13927.htm

CÍMSZÓ: Poll

SZEMÉLYNÉV: Poll Hugó

SZÓCIKK: Poll Hugó, festő, szül. Budapesten 1867. Tanulmányait Münchenben és Parisban végezte. A Műcsarnok 1890. kiállításán állított ki először (Bretagnei udvar). 1907. gyűjteményes kiállítása volt régebbi és újabb munkáiból. Hazatérés a búcsúról c. magyar tárgyú pasztellképével a Társulati díjat, Parisban pedig mention honorablet kapott. Sátor előtt c. pasztellje a Lipótvárosi Kaszinó díját nyerte el, a st. louisi kiállításon pedig ezüstérmet nyert. Bretagnei képeit (Rendez-vous) hűvös plein airban, a későbbieket, különösen a magyar tárgyúakat erős napsütésben, a fények és árnyékok feltűnő hangsúlyozásával festette (Vasárnapi összejövetel). A naturalista festészet egyik legkitartóbb művelője (Fürdés után, Újpest felé villamoson 1906). 1923-ban gyűjteményes kiállítása volt a Műcsarnokban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3927. címszó a lexikon => 714. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13927.htm

CÍMSZÓ: Poll

SZEMÉLYNÉV: Poll Hugó

SZÓCIKK: Poll Hugó, festő, szül. Budapesten 1867. Tanulmányait Münchenben és Parisban végezte. A Műcsarnok 1890. kiállításán állított ki először Bretagnei udvar . 1907. gyűjteményes kiállítása volt régebbi és újabb munkáiból. Hazatérés a búcsúról c. magyar tárgyú pasztellképével a Társulati díjat, Parisban pedig mention honorablet kapott. Sátor előtt c. pasztellje a Lipótvárosi Kaszinó díját nyerte el, a st. louisi kiállításon pedig ezüstérmet nyert. Bretagnei képeit Rendez-vous hűvös plein airban, a későbbieket, különösen a magyar tárgyúakat erős napsütésben, a fények és árnyékok feltűnő hangsúlyozásával festette Vasárnapi összejövetel . A naturalista festészet egyik legkitartóbb művelője Fürdés után, Újpest felé villamoson 1906 . 1923-ban gyűjteményes kiállítása volt a Műcsarnokban.

13927.ht

CÍMSZÓ Pol

SZEMÉLYNÉV Pol Hug

SZÓCIKK Pol Hugó festő szül Budapeste 1867 Tanulmányai Münchenbe é Parisba végezte Műcsarno 1890 kiállításá állítot k előszö Bretagne udva 1907 gyűjteménye kiállítás vol régebb é újab munkáiból Hazatéré búcsúró c magya tárgy pasztellképéve Társulat díjat Parisba pedi mentio honorable kapott Sáto előt c pasztellj Lipótváros Kaszin díjá nyert el st louis kiállításo pedi ezüstérme nyert Bretagne képei Rendez-vou hűvö plei airban későbbieket különöse magya tárgyúaka erő napsütésben fénye é árnyéko feltűn hangsúlyozásáva festett Vasárnap összejövete naturalist festésze egyi legkitartób művelőj Fürdé után Újpes fel villamoso 190 1923-ba gyűjteménye kiállítás vol Műcsarnokban

13927.h

CÍMSZ Po

SZEMÉLYNÉ Po Hu

SZÓCIK Po Hug fest szü Budapest 186 Tanulmánya Münchenb Parisb végezt Műcsarn 189 kiállítás állíto elősz Bretagn udv 190 gyűjtemény kiállítá vo régeb úja munkáibó Hazatér búcsúr magy tárg pasztellképév Társula díja Parisb ped menti honorabl kapot Sát elő pasztell Lipótváro Kaszi díj nyer e s loui kiállítás ped ezüstérm nyer Bretagn képe Rendez-vo hűv ple airba későbbieke különös magy tárgyúak er napsütésbe fény árnyék feltű hangsúlyozásáv festet Vasárna összejövet naturalis festész egy legkitartó művelő Fürd utá Újpe fe villamos 19 1923-b gyűjtemény kiállítá vo Műcsarnokba

13927.

CÍMS P

SZEMÉLYN P H

SZÓCI P Hu fes sz Budapes 18 Tanulmány München Paris végez Műcsar 18 kiállítá állít elős Bretag ud 19 gyűjtemén kiállít v rége új munkáib Hazaté búcsú mag tár pasztellképé Társul díj Paris pe ment honorab kapo Sá el pasztel Lipótvár Kasz dí nye lou kiállítá pe ezüstér nye Bretag kép Rendez-v hű pl airb későbbiek különö mag tárgyúa e napsütésb fén árnyé felt hangsúlyozásá feste Vasárn összejöve naturali festés eg legkitart művel Für ut Újp f villamo 1 1923- gyűjtemén kiállít v Műcsarnokb

13927

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC H fe s Budape 1 Tanulmán Münche Pari vége Műcsa 1 kiállít állí elő Breta u 1 gyűjtemé kiállí rég ú munkái Hazat búcs ma tá pasztellkép Társu dí Pari p men honora kap S e paszte Lipótvá Kas d ny lo kiállít p ezüsté ny Breta ké Rendez- h p air későbbie külön ma tárgyú napsütés fé árny fel hangsúlyozás fest Vasár összejöv natural festé e legkitar műve Fü u Új villam 1923 gyűjtemé kiállí Műcsarnok

1392SZEMÉL

SZÓ f Budap Tanulmá Münch Par vég Műcs kiállí áll el Bret gyűjtem kiáll ré munká Haza búc m t pasztellké Társ d Par me honor ka paszt Lipótv Ka n l kiállí ezüst n Bret k Rendez ai későbbi külö m tárgy napsüté f árn fe hangsúlyozá fes Vasá összejö natura fest legkita műv F Ú villa 192 gyűjtem kiáll Műcsarno