14404.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Géza

SZÓCIKK: Sebestyén Géza, színigazgató, szül. Kurdon vm.) 1878. Az Orsz. Színművészeti Akadémi növendéke volt. Jellemszerepekben sikereketí tott Kolozsvárt, Temesváron, Debrecenben,, gül. Pesten a Magyar Színházban. Előbb a Bud| Temesvári színház, majd a Városi Színház ig gatója lett. Ö honosította meg ebben a szính ban az állandó operaelőadásokat és főként olasz muzsikának Magyarországon való né szerűsítésóvel szerzett érdemeket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4404. címszó a lexikon => 780. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14404.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Géza

SZÓCIKK: Sebestyén Géza, színigazgató, szül. Kurdon vm. 1878. Az Orsz. Színművészeti Akadémi növendéke volt. Jellemszerepekben sikereketí tott Kolozsvárt, Temesváron, Debrecenben,, gül. Pesten a Magyar Színházban. Előbb a Bud| Temesvári színház, majd a Városi Színház ig gatója lett. Ö honosította meg ebben a szính ban az állandó operaelőadásokat és főként olasz muzsikának Magyarországon való né szerűsítésóvel szerzett érdemeket.

14404.ht

CÍMSZÓ Sebestyé

SZEMÉLYNÉV Sebestyé Géz

SZÓCIKK Sebestyé Géza színigazgató szül Kurdo vm 1878 A Orsz Színművészet Akadém növendék volt Jellemszerepekbe sikereket tot Kolozsvárt Temesváron Debrecenben, gül Peste Magya Színházban Előb Bud Temesvár színház maj Város Színhá i gatój lett honosított me ebbe szín ba a álland operaelőadásoka é főkén olas muzsikána Magyarországo val n szerűsítésóve szerzet érdemeket

14404.h

CÍMSZ Sebesty

SZEMÉLYNÉ Sebesty Gé

SZÓCIK Sebesty Géz színigazgat szü Kurd v 187 Ors Színművésze Akadé növendé vol Jellemszerepekb sikereke to Kolozsvár Temesváro Debrecenben gü Pest Magy Színházba Elő Bu Temesvá színhá ma Váro Szính gató let honosítot m ebb szí b állan operaelőadások főké ola muzsikán Magyarország va szerűsítésóv szerze érdemeke

14404.

CÍMS Sebest

SZEMÉLYN Sebest G

SZÓCI Sebest Gé színigazga sz Kur 18 Or Színművész Akad növend vo Jellemszerepek sikerek t Kolozsvá Temesvár Debrecenbe g Pes Mag Színházb El B Temesv szính m Vár Szín gat le honosíto eb sz álla operaelőadáso fők ol muzsiká Magyarorszá v szerűsítésó szerz érdemek

14404

CÍM Sebes

SZEMÉLY Sebes

SZÓC Sebes G színigazg s Ku 1 O Színművés Aka növen v Jellemszerepe sikere Kolozsv Temesvá Debrecenb Pe Ma Színház E Temes szín Vá Szí ga l honosít e s áll operaelőadás fő o muzsik Magyarorsz szerűsítés szer érdeme

1440

CÍ Sebe

SZEMÉL Sebe

SZÓ Sebe színigaz K Színművé Ak növe Jellemszerep siker Kolozs Temesv Debrecen P M Színhá Teme szí V Sz g honosí ál operaelőadá f muzsi Magyarors szerűsíté sze érdem