12891.htm

CÍMSZÓ: Lederer

SZEMÉLYNÉV: Lederer Sándor

SZÓCIKK: L. Sándor, művészeti író és gyűjtő, szül. Budapesten 1854. megh. u. o. 1924. A zürichi műegyetemen mérnöki oklevelet szerzett és utána aktív részt vett a szentgotthárdi vasút nyomjelzési munkálataiban. Nem sok, de értékes stíluskritikai tanulmányt írt magyar és olasz folyóiratokban. Mint gyűjtő a tudós író-gyűjtők fajtájához tartozott, főleg olasz, flamand és holland képeket gyűjtött. Gyűjteményének legértékesebb darabja Sodorna Lukréciája, amelyet már Vasari is említ a festő életrajzában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2891. címszó a lexikon => 526. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12891.htm

CÍMSZÓ: Lederer

SZEMÉLYNÉV: Lederer Sándor

SZÓCIKK: L. Sándor, művészeti író és gyűjtő, szül. Budapesten 1854. megh. u. o. 1924. A zürichi műegyetemen mérnöki oklevelet szerzett és utána aktív részt vett a szentgotthárdi vasút nyomjelzési munkálataiban. Nem sok, de értékes stíluskritikai tanulmányt írt magyar és olasz folyóiratokban. Mint gyűjtő a tudós író-gyűjtők fajtájához tartozott, főleg olasz, flamand és holland képeket gyűjtött. Gyűjteményének legértékesebb darabja Sodorna Lukréciája, amelyet már Vasari is említ a festő életrajzában.

12891.ht

CÍMSZÓ Ledere

SZEMÉLYNÉV Ledere Sándo

SZÓCIKK L Sándor művészet ír é gyűjtő szül Budapeste 1854 megh u o 1924 zürich műegyeteme mérnök oklevele szerzet é után aktí rész vet szentgotthárd vasú nyomjelzés munkálataiban Ne sok d értéke stíluskritika tanulmány ír magya é olas folyóiratokban Min gyűjt tudó író-gyűjtő fajtájáho tartozott főle olasz flaman é hollan képeke gyűjtött Gyűjteményéne legértékeseb darabj Sodorn Lukréciája amelye má Vasar i emlí fest életrajzában

12891.h

CÍMSZ Leder

SZEMÉLYNÉ Leder Sánd

SZÓCIK Sándo művésze í gyűjt szü Budapest 185 meg 192 züric műegyetem mérnö oklevel szerze utá akt rés ve szentgotthár vas nyomjelzé munkálataiba N so érték stíluskritik tanulmán í magy ola folyóiratokba Mi gyűj tud író-gyűjt fajtájáh tartozot fől olas flama holla képek gyűjtöt Gyűjteményén legértékese darab Sodor Lukréciáj amely m Vasa eml fes életrajzába

12891.

CÍMS Lede

SZEMÉLYN Lede Sán

SZÓCI Sánd művész gyűj sz Budapes 18 me 19 züri műegyete mérn okleve szerz ut ak ré v szentgotthá va nyomjelz munkálataib s érté stíluskriti tanulmá mag ol folyóiratokb M gyű tu író-gyűj fajtájá tartozo fő ola flam holl képe gyűjtö Gyűjteményé legértékes dara Sodo Lukréciá amel Vas em fe életrajzáb

12891

CÍM Led

SZEMÉLY Led Sá

SZÓC Sán művés gyű s Budape 1 m 1 zür műegyet mér oklev szer u a r szentgotth v nyomjel munkálatai ért stíluskrit tanulm ma o folyóiratok gy t író-gyű fajtáj tartoz f ol fla hol kép gyűjt Gyűjtemény legértéke dar Sod Lukréci ame Va e f életrajzá

1289

CÍ Le

SZEMÉL Le S

SZÓ Sá művé gy Budap zü műegye mé okle sze szentgott nyomje munkálata ér stíluskri tanul m folyóirato g író-gy fajtá tarto o fl ho ké gyűj Gyűjtemén legérték da So Lukréc am V életrajz