14983.htm

CÍMSZÓ: Tapolczai

SZEMÉLYNÉV: Tapolczai Dezső

SZÓCIKK: "Tapolczai Dezső*, színművész, szül. Pápán 1866 nov. 1., megh. Budapesten 1925 ápr. 26. A színiakadémia elvégzése után több mint tíz évig vidéken működött, a Vígszínház megnyitása óta pedig ennek egyik legkedveltebb komikusa 1919-ig; amikor a Városi színház h. igazgatója, 1921-től pedig a Főv. Operettszínház igazgatója volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4983. címszó a lexikon => 881. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14983.htm

CÍMSZÓ: Tapolczai

SZEMÉLYNÉV: Tapolczai Dezső

SZÓCIKK: Tapolczai Dezső*, színművész, szül. Pápán 1866 nov. 1., megh. Budapesten 1925 ápr. 26. A színiakadémia elvégzése után több mint tíz évig vidéken működött, a Vígszínház megnyitása óta pedig ennek egyik legkedveltebb komikusa 1919-ig; amikor a Városi színház h. igazgatója, 1921-től pedig a Főv. Operettszínház igazgatója volt.

14983.ht

CÍMSZÓ Tapolcza

SZEMÉLYNÉV Tapolcza Dezs

SZÓCIKK Tapolcza Dezső* színművész szül Pápá 186 nov 1. megh Budapeste 192 ápr 26 színiakadémi elvégzés utá töb min tí évi vidéke működött Vígszínhá megnyitás ót pedi enne egyi legkedvelteb komikus 1919-ig amiko Város színhá h igazgatója 1921-tő pedi Főv Operettszínhá igazgatój volt

14983.h

CÍMSZ Tapolcz

SZEMÉLYNÉ Tapolcz Dez

SZÓCIK Tapolcz Dezső színművés szü Páp 18 no 1 meg Budapest 19 áp 2 színiakadém elvégzé ut tö mi t év vidék működöt Vígszính megnyitá ó ped enn egy legkedvelte komiku 1919-i amik Váro szính igazgatój 1921-t ped Fő Operettszính igazgató vol

14983.

CÍMS Tapolc

SZEMÉLYN Tapolc De

SZÓCI Tapolc Dezs színművé sz Pá 1 n me Budapes 1 á színiakadé elvégz u t m é vidé működö Vígszín megnyit pe en eg legkedvelt komik 1919- ami Vár szín igazgató 1921- pe F Operettszín igazgat vo

14983

CÍM Tapol

SZEMÉLY Tapol D

SZÓC Tapol Dez színműv s P m Budape színiakad elvég vid működ Vígszí megnyi p e e legkedvel komi 1919 am Vá szí igazgat 1921 p Operettszí igazga v

1498

CÍ Tapo

SZEMÉL Tapo

SZÓ Tapo De színmű Budap színiaka elvé vi műkö Vígsz megny legkedve kom 191 a V sz igazga 192 Operettsz igazg