14545.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Mór

SZÓCIKK: Somogyi Mór, zongoraművész, tanár, szül. Szigetváron 1857. 1892-ben nyerte el a tanári oklevelet Budapesten a Zeneakadémián. Sokat játszott külföldön, egy időben a Hubay-Popper négyessel is közreműködött. 1893-ban alapította meg zeneiskoláját. Pedagógiai munkásságán kívül komponált is. Felesége, S. Berger Karola, énektanárnő és sokáig a würzburgi színháznak volt drámai művésznője. Leánya, S. Adrienne, népszerű hangverseny énekesnő és zongoraművésznő. S. a fővárosban 1894-től kezdve magán-zenekonzervatóriumot tart fenn.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4545. címszó a lexikon => 797. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14545.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Mór

SZÓCIKK: Somogyi Mór, zongoraművész, tanár, szül. Szigetváron 1857. 1892-ben nyerte el a tanári oklevelet Budapesten a Zeneakadémián. Sokat játszott külföldön, egy időben a Hubay-Popper négyessel is közreműködött. 1893-ban alapította meg zeneiskoláját. Pedagógiai munkásságán kívül komponált is. Felesége, S. Berger Karola, énektanárnő és sokáig a würzburgi színháznak volt drámai művésznője. Leánya, S. Adrienne, népszerű hangverseny énekesnő és zongoraművésznő. S. a fővárosban 1894-től kezdve magán-zenekonzervatóriumot tart fenn.

14545.ht

CÍMSZÓ Somogy

SZEMÉLYNÉV Somogy Mó

SZÓCIKK Somogy Mór zongoraművész tanár szül Szigetváro 1857 1892-be nyert e tanár oklevele Budapeste Zeneakadémián Soka játszot külföldön eg időbe Hubay-Poppe négyesse i közreműködött 1893-ba alapított me zeneiskoláját Pedagógia munkásságá kívü komponál is Felesége S Berge Karola énektanárn é sokái würzburg színházna vol dráma művésznője Leánya S Adrienne népszer hangversen énekesn é zongoraművésznő S fővárosba 1894-tő kezdv magán-zenekonzervatóriumo tar fenn

14545.h

CÍMSZ Somog

SZEMÉLYNÉ Somog M

SZÓCIK Somog Mó zongoraművés taná szü Szigetvár 185 1892-b nyer taná oklevel Budapest Zeneakadémiá Sok játszo külföldö e időb Hubay-Popp négyess közreműködöt 1893-b alapítot m zeneiskolájá Pedagógi munkásság kív komponá i Feleség Berg Karol énektanár soká würzbur színházn vo drám művésznőj Leány Adrienn népsze hangverse énekes zongoraművészn fővárosb 1894-t kezd magán-zenekonzervatórium ta fen

14545.

CÍMS Somo

SZEMÉLYN Somo

SZÓCI Somo M zongoraművé tan sz Szigetvá 18 1892- nye tan okleve Budapes Zeneakadémi So játsz külföld idő Hubay-Pop négyes közreműködö 1893- alapíto zeneiskoláj Pedagóg munkássá kí kompon Felesé Ber Karo énektaná sok würzbu színház v drá művésznő Leán Adrien népsz hangvers éneke zongoraművész főváros 1894- kez magán-zenekonzervatóriu t fe

14545

CÍM Som

SZEMÉLY Som

SZÓC Som zongoraműv ta s Szigetv 1 1892 ny ta oklev Budape Zeneakadém S játs külföl id Hubay-Po négye közreműköd 1893 alapít zeneiskolá Pedagó munkáss k kompo Feles Be Kar énektan so würzb színhá dr művészn Leá Adrie néps hangver ének zongoraművés főváro 1894 ke magán-zenekonzervatóri f

1454

CÍ So

SZEMÉL So

SZÓ So zongoramű t Sziget 189 n t okle Budap Zeneakadé ját külfö i Hubay-P négy közreműkö 189 alapí zeneiskol Pedag munkás komp Fele B Ka énekta s würz szính d művész Le Adri nép hangve éne zongoraművé fővár 189 k magán-zenekonzervatór