13888.htm

CÍMSZÓ: Peterdi

SZEMÉLYNÉV: Peterdi Sándor

SZÓCIKK: Peterdi Sándor, író, postafőtiszt, szül. Budapesten 1868. Írt verseket, regényeket, s novellákat a napilapokba és folyóiratokba. Novellás kötetei: Hópelyhek, Jeffte leányai, Tarkői lakodalom, Regévai boszorkány, A száműzött. Regényei: Feslett világ, Vesztett csaták, Mások pénze, Kétlelkű Éva, Aranyhajú Jutka. Színművei: Corignanék válópöre, Éjfél után, A Corbillon utazása.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3888. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13888.htm

CÍMSZÓ: Peterdi

SZEMÉLYNÉV: Peterdi Sándor

SZÓCIKK: Peterdi Sándor, író, postafőtiszt, szül. Budapesten 1868. Írt verseket, regényeket, s novellákat a napilapokba és folyóiratokba. Novellás kötetei: Hópelyhek, Jeffte leányai, Tarkői lakodalom, Regévai boszorkány, A száműzött. Regényei: Feslett világ, Vesztett csaták, Mások pénze, Kétlelkű Éva, Aranyhajú Jutka. Színművei: Corignanék válópöre, Éjfél után, A Corbillon utazása.

13888.ht

CÍMSZÓ Peterd

SZEMÉLYNÉV Peterd Sándo

SZÓCIKK Peterd Sándor író postafőtiszt szül Budapeste 1868 Ír verseket regényeket novelláka napilapokb é folyóiratokba Novellá kötetei Hópelyhek Jefft leányai Tarkő lakodalom Regéva boszorkány száműzött Regényei Feslet világ Vesztet csaták Máso pénze Kétlelk Éva Aranyhaj Jutka Színművei Corignané válópöre Éjfé után Corbillo utazása

13888.h

CÍMSZ Peter

SZEMÉLYNÉ Peter Sánd

SZÓCIK Peter Sándo ír postafőtisz szü Budapest 186 Í verseke regényeke novellák napilapok folyóiratokb Novell kötete Hópelyhe Jeff leánya Tark lakodalo Regév boszorkán száműzöt Regénye Fesle vilá Veszte csatá Más pénz Kétlel Év Aranyha Jutk Színműve Corignan válópör Éjf utá Corbill utazás

13888.

CÍMS Pete

SZEMÉLYN Pete Sán

SZÓCI Pete Sánd í postafőtis sz Budapes 18 versek regények novellá napilapo folyóiratok Novel kötet Hópelyh Jef leány Tar lakodal Regé boszorká száműzö Regény Fesl vil Veszt csat Má pén Kétle É Aranyh Jut Színműv Corigna válópö Éj ut Corbil utazá

13888

CÍM Pet

SZEMÉLY Pet Sá

SZÓC Pet Sán postafőti s Budape 1 verse regénye novell napilap folyóirato Nove köte Hópely Je leán Ta lakoda Reg boszork száműz Regén Fes vi Vesz csa M pé Kétl Arany Ju Színmű Corign válóp É u Corbi utaz

1388

CÍ Pe

SZEMÉL Pe S

SZÓ Pe Sá postafőt Budap vers regény novel napila folyóirat Nov köt Hópel J leá T lakod Re boszor számű Regé Fe v Ves cs p Két Aran J Színm Corig váló Corb uta