12977.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Pál

SZÓCIKK: L. Pál, műépítész és történetfilozófus, szül. 1885. Filozófiája szerint, mely elsősorban a művészettörténelem adatain alapul, a kultúrák fejlődése egy-egy hullámvonallal írható le. E hullámvonalak felmenő agában az építészet, tetőpontján a szobrászat, lemenő ágában pedig a festészet uralkodik. Ma az építészi újrakezdés, a rend korát éljük szerinte. Innen könyvének címe is: Új Pantheon felé. L. rendszere külföldön is szokatlan sikert aratott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2977. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12977.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Pál

SZÓCIKK: L. Pál, műépítész és történetfilozófus, szül. 1885. Filozófiája szerint, mely elsősorban a művészettörténelem adatain alapul, a kultúrák fejlődése egy-egy hullámvonallal írható le. E hullámvonalak felmenő agában az építészet, tetőpontján a szobrászat, lemenő ágában pedig a festészet uralkodik. Ma az építészi újrakezdés, a rend korát éljük szerinte. Innen könyvének címe is: Új Pantheon felé. L. rendszere külföldön is szokatlan sikert aratott.

12977.ht

CÍMSZÓ Liget

SZEMÉLYNÉV Liget Pá

SZÓCIKK L Pál műépítés é történetfilozófus szül 1885 Filozófiáj szerint mel elsősorba művészettörténele adatai alapul kultúrá fejlődés egy-eg hullámvonalla írhat le hullámvonala felmen agába a építészet tetőpontjá szobrászat lemen ágába pedi festésze uralkodik M a építész újrakezdés ren korá éljü szerinte Inne könyvéne cím is Ú Pantheo felé L rendszer külföldö i szokatla siker aratott

12977.h

CÍMSZ Lige

SZEMÉLYNÉ Lige P

SZÓCIK Pá műépíté történetfilozófu szü 188 Filozófiá szerin me elsősorb művészettörténel adata alapu kultúr fejlődé egy-e hullámvonall írha l hullámvonal felme agáb építésze tetőpontj szobrásza leme ágáb ped festész uralkodi építés újrakezdé re kor élj szerint Inn könyvén cí i Panthe fel rendsze külföld szokatl sike aratot

12977.

CÍMS Lig

SZEMÉLYN Lig

SZÓCI P műépít történetfilozóf sz 18 Filozófi szeri m elsősor művészettörténe adat alap kultú fejlőd egy- hullámvonal írh hullámvona felm agá építész tetőpont szobrász lem ágá pe festés uralkod építé újrakezd r ko él szerin In könyvé c Panth fe rendsz külföl szokat sik arato

12977

CÍM Li

SZEMÉLY Li

SZÓC műépí történetfilozó s 1 Filozóf szer elsőso művészettörtén ada ala kult fejlő egy hullámvona ír hullámvon fel ag építés tetőpon szobrás le ág p festé uralko épít újrakez k é szeri I könyv Pant f rends külfö szoka si arat

1297

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ műép történetfiloz Filozó sze elsős művészettörté ad al kul fejl eg hullámvon í hullámvo fe a építé tetőpo szobrá l á fest uralk épí újrake szer köny Pan rend külf szok s ara