14519.htm

CÍMSZÓ: Sliach

SZÓCIKK: "Sliach (h.). Küldönc; sliach cibur a hitközség megbízottja: előimádkozó; ha azonkívül rituális kérdésekben a rabbi helyetteseként felvilágosítást is ad : móre cedek . A sliach cibur és móre cedek kezdőbetűiből alakult a soc-moc (S c m c) szó a rabbihelyettes-előimádkozó elnevezésére."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4519. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14519.htm

CÍMSZÓ: Sliach

SZÓCIKK: Sliach h. . Küldönc; sliach cibur a hitközség megbízottja: előimádkozó; ha azonkívül rituális kérdésekben a rabbi helyetteseként felvilágosítást is ad : móre cedek . A sliach cibur és móre cedek kezdőbetűiből alakult a soc-moc S c m c szó a rabbihelyettes-előimádkozó elnevezésére.

14519.ht

CÍMSZÓ Sliac

SZÓCIKK Sliac h Küldönc sliac cibu hitközsé megbízottja előimádkozó h azonkívü rituáli kérdésekbe rabb helyettesekén felvilágosítás i a mór cede sliac cibu é mór cede kezdőbetűibő alakul soc-mo sz rabbihelyettes-előimádkoz elnevezésére

14519.h

CÍMSZ Slia

SZÓCIK Slia Küldön slia cib hitközs megbízottj előimádkoz azonkív rituál kérdésekb rab helyetteseké felvilágosítá mó ced slia cib mó ced kezdőbetűib alaku soc-m s rabbihelyettes-előimádko elnevezésér

14519.

CÍMS Sli

SZÓCI Sli Küldö sli ci hitköz megbízott előimádko azonkí rituá kérdések ra helyettesek felvilágosít m ce sli ci m ce kezdőbetűi alak soc- rabbihelyettes-előimádk elnevezésé

14519

CÍM Sl

SZÓC Sl Küld sl c hitkö megbízot előimádk azonk ritu kérdése r helyettese felvilágosí c sl c c kezdőbetű ala soc rabbihelyettes-előimád elnevezés

1451

CÍ S

SZÓ S Kül s hitk megbízo előimád azon rit kérdés helyettes felvilágos s kezdőbet al so rabbihelyettes-előimá elnevezé