14106.htm

CÍMSZÓ: Réth

SZEMÉLYNÉV: Réth Alfréd

SZÓCIKK: Réth Alfréd, festő, szül. Budapesten 1888. Első kiállításán a Művészházban (1912) erősen kubista irányú kompozícióival tűnt föl, melyeket Parisból küldött haza. 1922-ben rendezett gyűjteményes kiállítást a Belvedere Szalonban. Az itt bemutatott tájképei, figurális kompozíciói és arcképtanulmányai már egyszerűsítésre való törekvésük mellett erősen a természethez közeledtek. A háború előtt Berlinben és Parisban rendezett gyűjteményes kiállításokat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4106. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14106.htm

CÍMSZÓ: Réth

SZEMÉLYNÉV: Réth Alfréd

SZÓCIKK: Réth Alfréd, festő, szül. Budapesten 1888. Első kiállításán a Művészházban 1912 erősen kubista irányú kompozícióival tűnt föl, melyeket Parisból küldött haza. 1922-ben rendezett gyűjteményes kiállítást a Belvedere Szalonban. Az itt bemutatott tájképei, figurális kompozíciói és arcképtanulmányai már egyszerűsítésre való törekvésük mellett erősen a természethez közeledtek. A háború előtt Berlinben és Parisban rendezett gyűjteményes kiállításokat.

14106.ht

CÍMSZÓ Rét

SZEMÉLYNÉV Rét Alfré

SZÓCIKK Rét Alfréd festő szül Budapeste 1888 Els kiállításá Művészházba 191 erőse kubist irány kompozícióiva tűn föl melyeke Parisbó küldöt haza 1922-be rendezet gyűjteménye kiállítás Belveder Szalonban A it bemutatot tájképei figuráli kompozíció é arcképtanulmánya má egyszerűsítésr val törekvésü mellet erőse természethe közeledtek hábor előt Berlinbe é Parisba rendezet gyűjteménye kiállításokat

14106.h

CÍMSZ Ré

SZEMÉLYNÉ Ré Alfr

SZÓCIK Ré Alfré fest szü Budapest 188 El kiállítás Művészházb 19 erős kubis irán kompozícióiv tű fö melyek Parisb küldö haz 1922-b rendeze gyűjtemény kiállítá Belvede Szalonba i bemutato tájképe figurál kompozíci arcképtanulmány m egyszerűsítés va törekvés melle erős természeth közeledte hábo elő Berlinb Parisb rendeze gyűjtemény kiállításoka

14106.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Alf

SZÓCI R Alfr fes sz Budapes 18 E kiállítá Művészház 1 erő kubi irá kompozíciói t f melye Paris küld ha 1922- rendez gyűjtemén kiállít Belved Szalonb bemutat tájkép figurá kompozíc arcképtanulmán egyszerűsíté v törekvé mell erő természet közeledt háb el Berlin Paris rendez gyűjtemén kiállítások

14106

CÍM

SZEMÉLY Al

SZÓC Alf fe s Budape 1 kiállít Művészhá er kub ir kompozíció mely Pari kül h 1922 rende gyűjtemé kiállí Belve Szalon bemuta tájké figur kompozí arcképtanulmá egyszerűsít törekv mel er természe közeled há e Berli Pari rende gyűjtemé kiállításo

1410SZEMÉL A

SZÓ Al f Budap kiállí Művészh e ku i kompozíci mel Par kü 192 rend gyűjtem kiáll Belv Szalo bemut tájk figu kompoz arcképtanulm egyszerűsí törek me e termész közele h Berl Par rend gyűjtem kiállítás