12927.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Ernő

SZÓCIKK: L. Ernő, publicista, szül. Temesváron 1885. Löwy Mór temesvári főrabbi és teológiai író (1. o.) fia. Középiskoláit a temesvári reáliskolán, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. A jogi doktorátus megszerzése után a Hét főmunkatársa lett, majd a Pesti Naplóba írt vezércikkeket. Jelenleg a Pesti Napló és Az Est belső munkatársa. Vezércikkei és tanulmányai magas színvonalon mozognak és az intranzigens liberalizmus álláspontjából foglalkoznak a napi politika eseményeivel. Nagyobb politikai tanulmányainak gyűjteménye most van sajtó alatt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2927. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12927.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Ernő

SZÓCIKK: L. Ernő, publicista, szül. Temesváron 1885. Löwy Mór temesvári főrabbi és teológiai író 1. o. fia. Középiskoláit a temesvári reáliskolán, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. A jogi doktorátus megszerzése után a Hét főmunkatársa lett, majd a Pesti Naplóba írt vezércikkeket. Jelenleg a Pesti Napló és Az Est belső munkatársa. Vezércikkei és tanulmányai magas színvonalon mozognak és az intranzigens liberalizmus álláspontjából foglalkoznak a napi politika eseményeivel. Nagyobb politikai tanulmányainak gyűjteménye most van sajtó alatt.

12927.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Ern

SZÓCIKK L Ernő publicista szül Temesváro 1885 Löw Mó temesvár főrabb é teológia ír 1 o fia Középiskolái temesvár reáliskolán egyetem tanulmányai Kolozsvárot é Budapeste végezte jog doktorátu megszerzés utá Hé főmunkatárs lett maj Pest Naplób ír vezércikkeket Jelenle Pest Napl é A Es bels munkatársa Vezércikke é tanulmánya maga színvonalo mozogna é a intranzigen liberalizmu álláspontjábó foglalkozna nap politik eseményeivel Nagyob politika tanulmányaina gyűjtemény mos va sajt alatt

12927.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Er

SZÓCIK Ern publicist szü Temesvár 188 Lö M temesvá főrab teológi í fi Középiskolá temesvá reáliskolá egyete tanulmánya Kolozsváro Budapest végezt jo doktorát megszerzé ut H főmunkatár let ma Pes Napló í vezércikkeke Jelenl Pes Nap E bel munkatárs Vezércikk tanulmány mag színvonal mozogn intranzige liberalizm álláspontjáb foglalkozn na politi eseményeive Nagyo politik tanulmányain gyűjtemén mo v saj alat

12927.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng E

SZÓCI Er publicis sz Temesvá 18 L temesv főra teológ f Középiskol temesv reáliskol egyet tanulmány Kolozsvár Budapes végez j doktorá megszerz u főmunkatá le m Pe Napl vezércikkek Jelen Pe Na be munkatár Vezércik tanulmán ma színvona mozog intranzig liberaliz álláspontjá foglalkoz n polit eseményeiv Nagy politi tanulmányai gyűjtemé m sa ala

12927

CÍM Len

SZEMÉLY Len

SZÓC E publici s Temesv 1 temes főr teoló Középisko temes reálisko egye tanulmán Kolozsvá Budape vége doktor megszer főmunkat l P Nap vezércikke Jele P N b munkatá Vezérci tanulmá m színvon mozo intranzi liberali álláspontj foglalko poli eseményei Nag polit tanulmánya gyűjtem s al

1292

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ public Temes teme fő teol Középisk teme reálisk egy tanulmá Kolozsv Budap vég dokto megsze főmunka Na vezércikk Jel munkat Vezérc tanulm színvo moz intranz liberal álláspont foglalk pol eseménye Na poli tanulmány gyűjte a