14206.htm

CÍMSZÓ: Rottmann

SZEMÉLYNÉV: Rottmann Mozart

SZÓCIKK: "Rottmann Mozart, festő, szül. Ungvárott. Nagycsalád ungvári köszörüsmester fia, ki a zene iránt való nagy szeretetéből nevezte el fiát a nagy zeneszerző Mozart után. A fiú is nagy hajlandóságot érzett a zene iránt és előbb Bécsben a konzervatóriumba járt, majd Münchenben és Budapesten festeni tanult. Novellisztikus tartalmú életképekkel (Készülődés a templomba, Ozsonna) és főleg női arcképekkel lépett fel először. Már korán bibliai tárgyú és a zsidó népéletéből vett életképeket is festett. (Jób; Sámson kigunyoltatása; Talmudista; Talmudi vita; Fiatal rabbi; Talmudi fejtörés.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4206. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14206.htm

CÍMSZÓ: Rottmann

SZEMÉLYNÉV: Rottmann Mozart

SZÓCIKK: Rottmann Mozart, festő, szül. Ungvárott. Nagycsalád ungvári köszörüsmester fia, ki a zene iránt való nagy szeretetéből nevezte el fiát a nagy zeneszerző Mozart után. A fiú is nagy hajlandóságot érzett a zene iránt és előbb Bécsben a konzervatóriumba járt, majd Münchenben és Budapesten festeni tanult. Novellisztikus tartalmú életképekkel Készülődés a templomba, Ozsonna és főleg női arcképekkel lépett fel először. Már korán bibliai tárgyú és a zsidó népéletéből vett életképeket is festett. Jób; Sámson kigunyoltatása; Talmudista; Talmudi vita; Fiatal rabbi; Talmudi fejtörés.

14206.ht

CÍMSZÓ Rottman

SZEMÉLYNÉV Rottman Mozar

SZÓCIKK Rottman Mozart festő szül Ungvárott Nagycsalá ungvár köszörüsmeste fia k zen irán val nag szeretetébő nevezt e fiá nag zeneszerz Mozar után fi i nag hajlandóságo érzet zen irán é előb Bécsbe konzervatóriumb járt maj Münchenbe é Budapeste festen tanult Novellisztiku tartalm életképekke Készülődé templomba Ozsonn é főle nő arcképekke lépet fe először Má korá biblia tárgy é zsid népéletébő vet életképeke i festett Jób Sámso kigunyoltatása Talmudista Talmud vita Fiata rabbi Talmud fejtörés

14206.h

CÍMSZ Rottma

SZEMÉLYNÉ Rottma Moza

SZÓCIK Rottma Mozar fest szü Ungvárot Nagycsal ungvá köszörüsmest fi ze irá va na szeretetéb nevez fi na zeneszer Moza utá f na hajlandóság érze ze irá elő Bécsb konzervatórium jár ma Münchenb Budapest feste tanul Novellisztik tartal életképekk Készülőd templomb Ozson fől n arcképekk lépe f előszö M kor bibli tárg zsi népéletéb ve életképek festet Jó Sáms kigunyoltatás Talmudist Talmu vit Fiat rabb Talmu fejtöré

14206.

CÍMS Rottm

SZEMÉLYN Rottm Moz

SZÓCI Rottm Moza fes sz Ungváro Nagycsa ungv köszörüsmes f z ir v n szereteté neve f n zenesze Moz ut n hajlandósá érz z ir el Bécs konzervatóriu já m München Budapes fest tanu Novelliszti tarta életképek Készülő templom Ozso fő arcképek lép elősz ko bibl tár zs népéleté v életképe feste J Sám kigunyoltatá Talmudis Talm vi Fia rab Talm fejtör

14206

CÍM Rott

SZEMÉLY Rott Mo

SZÓC Rott Moz fe s Ungvár Nagycs ung köszörüsme i szeretet nev zenesz Mo u hajlandós ér i e Béc konzervatóri j Münche Budape fes tan Novelliszt tart életképe Készül templo Ozs f arcképe lé elős k bib tá z népélet életkép fest Sá kigunyoltat Talmudi Tal v Fi ra Tal fejtö

1420

CÍ Rot

SZEMÉL Rot M

SZÓ Rot Mo f Ungvá Nagyc un köszörüsm szerete ne zenes M hajlandó é Bé konzervatór Münch Budap fe ta Novellisz tar életkép Készü templ Oz arckép l elő bi t népéle életké fes S kigunyolta Talmud Ta F r Ta fejt