[1848.] Majus 1. Lendvai javára, először: Darlington Richard. – Dráma 4 felv[onásban]. Irta Dumas Sándor. Francziából ford[ította]. Fekete Soma. [...] A néppel kaczérkodó, politikailag kétszinü Darlington Richard személyében Dumas Sándor ur meglehetős hiven festette önmagát. – Mert tudnotok kell, hogy a Lajos Fülöp által megvesztegetett egyének titkos bünlajstromán Dumas Sándor neve is föl van jegyezve. – Ha ez igaz, illy áruló nem érdemli meg, hogy müvei nemzeti szinpadunkon adassanak.
Az előadás igen kielégitő volt. Lendvai a jutalmazott, érdemeinek méltánylatául, kiléptekor a legzajosabb örömüdvözlettel fogadtatott. Játéka által be is bizonyitá, hogy az illy kitüntetésre érdemes. Darlington Richard szerepét adván, benne a dicsvágyót, a gyöngéd szinlelőt, a dühös zsarnokot, a mézes ajku csalót, az ügyes ördögöt, egyaránt jellemzőleg, hatékonyan emelé ki, s egész előadásán a legbiztosabb szinpadi otthonosság, müvészi jártasság (routin) ömlött el. Egyedül néphezi szónoklatát kivántuk volna erélyesebbnek. [...]
(Pesti Divatlap, 1848. április 29. [május 6.!] 578–579. o.)

Vissza