15379.htm

CÍMSZÓ: Wellisch

SZEMÉLYNÉV: Wellisch Alfréd

SZÓCIKK: Wellisch Alfréd*, műépítész, szül. Buda­pesten 1854 máj. 6. A karlsruhei műegyetemet végezte,majd Parisban az École des Beaux Artson tanult s 1881. Budapesten telepedett le. Több mint 200 bérházat és számos középületet épített. Tervei szerint épültek a Tavaszmező-utcai áll. főgimnázium, a Zsidó Kórház pavillonjai, a fasori Izraelita Árvaház stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5379. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15379.htm

CÍMSZÓ: Wellisch

SZEMÉLYNÉV: Wellisch Alfréd

SZÓCIKK: Wellisch Alfréd*, műépítész, szül. Buda­pesten 1854 máj. 6. A karlsruhei műegyetemet végezte,majd Parisban az École des Beaux Artson tanult s 1881. Budapesten telepedett le. Több mint 200 bérházat és számos középületet épített. Tervei szerint épültek a Tavaszmező-utcai áll. főgimnázium, a Zsidó Kórház pavillonjai, a fasori Izraelita Árvaház stb.

15379.ht

CÍMSZÓ Wellisc

SZEMÉLYNÉV Wellisc Alfré

SZÓCIKK Wellisc Alfréd* műépítész szül Buda­peste 185 máj 6 karlsruhe műegyeteme végezte,maj Parisba a Écol de Beau Artso tanul 1881 Budapeste telepedet le Töb min 20 bérháza é számo középülete épített Terve szerin épülte Tavaszmező-utca áll főgimnázium Zsid Kórhá pavillonjai fasor Izraelit Árvahá stb

15379.h

CÍMSZ Wellis

SZEMÉLYNÉ Wellis Alfr

SZÓCIK Wellis Alfréd műépítés szü Buda­pest 18 má karlsruh műegyetem végezte,ma Parisb Éco d Bea Arts tanu 188 Budapest telepede l Tö mi 2 bérház szám középület építet Terv szeri épült Tavaszmező-utc ál főgimnáziu Zsi Kórh pavillonja faso Izraeli Árvah st

15379.

CÍMS Welli

SZEMÉLYN Welli Alf

SZÓCI Welli Alfré műépíté sz Buda­pes 1 m karlsru műegyete végezte,m Paris Éc Be Art tan 18 Budapes teleped T m bérhá szá középüle építe Ter szer épül Tavaszmező-ut á főgimnázi Zs Kór pavillonj fas Izrael Árva s

15379

CÍM Well

SZEMÉLY Well Al

SZÓC Well Alfr műépít s Buda­pe karlsr műegyet végezte, Pari É B Ar ta 1 Budape telepe bérh sz középül épít Te sze épü Tavaszmező-u főgimnáz Z Kó pavillon fa Izrae Árv

1537

CÍ Wel

SZEMÉL Wel A

SZÓ Wel Alf műépí Buda­p karls műegye végezte Par A t Budap telep bér s középü épí T sz ép Tavaszmező- főgimná K pavillo f Izra Ár