15375.htm

CÍMSZÓ: Weiszburg

SZEMÉLYNÉV: Weiszburg Gyula

SZÓCIKK: Weiszburg Gyula, rabbi, szül. Erdőbényén (Zemplén vm.) 1866 aug. 19., megh. 1919. 1881-1891-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1890-ben avatták bölcsészdoktorrá,1892. pedig rabbivá. Előbb a pesti izraelita hitközség segédrabbija volt, 1905 óta főtitkára. Egyidőben szerkesztette a Jövő és Hitközségi Szemle c. felekezeti lapokat. Műve: Midrás Leviticus Rabba. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, a Jövőben és a Hitközségi Szemlében jelentek meg. Irt még egy hittani tankönyvet is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5375. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15375.htm

CÍMSZÓ: Weiszburg

SZEMÉLYNÉV: Weiszburg Gyula

SZÓCIKK: Weiszburg Gyula, rabbi, szül. Erdőbényén Zemplén vm. 1866 aug. 19., megh. 1919. 1881-1891-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1890-ben avatták bölcsészdoktorrá,1892. pedig rabbivá. Előbb a pesti izraelita hitközség segédrabbija volt, 1905 óta főtitkára. Egyidőben szerkesztette a Jövő és Hitközségi Szemle c. felekezeti lapokat. Műve: Midrás Leviticus Rabba. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, a Jövőben és a Hitközségi Szemlében jelentek meg. Irt még egy hittani tankönyvet is.

15375.ht

CÍMSZÓ Weiszbur

SZEMÉLYNÉV Weiszbur Gyul

SZÓCIKK Weiszbur Gyula rabbi szül Erdőbényé Zemplé vm 186 aug 19. megh 1919 1881-1891-i vol budapest rabbiképz növendéke 1890-be avattá bölcsészdoktorrá,1892 pedi rabbivá Előb pest izraelit hitközsé segédrabbij volt 190 ót főtitkára Egyidőbe szerkesztett Jöv é Hitközség Szeml c felekezet lapokat Műve Midrá Leviticu Rabba Cikke Magya Zsid Szemlében a Imi Évkönyveiben Jövőbe é Hitközség Szemlébe jelente meg Ir mé eg hittan tankönyve is

15375.h

CÍMSZ Weiszbu

SZEMÉLYNÉ Weiszbu Gyu

SZÓCIK Weiszbu Gyul rabb szü Erdőbény Zempl v 18 au 19 meg 191 1881-1891- vo budapes rabbikép növendék 1890-b avatt bölcsészdoktorrá,189 ped rabbiv Elő pes izraeli hitközs segédrabbi vol 19 ó főtitkár Egyidőb szerkesztet Jö Hitközsé Szem felekeze lapoka Műv Midr Levitic Rabb Cikk Magy Zsi Szemlébe Im Évkönyveibe Jövőb Hitközsé Szemléb jelent me I m e hitta tankönyv i

15375.

CÍMS Weiszb

SZEMÉLYN Weiszb Gy

SZÓCI Weiszb Gyu rab sz Erdőbén Zemp 1 a 1 me 19 1881-1891 v budape rabbiké növendé 1890- avat bölcsészdoktorrá,18 pe rabbi El pe izrael hitköz segédrabb vo 1 főtitká Egyidő szerkeszte J Hitközs Sze felekez lapok Mű Mid Leviti Rab Cik Mag Zs Szemléb I Évkönyveib Jövő Hitközs Szemlé jelen m hitt tanköny

15375

CÍM Weisz

SZEMÉLY Weisz G

SZÓC Weisz Gy ra s Erdőbé Zem m 1 1881-189 budap rabbik növend 1890 ava bölcsészdoktorrá,1 p rabb E p izrae hitkö segédrab v főtitk Egyid szerkeszt Hitköz Sz feleke lapo M Mi Levit Ra Ci Ma Z Szemlé Évkönyvei Jöv Hitköz Szeml jele hit tankön

1537

CÍ Weis

SZEMÉL Weis

SZÓ Weis G r Erdőb Ze 1881-18 buda rabbi növen 189 av bölcsészdoktorrá, rab izra hitk segédra főtit Egyi szerkesz Hitkö S felek lap M Levi R C M Szeml Évkönyve Jö Hitkö Szem jel hi tankö