly szuggerálta volna ilyenné!
Hm. Most huszonötezer korona zsebpénzzel
főúri pózba vágja magát.
A cigányok százezerkoronás temperamentummal
kezdik és hajrá! csinadrattabum! - Húzd rá cigány!
rajta! kapsz vagy ötezer koronát! Jó pénz
kapcának lenni, mi?! Ötezer korona.
Megérsz egy fröccsöt!
Én pedig mondom magamnak:
de te rosszabb esetben
elmennél sintérnek is!CSENDESEN

Néha rámborul a mindentölelő
Csodálkozás és azt mondom: csönd legyen!
élet liheg bennünk!
De tudom, hogy legszomorúbb arcom
a bennem meghalt krisztusok
reggeli öröme.
Ó, menyire disszonánsak vagyunk
még a harmóniában is!
Most Maeterlink filozófiája
tolakodott rám és éberen figyelem
itt a fűben ezt a vergődő hernyót, akit
megtámadtak a hangyák.
Hajrá ni!
Az erősebb férget, hogy megölik a kicsinyek!
Vagy a nagyonsokban fellázadt valami ez,
mely halálra bukja a nagy-kicsinyt?
Az élősdit megöli közös önzése a soknak,
- vagy a Megváltás lesz áldozata
kis élősdieknek? Ahogyan tetszik.
Meg szabad bolondulni rajta.
Hisz' így is buta tragédiák iróniája
ez a széthullt össze-visszaság!
Mert elnémulunk, mielőtt kisírtuk volna magunkat.
Bizony hiábavaló az Út önmagunk felé!
Elönt, belénkzúg mégis a szent Befogadhatatlan
és összedölünk, mert csak a keveset birjuk el,
pedig a magunkbaáradt Végtelent akarnánk!
De elindulunk, mert vissza kell jönnünk, hogy
ismét legyünk valahol és mert talán
így van jól ebben a nagy Ismétlésben,
mikor oly betegül szép, lármás örömök után
a csendes szomorúság.LETARGIKUS PÓZBAN

                         (báró Rőmy Lászlónak)

És most megint összekuszáltan vagyok.
Összhangtalanul égnek bennem a problémák, -
hogy kiszámítsam magam a mindig-változásban.
Úgy hiszem nem vagyok értelmetlen lokomotív.
De azt már tudom, hogy a gyengébb elemeket
legyőzik az erősebbek
és, hogy legintelligensebb állat: az Ember!
Valóban így volna!
Bennünket az idegek köptek Alakká
és ilyenkor elgondolom; csupán
a gyűlölet ég bennem is, mert tudom - - -
csak a gyűlölettel váltom meg
magamat - értelmetlen perceimnek.
És azért szerzek ellenségeket ellenem,
hogy szeretni tudjak.
Máskor azzal fenyegetem lelkiismeretemet,
hogy holnap csalni, vagy gyilkolni fogok
és talán a börtönbe juthatok.
De ez minden tisztességes emberrel megtörténhetik!
mert tökéletes élet csak a tébolydákban van.
Tébolyda: - nem vagy ráutalva,
hogy igénybevedd a Törvényt!
Hajh én is tébolyult vagyok
és kérdem: miért születtünk, ha mégis meghalunk?!
És még borzalmasabb, hogy nem találkozunk
többé azokkal, akiket szerettünk!
Mert jaj, borzalmas a formák halála!
És hiába minden.
Ha a csönd felrobban; megsiketülsz
és tüz táncol a talpad alatt.
Akasztasd fel magad inkább,
mert hiába él benned a cédák meddő akarása: élni! élni!
ha holnap megkergül a Vezuv gyomra
és elnyel a föld.
Mert van még földrengés, tüzvész
és más milliárd nyavalya!
Ó buta morzsák: ime a filozófusok
hullája is gyönge falat már.
Hajrá neki a falnak! - -KUSZÁLT SZIMFÓNIA

                           (Tesseni T. Jenőnek)

Bizony rég' megdöglött bennem a Vers.
Megkergült hitek utópistája én,
kiáltom felétek:
Voltam kongreganista és forradalmár.
Mert kellett ez a purgatórium.
De talán mégis bocsássatok meg nékem.
Bitangul elfáradtam. És különben is mindegy.
Most már egyik szemétdombon sem kukorékolok.
Elmegyek a nagyszakácsi szüzmáriához, hogy
ujból előlről kezdjem,
ó jámbor szamarak!
Mert hát az ökört ki látta következetesnek?
Szegény jószág bizony néha vizet is iszik.
EZER IDEG, EZER ATOM - én ó,
hogy drótozzam fel magamban az
EGYENES vonalat?!
Megölnek a frázisokat okádó percek
és sírva-röhögőn bámulom ezt a
pocsolyábafulladt véres komédiát.
- Ugy! ugy! karmoljátok ki
egymásnak a szemét. Feküdjetek
a mozdonyok alá és szüljenek az anyák
továbbra is gyilkos fanatikusokat.
Mert talán igy lesz rendjén. De én már
inkább azt mondom elég volt és
megátkozom az áldott pillanatot, amelyben
megfogantam.
És most a minden bolondériák végén
hajrá zsirosszáju Demagóg! Proklamáld
csak a diszonanciák történelmét. Mert jajj,
nincs már senki ezen a világon
csak te és a többi hernyók.BARBÁR ÉNEK AZ APÁMNAK

                             (Mózsa Endrének)

Tegnap belenéztem a vizes szemeidbe,
de hiába! Nem sírtál és nem nevettél.
Nem tudtam sikoltani, mert
szemeimre szomorodott a látás:
lehervadtál a hetvenedik esztendő zarándokának.
Ó apám!
Te már csak cepelled az aggok cseppegő bénaságát.
Mégis élnem kell kiégett szemeidből.
Egy kevés életet hazudj nékem legalább!
Káromkodjál, vagy ragadj korbácsot,
mert jaj borzalmas a te hullaszagu arcod
hideg ragyogása.
De te nem szólsz. Ó mért nem haltál meg,
mikor még nem szerettelek?!
Néked azonban már ugyis mindegy.
Valahol elindult a Halál megváltásodra,
hogy kicsúfolja állati fiatalságomat
és egy felvonásnak vége lesz ismét.
Hiába kiáltom; ments meg, mert te
az én teljes életem lettél: - mégis elmégy
és a kétségbeesett kérdőjelek utánad kullognak.
Apám! apám! hát miért nem elébb én?
De te már azért sem szólsz,
csak nyitod az ajtót egy idegennek
és én
barbár izeid keveréke itt maradok
utolsó rothadásnak a Folytatásban, hogy
elfogyasszam a visszamaradt alkoholt
és köszvényes hétköznapjaidat.
- Ó apám!
szeretett gyilkosom
én már itt maradok...ÁRADÁS

              (Hajdu Henriknek)

Isten hozott bárhonnan is jöttél:
meddő uccalány, vagy
szivengyílkolt kapitalista!
A kedvem most valahogy nagyon kifenekedett magából.
Csak szomorúvérű embereket,
emberi arccal megvert embereket látok.
És megint ott vagyok, ahol voltam.
De jaj, amott már jön a bikaízmú
hortobágyi paraszt és tüdőmbeönti
a kövér legelők megkorbácsolt ízét. -
Íme megint egy ember.
Nyugatról jön kikarmolni a szemeimet
és pálínkát iszik kenyér nélkül.
Mindegy.
Mit tudom én megmagyarázni, hogy mi ez?
Meggyulladt idegek részeg
csimborasszója, vagy tébolyda a Duna alatt?!
Mégis valahogy jólesik ez a
színes összezsufoltság ebben a
karbolszagú eleven kriptában!
De valaki felordít:
jaj végem van! és én nem
tudok segíteni, mert nekem is végem van
és te sem tudsz segíteni, mert
neked is véged van, az orvos pedig
golyót röpített az agyába, mert jóllakott a halottakkal.
Inkább mondjuk, hogy jóreggelt és nyissuk ki az ablakot.
Mert testvéreim!
fehérek, sárgák, feketék, cigányok!
macskák, kutyák, verebek és majmok:
veletek sírom az örök unalmat én,
én, elsárgúlt aszfaltköpedék
itt a kőtengerben
és nevetek... nevetek, mert
holnap lesz a TEMETÉS
... és hiába!
mindnyájan meg fogunk halni.EVANGÉLIUM

                         (Csatáry Gusztávnak)

Egyszerű és szomorú vagyok megint. Valahol
elzsibbadt valami és lírává fáradt vissza bennem a Lihegés.
Sokat káromkodtam virtuskodásból, - de ez volt
a fiatalságom.
Most szeretném megölelni ellenségeimet
s valahogy őszintévé dadogni, hogy
KRISZTUS TESTVÉRE vagyok én is.
És én énekeltem a trágyadombok árvánmaradt életömlését,
hogy oltárt emeljek bűnbánó magdolnák meggyalázott
processziójának.
Ó, testvéreim!
A kitagadott önzés proklamátora
a keresztény alázat méhében fogant
és végre elindúl felszedni a letaposott kavicsokat.
Előttem a vak sivatag.
De mégis megyek, hogy beteg szeretetem
betöltse a levegőt.
A gyávát és a kalandort, a bigott zarándokot, az
elszánt anarkistát, mind-mind szívemben viszem,
talán visszaadom nékik az Ember arcát!
Legyen hát világosság.
Sírás vagy nevetés. Csak valami legyen!
Mert sebes a mi unalmas szegénységünk és szomorú.
De KRISZTUS meghúzza a harangokat és mi
megyünk a Hullaház elé, hogy meggyujtsuk
a halálszagu gyertyákat.
Ideje hát, hogy letérdeljünk a hullák előtt
és könyörögjünk. Jöjj ó Hajnali Zápor! és mossad le
rólunk meztelenre a véres Lakodalmat,
mert jaj leszakadtak ismét az esték
és eltemetik a vezetőket amen.CSÖND A LÁRMÁBAN

                            (Szécsi Ferencnek)

Ó testvérem, nagyon fájdalmas a nevetés.
Bekopogtam az EMBER kapuján és
nem jött senki. Csak a kutyák ugattak meg.
Pedig én is az ÖRÖMÉRT fogantam!
Hát miért, mire siketül ez a lakatrafulladt tülekedés?
Borzalmas ez a csunya póz!
És ennyi dagadt fiatalsággal lemondani
- mily csunya bűn!
De hiába keresek-kutatok, megöl mégis
ez az ólomízű vívódás!
Kételkedek magamban talán?
Valahol folytatása van a dolgoknak.
Mert nem tudok sem szeretni, sem gyűlölni többé
és lassan elpárolognak olcsó barátaim is.
Hiába! nem hiszek magamban, nem hiszek
már a tagadásban sem. Csak élni-élni szeretnék.
Nagyon kamasz vagyok még, ölelj meg testvérem,
- félek a sötétben.
Ölelj meg, rosszat álmodtam. Érzem
valami mélységbe zuhanok.
Úgy hittem öreg bácsi leszek és holnap mosolyogni fogok.
Milyen jó lett volna testvér!
De hiába kopogok az EMBER kapuján, csak a cseléd
jön ki jelenteni, hogy "nincs itthon a méltóságos
asszony".
Mégis nekünk nem szabad sírnunk, -
hisz' oly szomorú a nevetés! a nevetés!
Az emberek minden kaput becsuktak
és mi elvesztettük a saját kulcsainkat is.
Bujjunk összébb testvér.MEGÖLTÉK AZ ORVOSOK

Gyermekei itthon maradtak.
Nem issza többé nevetésüket,
szegény és csunya halott már.
Ne gunyolja őt cirkumdederunt.
Anya volt és vége.
Az orvosok belebolondultak
megmentésébe:
fiatalon megvénült.
Csönd.
Megölték.
Halljátok? megölték!
A talán, a talán
ledurrantotta a lihegő sineket,
a mérgek kifolytak szájából.
Most hát szólhat a nóta:
Hollárilárihó!
Meghalt, mert élni akart.
Ó paralitíkus férj, ó részvétbepólyált
ijedt testvéreim, emeljük vállunkra
koporsóját és röhögjünk,
röhögjünk,
mert sokat sírt ő
és megölték az orvosok...A MEGHALT GYERMEKNEK - AMEN

                                     (Korvin Lajosnak)

Ó nagyon rossz gyerek voltam.
Fellibentettem néha a szomszéd Zsófi szoknyáját
és értelmetlenül ittam a rámkandikáló fiatalságot.
De csunyább dolgot is miveltem, mikor
a réteket kószáltam. Kövekkel dobáltam
agyon a kékhasu gyikokat! Szegénykék pedig
nem bántották még a legyeket sem.
De nemsokára ágybafáradt édesanyám is
és hogy meghalt ó be nevettem a koporsójánál,
mert azt mondta a doktor, hogy "a mamának
pihennie kell."
Mindezt hiába magyaráztam a tanitóúrnak.
Elfelejtettem a kétszerkettőt és igen sokszor rákoppintott
sebes ujjaimra. A végin mégis ötöst kaptam.
Tanító úr kegyelem! Fiatal vagyok, én már
kétszer megbuktam.
Most már mindegy. Apám is megöregedett bennem
és testvéreim káromkodása a templomba kergetett.
Ó nem tudom mi volt ez. Fiatalság bolondság, - de
csak nevetni tudtam.
A gyilkos imádságok kivénültek belőlem és
az öröm feslett rózsáihoz kellett szaladnom olcsó
csókokért.
De a templomok igaz tűzei továbbégnek bennem.
Ó a templom! Én is az vagyok.
Bizony testvér a templom szétömlött a
végtelen mezőkőn. Hagyjuk hát abba a verset.
Szomjasak vagyunk.
Menjünk és sírjunk,
jöjjünk és nevessünk!
Ó most igyunk az Isten italából a részeg mezőkön,
mert jaj sok volt már a korbácsütésekből.OROSHÁZA

                         (Garay Jánosnak)

Hiába! Ez is olyan, mint a többi.
Falu, halott falu: esznek és alszanak benne az emberek.
De mindegy. Idevetett egy bolond szeszély
és hallgatnom kell.
Sírni szeretnék, de megfagy szemeimen a könny.
A város! a város! nagyon rámfeküdt.
Idejön meghalni a kőkolosszusok lármája
irigy és önző parasztok közé,
mert itt sincs többé nevetés!
Ó szent szomoruság - most a fiad vagyok.
Csönd. Künn az uccán egy sötét kávédaráló csoszog
a Pénz modern parasztjaival.
Jaj parasztok, parasztok, parasztok.
És meddővé tágulnak a kérdések.
Valaki megmérgezte itt a levegőt. Hallom, amint
a kofa mondja: ötszáz korona dekája!
Ó magyar falu! ki nyelte el őseid barbár szeretetét?
Jókai parasztjai ime ellenséget látnak bennem és
gyujtógatót. Vendégük vagyok és megfizetem a
sült burgonyát.
Gondolom be kéne néznem a templomba is, - de már
a kapuban megfojtja az arany csörgése a tömjén
szűz illatát.
Eh, itt már semmi sem segit.
Este kilenc óra van... csak a kutyák ugatnak
a csikorgó hidegben.
Milyen jó most ezen az alföldi szigeten!
Mindjárt lefekszem... és aztán a
hosszu éjszaka jön...
elaltatni megbénult kétségbeesésemet.
Brr... most egy szán csilingel az országuton.A VÁROS FALAI KÖZÖTT

                     (Darvas Dezsőnek)

Zaj, zaj: itt minden zugban
mozog az Élet.
Parfőm vagy trágyaszag? de
kevereg valami... kevereg, kevereg.
Megint itt vagyok, itt loholok
az aszfalton. Hallgasd csak!
Kopog, dobog az Űtem:
hajrá kalandorvérű kamasz!
Megérdemelted a bitangok sorsát.
Gyáva voltál élni, gyáva voltál
meghalni, mert aggastyánnak születtél...
Jaj huszonnégyéves kamasz
szégyeld vénségedet!
Szabad-e ilyen csunyán gyülölni magad?
Elpocsékoltak a fiatalságot
és aszkéta lettél a sertésekért!
Bizony, huszonnégy évig éhes voltál,
mikor eszedbejutott az ember fia;
"Ó Krisztus nagyon megkorbácsoltak!"
De arculütött a Kenyér és
menekültél, ...menekültél.
Rabszolgák rabszolgát neveltek
belőled a szabad levegőn!
és elkoptak szádon az igék.
Ó kamasz! mégis jól esik...
Végre idehaza vagy ezer
érzések zavaros muzsikájában -
vendéglátó baromfiak között.
Ugye lám! minden, minden és
sok semmi és elvérzett kérdőjelek.
Eredj!
Most már mindegy: a vágányok
hová futnak?KAPITALISTATESTVÉREIM

                           (Hevesy Ivánnak)

Ó a gazdagok!
Valahol utóléri őket egy autókaramból
és ronccsá szakadnak, hogy néhány
buta évig még libacombot ehessenek.
És fonák végzetek csimbórasszója jaj! ezen az olcsó
áron a sok gyerekgyártás
- ó örömmel megvert kövér szerencsétlenek!
A cukorbaj és a guta felszentelt
vitézei vagytok és gyilkos szeretettel
borzadok tőletek.
Mégis csak emberek vagytok!
Ki tehet róla, hogy néktek van a sok
és nékem a semmi?
Mert ti is éltek és én is élek, az elvek
pedig meghalnak, mert jó ez az ízes
mézesmadzag, mielőtt elnémúlnánk.
De azért én tovább is pálinkát iszom
és azt mondom fordúljunk föl -
hisz nekem is mindegy, meg neked is mindegy!ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK: SZEGÉNYEK

                                             (Kulcsár Lászlónak)

Koldusok szalmáján melegedünk testvér!
Erős a mi szegénységünk - - -
Üres kezekkel szíveket ölelünk.
Mégis úgy fáj lihegő torkunkra
fojtani: ne lopj!
De mi élni tudunk, ha ránkömlik
a gyermek mosolya,
mert Krisztus nevet bennünk.
Görnyedten pampogunk a sárban,
nem birjuk a terhet.
Esténként azonban elmegyünk
a vasfejü bölcsekhez Fehér Kalácsokkal, - de hiába.
Arcunkba köpnek és kikergetnek.
Ó, milyen igaz szeretet szolgái vagyunk
a nevetésben! - -
Adunk és odatartjuk másik arcunkat.
Mert mi vagyunk a bőkezü szegények,
meghalt határok betegágyán.
Sokan elindultak már,
de nehéz sok olcsók alázatossága.
Bizony merész út: sokból - semmibe esni...
És tudjuk mi az, a vágóhídra számüzött
bárányok csodálkozó szemeit megsíratni.
Ó mégis, sok minden a miénk:
minden elindulás,
minden elbukás - kifogyhatatlanul.
Fájdalmaink gyülölködőket vigasztalnak.
Szentek sorsa a miénk testvér!
Kimossuk szemünkből a szomorúságot,
mikor a hajnal csorgó aranya ránkköszönt:
és térdregyengülünk ugató gyárkürtök alatt...
- - Mert jaj Isten gyermekei vagyunk
mi is
és gépek néma szívébe temetjük
szegénységünk húsvétját.ÖNGYILKOS

                  (Horváth Szabó Istvánnak)

Odakiáltod a Dunának:
szénné izzad bennem a teher! - -
De te gyáva vagy eltünni
az emberek elől,
félted a mások lakodalmát.
Ezerszer mondtad: vége
és örűltél, ha az árnyékszék
ismét hajlékot adott...
Ó élni! élni kell! még a halálban is!
és megöleled rongyaidat. -
Az elbukásból megint visszatértél.
Most már megvakult számodra a győzelem.
Mégis folytatod tovább az ostobák harcát.
Pusztulj!
Nem vagy méltó a tébolydába sem! - -
Rádszakadtak a zivatarok:
Ember voltál!
... és lekéstél.LIHEGÜNK: CSAK A KÖD ROHAN...

                            (Dr. Szilassy Cézárnak)

Felrobbantottuk a hegyeket,
robbanás után robbanás,
tovább-tovább! mindent! -
nyekerget bennünk a Sürgés...
És összefolyt a Törmelék: minden élet kiégett!
Hóhérok iszonyú munkája volt a miénk,
vének megvénültek, fiatalok kizuhantak a Határból. -
Ki mer elindúlni?
Köd röhög az utakon: elvesztek az állomások.
Csak temetők kapuján világít még a mécses.
Ferde rohanások csengettyűzik a fekete-vérü Célt, -
fáj elindúlni, fáj megállni!
Szomorú: semmit vetettünk és semmit arattunk.
Kidőlt erdők hullái -
kiszáradt források -
elnémult madarak -
megemésztik a Levegő Szívét
és vezekelünk, hogy holnap
újra gyilkoljon az otromba kalapács.
Szétpuffadt jaj a Harc; -
Krisztussal mentünk, de ördögök vigasztalnak
már bennünket.
Kicsiny csatában nagy kardokkal lihegtünk - elesni.
Menjünk hát vissza a halott szobákba:
talán meglep a Vendég!
Apró bűneink fekéllyé zsugorodnak,
felrobbantottuk a hegyeket mégis!
Nincs, aki többé ránknevesse a hajnali mezőket.
Elég volt már a halálból, nagyon elfogytunk.
Most csákányok véres zajában
várjuk a Béke Fiatalját, -
szeretetet hoz és kenyeret.
Mert valaki jön, valaki,
akit a vének bűne szült és mi
elébemegyünk
megcsókolni fájdalmas arcát.PÉNZT! MERT EZ A TÖRVÉNY...

                          (Dr. Ugró Gyulának)

A Pénz! mégis a Pénz!
néked van! - néki is van!
Ó fájdalmas önzés, - -
nékem csak filléreim voltak.
Talán koldusoktól loptam - koldusoknak.
Jaj ha volna!
Pénz! Pénz! csak-elegendő:
milyen merész lennék örülni!
Szürkék asztaláról sárbafolyik a felesleges arany.
Van, akinek nincsen, nincs akinek van.
De én kevesebb vagyok, mint a bankárok kutyája.
Valami ferde isten
Dunába önti mások szája elől a bort,
mert ez a törvény.
Kirakatokban nevetnek
a narancsok-pástétomok
és engem a Rend rántottlevesre ítélt.
Szomorú... szomorú...
Krisztus szent pénze elveszett már
a zajban - emberek!
Igazság-hazugság, össze-vissza: Pénzért üvölt. - -
Pfuj Pénz! emberek pénze!
gyilkos! örömrobbantó paradicsom!
Nincsen? elvesztetted Isten kegyét! - Menekülj, ha tudsz!
Én ostoba mégis itt maradok, -
elosztani vérző lelkem sugarait
és kinevetnek a kövérek.EGY TÁL ÉTEL: MILLIÓ ÉLET

                           (Kardos Brunónak)

Zeller, feketebors, foghagyma,
fűszerek, hús és minden más anyag,
- együtt-él most az ételben.
Vérré árad bennem
és talán majd találkozom
az Asszonnyal,
hogy továbbfolytassa megszülni
e zavaros Medence gyümölcsét.
A barbár föld
értelmét éljük
és újracsirázunk az anyagban,
amit már
egyszer elfogyasztottunk.
A zavarban millió
arcot cserélünk,
millió vérek ízében.
De így vagyok az Egyenlő Mérték
és az állatok szelíd szemei
így simítják ki belőlem
a Harmoniát.
Megesszük az állatok húsát;
állatok az ember
húsát emésztik meg.
Ma én sírok,
holnap te nevetsz és fordítva.
Ne zúgolódj
és ne légy türelmes.
Senkisem felelős érted.
Menj ki a hajnali ég alá -
rázd meg a cseresznyefákat:
hisz fiatal vagy még!
- és egyedül sírsz a világon...NEM SIKERÜLT A POÉN... CSÖND!

Hová meneküljek? -
Nem sikerült a poén...
Ó halandzsa! - tiéd a bulvárok hurrája -
Engem meg fognak kövezni...
De a Hivatalos Mérleg összehordta
a zsákbamacskát
és kidurrantotta a végét:
meglimonádézta a süket füleket.
Én azt mertem mondani: pont.
A csárdában ezt is keveselték
és lakatot tettek a számra: Csönd!
Igy hát hajrá nagybőgök!
Csókoljátok oldalba a Sikert,
mely néktek foganta a trösztöt.
A fajankók pedig menjenek
a mátkák ablaka alá
kicsalni a fáradt szerelmet.
Igy van.
Én kirohanok, te berohansz
és papirkoronát savanyit
homlokodra a Közvélemény.CUKOR A TEÁBAN

Szegény cukor!
be sok barbár változaton
fájtál végig, - míg idejutottál!
És most
- utolsó kegyelemdöfés! -
belefulladsz a forró teába. - - -
Bugyborékolva liheged:
megölt halott vagyok!
Jaj a némának!
Elpusztulsz te is,
mint a tűzben-sistergő emberhús.
Mert kevés edénynek él szíve
megfájdulni érted.
Néha mégis fellázad egyik-másik,
nem bírja tovább
az elfogyó duruzsolást
és beleköpi dühét
az Ember éhes arcába...
Csingilingi-csing.
Valami pötypörög.
Vakulj meg.
A cukor lelke sír.KÓRTEREM

                (Dr. Klein Miksának)

Betegszag: karbol, ricinusolaj - -
Életmállasztó lassú mérgek.
Olvadó csontok belesülyednek
a nehéz párnába.
Lihegő szemgolyók.
Ez röhög, az vért köp.
Hörgés és elszakadt sóhaj...
Az ablakokon megfagy a napfény.
Jönnek az orvosok.
Vizit.
Megint orvosságok.
Kín.
Még nagyobb kín.
Tűzzé folynak az éjszakák.
Agónia.
Tizenötperc: Halál.
Aztán hullaház.
Hullák ize.
Megfojtott levegő
és végtelenül tovább...SZLÁV MUZSIKA

                (Babits Mihálynak)

Szláv véremben
valami muzsikál: salak, arany.
Szőke tésztából gyúrtak engem is.
Ó babonák babonája: én szomorú arcom,
kifogyhatlanul evangéliumi!
Ettem a szegénység zabkenyerét
és a szent bableves nehéz álmokat csöngetett
belém: - sírni-örülni...
Bőséggel megáldott - nem lopom el
más fajták gyümölcseit - - -
Ó szláv együgyüség, tiéd a béke!
Gyáva gyerek vagyok, sírok és nevetek
nem tudom miért?
Kitaszított gőgöm pálinkába bugyborékol.
Mégis krisztustalanul csüngök
a kereszten és ódon-szláv templomok
doha vigasztal.
Jaj be sok vagyok én, szegény!
Csodálom a más-fajták ujratermését - meddő...
Megfojtott szomorúságom
elindul a lejtőn
és belefájdul kifáradt lelkem
a végtelenbe...PERIODIKÁKBAN MEGJELENT ÉS
KÉZIRATBAN MARADT ZSENGÉK

AZ ÉN ANYÁM

Az én Anyám: Munkás - Anya volt
Mindig csak nyomorról dalolt!

Az én Anyámnak: nem volt kedve
Soha a zajos életre!

Az én Anyám: nem volt gondtalan
Mint olykor búsmagam!

Az én Anyám: Nem látott Fényességet
Csak a vészes sötétséget!

Az én Anyám: elment. Teste már holt
Anyám nékem: az élet volt!

Az én Anyám: Munkás - Anya volt
Mindig csak nyomorról dalolt!UTOLSÓ KÍVÁNSÁG

Inkább a sötét pokolt!
mintsem megvénüljek,
ha már az lett csúf sorsom:
hogy végleg kihüljek...
Ha ki kell hülnöm rothadón,
hüljek ki fiatalon,
hogy utolsót gyönyörködjek
sárbafulladt - magamon...
Úgy múlva ki átkom szennyes
tüzű ágyán
hogy fiatal fiúk
fogják le szemem,
mielőtt - mint bujavérű
vétkes Ádám -
kilehelném bután
szomjas életem...
Ez utolsó kívánságom nekem...
Így szeretném... amen... úgy legyen!ÚJ CSATÁK HAJNALÁN

Bőg az idő... Gyilkol a folytatás,
Olykor dühöng és elcsuklik a Vád...
Testére büzlik a Szokáskovász
s a Tegnap átka felkeni a Mát...

A Lesz a Volt-tal csatára indul
S a Béke megvakult ostort ragad...
A Nyugalom egyre nyugtalanul
S minden fonál az Orsón szakad...

A jelen nem nőtte magát Testre,
a Jövő még vacogva kéjeleg.
A rejtelem rálanyhult a Percre
A "Bizony" még öli az éneket...

...Ma a csend alussza tompa álmát,
De a Messzi-zaj már-már felvirrad...
S mire a Hajnal kibontja szárnyát:
A holt Baglyok Csapata szétriad...UCCALÁNY: BUKOTT SZEMEKKEL

Az alacsony ház
hol ödöng és alkalmat vigyáz:
kit kerget húsába a tébolyult esti láz, -
talán az Ő szent sebétől lett rokkant... oly zord?
...De nézd csak a zord áldozatot:

Rongy-arcán a máz,
úgy ég, mint teher-lankadt halász
a napon... S szemén, - hol rossz évek kínja csigáz-
a halálba-pállasztó öröm nagy láza forrt...
s lett most élőn vádoló halott...

S míg a sápadt gáz
gúnyos-rőten végigciteráz
megaszalt testén, - Ő csak gyilkosokra darázz
tovább is... s - jaj! - issza... emészti az Undok Bort,
...mert igaz napfényt nem láthatott. -SÍRVERSEK

                  I.

Sírt és nevetett egy életen át.
Szerette istent és az ember fiát.
Sokat evett, még többet koplalt.
Összeivott jó és rossz italt.
Szerelme mindig csak állati volt.
Addig-addig élt,
míg csöndben ideért.


                  II.

Senkit sem vádol
az itt alvó vándor.
Bár Isten szerette őt egyedül:
Csak értetek hevült emberül.
Lelkében ott csillog már a béke
Istentől kapott ékessége.SÖTÉT ÁLOM

Nézd, amott a vizen
már uszik a szivem...
... Jajj neked, ha a partot eléri,
ha netán majd Titkokat izen,
... ha jöttöd hiába várja...
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
Nézd, amott a vizen
hogy dagad a szivem!...
... Ó jajj neked, ha nem tud megérni
számodra, hol holt mosolyt viszen
kikötőnk néma partjára...ÁRADÁS

              (I.)

És dagad és érik a láz
és az Ösztön életre ráz.
Lettem...

És cuppan és gyöngül a mell
és már csurran az álmos tej.
Nyeltem...

És nőttem és csorgott a vér
és mult a nyár és mult a tél.
Éltem...

- És jött az egyik és ment a másik
Mosolyom azóta könnytől ázik.
Végem?


              (II.)

És lázad és vadul a hús
és egyre kinoz, egyre zúz
a vágy...

És láttam és megfogtam őt
és ittam, bár tudtam: - csak föld
és ágy...

És csak adtam és vesztem lett
és szült a Bűn és ölt a Tett...
Hivtam...

- És lettem rossz és lettem a Jóság,
és kifakadtak bennem a rózsák...
Sirtam...ÖLELŐ SIRÁS

Néked adom
Véremből köpült minden Aranyom:
- a szűz jóságot és a Bűnt,

hogy ajkadon
találjam fáradtfényű hajnalom
ismét, ha álmunk tovatünt...

Reád sirom
az Istenáldást és Örömhintón
ködbe suhan beteg átkunk...

és csak megyünk
megyünk, - míg valahol megpihenünk
és gyilkos csókokat váltunk.LÁZADÓ KÖNYÖRGÉS

                                     "És lőn világosság..."

Uram! ki világos Homály vagy -
mikor világosodsz meg Nékünk, nyomorékjaid
tétlen istenseregének?
Ó mondd, miként légyen Törvény,
hogy felkent rabszolgáid Bűnt kiáltanak
hazug ajakkal Ten-nevedben: - okulván vala Benned
az Örök forrásban?
Bű! Bűn! ordit a rekedt kórus.
Bűn!
Ismered-é Uram eme szentséges Tévedést?
tudod-é, megismered-é benne Félelmetes-magad?
Én nem!
Bocsáss meg Uram, Én ugy tudom: Te vagyok!
A Te szikrád.
Bűn!
De hát van-é Bűn? Van?
Nincs.
Nincs Bűn!
Csak Szerencsétlenség van Uram! Szerencsétlenség!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olykor beloptad magad álmatlan elrévüléseimbe,
néha jéggé fagyasztottad bennem a Gondolatot...
s én mégis kerestelek! kerestem szerencsétlen
áldozataid korcs szózatának elszélült, meddő
magját: a Bűnt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bűnös vagyok-é Uram én, ha te is Bűnös vagy?
ha bűnösnek akartál? ha Te termékeny Tökéletesség
enmagad selymes husából tökéletlen roncsot faragtál?
Uram én szeretem magam - Érted!
Keresem magam Benned, mert
Emberséged emberi szeplője vagyok!
Nyisd meg előttem a Mély Titkok Kapuját!
Te vagy az Egyetlen Ember!
Ne engedd hát megcsufolni Te-Mibennünk-Bennem
sajátodat!
Proklamáld az Uj Ősi szentirást:
Szabad akarat!
Én - Te! Te - én!
Ó jöjj! jöjj hát! nyelje el bölcs ingoványod
a Dogmát!
Uram! te vagy a Bűn - hisz Benned fogantattunk!
Uram! mi nyomorékok vagyunk, mert belénk
formáltad magad!
Uram! nincs Bűn! te nem lehetsz okozat ha mi
a Bűn vagyunk!
Te a szabad Végtelenség vagy! Mi Te vagyunk!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uram! ki világos Homály vagy -
világosodj meg Nagyságos nyomorékjaid
Ember - vadonjának...PRÉDIKÁCIÓ

Kiváncsiak vagytok?...
Sok ember vagyok a Nincsenben, mely
sokakat rontva Életet parancsol!
erőtlen Erő, mely Erőt gyümölcsit a gyengékbe!
Ki nem hagyja megemészteni a hazug örömöket!

Akartok?...
Akarjátok a magatok akaratát?
Ugy én leszek a gőgös Gát! Böm-böm...
Én leszek!
Én, - a Meztelen Élet őstelevényű Proklamátora!
... mert akarom, hogy megismerjétek enmagatokat!
Embert akarok az Életért! Embert!

- Óh szentséges Aktivitás! ereszd Utra bennem
a mindeneket átszárnyaló Paripát!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Megtörpültek már a Várakozások!
Darabokra tépem a Rimek hazug bábszerkezetét,
hogy kiverjem a sápadt csipát szemetekből!
hogy Emberré emberüljetek!

Ó, de mit is prédikálok nektek, mit?
Mit ér a Beteltség, ha nem csiklandja
magába a Megérzés? mit ér?
Mit ér az álomban talált arany, ha
reggel arra ébredsz, hogy a Szerencse
vak játéka csupán csak kigunyolta nincstelenséged?
Mit ér az, ami semmit sem ér?
Miért lenne igaz - ami hazug?
Miért Árnyalat az Árnyék? és miért nem Árnyék az Árnyalat?
Miért?
Miért, miért a Miért?
Ejh, Őrült vagyok! őrült!
Az őrültek igazságát szónokolom!
Én, igaz gyónások kánontáblája!

Akarom, hogy tudjátok:
Az Őrület: Láz!
... és vajjon nem-e a Láz az alkotó Mag?
a csalhatatlan Bázis?
Ó sárral megdobált büszke Pára te: - Ember!
Ismerj magadra hát!
Elgondolásod nem határtalan-e?
s mi is volna egyéb frigyes birtokod?
A Forma csak az Anyag!
Ritmus hogy érzel... bárha öntudatlanul is!
Végtelen, hogy a Lélek uralkodik,
mert szabad benned a Tökéletesség Utja...
a Tökéletesség felé...

Ó Ember! Ó Ember - emberek?
mit prédikáljak még nektek? mit?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dohos tétlenség tikkad...
Nyissátok ki az ablakokat!
A mezőkről levendulás szellők áradnak...
Ó nyissátok, ó nyissátok ki az ablakokat!EMBERÜLDÖZÉS

A sintérek! a sintérek!...
hajh, a sintérek... megint végig
bolondultak az uccán és beteg ronccsá
büdösödték penészvoltukon a kutyaüldözést...
Pfuj! Pfuj!
Az Ember elrühent bennük és
embertelenséggel üldöztek egy emberibb
kutyát... ki éhesen kószálta Istenadta
felségü életét...
Igen!... sintérek üldözték... irigy
szolgák... maguk - hóhéra gyáva rabok...
olcsó bérencek... a szabadon táncoló
örömöt... a kutyát!... a kutyát!...
Pfuj!
És elragadták...
gyilkos hálóba kergették...
a sintérek... a megbokrosodott hiénák!
- a Szabad szabadság hirdetőoszlopát,
a lüktető Igét,
az Isten-Ember-állatot!
... és a tömeg - a meghülyült hús-zavar
nem kiáltott vétót önmagáért... a kutya
életszentsége felett...
... mert ismét leköpte becsületét!...
a tömeg: a vak tömeg... a Magmanélküliség...
ki nem tudta megtalálni - jajj
ennen emberségét...UJ EVANGÉLIUM

Bizony hirdetem néktek
a nagy Eljövetelt,
mely mindenkit megtalál
és mindeneket visszaadván
eltemeti a bénult állomásokat...
mert tudjátok:
miszerint az Eljövetel Erőt érlik
és életet sikolt a
megláncolt fakadásra:
- ugy eljön az Eljövetel is!
a szabad Kialakulás!
... megfagyasztván a
zavarrá fulladt célnélküliséget:
a Ma a Tegnap igétlenségét!
a Fundamentum impotens tamásait!
... hogy nemzésbe szökkenjen
a Végtelen Idő,
mely felrobbantja az
elszunnyadt Értelmiséget!
... Bizony, bizony mondom
néktek: eljön az Eljövetel,
mely visszaadja néktek
a Munka ősemberi szentségét!
az elüzött napsugár
nektárteljes ragyogását!
-: mikor a mankók törvényt szülnek
mikor a némák is megszólalnak
mikor az őrült is értelmet dagad
mikor a vakok is tisztán látnak
mikor az épek
még épebbek lesznek
mikor mindenki mindenkinek
egyformaságos Értelme leszen...
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
          Eljön az Eljövetel!HALÁL

Ha hült mosolyod szivencsókolna:
Ugy Lucifer-vérübb kedvem volna!

Ha eljönnél egy bus napon értem
elkárhult, holt vérem számonkérten

és egyebet - jajj! - mitse csinálnék
- csak eléd omolnék, mint az árnyék:

Ó, számomra akkor be jó volna,
ha Törvényed a sárba tiporna...NYÁRI ZIVATAR

A nap
bágyadtan a felhőkbe szalad...
Szellő
hegedül... már gyantáz az eső.
A rút
szelek elől az aklokba fut
a nyáj,
míg lehangolt képet ölt a táj...
Kisül
megint... Mély csend van mindenütt...
A föld
bus arca derüs hamvat ölt...
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Élet
nyelte el ismét a vidéket...
És én
csak itt merengek - álmos Rém...ÉS UJCSODÁK PIACULNAK...

           - Zsoltárosan -

És az acélos szivek forró
dobbanásai belémcsókolták a Hitet,
hogy csorduljam az Öröm ölelését...
Halelluja!
és most mindnyájan a Hajnal
verejtékében fürdünk...

És belémnőtte
a Szeretet az izes husu Tavaszt
és kifakadtak bennem az érlő
gyümölcsök és a lobogó vérhullám
megszentelt tüzeken
táncolja egy uj Világ zsoltárait...

És kidőltek belőlem az álmok
és a legszentebb Valóság
megifjult harmoniába olvadt
végtelen akarásunk
felfeszitett keresztjén...

Mert,
feldöbbent a részeg kiáltás:
Hiszünk,
mert lettünk!
- - - - - - - -
Hajrá!
Halihó!
a Csoda mégis megszületik!ÉGŐ ÓDA!

Ó, test! Ó, milliárdnyi test, -
te rajongó Anyagharmónia
a vén föld emlején
... édes gyümölcse ki vagy minden
- áldatlanul is megáldott -
meddő és meddőtlen szerelemnek:
a szenny illatos sarába vetem magam
legyőzöttként - istenséged
Herkulesmivolta előtt!
... Ó szépséges szépség: Test!
ki téged áhit enmagáért:
méltón öleled tüzeddé -
ki nem bocsájtván birtokod
gyilkos izeket csurgató,
mézfényü polipkarjaidból!
Mert...
- Ó, zamatos mákony, - te vagy az okozat!
A nap sugarai szültek téged szomjas
csodaként, hogy időtlen történelem légy
az idők végtelen végtelenségén...
Ó test!
Minden értelem, minden cél te vagy!
Miattad történik, érted történik az is
ami nem! maga a Soha!
... A nyálkás valóság nemzette
minden szépségek - végnélküli
változata, éltető eleme érted alkottatott
- hódolni néked!...
Hadd énekeljelek téged ó test!
téged az egymagában összest és
az összesben egyet!
- - Szinek! szinek! ó bőrök!
gyémántbőre a nagy egyetem oltárának,
tökéletlen - tökéletes csodabogarak! -
Isten teste vagytok! és envéreteket
isszátok az Istenben!
... Ó test! Ó test! én milliárdnyi magam
én egy milliárdnyi más testem hozsánna
néked! Hozsánna néked
Ó lángoló monstrancia!
Amen.NIHILISTÁK

Legyünk őszinték.
Nagyon furcsa figurák!
Degeneráló degeneráltak!
akik felállitják a fikciókat és a
kérdéseket meddővé sikkasztják!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Istenem, milyen szegények! mily
olcsón szegények!
és mily öngyilkosan paradoxonok!
Pedig filozófusnak hiszik magukat!
holott nincs is filozófiájuk!
Ugy van.
Csak a hisztériák labirintusába
jutnak el!
Előre mennének - de mindig
hátrább jutnak!
Mondta egy közülük - kimért
taktussal:
"Ha gyülölök valakit, csak azért
teszem,
mert az illetőt halálosan szeretem!"
no és meg hogy:
"Bűn gyermeket nemzeni!"
... És nem tudom, ki ezeket mondta:
Krisztus - követő!
Nem különös? Krisztus-követő!
És mégis nihilista?
De hiszen Krisztus a mindenkori
Élet-igenlés!
még a klerikális dogmák szerint is!
Nihilizmus?
Ez valóban Krisztus-tagadás!
Krisztus-profanizálás!
De Krisztus szuverén: mondja is:
"Ego Sum Via Veritas et Vita!"
Valóban!
Ő nem tüzijátékhős!
mert Krisztus Ő is és Krisztussá
végtelenült
az Emberi magasztosságban!
És vannak nihilisták!...
Fertőző férgek!
kik fertőznek és a bacillusokat
körülsáncolják!
éltetni akarják!
Tagadnak-hisznek!
Hisznek és tagadnak!
Sohasem őszinték!
Sohasem hazudók!
Csak pesszimisták!
Csak fatalisták!
Ne kegyelmezzetek!
Tagadjátok ki őket!
Rajta!!!
Egészséges emberekre van szükség!
... Mi életet élni akarók pedig mondjuk:
Mozgás vagyunk a kinyilatkoztatásban
- Dicsőség nekünk!EGO

Enmagam fiatal-vén
igazának ellentéte vagyok
- enmagam ellen:
a soha én, mindig én,
- ki siró Élet és mosolygó halott,
idegen szellem...TAMÁSOK HALÁLÁN - FELTÁMADÁSKOR:

Ma még
parfőmbe áradt trágyadombok
elrohadt dögletén vigyorognak
      ... de holnap egy fáradt mennydörgés
      elsöpri őket
      és megfagy a Vetés, amelyből fogantak...
Tamtadaram - holnap legörögnek
a sziklatömbök és egy Uj Élet
megtárulásában igazul a Végzet
megérett harmóniává...
                                    Hajrá!
holnap meghal a bennükszükült halál
és mi életté fakadunk
a feltámadásban!...BETEG FOHÁSZ

Testem a testedbe olvad:
az Életet Belőled szürcsölöm,
hogy álommá itasd bennem a Kint:
óh, szépséges Gyilkosom -
őrült mámorok vastestű Istene: - Asszonyi Vadállat!

Itass! mert... jajj... szomjuhozom
szentséges Tested beteg italát,
hogy megszenteld Átok áldott Bűnöm
kinzó Gyönyöröd által:
hogy szűz Koldusa legyek Haláltested vérkirályságának.

... Ó, Himvágyak lágy bársonya!
Isteneket megölő termékeny
Oltártüz!... kiben a Pokol istenül...
Jöjj! igézd meg éhségem,
Megteljesedni bennem, mert jajj... im én vagyok Áldozatod!!HALLOD? MEGŐRÜLTEK A HARANGOK!

Hallga... hallod, mint
orgonálnak a harangok,
- míg a szél belesír az ércnyelvek
ütemébe, mint kísérőzenéje
a megfojtott hangok misztériumának?!
...Hallod a harangok, mint
némultak el, míg a meggyilkolt
álmok kegyetlen felkacagtak
a megvénült égre, hogy bosszut álljanak
a gyáva Alkotón?!
- - - És hallod, mint
táncolnak most a harangok
meggörcsült nyelvekkel
a megrészegült toronyban,
- míg idelent a Szentély
rémületében összeomlott?!
Hallga...
               hallod?!TŰZ VAN

A sötétség szangvinikusan tombol -
végigvigyorogva a letarolt
Zöld Mezőkön,
hol ikertestvére a Céltalanság
virrad álmatagon...

Álmatagon, mert - vért ivott!...
míg maga a Sötétség,
- mint egy médium -
kikéjelegte jéghideg gyönyörét,
a már vértelen, kihült gondolatokon!...

Ó borzalmak Luciferi Árnya:
Leprás Megsejtés! Jaj távozz!
Izzik az Arcod... Ne kisérts!
- Egyik Arcod: - borzalom - a Sötétség
a másik: a Céltalanság!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zivatarok szakadjatok az égből!
Tűz van!!! Tűz van!!!AVAGY GYŰLÖLJ, -
HOGY SZERETNI TUDJ!

... és fáradtan is higyjétek:
szent a Gyűlölet! és szent, ezerszer szent
a lázadás, ha keresztrefeszitik
a Harmoniát,
melyben "AZ IGE TESTTÉ LŐN"
mindnyájunkban...
mert higyjétek;
mindenki az, ami én vagyok,
miszerint én is ami mindenki:
az igazak igazságát vajudó Ember!
- mindnyájunk örömének...
Se több, se kevesebb!...
Ember!
az örök Egyensuly!
friss erők bibliája!
aki harsogja;
akiben mindenki harsan:
... és mégiscsak Mindenkié az öröm...
ha kiket szőlőtőkévé verejtékült
a Munka...
a megszentelt Asztal is... melynek
fehér abroszát sáros-véresre
meszelték korcs jelszavak
tébolyult judásai...
(Ó az Asztal!... hol a Szeretet lobogó
mécse kigyult s elaludt: - megterül-e
még valaha megbékélt szemekkel?
Ó megvillan-e még a szent Mosoly ismét,
megelégedéstcsordultan, mint húsvéti
harangok Allelujája!?)
Hajrá!!!
és mégis elénk kigyózik az Út...
Gyülölet: Halál! Szeretet: Élet!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ó jöjjetek és menjünk az erdőkre!
Romboljuk szét magunkon a határok
kidobolt keritéseit! szakadjuk
nyelvünkre a nemzetek nyelvének
káoszát - hogy megtaláljuk egymást!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Erdőre! erdőre! Az erdő ellen!!!
meglelni a Megoldást, mely a
Végtelen Egység közös birodalmát
vérünkké ragyogja...
- és agyunkra
zuhan a Megváltás!ISTEN

És megbőségelte a vérem
bár tudván tudtam: hogy elégem
gyümölcstelen!...

És megcsillogta a két szemem
bár tudta: szüntelen vétkezem
sugarával...

És csókolta a bélpoklos testem
bár tudta: kigyókat öleltem
ájult lázzal...

És harmatbaitta a lelkem,
mert tudta: hogy betegen leltem,
ha kutattam...

És megfoganta az álmom,
mert tudta: csak az ostort várom
telt áldásul...

És megszentelte gyilkos nyelvem,
mert tudta: hogy perelni mertem
és nem féltem...

- Én!... én!
kit megszült a napfény
Őbenne!...ELVÁLTOZÁS

A többiek részegen itták álmukat...
De Ő ébren volt.
Felkelt.
Érezte; akit várnia kell nemsokára
itt lesz, - hogy találkozzék Vele.

                        *

Halk ablakzörej.
Töprengett... nem tudta mitévő le-
gyen?! Leült egy rozoga székre
és belebámult a holdba... Küntről
nyögő nyávogás hallszott. Egy kó-
bormacska megkölykezett.
Figyelmes lett reá.
Megborzongott...
... Pár kinos perc... s azután ismét...
halálos csend...

                        *

Magába meredt...
Gondolatai, mint kisértő árnyak
szilajon kergették egymást... Majd
a többieket nézte... Őket... az álom
fáradt halottjait!... De az alvó tes-
tek párás husszaga megundorította.
Levette róluk tekintetét.
Tudta, hogy ma Ő az Úr... hogy
benne szépülnek meg a dolgok, -
melyek megőrlik a fekete bársonyu
éjszakát...

                        *

Ismét halk koppanás az ablakon...
zöző... zőzőző...
Egy lila fénysáv világitott elé... foj-
tott hangokat hallott:
- Miért?
- Mert ott... ott...
- Pokol?
- Igen... igen... ott szép... ott va-
laki megszépül.
...Egy halk sóhaj dobbant...
- Jöjj... fáradt gyümölcs... ott
várnak... oda... ott élet a halál...
Arcába nevetett és Ő - ó bibliás
Virrasztó! - kivágott törzsként
elterült...
A többiek meg csak álmodtak...
Csak álmodtak...TENGERPARTI KÉP

A nap
utolsó arany-csókot harap
barázdás arcán...
s már pezsdül... zenélni kezd...

Az ég
vörösborszinű fénylángban ég
álmatag-bambán
vitorlát bont már az est...

Mint holt
gyermekarc, - kibukkan a vak hold
elfásult, fanyar
kedvvel, kárminvér fénnyel...

A kin
néma akkordja ibolyaszin
festéket habar
a vizen szenvedéllyel...

Tikkadt
csönd borul a vidékre... Pirkad...
...mohón röpködnek
a zsákmányoló sirályok... -

A part
fövenyén vizmosástól kimart
kavicsok... jönnek
az elfáradt halászok...PRÉDIKÁCIÓ FIATALOKNAK

Fiatal testvéreim.
Igehirdetők!
Felétek rakétázom a kérdőjelet:
Ó meddig?
Bizony, bizony, nagyon sokan
vannak az Igehirdetők
és kevesen az Igétélők!
Te hétfőn arrivaltál
én kedden élem Céllá magam.
Ó hol marad a Lényeg,
ha koncult napok rőfje leszünk csak?
- - - - - - - - -
Benned alacsony bosszut dohog az Egyén
és gőgös kilómétereket hajigálsz felém.
Bűnöd testvérem, hogy az Életet
irodalommá döglöd.
Ha nem leszel a mindent-öleléssé
kitárult Végtelenség: -
bizony envoltod kultuszának csődje leszel!
és megcsufolod az Embert!
enmagadat!
Ó ne szaguljatok elpózolt irodalommá
fiatal testvéreim a májusi hajnalban!
Inkább szabaduljátok fel magatokat:
- megölelni a megalázott Embert!
De ti még kávéházakban tehénkedtek
és papirrongyokat izzadtok!
Hol marad az Élet?
- - - Hajh!
én már a lármába vakult tavaszi
Csöndben lovagolok, milliárd atombarom
és kirobbantom az Igét,
hogy megteljesedjünk!
Ime az idő érett gyümölcseit
Csókolja felénk!
Ó fiatalok!
jöjjetek! segitsetek!
Testvérek vagyunk!
Halleluja!
Testvérek leszünk!ÚJ PRÉDIKÁCIÓ EGYSZERŰ SZAVAKKAL

                              (Az én kedves főszerkesztőmnek:
                              m. Mórocz Jánosnak)

Bizony testvéreim!
ma véres szivvel gyászmeneteltem
a gyilkos keritésű fegyház irányában
és ólomfáradt voltam érezni az örömöt...
A fegyház!
bűnök fatalista vérén keresztelve: börtön!
... szűk ablakain nehéz párák lehelik
a lelkek halálát!
Lehet-e?
Gyilkos ketrecbe zárják a Szabadság
méhében fogant embert?!
...Milyen szentségtelen meggyalázása
emberi méltóságunknak!
Mondjátok testvéreim: több-e bármelyik
közületek, mint én, -
vagy én több vagyok-é,
mint közületek bármelyik?
Csak egy Evangélium van:
minden Ember - Ember!
és mégis...
Emberek vagyunk - és nem tudunk
az Embereknek megbocsájtani:
míg magunknak az embertelenséget is
megbocsájtjuk.
Szomoru, szomoru ez a Morál
vak társadalma!
telve a Hazugság tüzén felolvadt előitéletekkel!
- - És ti törvénytülő bírák!
ti a hivatlanul hivatalos hatalom faktorai:
- hogy mertek mégis itélkezni Emberek
szabadsága, vagy élete felett - ha ti is
csak emberek vagytok?... a kenyér robotosai?!
Nem magatokat megáldóbb volna-e
lelketek megnyugvásának, ha prédikálnátok
inkább a Szeretet országát?
Ó, mondjátok mit ad a rideg állam
és mennyit ér a Szeretet?!
Krisztus ajkán hangzott el az Ige:
"Aki fegyvert fog, fegyverrel vész el!"
Bizony én is mondom néktek:
a Szeretet mindenkor a legnagyobb
hatalom!... az a hajnali pir, mely meg
csókolja fáradt hajlékunkat...
Mert higyjétek el: szentebb és
méltóságunkat emelőbb megszületni
a Szeretet mindenki uralmát, mint
megbomló egyanyag testvéreinket meg-
tagadván enmagunkat is megtagadni!
- - Igen:nem azért születünk e földre,
hogy ellenségeket szerezzünk magunknak,
- de hogy megtaláljuk egymásban a
testvért! Bontsuk le hát a börtönöket!
Váljon magunkon kiépült törvénnyé a
Szeretet! Nem vagyunk kisebbek az
ártatlan jószágnál! mert hiába a halál,
ha én mégis világgá kiáltom az örömöt:
meg fog halni a bűn és kiürülnek a bör-
tönök!... Ó, nincs bűn, mit nem lehetne
megbocsájtani, ha azt bármelyikünk el
tudná követni! mint ahogy nincs az az
alkotó csoda, mit az Emberi Elme - ne
tudjon megvalósítani...
Mert valóban:
sohasem tudunk annyira vigyázni magunkra,
hogy néha-néha meg ne botoljunk!
Ezért emelkedünk fel végre magunkhoz
is ó, testvérek! Mert bizony elérkezett
megváltó napja a megbocsájtásnak -
elgurigázni utunkból a vérünkbe kariká-
zott kérdőjeleket! - Ó testvéreim! csak
egy pillanatra felejtsétek el magatokat -
megtalálni egymást!
... és végezetül bocsássátok meg nékem
ezt a kuszáltan egyszerű verset, melyben
szerető lelkem vételen hite
összedőlt börtönök tarlóján
már az aranykalászos buzatáblák
hullámzó tengerét csókolja.SZENT ŐRÜLETEM PERDÜLJ!

Hát ime kirobbantom:
Fiatal vagyok és dölyfös!
Szép bűneim is vannak -
Világgá orditom a Romlás szentséges kultuszát -
mert magam is bünözök!
Hajh fiatalság! te szomjas ádámgyökér,
mily hatalmas isten vagy!
A kiélt Irigység gyülölettel fogad bár,
- de ne emészd magad érte!
Emeld fel acélos fejed!
Köpj szemébe az elfekélyült Szabálynak
és dobd szemétdombra a szemérem bűzös lepedőjét!
Tobzódni, megrészegedni, akarón megbetegedni
az éhestüzü szennyben
s általuk felgyujtva istenvoltod vadállati tüzét: -
erre nemzett téged a Közös Gyönyör!
- Hajh fiatalság! én fiatalságom! pazarolj
eszméletlenül! pazarolj!
Mit pazarolhatsz, ha kifáradt dög leszel?!
Ne törődj a megpenészedett Szokással!
Tárd ki meztelen valóságodat meztelenül!
s meztelenséged hamisitatlan szépséggé
kristályosodik féktelen dalaimban.
A kisértő fonnyadástól - mit se félj!
Add át tested a vérkeringés malomkerekének
és őröld ki magad rajta. A kiőrőlt lisztet pedig
vesd oda a Dolgos Kéznek,
- hadd dagasszon isteni Kenyeret belőle!
- Ó fiatalság! én csókos fiatalságom!
te nagyságos zsarnok! - légy inkvizitor zabolátlanságodban!
Vonulj ki a Rothadás kukacpiacára és dübörögd el
a Züllés megváltó himnuszát bennem:
Élni fogunk! élni! s lealjasodni, hogy megszenteltessünk magunknak!
Hajrá vérem! hajrá bünök lavinája hajrá
hajrá én fiatal erőim: fiatalságom!SIKOLTÓ RAPSZÓDIA ÁLDOTT ASSZONYOKHOZ

Asszonyok!
Nehéz gyümölcsben érlő asszonyi anyák: - ne siessetek!
Várjatok! A Mag ráér még világra fakadni!
Mi cél nekilovagolni az elvesztő ködnek?...
Pihenjetek.
A Hajnal részegen dereng. Künn a mezőn
szomjas farkascsorda bitangol...
Ó, Anyák,
nektárt duzzadó acélos barázdák!
belétek sikoltom a rémületet.
Vigyázzatok! vigyázzatok!
mert mint ti vagytok az örömbirtokló vétós anyaság: -
ugy ti a gyilkosok, öngyilkos magatoknak:
Vigyázzatok! mert fekélyes korbács a könnyelmüség!
Nehogy magatok ellen forditsátok!
Ne nyomoritson titeket a kénszagu jóhiszemüség
anyás gilotinokká!
Vigyázzatok!
a szélcsend méhén égett fogu kelepcék hallihóznak.
Vigyázzatok! megvakulás ma minden kirebbenés!
Inkább holttá ázzon a Mag, semhogy aljas törvények
nyomorékká torzulják!
Asszonyi Anyák!
míg nem robog rátok a Dátum - ne siessetek!
a Megváltás közeleg már... a Csoda
előreveti istenemberi árnyékát!
A vihar talpasán dobolja a Holnapot!
Jön már a beteljesülés!
Ó anyák! ti áldott barázdák! ne késsetek akkor!
Dagadjatok, fakadjatok - az uj Emberért!
Anyák! akkor legyetek anyák!ESZTELEN JÁTÉK - A TITOKKAL

Kerestem Őt,
de nem találtam...
s addig jártam
a vad mezőt,
míg - jaj - észre nem vettem,
hogy bolond játék rabja lettem
magam is.

Mi vétkem volt
ha megátkozott
áldást hozott
rám és a holt
álmokat adta nékem?
...Élet! hát soha nem élem
magamat?TÖREDÉKEK

Mily furcsa nesz zörren a bozótban:
árnyak árnyai futnak...
Holdfény csillog hűsen bent a fák között:
huhog a bagoly, mint átka-üldözött.

                        +

Fák, fák, ti egymásbafont sötét karok:
hová kísértek? Mint néma árnyak,
fenyegetően jöttök utánam s én
szorongó érzéssel menekülök innen...ÉJFÉL

Ugy félek...

Az éjfélt most üti el
a toronyóra,
s engem' a vad magányu temetőbe csal
egy fojtott ütemü dal...
(Tán valami színes látnivalóra?)

- Már utnak is indultam...
- De mi ez a nesz?
Valahol a közelben egy kutya vonit...
Pihenjél meg vérem... Csitt!
Különös volt! vajjon mit jelentsen ez?

Ki remeg? - Gyerünk csak be
a temetőbe...
Kósza lelkem! - ha száz kisértet
is vágtatna az éjnek -
te nem lehetsz soha dőre...

Benézek...

- Csupán a vén Hold kisért
réz-ittas arccal
az örökké-alvók tompa álma felett
addig, - míg ki nem nevet
az uj égen a Hajnal...
                                 UjpestVÁNDORUTON

Az Út sunyin kicsalt... mentem...
de jaj! - miért? - cél nélkül megálltam,
sötét volt: végleg elvesztem...
kerestem magam... nem találtam...

A csillagok kialudtak...
fujt a Csönd... följajdult a Föld...
porba hulltam... tüzek zugtak,
Ő szólt: "hatalmad rombadőlt!"

Meghaltam és vártam a FÉNYT...
testem bársony pázsitra bágyadt...
felforrt az Ital... nem szűrt vért
a Tömlő... csak bús Illat áradt...

Rút Illat áradt!... hült szemem
már-már kigyult s ujra kialudt...
feljött a Hold... tovább mentem...
- Vivát! lelkembe magzott az Út!ELKERGETSZ, DE ÉN
KENYÉRREL KINÁLLAK TÉGED...

Hiába minden testvér!
Ha százszor leköpöd az arcom,
én mégis kenyeret teszek asztalodra,
- mert tudom az idők elvették eszedet...
Nagy hibáid
alázatossá facsarják égő szivemet:
add kezembe gyönge kezedet.
Látod? amott nevetnek a mezők
és mindennek olyan jószaga van.
- Mert több van a másiknak?
Ne gyülölj!

Mi olcsó felelősségben
nem osztozunk.
Este lefekszünk és reggel felkelünk
- elfáradni a szent Kapu elé...
Igy. - - Gyere testvérem,
magadhoz hivlak,
leköpött testvéred a szeretetben.
Inkább én halok meg,
de néked nem szabad elveszned
üres kezekkel
a megáradt Élet előtt...FÉLHOLD SZOMORÚSÁGA

Lásd holdkóros sebek
árnyéka vagyok én:
hordom
az elesettek szépséges szeplőit
álmos lámpák lugasa alatt...

(Szomorú embernek már
szomoru bitang lesz szeretője -
legyen áldott a csavargó szomorúság!)
Ó bélyeges testvérem,
igy aláztak meg bennünket
a kifésült utakon,
s a nap mégis keresztülnevet rajtunk,
de mi megyünk,
dobszóra menetelünk
halott testvéreink fehér kertjébe,
mert csunyák vagyunk
Isten trombitájában megfulladt
szelid madarak... -

Mégis miénk lesz ujra
a lányhaju Csönd,
véres bélyegünk
az ólmos ködbe foszlik
és kigyullad a hajnal
részeg aranyában.ASSISI FERENC IGY ÉNEKELNE:

Isten szegénye én: örök kegyelemben
számoltam napokat sebes türelemben...
Ördög húsa voltam s egek lelke lettem;
minden földi rosszat csak a Jóért tettem,
csak a Jóért tettem,
csecsemőkért tettem,
mikor enmagammal ígyen számot vettem.

Azért most már szólok igaz hittel néktek;
néha tán lelkünket megváltja a vétek, -
ki jónak indult, válhat még rosszra:
méltatlan kígyó Isteni Kosztra!...

Dúljon lent csak tovább a vak földi lárma, -
érkezőt idefönt csöndes béke várja.
Jó Halál megbocsát minden csúnya vétket,
ki élt életének, majd Istennek élhet,
Istennel élhet,
békével élhet,
kit megbántott kőként sok trágár ének...

Legyünk hát jámborok, Isten kedve szerént,
férgeket ápoljunk; cselekedni erényt...
Mert nincsen tisztaság gyógyító szenny nélkül,
szomjas üdvösségünk különben elgyérül,
elgyérül, elvészül,
míg a Zsoltár hangzik,
s holnapi lelkünkben Isten kedve alszik,
Isten kedve alszik...KAMASZ: ÖRÜLJ A SORVADÁSNAK!

Ne szégyeld magad lelkem,
parázna tested
igaz örömök akarták
dédektől - édesig.
Áldd meg porunkat,
mert lásd övék volt a szándék,
hogy találkozz ma éjjel a Kisértéssel... -
Elveszett keresztek mögött
- kivert kutya -
egyre menekültél
szomjan loholtál falak rongyai közé
izes hulladék után.
Ó ne tudj betelni soha az Ördög
tiszta ajándékával:
mindenkor szent legyen
a te roncs akaratod,
mert testvéred aki hulladékból él
és tudod magadról:
hulladékból táplálkozó
hulladékot szülsz. -
Óh szomoru őseim állati vére:
ne törődj, hová hajszol az Út!
Inaimban, a színes alkohol,
lázrózsákat késel - -
megint éhes vagyok!
Ó mindig éhes leszek?!
De nem lehet megtelnem,
és a bünnek nem lesz vége a földön.
Légy hát boldog lelkem testje:
ne szüljön kuruzsló - könyörülni rajtad...
Idegen tányérjából eszed a betegséget
százesztendők keresztmetszetében
és pocsolyában fogsz fürödni
minden életekben,
- míg visszatér beléd a nap!
Legyen most tiéd a béke,
hogy holnap, ha elnyel a korom,
ne feledd zsoltárok ájult szavát:
ó meggyalázott élet,
- aszald már vénre áldott gyermekedet...ISTEN VÉRE, VIRÁG: MEGÖLNEK A SZELEK!

                                         Szabó Lőrincnek szeretettel!

Szomoru gyökérből
távoztál a csalánbozótba
Isten mosolyának -
és a férgek már fenik hideg fogaikat:
nincs kegyelem! -
hajrá! -
De még alázatosabb leszel
és elosztod magad a fekete seregnek,
egyedül!
kevés - egyedül: szegény virág!
Elveszett zománcod
az ucca sarában haldokol,
karbolba fulladni
fenelegények talpa alatt...
Sirnék érted,
magamat siratnám benned,
de szárazra apadtam
nyirkos napok káromkodásában - - -
Durva szelek leigázhatják már
vékony gerincedet: tiéd lett mégis
a hajnal lázas csókja. - -
Ó elüzött árva,
most feküdj a Sarló alá, -
eljött a nap megadni magadat.
Isten muzsikája voltál:
a rút sirból hová menekülhetnél?
A megváltás pihen benned
gonoszok jósága:
virág!
szegény virág!
- Koporsód lesz a csecsemők kiégett szeme,
hogy elindulj majdnem
fegyvertelen vitéz
meggyilkolt testvéreidért
a hervadó paradicsomba.KATHOLICIZMUS: KÖSZÖNTÖM
BENNED A MONUMENTALITÁST!

                  (Temesvári Pelbárt szellemének)

Szerettelek és megtagadtalak,
de a tiéd vagyok még!
Kicsiny papjaid az ég alatt
és nagy utaid vannak: kapukat nyitni.
Ó mélységes magasság! Ó magasságos mélység! -
A Halál torkából indultak veled:
Assisi Ferenc szegénysége,
Szent Ágoston világossága,
kilenditeni az Embert,
a Pillanat mocsarából.
Templomod muzsikájában
kereszteltek meg Beethoven és Mozart
forró homlokát - ó csodálatos Épités tornyok gerincében!
Csengőszivü zsidók,
rőt arcu vénlányok
hozzád menekülnek
Európát-formáló bő vigasztalásért -
Valamikor boszorkányokat égetett
a pogány szabadság,
- most agg szolgáid hirdetik
hatvanévesek tiszteletét,
mert eljöttél:
tul történelmek hig politikáján -
Klasszikus Politikának.
De szomoru, én már nem tudom
ki vagyok néked: mostoha és édes gyermeked.
Mégis kellesz nékem halálosan,
mert mégis nagy te-titkoddá nőtt erőd!
e véres-szép együttérzés! -
Eredője a széthullt Keresztnek:
Ó Katholicizmus!
a Tedeum áhitata és a Dzsesz-bend frivol lármája
belőled indulnak el - meghalni - élni.
Alleluja!
mégis Alleluja!
Holnap leolvadnak bilincseid
és megtalálod az elveszett Krisztust...KAPITALISTA - PROLETÁR: KEGYELMEZZ!

                                                  (László Istvánnak)

Bolhák, poloskák, tetűk
bőven kiszolgálnak
heti ötvenezerért...
A drágajó szobaasszonynak
pálinkából van a szive: szegényke lám
soványra sajnálja sorsomat.
Harminc fok melegben vitriollal locsolja
testemet és tele-éjjelivel fertőtleniti a szobát.
Fő a tisztaság!
Vagy a gép, vagy a féreg eszik meg
a friss kamaszhust.
"Én öreg vagyok és még sem halnék belé"
mondja ágytestvér Éva néni, aki puha dunnában
hizlalja mázsás tekintélyét.
De lásd én kemény rongyokon sóhajtok
a galambszivü fiatal lány után.
Sokat lenyel az ember, igy van jól,
Ó árnyékszékké rögtönzött szállás!
Főzelékszagok... lics-pocs - -
De hát muszáj ugye kegyelmes szobaasszony?!
Hő! a sok zabigyereket ne tessék azért
a számra ültetni, - különben csak nevessenek szegénykék.
Elsorvadok én anélkül is és ne
haragudjon hogy ma megint tiz deka kolbászt ettem:
elég kvártélypénzt fizetek már!
Talán nyissa ki inkább az ablakot:
ne féljen, hisz nem lopják el az éhes férgeket.
És... ó drága jó Marinéne egye meg a fene,
vagy Isten éltesse nevenapján.HARANGZUGÁS A VÁROSVÉGEN

                                "Isten Báránya, ki elveszed a
                                világ büneit, kegyelmezz nekünk"

                                                                     (Litánia)

Óh Isten gazdag nyelve
a szegény földön:
mily komolyan dalolsz a bünösnek! - büneinkért!
Szent ez a perc,
a kanálisban izzadó durva munkás
keresztet vet
virágot kaszálni,
fekete zsirban és figyelmes kovászod.
Lásd
ő megint a Benned-lakó
Napra gondolt
- ó meleget kongató hideg érc!
Légy áldott sivár óráink áldása:
Galambok lelkét vérünkbe csurgató!
Áldott légy!
A levegőben egyre dong Üzeneted:
értelme lészen a dalnak.
Isten dalának!...
Dalolj szélrózsánk,
dalolj hát nehéz mázsa-vas!
bus sorsu kérgeinket
musttá forralod...
Lettél égi szerelmünk zenéje, -
legyen hála a hangoknak, hála,
melyben gyónásunk világra jött,:
vigyázni lépteinket a Fekete Árok szélén...
Ó érzékeny gyermekszivem!
Alázatossá tegyen az emlékezés:
ezek a hangok,
mélyen bugó sóhajtások köszöntik
reggeli öt órakor
A Hajnali Mária arcát,
délben a kánai mennyegzőn fogant szeretet
és este jön megint a Megváltó borongás...
Tovább csak! tovább!
ó dalolj!
Ragadj már magaddal
érzelmek banális áradása:
tudom kamaszod leszek
örök-halálig, -
elindulásra kész
minden hajnali öt órakor
harang
szelidlelkü harang
szavad szerint:
hogy kezet csókoljak jó Keresztény
ronggyá - aszalt testvéreimnek,
én: - - babonás árnyékod
nagy szomoruságok
szomoru muzsikájában...KAMASZHALÁL: MINDEGY

Hogy meghalok?
Ugy hát majd meghalok!
Hogy tán csúnyán,
bukott-bután?
Mit bánom! - így is jól van!
Olyan mindegy:
selyempárnán
kiterítve gyáván
vagy a sertésólban!

             +

Halni féljek?
- Csak a vének félnek!
De soha én
vad tűz-legény,
ki nyers asszonyvért
iszik egy csókért
részeg szájjal akárhol...
Bár legyen az
selyempárna,
vagy koldusok ágya,
vagy akár a sertésól.JAJKIÁLTÁS

Ó kegyetlenségek kegyetlensége: Életem!
mért vertél meg engem Szeretet mankóival?
Mért nem lettem inkább a szürke hétköznapok
Unalom gyermeke, ha most-állapotomban
félelmetes idegen álarcát hordom?!

Ó miért, hogy akiknek kenyeret adok
követ hajítanak reám? De jaj, én köznapi bűn vagyok,
- mint sötét sejtelmek nélküli egyszerű pásztor,
- és ünnepi Gyarlóság, mint végtelen Szeretet...
Ó most, most siess meghalni bennem Jóság!FÜGGELÉK


FARSANGI NEMEZIS...

És táncra libbentek a párok...

A zongoránál egy pupos Torz eszeveszetten nógatta a billentyüket...

A Mámor őrjöngött s folyt tovább a Tánc...

Itt-ott észrevétlen egy-egy fáradt Csók undorodta delejessé az Ájult Mozgást...

Már éjfélre járt az Idő...

A zsivaj még egyre ontotta kábult melegét... A sejtelem kezdte már álomra hunyni magát az álmatlan orgián - míg egyszerre csak feldübörgött a váratlan kérdés:

- Hol késik a Titkos Igézet?

... A zaj megremeg az állati Hangra és Bizonytalansággal maga elé réved minden vágyasult tekintet... Senkisem ad feleletet... Ismét elhangzik a kérdés:

- Hol késik a Titkos Igézet?

Hiába...!

Semmi, semmi felelet... Az ajkak tovább is némák maradnak... Csak a Gondolatok vélekednek önmagukkal...

A zongora ismét bőg s lassan visszatér az Önkivületlenség fülledt hangulata...

Eltelt egy félóra...

A tánc javában folyik... Künn áhitattal permetez a Hó...

Az Éj megigézte önmagát... s a Vendég késik. Már nem is jön!

- Bah... hhh... ssz... ssz...

Dam... bam... dum... rüm...

...Merő romhalmaz, kaján arcu holttestek...

A Mámor párái feldideregnek s mosolyog az Áldozati Kéj...!

...Amott egy Isteni Nőstény kétségbeesetten szorongatja, öleli-csókolja az élettelen pupos Torzt - a zongoramestert.VÉGITÉLET...

És eljött vala a Végitélet napja...

Az Elkárhozottak törvényszékén már berregtek a Félelem-csengők... Künn az elkomorult Térségen sirt-kacagott a kétségbeesett szines hustömeg... A Bizonytalanság sejtelem-emésztőn lihegte a fekete megsemmisülést... Mig végre megkondult a Halálharang... s kivonult - a Nemzés diadalivei alatt - az Úr, - tüztestü Vészangyalok megnémitóan diszes kiséretében...

A Sóhajok megszüntek lélegezni... Csak a szemek lüktettek elcsigázva... Majd kinos Figyelem ködlött... s egyszerre - mintha hatalmas Dübörgés rázkodtatta volna meg az álmos levegőt - megharsant az Ítélet sziréntrombitája:

Du-bu-dü rám... dü-bü-dü dám... rám-dám dü-bü-dü-bü...

Az égre részeg-vörös Felhők tornyosultak... a villám Aratást orgonált, a föld Szemérem-hegedüjén pedig feljajdult az örök Élet hattyudala...

...Minden semmivé olvadt!...

A Folytatás önterhes kapujánál térdreborultak a Megszentesités felkent hóhérai - könnyezve mosolygott az Úr...JEGYZETEK ÉS FORRÁSHELYEK


KÖTETBEN MEGJELENT VERSEK

Egyedül 1928

Berda Babits Mihálynak ajánlja a kötetet és az alábbi előszót illeszti a versek elé:


CSENDES KÖLTŐ ELŐSZAVA

A mai vásári zajban: csönd akar lenni ez a könyv. Mert úgy érzem, ma sokkal könnyebb káromkodni, mint áhítatba mélyülni, vagy komolyan beszélni komolyabb dolgokról az izmusok már-már zsákuccába kerülő harcában. Ne jelentse ez azonban azt, hogy a Nyárspolgári Együgyűség szordinós kezesbáránya lettem: hisz a huszonötévesek lázas vére lobog még bennem!...

Csak egy célt ismerek: a felelősséget! - elhallgatni a fölöslegeket... az ember legyen