13010.htm

CÍMSZÓ: Lőrincz

SZEMÉLYNÉV: Lőrincz Miklós

SZÓCIKK: Lőrincz Miklós, író, szül. Nagyváradon 1899. ápr. 21. Jogot végzett, aztán újságíró lett. Nagyváradon és Kolozsvárott újságíróskodott, majd Budapestre ment, ahol különböző napilapokban jelentek meg novellái. A Terézkörúti Színpadon és az Andrássy-úti Színházban mintegy 30 kabarédarabját mutatták be nagy sikerrel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3010. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13010.htm

CÍMSZÓ: Lőrincz

SZEMÉLYNÉV: Lőrincz Miklós

SZÓCIKK: Lőrincz Miklós, író, szül. Nagyváradon 1899. ápr. 21. Jogot végzett, aztán újságíró lett. Nagyváradon és Kolozsvárott újságíróskodott, majd Budapestre ment, ahol különböző napilapokban jelentek meg novellái. A Terézkörúti Színpadon és az Andrássy-úti Színházban mintegy 30 kabarédarabját mutatták be nagy sikerrel.

13010.ht

CÍMSZÓ Lőrinc

SZEMÉLYNÉV Lőrinc Mikló

SZÓCIKK Lőrinc Miklós író szül Nagyvárado 1899 ápr 21 Jogo végzett aztá újságír lett Nagyvárado é Kolozsvárot újságíróskodott maj Budapestr ment aho különböz napilapokba jelente me novellái Terézkörút Színpado é a Andrássy-út Színházba minteg 3 kabarédarabjá mutattá b nag sikerrel

13010.h

CÍMSZ Lőrin

SZEMÉLYNÉ Lőrin Mikl

SZÓCIK Lőrin Mikló ír szü Nagyvárad 189 áp 2 Jog végzet azt újságí let Nagyvárad Kolozsváro újságíróskodot ma Budapest men ah különbö napilapokb jelent m novellá Terézkörú Színpad Andrássy-ú Színházb minte kabarédarabj mutatt na sikerre

13010.

CÍMS Lőri

SZEMÉLYN Lőri Mik

SZÓCI Lőri Mikl í sz Nagyvára 18 á Jo végze az újság le Nagyvára Kolozsvár újságíróskodo m Budapes me a különb napilapok jelen novell Terézkör Színpa Andrássy- Színház mint kabarédarab mutat n sikerr

13010

CÍM Lőr

SZEMÉLY Lőr Mi

SZÓC Lőr Mik s Nagyvár 1 J végz a újsá l Nagyvár Kolozsvá újságíróskod Budape m külön napilapo jele novel Terézkö Színp Andrássy Színhá min kabarédara muta siker

1301

CÍ Lő

SZEMÉL Lő M

SZÓ Lő Mi Nagyvá vég újs Nagyvá Kolozsv újságírósko Budap külö napilap jel nove Terézk Szín Andráss Szính mi kabarédar mut sike