12937.htm

CÍMSZÓ: Lenkei

SZEMÉLYNÉV: Lenkei Zsigmond

SZÓCIKK: L. Zsigmond, szerkesztő, szül. Pécsett 1873. Előbb a Budapesti Hírlapnál dolgozott, majd megalapította az első magyar moziszaklapot. Résztvett a Magyar Kinematográfusok Országos Szövetségének alapításában, amelynek főtitkára lett. Tíz évig szerkesztette a Mozivilágot. Jelenleg a Magyar Filmkurir szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2937. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12937.htm

CÍMSZÓ: Lenkei

SZEMÉLYNÉV: Lenkei Zsigmond

SZÓCIKK: L. Zsigmond, szerkesztő, szül. Pécsett 1873. Előbb a Budapesti Hírlapnál dolgozott, majd megalapította az első magyar moziszaklapot. Résztvett a Magyar Kinematográfusok Országos Szövetségének alapításában, amelynek főtitkára lett. Tíz évig szerkesztette a Mozivilágot. Jelenleg a Magyar Filmkurir szerkesztője.

12937.ht

CÍMSZÓ Lenke

SZEMÉLYNÉV Lenke Zsigmon

SZÓCIKK L Zsigmond szerkesztő szül Pécset 1873 Előb Budapest Hírlapná dolgozott maj megalapított a els magya moziszaklapot Résztvet Magya Kinematográfuso Országo Szövetségéne alapításában amelyne főtitkár lett Tí évi szerkesztett Mozivilágot Jelenle Magya Filmkuri szerkesztője

12937.h

CÍMSZ Lenk

SZEMÉLYNÉ Lenk Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon szerkeszt szü Pécse 187 Elő Budapes Hírlapn dolgozot ma megalapítot el magy moziszaklapo Résztve Magy Kinematográfus Ország Szövetségén alapításába amelyn főtitká let T év szerkesztet Mozivilágo Jelenl Magy Filmkur szerkesztőj

12937.

CÍMS Len

SZEMÉLYN Len Zsigm

SZÓCI Zsigmo szerkesz sz Pécs 18 El Budape Hírlap dolgozo m megalapíto e mag moziszaklap Résztv Mag Kinematográfu Orszá Szövetségé alapításáb amely főtitk le é szerkeszte Mozivilág Jelen Mag Filmku szerkesztő

12937

CÍM Le

SZEMÉLY Le Zsig

SZÓC Zsigm szerkes s Péc 1 E Budap Hírla dolgoz megalapít ma moziszakla Részt Ma Kinematográf Orsz Szövetség alapításá amel főtit l szerkeszt Mozivilá Jele Ma Filmk szerkeszt

1293

CÍ L

SZEMÉL L Zsi

SZÓ Zsig szerke Pé Buda Hírl dolgo megalapí m moziszakl Rész M Kinematográ Ors Szövetsé alapítás ame főti szerkesz Mozivil Jel M Film szerkesz