13193.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Géza

SZÓCIKK: M. Géza*, építész, szül. 1871 Budapesten megh. u. o. 1912. M. Dezső karmester és M. Miksa hírlapíró testvéröccse. Első munkái a modern bécsi szecesszió, a későbbiek Lechner hatását mutatják (Kecskemét város bérházépülete, a Bakács-téri Erdey-féle Szanatórium). Spiegel Frigyessel a szegedi zenepalota pályázatán az I. díjat nyerte. Utolsó munkája a budapesti Népopera, amelyet Komor és Jakab építészekkel közösen tervezett. A modern magyar színházépítésnek és díszlettervezésnek egyik úttörője volt. Vörösmarty emlékszobrának építészeti részeit ő tervezte. Művészeti kritikusa volt hosszabb ideig a Magyar Hírlapnak és más lapoknak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3193. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13193.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Géza

SZÓCIKK: M. Géza*, építész, szül. 1871 Budapesten megh. u. o. 1912. M. Dezső karmester és M. Miksa hírlapíró testvéröccse. Első munkái a modern bécsi szecesszió, a későbbiek Lechner hatását mutatják Kecskemét város bérházépülete, a Bakács-téri Erdey-féle Szanatórium . Spiegel Frigyessel a szegedi zenepalota pályázatán az I. díjat nyerte. Utolsó munkája a budapesti Népopera, amelyet Komor és Jakab építészekkel közösen tervezett. A modern magyar színházépítésnek és díszlettervezésnek egyik úttörője volt. Vörösmarty emlékszobrának építészeti részeit ő tervezte. Művészeti kritikusa volt hosszabb ideig a Magyar Hírlapnak és más lapoknak.

13193.ht

CÍMSZÓ Márku

SZEMÉLYNÉV Márku Géz

SZÓCIKK M Géza* építész szül 187 Budapeste megh u o 1912 M Dezs karmeste é M Miks hírlapír testvéröccse Els munká moder bécs szecesszió későbbie Lechne hatásá mutatjá Kecskemé váro bérházépülete Bakács-tér Erdey-fél Szanatóriu Spiege Frigyesse szeged zenepalot pályázatá a I díja nyerte Utols munkáj budapest Népopera amelye Komo é Jaka építészekke közöse tervezett moder magya színházépítésne é díszlettervezésne egyi úttörőj volt Vörösmart emlékszobrána építészet részei tervezte Művészet kritikus vol hosszab idei Magya Hírlapna é má lapoknak

13193.h

CÍMSZ Márk

SZEMÉLYNÉ Márk Gé

SZÓCIK Géza építés szü 18 Budapest meg 191 Dez karmest Mik hírlapí testvéröccs El munk mode béc szecesszi későbbi Lechn hatás mutatj Kecskem vár bérházépület Bakács-té Erdey-fé Szanatóri Spieg Frigyess szege zenepalo pályázat díj nyert Utol munká budapes Népoper amely Kom Jak építészekk közös tervezet mode magy színházépítésn díszlettervezésn egy úttörő vol Vörösmar emlékszobrán építésze része tervezt Művésze kritiku vo hossza ide Magy Hírlapn m lapokna

13193.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már G

SZÓCI Géz építé sz 1 Budapes me 19 De karmes Mi hírlap testvéröcc E mun mod bé szecessz később Lech hatá mutat Kecske vá bérházépüle Bakács-t Erdey-f Szanatór Spie Frigyes szeg zenepal pályáza dí nyer Uto munk budape Népope amel Ko Ja építészek közö terveze mod mag színházépítés díszlettervezés eg úttör vo Vörösma emlékszobrá építész rész tervez Művész kritik v hossz id Mag Hírlap lapokn

13193

CÍM Má

SZEMÉLY Má

SZÓC Gé épít s Budape m 1 D karme M hírla testvéröc mu mo b szecess későb Lec hat muta Kecsk v bérházépül Bakács- Erdey- Szanató Spi Frigye sze zenepa pályáz d nye Ut mun budap Népop ame K J építésze köz tervez mo ma színházépíté díszlettervezé e úttö v Vörösm emlékszobr építés rés terve Művés kriti hoss i Ma Hírla lapok

1319

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ G épí Budap karm hírl testvérö m m szeces késő Le ha mut Kecs bérházépü Bakács Erdey Szanat Sp Frigy sz zenep pályá ny U mu buda Népo am építész kö terve m m színházépít díszlettervez útt Vörös emlékszob építé ré terv Művé krit hos M Hírl lapo