12880.htm

CÍMSZÓ: Lázár

SZEMÉLYNÉV: Lázár Ödön

SZÓCIKK: L. Ödön*, színházigazgató, szül. 1873. Eleinte aradi lapok munkatársa volt, 1903. a budapesti Király Színház, 1907. pedig a Magyar Színház titkára volt. 1913-ban a Király- és a Magyar Színház helyettes igazgatójává nevezték ki. 1918-ban az Unió Színházak ügyvezető igazgatója lett, 1925 óta a Király Színház bérlője és művészeti igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2880. címszó a lexikon => 524. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12880.htm

CÍMSZÓ: Lázár

SZEMÉLYNÉV: Lázár Ödön

SZÓCIKK: L. Ödön*, színházigazgató, szül. 1873. Eleinte aradi lapok munkatársa volt, 1903. a budapesti Király Színház, 1907. pedig a Magyar Színház titkára volt. 1913-ban a Király- és a Magyar Színház helyettes igazgatójává nevezték ki. 1918-ban az Unió Színházak ügyvezető igazgatója lett, 1925 óta a Király Színház bérlője és művészeti igazgatója.

12880.ht

CÍMSZÓ Lázá

SZEMÉLYNÉV Lázá Ödö

SZÓCIKK L Ödön* színházigazgató szül 1873 Eleint arad lapo munkatárs volt 1903 budapest Királ Színház 1907 pedi Magya Színhá titkár volt 1913-ba Király é Magya Színhá helyette igazgatójáv nevezté ki 1918-ba a Uni Színháza ügyvezet igazgatój lett 192 ót Királ Színhá bérlőj é művészet igazgatója

12880.h

CÍMSZ Láz

SZEMÉLYNÉ Láz Öd

SZÓCIK Ödön színházigazgat szü 187 Elein ara lap munkatár vol 190 budapes Kirá Színhá 190 ped Magy Szính titká vol 1913-b Királ Magy Szính helyett igazgatójá nevezt k 1918-b Un Színház ügyveze igazgató let 19 ó Kirá Szính bérlő művésze igazgatój

12880.

CÍMS Lá

SZEMÉLYN Lá Ö

SZÓCI Ödö színházigazga sz 18 Elei ar la munkatá vo 19 budape Kir Szính 19 pe Mag Szín titk vo 1913- Kirá Mag Szín helyet igazgatój nevez 1918- U Színhá ügyvez igazgat le 1 Kir Szín bérl művész igazgató

12880

CÍM L

SZEMÉLY L

SZÓC Öd színházigazg s 1 Ele a l munkat v 1 budap Ki Szín 1 p Ma Szí tit v 1913 Kir Ma Szí helye igazgató neve 1918 Szính ügyve igazga l Ki Szí bér művés igazgat

1288SZEMÉL

SZÓ Ö színházigaz El munka buda K Szí M Sz ti 191 Ki M Sz hely igazgat nev 191 Szín ügyv igazg K Sz bé művé igazga