BUDÁN [1836.] Julius 21-kén bérletszünéssel adatott "a' szevillai borbély" vig daljáték, szerző Rossini J. forditá Bántó S.-A' czimszerepben ifjabb Egressy ur tette első próbáját nagy daljátéki szerepben, 's örömmel kivánunk neki szerencsét ezen ujabb pályájához, miután mind prosai előadása és mimikája, mind éneklése, kivált az első felvonásban, várakozásunkat felülhaladta [...] Lendvay ur (gróf Almaviva) több izbeli tapsolással buzdittatott e' nehéz szerepében nem csüggedésre. Szabályos éneklést és a' colla parte-ban határozott elveket ajánlunk ujolag neki. Első ariáját gitár- (nem pedig fortepiano) kisérettel ohajtanók mindenkor hallani. Nyiriné assz[ony]. (Rosina) ismét kedves volt; a' közbe tett fárasztó Carafa-változatokat (o cara memoria) csinosan éneklé [...]

(A Honművész írását idézi: A magyar színikritika kezdetei 1790–1837. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta és a mutatókat készítette Kerényi Ferenc. Budapest, 2000. 1071. o.)

Vissza